TECHINCAL BOOKS ON MALEV IL-14 AIRCRAFT

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP81-01043R002600130010-4
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
494
Document Creation Date: 
December 23, 2016
Document Release Date: 
December 24, 2013
Sequence Number: 
10
Case Number: 
Publication Date: 
September 19, 1958
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP81-01043R002600130010-4.pdf26.53 MB
Body: 
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 -1 50X1 -HUM INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY PROCESSING.% This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law. S?E?C?R?E?T 50X1 -HUM COUNTRY Hungary SUBJECT DATE OF INFO. PLACE & DATE ACQ. Technical Books on MALEY IL-14 Aircraft REPORT DATE DISTR. NO. PAGES REFERENCES RD 19 SE-1958 1 50X1 -HUM ovum..c cvALUAI IlJNO ARt litrINI I IVt. APPRAISAI OF rrvATFNJT I TrkITATI technical books on the MALEV IL-14 aircraft. 50X1 -HUM S-E-C-R-E-T STATE ARMY NAVY AIR Eli FBI AEC (Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".) 50X1 -HUM 50X1 -HUM INFORMATION REPORT I I 50X1 -HUM INFORMATION REPORT Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 A KCIZLEIC EDE& hPOSTAOCYI 111.413ZU1IUM LEGOGY I FOOSZTALYANAIC IIADVAPIYA 50X1 -HUM Z. V. sLiusir4 50X1 -HUM AZ IL-14 SZEMELYSZALLITO REPeLoGEP H. KOTET 50X1 -HUM , ? t? ? ? 4v? "."- ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A KOZLEXEDES- IS FOSTABOTI ILINISZTE:RIUX m.LEGDon rCoszrAufaux lamydra Sz.V. Iljusin AZ IL-14 SZEWElYSZELIST6 REPOLOGEP II. kotet A repOldgep ezerkezete KOsleksaesi Dokusentacida Velalat Budapest, 1957 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ------- Ls I1-14-es utasosAllitt repUltgip, kit A8-82 tipusu antorral fel- ?sorely's. pelgiri reptildsben valt Usaaeltetisre kisstat /1. [bra/. A repUltgip sumilysete 6 f6b6I /kit piltta egy hajtsttivIrtss.ogy jtstsserolt is egy utaskisir6/ A esillithatt utasok sada& 18 f6. A repUltgipen kit berendesett usomagtir van. As IL-14 egyssirnyas reptt16g4p.a1s6 elkelyesisti, trapisvettlett astray- nyal. A astray eserkeset6t tekiatve - blireantartts aonoblekkl* kiviteleseisd. As egdesdben vett ssArny ogy msdrn7ktsiph61 is* kit esirnyr6esb61 All.2' A ssiray aerovItti priselt saslviarekttl vammak.A kortAk spy nsoportjdt leaesba sajtoljAk. a bbit petig tebb rissbil asigoomelik tessa. 1. toaoleloo /fr/ laleatiose tkp tgy taralb41 kdastlt /Sekkardt/.Itt a seer- boast egysiges voltAt irtjek alatta.- A fart: 2. As uttUblakat KAlaak ktailasigeosa jobb.111.be1sa4ra7makseveosik.1 fort. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 .,,uceoatokat, valamint as iddesaki ellendrzders 411 kendsr, szoruld tar- tosakokat a sztrny,a motorgondoldk ds a gdptdrze borittsdn nay sstmban 161'6 nyildeok toszik hozstfdrhatdvd. A fCldi klasolgdliera de as IL-14 reph16g4ppe1 molldkelt berandezdsekre v,natkus6 adatokat a kdnyv vdgd- kdsdljUk /Lied a VIII. fejesstet /. A rapUldgdpben as utaeok rdezdre megvan a kissrUltsiget as okosd ds Aellemee ropUles minden feltdtele. AmIX3r az utas a repUldepbe 14p, feldltdjdt de kalappit elhelyssi a ruhafogau,n. A terjedelmee b6rdnddket de ate oeomagokat as sled, Tao htted er3megt4rton helyezik el. Tisktkat, kieebb osoaagokat, kOnyveket as utas a minden er4ksormi1 rendelkesdere 4116 osomagbildba tebeti. A pSnntsott plUes ezdxsz A gondoean megvtlaaztott Uldlapokkal,blitlapok- kal de fejtAmaszokkal eldaegitik a pihendet. Zgy kis pehelypArna is ill ran- delkozdsdre, &mit as utae tete:Ass szerint hassmilhat. A vdkony feh4r v4szonbd1 varrott fejrdszbuzatokat minden lecserdlik. ,s as Uldeben lahet U16 de fdlig fekv6 helyzetben. .Atrahajthat6, as Uldlap pedig kihushatd. A a,tortell kapott h6 felhaszntltatval mUkdd6 fUtdrendeser a fUlkdkben mIt Inn .s,uldei Usamen megszokott esabahdadrodkletet bistosit. A filtdorand- d5.! axe-coasts kiztrja a lehetdedg6t afloat, hog' a fUlke levegojdbe kUls6 kerUljOn. kepUlea khzban a fUlkdk j61 azall6snek. As utas a aselldsdet fokozhatja Ritz. , h.,gy a szelldziosdvet kihuzza de a fries ligtraalatot magtra irtnyit- la As utasfUlkdt de a banns 16v6 tdrgyakat viltgoe,meleg trnyalatu esinek- ka ami as utssokra nyugtatolag hat. A fest4kek ds kirpitoe anyagok hdromfdle vilogattaban kerUlnek alkalaa- zders. Az 6135 osetten a talks kArpitostatnak alap esintrnyalata hnlvini rd- zaaszin, a mteodik esetben ezUstashrks, a barmadik seetben pedig olajbarna. A haezmilt festdkanyagok dghetetlenek de a kivtlasztott vaissnak dghetdedge pedig alaosony. As ajtdk, ablakkeretek is a ktirpitoe-ldook f4ab61 vannak. EUllnleges eljtrdau festdelik ortdkosabb,faanyagok. - did, kardliai fUs, pla- tin - szerkezetdt ut&nosva teljesen a finyezett fa banyostatt kelti. As ily- 'Won uttnsott alkatrdszekre a lavegd nedveaedge 6e a hdadrsdkleti kdrU1m4- nyek hirtelen viltostea nines hateissal. A fUlkdk padldjelt plUse asdnyeg boritja. As tltaltban hasznilatos teztil fUgganybk belystt as ablakokat,Ittstszd fehdr mUanyagbdol kdssUlt,elhushatdo lamesek boritjtk. A fUlke viltgitima olvsstshos teljessn eligeigas. A meanyesetea hat ovAlls asamyeasti lAapa van. Ha toljes vilAgittara nixes saUksig, a many.- sett lAapatostiotben ogy-egy 1141?16 4g6t lehet bekapoeolni. RepUlds kdsban as utas kaphats terra ktvit. kakadt, todt, bUaitd italo- kat, vajaaksayarst. oukorkit, aUtiosiayt ia mAA owlaket. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - . 10a -aoarrsaaa il ^ 4- two_lifig, to on. itnx/ g __ __,M_? __,....___ - Cos' t -- rxt,toscop-reosavr,ampaciontlos,,arootro ao,e67Nrxlis., Isie.43,..x.:-: %Le ...scl-1._ ? -4,.. i a .-of .... t maawaidae.n4,,a!?s5a42 03 4.110023i 45.9 11101001 4M 462 00 40. 00 0: 4.0 .? ,..! ....., ... ...... .... ......?, .?... ? ,........, .., il 1 ?i 1 ! ' , d ,,. tili4Ittitti...t iltiOttt tlt t t t t 1%, ?!, !ill); , 4 , k ' ' , e - _ - - -, .. . - vi - I I - - - - -.*A . P 4 ' IR VliE..,4?tii - iiii pi 3r I. . Tr1.1 ..ti 5,, li:i, ' 's ? ,. ? ,,,.., ? B i i i a i a, i *i ;1=1.qtaihriol__}- 4 4 -4 1;1 ., ? ??,, Z. 1 1, .: 5,1 -i ? ? t - i ? t; is U.F 'i. ;it* .. Z 1 r k 1 if'?':-. A' 1.-0 "I -4 ?,-;) :, ? R f. i' 1' :Mei '1:4': '''' ' ? t. L L ? i 04'44 'itrvIN-4 _{._1,1 d i :--, ;,....v r ti ?,- Q 1, ..it 1 . ,:,'' \ P. ci._..f.- % ' ' ; i -: ? ; 41:111.--r'-r-'1`,-:11?,7; . i',1 r; ,i 1 1.- 'r - -:3":',. - -:. ., ..i. F., '.? . , ... Lx .? - ,:, 4 - Li t a i .1 -i-40areolrfri g, r ezeztee.:cereeeteee s! 4 ss? 6.61' rr he ..... ;ilI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 0414 ??? r orstoottim t 4,110410 .44 1 1 11 1111 ? t II; fi 441 E1, 3 1141% It ? 50-Yr 2013/12/24 * * Oil NE V - ?El 14 , ca?aationsm a?rm iga?ammato a?-rir Ird.cn93900 2r,L a ? -8?1%? rge.?1011,01P0 a?-mrsl. aotsyl a 17 a rig -not somata Cu tlaii Iles* 4aSt rt-nit A rt 4cov Immo' SIX 2SZ WM X.TX 4,1` ... 1st IMP, 0040 .? . mi iiila,?....., - ......... , ? ....F.--- gli:?174- 0 kikswielinv?............ iew.v.',.'1.0 . 4 4 ix* 3 3 3, 1 it WM/ AN AI ..ar i "T 11? .. roc. egj 4 4 4 k me I Apazitep a4retss.1?11. 1,4 4, lirrOkilta At ? Mr:shire I. ? WM M....berrpiraet. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 3IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 _ 50-Yr 2013/12/24: k 171t A SABKANY SZEILUZIT3 iltalina rigs' 7 k 1.1416g6p eirkinya a ktivetka26 f6riesekb61 Lilt a *sassy egasiben ? kt atorgoodola. a gatdrse a a vesirslkok.A felsorolt rasa 863- T.,or _t .4r6p1tie4t a leirie sag-naiad rissiben leartetjUk. ? :clay, a giptOrse, a visesintes vesirelk a a ftIgg6legee vesdrelk o- oe 1-16AT " dura1umlnlab61 kiesttl. A repttlagipeirlany egysigelnek f6 e:eaeices pattlg eta luaesek a prialt ealvdnyak hasnilatosak. ? xwiriluegban alkalmaznak bajlitott saelvinyeket le. Saleakdr9 alai- ? rJurnek vidtwIt as A1.9 alualtdadtvdsetbil a e M16-14 agnialuadtvd- tetekt51 etIi1t ontvayek. valsalnt Ald dtvdretb61 forron eajtolt darabok. ?0?Jt..mdegyeiiE turboakadnak egyes osoadpontjalhos a a futdati fe1erdsit6 q.satteetek siesitiabes 30H0SsA ae 30HOSsIA soils haeanilak. A "tart( falai, a bordik tolnyoad rase, a kdsfalak is egya sett elusek sins 1emesb61 kiattlak.A leaasekst a esilirdaig fokosaa vegett u .temeseksn sajtolt hqrnyokkal is peremeatt nylldsokkal aro- tiit!Y ' A eirssny daralualnia alkatrieseinek korraldgitld bevonatakint fame r.teg otlibevonatotovibbi a baled alkatrieseken alaposd festik, a killed Se- lo:stain peddg esintelen lakk hassnilatos. A ra1.1140 miretrajsa a 2. &brit? taliljuk. A csavarok aegasisira vonatkos6 utaltisokat a 2. ads? alliklet tar- ta-aassa 2. A Riptarje A giptdras asivaralaku. tisstt;fia filhijeserkesetd ries, terhelist vd - sold Writings'. A 3. Abrin a giptdras iltaliaos rajsit kdsdljUk. A giptdr- sat a belled oil's:fa& a kovetkoad ftilkikre is rekessekre osatjiks pildta - rdlke, r4dd4efUlks, osolgilatifdlke, sled esomaglir is bUffi, utasfUlks, toaletthelyasig, hited osomagtir a a farokrekess /4. &bra/. 1' Tekintettel arra, bogy a D-167 ie D-1611 f6 aserkeset/ anyagok, as egyo, alkatrisak le/rattail as alkalis/matt anyagok jelsait ?oak abban as wittiest ttlatetjfik fel, ha as a 16 sarkesetlayagobt61 sltir. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A ge tArs3 orr rdesda egy nyllie venomelyen dt a sUeserfalhos de egydb tA-tosdkocnos lebet Lossifernl. A nyllie fade'. felfeld nylllk. A lob, talon a 31.4e 33. tOrsakeretek kOsOtt a bejdrati ajt6 "aely klfeid nyllik t bal falon a 13. lb. llletre a 35. de 38. tbrsakere- tei katott a caoaagterek zannak A rakodonyllisok ajtaja1 t.1 ? t6, Weld nyllnak. , t-Ite aljdn kledgieos vannak? . =W t-rencere tt61 a 14. tOrsekeratlg at ? fut6 tenuliaira, a 19 tarsekeret- ? .a 23 tOrsekeretig ped) g a astray- AcizAp minAra. A geptarsa asdrnykOsdp 0- .5T. 1 rA.sAn alul egj rzereldnyllio van eloest6 berendes4e/ :egkAstel1tee4re At orr-reesen a gdp- a 2. de 17. tarsakeratek e f- ef' t t-tt cluze-elnet6 uautornik hus6dnak so? cedretetdkek.a 111- ,A p ezo.tttek atto e1attlyet4e4re. ,t ree farotreesdnek falalt a tirtakere'ek kOsatti szaka- ? , vtzetintee veseralic asiadra ki- ^. 11.,AAAnt nn-ee anyagb61 eaj- t t r.e venJok ezegelyeza /9, ibra/ vizAmak terheleet vles16 eserketese /10. 4bra/ 48 db ttrge- ? 61, !,2 db L-kereastmetesetti, prdaelt, dussaastott duralualnlun ezelvd- ,ycAt 1 tdeltltett hoeasnerev1t6kh61, a bor1tiab6101 padldsat visib61.as sled 1-1.6 rekeetdnek vis4b61 de ndladny vi1aasfa1b61 ill. A 8.-t61 a 34.-1g A 34.-t61 a 40.-1g As 6.-t61 a 34.-ig A 34.-t61 a 40.-14 A 40.-t61 a 48.-Ag A 2.-t61 a 4.-1g de A 8.-t61 a 34.-Ag As 5.-t61 a 34.-1g A 34.-t61 a 48.-Ag Pr-102-3 Pr-102-2 Pr-102-3 Pr-102-2 Pr-102-2 Pr-102-2 Pr-102-3 Pr-102-3 Pr-102-2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: -2,IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 1 : i- : t : : : :?.? ... . : , ? ,-,- ? , , . ? ? , i;"*"17.2- :.-:_f- .. , . 1 : ? ? ? 4 . . . 1 ? ? . : . - ? ? . . .----.. ? . - .--. . . ? . . 4.---... - --. .. . . ? ' ? ? ? . 0 ? 1..?:????????...... : f ? . ? ? ? A..... .0 1 . ? ? . .2 . -- i-:-::.-1 : ii- :: ? : -.? i e --'4', 4'e:.*--, e' t4 i--Lil-,11--4V151-7.-,11 i iih_tu,-1--- .1 . - .. ., .0. ?. ie. c. r, 3-? 4 i fi t : t. .03: 'n!1 v. I- MOTrip w di 0 tf:817?ClIM t. .ft N., lo. Ora, A geptorta aerev1t61 66 kerste1. k 1. Tortsketot. - 2. Metszet a 2. torzskeretn41. - 3. Metstot ft 4. torteks- retn61.-A stout a lo. Orzakeretn61. - 6. A 11. tortakeret 8180 reeks- \ 1V bet. - 7. * v1t8.- 8. Itetaset a 19. t6rtskeretn61. - 9. A lh. torzekers. !oleo rossih? - lo.lietsiet a 3. 5 es 6. tOrtskereteknel. - 11. Meter..., s 8. torkskeret . - 12. A tOrsakeret fels8 rAst6hes. - 13. A torkakoret a4 *not. - 14. AN 25-3o. torzakaretok stAmAra. A torkskeret oldalamal rearei.- 15. Vetstet a25. tOrzakerett61 a 39. tOrzakeret1g. 17. Metstet a 40. torts- keretn61. - 18. Pal. - 19.1detszet a 41. torzakerett81 a 47. tdrzskeretig.-. 2o. Ketasst .48. torzakeretn41. - 21. A atorelvitak s1he1yet6o6ma1 vatlatrej- sa. - A-A ast'Sii?. - 22. A aersv1t8k egysa1t6se. - 23. A aerev10 v6ge. - 24. A repill8g6passaaatr1a tengelye. - 25. A rapaldgep teagelys.- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .01A-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 I A sarev1t6 seta& Tereekerett61-tarsakeretigt A 23.-t61 a 39.-1g 21. As 1.-t61 a 19.-1g A 23.-t61 a 35.-1g A 35.-t61 a 48.-ig 22. A 4.461 a 10.-1g. A 10.-td1 a 19.-1g 6a a 35.-t61 a 43.-ig A 23.-t61 a 36.-1g 23 A 3.-t61 a 10.-1g A 10.-t61 a 19.-1g 4e a 35.-t61 a 48.-1g A 23.-t61 a 36.-ig 24. As 1.-t61 a A 8.-t61 a 14.-1g A 14.-t61 a 19.-1g A 23.-t61 a 35.-1g A 35.-t61 a 43.-ig 24A A 17.-t61 a 19.-1g 25. A 3.-t61 a A 13.-t61 a 18.-1g de a 35.-t61 a 48.-1g A 23.-t61 a 36.-1g As 1.-t61 a A 13.-t61 a 18.-1g 4e a 35.-t61 a 43.-1g A 23.-t61 a 36.-1g 13 A eselviny segneveadnet Pr-102-3 1L-1324-1 Pr-IO2-7 Pr-102-2 Pr-1C2-2 Pr-102-3 Pr-102-7 Pr-102-2 Pr-102-3 Pr-102-7 Pr-102-2 1L-1372 Pr-100-11 Pr-102-7 Pr-102-3 Pr-100-11 Pr-102-2 Pr-102-3 Pr-102-7 Pr-102-2 Pr-102-3 Pr-102-7 A tertaderetak kOstAti t4vo1e4g AltalAban 460 de 530 aa. A merevitd: a Opterse alkotdja sntn egyenleteseo oeslanak 01 de a terfakeretekeo 1ev6 kivigdeokba illeaskednek. A nerevltot a tersekeretb61 k1pr4aelt fettles alndeeese egy ezegeoe er6e1t1 /11. ibra/. Bgyea eeetekben a morev1fd: fe1er6e1t4o6ben asegvanakat haaandlnak. A MONIT itok: A screvltoket a Bevetkend fdase1v4ny-t1pusokb61 kisa1t1kt Pr-102-2, Pr-102-3 4. Pr-102-7 jels6aU d tott andgese1v4n3rekb61. A Op- fer:a kesdpad rdosdben eajtolt U-aselvinyek vannak. A aerev1t6ket as illesst4sekn41 asonoe nae1vdnyekb61 k4nalt enagvaa- ritettel asegeceelik seem. A nerev1t6ket a Opterne a1kot6j4bas Tagy halleslk 411, bogy aselvdaylk a gApferse kervonal4boa lgazodva :leak egy a1kbas bajllk. A g4pterve honesir4sys aserkeset1 alesol hoseasedgra afire ktlembla8sk. 1. A gdpterse orr-rieziles a 8. torsakeret esakassos e a tarok- rdeaben a 34. tersekerett61 h4tra1e14 end anakansos 20x131 n-.. notsmat - a:froth Pr-102-2 naelvinyek.a kes4pad riesles ? 8. t6rsekerett41 a U. terse - keretig toles 20X15M1,5 as-es Pr-102-3 is 25X20X2 as-es ?r-102-? eaelvdmpek haeanAlatosak. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release JA-RDP81-01043R002600130010-4 41at: futd rekess4: Az e1e4 futd rekeeze a gdptdrze algid rdez6ben van a P. tie 14. tdrzekeretek kdAdtti szataezon. A 8. tdrzekerettd1 a 14. tdrze- xeretig yrdeelt ezogvasakkal megerdeltett ket vdkonyfalu tartd bueddik. Eva U tartdx az e1e6 tutu de a hilted tdnaez, valaalnt az e1e6 futd tartozdkai- wiz felerdaithistire ee a Lneezirinyu ertik felvdteldre valdk. A tarta falai ? ma vaatagadgu anyagb61 kdazUlnek tartdk dvldceit prdeelt ezelvd- nyez a2kntjoit. A rekeez exakaazdm a tdrzakerstek kofeezttart61nak kiirsextmetszete na- gyobb, mint a Optdrze again tdrzakereteindl. A padll vdza. A padld rasa /13. dbra / doeasent1 de kereeztirdnyu tar- tLindl 411 A tartak a tdreakeratek ezerkezetehez tartoznak. Az 1,6-2 am van- tmg lemezee k1yugt41 kdaz. eit hoses1rAnyu tartdcat fdleg Pr-,045-1 'maven,- bdl gyArtott U-vaiaikal erdeitik meg. A padldleaezak Az utaefUlke padldzatit a padldzat vdsira fektetect kU- 1-nAl 5 lemezek a1kot.161. t pad161 00000 k aled rdesdhea ATIK1-10 hdezigeteld anyagratoget ragneztanak. ,11;lamezei ktq furnArlemezbal kdezUlnek. A felad limes 1-1,6 am, az , pat g 1 mm vaetag.A kdt 1emez kbed 12 am vaetag P117-11 penoplaest r.,taga? im.yeznek A pannplaezt rdteget az eva4e-161 40 an-ee tivoledgban e.ra ,*:ett egyee ezakaesokre oeztjt. - ? ? ? 1.24.?:, ? ? ? ? I ? , 1 tr.! - ? tomeeter,vrtra 14. dbra. A gdptdrze borittea. A padldlemezeker nyilizok vannak, umitlyet lehetdvd teezik a repUldgdp vozdrldkotelelnek de tarAoL6ka1nak aegkOzelitdedt. i_g?ptdrze borltdea A gdptdrze duraluainium boritdea egyben a giptdrze *spa terheldetv1se- 16 ezerkezet1 eleatit alkotja. A bor1t4s Altai/than 0,6 di 0,8 ma vaatag 1ame- zekbd1 tiezUl /14.4bra/. A legjobban 1gdnybevett kdrzetektainb azaz a 'airily- klisdp felett de az e1e6 Tato rekessiask kUseldben, a bor1tde vaetagedga 1; 1.2 ; 1.6 de 1.8 ma. A bor1t61emezeket a tdrsakeretekail de a marevAt4kA41 itlapoldeeaL sUllyeentds n41.kU1 egyeeitlk ugy. he slalom sled lames boritja a hAtedt is minden filed lames as a1s4t. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release r1A_pnpRi_nin43R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release -2,IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 4 4 ?efstrt cc e?eir:er E-E meerzd 8-8 mehzet 0-0 ad.let 1$. Abr. Pildtaftlks allak. 1- trog; 2- obatvar" 661t4aajag; 2- a sae116a6 sb1. kers44; 4- asap; 6- as alio* vdas; 6- goal keret; 7- leamoviti ass - 1ag; 6- a ase11616 alai* isaamxpaja; IP- a ase116?6 Mask osapjaimak vseet444,; 10- 1earsaa$6 4 Yinaly a viaat a ye - set6 alaikl41 lomastil% ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ../ 21 wl h:t r ct sir van,ssely reptiles knecen legnentee es teljee xertekben tist,ntotgos serest tees ienetaive. As egyik demi a reptildgep varakosisa ide- join k1vA1r61 kulcaeal be Isnot sir- ni Al ..3t6 aellett a geptIrse opleben kapeeskod6k vannak.As ajtdt nyltott aelyzstban rdgz1t6k tart- Ida A -ak,d6a 11leok Az sled ago- magttr -ftkodiny11Ana /19. dare/ a g?ptl-sa baloldalAn van a 13.6. 16. vi-sak.ratek kdsOtt A hAtad caoaag- tAr ra.-:,,rylloileft /20 at u6yan- coat u 0,t5rza tal oldelAn tala4- n4t' . 1' ?es 38. tn.trierotek to-- Lott ny!lAnot fedele1 seanirokon 'alswIthatok. A nyildeck fe- e tt helysetben Uttnaes- t A fedelek estfgva- dNk . tul7anyekb.51 40 torltia- us aajtuk sir Ian. analyst 1 ru.crra labet stmt. A sA- :.x.: ptbrse byleejdben fogan- ti.lc razaair aaelyek ee8ite6gOvel a fedslet uk..)(Jr la k1 lehet nj1tm1,ha a Arat A1rti1r31 kuloera sirtrik. A tartql4k vdezklittrat A car- teuts ,Arski:tret /21. Atra/ ...it Lt ryiltsfedel, amply as 4'aerUlke teleej6t61 kifelA fel- nyithAtd Esek a t:jdratok a 20. de 2i. tOrsekeretek knsiOtt vannsk a geptdrse jobt Oa bal oldalan. A nyilie fedela asanirokon Mag. A radii fels6 ruse tiviigezett 6. peremesdee nosnolyan, mint a Mks tObbi ablakdn. A nyilie fede- let feezito airrel lityik el. Xiju- tee vdgett a fogeniint elfordltjuk 4,1 a Dynes fedeldt felemeljUk. A vese'l.liirai. A vdeskljerat /22. ibra/ a r6816aftake Mint van. A nyilds fedeldn plexi- Uveg bur& Waikato /as dgiteetek reptiles kasbani aselayaldadhas/. A fedelet balaril kit sir girls. L? -a\ ? ? A:7 . 2D. litre A hated ocomegter r4koddnyil4ee. 21. dbra. A viaskljdrat flirt 4. ay1tott belysatbea. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release -2,IA-RDP81-01043R002600130010-4 _ _ n .1 1 ., 4,. ? 