NATIONAL INTELLIGENCE SURVEY 87; ECUADOR; TRANSPORTATION AND TELECOMMUNICATIONS

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP01-00707R000200070021-5
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
U
Document Page Count: 
25
Document Creation Date: 
October 25, 2016
Sequence Number: 
21
Case Number: 
Content Type: 
REPORTS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP01-00707R000200070021-5.pdf1.33 MB
Body: 
APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA-RDP01-00707R000200070021-5 -.7 it It. APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 WARNING 3 �N 1 sti 1 1 �4. ih* NIS is Mctiorwl Intd ligmc* and may not b* r*- Wosod or shown to r*pnn*nlotiv*s of nary for*i4n govern� meet or iahrnetional body ixapi by Wecilk cw1h0risol10n of the Dirodw of C*alral Inlolligrnaf in accordonca with provisions of NalionaI Seve Council Inhltip*noe Di- r*ctiw No. 1. Few NIS *Waining wndamifiwd mohrial, how*wr, fh* porticvia so nsork*d may be mods anailobl* far Adol pur- pomes to foraiga nationals and nongov*rnmM1 porsonr �1 provided no oMrib0ion is nod* to hlational Is Wrg$no* or *a Manorial Inte{IkWee Sur+ar. Subudiuos and graphks are individually CIGU isd oacording' a conhnl. CIOUHiaolltm /M rd de WO- lions (WOU) Undau$W&For Off kial use Only (C) onf idsns�I (S) sacral lo 1 d `L -2 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 ECUADOR. nfa Aft..t .oFcr"r, dr tv.+M+rennew m,d 1alr.+anna Wu- AKHMQ/ b 410 r~td Sump dn. Srnrr+M 1 tiav A. Ap ball 1 IL StMICOc inabnity 3 G IlM1+os& Q L Iula1d mam wAys F. pvdina 10 0. Pals la 1L Meniiani ina fim 10 L Qvil air 17 J. AlrtkMs 14 Y. Tckcanummko iimn le ck"Ary 14 No Eomc.f DnMW ti� APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA-RDP01-00707R000200070021-5 I b. ti L i s it El 3 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA-RDP01-00707R000200070021-5 FICURES Not po� r Mg. I Cpvil[rw Faillan (jAofol 4 f a rtinalml mralffuay% {taldc) 0 lml=;WtcrL5LjCs of CX4" Itai3mad [�I 7 Fart faciliUm at Cuayaquil tphwrm) U Symem {table) s Fij, 0 Ch2yzctrrisli; of The Tn;'M PutV Fla 3 Kcinjumd-cuivotlr prep bridgr I joblu 12 (pholo) d Fic Q C2u wtuiAM3 of ICkdCd glitfkkh FipG 4 B"I on hilkidr i-Nect ID III&A 4 td,&!c I is I p1defu t i F 10 Tmain wid trampocUUmm Fig, 5 W- rcied highwayi (rable I 8 (Fqap) jollow4 LT I b. ti L i s it El 3 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA-RDP01-00707R000200070021-5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 to Transportation and Telecommunications g JF y a of APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 Appraisa (Cf tr.lehlrlrtutl[MI .lull trrfnuu I ue.'1l11im .IM ttWITU IL 4r If0111 u1 I Fllla aryl telr4n ln111 1 Jp1Cf111n ih'Ir7111U ylll'711, 11[ l' ;hIJ fu 1114nr o1 Qrif(6Iwg111, fnull ltlr. T6r Rfral r I r111rr1t i tll r%r 1111411rin IL f Yilnll Ill![HJK,}J1111t rl( ckic 4ir 1 4mrw arid grnrrull) ur 6111 ilualJly Ilw aelfvpgllr lof jKrunt tired Vwrwdru 1, n321jr curiwlrtlhtuiils dilfirnrr iq tier n;olurs' 114r trlragl. 1 t brlarrdc} 1rnr1 ieilandi! �al >la Ilk tine111jlrrlrmialtier Of I10- c4Jmd1r, 41141 tlLr 1 MY a1InIlaf r�1r1h a rLLLtfL117 ru1hltllrlu1J1101 jkKI IrJfiiinl holilitirt 11rc {uaf hl ui1df11on 4ihvluatr fiuunrdrlp 1s A7allr lln>hlrltl funutl uhrlrnl ru4utltrk ul tier Mod f1411 Of Ihr nJllnte IiiR}JU;,y. fur like mini tullM1111eu1 i IJ'Jlrurr lUI. hnhllal ill MU-ti.d4 t tike rnlJrr ultrfllJrn of IMIJIIH JttILIti 11 11[ I IiJill o ojryK111 je M"1111011017 MM"1111011017 aLt \jt +r+ral y fi tryniticlrl, 114'WN thr I (;C11rf:1 IrIfF111lt1Iy T11F In.'1t11 Ifil"UN1riali11r1 artrn i1i111 thhlelgll IIM� 411 Il W 11MI HraciiJ f llr '"4we I rl 11 0" 11114 lheurJ ain tier AnfkauhfKhlau1111,fiirrr;m, PC-M- lOr 11J'11 all y lltlerr noodr_ tier fJipthu*Aq j, an. un a nur xslrlh jells, It hltriSSlnufrtt the prbldrt[1 1 'IMeialli lrnjltlrlant fat +en1uK axricultlJrr, neaJJrtl ;y (V =i' "rid C Illr Patl AIllrtk Jrl Ij1Kl1vr IIM� 01 111r eVLM11 11Jxlta IraM1 4 0 1111,711 Ila, Ifirlom d GnJly Qltflff_5;tn Ia1er11D1 Fall rlrlr., and :1 tiKr111iLnt11 bul lllr .:e1111uati[M1 M1e1e1. hul duttlix the rain? sravock IJJn 11r;KllJy 11rc11J1i1 In1aIM! watrltin }11 xrr ("Arn foot ells ltlftlLMay net and Ihr 111;..illnlr IrauslwletalWill it R jwmlir dillknill. hl llel s u X lid 1x111 t}tilrms In Ihr uoaltal ilhv and in el r I rain} t1ulJnrJ Illlalld Y a 3rr l ile 111 4lfK nl[11II7 flf I r4nSIM111 alb file 11ril! Waillr rnlJle, 4 tF:111s Ill P4 is t1[KJ. IJlil (If Yy' fyirll re"Ji r matey nIJ[lr ItIt11rJ1,allrt, 11 1 lh'Ll HM -a: 11 0 1171 0 1 1 14`ll:l rrxlrMl they lxu1J1 olmerll dJJll xlusr l> lieu( Js1'C JJIL'(Y'a, ttl i11IJUt1 L Ihr 4 tilrfar,' tvuSei M'a1rM fY air I M3 1ilini Inr riilrinkY po Ill tier le int 1 r r%WCWr1 an Gorrig tm 111tl 1e rrt Ir1111'rs lllru f O Iir111rr rAWlllul+ an w Jet rrwati Ilk- ilia" fttrl of C.ua ilot IItI 0 llr jilfllU of tea :k0JXVl4tI1 jillmrlrf, threr 4 o n lima Ikrolvi of fl ee ln;rllJmo j%oakilletc,P ltrlMffj le IIM k Ihr rMlrlh.xlut6 IhnluK}I mule. IIM- Vale Anlr %HWII NA- uadnrr. (lfrl. Civil air, ion1y111�ly suilaf to (11911011}'. t1a a room jrld tin Ihr Ili,, 1ajM1.1 u10ttT3nw 111" Irjri4 llldal"1 rxnl> �L. 1 01,W 6 the j Vir Ito rrnromil ownr and oprr.11rt the roll v}5lrn e R IC7IJ1. turdK a Udall IMII tl fl 0.1111 W1311 JtlCW;j6j 1x l 113 1111' If'Irt 1 wrililim 1'tlenl f,f d avirdwill utnlJCF ill 11nLrrrlftrn 711V Tau Amr n div ll'Ahway lied (Miller elf lily 3.1111H Le poi L10 A1 affwds for tw sndurie Jlitrmalklrlul rttnnrCl of (AloM 111), 4hll, 1611111911 Ihr air futm. a s1111 ;Ir oily tfln1lir',1I1r7, but 16rrr 11tile Jhlern;ltknul tracer llaJesllnlf wrv"r of ItnulfuR pnllMlnFt4n, All rAlwv Ctallfnran 1wLw%liver them, 11 1V inland kieatrrwa}sin Ihr nrtl jeer headwoefl, IranyMlllolfnll a11u II`IMo u1 der An4mn and 1 plewjy't to I!acllfllrl arr prirptely w117eed. Crelrrolly Illr 11Jr. At k, heel tin ate 1Ci15vty u141. 