OSS ACTIVITIES IN ITALY; HITLER'S CORRESPONDENCE WITH MUSSOLINI; PLANS FOR THE INVASION OF RUSSIA; OSS OPERATIONS IN SPAIN, PORTUGAL, IRAN, AND IRAQ; 1941-1945

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP13X00001R000100160001-6
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
24
Document Creation Date: 
November 3, 2016
Document Release Date: 
August 15, 2013
Sequence Number: 
1
Case Number: 
Publication Date: 
September 8, 1943
Content Type: 
MISC
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP13X00001R000100160001-6.pdf9.33 MB
Body: 
IMF ItigitignilliNglinifillatie Declassified and Approved For Release 2014/09/16: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 � , 4 Ii: 4!'" 4 1,41, , fript 4,4- .4, � f4 � ��..'41;* 444 24 � � , � ,it4! I ,� � 446 'tit, - � 4tifr - � - � , 171- .� . , . .� 11Fli 64 i Declassified and Approved For Release 2014/09/16 : CIA-RDP13X00001R000100160001' II Declassified and Approved For Release 2014/09/16: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 r t �- IL ill 4, �12,00,151.Ie - ���-��; � PLtMitjilettetAl � �ror. r.ts1.-...if t-i- A 4' i�-� . .... .... ...wow.. e ....r.......1.1iO4...O........i. 'a ort. oneww4.. i . kle.....................0.40..-4....11 ; 1 ti W es, 11 lit *0. .ttVW tit ':- t _,...,.... ft� .., ..� � ................ law......44 0..*41.11iiiiiii?tA ofir-la ' .. N. � ' . 1 %SI vt i iii,Ar kari. I .etiri4;rs ___ ......1 ....... � ......................111............. It t pl.fitaufitzw. ..R41',Zb MI SIZZO It�riager4 LA', �-����c, c �,w4-'* � OtTi....x.P � or-POMEM PPM � AI*� 441. Walt- 1.4 tiost.tt .�-�it. ! 'to tr., VP...* � ii- .4�441040.40fte.,V- -*pt. XV 111.#u -a i'll4iaLlit134 '0341 ovow.s. � � wo,o�aft. o � o 1:,:wlit4.-90. ricir /� e - ./11.4..90191.1.... aft � �� r �-� � 111 � 't ��:,:; Declassified and Approved For Release 2014/09/16: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 � 1111.3111111111.111111. Declassified and Approved For Release 2014/09/16: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 11 _ � � ' 4-�t 't ; � ��� � � % 0. �-�-� �E���;' ..:1$1 'f4 ,�'-c-: tici.,i4i1. -477. .;�� , i .., i,� - . 4 .'" . � , I o� q... A , ,i -, ,..' 01,0114130 �:. , ,t v ,rivat � -4,, la . '7;:lii ''''''''' - s' : .s ....i - �t- � .1,1 t....i., Or .:�etl'ak.fet, 3 , , - 4L4i.''.� "a Ili 4. 'ZEW' $!-'1�C't f44,_ Ut,t atvoitti,on. 0A-V.e4,- .,;.? ny Lt II � A," .,W,,I, I�'il;fttkt' 1) tj.: � � ,,V.'10.-N . 0 ' � :" -3 ti .:. 17 '1 t .i.�,1 1.10 t,e ol' r4aPa. Inial, 1.,.- ''.0,, )1,41 i� (4,,,, �, .. r k,,c. r c,_ ..Ek it. and As. (-.)...'fi..te i.r PiettlIVroZ1 .rarpl,:intilif),: i4,40.A.:�;: ;-.ti,14iY, It' � .�,?..' 7, -.- 140:1 A',7-PT ..;. -.�-...- f 4 1 tk V, icee11 a..9 :..1. 0.1. liat azlx: 3 .k>1334_131,-..,-, :' '',., ,.. : .1.3. , N.,..-tit i''.4,,y. '.4L i, Ile S i t3 Man r� ..iii.l.c.a.� -Oettane it-Y.-tit, :gr twit. , � - , , 1 fa t-� , ',41' : 3 k.' :1 t.a.3.1..ak,1.1 ItS.tritaers cf...2,!` ta....cdt� -7 ";3. ,, 0.2k4 le. 4 r rem-ler/3s, c.c. 4...,,. ,.