50-Yr 2013/12/24 23 to-ul.ty 1,1i4n Wegvinsgiljak a gal:Ivor:a kUlesjit as ellenorissUk. bogy raj- te, sisissaaeradd alakvtltosie, nem lasultak-s tel vagy nom satek-s kl a osa- ^hroi. vagy a sasgeosist nines-a repedde as ftvagssisen, ninoesnsk-o nyttva a :snit is ayllisok fsd.1si, nest roses-a valeaslyik alkatries as ajt6. a rako- d,nyilde-fs661, a osillagissatinyllte-fedil, a visakijirati nyilisok fa as nfilda-Zediel felerdeltdesinil. Megvisegiljuk a ldgeentos sixiet bisto- sito gualtbeitisok AllapcTit a bejtrati ajt6n. a ayllisok foitsusin, as ab- .ekosoo tin a padldleassokas. A asghibisodiai jelekkel rendslkes6 thait6 /borastintil/ alkatrissekst kloseriljUk. A bajirati ajt6 gualtbaitieslt Avant, agysner, as 3aasos thobi gunithaitdat Wig kit ivankint ogyassr ti- es r4 IUL ks&sydsodUnk arr61, bogy nes eirUlt-s a Med lakkbeivosat. 2 kile-6rIssUk, bogy nes gyUlsoiliett-s basso via, air, vac, h6 a fut6- .0eLsOSS a giptbrla farok- is orr-relesibso. Tamil:It a farokkapban. . 4ras bolsojinek klasirltiaa vigott klbyltjuk a nyllisok fads- : vt-Aeig emetics kiciestitjuk a ass116,16-ayildso:mit. 4 X...aLrIssilk 51.6 tato fo1ordeit6 ososbontjait. 119:71zeigiljuk a kbahaeanilati helyiabgekst de a fdikikst. Nsgtiesti- ? vgy sisoeuak/ riess holyisiget de fUlkit a por161, sirt61, vist61, targyait61. Letakaritjuk a esdkoket. A azdnystaket kirissuk, vady ? ros),!Yal istlAstitjuk. As ablakUvegskst, as ablakporeaskst is a aUanyag ? enyt o11ons6t/ segthrelgstjdk. 6 vs.-else:011st as atasfUlks Uldeelt, a plidtafUltit, a osonaghildkat 611 e11ao6r1Asat, hogy alnos-s rajtok size:ads, nem boalott-s nog falerdsi - :setts 7 hics.uLA.54ank arr61. bogy vannak-e a fedilaaten tilsoltd-kifesUlikek is y tUk Oloaseir. Plgyalsamel kisdrjUk a tisoltd-kisstaikek njrattatiist t%t4r1de.16t. O. As utsofftlkibon is a 0.16tafU1keibon selksig szorint kio..rlljtik iso- kit as ablak4vsgskot, asslystoek itlitazdadga leroalott. 9. A azirit6 patronotban kloseriljdk as elasolvssedatt sallikagilt, anas as olyah asilikagilt, awslynok kikas silos vOrUars viltosott. A natives sal - likagilt kUlav staaltda aserint helyrsillitjuk. 3. A sisiraY A cam esabadeahor66, trapiavetalistU hiroatotarlds sonioblokk, &eel, a kOvottes344saskb61 All: asivnykesip1 jobbastray is balsatray. A boritis is a merevit6k a astray fiSalsast, mart 9sek osavard is ha411- 56 igiinybevitelask vanask kitive. iJIL Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: 17-0 LOO? I- 009Z001?170 1-0- I-8d CII-V1 0 17Z/Z1-/? -1A-09 eseeiej -101. panaiddv Moo pazwues - 'Jed pawssepaa Timers Tzesuposs morA%arrowilli, Ras's' T ?Itstur 'Cy OW OMW a? ? 13 !!!!!!!!elPiNiik;;ii 11:7 MAI =0.111?? MIMI =MOM ??? fn.111INMOIMMIM111110. IMUN IMMLinae . L L a. ftliflOw v 4Nui 17-0 LOO? I- 009Z001?170 1-0- I-8d CII-V1 0 17Z/Z1-/? -1A-09 eseeiej -101. panaiddv Moo pazwues - 'Jed pawssepaa Declassified in Part - Sanitized Copy Approved IA-RDP81-01043R002600130010-4 I - -IvItf Aml Eord401-bord4ig: Az cazt,..a1ktd1 n 8. bord41g A 10-t61 19-1g A nzirnykdzep bal felenek 4 bord4jd- td1 A jobb td]. 4. borddjilg de a Jzirnyklzdp 4. bordijdtdl az oazt6a1k18 Az ,oztdeakt61 a 13-1g A 13-t61 n 20-1g 2u-td. .4 1g A ozArLyks;z4p1 felvnek 4. tord44- :1. a j rr f41 4. borudj11g er z1rnix:=4p 4.b3rOljAtd1 az outdelidg A: ..,..t6o1ktol a 13-1g A 1J-t)1 a 19-1g 4 azArnykbap tal felenek 4. borddjd- ti. a jobb :41 4. tordljAlg de a r.,k)zef 4.00rdAjAtd1 az oaztdallg Az w..ztOliktil n 8-1g 9-t?1 19-1g i 19-'01 a 24-1g A azirnyknzep b.41 felenek 4 borddjd- t . jotb fel 4. burdAjdig dm a ..:trnykdzep 4.borddj1td1 az oaztdaillg oe.At5u1kt61 a 13-1g A 13-ti n 18-1g A 19-t?1 n 24-1g A azArnykdzdp bal feldnek 4. borddjd- td1 a jobb fdl 4. borddjAlg ds a azdrnykdzdp 4.bord1gu1 az oer.t6o1k1g oczt4aIlitd1 a 12-1g A 12-td1 a 18-1g IA azdrnykdzdp bal feldnek 4. borddjd- td1 a jobb fil 4. borddji1g do a azdrnykdzdp 4.bordiOlt61 az oestdaikig As oazt6a1ktd1 a 11-16 A 11-t?1 a 17-1g A 17-t1 a 24-1g A ssirnykdsip ba.1 felinek 4. borddji- %di a jobb fil 4. 1=4044 is a sitttraykasip,4.tordijitd1 as osstosikig A azelvdny ovgnevezdae: IL-?9O- Pr-112-6 Ikr1 IL-790-6 Pr-112-t IL-790-1 IL-79u-J Pr-112-6 Pr-112-2 IL-790-1 XL-.? 90-3 Pr-112-6 Pr-112-2 IL-790-1 IL-790-3 Pr-I12-6 IL-790-1 IL-790-3 Pr-112-6 Pr-112-2 XL-790-1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release /-*IA DnDszi_ni adnRn02600130010-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 IA-RDP81-01043R002600130010-4 tIH 1 A 3arev1t6 4 szdna BordAt61-bordi1g: 4 4 A 6-t61 a 9-1g A 9-t61 a 13-1g A aairnyirozap bal feldnek 4. borddjd- t61 a jobt fdl 4. bord6jdig de a azarnykozop 4.bamlijit61 az oazt601k1g Az oetzt6s1kt61 a 6-1g /az oezt6a1kt61 a 3. borddlg a merev1t6t a Pr-112-3 atelvennyel s4egenee11k .gybe/ A 6-t61 a 9-1g A 9-t61 a 16-1g A 16-t51 a 24-1g rnykdzdp bal feldnek 4. bordiji- t:1 a jobb fdl 4. bordijdig 44 a ?rarnik'Jzdp 4.bordijit61 az oezt6a1k1g Az oezt6a1kt61 a 6-1g /az 1-t61 s6-1 9 merev1t6t a Pr-112-3 szelvdnnyel IMF Aoceellk egybe/ A 6 borddt61a.9-1g 9 t61 t 14-1g A ozArnykoz4p bal feldnek 4. bordtji- t 1 a jobb fdl 4. bortiiii1g da a ozarnykozdp 4.bordijit61 az oezt6s1k1g A. aszt6e1kt61 a 6-1g /az oezt6e1kt61 m c-1g a aerevitot Pr-112-3 eselvdny- njel ezegeneellk .gybe/ A 6-t61 a 9-1g A 9-t61 a 17-1g A 17-t61 a 24-ig A azirnykdzdp bal feldnek 4. bord4- jit61 a jobb fdl 4. bord4jd1g 4a a ezeirnykOzdp 4.borajit61 as oest6e1k1g Az oezt6s1kt61 a 6-1g /az oastdeat61 a 4. bordi1g a terevitot a Pr-112-3 ezelvdnnyel asegeosellk ogybo A 6-t61 a A 9-t61 a 17-1g A 17-161 a 24-1g A astrajkOs4p bal felinek 4. bordt- Ata a Jobb fil 4. bordijiig 41, a siaraykbsip 4.bordijitol as oasidsikig 29 A asolvdny aognevezise: Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-111-4 Pr-100-7 Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-112-2 Pr-111-4 Pr-100-7 Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-111-4 Pr-100-7 Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-112-7 Pr-111-4 Pr-100-7 Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-112-2 Pr-111-4 ^ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release rik?RnP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A morevit6 aziaa: 61. 3ord4t61-bordd1g: 31 A ssolvday sagaevosfoot 62. 63. 54. 55. 56. A astrzykos4p bal fol4mok 4. bord4- pit61 ? Jobb fdl 4. borddji1g do a astrnykOsAy 4.bordij4t61 as oatt6m1k1g As oast6sik161 a 6-1g /as oost6s1kt61 a 3-1g a aorevit6t a Pr-112-3 ova- -tinny./ ssegoosolik egybe/ A 6-1.61 a 9-1g A 9-t61 a 16-14 A 16-1.61 a 24-14 A osiraykOsdp bal fo14aok 4. bard( - jit61 a jobb f41 4. bordiji1g dm a osArnykOsdp 4.bordijdt61 as asst4a1kig As oast6s1k161 ? 4-14 /as osst6a1kt41 a 4-14 a aorevit6t a Pr-112-3 gaol - 'slaws]. maogoomelik sobs/ A 6-t?1 a 9-14 A 9-t61 a 13-14 A ostrzykdsdp 4. borddilt61 as commt6- mikig As 1-1.61 a 7-1g A 8-1.61 a 9-1g A 10-t61 a 14-1g A asirmykOzdp 4. tordijit41 as oest6- sikig As 1-t61 a 7-1g A 8-1.61 a 13-1g _A 14-1.61 a 17-1g A asiraykasip 4. bord4j41.61 as ?mato - a1k1g As oost6sikt61 a 3-1g A 16-1.61 a 19-1g A 20-1.61 a 24-/g Pr-111-4 Pr-112-3 Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-112-2 Pr-111-4 Pr-112-3 Pr-112-2 Pr-112-3 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 Pr-112-2 A f6tart6k f61og a ayirderek italiodra 4m a as[rity aalltria4416mak fobs- stairs osolgilsak. A ming torisoldet vla.16 eserkesst1 aloselt a 23. 41,4a, a as4ra7 be.. ritAmAt pedig a 24. ilrda lithatjak. A esdraylvek a rapal6gdp teage1y4t61 a iardviiiir Sal-6 aotasstaek. A astray V -safte a 4. loar44161 as oes1.6o1k teagelyilg as orr-rdasok so - salaam 2e a jobb dm lal Daimon petig ? 30? . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 (3) CU ." 0 p s?,-7.- .,t,, .4...' , .' ...,,,,,t77---.? 61, ,-1 ..... ., , ? ...? ? ir . , --I N 00 (D .i.i.: , ? 14 / ) CD ? ."I % i 14 .. ' r/4^1 kJ r.t . r 1 .. p77.---- -.. :::1?:;4i r il ..., t 7--, --, I..!.1. ..?-f" 1 ...- ../?3,___? ,:.`" ? .-,- . :? ,?_ ?. , 4. IA ? A 're' --..%7. : t1117-4.".-i';';z-.1.4.1 ' '!/?flu''-: ?.;.--'. 9' i >'-- -CS 7---' -711,.. .- 4 ...= .4...1-.4/ , 73 , il 1-/ 1.' a ? %.:1 r , 2 (D CI 26. Abra. A amirnykbaip '1- aarevitdbotit; 2- filed boritis, 3- ala6 boritda, 4- aerevit6 6- falborda a gdytOrsa faliaak sikjibam, 6- a asirnykdadp solls6 rdasdaek boritiaa, 7- tar- to betit erdsitiare; 8- 'lotion borda; 9- e1s6 f6tart6, 10- eassekOt6 idoa a msAraykdady da a astray sabakOtdadre, 11- koa4ys6 f6tart6, 12- hitad fdtart6; 13- aarsvitds a futeatt kiboosit6 nuakatienger fe1ar6alt6 konsoldval, 14- ?ammo - pont a fdkaairay felfUggoestdadre, 16- egyealt61eaes. /a gdotarsahas kOtdabos/. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 35 26. &bra. A asirnykOstip 0163 fdtartdja /n6nat a reptilda irdnyAval azamben/. 27. Abra. A azdrnykazdp kOzApad feltart6ja /n6tet a reptiles irdnydval assaban/. t7 011110i" I 1 28 dbra. A azdrnykUsdp bitted f6tart6ja /neset a reptilda irdAydval azamban/ a 29. ibra. P6tart6 egy intakassa Optorza1dscaatlakos6 Atetasetban. 30. ibra. .1allogsstes or??rdes a sairitykOadpan. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A seam/1(6E4p borittiaa de a tartozdk-felertisit6 osomdpontok a aztirmy- ktisiipen A esdrnykOzdp melled roiesdnek boritdea 0,8-1,2 mm vaatag D-16ATV dur- aluminiumb61 kdazill.Erdeitdadre Pr-112-3 szelvdnyekb61 kdssitett merevit6ket maasndlnak. A boritiat 3 mm itsidr6jti 2015A asegaceekkel a bordik orr-riaminak cvldceihes de a merevitdkhts asegemealik. A azirnykdsdp aslle6 rdesdnek boritdain a 7. borddk orr-rissei as a 'so- torgondolik falai k6s8tt nyildeok vannak a oadvesetdkek egyealtiseinek meg- kcsalltdudre. A nyildeok fedeleit 4 ma itsiiirdjli 13185s Unbiztoeit6 oaavarok- ? erdeitik fel. AsonkivUl as aled boritdeon helyezkednek el a oaatorndk de egydb nyildaok fedelel, ame'yek u hydraulikua hildsati cadvezetdkek 619 egyih ot.6veze.4Let agyeeltdesinek megkdselltdeire asolgilnak. estirnyklzdp f6tart6k6zOtti rdezimek feled boritdea 1,6 am vaetag duraluminiumb61 kdaztil /as &led boritie 1,8 mm vaatag/.A bo- ritiet .5,6 de 4 nm dtm4r6JU 2016* /1640Sz/ esegeceekkal a fdtartdknoz de me- revil,in4z imegeoaalik. A motorgondola, a honaljlemesek de a gliptdrza takart azakaezdn n boritdat 3,5 mm dtmoirdjil 2002A esegeceekkel eaegeceelik a mere- .10an't A azinlykOzdp also feltileten /a aotorgandola azaknesdn/ a fut6:01 tarto- 24kainqt 'aler6a1t6 odomdpontjai vannetk: konzol a feled futdmilsdr cepcdpontok a futemil kereasttartojtinak felerdeltdedre, 000mdpontok a edtad ttimanz is a fut6mUzilr felerdeltdadre. ' 26 A fele!.mir feler5e1t6 konzoldt 30 HGSzA acid/1761 kdazitik,(5b m 125_ 5 kg/md Artakra hdkezelik de !Let 10 mm litmdrdjii 1875Sz ceavarral erdeitik as AKf. 3teemett51 kdemUlt ceomdponthos, mealy a azdrnykOstip oiled fotartdjindl halyeziallk a r. 10. de 11. boridk ktisdtt. 4 31,1 kereamttartdjit feler.5010 baled de kUls3 osomdpontok 30 tiGSzA '^ 031 kdazU1nek /hozezoldatik . 14516 kg/m2-4./. A baled oaomdpontot 8 mm dtmardjU 18758m oaavarokkal a 9. bordahos, a killed odomdpontot pedig 14 cm Itmdr3j1.1 1875Sm coavarral de 26 ma dtm6r6jti, 30H0SsA acd1681 kdasitett ? 145'25 kg/mi drt6kre hdiceselt oaavarokkal a 11. bordtn ldv6 oaomtipon- ? b '-6 tothos erdeitik.A futdmU hitad timaas de a futdmilair oeomdpontjait 12 mm At- mdrdjli 1876Sz oaavarokkal ardettik a esdrnykOsip sled felUlst4n elbelyesett cautlukusdhos Pr-111-8 ezelvdnyek de a ssirmyktisdp beleejdben 14v6 asege- cool% dobosok aegitedgdvel. A esirmykesdp hdted rdozinek boritdeit 0,6 am-ea D16ATVJe1s4eU duralm- miniumb41 kdasitik de Pr-112-2 is Pr-112-3 ese1v4n3ekb61 gydrtott merevit6k- kal erdeitik meg. A borittiat a bordik farokriesdhes is a merevitdklids !mega- oiselik 3 am itei4r6jil 2026A esegeosok segitedgdvel. A esdrnykdsip hits6 rfasinek feled boritisin /a motorgondolik eseka- stein/ kammysn leaserelhet6 feddllel olldtott nyilieok de kivIglisok vanaak a oadvezetikek esialra. As &led boritda kbanyen lessere3het6 fedelU myildsai a fdkasirnymirld hisibilat de a osUrdvesirld gUrg6ket tesalk hossifirhetdvd. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: -;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 39 hsd-rjklsap nited reezdnak aled boritimin a fdkesirnykonsolok elks- ....isiren61 3.8 am-ee duralu.minium lames1-61 kiezalt dramvonalas borittsok 7ftnnox A motorgondola U60 a "ejszetben a motorvneJla szerkasetinek terheldstviseld rdeseit ,.k ,a. 'A naltdmliogyede ds 'A fattest!' o. fejesetakben majd bdrebten II- o,tJrgondolek egels esarkeseti elemeinek rendeltetdedre. A 2 -gcndolikat /32. &bra/ a stirnykesdpbe szerelik, a 6eptOrzet.51 e bslra. A sotorgondoldk, mint a motorburkolatok folytatisei, a al., -,,,t? 'semi's? terbelt4et Atadjik a suirnykdisdpnek de ugyenakkor a futleJ- .?ratils de a behmsott kereiek dramvonalas boritdzai to. m .orgando14k fdlig ladjoserkesettlek, s e1s6 /Dux-kolas/ de hated re- ? ' Allini. A mctorgoLdola farint- ! wP ...,assanta erdeit6 elemekb61 - Cl. ,intl eserkeseti slemeket h h " alkotja. t /oestornamet- . I lerevitok is a 2. meresitok ,ryAgbda kdestilnek. A 3. is 8. 1.4..j argerdeitett merevit6 as 1 ter?tn41 aotordgybakot6 tleoadpont- idAsid:S.A re:tordgyfe1er6e1t6 coo- s k scinetra as 1. korethes de a ? t ? ,'ix morevisdibez A16 bred- ^ h. :t It osatlakoadkat image- oa % sesrkeseti elemek- ..a:st ee fel.keret tartozik,ame- ')t. s a 'orglinplo's korionalnit kiala- rlt:Ak As 1 at. karat /33. &bra/ a mo- t: glatola f6 terheliet-viseld karat'. Is a karat taros 1 as eastag JA1T jelsdel rosedamentee aodlbol eejtolt 1e- ses261 6.11. A keret kdsips6 rdsain kivigis van, amelyet egy lesserelbet6 tUsfal sir. A tttsfal 0,6 as vastag JA1T jelsisti rozsdamentee so6lbd1 kdast11. A gondolakeret ds a tUmfal lemeseit prisslt esOgidostokkal erdeitik meg. 6. motordgy &lad ds felled bektIt6 osomdpOntjait ? keret faldhos ssegeoselt prdeelt ssagidosokkal klAik Oases. A tObbi ..ereteket 1. 1.2 ds 1,5 as vastag dui-aluminium 1eaesekb61 saj- toljdk de Pr-100-3. Pr-100-6, Pr-100-7. Pr-111-3 ds Pr-111-4 ase1v4nyekb61 prdselt eslgidomokkai peresiesik. A gondolibam a 3. ss. sereeitdk kdatitt as 1 da 6 kerstek asakaesin 0.8 is 1 as vastag duralualmium lemes161 kdasUlt felerdeitds talAlhatd. A 1eme- salts% primal% sadgItomok erdeitik. 33. ibra. A motorgondola 1 els. karate tUrfallal Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A motorgondola kUlod bor1tdea 0,8 aa-t61 2 A16ATV jelzieU duraluminium 1emeab61 kdostil. A motorgondoldkat d esdrnykOzippel a gondola boritdea, tovdbbi asok a centlatozd oz5g1domok egyealtikoimelyek a k5rvonal aentin a 6. 8. ie 14. ke- reteknil da a keretak 1'4'186 rissin haladnak v6gig. A motorgondola (sled rdeze a 2. aerevltok k6s5tt as 1. kerett61 a gon- dola vigoilg 1iovahet6 /oaavarok tartjdk/, bogy a fUtokissUlikekhes holmd le- neoeen f6rnl. motorgondoldban elhelyezett tartozdkok klazolgildea vdgett a Rotor- gondola bor1tdain ezdnoe fed61 de nyllie van. t tulajdonk6ppen1 szarny /a osdrny lessarslhet6 rinse/ A tulojdonkippen1 osdrny egy f6rdesb61 de 1emzerelhat6 tOrdvigb61 41 /34. &bra/. A azArny hdted rdemic 141'6 oeondpontokra flIggesztlic a fft- azdrniat to a coUr6t. z4rny melle6 rdesit a ligfUtdase jimentealt6 berendesda esdkedgle- to -r,rInt 4p1t1k. A azdrnyk5sdpn61 lev6 oestosikt61 a 9. bordtig a jobb da :trny f5tartdk kozotti rdsze1ben a tUseldanyagtartilyok helyesksdnek r' . opt116g4pre lohet azereln1 ?Iran astrnyakat is, smielyek a t5se16anyag onarar. Ae6montesen girt rekeezekkel" rondelkemnek. !sok a rekeesek a fd- t.tt . gjtt vannak Si oat:to:Sento' a 6. borddlg. A rekessaket Si 1. ie 3. tlaMz norddk reentekre tagoljik. LivUl,a Bairn), aled feltlletin az oezt6a1kni1 U.epltd van. A jobb do Dal astray azerkezete elvib.g oaak jelentiktelen airtdkben lcd1,nt6olk a ezdrnykozip azarkezetdt61. A esirny detartde t1pusu fdtartokkal randelteslk, prdeelt ezelvdnyekkel megerdeltett vdkony, eima fallal. A bor- davit Lomesh61 aapoljdk, falalk alakja kt115nb5s6. A ozarny hoessant1 ozerkezett eleami kOz6 taro* fotartd, fdtartdk k5- cact1 marevitak /12 merevit6 flan de alul/ is a boritie tartosik. A steriv1- t6t aziaa a ezdrny rigs fold a esdrnyesilemmig keekenyedisinek aegfslelden coOkkon. A vds harintlrinyu ezerkezet1 eleaelt 24 borda alkotja. As 1. bordit /az oestdelkban/ do a 24. bordit egy 1amesb61 sajtoljik. Minden tObbl borda negy rolosb61 orr-riaz, a k5siped rims sled fele, ? /02456 rdms hitm6 fele, a a farokrims. A biro* fdtart6 asonoe tiquat /35. ibr*/. A fdtaridk 0,8-1,2 ma vastag- e&gu duralualnlua fa1b61 dm IL-356-1 im 2, IL-357-1 fa 2, IL-358-1 is 2, IL-793-1, IL-793-2, IL-1326 is Pr-103-2 aselvinyekb61 gydrtott evlioekb61 illnak. A fdtartok falait a asirmy-feestiv 1r4ayibma Pr-100-7, Pr-100-9 de Pr-100-12 mselvinyek161 kiesltett 1. integral tank /ang/. A ford. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 1A-RDP81-01043R002600130010-4 a 9. bord41g/ 12 db Pr-112-2, 0,369 o metesetfelUletU ezelydnybOl kddalllt mereyltdk erSeltik. Ali ? -,* '..1.'-- 44;441-47 - ''" - - t ?:, ' ? I, ...I, .1-t.. me...... .... al.,..,, ' ---1.-.N. ------\\:,\. ??'..\171 26. dtra. A eadrny tarttlyrekeezei .- hated fdtart6, 2- kOsdped fdtart6; 3- e1ed fdtart6, tartdly borddk, 6- feddl a tarttlyrokees 6- latimmastado. A fftrtdk kdsOtt elhelyezett merey1t6k as a1e6 felUleten a 9. bcrIto a nsitrny y6g41g kesdetbea Pr-112-3 eselYdnybdl, a astray tdyolabbi ostftica&vir pedlg Pr-112-2 'J3011,44)661 kdesUlnek. Alui a esarny ne11.6 rdez6ben Pr-112-3, a asiirny hated reezeben ;zi18 asalydnyek yannak. A bordlik A bordik orr-rdeadt /37. dbra/ 1 ma-me duralnminiun leaesbil ibjto_j1k ? as eled fotart6n 14y6 aetgidomokhos a astray milled rdesdnek a183 b,?riti- sdn 1.6gIghus6d6 merevitOkhOs de a boritdehos erdeitik. B161 a borddk orr-rd- msdbes 0,6 an yaetag duralumAnium falat esegeoeelnek,amely a ldgfUtiees j4g- Mentee1t6 berendesde kamrdjAt alkotja. Tekintye, bogy a ezdrny me11e6 r?- Sok fe1e6 boritdeln merevitok ninoernek. a bordik orr-rdezei Mid 08= Arft3? lag duraluminium 1=4,061 kiesUlt merey1tO bordavigeket helyeanek. 