1 'row dow"ii i.u. p6m n.11n. .at 160 t he e 11 gum" 4M lhrsll .,1 dw T rt rAkll A d TFimpplttrlo, Ict lm Vary' ssiLldy the lint ore in CtU) and 91k1l Aunt trlc�philri s arr 1n three t ru.p+r.d J)W wryll/rll INV tJ lrh Haldin J1 I llr Irll elerltJlsrsl leMree g JF y a of APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 Jkcln luAtr lnl repyl Nprll jm;n n111e1kCdlinj 1l a Jl aliletdr I.. tilt e@datl Serlttil ,htk�ttrsah nnprltim lu fnolr:al 11 inerm.p In chr I ullnl 'tilalM uretf la Kuh,lir H. Simtegic mobility (C) 11 1v I rimimocla1JUrI .trill leltm ia111 N le'flla 11 !'A lrurllrr ulloo i n rrrmll imi6 nkAtilitlit oaf a slraleie IIANom feeeet� vlrle�lly A 11FINMev3311 Lac-dhller uer� IueaI,YI Irk clkr wt-vt, icv.Iryt u larzr Irvl tlf lbecvunln vylhi na03e�nk me%sq. o rT anaoeeenlavtkcau �11, rill eWN114. 1711.111- IJarlfkdeld. anti Ilk .rr li�ep nrraalilJph. wsoatd ler fIf Uooltrrl ..rbkr to mil:lxn .rlkn,kllon. T11r 'L,e prultslael aelhalo eriala�rn Orr t.enno-ortl le} tall- Nil nkh 2 1 1 I I muapr tlrrllt hair eat) ck -Amixv l. k. c al liar ialkliw4j prtnelrS hs mlhl kl} fort" would far a�crch hmW.i In Ihr j agl!� npnlarr 411 lwkllk ix-6 tnarm% fawad1A:a1 'i. s R r;arlc-L. erarnna owl lam� (:t moil} h rJ 1Ig 1Y, a1rKI lirrds7 and l e thr L,.a tst+ ty aotl Ii,xw .pwllt} f n 'I'!Ic Loge nuijtlwi tel k blidRe- dtrp rlw%mi v and to Mel% hill I t en 14MP hillsJdt, and thr scamp ,af altmiwii sr h,l]Icn wpu rnc>I,.- Iklttlivasz veeiurroltlr 10 t he uruktr eaf IIke terrain woekld malt rri� or aak�trucClpn td 1lypaars art} dil6rtidt Inisrai +aalrrways err Wili dr.rl Imo viodd jlilmidc Ihr niraiksci3 loomiuR ndflewfy uialcr Ilk Ijar rastrlh prtl of F uikilar nor maloc inadl1cne lluila otnl men, tf the {n1111 pill. atr 4dwlrtul,lr tee mllilary use Eviitslul w %rn radio s }Ill% to ve dry cairgok s lid I Ate mill rtateerl Iolal111K 51.471) ;l.w 1 rclbrwill W tvnildrrsble uallllafy rapalaliily few tjr,alt haltl (Up tip 4h linriri slramlpRl, Inukp Ill", atgd kwalgal knKlstica auplk in laranen u rrfa ljoms Tlww knit& h?vr m military Till and sappiy ImmiMrtt fin cnIJA cif alxaul 45,760 cargo tiradrlclght tnrkc; :hr11 iW1t4uy ullllty wawld fir rultawrd by am slkip thus has a hr.ivyhlt. t Imam c`alrolcily of 60 Wig loons awl pnr &hip that hot a Ixmm cv lrxdty at- hU knig sons and wt h all rl1M lialcfi m )l'rc I liae50 Im In lrtgtl It. l lturesrRok tylx uglt!'r4re griyekntnrnl o1 nM And plieratrd aim] thus, 11 aceessilair at 14 lints W crnrtKrmy, wk-411d Ike� ossun'd 1 for m ilitary a rmfocht, Tlkr two artlall twioLre 11a%v An r'stlrrllsW cull rrdt 19.818 U.S.laarreh fit jcicairakln pull felntrd Prvcfilct 9nd orrtlld ltarasidr At the 0 131.w4 of op rnocr3Crnsy some mililury s4Jppr141 Lp 1wb111ty. 1lony of the mmiklrys 1W a"Ive altlMds ate 1f4mi near rt *r pkrpaiolinn and rcenomic Oviiiefs and W0411d Iar 10%ill urful In mlliluty urlrtrltam Alrfklds at QuWa ppd Cumyo+dl lwwv fm'illtlrs cOpahlr of &uplx0111OX aprraliam of noridem mllllary jets. 771trt alhrt field& cupid sumxwt 41 I K Ip G135 Inl,r atle7;6Il r4ler.t. dir w4 urt nlheam ml[Ittm jitfirld- miplieelh IlRhtrr ,creel uenhpui l eyarreallpnt fA iij&r llas nai tlsrclflr plan Ice, noleihyinX trill a.kkdon t1.t11 ,al jM MNelerl bill Ilkr $3 21k pr Ital,sileaelt 4rI41 .'loll 111diKf1m Iklleel� wridd 1w AsJdJlair(erelhr,Aerlrs arnit.' l:orlducl A ukltllaes ullrtatkpert aiuubl jar L Irrl lrrrnl lak Ilex arncarh Ic1e 0 m1 ILIticfn algid Illr Ilrr. tr.alfty hal,tilHkR a+jaAHL% ul opm wrr mad IJrjVwIAo %).lrut% Tilt- tvlkribilalJurk a trrnl c,f Ihr llnlrrllanl f:lyd111tn in INte till,- QwILa :eked {:If:ay.luki, ier,el.a, Ihr irintmo N.1rpr la lchis ptoerkhle to ukimd1cuim C. RallwAs (0 Ka leak 0641 Omer pule% of ua ne,w g mge .kci Ittr- Iruri, muerArUkfJrd all llnra 11Ir iirewooj- It uxrlyd rd n�lxnicrdh1 Olt, Xukrrglrlt-u s l atl,ni.al h:r.t rtimi r ell tit:lir Elailmrd� Il'mirrrta \arNtwrdr Ferrrxrrrrtlei c(r e {rld4'�- FtiFEI. u hltil 14. MI>t)nd}dr ctr Ihr MInttln of NNW 1',41 c.nol c lrinmim"111krl� 71irrr .4W ao Intemaltpnnl Fail i ad r,mllazilpns wills Ix,ttIrrlrut rnnntrim Thr EN VC. is kidrolm In timtl ltlnn .fad oslrlal I tlor nalj rrrllaerrkt a6 Ir ncgthlacertuR tillllklfx'L, G10klll arld Laud It learns aadrcicwtr for E:niaulerr s eYrktkaullc tOSKIs 11Ir F.WF taermtts of GtS milts e,f 3'13 -RuRr liltm Wall u 4:rtrlilr 2'SI "'-mitt lJnr Thr nrlueek N mmliciwd of lm%u tpetkte{llaeitml a}slrtn. Thr {i'ntral Rallaiarl sp6lrn Iolallrig GW nA" of TV -ore mscli %trhals flohi Cpaywiluil Wfurrel la Qrulu and San Ierrrlmmatl (mil SI }eathi,r In Catrncv hall fcrdcsand learltn marked der t:kuya,ltol }Nets wide tlrr tall fadlltlts al n lfurn 1 I.elldrl Ilnllrtk.;sd 4 }a lt-nl Udall Ell nkl" 4114114 culftiali "ti 01 a 3'S "�xwgc 15-716117 111m Ix tweesa Puree li,I live :rHf pkes;rjr Arid +r th -00%r d:r�nklir lJnr lrrtweru I'urrtn &dJsar Will 1 Trick nu a SA�rndr _'S'k"�KaRr IBtr IxY.trcu IIahIW do CIMI'M lkx'2 arrd FI EW h4. 