-... . bv, f�-!. vi -v,4_31.1 1 '� ;15.0ar set, 1..r.r$. ilLe,- vtevrts.0-411 t,1419 .t. . - I t ,..- a .4 x.-1, -,;�, ..:, AL?, k V by c 1.-'.; c i te :4. Lisnolice4k,Seinoi.la6," tftrtC. I r o 12P r a I C VONT 7hsititie,,t1.c:;r1) � - ';,1; v�, I; � 0. " Akis 5� '14 .1'44 eittliftDEITIAL IMMENEMNSIESSAIONEMEMEMIIMINSII Declassified and Approved For Release 2014/09/16: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 e, - 9-1, 0009 I- 00 I- 0001 0000X� dCI 1-V10 9 1-/60/17 OZ eSeeiei ..10d panaiddv pue Pe!PsseloeCI --.. , ,t :- ...i iiii �"; '.. , 111 ...1417.0.r_Wiirkil-,4,4 t ':$5,-1-;� , 101P 't... J.4 ,L10::,,,T lalc1:16;a-?,,pi ' 11K36.21' f4:ttg. tt; Wilitl4P,4.(4,1 T41_11-43,t c.-,!.ft:-.1,t,413 v.4;`,11 . _ . _ ,. I . ' _OOP- , tc4-1,1�� i -U.; 4.,,..%�kl.,..1.,,.1:r14,14.0%,,vort-ApaZtlif', -44:fir. ',;V:41gAzi7i$-.;zr4stp, t;1-;. . , ,...� - 4,14:t�441;,,11444-coair,,,44147 -1..foTiltt,L4 a/40 ,71 ' f4S ..1i$�'41071.31q,q'.:�.'irto ,c11404 tr.kktli;:-. 0147.1 ,',1t/kIttl, ci 4.) .13 tt, 1. I pu;V.-T.V.,)4..E14, At t�l "rikTrI4t1101'34. r po1,14-413-(01 , l'")1,,,.) q c-; q�. L , � prrc't;it_rt.o'j pctu cl tit d' - � 1 .4.1.1tim, It/0 q, f.4,!..1,, ttra440Ucc ' � . . Van:11T V ap ',ID s 1:41, *x'51-ri� Kir- TY' 1"-1--i-c�IA � " tp5(1'.1, 1v4t4 rr,g.i. 4111 WI latlia 9-r4410 �. L�gra.VITOT.Iipid 1�11$�.+1.141,1 1.7���,24 ,..9S51:1n9 4 II1:11�Tt' 147:41, 0 4)41 tk,V4 &IP z , F- �-�( vit-W414 . _ j- -t,t441 1.4Pa: ,41.111t, t4 Iwo) :qrt-q3ail ,.� , _ * . - 4;?*1,'Y'-:S.ttrVIV, r.r,i6x1 1.(1 ,t1-1:,P41,,Nvo � i�, � � � "Y; � PO:"47,7741'. r4t;T.;,W _ �. � 9Ak..0"14t,-;" -f t 1 -��ir 9-1, 0009 I- 00 I- 0001 0000X� dCI 1-V10 9 1-/60/17 OZ eSeeiei -10d panaiddv pue Pe!PsseloeCI 1==M MIIIIIMI11111111115111111 ' Declassified and Approved For Release 2014/09/16: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 IIINE111111111111111=111MW 7 ra It'a ,-' .._21 t-ii, rfit it 0pr,....10y ) . ' - likre0 .. 4 _., _-diltr(e015 " t- ' 4i - ' ,-4 '. �:. ' , :.. � '''. ...,, . r 1 vi:f ,..i .11: Lnaz , _ . �. --,... , _ P - 4r.p.,,,,,, %. -. ::: -, ... �� ,, ,-.:� T:3 i,:;�.1.41-.P. 1-0 -1-, t,l',$1 1 r CO:I. 11 ii. ,"!t. r '-;,, t t v I ,:kl (II --,-4T1t.1,-_-n t q rilf..ift): :Ests-a_3!:y_ ai7.7.9..trt,),_......y 5. .1r1 Citit) � _ .� �, itt3 Mad 1. tt Tilliie i',1xe tvilsit'lat a:1'01 '4104 ri'li -1 ' : , :0 ,,i, 1'111.v.. i'Vl lii ill�, triV CI i'i,4;�rtt. POVi.titta 1 1C.I.1 oaq, '.70�. t ,- ,:nif, t.�r011:1 4 tihe -t. 4$41:j:tii. .1,?7,4.-311' trio tt.:4 ty- i:ri. ;$,ILe,L71.i.0,0 117t?10, _ ." ;:.:...!!,V*.;_.(3,.!.,',!...t.pt . y tU , . � , r e'f..- r-rf,I7:4'..t;r1:-.t.,Ati i.q. .a1-. 0 Itit111.� -4,31 roi..j1:.,.:...,ti" liti. L-0 batilalg i.. J ;.1:,,, ,:.5,..: ,.:1:',,,o 1: : '' To.:1 Elitt,c1.:ttit-,:',y, ev.r. Ittiotro, .41, pr?!..3.:ifrEtlaii...r.eritriluule,xt .61-,:,,,t3:i'lljtitl'iii:- '6i7c)v- . t1411gutv, ::.t. eall: Vt. 3 $4.,,, -1A,Iliti, ._,.rct, ...::,,a1;1114pC. its gct 4 300t-.01.0 94:;1,...:;1;10:),d,,,,, � �-,..? ,..,. ....., .. , � 4 ' , t .. '../ z..1 1 p.r, �-.'iq t-..1.,,, tO,A;c:-,-;,..,:r t; 1-,tr, ip ril bi,,Ilk ,ip.44414i ji;ir, 1:41.rill4 5tE2',Iii/olt t;p0 ti t�.,tifaltti.