2161 a ilaesfalhos de a boritiabos toyAbbi pot bordayigeket esegeoeelnek 0,6 um aetag lemesbOl, amalyek a legfiltdeee jdgmentomitd kamrit ease rekeezekre estjiik. Hitul s rilasafalhds OnbIstoeitd emavarokkal oedoeonkokat erdel- ek, aaelyek a forr? 1mi/6t a fftesetdkbdi a kmara rekeeseibe booadtjak. oe6 a esdruy maned rdesdben busddik Ydgig. A jigmantesito berandesde fOyesetadt a esirny hoessa mantilla b/linoetz rdeitik a bordlk orr-rimsdre esegeomelt tartdkhos. As 1..4e 9. bordAk kesdped rissel a tartayok 'Pattiz's asolgilnak es tv- %cis rendesereekasek a bordik osupin as 1,6 ma Yamtag duralumlnium lames- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 nIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 suP. I 45 voctag 1eaesb51 k:111. Rajta peroaezett kir:Weak Aa bornyok refloat. A bor- t kr-4-6 sae1v4nyt41 kAsaUlt saOgidomokkal erde1t1k msg. A azdrry baled asegeeeeliaAbes 2,6 aa-t61 6 mm-1g terjed6 itai4r6J0 2002A de 2000A saageoaeket hastailnak. A tultilOonk4ppeni asdray bor1t4ra A stisay me11a6 riesdask borltdee 0.8 am vaotagaAg 816ATT duraluminium ..raissekbEl eill. A boritdleaesekst a bordik orr-risadbes de a merav1t6lhOts aceeceel1a 2.6 de 3 an ita4r6jU 2015A egageosekkel. A fA14.5 folUlet borltAsa a fotartok Ye:Ott D1OAT7 duraluminloa lettesek- b61 411, oaelyeknok vastage6t7,4 a kOvetkes6: as sled kit lanes 1.6 am-es a kOvetlead kat 1eme1 1 am-esot t3bb1 kAt leaespir pedig 0.8 ma-..Az eled fe- 1U:0ton eltalmmeott bor1tia vaatagaiga a 9. bordAt61 a eadroy rdgild 0,8 ma. A fsle6 boritist a fdtartok kOsOtt Si oszt6e11:161 a 10. bordAlg terjed6 ezeksegQn !,!: de 4 ma dtmer6jU 2015A asegeosekkel a aerevitfthOs de a bor- 6"1% z r A4e.aelik. A 11. bordit61 a astray vAgAlg terjed6 ssakasson a Paled borltqf.t. .. merevitdbotts Aa a bordAk Ovlioelbea eroaltdk as els6 fdtart6t61 a t rApss f'fttrt618 3 - 3,6 ma-es 20151 eUlly aaaaa tt fejU esegeoeekkel. a a IIktg4 tart6t61 a hits6 f6tart6.14 3.6 am-es AtaArdjU 20261 lenceefejU 1 07.1,S,I.CfeiXe.. .- ....., .oritiet a fdtartok tessOtt a mereoltabha Aa a borddk Ovrdassi- , hes szegeceelit Z. de 3.E. san AtmArdjU 2016A aUllyeettett ford saegecaekkal. A tLatoAdartyagtartiLlyok elhelysaiedre haeanAlt robot's:a fedele1t 6 am dtze-Zjt :L-106G de 1L-331 Onb1ttoa1t6 osavarokkal a fotartok Oyler:Wass is a tentertdkh,E ardeitik. A -04.3f.rek fede1e1t 1.6 am ragtag D164TV duralustintuabd1 kdeoitik reTIOkkel ,14ed ?A merevitde o. rdezbao/ de 1,6-2 am vaptag duraluminl- ant': ic4esU1t bariatirdnyu tartalal eroaltik meg. A airy h0easdban ? borit61 ket egyea asegecottorok a bardtat1rdny- ban redlg barmao asegeoesorok evealtik /alul a 16. bordAndl Othe same:tenor ralt/ As e1e6 As ktfa4pe6 16tart6k &satin a boritdot folog 3,5 am AtmArdjU 201A esegeosekkel, a bited f6tart6 mentia pedig 3,5 am AtmardjU 2026d ese- geoeekkol esegeoaellk. A azAray b4ts6 rdattinek a1s6 As felled boritdsa 0.6 am ragtag DlOarr ura1umialumb61 kAttaUl. A borit61emeseket 3 an-es 2026A asegeosekkel a bor- t): farukrAaaAbla is a aerevdt6khOst ettsitlk. A esarny boritietbeu. kU1Onb6a6 kivdsott ayilisok vaanak,amelyeket kOny- er 1eszere1hat6 fedelek sArnak /Iliad a nyilisok elhelyezdei rajsit as . OM/a/. A 7. do 6. bordAk forokriese ktIsOtt as a1s6 boritAson kivAgAs ram, ahol baritimmal egy aslattma a 16224116 f4nyas6r6 halyeaktAlk al. A bairn, hilted rdesdask a1s6 bordtdada, a fikesdray As a osUrdk konso- ak felerdaltAsdail 0.8 aa vastag irsavaaalas borltAsolE vaanak. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 47 aArn t cm. A oeUrdket 8 aa Ata4r6jU 18766: aaavarolc k3tik a atutroyhoe. A 40. Itran beautatjak a oedr6 fe1er6elt6 ceoadpontjit ofe vez6r16 rudjett. A cettrd aerodlnaolkel klegyanllt4ee 28 %-oeotig a eulyrklegyenlltdee 100 %-oa, tekln- tette a oeUrd stalled raetaben sloe- :jeltott tqltdttvae nehesiikre. A ce4r6n a vez/r16 rAdak fe1er6- otoe4:4 AZ6 tv8zetb51 eajtolt fUlek ^annak. .1. .3.1r! visa U-ksreettaatesetd .Ste t . 32 Jettutt bord6o61. Gated televIt't-ta AIL. A !Stant 6e a Nitta:- : brZAA - ma vaetag ,eaeLeto61, a oordAa Jrr-:ease da farokreete pedlg ,6-,,o ste veetag 1imetekb61 kdattil. A rdes6t J,8 ma vastag le- aezok t it,it. amik'yeket a bordak or- e AP 4 -6tartd 6716oe1ve1 image- et..et o: o Az ages oeUrdt ASe-100 'Tinton borltja. .r. eJr6n t1eKyenllt6 lap van,ame1y. fdtart6b61, bordikbol 6. 0,6 aa ? qm[31 Mil A t.e,l1eoL1t5.1ap felfUggeestAse v6gett a oeUrdo hajlitatt U-kareestaet- ezqt aselvcni van /sepidtart6/ 0,8 sa-sa leaes101. A kiewalltd lapot azo 10 y rele6 IvleicAhes ardeltlk sean6rok esglte6g4ve1. A kliegienllt6 lapot ^atAr,6 eterkeset a oeUr6 stalled rfeedban heljezkedik el fa as aled r,I.Aeon kieelltbet6 meg. 40. 4bra Ceoadpont a et4rnyholk6t4e6re de rOvetArld vondrud ceUr6 cpU- A fdkotdrnyak A fAxesitroyak /41. [bra/ kdt esakaesb61 Alinak. 111114er/1k foikesarnyat ts? caoadpoot er5e1t1 a osArnyhos.A asoadpontok /42. Abra/ hcaodloak a oeUrdt ,W,g?-vx? enaf,z ? \!..1 A ws.ranoevoot POthiat two knack o otertitc 41. [bra. A f4kasiral /jobb/ 1- hatArborda,2- f6tart6;3- fUl a ves4r16:n4 beket4a4re;4- aolladriaa la - ritdaa;6- tialap;5- Voritis A.SaT-100 vtasoabd1;7- asalag; 8- jellegsetea bor4a;0-4urs1uainlua borltdo a aatargaadola %Wain; 10- asesilisselvday; 11- aoagat6 vaadzul a fikosAra7has;12- aatargaadola Ararroaalas boritAsa; 13- fdleeasayar ? f4Yastray filltUggeast4a4re;14- folfdigesato osoa6poat; 15- draavoaalas bar1tAn a filing/pasta amadpoatkos. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 )eclassified in Part - Sanitized Copy A-RDP81-01043R002600130010-4 A ? ? roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 49 A fOtarttik doldos1be .541 a lasrav1tokba a evirny osatlakost vdginek Soled rdasan Aid OsAsetb61 eajtolt osatlakosd idoaokat eaorelnek. , 4 ??? ; ; A metstrf 1.-eir15,r^we 8 orb:to a stern ed3 , ? futrta ? ":1:$3;-? '? etirSe , mriny4 to *nova gtiricf?dir MUNN,. 0 0 metszet (Glean iooso f8fi3t1ano4 *P47. 1 43 itera. A astroykbadp ogyeaitdao a astranyal 1i oatreykdsdp berittea, 2- nyilta a as11a6 rdasan, 3- a satrny Dori - taaa, 4 nand a&yamitd asalag, 6- a estraykdadp aorsvit6jo,6- ogyea1t6 ldon a astraykdaipen, 7- oest6borda 8- ogyealtd oaavar; 9- egyoeitd !dos a astrnyon, 10- a astray aerovitdjo, 11- sadgldom a fdtart6 - ?Abe', 12- ordsitd esalag, 13- kftlad ogysaitd azaleas; 14- baled egyeal - to asalag. I saArny allot boritdadnak osegilyalt a fdtart6knil 1,6 - 3.6 ma vastag duraluminima 1amesbd1 k4es1tott lapokkal,a asoreld aylltmok baled fedeleinek es41ein41 podig 3,6 Mal vaatag osalagokkal ordaltik aog. A fdtartik 5r1doe1be de aaoravitdkfea saAraykdadp vdgAmok foiled ri- ssole' is asorolaok ANA etv8letb61 kdsaltatt aaatlakoid idamokat. A aad.rayk3 - ado &led eorittsoLaak saildt Wig aa 4v1a6 fa hotted fdtartt kdadtti asakaoson 3.6 am vaatag Mara1umia1na asalaggal ar6or111k msg. A astray '1 a astrnykbatp deaaaalloostdao 'Vitt a asArnyk8a4, 'Whoa boketik as oasidlorditt? kasipad-da farokrdesldl 411. As oastdlorta kdadpod ruse ruse+, saarkaseta. Mad 6,14o4t 2 am vas- tag leaosedl 4s Pr-100-7 aselvtayladl ktasitik. a1g *184 Bride, kdt ?r-100-12 L-koreastmotasoti ase1v457b61 ? 1,5... vista; falk61 411. &oily a kitdaaastd alomak folordalitodre .sol). Declassified in Part - Sanitized Copy A nA?11:2(11Y)Ann1:10010-4 ? ? roved for Release 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 51 A esirnyat a asirnykOsippel egyes1t6 tleask ? kOvetkesdki a/ 14 ma ita4r60 anyde osavarok 30303A ao41b61 /fib 12011? tead% ssdrnykOsip *fa a astray kdsipad fdtartdinak bektIt6 16onaln[1. + b/ 12 an itn4r6JO oaavarok 301103RA aoi1b61 /51, . 12010- kgbed/ a astray Aarnyk5241, tObb1 o5atlakos6 0/ 6 nm Atmer6:11 187bSs os4v3rak a asdrny ia a asirnyk0tip .186 is nit-. t.rt61nAk nom1oAduoninA1 14 om Ata4r6JU 130S3s oe.varok, anal...s A esdrny csat1akos6 .ikj4- k se11.6 ressuft agyesitik az oast bards also Ovlioivel s/ 2 z tair6JO e 46 amino' kitgUlt osavarok, amelyek 4 Jan vastag dura1us1n1um le.sesskb61 gydrtott kU.1s6 43 bland bskOt6 esalaok asgItsigivel a stern, ia a esArnykOs4p a sorltdaa1nek rsatlakos6 v4ge1t egyse1t1k. f/ A asirny de a azirnykOsip egyelItAset a ne11a6 riezen a nyilis zerja, a fela6 boritiaon de a h4ts6 rdes aled boritdeAn pedig 1,2 is 2 ma rnetaA esalagok, amelyeket 6 an itatir6jh 11-1066 oeavarokkal .r6eIttnsk ea,:drae ad a astrnykdady siobekdtise E,Apthraset a ssiroykOsippel hat morn egyea1t1, aaelyst giptOrso 19, +1 ?, megerdeitett kerste1re /44. is 46. dbra/ assrelnek. A sarukat ? -1steretak koasorulhos esegeoselt 11-1334-2 sselyinyek k4pes1k. A JsernykOsdp fdtartdin 1436 pofAkat mn-en dtm4r6jO 1876311 osavarok khtik a sa- -uktol. A )2, 21 ia 23. tOrsakerstek harintirA- -Yu tsrt61t t mm 4ta4r6JU 2000A sitgoosskkel er6.1t.lc a asirnykOstfp fotartdinek Ise A OptOrse bor1tdi4t 6 an itair6J11 IL-307 eiegeoeskkel /26 ma tiTkOsdket tart va/ i asecnykOsip 1.166 ivin a fotart6k kO- sott elhelyesott ss061doaokh3s, 3,5 mir6.111 2002A esegeoeekkel ped1g /kit sor- ba,l,soconkint 40 um tATkOssel/ a asirnykOsip hited riezinok fe1s6 torltdedn 143'6 esOg1do- aokhos er6e1t1k. A ssirnykOsip s1s6 is kited f6tert61eak falain ? giptOrse ssogilyvonala mantic @sag - 1doaok vannak. amelyekbes a giptOrzs ber114- s4t ssegeosslik 4 ma Atimir6p1 2000A siege - ?setts'. A esirmykOsip suals6 rissiask nerse1t6 trait a gipthrse beritiain korsestil ? 17. tOrsskerst Ovlioihos isegeaselAk 4 nm ita4r6JO 2000A asogeosekkel. 45. &bra. 3s4rnykOsdp is giptOrss oestlakos6 .is. kassa. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 :classified in Part - Sanitized Copy A ,-RDP81-01043R002600130010-4 ? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 63 noldlus ft telltale atftldalAs egyik ?Mot alnden 1!elfUggesst6 konsol- 3. A f6kasdrayat ftlul nomtartra ololijuk 4 fdkesarnymesdrl: roast. ? iftvAr.u. as KRAXAtt fuloacaavnrux idodr41. A folesAr.jftt iJar4fa16 comeljUk a isarnyrdl. ? a '.r,tyt n ?rattaatel a1lent4t4i aortendban essreljUk fel. Sllaners4e do karbantartde Modrismdljuk a asaray da aotorgondol(k bor/tdett, a bdnaljleassekst, a osA:nykasip myeeltisit a szdronyel is a sotorgendoliktal is elleadrlsstk non sdrUlt-s a lakkbevenat, a esegeopeken is osavarokon alnos-? repedis, le- forn(ladde, ssakadis nylrodis, nea lastolt-e am AllesstieUk. Mane' gond- ant ellendrlselk a felled borititat is a ssdrny bits6 rissiaek ezsgtol;414e4t. Silon4rlssUk a nylldoet fedileinek is a fedelek sirainak ipsigit. a,ftlagdp Useaaltetise sordo a esstroyfilUlet aaradjon am jd tIlapot- ? '.nsk ralta kareolisok borseolisok, por, edr, reagyott 16. marl *C.49? ? itasokon korrodadst okoznak, eitorsitjdk a ssirnyastsset lvelisdt ,e ? ,t3o4.1 lebotnik a repillOgdp aerodinsalkal tulajdonelgairot la. A stir- ^ ? oil a aesipsd Marto kasett1 rdesen lobe* logy, bogy a esdrnyra it ter1tUnk. A oircn.Asokst baladdktaluvol le kill festan1 190-es maintain+ lakkal. darva, felnast asennyi-AAI td1 da bdrifagydet61 raid aegdvisa vigett a ? to kill takarnunk ? repUlkipbes aellikelt taxiing:km.1 as4vicog4ljuk a fdkasirnyakat, e11endr1ssUk,hogy nea aSellt-e a fda- - vabsJet..)W.te, nlnos-e repedde a fe1fUggesst6 konsolokon, nea lasultak-e ^ , rs fu66osstd do ves4r16 osoadpentok. 4p-fi a blstoaltis de a tistelds. ' Msgeltogiljuk a odUrdket, limo awe earilli-e am a bo- r. A r.inoo-. repedde a felfUggesstd konsolokon, nen lasultm aeg ? felfUg- go's:3 is ves4r16 osea6pontok feleraeltdoe, nea bealott-e am ? blstoaltd, ie a testelts. Pa a csOralan olyan jailtiet idgestUnk, aaelyek sarin javit(al alkatri- soot oe-Uitek ? estirdrio, dearayrassere140 elatt le kill ellandrlsoUnk a WI- r's tlegyeelltZeit ie esaksig 'satin . aeUr6 rissiben lira mihesiket ft c,vitiladayokhos a4rten.k1 kill egissitanftnk. 4 rdlen eltivolltjuk a jaw, ballot Ss a sazaarit a asArnyak do a gon- dalak felUlet4r61. Vegtilostitjuk a j4gt61 ? *Mira So a fikasirayak vois4r16 40 folfUggesstd oemidpontjalt. 6. itegv1smal3uk a aotorigyfe1er6e/td esoadrontokat is a osaadpaatok fe1srae1t6 oeavaralt. 4. A vssdrelkoX A repdlagipek res4rslkja1 esabadaahorddk say flgidlogoo assirsikkal ,4e &bra/. A vlsesintes velsirslk barintirdaya T-siage 4?. Declassified in Part - Sanitized Copy A _ n-4 ? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 47. &bra. Ilsasiates vesdrulk 1-. loritits; 2- giptdr1sh6s apes11.6 asOgidom; 3- aarevit6; 4- egyesit6 asOgidoa a visas/ate' ' a/k oalt4eikjilaa; 6- a ailladrias eigidtartdja; 6- I. viasslates yes4raik falbordAja a gdytbrszael veld omatlakoata amtszet4bea, 7- ? viassintes wesdrail jellapetes bordija; 8- 8146 fdtartd, 9- a vlassiotas vesdraik fdriaaddek soas/t4se as traavonalas airdvdigsel;10- sze641Y; 11- a %Imply cos - vartartd aaraja; 12- k6s4pa6 fdtartd, 13- osoadpont a koraikajfelraggesat6 koosol felerdaltdadra, 14- lated f6tari6;15- astIg1d0sok. aaslysk a vissalotea we14ra1kot a Optdrsa 48 Yerstittes erdsitik, 16- j4gmentsalt6 kaara, 17- fora% a &slag 1evels6 kiveset4adre. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A. roved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: giptdrsithas. A ssUgidosok egyik oldaldt a boritishos is a ViSOSiatill Tssir- elk g4pt5rsafil1 sikjibaa fekv6 borddiaak dyldoelbes simigtesslik, a atoll pedig 122 db 6 am ita6r60 soil osaTarolc asgitmiaival a giptdras bek8 - asbglduaallios erdsitikl /48. [bra/. / 7 OtItikt! veNit.ttM . ??( atef&A ewe A Itigetiw wetersd. ,?eliefiebs 48. ibrat. A fUgg61ogss is a vismslraes vesdraik blikStiss a g4ptarssU8s 1- a Tisesintes vssirsik boritisa, 2- ? ciptdvis ts41444esa; 3- a giptdrts borAtisa; 4- bdsa1j1eses; 6- esatlakosi ssigidea a via/mints, ',Lariat Vor1t6e4.a;4- a vissaintes vesirsik tallordija; 7- Sirsakerst; 6- a giptirss rests torlija; 1- a fUg461eges vesirsik sorev1S6J41; 10- a fUgsdleass vesirslk fdtart6ja; 11- erdslti rAtitlessa a ftleadlegas stas4s.- atkhoa,12- a flagdleass Tesiralk lariat's; 13- a giplarss leritAaa. lass rein a risesiates sesirsikot 6 is a am itoirdje /14 de/ aail *sa- ver erdeiti a Optirss 48. kltsi keretihes, a stssalates vesirsik kited 16- tart6j4nak 8N-Niee1* is talain a boritis filet* alkeliesett ssigidasokes ke - regatta. A vissaAntso Toa4's-1k gipWrsabds asat1sims4 alkjdt 0,8 am 'ragtag loss - goad' kissUlt h6saljlesasek boritjik. As sass hisaljlasesoks% a vlsasistss -177;:avaret mass$1s4v4t a vissalstes swesirslk kit fairs k6sOlttk. )eclassified in Part - Sanitized Copy A A-RDP81-01043R002600130010-4 19 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? -a ueclassified in Part - Sanitized Copy Ap CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? 1 111 69 a 1. do 2. Lorodnos. kar1aAk aegitaigAvel 70x66 ant-ett caret atogsosel- A e06 v6g6re erCaltlk as AU Otv0sstb61 kdasItatt fo1fUggeast6 kontolt a lor5oltett kigyonllt6 1tip-vos6r16 Org6kkol. A kormAnj 76g86 etalvdnyonak asgerfs1t4s, vAgett as 1. 2. As 3. bordik aajtolt asrav1t6 ralakat belystnek. A cormtalta visual:I:ea votdreakkal e67ealt6 k6t k6s6ps6 fo1fUggssat6 onstan a korainy ae11a6 r45se Ae f6tart6ja oostott.A koraAnira hat6 osavard or't a coiled rant/tog ha a f6tartdboa asegeoltelt kAt db b am vaatag duralu- a.n.,at Lomat tovAbbitja. A 1eatetekon,30653sA / 6n . 12010- kg/ai / ao4lb61 :tet, 10 ma itattirdjU,tangelyoaa- vftr no.ol kareastUl,amely kOrMliajt ? VICEi Intea ves4ra1kon tivd kor- lt .f..ft.c.gsast6 konsolhos er6,111. t a4cyfolftl6geatt6 kontolt A -. 416 dtv6tetb61 ktiositik, :As rdvin. A k4nsol ..tscr.tpAgy van. A tengel3oaa- 46aostapAg4 allodkilt olds'- t. perttelystat hslysttnek. ?ti am ita6r6jd, 30608mA %..titott, 12(2.1? kg/a/ 4r- ,tass1t onavnrok ter6a1tik 71s8sIntig votoralkcn 16.6 oacoa6pon- s,,anot. liaiyan1It6 lap a t6bordit61 . no:dAig t4rje46 stakaaton h.- S. Iaan ssakaaton a bar- J,4 larDsIdItott. A 16/45- , bordak 146Anea U-kera.tt- A* zAtu esltolt eselvoinyt stage- c.ao.net Ihtot er6a1t1k a kIeglen11- 0 'spot spa:nit-0i segltatigAvel. A via alkatreaut1 a kOvetket6 vastagaAgo aniagokb61 kAistIlatekt a bordAk 3.6-0,8 an /as: 1.4. 21. bordik 1 a= vastagok/.a ae11s6-r4es bor1tAsa 0.8 ma, a fdtartd I Ka. de a aerev1t6 falak 0.6 a*. A bordth orr-rdasel a tolfUg- geattd ionsolok matasstelban 1.6 as ragtag falakkil rental:kat:oat. A aagassAgi kora/fay titres:31W lapja 0,8 ma talyastagsiga fatartdbdl, 0.6 - 0,8 a* vastag bor4iab61 42 0,6 as vastag boritaab61 ill. A kiegysolit4 Is; sestina radjdaak kansalAt 1.5 ma vastag 20A a.41161 kissita. 60. [bra. Jellegsates koraisayfe1- faggsest6 ottoa6pont 1- v1zas1ntios vesirsik. vac fUgg6- loges ves4ralk,2- falfUggeast6 alto- adpont. 3- koratni, 4- lutes a kor- aAnyon tengelsosavar foltroa1t4- a4r*, b- Ungolyosavar /tenge)y, tattlyen a koradny fora's/. 6- a kor- f6tart6ja,7- ? koralny bordAja A rAgt61egse vssArilk A fUgg41egalat ves4ra1k /61. Alas/ k310116114 limierelbet6 asiorteset2 al - catrAssomaliat asavarak is asegessek er6eitaiek a siptersaids. A isiorkesati eletak jellea4t illet6sa =sat kisa4rt4kboa kUldatftik a visesintes vosissik- 1 classified in Part - Sanitized Copy Ap RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-R0P81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 .A t61 lee vosiratkon fo1111 ogy tongolyosavar, k6s4pma podia eirl ago x,p042; wan 016a1torn4ny folordsittisirs.A fUgeloges vosirsik 26106 rises, Amelyet 4ramvoualatt vigolattrAnak noveansk,nsa aserolhot6 1o, mart est smogs- onbcla: or6oitit a ftigg61ogas vssiraikhos. A fUgo3legos vendreik nosesartl assrkssote hAroa fotart6b61, 22 aorevl- tst61 66 ft coritiab61 All. A attrovIt6h axial' ? fUgg61ogas vosirsik vigils lez,re csOktem A n2,i,:!-Inyu saorhosat nolo sajtolt bordtb61 a a k6s4ps6 is hAts6 a koraAnyfelfgggesst6 osoa6pont olhslyesisi poatjAbas 14v6 411. ru" .sgee vosira1k borltAstnak vastagsAga 0,6 ma /as tria=vonalam ),S am/. A nor1t61--matokst Atlapolva illosstik a a f6taritik 6v1- . 0 Wrdtik pertusoihes ategoosslik. A Lortcasst1 &legal a k6vetkot6 ssolv4nyekb61 is anyagthldl k4ss111-, (A11 V;ArG6k 61140si IL-1340-1, /L-1340-2 is IL-1340-3 sio1v4aystb61;a vA *I 41 .6-1 nm vastag lomesb61; a asrovit6k Pr-112-2 asolviayaktil; ragtag lamest-Al. A bordik falvastagsAga folords1t6 ?solid - ? istihon 1 M21. A hilted f6tax14a 14v6 o1da1kors4ny-fo1ftiggesst6 -t$on16A nagassAg1 koraAny viassiztom vesdralkos 14,6 !sling- , ? v.4 lc; ?aiitos. ' ? . 0a vosireirot ugy ketlk a giptarsahas, hogy a fotartok 8v14- ivrev1t6t is a borAsiat a ftggologas vosirsit *Dail tOrsoko- itt0A,0_ .1?1.4rbordihos is a gipteras borititadhos ordsitik, sasgessok is sn & r-Ota4g4v41. A osavarak &cabal wawa, a f6ta:t6k 6v14c.ta41 al- ' WaseArce e AveiretjUk 6 am. fAtart e !alit anyts 000varokkal ar6sitik a Al. tarssksrotios. 