30rrn tilttiaw 111c ('.rutrol Ilallmad mimm-i thr sery inggevl Andn 1llrnlmlalla AN elcyAlolks ranglux fnrnk ti 10 alrJxnl 12.ml feel 4100! hat Illinn'rrm.skr >Krutksaknl sharp Cwmn. Otte 12�knllu rrelMall a }erlula to All rlvvalion of IELWOfnl Oil arlalnw�I cror60u,-1.1&3% le> S.S i Grade. and IMArs n Aliolde s %rlchhack nal lu 11irw4iJ axlC4a.ttrpuwunlam+k1r. Thu knlnJhlupr radius of crmiahire Is f IN feel: Xrorlri,,.f lr,aan 3 1 5 t ha V And stars n tkf Ins lhwu 31J011' Not rladil arr OMlUwau. T1kr 0..0414 Italln.rd and part al thr f'.cnl Itullnaad Ile lie IIw 6rl pnekim of The cwakiul pt:ain and Iwsr nwxleime liradrs wild nirwn htttriog tilt- rainy wascon (ewly Apill dmoug'4 May and cad%� Waal rr illfir10K11 oactubor) the rnpoudaln Ilan okra rsix,t9Wlly 'n APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 I 1 i J J f `r l Kt It 4r let L1 1 F't1411Irs J4111 wr.61111. and wxodc 1t. ell lhr. Sr.l4la1I'll- ,lr(ti.wl tImjiwitils F'Iu +hOr.el. r3a1, ri.r .Ie r;41wdl46 th at 0ir�4 n 1a% kern rilelanrrr Ihr Ilvr. ref rrjv4jF r1 r1,0. iido +lli4. 4wua.lr dunljgc Fall 1u1r1 F. F I rwA Irryi nrr 1 I1pin awl in I,xrr l%nidtlisen 114 till Itj,rurstrd. air of Ilk Ili otL Led T- .t1YNin 1% jeer "N41 rJ11);1' I11 I. (e lrn ;151 71) rMlorldl pe't%4nl ut Ills -TiF- '�xtiILr I114r and fillen Jh ter :I i I Ite7 kind 4H1 ehr 213 b .ga1G' Iil1r Tin. In R1�Itrr -ell% posse n11wf11N,11, alt ill IJldrrdlrll 11411.r JJard wlmxlk rw jrls ,:iS 111 ra^ieau and Ihr rrlrLtetedrq ni t-UL -jF.l11ln Vsrr nnr.hillf set tlw nrli�A L1clii, imv7Arrid lull r,l 41341 1rw-,, whal rlre J rgv l niarrgal.dom Leea'1;1 fN1,tI ICra.rl -,rwl cillVlyd .hrnr air de 1111ucllra1 131u1r(ido llr II16L10rtt:.I 111411 51 let 1raise 1, -4 is ekwei).iu for E\FE UPIIIAnl 1JX1 4 11d flag. urr 1I1cIJ lo .IuuliuK uud all ,W01C% air up -rutrd trwni"11i t unununilvl;lnl� 1 d4110ehrelr rnalnlukelai I, ICIrlerJph. +upplrnlrlelrvl 1 IrJcplorelw 411 u1Jer .141'4011. ancf. ro a 1,x15 IkLh11rd dottlrr. be radJrgc-Jcpllreter ENV .Inlrtunt Asir m.An laiievol In (leer eemkelNJon (nr lite nk,rQ Imrt TI Ir Ilrtu lea. 141MIJI I'M IeF141Rcs Ihal doer 16 hit ill nwrlr ill Inlpt4h_ Il;r. Ila1,(- ctrl ITtilnalltil IIII.J rellRiil 11( .11144411 1.11MK) (t.-t \14'91 hlldRt% don� slcrl wllh Mliinri 1. nF 11I9h Thin :1 t 41)ul![cri but darker Il upnwM I]eavnkn tiled mkermle h1i41F1'1 gL tirr;ett In, than 75 fcrl L131R Of Iljr iii I491t,04% e1n die lerlx.yk. till ha .r a ll uFxrt%do 4-1 10111 111 alm,01 10,411Jtl Itat %liv t 111( IJjr Iurlrlrls uggj all Of 114117 flour pii1krim 11r LKalctil no like Central I1,311rwd leriveir 1 1i1art4 .tr1J i_. EWL-e \141st litnncll, we, Inrd 1111111 4+11id nx'k snd mtuirr a1114 Martial 11 "hilt. Ficirldoh urro111LIM1tus "Irl.lrurnun. At am 11Jr Xallrlir. amutsr of kekelt�etrfrrinl nlainlrnunrr td iillr, atilt f'&LllJtk%, aullqualnl rIl4llPthrnl_ and IN01 IrLLUi ;r IFVMI, thr FIFE f. In r=mtr nlrld111nn lord Hs. trrfl In liiglik"0 Irag1le"Id w Llrr a13alu311 let Ill. fle9nlrl Iraffir .t� rlrll 2. the, now I11I(Gr heal 1. linrlupinx in the, an ik rnlnK 11410M %fai lticl laljg! uud Ilti. }1Kn eL,nr role u 11 "Fehur,241 I,ei% Mid tlnr "jainlrlbullm 1. prllleuueld mend} 14 m4n uJl lallelr Tllh .itllalllln ha, llrrn cinokimunded h) 1,rvor ativcnr fuctun_ isirludirig former ucipleal u11. uRJlhrl doted Irrraln crndillunw 21191 sluula�a o1 Ilr:LtrUal._ %killnl `tgwr�rvlty rlri1,l1nlgrl. and fkethit As ai e,ltmviurkerl�. lnrXIj t4 lier tr2A Ztrtki L rrr is Iq .1er,�h 11101114 ciemlil Min that It 13MV411. a Q11141 W11 nprrulIris Inland, aim) gnitr. f�Ilk-tlly Indic estllom twv irwrw 12uC rN is wrrltuflrcl Ii.) lwall) 50'i. lout thr .tuff J. Wag 9ridwird rarh 1r441 In 11174, lull pe F.f ild"lr1, 116 pnirri11l lklm l,m 0lr4' III uW1 IId111111F Asked IJeor1F LuprRLann SUN Irvtketns hcn�t11r-pd1, hilt r fJrsc mauuxrr.sunls lrl Ellluler 1111d Ike bell" little Alworfm4r1 In lei Aj inrr -5 nklJlJsen luwrogth ullll swrt JZS.lirNl .Ihe1I inns u( frrlght %rlr wrrlyd kilo the 1;ckelr;ml hollnlall Alawnl hall Illy IuIA flriKbl I11e4rwRr evriled 11 thr K sM OJI10s1. 01 prltlarulke prudiiii Imillrcl Won AI1,1r11 fell e114I111euli4w 111 Onlln and utlerr Idk}Iland c"ilrn, ratter arr krill ferlrl>r PnI b Ilcr 9111crlPi ill tlrttrr to ta lllf doa ll Ihr Ixlcv 11f ICAMAilrr A Ilctrerh olrl I1111rIitlr I,rinR lout It 11y "'pumsh Inlrrnt. Ierlxnke G11 0alpiLl rllw! Q1r{I� w'fl {R, Emolr t L, tIlr ralfrl>,J1if selIed sill] .pr-c4I po- 114 lrau"Imirt Ili ir-lKh Ihr dl fN cull A 1lll4 4n lerriin 017 rr prinl'111.11 L.IIRCtpM(JI 111111111491 dory tunjlwr and Rr1v,111 u roil and In2netl:.rlllr. -cl! Pri'dolvl� All ling+ r4wiitr at w .IIII.IJIlrllal he" cil1,rnd !q pt4werkenlrjjt mIWlI5 '111h lvlllinalR he Itlit tier F 1FE iu an lucre ailURl critical Ill Iwllon Fur IM-1will IFr ffJl' J11Tdk, ENFF: ntugjnlrljt u adr,J1r4IF JA 4(11.1"1111 lHil K AcJar(,.II1 In p.n1r hentllloh till llerkel.11 IIt1 I)nrRG1111 J, 111 r1fr". tiled Ilrr lsdmld} nlke'Irytrd Ir imir Shull. lucT S'llhw111' $114011,.Ffi of drg4446Tllrrttl IYllt. Af Ilmr, Aniont ;111'1 (If Ihr ntulpment II mil us .rttim. rldirr bring rrlwind ur IawaltInx lr111,1r 111! F::*F llr1 iita}or %1wrx ell AiLew 111 QuI[) aru1.l11,alkr ghuln rot Bunn) nJ41161n11�, allot S'Iktnl Ihr I1rl,krrlaru %aid fuci lillr, Arr.91 1lw I11latu,41. 