STATIONS SUBMITTING SYNOPTIC SURFACE - LAND AREA PERIOD: 29 AUGUST - 27 SEPTEMBER 1957

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP80T00246A004500080004-0
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
K
Document Page Count: 
4
Document Creation Date: 
December 21, 2016
Document Release Date: 
May 7, 2008
Sequence Number: 
4
Case Number: 
Publication Date: 
September 27, 1957
Content Type: 
MISC
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP80T00246A004500080004-0.pdf196.72 KB
Body: 
Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0 PERIOD:' 29 August - 27 September 1957 Location 71o30'N 115000E (Approx.) Murmansk 68 58 43 03 Kanin Nos 68 39 3 18 Krasnoshchelie 6722 37 02 Ken-Port 64 59 34 47 Arkhangelsk 64 35 40 30 Koynas 64 47 39 Onus 63 54 3807 Sortavala 61 43 30 43 Petrozavovsk 61 48 3416. Vitegra 61o. 3627 Kotlas 61.14 4838 'Naria/n. Mar 67 39 53 01 Khoaseda-Shard 67 05 59 23 Tazevskoe 6728 7844 Sa1e-Sihard 66 32 66 32 Ust-Tsilms 65 27 52 10 Pechora 65 07 57 06 Turukhansk Tarko-Sale 62Z 47 55 87 57 77 49 64 30 92 30 (Approx. ) Berezov 63 46 65 03 Verkhnee Ynbatskoe 63 09 87 57 Troitsko-Pechersk 62 42 56 12 Niaksinvol 62 26 60 52 Syktyvkar 61 4o 50 51 surgut 61 15 73 30 Podkamennaia Tunguska 61 38 90 14 61 50 95 30 (Approx.) Ivdel 60 41 60 26 Saaarovo 60 58 69 04 Alekeandrovskoe 60 26 77 52 68 30 102 30 approx. 68 30 112 30 (Approx. Jarjan 68 44 124 00 Verkhoiansk 67 33 133 23 Gigansk 66 46 123 24 66 50 142 30 fox. 64 20 100 10 Approx. 65'00 130-10 Approx. gam' 63 14 113 38 Viliuysk 63 46 121 37 63 50 135.10 (Approx.) 63 16 143 09 62 09 - 117 39 61 10 105 10 (Approx. 60 10 102 30 (Approx. olekminsk 60 24 120 25 Tait 6? 49 125 19 60 10 129 50 . (Approx.) Ust.Maia/Charan 60 23 134 27 67 10 167 30 (Approx.) Zyrianka 655 44 150 51 MarbM 64 41 170 2g Anaeyr ' 64 47 177 34 63 50 158 00 Approx.) 62 50 '153 10 (Approx.) Nat kh"m 61 55 158 .9 ~ NaGMV0 59 35 150 7 Kort/Tilichki 60 21 166 oo A7jka 60 27 169 35 Te.11in 59 25 24 48 Leningrad (town/viUe) 59 58 30 18 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0 PERIOD: 29 August - 27 September 1957 Pskov Bologoe Riga Brlikie Luki Saunas Saliaiiag Smolensk Minsk Trubohevsk Vologda Kirov Turievets Strigino Kazan MOSCOV Vuyksa Tambov b Molatov Tobolsk Yzhevsk Sverdlovsk Tara Kurgan Petropavlovsk Omsk Ufa Kuibishev Kustauay Rap" Kolpaah Yeniseysk Bo6u Ly Pudino Tomsk Tisul iarsk Barabinsk Novosibirsk Ni-zbne Udinak Yrtyehsk Barnaul Abakan Vitin Kezbma Kirenak Bratsk chars chu]mn Nizhne-Angarsk Salakan -. ZhigsIA o Troitskiy priisk zima/UJtuy Barguzin Mogacha Sb;vorovino Irkutsk Chita Sretensk Moody Ulan Ude Nerchinskiy zavob Kiakhta Location 57050'N 28?21'E 57 54 34 03 56 58, 2404 56 23 30 36 54 53 23 53 .54 42 20 37 54 45 32 04 53 52 27 32 52 35 33 46 59 17 39 52 58 39 49,87 57 20 4307 56 13 43 39 55 47 49 11 55 45 37 34 5 19 42 13 5~ 33ll 36 15 53 44 41 28 .5801 56 18 58 09 68 u 56 49 53 16 56 48 60 38 56 54 74 23 55 28 65 24 54 550 69 09 73 24 00 54 45 56 53 15 50 27 53 13 63 37 59 56 81 59 58 18 8254 58 27 9209 58 25 97 24 57 32 79 22 56 26 84 58 55 45 88 19 56 oo 92 53 55 22 78 24 4 5 02 82 54 5 53 99 02 53 21 75 27 53 20 83 42 53 45 91 24 59 27 112 35 58 58 101 05 57 46 108 07 57 5,0 114 50 56 04 l01 50 56 55 118 22 56 50 124 52 55 47. 