4 elzilegee Tie4relk Deltatditinst kernyiltit a borttison 1,2 am ragtag rAtAt a fottruAt falain yedtg 2 aa vastag rititlmosokkol er6s1t1k Mei As oldslkorminy oldalturatay is rhosato /62. &bra/ alapjtban vivo asonos a aagasstgl koral.tz stortozotivol. A atiaista slor/nt togkivAnt Istatikas klegysalitAs viol* kormAay zitsibon 32 a* it* r6j6 soilruct foraAju ellsaistly vas. smalls% a bar- ALA arr-risitihos essvoselmak.A 8. is 13. lord kAslitt OstittvashAl kisallt ollansuly van. A xorsAny visa a ktIvetkos6 r4ssakh61 tlIt q-korasstaitossie sajtaltt6- tartd. ,8 sajtolt lards, a tamotatittet ordellthAt attroviA4-Sa1, *away sattelvday, ki.oconllt6lapot falerdeltd W-herosralaateas$11 asalvamy, os4 a IssirldniabAval is it vigin ogy &oil httrallyal, A Urals' vista Ma visas"' loritja. A kormAaivis Glutei a kaTetkes6 vastagatoa aa'agakail 10?0111,03 a f'- J.; classified in Part - Sanitized Copy Approved for -RDP81-01043R002600130010-4 Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 63 A Ye16rUdilkut ololdjuk a sagasaigi koruiay vesirld karjait61. ; ,QA a testeld dthideldeokat. A 00,0gr1lt6 lap vosirld busalait ololdjuk a visssiatss vesirsik- *.q.,? ieeatUk a faaalt65Arnkat a a husalokat kOpperssalaggal a korudajkos ? t. t to.:qka X4 minden koasolb61, aaely a korudayt ? vises's- ( t' (all. ?aivarlak a visosintee vesdraik viola 14v6 ttage1yosavarokat.316- ? a A to' tcrnyalbea oltivolltjuk a tlokol keadosat id kJ tk a rasiaaaikat. ei 4 sig&leigl toriaan-t adtrafeld husva 1 ft a visesiatips vis6t- ? 1 A nagassigi kormdayt is toilet venni ugy le,hogy *et a rep8- 16g4p tangelye fold toljuk, aajd hitrafeld Iseae1j8k sail- kUl, bogy a vitasintes vesirsik vigela 16.'6 osavarokat kl- peavarmink. raknyt a leaseroldesol ollentitee sorreadbea ssiorolj8k fel. A ,taal...Dtaa vestal-ea l. 6. relalorolias a sagansigi koradAyt a fenti utasltisok eserlat. ../31014Ut a visasinteresireik bdaaljl it. Wigs kiosavarjuk vtokat a csavarokat, naelyek a b6011j1e2eseket giptOrashls is a 'lutist:0 vateralkhos arbaltik. 3. nold:ut a alsealates vesirslk 1igsmatesit6 kaarlit elldtd forr6 1*- vig3 oetv4t. 4 IIIldjuk a vlsaalritse TOZ 6ralkon 16v6 satemaikhos haladd vssetiket. t. Eltivul.tjuk asoLat as apple aeavarokat, suselpok a visesiates oasis- e:t .ato4 fotarteiji4ak U-esalvinpat a 48 tdrsekerethos ordeitlk. 6. IlossdjUk aaokat a osavarokat, aaelyek a vlassistes vesirslk 1)016%6 esIgtloaatt a giptdrsabds ordeltlk.s a vlsestatis vasirsik kit feliaok .561- vt1asit&. o4ikU. a vlseslates vosirelkot a g4ptOrseb61 kittrafsli kieualjak. 7. A viseslatse vesdroikot a losserolissel ellaatites sarrsadkaa as.- roljak A dgl torainy kiegyoulit6 lapJelaak la- 48 fa1estra14s, 1. A taosirld rudat eloldjuk a tiegyualLtd lapt61 agj, hog, a teagelyt eldsesseen kl 8k. 2. Einussak ? koru4.oy-klegyen1it61ap ssaairjalaak tengs1y41. 3. A kievenlitd lapot a lessorolissel ellentitos sorreadbita msereljUk fel. Ls al6a1k911047,141- 4. flaiser?14814 1. tisitysesattk a farok- helysetliapihos k.1d4vOsstik dagassolds oast - lakosdlit. #4 saatlakos4shos a gipt5rsa farokralmas4a koreasta ja?batask bassi. A 4...g6 a 4. taisaterstea vas a Optarse Jett ZarAaLl. classified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 66 7IGTELMILTrffS2 Ha a reptabga a repl14t4rea tarteaketik, tgyelaltak kell ar- ra, hogy as oldalkoragay as aaradjoa felesabatitott kelysok- beck. As oldalkoradayt a regslt6-renasservel is kell regatta- ni. s hosssabbidejft virakesis 'satin pedig fel bell r tonal a kUls6 r8gsit6t is. Pelssabaditatt regs1t6 realoser is le - ssedett Musa rOgsit6 emotes a. koraLnyt a peddlokkal tartaal sert as eras smalbitessk a koradayt a kiteriohatirelb- hos osaphatjak s smatal asgsdrthst. felvinezet Aby r I ? 11 ? ? 0 ?? t? ? ? ? 14 '14'. ? I ' . . ?--11 tr?', ? ? .? st ? 41e ? 1 ' ?,? t kt ? ? ? ? ' es, ? a ? C.. ? 1 3 ?1.1,; 103 s u t, s u Ps ? ee: it 7.- ? " y .1, H. \ 1.1 ? 14 U\to 4 13 Nulnizvi U. Ors. isareadaylliossa Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: DIA-RDP81-01043R002600130010-4 Pc Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 87 83- nyilis a rtditsfillke palidsatts as 0166 futo fast strdhos; 84- nyi- litafedal ? esolatlatifflke paAldsatAban as nasilyanteana aserkssatinas; 86- a ostusetikek asatoratjdnak !elitist; 87- as slat osauctir syllisa; 88- nyilia /a astrnyk6sip lest boritdsts/ a f6fatestalrak bistoaski nyi - %tetra asolsild kotelekkes. 6. A strkfny Usaal nyilisat A OptOrss, ? astray, a notorsondoltk to a vesersikok borittatn MUSD - bOsd nyilisok vannak ? uerkuseti alaaak viautlata Ae a berandesis tartosi - kainuk tarbantarttu vigett /63. rum/. A nyiltukat rendaltatUdk Uses' hasantlatuk aserint htroa osoporfra oustjut. Ls slot osoportVa tartunak a tura, terheldat vise16 fadi11s1 ran - ./11Aaak, saslyak a tUseltanyag-farttlyok islasereltaire asolgAlnak. Esekat u ayiltsokat as timasitstis .or vissonylog ritkin hassalljdk. ? etArt fedelsiket osavarokkal sreeitik Ibbs a osoportba lebet sorolnl a m.:,t)rbutkolatok nyiltsainak egyrisalt es a sairnyon 1iv6 nitigny teobaolftlai nylliet. A alsodik ouportbos tartocnak amok a sy/ltsok, asmayskan elhushat6 st- rut vannak.Ssek a strak a cols ta kOnnyll ayitist tualk lshst&A.A str ki- nyl.ttl vegett o putt' befesfett vicit lenlonjuk, sajd a 'stilt tngsologssen elrordltjuk la a sir kinyilik. 1126n strakkal sserslik tel a solid nyiliank- sos.toralnyvesattkakhes, a kissysulitt lapot vesdr16 aserkesetekh's stb. ye- 1.0 fedsleit. A harnadik oeoportot a fusitt rues strakkal slittott aotorhurkolat nyillsok alkutAk. rugds strakat osavarhusdval lege% kill:Vital. A nyiliaok elbelyeakediait as W. tbrin lttbatjuk. Al tibrAhos tartoad aagyultat felsorslja as 6sesas nyilLackst s falttnteti asok altavudatt fa rudeltettett. ? S. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 5:. Ora. As AS-8T aotor /list bairn/. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 6 'inn tilesek: 71 Telje-I Pords- Am 1 ettny 1at- sada LB-blo ford/ ! pare Pt Hp= Fajlagom fottlass- gr/LBdra Corimlanti fogyaes. tie kg/6ra A kseertk- esabilyad helyeete Utand Ulu ? rikeloger 7t, 0tasd Us.* a oevleges dt %-a Utaad num a nAvleges du %-a Otat4 uses a norleges 4f %-a I 1 160 i 2 20C .2 noo 920 1 1 800 I690 1 600 996 8:04,10 milt( 020.10 760.10 226-240 200-21Q 200-210 200-210 260-280 ?AutdnormAl 199-209 184-193 138-146 o A rdtangely auistlisan megeogedett fordulat- estme egyfolytdban /30 my-et lug nea haladd 14eigi At Urge jAratu fordulatese.s, amelyoil stg a mo- r folyamatocas xilkadik ^ Inut ttuldanyas fajta 9 lialfa:ta. 1) A estrus aotor eulya /6ninditoval/ 1. A mot*: &irate!: a, A voter bosaaa am IT estvanyuval ogyatt. 12/ itaArd a nimbantAak fedaleinAl 2. A ngoeavar ?Onssagtay? ? 'Onasegine sOneseginy? I 2 700 ford/perc 600-600 ford/pero 395/135 bensln, a- melynek ?knout- s& legaltbb 96 11 -22 'rag, 13a-20 dannyolaj 1 020 kg 2 010 ? 10 aa 1 300 ? 6 as A motorokra AT-60 olynau nigytollas OnsdkOdo, 4llsod6 fordalatu. 3,8 ? Atatirdjo lagooavarorat aseralask, aaalyekan a eaftilliim repollis keslaml 141- tostitlas nydraulikue uton, a liguavartollak latorlft-kelysette Allilitma dm 'Atari& -belyson61 veld kivomLaa pedig colsktmera dm hylraalikas atom mg, v4das. La 2-50 forbalataaaML1716k a ldiesawartellabat 23?-es admen kdpmeat al - forditaal. tali's *Am 71?. As *Wet a ustar141 kit anatorma veset1 a ldr. osayaemos. La AI-60 lagesavar kett.e resdamar marls* milkelik, aims a ldgasamar- tollak sac fa YU sa8gre Allis& agyartist as 1-40 terdslatasataysi asimaty- tyultIldl ? ligasavar Imagery/0640e drices4 olajayssam Altai keltatt spomatik mattalra sea vie*. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 4.+4.-t P,nc.1.:2. ? ? - eta *4 *4**ie,16),?01..ws c*No * ? ? 'b." r?X 67. ilra. A ligoaavar alkeddadask vislata t- kopes ra4.4; 2- a fordalatmeaddlyosd L-askoadkel, 3- totaty- tya, 4- forgdtar4oly, 6- dagattya; I- Ida dodger, 7- rad; IF- forgatd --%r. 9- forgatdosay; 10- esegilliaregaild mislay; 11 - satIgAllisregait6 tolattya; 12- ame1op; 13- advdattrold 'Art; 14- a aagy oadg dtkasoje; 16- a for4a1atesali41ys6 olajosivaty- tyaja. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 76 Tez1ntve, hog/ a fordulatszabdlyzd tolattyujdnak alad ezeg41,4 a kip ezdg caztJrnat nem zirja el. a fordulatevAllysd azivattyujAb61 a kb e ezrig cantorran kereeztUl befolyd olaj U B tent to magtO1t1. A -yasda egyonld leer can4 ft biros /A, B 4s D/ tOrben.a dugattyuk fa- ille:el azonban airstrip ad:Ye killOnbOzdek a lgy as 5 dugattyu 4a a 6 kbe hanger jotbra tolddnak el a hozz4juk erdeltett nogy raddal /7/ egyUtt. A nodal a jobb 1r4nyu stozgist atadjilk u vezetd osapokhoz egyesitett 8 to.druiaknaz be easel a ligoeavartollak elfordulnak a mac spidg fe14. 14o,envarto11ak nagy e$dg fold aozgasakor a B terben 14vd olajtObble- tot a 6 kb e hanger klerorltja a kle szilg ceatornari tit a 3 tolattyn ezegilyel torsigbe e azutan a ligceavar hangar A 4. D terabe. t 16gcafteartollak nagy ac re14 formaldria addtg tart, alg a logosavar fordaIntazdaa a segadott motor lizeahmtdrat kdzdtt be flea Ill. At L-nehesOul zntrlfugSlle ereje ee a lug6 ere!. khzdtt as egyeneuly helyre411, a 3 to- elforlalja eredeti halyzatit ie a hajtdaUegye.g a beallett Uzessn e".1 t..atezas segadott irtilkelben a repU14o1 deem yors viltosieLnak .-a .1ztt bekhvetkezett eltirde 2-3 ap alatt helyreAll. ely,rtollak ortallk6d6 rOgzltdee Aatk,: a furdulatezmbilyad Uzsakiptelenni valk. vas, ha a fardulataza- 011yrOtO1 a lee,caavarboa naladd olajvezetikban az olaj rums/lea leosOkken, a . rtigsltd aselep 6nulDrad6en elsirja a 14gosavar hanger A teriben slvezetS utjdt. . yet relyzetten a harAntIrdayu centr1fUgd1ia .rd eajdt nynaatikr a ? eevertallmkett tgyekatiA elfmrdltaai kip esOgrit. at A tdrbe girt olaj vi- at rt mint ny.1-,ul1t4e ,c't3 vlemtmtmrtja m 1agceavart:.1.at as a1fordm140- ? .66aeavartc11aamt 4 r.galt6 /icor ei ezlgOrt allanddeltja. amelyen *Loa e alba berovetketise eldtt &Utak. 3 A ligczavar vltorlal111td rends:ors Ha as egylk motor rapines kasben felaondta a ezolgilatot is laialt, az All 2-,tnr 14gosavar tollatt vltorlatelyzetb? kill 4111tant. Vitorlhaelyzet- be Allttva a 14gceavartollak as draslds lrinyitban belyezkodnek el 4e hos- lokeller4114auk a lehetd legkleebb less. A ligosavartollak vltorlahelyzetbs 4111tiailra a raptIldgipen kit tart6- 14k-rsoport van /58. &bra/. 111ndegylk csoport a kdvetkerd egys4gekb61 ill: egy 431 v1torlaasivattyu D-2600-A aegAajtdo elektroaos aotorral, ANT-4 166- autoasta, LU-t goab is az elektroaos rendszer alkotd alone/ /1-2401 kap- ceold. kit AL3s-5 viddautoaata 6s 150 asperse olvadd blztos1t4ki. A vltorlaas1vattyuk a aotorgondolik Mad fa1ln.1* as AY?-4 4. iddaaioaa- Agoadola szirnyvig (.14 eed falin, de teraiszateeen - boldlrdl. /Porditd/ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 3IA-RDP81-01043R002600130010-4 59. *bro. A 14esavarto11ak vitorlahel/setle A1.1it4a4oak dm vitorlabolysetb61 val6 k1von4sioak vialata 1- villamos motor, 2- a 461 v1tor1aat1vattyu; 3- ayougaoaokkont6 mislay, 4- kar1agtet6 asalep; 5- visas' - osay6 aselap a vitor1aba1ysetb61 kivon6 vesetAkbes. 6- elektromAgaessa tolattyu. 7- vlsszaosap6 asslap a v1torlakelysetb41 k/voa6 vematikbes. 8- oaatorna a 146osavarto3lak vitorlahelysetbe il1it4sihoz, 9- kap- ?.o14 a 1-260A bekapeso1is4hos; 10- vitor1abe1ysetb4111/t6 goab, 11- osatoroa a lAgomavartollak vitorla- balyietb41 val6 klvilaisira. 12- 1.1.6 ssolsktorsaality. 13- also saillektormsalep. 14- vitorlacaatorna; 15- *miasma a tolattyu ves4r1ds4hes. 16- a kerlag6 .3.aj oa6vesetike, 17- kerin6tet6 furatok,18- tiposatorna, 16- a 1ort21atesabi1ys6 olajaalvattyuja, 20- a 1ordu1atasab41y16 nyoaAscadkkont6 asslops, 21- keringtet5 ?Daturas. 22 -1k1a hanger, 23- astlep, 24- a nagj agt5g Utk6s6ja. Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ..torm4bst ballades a 14goaavar hanger 11 tardbe ds a asbeillAsre(sitb du- gattyuldhos folyik. A kis hangar load hair& nosogni ds a 140savartoIlakat closeoutt a ritorlahelyzetb61. )1ajnyonAs Witting slatt a ssdellistelgsitb dugattyuja 111I1 to1641k ds rtnjitia gat a agsloist.tael, a lfgoaavar-bengor A tardt,a nagy WS( castor- ztr ee n fordulatesabglys4n karaszttllot notor forgattyuslaisival egyesiti. fellmalsoe alai as A ole Dtorakb61 a kis hangar ainosduldaa kbestkas- Ira.til a u rug./ song oeatornAn de a f3rdulatssab4lys6 limps tolaty- I, ? rersattll) vieesatdr a notor forgattyulhAsAba, kal d 14gesavartollsk sitor1abs3ysetb61 sissaailltak,ki kaposol- , t -1a.r1vattyyt uw-. bogy a E2-5 keposoldt elangedjek. as o1a:tdrt4 wtto.larendaser kiszolg416 rekessAbbl 3 /14s4 as as paldd auldretjU hajlikoni cedvft kereaotUl a 431 vitorla- Arkstlt iaztvattyub61 kildpre an olaj wok) alatt vagy a sitarlahely- t raj.4tony endben.vagy pedig a vitorlahelyastbal kivond 2 haj- m.lad torato be1a5 eta4r631 hajlekony osbyek as R-bel fordulatesahaysdhox t:oraamelfzethe 4111tO ca 6 a fordit1atasahd1ys6 failed aselsktor d irttor'abelysett61 tivond meb Wig a fordulatasab4lys6 a1s6 .1.241oc ciatlakoalk. ZI t *,angeregya4gbea 14s6 olaj neg no s5rtland34k. a kis hangerben ks- ?..t,rog 21/ ,an /lead as 59. thr4thanorlyan dt a fordulatazabily- - amdt,*- 411.totban 4rtsm6 olaj 'gyres', itfolyik as I togrhe ds ? ga ?rup gnya,anae furatain esreastbl a osat1akos6 osonktoa. as olgj a fordulatesah4lys6 teagely ?Tr-remain kersost41 .:..1 f ft actor fargattyuahialba. Al ,.1,dak a: a ter!orgisa lobst6v6 tessi.bcgy forr6 olaj jusson ? 16g- m41ted aagaeadtlyossa. bogy a bonorhaa 14v6 olaj no/W. Jlajomrforgola cloak s 14gosavartollak Uponi oebeiltosis-batirala tatiutse. bogy as basal siv augattyuplatut edge nyossist gyakorol ? 23. toringtetb ssolepre da sat elansditva kiayttja ? forgattynnAsha vese.t6 vies- sassaa1lit6 osatornitt. A 14gosavartollak vitorlabolysoths illitAsakor is vitor? lanslyset141 sa- lt kleon4ashor as tient tie dugattyuja a 24 parselyrs tinossakodik ds man dr a keringtetb esalsphoz.A sselep els/Iris a 21 osaloraft dalas olaj kerforgAsa asgsannik. Hogy as olsj athaa a baj141tony osbion.ansly:as olajtartllyt es lassivattyut bsosektlti - kditiabsen t411 Whoa - meg as freriflo44J6k. laesitntlyu ssolopdhes ds as 1-50 fordalatasab4lys6 a1s6 swankier tam toringtet6 fa:utak raciaak. Declassified in Part - Sanitized Copy Ap A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 e.)ab. sin% egy druevonalas barkolat a fat644 de ? klpafog6 os6voIt rdsaire Ay 'anon a 'Arkin, torboldetviseld aserkeseti *leas is, away a hajt6adag1- ..?;t61 ecarsas6 tell:1.14es e esdrhy- A-z4pre tovAbOltjaAtentlY111 a goo- 4,1.4 ad helyet a hajtalatlegyeiget ktstolgild olajtartilynuk, oadviose- 'Skeknek do husal-vesetikeknek le. A aotortarkolat Altai besirt carat tasfal vilasatja el a goadola ter4t61 /1. sa. keret/. A tVsfal aodl borlt4sea1 readelkeaft. A 210voset4kek do a res4r11 busa- ,t dtvesotiedra kdeallt ayllisOket .,4aeotosen elsdrjdk. A motor hit- t tedelen 11v6 tartosdkok aegk6- ,4.1tiee vdgett a tUsfalon 1evehet6 ? .6 ellitott esereldayllisok 60. &bra. A hajtdadries 4ltalt- A011 ads'''. I . A gondola astray f6lOtt1 rdese n4gy fa641t,61 ill. reelyst osevarok er6- r.%eaek a yishoa. As sled feddlAwn helyeskedlt el ? repUldgdp 34gaeateolt6 do fat6resdasa- riask 14 afelvei6 torokJa. A aotorgondela oserkesetdook lett-telt as I. fejsewthea taldljak a ? &tray' (ARO rdeaboo. A sli? burAolat A aotorburkolat /61 6. 62 tbrk/ a k5vetkes6 r4osskb41 Alit fele6 fe .1. 5, a estvdtorokka1 de pwrstUr6T41. kit sled oldaled fed41 /16/ as dry - vstettal, ktit kited oldaleS foddl /14/, ^led fe441 /16/ de kdt !addl. ? kl- i.: 43twasorul. gdabcsatlakoliest fOlOtt A eotorturko1gt eaerkesete esabad aegkOaelltist ayejt a estorbaikolaton alhelyesett motor oseadpostokhos de tariesdkekkoe. A thshistosedg fokoaloa vdgett ? sotorkeagereket ? klyafovikeseerat do a aotJrturkolatban elhelyesott/ klpufog6 oedvaket Ja-1 -! aodl-lorltdra hal- al bartoltt k6164111 A actor es1r6torot1a a poresardvel salt% *gybe& a motoring:Valet fe1e6 f?Aslit alkot; /43. de 64. dbriki. I salvdtotkot a motor heagerekes 16,6 tart toasolokkos ordelta u4g7 ragde kaapp4 /10/ aagltedgivel. A kaapdk klakaastdas vdgett elfordltjuk au t a telsgelyt, smarm as ex- tenter sea. is *reenter a rag6t desseayouva kiakasstje a horgot a tiiagoly.- ladl )eclassified in Part - Sanitized Copy A-RDP81-01043R002600130010-4 A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 _ A saivotorok bevaset6 ayilAila a falil alatt hslyesksdft el a motor - borkolat belasjiten, hog, na jagessahassaa a hogy a jig, vas, a h6 el ne taajs. Maga a 12 os6 a motor 14gs:fajt6 saskriapiesk aatatt persaire tisassko- ellt egy gualalitit kasksatatisival, early actin ? falai egyik tart6jiu1 scolg41 A fedilrs /5/ porszdrdt aaaaa rosaak. a 12 salvotorekla pails gelype ?smelt 9 plllangasselspet helyssask, mealy a lsvset vac a speak VV.66 torkis /1/ it ersesti a sotorka, sap palls a /15/ perssaram keress - tal A pIllangosselspet as 1G111 /7/ elsktreess aserkesst vsairll, asely ^ plidtafalks kaspontl vesirla easkriapia liv6 kapeesldk atal irtaylt- Ha a kalsa lsvsgat or. sap 'week ?mama, a pillaagdsselepat alaAr- jut. A leveed llyoakor a ?aria binomial irsollk be. A porssar6 hires nellie saltib61 ill /a ealtaastlak sepses JA.40-7.vaa- tagslguk 0.3 ma/. agy Wed gotta a per felfosiedra. kit 16140 sale palls a ?Uri* hatikoaysisimak febeaisira sm. A porssari saarkasstIles seitseerel- asta. a see 4r05 spoilt& pelts leistavi tees', hasp a Malaise 401,4 sea- rat swots vegan klvaspak. A ssarakot agj illltjik Vs. bogy R lissome*/ iltal kapott para.. asaw_ toe 1?Tsga a ?Ural ithaladva thiapiaak essviltostatisisa kiaysaseel 64 oak keOstkesiilea ? saiesslob seseesik. out a per is Meek ? tehatetleasisl era aa:AsAra torille halal. Aa ? por.amaly ? settle itjat a aasr4 toren. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 k.rtIlvsivIvesst1 sebessigAt As a sadr6los 1srak641k. A fclAl boritisaibas nyilisok /4/ vaaaak a fe1s6 beagersk eyertytinak segkesslitAsArs. A ayilAs fedelit nyolo kdanyse nyil6 sir tart - ja. As s1s6 oldala6 fedslaket /18/ /lAsd a 61. *brit/ osuklos pintok /8/ ,tselysksn a fedelsk nyitits alkalai- val forognak/, a as1106 rAssen padilf icAt fessitOsir ord./t1 a taloa radii - ftsa /20/.A fedoleket alul nAgy Oseas - hula strral /21/ fogjik nesse. As leasehus6 sink aserkesstAt a 65. Ab- rdn lithatjuk. A fedelsk hoessanti tartdira ceivetuk segitsigivel gumipirmitat Z2/ er3ettenet /61.[bra/.A fedelet a ;Latpirnaikal ? aotor-heagerfejek fe- l?letre ttaasskodask. A henorfejeken tirt: koozolok vannak, ri3uk osavart 44altevometu fejekkel. ? fedeleken poilga asgfe1s16 elloodarabok /1/ telilnatdok esab41sos1at6 UtkOstivel, Asel:ek ostAro16kAnt ssolgilmakis nen engedik elaosdulni a fedelstet. A fedelsket folnyitott hslyset - ten ferde tiases /oe6/ /3/ tartja.A telanes ele6 egy fej van. A feria tilismaz fejit a hengerfs - len 16.1'6 kit tituass egylkibis LlItt- tet:uk. As ervkossoru. As drykossoru 1s5.s4nek toagelysit a fv441 hAta6 ssagA 174o liv6 sselvAnybes gbabosapdayakkal cllitott osoodpoatok /4/ er6sitik /66. tera/. As drileassek tong-olio felnsgesstett ?Aglarabbal realolkes6 acAlcip6. aelyst as drvlsmasek kossolvahos asigsesalask. As drvleassek teags- lysit kit kar /2/ kelt/ ossas. As sulk kar hoses& saabiLlyoshatd. Kindegyik fe441via et erileass Tam. As divlsessekst 2 ma vastag 4ra1a- atniva 1seasb61 sajtoljAk.A kAtimi ssegAlybss gaidesolWayt srdoltasok a her- aotIkus stria bistssittea vAgett. As Orvlsopeasket as 1:11-714 /1/ elektramos sserbssst Allltja. A ssorkeset elsktroaos soot rjAmak latAillAtos a flodAlre iogy esdeesakot /4/ soogesselsok. As Orvlemssek vesErlimpAt agy ssalayessAk la, hoc a kAt -III sloktro- sos sserksast pArbussaessa sak64j4k As as erilospesskat ogyiiejllog /mooting *Latta ? 