7'11r 1071 maul hrilrltt lncrtl Curl test Vfi'�g, 114} 1. f4AM% 1nn11recAl%v.; Stew r_ L%VAl rkxt11c Ii Krrfol Cm; Fhl can rI con+min at Truk rue p slork (sn Dirxl uIII lAnI S rawncir. cm a L`Jr"irt4 mJ bum% (Fgrylr 11 3 7'lirre t. 1114 u.uIIJ111r ryJlJlpnlrtlt 111k'rn( fix IIr 'ak "�gJXr. liter 5r1ut11 Iw1, rrm1111s dr.lisrr"I lu br chi- wtrclnt JIIdn rm4 1t1Yrs 4 11 K) I`fi 1rriK ran All luilill"l I1, Itaugxrrd arrol by 111! NO trerk c�1ndil Im F44rIs it" In older of n ftwill atr flirt nil. dirwi sell, 11,4'111, alld Rww 14 119 furl 1 rJ no? doll hR Ilrinllrltln pn041 -11 otr PAXIm"l dumr%nmlly l llr rc ltlain1101 In tln}wrlrcl, mondio fewn Ihr Unhrsi 5rulrs no- 14113111) 411 111211wr 11TIJK1 b :1hu14da131 uud %.4jjI ..vullaldr APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 Fie14d aer ergllrrltr:ttraf .Llm1n1 rtllastl w Illy 4,r4rrtla half 1ef tlLe al anlst Tlw 00% Fmtlrm curcat,!� t- .titian% ell ti I'an A 11I 911 V1Jt f Ilavermrl7l Iht rel.lrr nu1111-.aluth k4' Cll. awl tier C11tmTn 4net a uu'Arl 411 rued -wa Arad� ln1n1 pa4111tllaue' lhall +uu tltr Hntlk Itd a,l q1 If1r Intruur I rl f.s'llinleu 4lle. P.Ln Alftend,un l l Ir fee" t. ie "QIO f4311L ltel: all lat r ;Mill all 041 Irlax MA alt o1 11 1� IttlEuart1 tr11..1 w11h cliblll of >:ravtl atld vruilwd 1 411nr and tear 1117010411tlrr W111 Inlunlru l 111- n41d d4'1n11t nl 1�,41711LALL111' U 11 111114' ill hllt}tr. -1, 1 Prexplatr 1111111k a-ml4ln lavnrlbl with 11641 al Pr eis FIGURE 1. C*uW&m toNban on Ibo make Fow {WtHfdlrvr7 Abd (.11IIIttItlla which 1 41.416 t Tllr 1 71 rl a 11aa t M�ti barso and Sdfnal {0001 tlrlwidr� Ihm' Irllrr7yl caiu mirthin� -ate atilt llmi6imlrliL and har� ta1111 I'rru. 11111ae krt Ihr%r nlv N1 train +autrr m(111r1nR 111[1 Ira,alt11rt1t ll 11 inkfan! The K' 4ncd rI"�f l, 104.411 Irall rn-. kn llxlt eli atullLv be 14n71 rlereaR pannl. r I I, 00kul eni11 led r EL hu� a 114 1 v-.4rr xrJ IIICI UIIIIIP Ir,la'ha (If 1111, 1111:x1 1 000 tllJ are paa> 11x1111 '1111 net" I1Mwrla wL111 111t 111tu1KILr ,11If l' tPrUTIIK'1 11111 Nlllar U A nfra 'E.N.TVsermiAnred- m104ilallern. bu1.1 1111umimim affil r11mft -tr 3 -11111 Inl1r s,-r o1hrrww elultul lt1 I imp n4 1 11rntl. uctivit, A pttlZratamlt en lnILLY -d. lncllk e7ual l c 91 atcm pavet a nd M l 'SS� -11 nllllk CalaTrras ii I11Lrh+AW ut Ilir IWIA %Nnl %.c44tltgl1111e ter %I lnlr Id LCAl '!,S M1 infra Jlr' 1>t1111n1acal rIllllprnni (IW 1111 111 a71I1 14411W cr ick wnrw.tl c-4t1h atid'1.11}1) Ml arr wellnpreme'l r:alt ntL Illr (.LLHuilllll- (11114 11110 4 rr lGddtit.r Th e a'011tlllltM Lef 11117 1lrtaaark Vatic� fAlttl lhlln !n ULM elf !h t 1 111ft hen 14JIrllJea Il rlr K to 114' evexti let Aexwl tee uo"- timilt. dildim a rr 11ti=rd .1nd el11vr1 t� J lenllism j S'?L1 n1lifle lar.111 firtme J Lipja T h e [Inc 1 w a{chYkerAlyd. Mt libal haPLACIZ 4 I n w�11r 'Alva .II Ise' ihItWomrd 1ILON14, n1 I nta}P1 111 11111714' Ih1rn a 1114' aar.Ot I rltlon. allalru fllri littr� atr lfrlu 1 au�prtictl Lit" tli 4 ml in (,uebl ptim Wc1r1 t� to herthr 4'a fri d� all e'it if bra va. rulnlull..IRain �1411Lnp IWT.LCI dhr7 Her tlrlt,nit la wftflyd Eati1il11r h alv/ n1 Iltwel}ItaR Illrki. In wail Ite. je WIk aRVa atr Iltx tl(Ii1111rK wiill Ilohx,In f(If d'IIa1BI11atI 1114et1a I ta.l el na l[t mJ31114l lu i t hWim ,tuhll.Ltd than Ihmr Pleura f1,l +chataclerid del IIm i t nitrat FUtnrtd in n1r.11 arr.1a A11 -1 all culth nu3a air III Ixenr �atrm 1rinciilkela and La Ln1u PAtIAhlellnta dveln>:Ihw- dn sc%wrh 1Junr thlrlL. h 1lnrrmbrei Sudoev xidiha Q. 11lltIllM'rl}+S {C} ra11Re lrt4rn fi 111 ;ll} Ircl MpOtd lkilikhmav% ore ..............r11.... ..14 �twin. 110�1, .1117n� uti HKh blifllxat, tlxulta a? wlrltha runKr IxiM[rll I SAKI 10 ft>�t. will nwdl:m brlxr4ne 5 acid t ee I tcs fl:7a� .~lane+ Rrncm1b ic11n,t of trudtrrl aanr and %rlsrl 5hnllillrh e,uRt In wl dlh from 1 to 13 Irct lyticl uKjudr elllh- Rravrl. enL4hrd a(altr. %;IIKL mbblt~ tume. wild blutmblain SOW 111 LIM narrua..usf lx-yl Wad$ in Ihr ttlnu111:1 n7ie0e7ba4;r nu a}1a1u1drf.. ,Arid Ilrt ul tuudt the thMi Utr 11ret1esuKZt Willb vtRctullan nowt ulilknrnvill late lxeltr wllmlt mm" nvou tl,aln nlLlitl *hvru itrcpgrAdes wind %1`1411111P "r%'. InchklintC hull' Iu11Pi11 culves, atr rummao T9lt tyifera has lwu lollr7rla arid ettnxroln f1 19 111k, anti II tt r4Irn4twJ tirgt Iherr J1r lectnrm I2QIl anti I hiKh+tuy bdliRrt Annul 1 90 W9101 utr kn"_11 lot he 09 feel or rt7tlrrin length, Ilrr 4wiltnl brtnRthe 1 trier briafXr 11a.C1 Ul Gua %ns neat Ctlaywoll IirinfnfGlll'e.rnCfC2c' al el let ut n 1`1 1111,96 rll}ett b"111 ill i APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 ItlKhxay truulxlttelnu to Fruetl41r a hs ear Ihr neat Intlhlllaul mw3r of land lransim italtlere, 4611114' lflr 60 I h at th tLOW41Il1 1 tpurw 47111 Rrtlef megtrucle 1 111 Itrr ali miliuJi. 