STATIONS SUBMITTING SYNOPTIC SURFACE - LAND AREA PERIOD: 28 SEPTEMBER - 27 OCTOBER 1957

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP80T00246A004500080005-9
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
K
Document Page Count: 
4
Document Creation Date: 
December 21, 2016
Document Release Date: 
May 7, 2008
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
October 27, 1957
Content Type: 
MISC
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP80T00246A004500080005-9.pdf199.64 KB
Body: 
Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 STATIONS SU 4M32IG SYNOPTIC SUEFACE - LARD DATA PERIOD: 28 September - 27 October 1957 . Location 71?30'N 115000'E (Approx.) Murmansk 68 58 33 03 Ranin Nos . 68 39 43 18 Krasnoshchelie 67 22 37 02 Kem-Port 64 59 34 47 Arkhangelsk 64 35 . 40 30 Koynas 64 35 47 39 Onega 63 54 38 07 Sortova a 61 43 30 43 Petrozavuvsk 61 48 34 16 Vitegra 61 of 36 27. Rotlas 61 14 48 38 Naria/n. Mar 67 39 53 01 Thosseda-Khard 67 05 59 23 Tazevskoe 67 28 78 44 Sale-Khard 66 32 66 32 Ust-Tsilm 65 27 52 10 Pechora 65 97 57 06 Twrakbansk 65 47 87 57 Tarko-Sale 61455 7749 64 30 92 30 (Approx.) Berezov 63 46 65 03 Verkhnee Ymbatskoe 63 09 87 57 Troitsko-Pechersk 62 42 56 12 Niakainvol 62 26 60 52 syktyvkear 61 40 50 51 surgut 61 15 73 30 Podkamennaia Tunguska 61 38 90 14 615O 95 30 (APx?) Ivdel 60 41 60 26 Samarovo 60 58 69 04 Aleksandrovskoe 60 26 77 52 68 30 1?2 30 (Approx. 68 30 112 30 Approx. Jarjan 68 44 124 00 Verkhoiansk 67 33 133 23. Gigansk 66 46 123 24 66 50 142 30 Approx. 642o 100 10 (Approx. Syuldyakar 63 14 113 38 Viliuysk 63 46 121 37 63 50 135 10 (Approx.) oymiakon 63 16 143 09 Suntar 62 09 117 39 6110 105 10 Approx. 60 10 102 30 (Approx.; Olekminsk 60 24 i20 25 Teit 60 49 125 19 60 10- 129 50 (Approx.) Ust-Maia/Charan 60 23 134 27 67 10 167 30 (Approx.) Z7riankm 65 44 150 51 64 41 170 25 Anae7r 64 47 1773 4 63 50 158.00 (Approx.) 62 50 153 10 Approx. Naiakham 61 55 158 59 Mager 59 35 150 47 Rat/Tii1 ichki 60 21 166 00 Apuka, 60 27 169 35 Ta113n 59 25 24 48 Leningrad (toun/ville) 59 58 30 18 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 -2- PERIOD: 28 September - 27 October 1957 Location Pskov 57o50'N 28021'E Bologoe 57 54 34 03 Riga 56 58 24 04 Velikie Luki 56,23 30 36 Kaunas 54 53 23 53 5442 20 37 Sirolensk 54,45 32 04 Minsk 53 52 27 32 Trubohevsk 52 35 339 Vologda 59 17 39 52 Korov 5839. 4937 Yirievets 57 20 43 07 Strigino 56 13 43 39 Kazan 55 47 49 11 Moscow 55 45 7 34 Vuyksa 55 19 13- 47 Kaluga 54 31 36 15 Tambov 5244 4128 Molotov 58 01 56 18 Tobolsk 58 09 68 li Yzhevsk 56 49 53 16 Sverdlovsk 56 48 60 38 Tara 56 54 74 23 Kurgan 5550 65 24 Petropavlovsk 50 69 09 Omsk 54'X56 73 24 Ufa 54 45 56 oo Kuibishev 53 15 50 27 Kustaney 53 13 63 37 Napas 59 56 81 59 Kolpash 58 18 82 54 Yeniseysk 58 27 92 09 Boguahatar 58 25 97.24 Pu~dino 57 32 79 22 Tomsk 56 26 84 58 Tisul 55 45 88.19 Krasnoiarsk 56 00 . 92 53 Barabinsk 55 22 78 24 . Novosibirsk 55 02 82 54 Nizhne Udinsk 53 99 02 Yrtychsk 53 21 75 27 Barnaul 53 20- 83 42 Abakan 53 45 91 24 Vitin 59 27 112 35 Kezhma 58 58 101 05 Kirensk 57 1466 108 07 57 50 lk4 50 (Approx.) Bratsk 5-6o4 101 50 Ohara 56 55 118.22 ChulasLn 56 50 124 52 Nizbne Angarsk 55 47 -109 33 Kalakan 55 07 160 45 Zhigalovo 5 48 105 10 Troitskiy priisk 54 37 113 08 Barguzin 53 37 109 38. Mogaaha 53 44 119 47 Skovorovino 54 00 123 58 Irkutsk 52 16 104 21 Chita 52 03 113 29 Sretensk 52 16 117 42 Money 51 41 100 59 Ulan-Ude 51 48 107 26 Nerchinskiy zavob . 