16 ma altArAimel/ aylsoa. A 6,4186 halywitekbas as sloktJoess assert as slektrouse sserkeset 1,411- ttr f A 10;71,3r isonrolite .....? F 1 .47,0n ,evd N., ,,,,,,?,,,,,, . . 1 c Ace ..4.9,A, II3 moy."4 feie lutA.4 i .-4 ? ??? . J kriy r4nvc1.4:ua ? 1- ? Lir foglalata. 2- oldals6 !addl. 6- strvilla /a burkolat ardsirs ssarslve/; 4- ayoadpedAl. 6- a sAr rudja. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 lAvd vigilliskaposoldk kapoeoljiik ki.A hengerfej hidairsik1ettd1 fU AL Losbeeedo helysetskot kissel illitjuk be.a pildta kapoeoldtiblijiin liv6 4.,pcooldk A 1141 fedilen as UPZ-48 drvleass illimmutstd Closer jelfogdja helyeske- 1:( II. 4 cotor esivemedveinek lefoly6 osonkjaibdl is a kipufogd koscoru egye- dedin't klesivirgd olaj dessegytljtiee vigett as oldalod fedsleken oisator- vftonAt /23/. A coati:Ira/0)dt oadvek vesstnek a motorburkolat boritisin ks ii ft esabadba. tt rephldgip virakeisdbelyit, vagy a -snyesstit, minden notorburicolatra alul egy levehstd, oeak fdldda alkalaa- eknSt erdeittliak.A tekndt vorders Yell feeteni. ?slesillis eldtt a tsk- e 11.11 tivolitani a repUldgiprdl. A 2-tor hilted Hazen is as 1. ss. karate? elhelyeastt tartosikokat as ttte4 lony1that6 fedelek /14/ iltal takart nyilisokon it lebet meg- oldaled fedelst felUlreil kit pint, alul pedlg kit basset:mad 4 ordelti a aotorburkolat visthos. A fedsleket felnyitott hslysetben Pant times /12/ tartja. A killed oldaled fedeleken nyilieok /26/ r. 2thsL till Utemeltetie alkalmival a aslogitaissUlik oenvolt vs- 4 cotorigy sled fords timassain as olajhUtd helyeskedik el, amit kivUl- s iwtorburkolat &led nodal* /16/ takar. A fsdelet hat deesebasd sir end- rntorburkolatbos. fed41 glad rissiben b t6 osatornit liesitettek as olajhUtd esLah- ,torna ft: IlejhUt3 waled esegilyibes oeatlakosik.1 berast!.kue egye- .-ualless.?lny valdaltja meg. -sato rem b td nyilisa aellett belysskedik el a geoeritor-blitidoed -Afelvvr5 Wnokla. As Sled fitd41 (sled boritiain ayilis van, amely egyrisat a aotor olaj- eereetti ceapjinak megkdselitisir?, aisriest petig eldaeliegitiers ssolgil. Xlvtll a aotorburkolat alsd fodelin nyilis van as olajbUtd leeripszto da- Ansa segkOselitisire. aotorburkolat ligmenteseigit a fedslek illesstiosire is sotor t--,.!iusrUj4re belyesett tOm1td guaisselvdayskkel bistositjik A aotor4cy. A astort a aotorigyre /67. ilbra/ atctt q kupoe tartdrs as 1. es. goadolakerstbss erdeltenek. A aotorigy rialtos eserkesstUt SONGSZA acileedvekhdl hegesstik dies*. As aci)cedvekst hegesstie eldtt .40 kg/.-re holtesollY. A motorigy ogy _5 cyarttB61 is nyolo fords timeesh61 ill. *sant a beljeket. idol ? cede* a gytrilvel talilkosnak. earotaerevi- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 89 A t)t^r4gy eajtolt 11Ue.n mask /14/ vannak a notarburkolat felords/- 1)0.re. It &lad otiosdpontokon essak1vti3. ogyib fUlek is tidahatiik /13/ as :6 f lerdeitdodhos. m.tor tasteless vdgett biro. osillapitdn /ninden nisodikon/ testeld 1,14eok ,12/ winnftk, anelyek a notoron 10v6 konsolt a notorgyUrU fUldvel .. ? ....IX, 4 6. A kipufogd rendssor readsser /68. ikra/ sandegyik notoron egy kipufogd kossoru- t4t cipufogd asdbel 011.1 kipafogd oadvek a astray fOlott Aranvonalas helyeskednek el do a ssdrny kilted saegilydnil vesstnok ki a ssa- A t1pufog6 gdsok kiveettdadnek ea a addja fokossa a repUldgdp tUsbis- A kipufogd-kossoru 4 toaloru kdt. egyniiet41 elkUldnitett fdlgirUrUbdl Oil. gy-egy fti 4106 On hAts4 hengersor 7-7 kipufogd-osonkjit egyes1ti.Mindogyik . . u 14t rink/tall:61 /1 ds 2/ ill. amelyeket billoaaskkel /3/ erdsitenek :4.A k,asoru aindegyik asakastAt kdt tartd 401.05111t1 /4/ a hengerfejen 14v6 .tt s 6, as 't) MI:battik aegitedgdvel. Is a felfUggitostds1 add a kipufogd ,t a?gT6.11 a hdadredkletvAltosisok miatt keletkesett fessUltedgektol. A IlpurUes. t...tsoru talyea emeralds. vdgett s tovAbbd asdrt, hog/ a ko- 5:1,, 4 4 -aptil6s6;,..n zaifole16 uses feltdtalskat bistositsunk,a fel- - 444 mt,4 ntokban to a ktpufog6 kossoru stable:stunk egyesitdsoindl ? ',IL 14 sag% t tall h.t,g/nl. r'statit /L/ is a mange:en 16vd villa /6/ kOsOtti bisagot a kipufogd . n. relfUggesstdodre esolgAld valanonayi osomdpontban a 7 alitdtgyUrUk 4,44.1,44g6vel tlk cipufogd koszorin ldvd 4Ikonsol fUlei fa as/t/osatlakosd kdabet4t ? ttl odzagot oaak ? filed osamdpontban ke11 aldtdtgyUrUk sogitedgivel ki- ? stolen esakassall. A ssakassok hAted asandpontjallan asonhan esaket a ?4saglkat - ma/giros ? kipufogd kossoru hda4ra4k1et1 ttgulkstra - feltit- .enal se it toll hagvni. kipufogd kossiru felsd ds alsd ssakassa kasdtt rds van, analyst a/6,/ talloca %akar. A billItOP,' /3/ a k5vetkes6k4poin bussak meg: a 1111nos faled asavarit '4/ atomism negaussuk, bog; ? false gesakass /1/ a b/linaships sedrtan no fo- roghasson? S a bilitoslan 14vd 10 pormilysk k6s4 nnelyekla as sled aayta osavar hatol. botasostk a 12 alAtitgyUrUbst logy: bogy as alsd ssavar /11/ seghutdsakor as alga ssakass /2/ as ssoruljon.hapwa a13/b111nsaiss, to- Tibet a falai! asakasskos /1/ vissoayitva saahlidosi forogtassoa. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A kwilfock; crank klfelgesztesenek vdzIato 91 vezeP repaes etrnyavoi ilembea d, 0 ,torothenger r-4 ? 1.? ? ? t ? ? ftate,terlit.- - p4fog6kossoro %lid ssakassa, 3- biliaos 4- felftliggssai koasol, 6- fs1- 11td alititatrOk, 9- ? billoos falai osavara; 10- persely. osonk, 16- ssoak a kipmfogikossoraa, 16- k6s1stit masa, 20- bogey ttttt 6sssekdt6 ososk, 21- osonk a pabeseklds 23- !althea, 24- r61 1sf?14 ssimossik 1-161 4-4 Miles a jobb is bal livi ososkla *Fula. A kesbetit Amanita% a kossoraa 141,6 osoakkos a 16 seat - laAositag 61.66161.A ssailakssitag bessoritiadaak elksrelias is a rusk kept- gloat ostIkkesteds vigett a seavarsk saidaira ssolaili faratekba Ja-1,4 soil- Oil kissUlO pareellskst belisosek. look asertat Saki% 'Blades soisseak tslesakspikasaa swill a kipafogi- kossoruval. A os6osoikekra je1sisakst kissitsaak, amalysk segits4givel slag lehat Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: ? ? A teLeeekupitus osookok Iraq eta tselgelybes Alljamak,vagy Wig felfeli fArdUtlesoisas ? larafogikoasora eseskjal magasablea logyeaek, slat a motors& ISO oaonkok /a k1ratog6kossorm h6t4gulis4.ak ix4.j4,s1mambas. smell fiat - r61 ',fold torpid/. 6. A kipatogikossoru asakassalmak agyemit6 kinmeselt ? klivetkesikippen kill aegbusnunk: a/ Ssorosan aegintssuk a cues u billnaeles vissonyitva as forogkasson. b/ A billao?sa as a1s6 ?swear esiaisa ssolgi16 gyUrdist Wayealimk ugy, bogy ? oakum megkaaAsaker etakassa as essraljoa, kasem a billaeskos eleostahassoa. 7. A osatlakes6 kiskatit is a kipafog6kossomm caeatt a 2. is 4. esoadpontoklma logalibb I am kisagot kell kiatamitamaak at a S8. ilria 1itkat4/. A kipufog6kossorm saeralisliask riesiletesokk lairisit as te,essiospiks? isiegyesitieskkal r.Ms1.4 kipafegibsesersk falese- 0'4eire o. Awakes hisiljek.1' A raj 44114 riosomelyet a rapiligipril agy %agleam incerslaak le /69. ibra/. As oestesik a lastala41 yam, akol a materigrat a motorgasiela 1. kers- total el lskst ?leant is ea lemma esecykst is alektamos vesetikakiit snit isnot venni. A lezzerellust6 bajtimtleasigaes a knestkes6 tartosikokat soroljaks a voter a risssrelt tartosikokkal. a ligesavar1 a aoterlarkolatok, a motorigy. Aipufogokossora is as slaybilti a feleristti tortikkal. A Jobb is bal bajtegysig *Worm, kivive a4ada, bajlikom 0s6 ie elettrosos mast 4k akelyesisit, mai am elajtartilyok is a socergamisliles tvd eitorlassivattyak siamostrikaa alkaLyesisibil addiik. A bejtimgegyeig lomicereliela alitt a metert is bell ssrvai as AS-827 repilimator Ismatetisa atamlViss sasrial. A *start a SIvatisaalbitrai asmoveljik la: a/ lesseraljak a matereil a ligseavart ? ligebeaver Isemeltatisl utast - tilos eserliat; 0/ lesoleijek a matortambalat toted. alai is *14.184 fedeleit; 0/ as elajfairt41061. laaj6604141 is a materbil kleacastjek acc caaimli; 4/ ellemerisalik. Amp alma vaaash-e a beaslabAldsat tesasapjal; o/ sadtvesasik as alial fasessit brit tea& alwal aegjolall eadvemolot- total is teliemlakat; ' A air alaadae. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 96 I ti.tata't azina I a 69. dbrin A rendszer anseviatise Olajrendaser I. Metjldkony olmjtAp14.16 om6 2. As o1ajW.6b61 vezet6 elszlvd os6 Olajt1g1t6 cedvezetdk As olajtarttly sze116s6 osbve A szell6z6 :artily kdt hajldkomy ?sive :o. A vitor:RnAivettyu apaYel 11,12. Az olajm,sematerek je1fog61nak kit hajlikony ?sive. TUsel6anyagrmodszer A sitivattyvs vezet6 hajldkony bens/no:0 14 A szlvattyut61 s.tllit? hajlikony 0s6 A k1v42asztott benzin hajldkony oseve 11N114kon7 oa6 as 147-82-boz. Slezo1m416 rendszerek molly am alkoholt a ldsosavarra asillitja A hydruullkua uolvattyu kit hajldkony omOve A vakuumszlvattyu kdt hajlikosty clefts 22 I A mizsUrit6 1eereszt6 cave :4 A bifooeketd626 readeser hajidkany Glove ?:4 Vesetdk 2 heLgarre3h6a4r6 jelfogojihos 4. Sz:v5tdr-nyonAsa4.6 006 A aotor ves4r16 osoftsi .6 7andr.td a plllaneszelepek vesdrldoihea 2( Tonornd as 6ma1kad6 638114041124 vaairlditikos 27.2e. Husalok a ldisosav-r fordentellabilysSjdnak vos4r14o4hos Mottroago voaltitia 29.30 4 0.32.33.34.36.38. A vezetdkek vole dugs:Paoli' esmtlakosija 37. Illauszveset4k a generitort61. 7:GYIL1Zi3l!bt A leeserelds alkalaival a solozoa klayitott furalskat do a omovesetikeket aaossaal aX hell sAnti ,444 fodolokkol dm 08464a1. vac, WWI *gip MU a oo4 v4041 vuomasal 4. oolof4amtal b000ararjak da 4r41141 diltStjak. f/ Ssitirososta atm a kit billnosetiame14 a klimrsidkassormt a soevsakos ? er4oiti. g/ loosayarjak ? motorigg aimadpeatjalaak a4g7 aordjle de a kajt4r2ogy- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 3IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 -.14Issi wujt6end9r47 MB k 7.-1 --:..-4:\ , ? - e nit) C n'Patirt OWV 115 V/Itj T -*Iffy 70. 4bra. 15 1a41t4s de ? gyejt4a eliktromos ? vtalata ? a tartoa4kok elke1yea4145 I- at indltd aa?lop 7-46 lapesoloja /1a1/; 2- as OaiatAtot felperistI 11-46 kapcsold. 3- 11 -45 1a41tAallapesol4; 4- MI-46 gri3t4stayseel4; II- as 1a41to easley V-46 kareweldja /JAW; 4.7- 1841%4 vlIrdler; 4- 111-604 1a41td 'eau /LW. 9- 11-4.6 1m4114 seelep /jelb/; 10- 141 MalardIS4 11-174 kapseeldrtld- ' ie. 11- a jebb 6a1a41t4 1.1-174kapeseldreldjo; 12- a bal alter gy.jt4 - slow, 1$- a bid Eater jobb sylkftleissase; 14- a jobb arts. tal 8114%6144- .1sees. 16- a jobb motor jobb ma4l4m6emme; 14- tal OsIelltd; 17- poll 6a1a- 2116. It- a 111-46111a4/t4 asIvstiya; 1,-. a 111-441 124154es.valtys; 20- a esIad/14 Jels6lAmplia; 21- a jobb Selmilt4 jela4lAsp4ja. 22- as ImIadit4 2-2001) kap:lipoid iriatkeo4), /161/; 2$-as Ials4114 I-200D kapcael4 Iriatke- s6je /jo64/. 24- 1241%4 beasImiar14.11. Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .-;1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 . legnaavar 1.6 - 2 fordulatot tett, abil kapoeoldval bekapcsol- gy4Itant, ets'l vngy b tapoeoldval pedlig as indltdeselepeket is as An- , trattyut. telndul4nn utSn klketpoeoljuk u. boindltdt, leel1e0611saUk as .:Gyositat n hited olajesleattyunAl /3 kg/c legyen/. klkapoeoljule as lo- eenstnezivattyut ia it Indltdaselepet. A Motor fordulatesiait 900-1000 . 0 Allltjuk k gyUjt6,-reDdiLer -rS keveriket a hengerekben SLD38-ESz gyujtdgyertyik gyujtjik meg. i-ket t-' eyujtomago3e lit el. . .,toleAgnamat 0.64yujtas4t 230 ? 10-re illltjsk a ?HP /7e1s6 Holt ..'ttti 2.es.nenger atirInt /ftmelylkben al egylk fdhajtdkar dolgoslk/. ?:..e.pfeesUltaAgu e.,t!r,mna tramot kbsdu korsaruba egjoeltett oujtd- . v?settk a yu t4.gceet6. ti hengerek gyertyilhos. yesetecek vegeln, ott ahol a gyujtdadisaeask dloastofejelhea linozto tarnanty.t t.lAlhatok. A karmantyukon 16v6 esAsok sat an adott veset,C(e. hovA kell oeatolni. no h jOtb gjUjkdttlighis Wag as slab giortyl- . A iket r.ongeron-nAl. mtvarinSaak a?galdLeaa v4gett as egbi= realesert Az-apace'- , iiult4aafapaet ?, ,szto fejelt a gyujtdmIgneehes erdeltett alu- '.1?1.t irnyar, ljAk. A aftgaafenstiltn4gU gytajtC.vezetAkeket hajlikony ,t 1! .ta jet i t1.1ndose felerdeltdei pontotban 'lima a teat- sgyee gyertyiknos vAtcay AL1i, ttpunu irnyi- ViLithigA. .t A ? ed 1J Ce'retre gumlhUvelyeket husosk. bogy a oedveket .; d1 n0oveseegt61 segvilps -I 1,t gy,nta 1vt"61 All. As tvetat el:wires ce6b61 pat.. olldtItt IhtOtt al=lnlum k0stetoitt.51 toiezttlk.A eirgaris -rumetal 2.1 emonsot forreastanak as elollhato vezetikek t ' magaefeesUlteegu vezeteset kUldolegee dson-.0114- do.benslnald ...) ittjik .1. aaelyekboa 7 db ronedtaeutea aalb41 nay .actroaos elleaallau eret helyesnek el. akold oadrek mialk vigire a gyertyspipikat erdsltlk /a bitted ' gy?rtyilnak ircy4kol6 coeval certysplimikkal pea rendelkessek/. ,flpIplitat tOslt6 gualgydrlikkel.kibelvigekkel is esimosal pereelyekkel t. A vatotiftek 'reit a as/nasal persolybaa kltigitott ris kibe1v4g- t.Qtstjik At. A Viestrab as 4rintkes6 ragdhos osatlakoslk. 'well as A.,,..AueoLat a glertya ItOspontl elektrddjira adjs. As 241410 4 S.raltdriailaior U1101421, ..t.maaa landkartkes eali4it6 slaktromom loadkerskes Ca1m41t6 dsasetett stlkddiall tartos4k. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 76 aUsaakl adatok: 1. A benzin ovulates a btassnatnil 2. A tUseldanyag-fogyasstis p ? 1.6 kg/oi ssetin kiessatianil ellosenyosis 3. Hildsan fessUltsig 4. iranerdesig . 6. 1111k6d4al add . . sax. 1,6 kg/oi 4 000 adipery 24 Volt 1 amp. rdyldldejll, de lsai- telhetd 1 pero Usu. 2 pore ',Unit. As 3e038-831 npusu gy 'tigyertya esdt nes bonthat4 Arnyikolt gyertya, azolyen a knsdped elektroda ee as iruydkolis kat-stela/ msigetelissel randel- tests ' Ayortya uttgeteldjobe 600-1 800 Ohm@ ostllap1td ellenillist mistral- e? aselynek as a rendeltetdes, hog, as elektrddik erdsldjit is ? ridldvi- . ? -t on6kkontse. k dfUjtdaertYS a kdvetkesd r4szekb61 Ms irnydkold test, aag, as ?r- .as szlgeteld cedes de a steroid alkatrdssek. Az 4rny4ko16 tooth's rissel egy edgyleveld oldalsd elkkel elektrddot ,Istaoak. A glo-tps saga ogy kerialai sclgete16bd1 ill.Ineek osatoroijitaa duo's- BAC a kosdped elektrddot torsooement alkaleasisival. 1,5 aUscan adatok: I. A gyertya-elektrSdok knsotti, hisag 0 28 - 0916 ss 2. Nyoais a gyujtdgyertja e11endrad kiesttlikben, tselyeen a esikrakdpsdddenek nig ssabilyoseak sell tenets: uj gyertyikeil lb kg/os' F nessnilt gyertyikoil 12 kg/od ? e.-1A-2 gyujtdsigeee A sagasfesaUlteigU atrastspulsesokat as KB -14T -2 ttpueu ireyikolt nigy- ssitrie gyujtdalgoesek kipealk ds osstjalk el ? sotorhsagerek gyertyil. ko- oct. A gyujtdsAgoss sstkrakipsdas rags/tett, asas dessatkadd eldgyujtie ems - tat.,16vall nes reodelkesik. A gyujtdsignesek stlkOidai ales a kevetkesd: A edgy pdlueu persuades *Agnes pdlus -*aria kdsOtt forog is ? :raeesforsitor vsesagjibas viltakosd sigseees sesdt kelt. easily ? trasssfor- miter prladr tekerosilen alaasoay fessinfige trot gsrjesst. k trans, Jnaitor-sagbaa ? prlair teres itraadlask Mtge& alatt kelatka - sots akaasea fol:aa 'aeon a "nor akaeoss A segssakltd iristkesdk boatiaakor - mealy a prisir teksras irsaerdesigdail kilvetkealk be - ? miasmas@ folyss salttalk is sae' selese4gge dtesell a eseksaisr tekeraest, almek keystkestilea a esskussier lekeresles Declassified in Part - Sanitized Copy IA-RDP81-01043R002600130010-4 Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ... 103 esgsatemalteigt. kb. 11 600 Vallee &rs keletkemik, ese17 a itsikrakipsishas eligsiges. atgozakit6 szerkeset batykde kereke 14 bety5kkel readelkesik s a so-. tor fOtesgelpiail kitosor lassabbaa forog. A segesak1t6 irlstkesokkal Arkansas'," beketatt koadessiler Regalia& yoga*. bogy as iriotkesok kasbtt as iramtegeaskleis pillmatiaaa salsa le - ?etksisO e estiltal segovja as irintkesolot a leigistil Blatt adatogt /orgivi iriny /a neghajtio fe161/ 141 t rotor fordu3.atesialat1ra1 700-4800 fa74/P9r9 A rotor oivlogee fordal, totAaa 4 200 ford/pore. 8. 4 t8a0/64alakreideagg A ritpUldgip jobb is lal esdrapilse Oesseees spolo f4. beasialartily vas Abra/. As a tie,. hogy ? lessistartilyek a 'simplest, a motor- : 4,11. - holleskodaek e1. Usloset alkalnival sea airtiklea a8m11 ,r,1.5gfr bistossigit. t cws1ntartiliolat kit 8A4116 eeopertra osatjakt a jell is ba). ese- -s "iteerlik oeoport tartilplil ill. t sertilyt egyee1t6 mevcsotikek kitlk isese.A jobb tartilpesepert >tt. eotort. a 041 lartilyosoport ited/g a aa1 stator! tiplilja. A jobb tar- .sport arta:taloa 1 740 liter. a 1.1 tariLlyeseperti esialia feeseoes liter - 2%. A tartilyokoo kivttl a kervetkesi atteserot is segidoservek lArlemak a teLtlarendessrosst 1. fit a43t6eas4g a rdjuk eserelt 3C2 eagidosivattpulkal is v1sast,- osslepekkel. 2. lit esitaestr6 ? rajtsk 14v6 taseespekkal ie leeremti esapekkal. 3. Lit 704AV leotiossivattm a metereMs. 4. Lit selpostesUrd. 6. git 11 -82 l3svetlenal lefeenlea4e56 seivattytt a seterekes. 6. Icy 4essek5t6 asap. 7. Lit jelfog6 as elektromew leasfa-spoodostisilkds. 8. Kit beasts -aposiseir6 a lareasatati? MI -SIT jelsiaassashos. 9. X?t laasiaamani1a4ia4r6 dra. 10. 3aaralv4.7ak 48 f4awarek141 is haildiesay meitakadl 4114 esOvote- %etc'. A feloorolt tarlesikek elhollasiam a lopiligissat - Ai 21.-JVI je114 aliettartsk ie a Usaalsossapleigairi 4r4k a pllitatil tibia a stamerfalee. - A parsioarliaek a ICI sesilesivatlyakbal. ? saltasserit a waspokial a aatorapatela Wei follalela." Lau a amadalik maArarrimpk bad ma4 tada. Perattd. F Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .',IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? !: I 105 - A sslysassUrdk is a nyoedsairdk 3e1fog61 a sostargeolola 1. koratia in futdaU fald1/. - Az OssaskOtd asap a esirayjOsip S. bordijimak arria jobbrdl. ? A adtorok tiadliss belikaaal A aatorokat a tartilyosoporitok 1. is 3. tart[iya t[plilja. A loggia a -tt17okb41 doiraalissal folyiki ? 340x25 ma -ss dtairdjU SOOTOWNO kalaL- ita.gy a/121vlassaosap6 aselepsa /73. 4bra/.a/letdsosapoa..a/5Vss1tetas2- 7o $ 31. 