111lriwkd fuetAm tralfle vulomra la w eel hlk} *aj twitpnrt hat larrrux+f Krrtlly 111 thr Iatt txu dmldn. nlcn of dw drdlnr ul lucilillh+ and a'nkr peclarllfr.l ht ul}1rr modes Il l gh w avi a7r r,ilroall imp uMint fur apIL111 Ifl le aclipone of the natkn r{v401 .tdrAmikllul atllanln 44 lurpiavl Irr7 fact, art b.'LdtY uuILIL11Et bl In" Io 1lerrnv%tic ulld rxpint M.AM am htg h x;l} r> 4cin t, a 6jLLatr Ear 1}1e lrlativrl) f. I41111 a 4 Iallflr rtua hattrllyd flue could Cult alrramte4fllr 11wmutrd traliio 1,41.11 1"Mr%dmmi y1 1 mleally l Addlllonal Irafflr 114m- 11LUU1d he eorurniure n! b$ Inclr llarl l u471ettrllunev rrllatrrnlcnl.s- truflic &-Leyte 1 a ued Ilat tehlc{e u xrulln rant. n! 1 11 HKh blifllxat, tlxulta a? wlrltha runKr IxiM[rll I SAKI 10 ft>�t. will nwdl:m brlxr4ne 5 acid t ee I tcs fl:7a� .~lane+ Rrncm1b ic11n,t of trudtrrl aanr and %rlsrl 5hnllillrh e,uRt In wl dlh from 1 to 13 Irct lyticl uKjudr elllh- Rravrl. enL4hrd a(altr. %;IIKL mbblt~ tume. wild blutmblain SOW 111 LIM narrua..usf lx-yl Wad$ in Ihr ttlnu111:1 n7ie0e7ba4;r nu a}1a1u1drf.. ,Arid Ilrt ul tuudt the thMi Utr 11ret1esuKZt Willb vtRctullan nowt ulilknrnvill late lxeltr wllmlt mm" nvou tl,aln nlLlitl *hvru itrcpgrAdes wind %1`1411111P "r%'. InchklintC hull' Iu11Pi11 culves, atr rummao T9lt tyifera has lwu lollr7rla arid ettnxroln f1 19 111k, anti II tt r4Irn4twJ tirgt Iherr J1r lectnrm I2QIl anti I hiKh+tuy bdliRrt Annul 1 90 W9101 utr kn"_11 lot he 09 feel or rt7tlrrin length, Ilrr 4wiltnl brtnRthe 1 trier briafXr 11a.C1 Ul Gua %ns neat Ctlaywoll IirinfnfGlll'e.rnCfC2c' al el let ut n 1`1 1111,96 rll}ett b"111 ill i APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 9 F r (I w s s r f t O C D I i y .a: R Y r x b y tl ti Y r i K 9 y L y ro r a R 4 wr M APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 1 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 luh ,Ilunl atMl al(hLyt, eler)t�wn }I allaoh 16'Ixufe 11, (:Ika,leeuikNl wild jewintreeairrr Iloi6lrrll% IMM 1431 M7R7JI 3 llti I rl fn tl n1 0111111 ludlotlluC aisr37 11.111% Iylrr+ ti11f Itrldatn 11 tr uulul} 1119- h.at11R IF1 Zi 4%0114111A 9-z I Illr kau,lul W9143ee In;aal Illy h.11f�IhrouAf ,nL2 Ihh311Rh�lnn% I1jaR LHU ullow altld Lllra%1 11rr1m inu'�I%IIaK .trr,a+ Y,rtH�tY r1�clallre'+ 16L kY uhllenal13I1 atiL1 1M 111 Ik+ rt L11um til al ncnaa YTl l n 111tuges Arr cooeurnmrh In tier nNlnllli[ltMtlla L11rLtlfaK u1`10 Much) rulti Cth a[Id trl[!Kr>. iu ul.irld+ IIhT+% III+ f7lulls 'I Ifl 11 1e7 4t,�ulee ltvb. (race en neeniber Ilian L711 1111%1 W4 111 11W r ".,t altll4l7lr 1311 IINIC71k1 Nl11Ch 1% a v ii6h I mla ti LY711C7rte 6and %kntk711a%311R, weed II MjWt liddKh Alp, t 3klryL Irdlic, but the Uw 1311 (u1i11 dwailt ieelrf}ur aurtm rt'urlculkal Imllreal r LM uwrma- hermltlltllt alrt W1110t1rr7 Or Kceerra %f klnilcltltiur ekWll atld 1v111C f1 114M Mi" 1llul as +h 11111 llcxr�f Li311Ctrtr and a 1111ILr111 MIt111 {[te Iyk M a :i Inl ffle' llurl r,W1" l 141411 did 131t4ljtC% I n 111M l ligaL 4 1 lh .3k" dr�. 119- .rnl clanIt1111i ararunl xeticreii} rnuKr (tutu 4l.a 1111 X13 fret hoof ttieuh ,rn Iall3dl) uudn 7 u%1 IrLtnl %1 1 mi ldrt. 1171%1 dlld 7r. If Llrll'11rt' it 'Atli LM1n rali'tl(Ineas Up Ill 1; 11rt tXIMT Rnllit'llWe crluvl left lalluml CM W 1ir n ell A hcul} 1111111 1111.11 lliki 1 pdk511 171 clrartpa ul (r31n7 9 1`7 :alMllll urr InillRe1- 1}tra' IIIC d oe sllY alhllCeea11 ulk tier h111U]11 wIIM 1171rtkie e9- ll ldg l la %9-l% ll ll1 1e1 111 ulMi I }tru7 71�trL1a 3e N1' a+ (11n11ceK7 %it ll rt 1111 1 egl%tl). rrrillleirlg. rt tritm lrlu+lknk Llinitlt:li 1%x'L IlIn3uR11 JI %k1e 1'111 l.l+d CJ1NrI r [11 blld 11 rr pnn eraliy undrt 13UI hfoxt_k. tmr U[A7l1rIK1 pa ,l sa ld} r%, Vlki%r 11111[It1r11% Ul 711:In C111 a 'I A :hill e[t,111inlj, r ;tr31 i.e mIIN'd. 111 ;r:a%t W %IMlls Inn. (aeenlll loon ul n3-1inlellJncr x1311, I% rrt llll(ea1 17 1 a tltetie I1k,71111 nhi[IL liar criradtlm of AI IIMr3t lY1nCWtC Aral steel 11IidRe, I% Ktat %1. tllJl 111 e a% 4o W 131 1IW rJ111- 11�a,+MI. l% Iklsil {1L'4jllrlkt k lrlll R+ F1Kuer41and unddltt4v- atut7enlJfa atr11L{III[ flair ell ux-41; and, ltilh Ira Ia7lJdl4la~( u3rllnlIMP. a1rT ,and no, n1 r Nll+lrlc. thal of Umber hlidKM Krnrrall) lNeve' (:a1ee%Ir+u'liun 111u1erhol%, SICCI Ih'ra ;ilr \nj/illl(tl I1} r, 110' 11 11 1 alalllllr") alrt 1111 z17t /,Ut' invt etlllltnll 1% 1 vy lltiiulrU{IrIGY'3iCZi %'ll lLi 11er 11LIUl11rt1, irr l ttlll[Irl"I irtdMl Wmi Ce m111A, (II[- L'flllcd titutr-- ind Rdglt3[ y II iK11 ILCII11tiYllk n elieuul b3Rha}s arc Ihr rrr,31nib1I11) 01 tlrr Itilttmru 11 e,halrlr.l eeI,lllal} irauh LlW feints) SIJIat. A111111t7. uud l'rlll, lent n DlrctiUSLlr ell jhllr K 'n111, a Milt of tier M111111M ill kreMnlahh der %vlhr1l.Lrld% inM her tMXII 111 11[11111 trfillrrlc. l'u lrlle W nr ka urld 031umu77i1-d1(alM elkerll't Ill C-" elf IlkF hxs}s orc ualurllLk+IM�+l 13}' Il'M bCn4j I.cit;ddalr I+ u1eeM+t lrlf�tnfllairttl lie the IIRK1url[g3 !Il L. 1'rcnlnlr where (:uw }'a. blgliwk} tnrmnliwlra7 u0drr like Caa)1t Il[,rll.lnd LY1nC Ii1K1. t:a 7nl. Kfutcl, %tad tlnlllrr :km ullealll rvallahlr ilxslily- but In tonic ctiax+ 11ukjc Will, p{rfectnlr. Tt7r 1vmlrticllan dud main1r11ular of plr'1nda1 tipAh air. Ill Ktylerjkl, III MI131144111y trf \lunitillal RJMre11111[ft(t laHn k4w eermsaq l A hirllta'a} dal %Yi1 3i311k IIL IIl1 file tilt 11160 'A a% 4 liar prvrlllClul nsutiails, Jlld llljt ljA-Ay CLIrHlllktiLlrl lik I MAntrt>;ilice rxl titnnlRh 19 tiaeenc aaY \ltraplklhnll Sill) Cilia 141 {:kayaaal u {t11 tllir 1u etlttliol l s. Aee1wIRtlt flit \1tltlt7a ill a f1tlLtAr trier tier }aft iLwl f11 1e n Al f4 eu tU l'. 