- I ,' . t , I. . . . . , � ,.., , ', � 1,-1-, ; 4 ri� -, � , ' � , � ' .. * '..! - -' ,-,;J, i, .'). - .... , , , f'-n*I'i EWA 'It-)i, k$14il'i'-:1'.4 V.14'..1,1grA)41-41, L,k11,414.Elott*P. '-'4*f4t1/4 wit14 t,o,. ;1-t; 041,,P--,44--Ii'10.6-1. �-� ,--,- " :17 � : .:,,- -..:-- tsk, e i 1-, 4:21.,:l 4!�otti.,-;.Bt) . AP ' ., lii 6ft. iiirep_. twig itirtt.11,41.y.,. tiOt3 Ike.C.611,141, itntl 1 roitiet, r .43-1,- i3,1�11 , t - -,� .,..,,,v,z,;;-,4y",�,... ,i, , : �-;- . -; - , --, .7.- , - ', , ,-�.,:, ,..,..?,i. - ..,.... ,, .,,,,..,..- �- ...,:.!,� ... ;-..-.1\ .. ' ::, .-;.il', ,,. ,.. . ,,,,-,:--� ,. -,-,:. ; � i� , , -..,---;:= i2 i , .. ;,--� 441. --.., - It.'03A .114N'r�,44.,"4"TSC -ei".44I'l th-g-f.jt r .11-.71-14t:-**f01.; :Ln i*-41.b dr, , :CV, 410 3 0414. COL, tre4Corrq y1;70-4-' .,.....,. ,� ..., . � :,?:....:,.. -,,,,, _ - �-3. ,; 4154-,,iit. 4C' t111"-,1r'-iliti:cktta -01614-1;1/A* � ' ; it'. i -:r!, : - '..,' ; , j7 -4...- ' -.--- _1. b t t -: -"::".:, ' !- 1 --- , '',. il�};. ._,7 --- , q i ......,,,,- ,r.t.,,,,,,,,::,,,,,-, , �, i. , � ,_ -,... ,;.-. - I t F.: -,i . .' r-Ti :. - ' ''';':.�!,4': ..., -!1_-' ,,, r,.,,, ,q?..5--.1 ��, , TN.; '.4`..-4- - � , � .,....,;,4, ,,3,,;,: ..-. � -.. - . . - - 7...: . .-: ,,.,,,.-i'. -,...,: 14-- r�-- -,�� - : , . -.� �.ri':..i" � I. , ! ' � , Declassified and Approved For Release 2014/09/16_: CIA-RDP13X00001R000100160001-6 54441 ..,,,i--ry,'�,-1?�-71.11NMEEMIM11113111111/111111111MI _ 1 Declassified and Approved For Release 2014/09/16 : CIA-RDP13X00001R000100160001-6�JIUUI -- � .1 _ " r� , -Ers. tr 7149,11 ;. " � � � - � � � ...:-. I -,,-- ,.i: �-. � ''''.'" T- ....i. ' *.3;. Z.!, 'I ,..' .-', ,,. ,AZ_.,,1:7',...- � -, n ' 1A-LittJk �I '7 . � - lq;i. I tAt- 111-t?,, ' '; %�;II- 7- .. $ . . v�r..� �, .4, t-75. t.t.1 - . t , It -4, � �,1',4144.47-,.i'_ V-I;1 t�:..14�TOO! ^ tt. `E `,F:J:4�'' t4'4472.* :Kt.34-141#1;t1Jale,-.; 4,11 4/19/1.11 4 tl.4 1t11:,,1 - -- '0,--z3 httri/4' )41' W � � !,=.3 L-i, *"- , 06. 4-4 v., OA!. 1:1.074 0 11410 ' F � � tio fk;', pk.0 000 4410 I � .1 1 � '. ^ � , " 'Ini.0:11 1 t 41-11 ' A 1'14'11' -"-4 ;iii_K4A._ ,,�.,,...1-,. t. 6 i-191 ,t� ri il.....,i ( >�1 ,.,...144 #..., . , ' ;.-:�.:, ., I � I.: ''' Ail b'. :Vil PliA4:�:!1 .4,1,4114-31!.:(1i.:.....-� nOir!; 1 t _ , " , 14/.. ,. 31A. tie! ---.f,tv..49111.-A4, ot f,..:t,-.:::16,,i,sillt ;1,11 ).-qalriel4ii,o1, 4-1440 ' iii,...4..1':Wrlt-Uit , 6.nili 1) ritk:qtitl Hitrwi., taopiti ,, ii, .i.ix Q., (4) i (..t,i-J:1, ;,,,,,t,,,,,tik 00....-,'"LlocA 11,:d1A.1..3.1%),.11),�kef,,,, . , _....,, ....;�., , t , . " - -;-.,--, ,-..! 0 - - _ . r.: .,. , r.-:�-;i'.7.,.-....i.: r�.� i � vJ k VII. it :1**C..3-:rff 44/11 ti____;......) t 0-LifrrIkt * c 11$ h.go 61,4vito.:614.414 .iit-o-ftitki-ii.),L4Iit; ilii � - .. . Of n' LA t '