6x20 ma airstU calked.' a motored lied 7044.T astvattyakes /4/ ir- intik. Innen a benzin 1,6-2 tg/oi *Jonas alatt a selyesosUrda /3/ ksresst91 sY 93 kOztac1on111 betaaakIndes6 as1TattrAhos /1/ kirUl. As 1T-82essivat7 - a tusaldanyagot a befsoskendssd fuvdkin kersivatUl sagas molds &lett a -.engerekba 16ve1i. A 167'640 as 31-82 esivattyu centrifugal@ 3aveg6 kAv4lmistojill61 a I Tilt benzin:lel sent a 16 x 8 an is 10x8 as -se oadveksa it vlessatir a ,nrti1y0161A. isekbs a tartilyokba vesstask a 201 mslvattya ogysigek ea-es esslldsd osdval Lu. A Aotorok tiplild csdessatikeit a DCI sogidssivattyu is a vlassaasapd .Lopet uttia a loess t4plil4s 27x26 ma osdesset4kein41 egyssitlk. Joblerdl ? eeeptetten a k6sUs tiplilis dessekatd asapja /9/ helyszkedik el, aelyitek ft- wirva ktll lean1a. A kbs09 tdplAlta :order:era a kevstkesdkat toast lshetdmi /74. Abra/t As soli( Rotor Ussakiptalsond vilisa ssatia a jird aotort tiplahat- -, mini a kit beoziotartily-osoportbd1 ugy.hogy as dessaketd osapot klaylt- ,.. A leAllokk aotor tUsosapjAt el kall zifol. -.Szdkadg ssotin aind a kit Rotor tiplilhatd egy tarttly-osoportbdl. 2 t31 klny1tjuk as Otassk6t6 asap% is bekaposoljuk a DON sogidszlvattyat osoportban, aaslyikb61 a aotorokat tipldlnl akarjuk. A whelk mei:apart ,.-etacsapo aselepalt a btasin 'myosin& slsirja ie.& kessia as acy1k *seaport - tiezolgilja sind a kit aotort. t seg4dsz1vattyukat a kOvstkosd esetekkaa vsketjtk Lgicyle: I A aotorok Imandit4aa 100413E4mi, l4trshos4sa v44ett. 2 Hs reptilis khzketu a 704AT fd bensiasalvattyr fsiatraita a ssolgdla- t 3. A kit mstor egy tart41y-esopartl41 vald tiplildsdnak eildsegitise v4 - j get. Illodsgylk tart41yosoport kettda ssollisliestsserrel reetedelkeslk /Ilea a 72. Akrit/. A/18/16 ese116s6 .86 /a 61,6 he1westastasets,18413 am/ a 2. de 4. tarttly fele poatjalkos, a/Z1(p4tseel1454 pedla /1413 am-es keimatestoso- t1 cativo/ a I. dm 3. tartglysk fa1a6 paalliallea vent.' A 2610.4116a6 s.4- bion risvalosap4 ssolsp vas /22/, mall sellikpeaaa ? Imola kiveirWeit iv Bain= k4psdlis4t..247-4gy gasper% aigy tartapit *siva lelltlk ices.. & 36132 am aselliedeaftek Waal% /tAl a mums a1s4 beritiaa Blatt Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24. CIA-RDP81-01043R002600130010-4 2.4.- 01 7 411 107 ? retetik kt a kits6 f6tart6 magett. A os6v4gek 'dolt 45? stittglos levigjik fa a 14giram14ssa1 egy triayba foriltjik, bogy esiltal ilejit vegyik a sies116- t6ced jegesediaimek /16,4 a 73. &brit/. A tartilick settOltiee itaakelia/ A bonslnt a jobb is bal osoport tartilyaila kU154 taltk. Mini a kit cuoportot k4t/16/tti1t6torkoa it taltik meg. A t6lt6torkek a 2. is 4. tart& - vAnomk. A tUltishes &goalies ilteliban soak as egylk,a 2. tartilyott 14v6 rhot 00000 Uk tginybe. Ilyeakor as 1, 2 is 4. tartilyok ? 40 ma be1e6 egyeelt6 hajlikony oseveken keresstUl /20/ telnek meg. Hog/ a astray rs.ruitosip feli end riesdben 3.4v6 1. is 3. tipli16 tartilyokboil a bassist a 41-1!540p kUlentOs6 mosdulatainil ki ns folyjon, as egyesit6 os5vekben kit I ,le,naceap6 Obelep VMD. A tartllyok tb1t6 torkait a esiray f?1e3 felbletia 14v6 ayilisok tessik tlAferbet6v4. fogy a bensintbltis alkalm[val ? astray Iteleejibe itensin ne , n. a torkot gua1takar6 egyesitl a borltAssal. A mellidatett bensint a. .2110 an-es oe6 a gualtakar6161 a astray all vettetl. A telt6ayilisokba InegJr5ket helyesnek, analyst megakattilyossik, bogy a tbltis alkalsival a ? a yhtt idegen tirgy kerUljdn. A thlt6torokra gualsepluit busuak. amely nen eageli, bogy a tUltotorok- ,, ae.tvesudg juseen. A tultotorok *allot% ea beessvart airdlioet talAlunk. Basel mirbetjUk ei tartllyban 14v6 lemsin meanytsigit. A boasts lotreos14as A banalut a esitassUron elbelyesett kit triti esapos /26/ it ereestjUk el q nAnsinren4oserb61. A aandecsvisat a k4vetkus6 belyekea lebet ? sea4eser161 lettreseteal: a/ a/17/48/25/Urit6osapokon kelresstUl a migy tiartilyoa 14v6 bledikeyttj- tt31 /n6g?, ttritdopont/, 1:4 a 2ledrit6coapokon kereertal a esita-estrebb61 /kit ttrAtipeat/; o/ a/20(trit6coapos keresetll ? soljaaaaitiatioil /114i lisitdpost/; 4/ a/11/arit6sespekom lareasSal a SON seivattlatil bala46 beasinveast4- kekb51 /kit Urifipoat/. bajlikoay odevelt de esigesetikak jellegastas eaysmtbiaalt a 73. &brio litnatjuk. LAteafisugggeljarallialthilaiLIWAIL611011.-61-111.11irliti ? A boaslasestasaralbStiais a pilitalltibibit ellasidwialsotylllt 4. ',whet - betItA /75. ilea/. A attaeostales 140 3111-301,bdisessatatda 3?1?41alloseftes basabworomaSte- ros vaaaak /a 704AT astvettlot NMI apes& lamdir?airoj. sasamdtorsk )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release -RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Zi016-7.A. , . -4' ? r? 109 3. A motor sled heindittea elOtt a beaslaramissort klmossak a ktrotkosd sorrondten: a/ Sad Ilk a kajlikmay oadvsket a motorgoadola P. is 6. karats ki- ? e a tarttlyokat.valealat a tartAlyek 6seaskit6 selveit 20-30 liter ken -4 etnnel Ataoseuk. t, A antoron 1dv6 704AT esivattynt61 eloldjak a hajlikoay ?sliest de a -ta.yokt61 a 704AT esiTattyukos Toost6 kajldkoay es6Teket,va1aa1at a k6a6s , 1.1.4 -noresetdkdt Ataorwuk ugy, hoc a tartilyokla a BON esivattyaTal -ajtuk 20-26 liter hensint. 46. isuseseltetde aorta UgyelnUnk kill arra, bogy a beasinrendeser os6- .,:?-?kensk vslasennyi eg7nelt6ee folpisaentee de histoneAgua legyen. A tUsoldanyagrenneser haaseilata revalds k6atin A bensinnyoaAs a ateserfalon slhelyssett mamowiterekes 1.6-2 kg/oi ? j . AT eptil6g6p felestilliediaos a BCIF segddeelvattyakat be kill kapesel - 4 kg. angemig 'Idris' utAn a BM( segddesivattyut kapoeoljak kJ. ' A saline tdplilAs egyesit6 osapjit AltalAhan tartouir stria. A jobb ? % rt jobt tartilyoeoport. a hal aotort a hal tartillyoeopert tApldlja. 4 Az egyik aotor Useakdptelennd vilisa @aside a jird motert slid ? hat - coprtb61 tiplilhatjuk ugj, bogy kinyitjak as egyemit6 seapot. A le- ^ ltt motor oaapjlit sdrjuk el. t Abban as enetbon, ha a benzin a tartdlyekldl egyenlftlentl fogy, ki- :ttjuc as OeseekAt6 osapot de bokapseoljak a 101 salvattyat allaa a *so- , 'tban, amalylkbd1 fogyasataal akaraak. I Somata ayoaAmi oloirja a admit -e port vieesaoaap6 oselepelt ds a beasia as egjik taralykdl fog drksani :Ind a kAt astorbos. I tUssldaaratrasisaer tartaaibal A tartAiyok A tartAlyek fdatartosikok /76.ibra/. semlytket dIs1 6teasota11 kiosalt 1eassekb41 hogossioaok dooso. A tartAlykopeayek alai taloa do a fomiksios 1.6 sm 'castes 1omosekb61. ? k:penyek filed falai podlg 1.2 ma saatag 1omoimk641 klimalaok. A tartAllekaak a taratekkal is hocaleldral allitett stlassfalak /S/ ? 40 an 'mom -aloha omalvdaybil kiosalS korelek /14/ adageki114asildrdod - got. A knsfalakat koressIloa Walesa Si a lartilybasea telardelli bovolesek alatt. a keratokot podli ? adlaostalak k$4611t1 smillassea. A Iddlotalskat do a korotoket 1 ma vasSag AIMAK itwesetb41 kiamil$ lma00010011 swum. a 16 - penises smormeallk e a aosiposok fojolt lobossmallk. soterimodolAboa 16malobb eoi 1. do 1. farad/pet 21.- s4ultutdo /7/ summit. ertartalmok ? klaad000adA aloof sa4l4.41 ocambiat is ? ?111 Al 1 41 4 11:1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: -2,IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81 -01 043R0026001 30010-4 4. jkoat1akos6 o.kok /4/, .a.116z6 a.oakok /15/, to'Mbb4 4aj61 elsLrt a a tsrt#1j ao.&.ikoz ba..a41.to. o.oakok /16/. A 2. 4. 4. tart41okra karlMkat bsgs.atsk, ..kua tel*6t.ik.k 4. 4;414osk vaaaak 114e4 a 73. tbr&t/. S. t?ltStorok ksr..at..r.yLtd. /37/ 4. a.avaz. ?sabv?j f.411.1 fl1 A caavaz k4ia.1 ki- 4e b,auayaQatS It .att..Ur5kb5a, bogj ?i 5S ..sz.n.k. - kcitOsS4rSttal a torok ea614b.a erd.i A tartAljokba b.g..atett karlaLkat 4 .,t 5l ??#553 ? A fi4.lsk.t l4nookkal .rS.i%ik a Z? h.17a.tb.a a t51t6t.rok o.av.- tUk. 4. aa.r.ly4ny.kst AL-Q anJagbdl 61- 2sz Oc-tol, -o + I c:- - .2 *1 0 7. 4brac A beZthtattt110k ?1.1j.i4.. a .&Lrnjb tat*dtoro.. 3- tart?, 4- .z.116sCPonk. 5- f.1.rS.1t6 ?y3?j ,eaalagokj. 6- bt4kony C..ask?tS o.6 a 7- fslsS &j.amtok otLij br&tk/, - 4te4 tStart?.9- t.ohio16g1sI ayilAs 10- .1.5 f6- .ri it- a b.zth.4t6 4ra 1. ii. j.lfogdja, 12- k6a4p. f6%artS 13- ru .1ttt 14- poojvas&Q boritS.., 15- f..s1t6a4r 16- 1 4%- bLtal4a. 1?- a b.,,1th34rS Sra 2. us J.1fojaJa. A tartAijokat a sztrtsjbaxs duraluainiva t.',.d.r.kk.l /17. ?bra/ flU..,- tic fil. A h.v.d.r.k a bordik t.i4.lj.tbeD b.ljezk.task ii. j-?jy t.r%Slj% t ..3.r tart. A tart41okat a .a6rJ .1.4 f.161.t4a 14v6 aj14... 4% ? it ful. Sogj a r.sj4.ek .th?kl..bb .4rt4kb k.rlljss.k 4% a tartk- r*.a f.lfUg4...t6 h..4.r.k o.o.dpontjaibs j.i r.ag4.4.111api%6 psr..ljsk.t & bord4k aj.rg.lrs fLloal*t4tsk.t /13/ zaj.aataa.k . $ tartC1fe1.r5ii- t6 trw.der.k.t p.4t fitcosi. ,a7 po.yv4val /14/ ,caj4k b. A tarti.jokat ?gjsak4t olD t..islS Ltki4.1? s..iit a u.st4v.1. A tartltjoUt gj4rt4. tt 0,2 kj/ tlbb1.taja slatt fa1$slss- e4r. ktpr4b41J4.1ssakiTl1 a gjlzbsa 1.4zIoi% 411i14ajb41 U kd.ai.tst r.6.rS is kiPrdb.11k. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: lA-RDP81 -01 043R0026001 3001 0-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 113 44, reestul folyik a bessin a tartAllokb61 a asUrdbe. A hisba eseakivUl egy Uri - teizeapot /5/ s felt1r61 pedig egy oaatlakoadosoakot /2/ osavaisak, aaelyea kereestUl a benzin a aotorhos It 41 kt, 78. [bra. SsitassUrd a tUaosappa1 esUrdelea, 2- a tiplild cadvessidk bek5t6 OLOnkjt. 3- est- r6hAs, 4- a tUsorap Ilea, 5- vesirld gOrg6;6- aselepi 7- sae- ,eprug6, 8- kondenzyis-1eerea1t6 osap;9- asUrOfeddl; 10- sat- r6ms6. 11- aselep. 12- 'dot a aselep asirkos rtigsitdedrs; 13- IcOsbetit aa; 14- fogamays a sairral; 16- Uritdeesp; 16- ezelep, 17- tensely, 18- osatlakos6 ossak; 19- fUlesesavar a tereestaorevit6h6s; 20- kereestmerevit6 a feddl folordelti- adhes. A esUrdt osavarot ardeitik a aotorgoadola aterbesetdaes &bra/ a bisoo liy6 ode fUl .Q(1'8601,61. A tosdessvis leereeatilee edgiett a asUrd fedeldra ardeltott seap/W/14414 78. tOrdt/ erada tiptoe: itirsaltei laa4r63e 6 am a rajta eaelop /16/ vas felralkaaisAlt gualalltdttel. A asolepat dr6t141 kdoallt bistealtd Oat art- sati ? fogaatra esAzdkos. As trttdseas dritdosapos it eresstjek ki a beasiat a repladedp beaslareadiatoribil /lied a 78. dbrit/. t osap erode readaserU. [tarsal/Ai kerveselastaseto 26 as. Masai: is- tott derelwasiee me. de egy eeelidp /11/ felvalkenledlt swalaldtAtokitel. A st?lepat drdtb41 kdasitott pdat /12/ ordelti a fogestys 0441 estrads. Declassified in Part- Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 C. A 5s13e4e1Ur6 ' A melyen bemsinsger6 /81. Ors/ ? flvesetdItion Selyeskelik el is TOUT ?straitly ig a k8sretleall befteaken4es6 NT-42 esimettys klmitt. A gelyeasstirlsok as a remleltetige, bogy a klmvetles41 lefaoskemlos6 asivatiyaba 4rkes6 bassist (*slogan megestrje m magsksidlyessa, beg/ ? gatiyuk ie a pereelyek bogs/exalt feltleteire lieges rissoeekdk kereljemek. Satirlanyaskdst solysevisson nasendlatos, mmelyst ? test keleejilem 16v6 sacra feasitssek. A lessim ? se*savdssom kils6 'alfalfa irkesik be s a astr6 Sospoail ter4161 map torliol as xv-az gsivaityskos. Pettit a sattr6 ?Antis beveset6 ds kireset6 esoakek vansak. A kireset6 callatokra klaylkoedvet osavarmak.asely a amomdter jelfogijdkon vosaid gel bolsided re NI Olga ? maitre &ilia egavarokra felerd- attati lossora1ket6 feddl van ? @earl k Imelda dra. A toddles kis tritifoesp itaiLmaid. Isom keresstil eregstik le a condansaiset. A 9,:g sogiistivattAll A ?eosin goidlemivattyn /42. de 93. abra/ oentrifamilasimustyalll D-100-*. elettrosor aotorldl b 6 farts fad esitaestroSt ottrelnek A1stosit6 osita 1/. amilyet kit asavar tart. A villaaysotar fared rilamiaok - Oa a 1?140 ayilde eld prapellert sterelaok, amel7 a lapdtkerdk elltt tortlayamlat kelt ? ? ldebsterlkekat is a beasinvislket emedrillarban ki- dokja. A propelleri aaja aearitla aa uayariaask a villaiqueler taaralyfra saaralt Urals lapdtbordiase. L astor teaselyit gualsyllit Ii- A14 asolyet-raoleatitt smart, a tem- selykea.L.tisitlerlbellasettlabirial% ukaltds ism. A %la/floes bams/mt eel a meatella ? II?gs t b?islaeds sukt".. 0 ? ? ? 4 - 82.416.6.A BOB bees*. impillinlvelotr; 1- leveffillitadlaasNI =la Watt lirallbtirtitr Natio; 9-ii 11:21151=11.146- trims orterlt ; 10- lloosse14e sestlabood. ? :4 1. 7 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 117 4 k B'S da46dati? ratty., esn.-lyet4e? 84. &bra A benotnaziTaityu elhalyeseme otorm. Q 414 : Kei,4,4% erif.-: :AM 14' 44Aso Abt? are v? 8b. &bro. A 704-AT osivattya oilk644zi vizlata. o/laAeosokkent6 aaellp 616X6441e are A oyeaSvezezOklen 16v6 benzin orate& a ayositeesakkent6 eselep rogdit - oat !mita ere34t61 fug. Ba a nyes6 foiesettikben 161A1etnyamio Tao. a nye - atscoakken46 glop klayilik is a benzin ogy rises ltfelyik a 0 -t4rbe, ? ierel6egye4g salvo oldoldra. A oyoa6 f6vessiAlc ayea4oli egy esebilyzocesear iltal lobe% vatostatoi, ass., a rog6t 6o sssss oritja. ? ? ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Si. 4bra. As ST-?2 osivattya 41,1 vislatrajsa 1- Isitykis tiriesa; 2- ses16 0416; 0- awe ayomisa os6- vesetik; 4- lefoiskoadoi6 favika; 6- leasSapa1r6; - 1.- yeg6-k1141a4sti; 7- eiratlelms4 hivelys 0- fogkessora; -.bo17-ikerekok; 10- 1evegd014t1asst4 0.6;11- bemslakaars; 12- sevattrueles. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ' 171 VeterfeiN. ff e44 a Op o cloomototot ft.m. won oq.s.uove ciorsiv 87. Abra. As R3s-24/1 keverikasabl1ys6 sly1 Tislata 1- a szivattjuslea togas tenge1yosat1akos6ja, 2- fogkossora, 3- ssl- vattyuelea, 4- aeghajt6 tengsly, 6- esialap. 6- aagbajt6 v.az16 fo- gasker4k, 7- voadrud. 8- as 6naftk646 vosirlis karja, 9- a kapos016 eservodugattyuja,10- nay biltytik, 11- Ids billtyllk, 12- Org6; 13- fo- gesker4k,14- tongsly a bUtykakel, 16- togas 1V; 16- a kilsi vosirlis ie az sdk6d6 gisssab41736 karja, 17- daank6d6 gAsasab41ys6 ssapja; 18- as anatIk6d6 gAsssabilys6 sservomegaajtisa, 19- hUvoly; 20- a htl- vs1y ksrja, 21- tolattym; 22- rag6. 23- ameroldok; 26- as 6150r0144k sisekr6am 26- fogas iv. 26- astir& Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part-Sanitized Copy Approved for Release e 50-yr 2013/12/24 ciA_RDp81_01043R002600130010-4 inetirT,--W*111243?, ????? _ ik 'ot RSI-24M utenquimime o mato- berrh.lotoxii ovgAorovil.tise is o motor itoAsso iv4 o inkoiyot az or "Ada oarioracipooi koontitood ityse,togy a kola Muir -trefwel luso." thWirfo strimkpat Ari sw.datai at am:49a gitstat4atti 441. nib* fofit;e. row* 0-mPtomf *OW SO. [bra. As NV-42 aslvattys vemirldefaik vialata 1- as 6644k446 gdaesabi1ys6 karja1 /aa lia-244 ves6r16karja1/; 2- as NV-82 aalvattyaboa 1614 aaaalapek asSat6lmak alaysoltje1s4 alesere; 8- veset6 Org6k; 6- fas1it6 strak; 6- ita-244 keyer6kasab41766; 6- taztalit veast6. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 126 a gAakar elatosditian as ?Ureajdrats-t61 ? "Teljee n a.d.goliat oink usok kozdtt a hatirok kOsOtt viltostatja, analyst as 4.4 vesirldkarjalnak /as dttmUkdd6 gisssabilysd karjalnak/ egy adott Lets aegenged. As daze/kb/6 gilosabi1ys6 a gilkaresekrinyen as OnnUkodd .tienes kit helysettel rendelkesikt ?NormAl? is ?Onaseginy*. He as 6natlk8d6 gisssabilysdkar *Norval' helysetben All, ? p116ta a gis- mosgetrisival a motort61 100 11-os teljealtainyt kaphat. Ha asonban a Ilysdkar uttnesegine helysetben van, akkor a motor a giskar birmely1k tet4ben ona kips? a nirleges 66 d -Anil aagyett teljesitainit kifejtmal, A. as s-24I kever4kssabiLlys6 nagyottb mirtikt bensinadagolist ? motor- ...Irak asistra nem bittosIt. aft n pilot& k4nytelen a 64sasabilys6 mUkblisibe beleavatkosm1,8 as IT - asisattyu Masai% a eajit belitisa slier/at beillltanl, a nagasaig1 gisasa - font1 karjit a "Leill' 4e a *toe' helysetek kOsett birmelylk belysot - ai"'tIntja . sJsi resat-14o /Vinyl:1?76ta', a kdvetkesd sestekben vilhat satlksigessi: t.sabilys6 0seakoptelenn6 vilik /salksigresirlia/, a motor leil - sat /s bensintiplilis klkaposolisa/, tovibbi a motor belndltisi- nyttios v4gett hideg iddben /a resirldkar beillitisa a sax/sills tnn.t sagfeleld helysetbe/. ? ?nata046 giassabA1ys6 48 as ItSs-24A1 kever4kesabi1ys6 k4s1 vesirlisi - tt ausdiee a kdvetkesd sorrendben megy v4gbet . AL Untitddo gisesab4lys6 kar 'Normal' helysetbe Allltieskor as 4m saverokesabAlys6 a asiedt4rnyoaist61 /pk/, a levegd ^ oa a kHrnyeset1 nyoaist61 fUggdem OnmIkeldden egabilyoisa as IT-82 -.sivuttyu tallealtainy4t as Hresjiratt61 ? felesilliel teljealtainplg . nattirnk COlOtt /0-t61 120?-1g as IT-82 alleattys estmlapjin, vita a .P.11k4bnn lied jeladattletteren. ti anahked6 0181'41)&1726 kar ?Onsie;iar helysetbe illitisakor as 411 4kasabilys6 tovibbrs 1s yesirll as IT-82 sa/vattra attkO4is4t4e rta osakebb. alnddseso 0 -70? -1g terjadd hatirai kdsOtt. !lobes as seat ? .rlagee 41, felesillia1 teljeeltminynek merfoleld bensinaiagolist ? tasntslisdeml ttstottitan1 neat lehet. A mato', a giskar birselylk hely- . zeak a nielegte 66 Id -iig terjedd te1les1tm4nyen fog at1kO4a1. aasasabi1ys6 atikOdis1 siejit as ISs -241I -lea 14,6 vsairld ltItykdk At- tea vatostatja meg. A bUtykdket a motoroa lied ammtik8d6 gisesalmilysd ^ so1ja it, analyst a p116taf1ak4tem lied kdspoat1 vesirldssekrinyem 0 a fasstt onataddd gisesabilysdkar hos nikddiele. - ^4 a sotor as &Ss -241 seplitt dolgosik a a fent/ va4p I., .a,JAb oknAl foes a motor Usemit see kell viltestatm/. as Onmkkddd gis - - -Lys/ karjAt elforditjuk a k11n4m16 /a saimlapon moll* is a maxlmil1s. .1.a.Aport 1200/ potstok k6sitt ? tetssie aseriat/ belysetbo. 1st mege16s6- .. . tar illhatost 'Normal? vac 4asseginy? helysetekten egyariat. ts 57-82 esivattysa lied kar keretn1 fogja as bankkdid g4sesata1ys6 11 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .01A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 _ alk ? 12? A leveed illapotjolleasdlask villosAndval egyttt 'esgviltoslk as ass - rold-sselenedk egyeigAnek kosssa /23/ le. 1st a viltosdet ogy rad a/lWeler- 4 voaeghajtds/21,tolattyujtra kdsvetlti. A sservomeghajtle as ittitell alkatrdesoksa kersestill a rud oda -visas& v,rt4n6 aosgdsit italakltja a ssivattya adagoldadt enalAlys6 kar fore ass- A sserromoghajtits ? tolattyus kevetdeserkeset elve alapjAn aakOdlk. A pk nnvskeddnekor, vagy a Tk onekkeadeekor as aaeroldok (Wedge /23/ t?otoz.bus661k. As ameroldok esdrit as a 21 tolattyut a rajtuk 14v6 ruglk fol- ssellk. A tolattyu saint slaosdul, klnyltja as elajvesetikeket. As olaj ayo- sIs alatt dthalad a hUvely /19/ kasiped furatda is a esormiegkajtde /19/ 4nger4nek jobb terAbe folylk. A siervodngattyu balra slaosdal de kinsorltja as olajat la 14r161 as elesill1t6 oeatorndba. A sservodugattyu ssira elforgatja a kever4kesabilys6 vesirld teagelydn .4/ 16,6 togas Fest s vele egyUtt a esivattyu vesirld tsagelydt. A foga. lvhes a bUtytik fogankereks kapoeislodlk. Is as a kityak, amply a .17 helysetit esabllys6 /20/ karts hat. Aalkor a bUty6k as 6ra Arise lrdayllaa elforog, a hUvely /19/ folfeld mosdul is uj seelegos helysotet foglal el, sulker is as olajfuratok sire& A pk oyoats osekkeadaskor a folyanat fordltettja Bogy view. A tolattya /19/ a kupos rug6 kali,. alatt /22/ leereeskedlk ogy 10 *eulogise ?17setbs. A hdadredklet anvskeddeire as ameroldok ugyaaugy reagilaoks stat a pk Iken4s4re s vissoat. A rspaliel awned( anvekeddeekor de ? pi endeekor a aegassAgi aneroid atti,ful is as aeorold-egysig lesallyad. A kovor4komalays6 lUty5k kervoaaldt agy kdealtlkekegy a eslvetlya sea- ilyss karja a tolattyue sserkeset ujosnaa beAllt belyeetikes a knoslaadage- .tst a aggviltesott pk, Tk de pesak aegfololiea dilltja be. 9. As slairsoisset A repallgAprie aladea aster *Andra egy-egy amAlld olajtAplAld seedssort 'lanaelt /90. de 91. dIrik/JAgy motor elajreedeserdies a klivetkeed ainserek os segideservak tartans's*: 1. Ola)tartly karAreald (Astral de sltorlaAllltd rekeisessl. 