111011IIIIlu IIM1 111c V an i'nl p1leefllltit111 jdJo} SA d Q ofWirdl allll pa lk f 3110. Nrr aIKI r t rriay aril! lundlL 1 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 FIGURE 3_ RaWorlad gomele U bridge -vw 9 dev MrImm 1 0 HCURf 1. 1109 110 O "IMP h4h4de pAk to tarwltrwv) (Q 1 s`y -�`f 11.14 .tti Ilt=� 111w .Iln. Iflrh l iNrr t1 rLteK 7111. vpldll 1r1�in, M.ltlr xq X1111 I/r111Kh th Allld hr 1)111't l ira lla( Yr.. tollq� 1 '.Irifr UIILI(�'16Nf131.ICYY, 1n IRLVY I II\ teglfkll, wirh /M 41111 11114 lalp.ldt t11 lil 11 11.111d.: hrllfgr. Illrlllrl%. III arCIINJ... abll 7 11 fha rl4Y lk 1gJ\ llrllll \i 14'11J111rr ellt ti l[11 alllt Jll Jell"14 al lalK l rllti Ip111 111slu y \T J It 11eti, \115 I141R>, IIrli. f11rrP th r 1 weld tLul h1t 11111'1 J11N1 xIL1ItgR 1l t ICI IlnNlllhlh h1,1tf 4 141114 11. fllttillr Ill,� I, Ilrlllilllllrl l I7rT11l1i 1Itt111a1\ �tr:1l1NF Ph Intl' fllx 11 Jlr hAT.L111% trl titiM/liJ tN 111. I 5 AYn3l'% fllr Itlt1'1BJI143IId1 llr\rl,ip- .rhlt -liar lulflr Irl �110tr. :jr"% }1lr, taJfic i. 1 111rnt iAII)I, -1111] 11W Illtrl .jlt 1)atir1,11H1lrelt IrltrlhtlNnI 1, I1r.,. rulllfall I)lltlllk llu� r.11u. Ilrnlxl K JA r i la of 1llr Ir -cPlalilti rcud. lllt., IInp.1. 419 Ilkklro l\ Iruu.prlrl 11 liftl) 11r,I bi .11rino L x.f1nl 011 .Ind 4 n 1rr1r lrnn1111011" VA 11h111tt Wj%"% to I11 i1 llrtk 1. 111111 A t h0morll .tr�p R 01.0Ip 1041 Ifamphrialicln M AI Ir tyda flit II IrIA rlr i 1 avtsn :11N7 huultla "nay .1b,11k nw m i lt. Hukuf:111 allra9. lrrl ++nnr .ulfuatil IttRhuu 1111111rrn11, (111414 rylplw .IM-It 111 o111r aillm :11111 r1lrl�p ly tltf 111111111tu111.. ;111wR Illr aYJ.t .1 CH APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 fKiURE S. Selmod hlgnrrars IQ �$;WAC %nl.11,pptl 4111^rB a en11.".4L ForTV'.ra Iletlwt S7.^ wj&" >�.PNI di-t16/ 17r.n gal I'a16 Iwwd.y e.. ?aA nrrxln II.sMa7 T1I keo11 ^I t.'*la18r Ger- d,Wig tllrirawn trucks to t awp;lt lh rir Plududt Nd animal: air widely t tyl rot trunsporl, "pndally id the lorlhhe. and jonnrFUga' b clon4771ar1 pr.ldlte s ta�uily lit KUM bacrrit. F. Pipelines (C) Until 1:1AW rtnutly prtrt4runa II1;WlIP" wrtr 11133111011 to a ICU dual rr16ltlr rcfl 1111rs irlrrhoR 11117 I'rholnsnla rwnw YJNoa and u erriord peMods line �rat ties- t"Irs or 111c C4 ilrritFV Ilk 1972, I KI%4M T, u rru}nr rnklt 1!ne in ilir no ellwa ki utra esf.lhr trsellllf} %x, rnmlelcl.,l �c,wrkx eltsw f6n 399 111114 s oil t71K11' ill lints and 110 "lilt sd trrint-d pre Klrrtys liters in pan kc. Tier nio t lmlxorkmt crieLk- uil heir h Ihr iiv hlr cant olc1011 liar luiurru tagip AO� Ilk tilt IhWM'l ltxlun an Ihr hta riope W11 14143 ANIF V.111W IC12% a JI61"Il r ur 4 1611 .nrr.still 1niliw nil. line. nwunl 4141171 u;wrlrrd ley o Trsutn /Cult tvttxutlum, h uwdr lip of �_4 and 2&inch PNr11' 31111110% A&Il}-Ihhset1hpui rap0til) al 15066 lusecrii_ Fire r+uuep tilallrglti am a-ciuirtd 111 1 tilt all ill Ili xatw4lrti Hobo lilt the rasi slnllr nr Ihr {ndri when 11 rrarlics an atlll logic 411 Id,.'}91 feel; rr_o1113 011% pinnaeir. fcnit JCnunplcssi 41 t1n119ns Der Used la %lo tier holes dt.rtel Ihlnh Ills rtnlern dupe CwI- AnKiiUtt oil addItbNtal pump -441llotn it 197a ark' bs 1MiLw caphcll' of the line to 400,WO Irirtrh Ion Jay. lleanct tier ll nr is captrsr t !o base a tign3ficsnt Imrmci Me 1 110 17191.11e40m} i111110 0113ertsadr 11rusam1lieculml alum 11ww-il0iern rU0s1 110 milts assl ttrrtetl lxra of If,r la:k td fiends lit rloulive tier dianXn. C. Porls (C) r>_,1ud16rr s.1u1. twu lnaji'r FMerK i:w>>d4l 1111 1F1R11M 7) 4111d Aluntu, and I I minx lrnti. 1011r ul U!lklt Is I ll the CJatLysPa W a nds A rMw fiedlily 4zI QM5-341itil. Po"lo N ren.h, prim idrs ahor ter Ilie 1Kt2 ruthiral hurlocsn till tier xv-wl tua,l of the AuwFicsu, and ell milialt+ Ibr eirrd fir I6Rldenigr. t hargr raeul t rllrltu Niw%io will IIW uhl dYrr ptorl 411 Ccta yahj ll. wLlch vgMllnuc+ In halltllr is lyrnc IMrI tol the onentry'� Isafutns etpuctt \tint ter Fowdror's fumlpL ;nhde nxnrs by sea, Ij16rrsupti C11:1 Jciuil, wf 11C11 11011411119% IlWrr DDq or tier Imp4ltls and 0% if dir enhinit, Ala d3, I4W,6t011 In der "1w tl.