51 19 119 37 Kiakhta 50 22 io6 27 Mmany aujwy 50 22 108 45 Kyra 4934 111 58 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 -3- PERIOD: 28 September - Zr October 1957 Borzia 50?23'N 116?31'E Aldan 58 37 125 22 Okhotsk 59 22 14312 Man 56 '27' 138 09 56 10 132 00 (Approx.) zeya 534, 12714 Tbawlebta" ?5304 1 6 2 - 3 5 Nilolaevek-na.Annn e 53 09 140 42 Norekiy aklad 52 21 129 55 im. Poliny Osipenko 32 25 136 30 Blagoveshchensk 5o i6 127 30 Chekunda 132 10 Yekaterino-Nikolekoie 47 44 130 58 k 48 31 135 10 Yn ~~ 47 19 45 52 138 59 133 44 Terney 02 3.364o Grovehavo 24 N 131. 23 Vladivostok 43 07 131 54 Pbguibi 52 13 141 38 eawarow k na 5 ha11ne 50 54 142 to Poronaisk $9 13 143 06 B. Elea 46 55 142 44 Yzhno-Enilsk 44 01 145 49 Simushir 46 51 151 52 Mis Vasileva 50 00 155 23 55 50 155 30 (Approx.) Seml3achtki 5 05 159,57 Petropavlovsk Na Kanchatke 52 58 15845 Ust-Bolcheretsk 52 40 156 14 Ostrov Karajinsky 59 00 163 55' Ostror Beriaga 55 12 165 59 Brest 5207 23 1 Gomel 52 27 31 00 Kyev Z 0 24 30 27 Lvov 9 49 23 57 Uzbgorod 48 38 22 16 Chernovitsy 48 16 25 58 Krivoy Rog 47 56 33 20 Kishinev 47 01 28 52 Odessa 46 29 30 38 Guenichesk 461o 3449 Simferopol 45 01 33 59 Kursk 514 . 36 12 Saratov 3~ 46 02 Tharkov 56 V 36 17 Alezandrov-Gay 5009 48 33 Podgorodnee 35 3 06 Varoponovu 4841 4' 21 Rostov na Donu 47 15 30 40 Tse1t na 46 33 41 03 Akhtari 46 02 38 09 Pesehanyy 46 11 45 21 Astrakhan 46 16 4802 Atbasar 51 49 68 22 Uralsk 51 15 51 24 Chkalov 5145 .5506 Adamovka 5,1 31 5,9 57 Aktiubinsk 50 17 5709 TMWW 49 38 63 30 Karaganda 49 48 ?3 08 SalWkow U7 904 0 5 41 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 o Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9 PERIOD: 28 September - 27 October 1957 Irguiz K271-Mar Kareaktay Gtuyev Aralskoye more Balkahash San Paviodar 2hana Sem y Bolshoie-Marnmskoie Chubaltau Uch-Aral Dzabrkent Alma-ata (observatory) Na1yn Tyan-shag Tuapse Armavir Mineraluye Vody GrozWy Babusheri Makba,ch-W& Tbilisi ' .ta1y Yerevan Leakoran Fort Shevchenivo Kzil-Orva zagordne4a Tasti Aleksandr Bai Ak-Baita7. Turkestan Ak-Kuouk Chimbay Dzbambul Frunze Eki.dzhe Taashkenrt Krasnovodsk Dargan-ata. Nur-Ata -Abed Samarkand Gasaa Kuli ' Kizyl.-Arvat Stalinabad Asbkbabad BaWram-A31 Kerki Termez Location 48?37'N 61?16'E 48 18 69 39 47 50 66 45 47 07 51 55 46 47 61 40 46 54 75 00 45 25 56 12 52 17 .. 76 57 . 50 21 80 15 49 12 84 31 48 10 78 25 46 10 80 56 44 10 80 04 43 14 76 56 41 26 76 00 4155 7814 44 06 39 04 4459 4107 44 13 43 06 43 21 45 41 42 52 41 08 43 01 47 26 41 41 44 57 41 38 46 39 40 08 44 28 38 44 48 50 44 33 50 15 44 46 65 32 44 48 69 07 43 u 51 41 43 12 64 18 43 16 68 13 42 58 54 07 42 5,7 59 49 42 51 71 23 42 50 74 .5 41 02 .57 46 41 50 59 59 41. 16 69 16 40 02 52 59 40 28 62 17 40 33 65 41 40 55 72 57 39 19 58 36 39 05 63 36 39 34 66.57 37 28 53 58 38 59 5,6 17 38 35 68 47 37 58 58 20 37 36 62.11 37 50 65 12 37 14 67 16 Approved For Release 2008/05/07: CIA-RDP80T00246AO04500080005-9