2. As ole: assayladgadid jelfrgija. 3. 103s-1107A kitmatatde elajousegledgmutatd. 4. Bas11684 tartAly. 6. Olajkati. 6. 172-71 elektroese eserboset as elapiSt4 seelak veoirldedre. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 91. &bra. As olajrandaser Aseralial ',elitist. A tAteleket a 9U. &bra agerint jo1101jUk. Az 5,8 is 18. Ulteleket 'Lad a 90. tbrAn/. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 At olaj as 4tt4telhish61 as e1e6 olajeitivattyu Uregibe folyik 1*.Ergyan- :eak 1de folylk as olaj as 0106 vesirsU Urtigib61 is es7 1efoly6 ?We's ke- reestUl. A hajt6kar-dugattyu wails is a hits6 vesirsU Ursge1b61 as olaj osdys- to:ea:till a motor olajgyU3t6j4be /14/ folyik. As olajgyUjtobei folyik ? -,-eak egyikin a giseUrit6 0;411626 kasrijiban 14,6 olaj is. A d4seUrit6-his hits6 fe1db61 as olaj kosvetlenUl as olajgyUjtobe fo- .ti. az olajgyUjt6 pumaiben 14v6 furatokos kereasta. Az olojat as e1e6 olajezivattyu Ureg4b61 is as olajgyUjt6b61 a asUr6kOn t.-eeztUl a kit asivattyu 32 aa Dalai its6r6jU/11%hajl4kony oeUvdn kerees- ? it ojtt1t6bs tereli. As olaj ithalad as olajhUt6 sejteken. sajd egy I 33 ma-ea cadvasittiken /Z2/ kereeatUl a tartily koriras16 aknijiba jut, ?au..clAttin a habt61 de 1eveg6t61 segesabadult, iesit a bajlikony tip1i16 . '1, kerb'. ? f6tenge1y fardulateslainak hirtelen felgyoreulisa, 'cagy as olaj ? e..ttotitiea miatt a nyosie a segebgedett irtIket inghaladja, as olaj- ) aicetkkent6 eselepei as olajat vi gedik khsvetlenUl a tartily- 3 ? - beleejinek esellOseedre a gissUrit6 s1e6 felon elhelyesett kit ^ ugolgil. A esell6s6k tUsi.116 ao41b61 kdesUlt 27x25,4 as-en aid- ? par. t tUl egy 32 am-se be1e6 ita4r3jU hajlikony oe6ve1 /9/ .gy..U1- a aalyen, abol ? hajlikony cs6 kosel halad a kipufogokoesoru el- e t!z4 e.t.a najliikany cedvan ao41 hUvely wadi hajl4kony cad ? 10 ase116s6- . egyeeUlothovi a sotorb61 as olajporis de olajhaboa 1eveg6 balms- it are1161.5-tartilyban as olaj a tartly aljira rakodik, ? segtiestult .,te wig a 2725 am ce6vezet4ken /19/ keritestUl a esabadba kerUl. t tartalyban heesegyUlt co2itjat a hited olajesivattya egyik kasrija /12/ taj:eicon ciphvon koreestUl felsaivja. it 1:ijuarti1y a sotoron keresstUl ssellosik ogy 20 as be1s6 itsirOU ? ceovOn /21/ it A cravat a sotor hited fedelin 14v6 osonkhos tehit as olajtarttly I ese116s6 tartilyon 14v6 esell6s6- ?!..-n ,I9/ kereestUl asellosik. A ase116s6tie6 as 1. keretn41 vase% ki ? so- t -4,fliolibd1 a a v4s4t61 bisoayos tivollagra taros furat van, Neely a esel- .'t-et Rig abbas as seethes is labetemi tossi, ha a sae11lia6oe6 vise bodu- .r. . t . vagy befactitt. A tartilyolt segAdltige olaijal t tar-ti' 'kat ? thlt6torkokos kersestil thltjUk ass olajjal.A thlt6tor- g coos ft aot4rsoado1a fele6 riesia 14,16 ayilisokos it label hossAfirai. La olaj seisayis4g4t s4rol400e1 /29/ vagy pedig a pildtafhlkibes a sU- eter?aloa eleelyeaatt o1ajamayis4go4r6 eegiteisivel AllapIthatjuk seg. Declassified in Part - Sanitized Copy IA-RDP81-01043R002600130010-4 Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 tile/ 'o'ir,Z.7tA 4?24' As olajtarttlyon elhelyesett olajassayla4ga4r6 jelfegdt hats vAgett repd.4e kOzben a kt1a6 levegAvel lefuvatjak. A 1eveg6t a metergemeola falAa 14r3 14gfe1vevA torokt61 og, 113x30 am 'stout' sal 'reset/ he. As IU-3 olajblgit6 osapot &statist ? pilAtallkibAl kapeeeljak be. I :41ra as elektraaos kaposoldtiblia kAt kapsmold vela. As olalrendeser sssss 140e 4. Pr61411 1. A senates egyesit4seket EU paestAval, a ttlalt6 alititeket Wig her- seticiel Yell egyeeltenl. 2 k durithUrslyes egyeeitisekban a oadvek vigei kesett 6-10 as h4sag .1% 4n, A bilinceeket ugy helyezzak al.hogy a fUlek aindig as ellenkes6 ollalaa .nec /nig, bilinon *setae tehit minden mAsodik bums. lttgyea egy Iraq- ? n s Onesenzsrelde utin as olajrendssert as olajhhteivel, olajtartAllyal n egyUtt folyAsaantensigre kJ kill prdbilzi leviers' 0.2 kg/ed 4d. 11.dr.i. A 1ersddt azon a osonkon bocettjuk be, timely a hajlibmay anOvet as ' kb olajssirattyun 14r6 olajnyomAs jelfogoihos egyeelti. A bananas olialblaltde Meaner, /141154 a 90. 43 91. Abrikat/ A rotorok beindittainsk megkdanyltise vigett tile's as olajat faMdgAtjAk 41, . a bensinbel, mulles a aotor molk641k. 11 19 oens1nos olajhigitis alkalmaslaa leegyesertleitl da lerevidlt1 a astir 0.$1 ldej4t, takintre hogy felee1egees4 tess1 as elaj &legatee f? 3,:egit4e4t de 14nyegesen lerdridlt1 a motor slAme1egit4154ask 1404t is. As ollijat as UR-3 elektrosigneeen asap sogitsigivel /20/ hlgitjAk fel Nina:nail. A bensint 6 as bels6 itmArdja os6 reset' a eelyemesare klveset6 init61 a h1g1t6 osaphos. As MI -3 asap 43 a eal24 kesett a hems1aveam- t4tue k4ese1 allkedteoatt aArdeeapot /36/ lktatmek. A 36 sespoak as a readeltetiee, logy i. fillies a h1g1t6 remeesert teljo- ..n .5 labeense rilasstaal a hemalaramdesertAl arra as 164re. amikor a 1141 - t: reanesert nea hassaAljAk. oensin as olajhigltd ssaptAl a 6 Ato ? ma-ie bolsi dtmArAjt hajldhami ziereren /2b/ kerenstal irkealk as olajhAt6161 kilip6 ea4veset4hbe /22/. Ott ahol a/24/hajl4koay 5566 ahleesivesetAhkal Sijeril, gy !avail 1111W. reot bet31t6 eveakot helyesnek el /36/. amelpoa 12 lb I am Atadeiji k1Arem- 16 ny.14e ram. A beesinrogyasatia as MKR-3 rasps kezeeetal alert a pereasakiall 6-466 It tort. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 135 A tartily kipnyin folt1r61 agy teltitorkot /4/ begentsmsk a straits asistra Imola/Alt /5/-esonkka1. in as o1ajnamyin4aa4r4 je1fog6j4bos /4/ seek - @tan karlaival egy4tt. A tiatttorokla lit is astirtsaltat belysamok, only bassalt a bassim?kr- ttlyok Milt6torkalsak ssitassUrtjthas. A astir:Ian as a rimideltettss, bet- as olajtatis albalnval mogakanlyossa as Magas nrgyak tartilyba taint,. A tIlt6torok fatal, ? smoking norkesstd, none a lsasinfartilyok hassallt indllel. A fadalst 14me er6siti ? as1tasair415s, May Si 66 OOOOOO A taltotorok osavarit sirt bolysetbea ktf5s64rattal a airdlio files vt- gibsz ordoifjUk. A tartily aollet fankrtnatbe ? no11610 ?soaks% /2/ to a vinsassilli - t6 cs4 onnkjit /1/ hognstik. As utobbins osatlekosik as a est, gaily ? tirttly belasjdban a ktrirmall akmihos /3/ vont. Alul ? fartily kOpenyibe anttitt karia4t /20/ kogentonk. I karianes ?O?itik - csavarok /21/ nogitnatvol - a gyV3t6 'angst a tartilykos 'sat - Infog6 kim46 omakkal /10/ is a vitorlarokoashos natlakosi kiadd onakkal ,11/. A/Vencekra as trifocal/pot osavarjtk, anialymek inrealisi korenstast - eget, 25 as mayi mixt a beasiarnalaser Irittosapjiail. A gya4t6 @poi( al - jibe gay asitionrilt /12/ csavarmak, anly a vitorlaillifishos bassailf liguri. A saitaasirt syllisaisak sena 1 ii-sa IS. A tarn], lelsajtbea ogy kirirmalt aa /3/ vas. itsdrije 210 asOirtar- tali& podia 14 liter. Poled vtgtt a tarnly ItSpouyibes, last vitgit podia a gitorlarskess figlibos ssegesselik. As skit a taridly fast rtssivol as alias !slat 'tains' 14,6 snidest /13/ goonitik. logy a kintott olaj as akagilmll a ssalltin ayilnskes it sl se tin:matt, as akin belaejtbs toriglast /22/ ngsastasek. As akna algal rissiba say Vilesdrt is slay keresstenvot /14/ issgesstenk &ktLrasld olaj irsialionak ogynairdayittsira. As skait as alet furatok /14/ ggyesitik a taridllyal, manlyskas it a idirforad olajamayisig ? iart1117141 kiegisadl. A for4ras16 aksa javitja as olajransear a1n46s4t. As alma ? k6vetkast4bea a tartilybes 14,6 olaj saayonik Isle soak :inborn vies rust as olaj Wisteraisilain. Mask kentkomstaintst a aster eliaalegitd- satyr a kerfergi olaj folimalogitiss meggyorsal. slajblginsbar *nig gees a korforsist v404 slajosmayinabs ball bassist bonsai. an assal Sir, bogy a beasts near ellizoled as 414141. Luskin' a matarlaa baboon vat olajat agy seinsenk "anti as alatt4, nay as elsj mina as as bels4 fallletse fends 'ignik, median- roasts kissMal sangliwalesiask letyntagsllagn 00 014 OS MOS fs3ASS. ass- roiva spirilasentom lsts1yik, a bab idessat a lsnipi-laberibbal scan U- narm' dm is alma kiloton r4ss41as gytlik lissin.tbatis as *raj a/14/Issmest- 0eevet oltris. issaltsa Ilegyeannik is a..4(imalbe jai. a bab ft a lao.. g6 ps41a as .as falai Sansfosla it a isrld3.ylis linaSk. )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release A-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release e 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 13T 1. Lsereostja as elajat as olajtast41,114, olajblit4b41 do a sat 4l. 2. A tart41,141 ololdjak a toateld dthltslAesisat. S. LessoreljOk as illajesaaslallaIrd jolteadjit. 4. Iloldjak es olajlet[plAld liajlihows ositsket, a vitekla411Vattrikaa vesetd hajlikosy solvet id a bajlibeay saellioiselve6. 6. Slalijak est a oseveteameli as slajat a Wilda& a M1141110 esdllit - ji, is klesavarjak a tartdlyem 1414 klasOkosevet. 6. Ilosavarjak a tartallil a asollfti oesakste Taggart sat a eseskat. asely a Allt6161 irkesi elejat a tortilyla oroostl. rIgrILSIZtilid: A tartillyak is a oadvasetikok lessereldeskar ? rajtak liod alllimakat asoasal el kill airausk vdid 16441141, rads daidoal.vagy podia ?47. kfti a afildst aelatissal is odseemsal boosavarjak ? dr4tt51 lokStalk. 7. A kit false's/id kevadert saitvessolk is a tartajt - klosi hAtra- sosOltva - kiesoljtk a rateadroksesb41. utolt6 As o1ajblIt6 /olkkesisal 1107/ sepal' readoserS Ad. Ars/, ayeadmae6k- Lento eseleppolossely as olajat a mojtakasakerSlishol vlsossaresstl es 81- .111:6 sesetikbe slkelyt a Mita, drasod alaj aloados a asseaseiett irtikat segbaladja.A assfalsld follrats kis tAbldwal megjelllt kl- do bevasati eima- kok as *lap:alto ag/ik oldalda visas*. A Uttar% !al odlasstja al asysistil. A falba saerslik a sioadoomikkeati aselopet. As olaj %%jilt as olajbatia koreastal a O6. Sara siatatja.. kinds. Sisal kOrtlmisysk kOsett a bevemetd smokes lodraali olaj a 14g- Co0vot syllAmokos Iola& it. As alai stjdsak usakoessabbitioa vdtatt staltistet knew vilaesfal batirelja. moikor as olaj visabooltdos folsalrakssik. sasyslb loos as olaj syselaa I. ? llisakor as olaj ass !salad it as amiss olajbetAs, basso klasltja ? vs - alscsOkkostd asslopet ? kilsootlosS1 ? klvesetd wooshbos As olajkatd alai risodtes 4agi vas ea olaj loomost4sdre. As ololautdt kdt &bra/ beweier ordalt/ tel,amalTek as olajbatit a aotoriv alai fordo tisaseela14,4borotbos basadk. As olajaind tartdkoreto a bilvothoad zdopookbli allt a li4$10.4 am15de41 OntOtt tart6, smalyet adgy, asseassak SSF-S samba SAWS besoostsaall mad srposit S kit kfrasteastS bespossmti lartd. A kerst kit alai mremigsatjdt a feria Idimmuolora saaset 14.11.???11c ova- adpootjailoi. ? kit kilted sastikosaast voila a asterlisi sejtelt seenipastjal - ask falatioa oRieltlk. esamSposbolt villas samaralt pad alltetok ktistelktatiaaval ordeitlk a bovethes. 1 WA on lies. '.1.1 '4) t 4 t ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved IA-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 _ -le -W4,111( PtsigITATX -et !WADIFTI?l ItTs -"motes -TT !upposso glexellese gmegtTsg VI-0T.weo -sit pets -g-.Wagusa, -g !vearin. covre4 -L !wso -27% 9gIsZ casigft -9!Wm* 41%mm ? -c !x???? solontwis -a :xmoso 91oxsTkisso -T otiosweis tmain. gsgTisse "woo 'kg Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Agee is a be14p6 olaj 66? 0 himirsiklets ssetia 16-24 liter/pero. A ssis6 - fokosat teljesilmiays a kivesetismil fonsa4116 2 kg/ai ellamoyoais esetin kb. 70 liter/pers. A ',Visit's falai osatlskos6 persaibem sissasosaposselsp is furat van, smiles dt as olaj a motor fftesetikihs isamlik. A visasassapdooslep aom await, hop as o1a3 a tart41y161 a reptlftip ttraknsis? sastio a materbs d%folyjoa. A ssivattyakishem eatr6k rammaks egy NYOs -19 -1 ssitassir6 a myoadkaari - egy aigmeses dagoval ellitott esitassar6 ? ssivokaaribm. A esivattya fedalihms sgy asap Tam, sagely a motorbam 146,6 olaj lesresstisire ssol - A his !Atoll rissiben egy symisos6kkent6 sselep helyeakedik el. As Kria -19 -1 ola3esUr6 aegtlestitja as olajat a ksainy risaeoskikt61. Est ? msUrdt stt belyesik el.ahol as olaj as Lttitelhisba hatol.As olajsaird ssur6-r4ase op Dalai esitibil /1 el-en 900 myllissal/ is ogy Mad ssitib61 /1 oi-en 36 ayilimaal/ ill. A asitik kitiestitisa vigett ,e kLmooeuk. Arra as 'Nostra, ha ? estr6 146 elott %shapes eltambiaik, sgy iteresst6 Adoabitkant6 sselspet smsreltek be, smely ilysakor is lshet6v4 tessi as aLl. osabilyoo keringisit a motorlaa. Ka a Dmitri slot! ie ? astri stint ojo- nAt ttrstt a kilinbsig ? 0,7-0.9 kg/oi irtiket sliri, as olaj a sair6 megke- raloadvel folyik a motorla. A hitad 83-63s11 elajesivattya a motor Mimi feislia helyeskedik el. Az 83-63sV olajesivattyu aymmokamrijikam /09. Ora/ egy sissaassapdase - le. rAn. Is arra eso1?[1. hop as olajat asak egy irdaybem oriel's, it s no eneeale est kisset1ent11 a motorba folya1. A foasekerik-rsaissera Mito6 olajssiyattya ogy sairztaarival rendelkesik. As olajsaiaattyu nyomokmarijimak teljealimia's 6.8-6,2 kg/oi-re 'tali - 1,Jtott nyoailoosikkamt6 asalep is ssabilylaa farialatsedma @satin 30-46 li- ter/pare. A kit fieslrokamrs teljesi1m4aye lasting& 130 liter/pore. A kit kisagit6 stIvOkmara toljesitadaye 60 liter/pere. As 63-63sT olajesivattya a k6vetke56 f6 a3inatripeask161 611: aluminium 4tvdtetb61 6a16tt his. feiil. tarldkarima.smaly a aymmilouardt foil, yalsalat od.) sdatetit, mwaly a aim saivikamrit egyiwitt. A eisedritaidalem egy Was -19 elOss116 sm, moslY a saivattym *pad - ksariji161 a aoter id olajmeastikils droseld iolsja% soist. A wird essrkesets baseali as glad slajasismttyaboa haamadlatos Wis - 19-1 malr6 gmorksostiles. is fisagpelil basseimil fogs*/ mac:yolk astr4fe1l1et- tel readelkmak. )eclassified in Part - Sanitized Copy Ap A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A benzint a pisztoly segitsigieel a taltiel pontoa dt /t61t6torok / tOltjak. A bett1tend6 benzin aanayleigit a repUlisi feladat is a soulypoat hely - setre vonatkosd utasitizok eserint illapitjuk neg. /LAad as 1L-14 reptldgip auesaki lairds(' o. kOnyv I. kbtetit./ A betbltbtt benzin aannyiedgit a pildtatUlkibms lied bensinmemayieigai - :5 aUsseren /bensinaird drin/ is a tbltdtorkok aellett elhelyesett airdlioek segitedgival ellendrizbetjUk. 4 tertilyok teljes feltbltdse 'met& ezabad tarot kill oeslet okosta tirfogat-tiguldera s esirt a betbltatt bonsin lc-c7 az-rel a tbltdtorok ssintjs alatt. A repUldgip banzinnsl val6 feltOltime s6 ,uk 6e lebistoeitjuk. A tC1t4e utin 16 peruoel a benzin is a kondensvis-kiereest6 osapokon At AI qle.4k eltivolitisa vdgett kiengedUnk 0,6-1 liter bensint. Est kbvetdleg ca4pokat els[rjuk is lebistositjuk. 1A14EZTIT43: Kinden tOltie eldtt ellendriandak Yell, bogy vaasak-e esUrdk a benzintOltd koosiban a bogy tisztik-e a Maid- osOvek. pa plojtarttlyokba XX-22 vita, olajat tbltunk /0oest-1013-49/. - tam 61Stt ?lientriantink kell, bogy van-. aladsigi bizonyiteday as olaj- koosira te am olaj aegfolel-e a aindsigi bisonyitviny adataiaak? 4: ale:at as olajtartilyon lied tbltdtorkon kersestUl Statjtik be. I A actorgondola rissin kinyitjuk as 4 tilt6torok fedelinek felnyitisa eldtt a tOltd%orok tb1os6r4161 ttlitta roagAyal elSivolitjuk ? felgyUlsolett visit is saennyet. c' A VOltdt,roi fedelit leosavarjuk de 1 bk a ssitasstrd kiemaliee ity-egy otajtertAlyba 106 liter olajat tatlak. el:T6LIVZidTtd: Agy-egy olajtartllyba max. 110 liter olaj telthetd. A legkieebb olajaesayiets. &rely EA( a motor isa- bLlyOS abkddisit bistoeitja, egy-egy tarldlybem 30 li- ter. A oespokos is &Kama It vigmitt teljee olajl?- ersisstis utda a rwaisserbea kb. 4 litor olaj aarad. tbltatt olaj aaaalisigit a pilitafilkihea liv4 olajmesusyl- /olsjaird drdm/ ie a urtal VatatorkAadl ellellesett segiteigilvel tllayitjak meg. TOltte atilt a tarttly tdltdayilLisgt asorsema elatrjak.A teltoterek est- 114j4ts kerdlt olajat tissta reaggyal Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: :;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release . 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release . 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 : CIA-RDP81-01043R002600130010-4 glISEZVEgrica. ???????,111. Ut ? 147 A qiuiconait rigFikat,raiikin?fc metrzele ? :-3. &bre. A kespantl vesiri3- ssekr4ay. 1 us 3esset0t6 asap fogantraja; 2 a 144osimar esagillis ves4r- 1Gcsrls1, 3- stskarok; 4- as On - stuto46 gasssaMlys6 ksrja1; 5- a 1141v,s4r15Ssrok r601t8 sserks- aet4r,mk fodastyxja; 6- a limos - midi Sarnia/ kIscres110 lapjf - cat r?s4r16 keriks; 7- a Diston - "it files karja.6- a fikestsay - asap togssayuja, 9- a Yagoda/gip fogisatyula, 10- ? fst6aSesap fo - sastysja, 11- a kersAayressIto fodsntraja; 12- a ttssaapoX fo- 4La,P11. 13- as IrvlssesOf kap- oso141, 14- a porsalza vss6r15 kspess161. 15- as ela4b6t6sselsk tspc?o161; 16- a see66ss1vatSysk t4Pose161, IT- a Itse116berts4s- I -on ????1 1,????he .Is asy?r ? I ko. i.v :v., s4s gosbja1 dm je1s61dap41;16- a l?gesavar vitorlaillItis ves4r16 cosiblaI; 16- says a 14issavar ss6s6,11116karsk bsesesser1S4s4- re; 20- a 14g0savar m6011146- karst regs1t6 focrysja;21- Ss- rims; 22- law 6 essvar; 23- b017k$s Stress; 2 swims; 26- ? let761c; 26- kivirwir: sersda a OISOVS: OS Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: -:,1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 iregx=storroa0+.- ? :fea41...a . cer. , ? el: ? 