> A141101:0. it pdhocirully a mlrtr p Igll It Slurs 17,131111 hollow pnrlucls, Faok'taldus ,held die Ilulurnrd hicrtho Mltiar wr tKUuliully Iwuauu'rwtxnllax IIi1Ho. 4111 [A 11,111wrrlhd Is 4111 oil legion. Tier vrtreo rruu WN jc flue[, wultemil aloalr Ihr t,eattlbrc. APIKINHY hlit�r rneaRer 6[0114% .tbimt .'105 n1 till. pdJn31Cd unprnnritimitr at Fiorito Voer%ve hots tml trettllelrl01l. IIID1UtiluR ecgttlntcdhut 4 a d017xsalrt lot. new uurrluxr and otht,r witlrrrrixil furilitin. At 11Yntu a srcssKl toalur CIF waler pier uud %amilook" are st;llrdulcd im mnstnkilclu In Mfl} 1(t73. A 11W)IN c3c ChOp"'Irtll raes14c,1ue aur;tii%uy at Nurruiel:lt 1� scluv Oil for x,gllgirliikt +n 1341r 1073, iniliMetrIll"It 11r1dgIdl. vamitltti6m of a dcop-mmirt Iwi stilb pecotrctra ioinikpkto lrethlur; rut xrrlrnil caeRo Snub, lau hr"ILWdteri, 11441 4leere�srnlrr rtlrts 41111 rYrrit "wrlmiuus, and tier daoisLinx 4 ten ruluntr to the urK bLedesel- its addllicen the Texaco/Cede 4311 4, orilaiu it runhinwdldA ate ail IcYmtnal uhich tainp fors K Iargr funk rami ahiml 3 miirs umtlt or Famrn.ldus and, rot 10o1,rf k.0illulit, a suhnudne pilerijile to N.sh t,rGlii;irr iluRltpo3n1 nxoorihoK 13441 yt 011111t 4 "116 semi t}pttr_ F"dhorrull putt orr ouncd by the Rsnrnluirul and uprtalcil by the A11n1tily d3f I'ttlsllr WMI% and C OMINuthltalkslel. 747c'f' Oft' udrrruYty 11610 rwIlOal n,;utt huts. [IAP;tyerFil &s tog Ibr Iwn inajur jiwii ;sIr Iltilnl in i'1R1rrr H. t. M er re6ml smile lie M Mmilwlit shll4king rlrtmltlh the nlo ihor Irunslwvta- Him lick llrtit4titl VA aml 11-10 mOtArb and 10 1 ;A ._...f APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA-RDP01-00707R000200070021-5 i FKWIf 7- op or t l snow AI n- Wspw fo APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA-RDP01-00707R000200070021-5 wwr w rwpft awow FU VLN APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 tea &N zY C y IL t E 4 y 7 5 x rr N 12 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 4 1 1 r t ti e 1 e .ulplalrra XInd n1 the inlrrindhllwl tnallcunr irnixKt. :and ctllrirt arr caltiro h) .11111%431 f4gllriR11 rrslitry IkijaiW nlric11o4,1 flml Ptr11111. of Wier 34-w lxlwrrrcl diilt% nl 1,1100 I.11n% rwVj4&Pl taint let t I and i nrf. 11 r1111i11R IU,dd I K.r I ur 3,:1y.S t]tcwflarlp,111 Lure Llt w 1 I .1 fibINIM{ Tm 1 wa lllm uIty. 1).W Dry tww S 34A M 43,15; Ta11141 !�No 1,109 Miie"PLIa,r 2 1x59 IIA2Q Neer WurI,IRr tl cv11111.461 b} tllirr I IN 1* 1d31 u%&nrn (vidirin willeh leir the pinlll or Ilht (mm 1a1rc1u1M1n%I Mira .kfrKwNzc CfrJnnikimlyinrpw_ till Iig.1ja t, a poi 411IIIelht mlrijlan> 11 tahlrll Illy irelolnfllurl Glatttrinlrtel uwlf. thr rt aaf thllra alert Ihr F'.1'I &L'I GoWt1111t1ey der rr1nA1tlljag .harrk njrrctim abnitt 3N 1,1 tfle 11P1c11 LIr.aLta,rigW tohnaXr Mar dh�rarplr %helm 1114-tr .1111ea tree F z JrjL)4i1ra11 41pd Aillgr 011--hllala11 OULU' Intrinta I%t -twrru rigyladclhutt Lilo', t4,141,14411 1M11ta aUd xu11r 4 i1 11I1! nluJnr Ill Inv, 4,1 t1 linrolro. I: 11111 A11WAL l;nocia- and Illy Vidt1Y1 Mulm Fholu Hnnmirry frlwiWHaau, %,1. l:tla>"4g1111, a gee +r141111(x1k�launrrl e}Iij11il11R n 111paq trhri4ttr% Mu rrlrtXCroltrr %)Iljh lwi%tmk Fctue14kw 11 pert aciod 1.11110 rr1 the multlf larirtt 111 1:11111 SrnrliCa_ Nlwflirul 11riaa, Wr%Irn1 &eloelr, thr I11i114y1 NoI1tir and Julian Gpillportfo lneilirrw Tmillpeltrlrr,, {;lwtagvkl. a tlrk alels uNOrd sfllffiup a71tnj61ut. CIV1`Wt''b Iwctatnul lolllen 111 I tYJ.11 Irul pkil 11'rrr I% rill rnrmi nacrr,utrit (INN ralu11111at 11o'K�t0311. Ilnxnrt. Ihr ZA Gm emmr'11 has 1 114111 fur cl Mrld -101 I11t a yl a,dr I oI46N fltrl tie Iluriquitt Ilx 11tal1.11 Ip.rrLlon of mhllL 044rlr cell a�tlluaf. 111 srjlirrAwr 11171 rftlnlllvirr% Mcuirpoi krunnaoianui IITA SNAVF0. ai rn111111rwhi1 g%LrJ11.11a11111aIt n'rtlpan>. tautn1n11114wel 1111clrf thridnlinie11utiuillal Lhr F"Lmh/tratr Na+ 111 Intrrnl>?jtrt.l �rtth retrfrr Is2ra4 aY k "Io iwif1111K7iav u, ,srp Them 44vl.1c 5upptwt wild wnlcr bKAW.% 461r wlbKllra a cturoW g tip I]eld Avimlvntr arms r%kilinx Iraffiv Vione of flu alln fkkG 114as fl}druul mAth-1hig, Vuwho clan and Ilnprenrnwol air a ocentrulyd llflnwrily cre rilsihic Milt sen'tnx u4llor 1e, pulaNun t'itl m ICAtm nKA n1 olf a nm%a5 and Addlilimal fluilhics is Pnvrr-4JhX al fli% Alfam, is inur E:rorigorz, Loin San $.venoms, loan oopeeldcui4nr d,7tr% dapalKl %ull 4b11L and 11MCLI se 4 fiinAiL ftum 9 Ifit16 vhatudcrWic- oif w6-led aldlddt 15 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 lowum UNWAV. L4IIODM Ll RF4ef: 04411LW"N aiee *y. UAVA ill; anO.L 5011K44LT hRKL 41410 LOrIr10% �e,4 Lam wlta 6 LUM1Rta ira.0 Few P+rala c9l"67 kopk4k 1S,S00 l' 110 AM uL 45.414 b M Ru* W fee.. 0.169l Tsw V. In ISO *UP* and iuiLtreamw depat At latwu 1p 7xM U Clew+- 1 11fuum. 7S. No IlerewN cmt. 111as1 IMpMYp Mid la koppws ro lI&. W4011 4,503.02 1 ad pod.ett.o 1s I:+eder A l, 31.r,LL1. t.1*1 t7.4.tTn1 UWA&D pan Ashhah. 34t, L' S "I Me two triekwas low rl re,.. 50 W. or IBsllau. I3 Mike" Laau co....s.. 1],4am SK7.0 Civil Strom V..4A#w'I ikNd lattme. 2�u%, 71t�39'w. r 7S1 r 0h May At C4.IOCa Al 11Wste1l re_.. Ar,$Ltt 60,4!17 c 117 J04� t14t+T1M414O4) mwvw rentLiL D aaM TF'2a'w 10.719 L lit it I" N. of tjart0 f*%M Aryawar- Aloall.. 16,60 c 13A +40141 0 9O'i6 3.230 4 160 On Ida Hthru fb 66mm PAN sr. Asphalt.. M.luu r' 111 79161. 31LJor 1irrMV4jW %tpke. 2 74'17'511. Oka" Y 141 !1100.1 usflk 1 0SWE ,r K. of liwragw i t Time............. X+ptsh. W.001 c 13S MilitV7 Atr fan W1111 WI fet IIAW o�u'a, iM�1d'1K. *.6f 106 rgqtll.elreL 11111916W694, TAM1iR1 6 PMI1y rf We owe" twllroy 1MWL tow .ilfb1 of !e. a ul iipfp 1AMd1*Av e� AIrtak le enm 1 th4 �$Pe-a 6M Tgtrli1r &L 15 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 K. Tciccnrnm unicalions (C) (:1e,n:t411ji! 1uu1 Quito lllwirul ;JtJtnju;lli. tr11 lJ orlr 16 red t he t�\Ilnla Il1_i 4 Wit1k111an1'+ JIT ctwkkmet.'