TOWN PLAN LODZ

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP81-01043R001300230005-3
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
C
Document Page Count: 
7
Document Creation Date: 
December 27, 2016
Document Release Date: 
December 4, 2012
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
March 27, 1957
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP81-01043R001300230005-3.pdf2.23 MB
Body: 
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 R 50X1 -HUM Next 1 Page(s) In Document Denied Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04 : CIA-RDP81-01043R001300230005-3 It t t t e ? ? ? ? 4 to ?,? , ? ? ? ? ? ? , ? a c, it I a ?7 :fi ?7: . . ?i t a 4 ? 0 1 40.0 cal' !isll ? ill 0 I ? ? ? ? ioo PA4STWOWE PRZEbSIVIIORSTWQ' voit,vytHiOw: KARTOGRAFIcZNYCH? STAT, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 PARSTWOWE PRZEDSIgBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZ? NYCH (WARSZAWA, UL, SOLEC 18/20) inf ormuje te w ksicgarniach ?Domu Ksiqtki" sq do nabycia nastvpujqce mapy: Mapy szkolne i ogOlne 1. Mapa gwiata zwierzccego w skali 1:66 mil. - z/ 2. Mapa rolinnOC1?wiata w skali 1:66 mil. 3. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1,5 mil. 4. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1 mil. 5. Mapa gospodarcza Polski w skali 1:1,5 mi6. l. Planigloby fizyczne w skali 1:60 mil. 7. Europa 1815 --- 1871 w skali 1:10 mil. 8. KrOlestwo Polskie Kazimierza Wielkiego w skali 1:2,5 mil. Mapy przegl4dowe iwiata 1. Bliski Wschdd 2. Indochiny 3. Ameryka grodkowa 4: Stany Zjednoczone Am. Poln. 5. Filipiny 6. Indonezja 7. Afryka Poludniowa 8. Indie i Pakistan 9. Japonia i Korea 10. Argentyna, Chile -11. Afryka Zachodnia w skali 1:7 mil. - zl 6. w skali 1:6 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w oilcan 1:4,5 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:7 mil. - ? 6.- w skali 1:6 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. -- 6.- Atlasy 1. Atlas Polski - zeszyt I a 27.- 2. Atlas Polski - zeszyty II i III a,, 15.- 3. geograficzny Polski , 10.-- 4. Atlas geograficzny 1, 30.- 5. Maly Atlas Geograficzny If 5.- 6. Mazy Atlas Historyczny If 7.20 7. Atlas Mikro 1 Makrokosmosu ? 40.-- Poza tym ukazalo sic, 'wiele szkolnych map iciennych--fizycz,, nych i zagadnieniowych oraz ksiqtek geodezyjnych. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 PARSTWOWE PRZEDSIgBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZ? NYCH (WARSZAWA, UL, SOLEC 18/20) inf ormuje te w ksicgarniach ?Domu Ksiqtki" sq do nabycia nastvpujqce mapy: Mapy szkolne i ogOlne 1. Mapa gwiata zwierzccego w skali 1:66 mil. - z/ 2. Mapa rolinnOC1?wiata w skali 1:66 mil. 3. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1,5 mil. 4. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1 mil. 5. Mapa gospodarcza Polski w skali 1:1,5 mi6. l. Planigloby fizyczne w skali 1:60 mil. 7. Europa 1815 --- 1871 w skali 1:10 mil. 8. KrOlestwo Polskie Kazimierza Wielkiego w skali 1:2,5 mil. Mapy przegl4dowe iwiata 1. Bliski Wschdd 2. Indochiny 3. Ameryka grodkowa 4: Stany Zjednoczone Am. Poln. 5. Filipiny 6. Indonezja 7. Afryka Poludniowa 8. Indie i Pakistan 9. Japonia i Korea 10. Argentyna, Chile -11. Afryka Zachodnia w skali 1:7 mil. - zl 6. w skali 1:6 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w oilcan 1:4,5 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:7 mil. - ? 6.- w skali 1:6 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. -- 6.- Atlasy 1. Atlas Polski - zeszyt I a 27.- 2. Atlas Polski - zeszyty II i III a,, 15.- 3. geograficzny Polski , 10.-- 4. Atlas geograficzny 1, 30.- 5. Maly Atlas Geograficzny If 5.- 6. Mazy Atlas Historyczny If 7.20 7. Atlas Mikro 1 Makrokosmosu ? 40.-- Poza tym ukazalo sic, 'wiele szkolnych map iciennych--fizycz,, nych i zagadnieniowych oraz ksiqtek geodezyjnych. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 PARSTWOWE PRZEDSIgBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZ? NYCH (WARSZAWA, UL, SOLEC 18/20) inf ormuje te w ksicgarniach ?Domu Ksiqtki" sq do nabycia nastvpujqce mapy: Mapy szkolne i ogOlne 1. Mapa gwiata zwierzccego w skali 1:66 mil. - z/ 2. Mapa rolinnOC1?wiata w skali 1:66 mil. 3. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1,5 mil. 4. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1 mil. 5. Mapa gospodarcza Polski w skali 1:1,5 mi6. l. Planigloby fizyczne w skali 1:60 mil. 7. Europa 1815 --- 1871 w skali 1:10 mil. 8. KrOlestwo Polskie Kazimierza Wielkiego w skali 1:2,5 mil. Mapy przegl4dowe iwiata 1. Bliski Wschdd 2. Indochiny 3. Ameryka grodkowa 4: Stany Zjednoczone Am. Poln. 5. Filipiny 6. Indonezja 7. Afryka Poludniowa 8. Indie i Pakistan 9. Japonia i Korea 10. Argentyna, Chile -11. Afryka Zachodnia w skali 1:7 mil. - zl 6. w skali 1:6 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w oilcan 1:4,5 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:7 mil. - ? 6.- w skali 1:6 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. -- 6.- Atlasy 1. Atlas Polski - zeszyt I a 27.- 2. Atlas Polski - zeszyty II i III a,, 15.- 3. geograficzny Polski , 10.-- 4. Atlas geograficzny 1, 30.- 5. Maly Atlas Geograficzny If 5.- 6. Mazy Atlas Historyczny If 7.20 7. Atlas Mikro 1 Makrokosmosu ? 40.-- Poza tym ukazalo sic, 'wiele szkolnych map iciennych--fizycz,, nych i zagadnieniowych oraz ksiqtek geodezyjnych. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 PARSTWOWE PRZEDSIgBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZ? NYCH (WARSZAWA, UL, SOLEC 18/20) inf ormuje te w ksicgarniach ?Domu Ksiqtki" sq do nabycia nastvpujqce mapy: Mapy szkolne i ogOlne 1. Mapa gwiata zwierzccego w skali 1:66 mil. - z/ 2. Mapa rolinnOC1?wiata w skali 1:66 mil. 3. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1,5 mil. 4. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1 mil. 5. Mapa gospodarcza Polski w skali 1:1,5 mi6. l. Planigloby fizyczne w skali 1:60 mil. 7. Europa 1815 --- 1871 w skali 1:10 mil. 8. KrOlestwo Polskie Kazimierza Wielkiego w skali 1:2,5 mil. Mapy przegl4dowe iwiata 1. Bliski Wschdd 2. Indochiny 3. Ameryka grodkowa 4: Stany Zjednoczone Am. Poln. 5. Filipiny 6. Indonezja 7. Afryka Poludniowa 8. Indie i Pakistan 9. Japonia i Korea 10. Argentyna, Chile -11. Afryka Zachodnia w skali 1:7 mil. - zl 6. w skali 1:6 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w oilcan 1:4,5 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:7 mil. - ? 6.- w skali 1:6 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. -- 6.- Atlasy 1. Atlas Polski - zeszyt I a 27.- 2. Atlas Polski - zeszyty II i III a,, 15.- 3. geograficzny Polski , 10.-- 4. Atlas geograficzny 1, 30.- 5. Maly Atlas Geograficzny If 5.- 6. Mazy Atlas Historyczny If 7.20 7. Atlas Mikro 1 Makrokosmosu ? 40.-- Poza tym ukazalo sic, 'wiele szkolnych map iciennych--fizycz,, nych i zagadnieniowych oraz ksiqtek geodezyjnych. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3 PARSTWOWE PRZEDSIgBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZ? NYCH (WARSZAWA, UL, SOLEC 18/20) inf ormuje te w ksicgarniach ?Domu Ksiqtki" sq do nabycia nastvpujqce mapy: Mapy szkolne i ogOlne 1. Mapa gwiata zwierzccego w skali 1:66 mil. - z/ 2. Mapa rolinnOC1?wiata w skali 1:66 mil. 3. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1,5 mil. 4. Mapa administracyjna Polski w skali 1:1 mil. 5. Mapa gospodarcza Polski w skali 1:1,5 mi6. l. Planigloby fizyczne w skali 1:60 mil. 7. Europa 1815 --- 1871 w skali 1:10 mil. 8. KrOlestwo Polskie Kazimierza Wielkiego w skali 1:2,5 mil. Mapy przegl4dowe iwiata 1. Bliski Wschdd 2. Indochiny 3. Ameryka grodkowa 4: Stany Zjednoczone Am. Poln. 5. Filipiny 6. Indonezja 7. Afryka Poludniowa 8. Indie i Pakistan 9. Japonia i Korea 10. Argentyna, Chile -11. Afryka Zachodnia w skali 1:7 mil. - zl 6. w skali 1:6 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w oilcan 1:4,5 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:7 mil. - ? 6.- w skali 1:6 mil. -- ? 6.- w skali 1:8,5 mil. - ? 6.- w skali 1:8,5 mil. -- 6.- Atlasy 1. Atlas Polski - zeszyt I a 27.- 2. Atlas Polski - zeszyty II i III a,, 15.- 3. geograficzny Polski , 10.-- 4. Atlas geograficzny 1, 30.- 5. Maly Atlas Geograficzny If 5.- 6. Mazy Atlas Historyczny If 7.20 7. Atlas Mikro 1 Makrokosmosu ? 40.-- Poza tym ukazalo sic, 'wiele szkolnych map iciennych--fizycz,, nych i zagadnieniowych oraz ksiqtek geodezyjnych. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/04: CIA-RDP81-01043R001300230005-3