109 33 55 07 160 45 54 48 105 10 54 37 113 08 53 56 102 03 53 37 109 38 53+4 11947 54 00 123 58 52 16 104 21 52 03 213 29 52 16 117 42 51 41 100 59 51 48 107 26 51 19 119 37 50 22 10627 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0 . -3- PERTOD: 29 August - 27 September 1957 Name Location 50022'N 108?45'1C 49 34 111 58 Borzia 50 23 116 31 Aldan 58 37 125 22 Okhotsk 59 22 143 12 Alan 56 27 138 09 56 10 132 00 (A rox ) pp . zeya 53 45 14 132 Ekimchaa k A u l 3 04 5 53 09 56 140 42 -na- ao re aevs Niko Norskiy eklad 52 21 129 55 im: Poliny Osipenko 52 25 136 30 B lag+oveshchenek 6 50 1 12 7 30 Chekwida, 46 132 3? Yeksteriao-Nik 1ekoie 7 44 130 58 Khabarovsk 48 31 135 10 Mrs Zolotoy 47 19 138 Verney 42 02 45 36 40 Lovo 44 24 131 23 Vladivostok 43 07 131 54 Poguibi 52 13 141 38 mndrovsk us, ~al'~ ne Ale 50 54 142 10 Poronaiek 9 13 143 o6 B. Elan 46 55 142 44 Yzhno Kur3lsk. 44 01 145 49 Sian~shi 46 51 151 52 Mis Vasileva 50 00 155 23 55 50 155 30 (Approx.) 4iachi 54 05 159 7 4 Petropavlovsk Na Kanchatke 52 ~ 5 158 Ust-Bolcheretsk 52 156 14 Ostrov Kara.jinsky 59 00 163 55 Ostrov Beringer 55 12 165 59 Brest 52 07 23 41 Gomel 52 27 24 0 31 00 U 0 Lvov 49 . 45 9 23 57 zhgorod 48 38 22 16 Che rnovitsy 8 4 16 25 5 58 Krivoy Rog Kishinev 4 7 56 47 01 8 28 52 Odessa 46 29 30 38 Guenichesk 46 l0 34 49 Simferopol 45 01 33 59 Kursk 51 45 36 12 Saratov 51.34 46 02 Kharkov 49 56 36 17 Alezcandrov-Guy 50 09 48 33 Podgorodnee 48 35 3 06 1 Voropono o 48 41 4 21 na Do= Rostov 47 15 39 49 Tselina 46 33 41 03 Akhtara 46o2 38 09 Pescbanyy 46 11 45 21 Aetrskhan 46 16 48 02 Atbasar. 5149 68 22 Uralsk 51 15 -51 24 Chkal~ov 51 45 55 06 Adamovka 51 31 59 57 Aktiubinsk 50 17 57 09 Turgay 4938 63 30 Kas'ageada 49 48 73 08 Kelnkovc 49 03 51 52 Uyl 49 04 54 41 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246A004500080004-0 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0 -4- PERIOD: 29 August - 27 September 1957 Irguiz 48?37'N 61?16'E Kzyl-Meer 48 18 69 39 Kareaktay 47 50 66 45 . Guryev 47 07 51 55 Aralskoye more 46 47 61 40 Balkabesh 46 54 75 00 Sam 45 25 56 12 Pavlodar 52 17 76 57 assns Semey 55~0 21 80 3.5 Bolahoie-Maromskoie 49 12 84 31 Chubaltau 48 10 78 25 Ueh,Aral 46 10 80 56 Dzahrkent 44 10 80 04 Alm-aft (observatory) 43 14 76 56 R 41 26 76 00 Tyan-Shan .41 55 78 14 Tuspse 44 06 39 04 Armavir 44 59 41 07 Mineralnye Vody 44 13 43 06 GrozWy 4321 4541 Babusheri 42 52 41 08 MakhachKala 4301 4726 Tbilisi 41 41 44 57 Zakstaly 41-38 46 39 Yerevan 40 08 44 28 Lenkoran 38 44 48 50 Fort Shevehenko 44 33 .50 15 Kzil-Orva zagordnaya 44 46 65 32 Tasti 4448 6907 Aleksandr Bai 43 a 51 41 Ak-Baital 43 12 64 18 Turkestan 43 16 68.13 Ak-Kuouk 42 58 54 07 auxisy 42 57 59 49 Dzhambul 42 51 71 23 Frunze 42 50 74 35 Ekidzhe 41 02 57 46 Tashauz Tashkent 41 16 69 16 40 02 52 59 Dargan-ata 4028 62.17 Dzha3a3 -Abed 40 55 72 57 Yerbent 39 19 58 36 Chardzhou 39 05 63 36 Samarkand 39 34 66 57 Gasan-Kuli 37 28 53.58 Kizy1-Arvat 38 59 56 17 Stalinabad 38 35 68 47 Ashkhabad 37 58 58 20 Bayram-A1i 37 36 62 u Kerki 37 50 65 12 /I Termez 37 14 67 16 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080004-0