{tal to v% k;lNion:r% In (hiEla illllj (v.lf ullnll Ott eJ3hh 1717111 %V. CtlirtJh eaa itching ripillknirlll Illalh14llilkl11 41 I)trml- thmiew wtvi a k\ WOLIJU111t� nIIII IWI .VkMJl (1111tH a1�1 :atkl tin-IF Nulouli t 11411 Iht4 wnler 1\ .tM1h to h r 4 lu Ct1r0141 IN In"11m le'lr% wet l0r 1+ At MILAII.4K.Jk� 1 b:1s 1 11)t Jlllll ^IiD l4l1n.:A or thr 111110 IIL.M cl lir% h9trm.1.14141dl WligleT lea&+ !dull% ullline. -vj unJn� I n uidgli a i111R to Ck1 4411t-t 1972 a11 Ir lrillh111e li trl a�a %errta�r 1143rn ;fi X"iUrld ilutillu ear 1"ImIllitr "rInnawlikli llknt lllclltrd ill V 1 Air l Ire\ (1111LA ul nallt k olidl- wmllfllllal 1ml Qreitn. Ihr %lam }r+ aa:at louiil be Ill )WPJllr%a� (I [no JIKI I Hill hdls IUL%.1i OceulIs tAfect IIF trk ph4one a1ht1 1 14 1n1Fob cl:lulh:ttr rrllrrktnl fn11n ehtwtern laadlilies tM:11 g kdtJ, k an I.utiu .krowtitun C'MMI111" Will O.e 1131le!d %l:atrt and u 4neIr rJItillrtCla',rc1l}1m 4A. 1 111 4a�Ivil;T Irrti+"rrn C:Iea+u.Iuil Mill I,Jnl;l- Qe'711 .fin klltrnp] L Iff raalul� refas ,t.Irin hsving u r71lwilh 1! M1 trk-pl,utir cla601wh IIIIrinln VIIEID x1110 Pattie. Culi_ lend &rRntu. Nk [171euo1M:I tilktu +rulxn�\in lclrxraph lE7me klklu (Alb nllim and Prnk KcnrrJl prima kiln ven tar 17hta III naaFbl, lintdrr 111 S I1ct �jell 111 11++[ url Webb- el prnala�el In +':l rwt lr+ t� Tmnxld uitrlwUn a r n d J:teln rwai.ul lllllu hxar alrsrJla -ill JIa Ihr 1t'\utt arJ 1117 1a11um tai puld iels'Ib'i0a to Ilnk%l r at6 t111i11C I :mrllllmrt Ihr ltaerLl IIUIMUUInI 401 tlk-w largely klw- aullu nllrn -wtlr :11111 HF rndin \..tru. nlr 41prrula+ll 6% Ac %knc(nmew saltriW Iftr ilcmllrr a 1R7 doe Jmis A ldiererlas t)alrul ha4 hetvit VOTHI kltrd lair -dead In tide 1sklkt-txu4Ihltr'JU ralwliur tattelrl IPA I-IKu A%hp ulnl E merleklm FC14allllr Iws 41141111 1 Ok +Lk1bMIS. 6411 u dxnlFkwmk 111111Ih1'l 711 Ihr'/r :art 11,w- Ik aNrf Lsciiillal t a NBC-tl u lJtlirnl'r 1111k.Aa \I 4.0`11 r h lli: I\ ne- gligilAr tri tlw dii1r41 41114� IMlet MMk'1Tl ra`R1uhs. Q111t11 u1161 QL1"%allutl c4llnHarlil h our ul xiwt use), lhltca ell u1l ANN 4brA FN) umatkwis lu ullr Niken arr 2U FM and M 11 %UHIIM ihr Loiter 117 Quiltao, CuW }atlkdl. Carlmra, %I11111.1. I,1 1Jra. anti Ambutsl An as111114tk -tl 15 1RYEarn lend 1'41,111116 TY tsaisere, wew lei uw lei InI1L -W2 nv t of the :lnd ttutLJln lit Quiltt Wien a wide wlriel? 11f paMrknks cHct hilth�pllyrr tlnmm1lien h. 161e641% In 1'r11101fr, Ailu. killed Ihr Altirticulk 1n1,,� INkeodrll Inds, F.AMJ1101' Juw lnl04ha a lew uumbrrul twlM >Jllkl TL' I7hlullleu rrclrlvrn AIl;ulftrr t}p15m 0 Iderllen ellllilitmot ;air irnpawlt�el 14111* uaar41106W. 50rllrn CM11S hlr1114_mr 11W� hem t he� ttlnu hibiMIItJ01 fdolAt In ItirtasQf taller ul ryu 11 l+ mllup. Ihr senulier tsf next Wier Hoer ruulunbent- Lru7m a Y/1 APPROVED FOR RELEASE: 2009/06/16: CIA- RDP01- 00707R000200070021 -5 F211lelktr 4 lrlltt ts Qnt rn.-ri Ilullliv awl plaa�rnmeul nurc ilmlAtr noaaeik�rvlde rtlLimirne of In lrlrih 1erllt llt llua ita 41KI d 43`. 11eClra 111 IrILZIIImMr \rr\ alt�* 196, Thr f c-% ItM rn Ickve Hll 1J01111 Av nat� milluirll 111 Ihr olllrul Anik ack ranRA .II tier hHifir "N4 i w3trnL a neni ll mIl lllu]Itlr :acll+ita IM" pl it y 11 1e ea +ll'rte +1 t , hergltm of >kr II 39 f* r ftf" Wire 1 W vi it haul& til o ]i ra 17 purao hAtAr 3 115 ;e SA IWpd4k CQ4wmW 1 2a S' TI OS 1twi%o 11 -w+o 7 Id .1 13 Hcrl" 106 v Ts 89 Jrylw3v o 49 r 73 s7 Ip r9 us Vw T44 1 43 To llwr" Vak tb4906- 7 r .ti 10 SI VWI� 0 1] 7N M l'ybalM6a I 1'4 IS H:a114b4oM)a ideal 2 Iv T1 SZ tonal 7 f 70 u ".Lembe 1 iu rfl u (ti p, 1 33 7? +61 INN ('bolw lllr0, 031 10 :3 (�4yll.o 17 NJ 3( Ilia llti+k lrr. -J 7 10 ti 32 C'aTI.lr 0 00 'S th Itte is11f m" di"I" 1 0 b4 X 1p A t'irrw do 2 00 bu :'0 Im nwy� 1-0 Y 36 11 S: (%Ltmo. leaf' 1 1 4 JAR Ilio 95"Ma Puwk 11 7r ]o C_%rbW 0 11 No 06 9l0 ti14aNA1m IXrr} S W 71 M I ara 0 22 Ts fa We Nsw (Nino 1 711 77 w 1'anthBrTa I.artW"tat IwGJ 1 37 Al 34 Bit Putiou.)o 100r 1 y U7 6r 34 Ibhllpn4 I x x11 70 ItIo sfiftikw tooml 104'v ,hU CMA .rP41 1 00 KA u0 ItiaSybe" Irh. 1 210 "IF 40 i'ot.H.ar1It rl N 7x ?6 &4 w 14 to 34 MAO 1 31) 78 :9 1141 clut4w 0 33 b ]I FAINeea O SNl .1f 72 11 inky o 0 14 Tf :T Haig" ddado crafrp+pr 2 n all R? r1.b let"Is 1 1: a T1 34 IL4/ 111sed1 llrtrJ 0 321 W 30 roabVft L'"" u 01 N R M 11114f1M1ui1 2 SD 79 50 AMC& C!bt 0 S! IA 71 -.a I:alfa Jh liWygsll 11.f>n 1 w b 30 8"w tWuJJallo r 15 dl IIayA 4k CuieW liarrml v is ti 7? is 167mlear 0 :S 10 17 16arra a ,Y T71 01 Mommow 7 11 i5 J.a611 0 an fro u Ellen. trrrwJ 1 m 71 70 ibla twlr7l Arrl 7 716 90 16 swuw. r"M i 3a rn it Id vwwoN1111 loth 0 23 W iN T'an 2 I Is 21 1 b I011e11L Ind} 0 30 111 (q T"40A 7 UO 71 16 111a ?earl. U.NdA I4d1 1 17 g0 9b Tloe y 10 to N JINlj.pa 1 N ob iti 7114b i un rl' 111 la 11L.I1%4 1 14 MO br TwWa Irtareal� 0 :op 76 17 Takt, &am o Iw l] tj�,a. P+ru Cr n>I :T 00 Xurba 417 :1 00 I,� 1 oa M 1 3 k1ar11ra 1 t1 17 Sekolod CtrfWldl M..1N.6 a 14 0 57 TY M 1A 11 CoupaL 0 SJ 71 26 >