7.7,=-"' 14 t ssageoselsek. A r6gs1t6 kar aUkdeltstisskor ra halsiaak as sgims easigst esssessoritjAk s ea- /. t lerogsitik. tykakst /26/ essgsosilask.aaslysk /ha a tatdat a/nos - omit, 6gip leriklisihos satkedges fordalatssAmoa a fatdati jols6 kart U2-.40A kaposold eserkesstit asgayoajdk. A vssdrldsaskria.yea as edd1- kIVU1 aig a kavetkesdk helyeske4nak s1: a tUsoltd berasissis goabjat dm I4r,41 /1",, i vitorlaAllitia kit Tesirld "map' /18/, segidssivattiu kit tApcaoloja /16/, as drileassek kit kaposoldja /13/, as o1ajh6t6ssa1ak kit la, 4016ja /16/. a porattUr6 lat wea4r16 kaposoldja /14/, is a hydraulikue tozelSfal. t -,.tlIgSa ves4r16 rendsaars /106. &bra/ nisi a kit aotoron a kaystks- i6 a.katr4szekb61 411: asghajtd gargdysl aerosols egyssitstt giakar /1/. hat 106. &bra. A seve41(48 vesirlisisek roadasszto. 1- soradagishasek; 2- hajtdhesik; 3- voset6 gOrg6; 4- basalts,- setik. 6- 26=11,6 gerg6; 6- seghaltstt Ores; 1- lowly kle- blval. 8- soa6ra4; 9- fassit6a4rak; 10- Sactolltvometilap. Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Kinds:pa ligosavar vesirld resisseribe rues osillap1t6t sserel - ask. A osillapitimak as a readelteties, boo e1e3it 'cagy:, a siotorra eserelt vesst6 g5rg6k resgies relit:La bekOvetkes6 basalssakadissak. A osillapitot a Imagers:A 1iv6 rI1 ardiati a notorgoniola 1. keratin s1 - helyasstt konsolhos. A osillapit6 ssirit sisal a mosso koasollal asp:61%1k. caelyen a/64///is a/11,Orgok vsonak. A ligosavarssOgillis vesir16 hesalai- L maghusisa eastin a osillopit6 ..Ara legalibb 6 ma-r. illjoa kl. A tUsosapok de as dessekbt6 asap vesirld rvadssere tusosapot vesirld re:Asmara ? kovstkes6 alkstr4saskb61 i11: vesirld- A,r,t /9/ a naghajt6 gOrevel hit pir Orel as oda is viassavesst6 husalok trAmara, a tUsosapra mu:reit vezirld ere is a busalok /107. dlr./. A vetirldkarok ? kOsponti vssirld esekriny bal oldalin belposksdnek 01. A ?aulvesstik a giptOrss 641 Sala is a ssirnyklisip s1s6 f6tart6ja aantio ni,:aa a tObb1 ves4r16 rendaserek husalaival egyitt. Az bassekOt6 osapot, vow AAA nivel: a kistla tiplilist bistosit6 osapot vegAr1G asekriny jobb olialirs sserelt Ur /1/ vss4r11. AL 9aasekot6 osap vesirld rands:sere a kOvstke56 r4ssekb61 411: kar /1/ :46hajt4 gorgovel /2/. St pir ergo a busalok vesstisire is sip asghajtott g cospon /4/. 07. *bra. A tilsosapek is as lissseirt6 lesslassap vesirli remlesive a1dassamet6seap vesir16 karja; 2- sellasjii *roil 3,- vegeta Orpilk- 4- nissokat60847; er- jobb %hemp; tossisisisak; 7- basalvesoldh; 114 thsosapek-vesirli barja1; 9- bs1 ilea:sap; Issislit vessiik. Declassified in Part - Sanitized Copy IA-RDP81-01043R002600130010-4 A proved for Release 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .";1A-RDP81-01043R002600130010-4 2013/12/24: Kindegyik 14gosavar vesdr16 nadaserile sty rugds oslllapltot sseral - net. A osillapit6nak as a reedeltetise, bogy elegt Tops a notorra aserslt Tasstd gOrg6k reagiee folytia bekevotkes6 hasalosakad4snak. A osillapit6t a hanger's 14v6 fla erositi a notorgoadola 1. korst4a s1- ne1yesstt koasolkos. A ogialap1t6 sairit sisal a nosg6 konsollal egyesitik, maelyon a/44/7/4s aillegergok vsonak. A 1Agosavarss564114a vasdr16 hasalal- % ? neghusiss esetin a osillopltd snira legalibb 6 a- r. [Mon kl. A tUsosapot As a, dassek6t6 osap ves446 raadassro A AUsonapog vegirld rend:mere a kOmetkesd alkatrissekb61 ill: vegir16- 41: IS/ aeghajtd Org6ve1, hit pir Orgd as oda is vingsaveset6 husalok litiara. a tUsonapra aserelt resirld Ore is a hugalok /107. Mira/. A vezErldkarok a k6sposti vesx16 asskrday b.2. oldalin helyesksdnak 61. ...Au:vegeta a giptOrgs Dal fel' ifs a ssirnyktsip sled f6tart6ja *satin -al.i a tObbl vssirld randsserek husalaival egytitt. A: 6megekdt6 onspot, maw aim mimeo a Woks tipliliat bistos1t6 osapot rnst-.G esekriny jobb oldalira ssorslt kar /1/ vegir11. tz oaasekOto osap vegirld reutsgers a k6vetkes6 risseato61 ill: kir /1/ gargSvel /2/. at pir ergo a husalok vesatinirs is egy asghajtott ?or' cpmpon /4/. 07. [bra. A thscsapok I as Oireaskind beaalassap ves4r16 Netball:No s- 42 aseteketdesap res4r14 karja; 2- asgMajtd glsg4; 3- vesit6 eirgdk, A-3eeleketdoesp; 6- jobb leassap; 6- fensisesAsek; 7- kasalvosotAkr15- tuasapok-vesirld karjal; 3- bal tikacsap; 10- tostelit voilet6k. ' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 1Si LVIS.1122.L.41.112anigkiangg Vsairld remdsmsgiggis smatilisim A sub/1,784m alias 411, kegs a ves4r14 esekriajea 14v6 karek miarval /bitrabusett kelyset/ is ?Nyltva? /414sete1t belyset/ ss4166 601/66,616*64 no batoljanak a klv414s vigils, has. attil 5-4 me-se Ailjamak ktaylVeti is begirt osaphelysatek esetia spariat. CW tSt . husaly?IssAlk estr114,4 441 nab4liiLq I. Bek5tis is faleserslis alit' a kusalekat a esakitdesillriedg 66 16- inak asgfeleli terbelis alatt klkussuk. Is a terkelis a 71 1-2 Genet 2172-43 11%114ot:oi1 190 kg-ot less kl. 2. A kusalokat dtitatjuk SO % lakkbil is SO % lesolaj141 kdsMilt keys - rikkol. As 4144askie Tali 4statis idiStartssa 15-20 peso. A hamlet** east& drilg ssisltjak 40-450 c.... 3. A vesirli kissalek kifessitisit a motesekse ldvi veseti kayak kes4ps6 belysetitass asabilyossuk ls. 6. A ssakilysis alkalMv.1 + 20. C k61s4 kimirsiklet eset4e &lakes Isa- aslask 20+4 kg-os kifeesltist kell blatoalteel. Alaessmialls kasissiklet ?e.- 1n ? busalokat a fast1 kifesaltis slayerise vigett ttiaakassek. S. A husalok lessabdlysisa atia a fessit4s4rek manatee vige sax.kit me- astssAlayira illkat kl. 6. A vss4s16 resides's essisseseralise at& ? meterokee livi veset6 kart - sat sOs4ps6 kelysetlea leregeltjak s a vesirli ssekrieyee 14.4 tarok alai- sulkiest vigil.. 2 kg-os 'sit gyakeroleak elOre is kits* %garde,. Mem a gitssokrisjea 14,4 karok vigeisek elsomealisa a besalmsalis is as Sasses bi- saiok kovetkestilms egy-ogy ir4sylas sea kaledhatja meg a 4 art. 7. As spesitisek fesslti strait viltakosi serssmikee kell elkelyemal udj. hoc, ? vesislamsalsk akkeitetiseter a fessIt6e4rek e. drjessek *a- slots's. Li orvloasseSji o1alb414 sealsk ssso_Aftalajliuktinigs A beseat4lys4m &Moen All, bogy a smalak, illatve lemesek seilei kelyse- Seib= ? vigkapeselik es alektremes eserkeseteket baesselja kJ. IX/ember ae Oryl k is as elaVASti seals* bassets, lease aseeee a meeeerfalem lewd belysstemiat4k 12. LganjaaligliiiII..1.1WIthiatt leos46k a meter kelailtisa elOtts 1. IllealSrlasek, logy le veemak-s iklemeltve es Names Ssitieemeek. 2. seggyiediesk ars41. beg; a reptligiamil veemek-e lemelli Ideselikek. 3. Megade4iMak ars41. Mew el vee-os mires imillerseket4 sea,. 6. Illeeirlsalk a r.0141 tussle de elaPiealeidt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ' :????:...,, ' ;',1,, . i ? 4 Etp- ,?-? ? 44 ,ner vv,L.,474P Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: :;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 411531 , 4-4- (I) 165 t. begvisegiljuk a aotort is a motor segidsservelt a k4esit6 air uta 'Ma sserint. 3. begvisegiljuk: a/ A motorbukorlatot klvd1r61 s allendrlaelk, bogy nimosemek-? rajta repedisek. horpaddsok, s nem lasult-e meg a ssevesek illesstdas. b/ A motorbakolat fe1s6 fedelit a ulvdtorokkal, ninuenek -0 rajta re - sseguelomyirddis, nem koptak-e meg a aotorhos er6elt6 mid' hor- elt, ellenoriselk a poresUr6 esItit, nem mumnyes6dOtt-s, ninon-4o rajta 04 - nea lasult -0 nag felerdaltiso. 0/ A LipufogOkossorut.annak ((yea asakassalt, osonkalt, a osonkok egye - att.-eel% de a felfUggesst6 uoadpontokat, ninosenek-e rajta repediuk, it - 40a, nem koptak-s meg as egyesltimek, nem lasultak-e mpg a felerOsitisek, us t,onlott-e fel a blstosltim. d A sotortgyat /a gybrUt Ju a fords timassokat/ ninossmek-e rajta re - ,e!reex. horseolisok ds alakviltosisok, 4p-. a felerOsitdes de bistositima ^ t cioaopontokmak, emelyek a aotort a motorigyhos 44 a motorigyat a a-t.rgondol[hos er6eltik. I Megvlsegiljuk a hajtembegysiget toljee egfasiben kirtilrol. a @sissy ? rutinek boritisit is a aotorgoodolik kUle6 falit s ellenorisstik bogy t.3 tivazog-e a benzin. ll.endriasUk a tartilyOkUa *emit benzin is olaj mennyleigit.A lea - s.n4144d4k-aUjt6b61 leengeijdk a konienuiset. 6. illandrissUk. bogy nem dugultak-e el as olaj- ds bensinrendsseresel- l!s ?saved. /. EllenorlasUk a karok kOseyed jirisdt, valamlnt a motor 4s a tarts - slxv.14r16 rudak is hasalok Allapotit. 6. A motor sled repUlOgipl probija s a gip 4166 5-10 moat irgja utia el.,OrissUkt , a motor bekOtUdt a sotorigybos is a motor-Lay bekbtfsit a motorgsa - ? aotorra is aotorigyra aural% alkatriesek is tartosikek felerdel- tirlt, ? ? benala 4. Si olajrasiour lessee felerdeltimit, d/ a klonfogd-uoakok is a kipmfogOkossora felerdeltieit; SI a bems/avemotdkokat, olaj ikaket is ? magamayamgra voutikeket /ha a csovet a actor valamelylk alkatrissUel irlatkesaek.a halt kljavit- lat f/ a beasinrealmaer setrefilnek Allapetlt, 6/ a motorburkolat Orykessormjit. as gmlemmask komsolatt teagelyelt le Is Orylemezaket,mam basalt-a meg a felerdeilis, mem koptalr-s msg as egya- ett'sek. nom boalott-44 fel ? bistultle; as Orvlsousk us4r16 sserkesetit, SS' lasult-s sag a feler6a1t4s. alms -9 kepis a pa:toast egiositisellas tea boalott-? tel a bistultga; ,t Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: r 9. As idossaki ipali!sk a1bala4va1 as *lilts/14170st 411 as slajbatikat ^ esennyes64441941 kismealsk is kitlestl*Jek. 14. Ellsaiilifigaik A tUso1Oberea4os4s a keveikes4 rasissersket foglalja sagibaat a/ a astszok tiso3t4 residuum ^ a fU1k4k kereadssdas OU tips har4oshat4 kds/tUsolt4-kissalikekkol. cWse9 vas 4- (.9509 Metelo K-nya r4Rom 5.,!0.1:5.6441thiel17., .4 \ , ..., -? , Is. 44.(:? 49"7" (1,4fiiiNWhei 1=i ^ e99$ tovuere ! 4 1 t ? -;s. - 1 Ft& tit 108. &bra. A tSse1t4-keroa4osis 1- ellep6- 4s yes4r14 tAkla;2- e11sa4rs4 ssessk; 3- tUsje1s4 lassa14k; 4- madroloxit a ssdasav polsetesiodre; 6- be411tstt sa4asavas tlaolt4pa - lack; 6- alloatot a taselt4k4m4114k latcsoldstra; 7- ayamisreld a tag - oltdkissilliksk kiattlialt Paso 16ap4ke414adra; 8- kis1 taatolt4k4- ssUlikek as staaftakibea; 6- taapas4 14apl:- 10- iSsolt4k4sa614kek bap- csol4 coodo: 11- Illsoltiktiosillt blandedsla kesdatit.jolal llapa; 12 - viessacsapisiolop; -13- k4s1 Ilso3t6k4ssill4k a sao1id1at1 Iss171,4slea. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: _ CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ,J " ? A.?F..7:A? ?-? /ow:SM. 44".r ' A MAN 109. ibra. As OU-4 tilsoltdkissU - 'OWE elhe17es4se a asolgilati be- lyisigban. 1- tart6;2- biltnc.5 thsolt6 'Haack; 4- fej,k6t robbaa6 patroaaal; 6- kar a tOzolt6k6ssUldk kdsi kisiltdadre;6- du - gds osat1akos6; 7- isddl. A hitottaAe.vakA fi, RAW a .rur ei:ana 0.)14 111. Ora. 3albra6patrease sir 1- asabays6 ?saver; 2- teagely; 3- asolop;4- mmalk a ttsoltoramisaer taket4a4ri;_15- tels14.15ba444.ft- tia; 4- lowly; T- bar a 002 114.1 Mamma 8- kiloosit4 assaftia;2- rob patisa;10.! gralt6., Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .7,1A-RDP81-01043R002600130010-4 A daganya a malmsey myom4oe alai% olsoadal is atria a jeloiliaka %macs iraakdrimak driatkoodit. A armaaroli drialksodi 1-6 kg/ei ayosisail 'dm* 3 bg/ei alattiago- snail podig ayitaak. A h6jo1a6kisat1ik /113. ibra/ irlatkoad nosarral ellitott bObliostill asabrAn061 is asigoteld alkatrinek allelsamiodval a fisbAsbe ipitatt kit rIllAbol ill. 112. brt. Nyoniareli U. ibra.11ajolod leresdnis 1- Arintkozok, 2- irsakdr A4r. 3- ingattya;4- %Na- ti ',Uhl. 1- meatria; 2- saaldlysi mortar; 3- a *Ws eaatlakoada TIlltja. A cAsstildk ailkodiao a gbalalyaro bayntS bimetal mosbriaaek aim ta- .s.. rokita alayssik, bogy aa ogy mission bisdreiklon SatAre? aeghatire - :-?ayban aollejlik. Ikkor as oloktresn drimlbiaik tesnalmax a a plays ;...11Aap4 kigsallad. A a6je1a6 kinglik toesbeldpial {slits'''. 140 - 1?0. O. Ha valanolyik moterom it. It ki. ? pima jolodlisoo T?eaddlk a %Os allies Wont 1. Ilionjak as igd motor linesepjit. 2. Ia igf sons% a gyeraledllithal ledllIljuk gyujtiat. 3. & ri"storm lea[rtmk as erwlemosoket do a ldoesevast vitosle- Aolyastbo illitjak. 4 Palbajtjak a Ulateasigl filielot do I mograleid moles lloollimmodose- -ft,* tartood kit glob WW1 es mills% sesaysajok. Ikkos kl boll gyelladsla Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 2013/12/24: A ropUldigdp IhAraakerskse. reptile kfalma bobashatd fatdalvel nodal- koala. A fatdaa k4t fafutOidl fa so 61.6 fat6b41 all /114. Or./. A fAnatikra Wt-4t OdO A 300 A airatl. ivell Allem beStie racial as ?akr4tosee allpeaayal ellAtotA Invoke* searelask /a Man Soma olkkasiaa: II-57/3 /. Aa alai AAA. ea Manama RAMS fd9millas Aiwa fikael ass model - terfk vas /a Mom Waal% eikkaadaas 44-14/. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release r?I Rno _n Rein R n n2600 1 300 1 0-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? CIA-RDP81-01043R002600130010-4 11011011,1?5"P".".. ?34.A 50-Yr 2013/12/24: e ' uumussiet 161 0!: ? Mary klatiaa /Ulla a repillstpea ? tOvetIts6 vil- toettAdsokat veasettt bet 1. As *let raid reltem?liek tilted ajeila te a fterld re- keesitek Uel 01.6 ajtajim 16,6 strata% egymeelyea tim- eless kteoltettit at a ftfuti retees jobb sled ajta- idsek 'grit. Beet a strut lotetivi teesik. hoc a het- i& ajt6tat a fates. as ajtdves4r16 re4eke1e1tdes a1 - kill klayiseak. 2. A raidetedet tVittemmakjait 6the1yest4k eltre /rept- lie/ /Maybe mime/ body a ractetedekbaa 16v6 folyetilk leereestfee klampell leppea. 2. Ap .1.6 tett As .1E6 fut6 egyosslopoe eserresett ? piptarse e1e6 riseibea kedlk el a rididsfUlke alatt /116. is 116. ibrAki. As els6 fut6 a reptl16g6p sails - aetrlatengely6bea fekesik ? kitrafeli nuzhat6 be a pipttrsebsa e oflra ki- esitett rekeeske. Az slob fut6 rakes', ? 8. 6s 14. torsakeretek kos6ttl tzakasst foglal - pi el. A rekesst klvUlr61 nig, ajt6 tirja. A kft aagyobbik ajt6 /24/ egy olyan eserkesettel rendelkeilk, amely az ajtokat a fut6aU bohusott de klbo- mitott ne1yset6ben egyarint besirja. A vit kisebb ajt6 /18/ cloak ? fut6aU 4?vont nelysetibia sirddlk be. As o1e6 fut6 a k6vetkes6 f6r6 - 611.810261 All: mgostag a keressttart6 - val. 6s villival? dasseasuk666 fords tiaass a sirral, bessel6 amakalleager, 1eveg6 aunkabenger a astlkeig klboomi- ttenoz, a fut6aU behusott kelysetit rogsit6 sir, kat asillapit6 a kardk baleagdsiask elayeldaire /oldalloa- 46s-asillapit6k/ ? &sok as alkatra - seek. aaelysk a kerekst a rugastagbos er6sitik. As sled fut4 folerdaltdas !Mott a I. tarsakereta41 a s4pt6rse Masao' - ti sereadita /ese17ek ? fattretees oldals6 falalt alketj6k/ aeestdilak /4/ vannak, emelyekle kereesttart6 /7/ esapjelt illesstik. kelyos- 115. [bra. As 61.6 fut6 [Ita- lia?. aisete. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 trt- 1. ?, . I ? , SZAi .e _ 167 4,200 a bated tiaras' ruglatagbos ds gdptdrssU8s esittlakos4 ssikldit Issas - Ada s ilyenformin 2 kited %dais* kb. 16=3 ma nyilaagamoigu ellsetes rondelkosik. A kited %dames ellsetes behajldei-ayilmagaiselga fosse - n)0ss tors:lolls asgssabja a fords tdases alakvatosisAnak irtayit s eszel 1,531114s alkalnival tobermentesiti a forte tAmass alrit /23/. A bitted %Lases sirdt /23/ ? !Atoll tdaass fe1s6 %Nair* /17/ saerelik. A ti: QaS randelfesik telon nisaal a egy grog kamp6b61 as egy b61 ill, ? y a n0rgot sdrja.A hAted tdaasson 14v6 sir ? reph16gdp vontatisakor rt i tilted tlaassra hat6 hus6terke16sask ?mak kis rissdt venni fel. A tdroasztig-alaku rips egyik asrkibai kdt kar van. As egyik karbos m6- ? ? ?5 aunkanengert /3/ de a eadkodg-kibfositd loves& -imakaheagert /1/, t a elkh:l pedig a lilted ajtok ves4r16 eserkesetdaek voadrudjdl. a. fC .yeeae16 anniahengert /3/ egy rud k8ti a lilted tgaass karjtkos egy . a 4ta- LlmotA /2/ keressUll, aig a misik vdge a kereasttartda 14v6 karral . A 'utast klboomitott belysets asstd. a muakaheager rudja a 'Heger- onusott illapotban. asukedg-kib000dtd 1eveg6-aua.kahomor6ask /1/ rudja agysaahhos a stsibos /2, oaatlakosik, aint ? f6 muakaheager rudja, esakhogy as ^ .dalrGl. A saUksig-kiboossit6 imakaksager ssira telesskdpikas slow- . ? f: sunkananger anodise 'satin tress* aosog ugy, kery digattyuja ? an aarad. f.t6 bev*ct helysetlen Vrtisira a fatestrekesalea logy sir van, .en.lott belyaotinek tar:, &al% fe1s6 /amok /22/ is navestak. ? 't oS tar taapojs beftkai a kordbv1.114a livl fill* /18/ da a raid% be ? t.,:stbau tartja. ? oo.od *drat ? ralAwSli hitad rdasdbila kelyesik el foal 8 egy kaldn ? ..?arassik A &drat reads. karilminyek k8s8t% egy kydraalikus ben ? . ? seLdellobeasdg eeetda a fels6 sArat aselasikus utoa myitja *a. gltolgivel. &ail, !Umiak de rudak k8sbeiklatteival a lis- t toslativatuu tarjAhos csatlakosik /rdsaletessblen 1484 ?A etrak so o.,* ciao rest/. Bbben as mostbas a kdsissivattyu fogantyijimak sled ? tigers ? futd felled sdra klayillt. As A.10 rAtO rugdstagjdnak aserkeAste alapjlaaa vivo kasnalit a fdfutdk eserkesetdnes ? attdl osak a kespoatis illitd kdoallik Mala- tya it. mig. aelynek as a readaltstdse. kogy as e1s6 fitd% beltaade allt% a rt,Q.S.op boassanti esiaaftriatoagelydask alitia. AA oto6 fut6 kerekdnek /Orr-kerdk/ toagelyit a/11/ villikos erdmitik. Lao., aoreven swell a rugdetag rudjiaak als4 rdeadvel. emelyet a kora felerdeitdedass A tordS tenselys ogy vastasfalu sod, o. A:nos minden eshkedges altatidossel. A Aoreken soot's' fellie daleagdeek felvdteldre kdt losoaskapemat :tIttapitd /lb, esolgil. A :eillapitiSk hisai osavaros tekdtds AdAs1 aersvea esatlaksiaik a ra- tCota,i aengerdhas. ? t Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: 16R A nagj ajtok sosististr* as, essrkesst iisolgtl.Is a sserkesst karokh61. a4c6ru4asb61 is hlaDtko41 ill. A sserkesstet a hits6 timass foist tiiija hos- sa stIddishe. As slot foto /orr-Aeriki behuiiii is hiboositiss is slot futt 'saint reidsseriben klladtlisl hillysetnek ? fut6 laboost- hslysetit tskintjill /117. is 118. thrill/. - ' ? r "*?..) . ??? ter. -? ?,_ \ c\v[ cyfol, zxv.1 Ant* hey.trore, o 64s wooadvz t 4./ A .iff.Yrt: ,D004jr+.11q 1::1$er U: Cy ?CIO /V U ta'ara. ? '1./h.C-1.:" * 'crerv*flje 1114 t 'Mfigly Az oitoA tor?A drib"' irsocloitol neve bop sclwA tbs.* As s1.6tutd lehatisinak statists is as Ottk sserkesstiost 6: 11:411;Z46kl!gia::u:1:11,1:2-11; 2- ? tIlbai 11[1:beajtk:IfTil-s TO71617:461=:! ft- (ergo. 11- Orgt. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 C.p. ? ? 50-Yr 2013/12/24: ? ? .1/1.? !ado,: .;.z.-zazenziezize in or .010/ 14 III *to! 1*/ Le.c.t 41: ? 9, L.;! ? .4- futhrwi htitzei fuieyni 01 ea.& olorwa a weraii ibakaaz ?-.? 19.' ? r I , 9 r 11 1 t. 2.,? ? 1, 9-4- :: ( ? Az elekkozaca Aoptzoldh rum o jelzereket a vezetikeii as elekrom torloze;tok dliolonoz repaicigepz jelzese olopjan kozobak A zialeibea ojeka ohm megfeleM tetelemeA :trim& takiNut 119. Abra. A futdad je1s6berendesdednek vialata 1- a jobb fut6 behusott belysetinek je1s6 linpija; 2- a jobb futd kiboosA - tott balyzatinek kit jels6 lAnpAja; 3- a jobb fat6 helysetantatdja; 4- as e1o6 fut6 bebusott helysetinek je1s6 linpija, 5- as e1s6 fut6 kitoositott helyzetioek je1s6 linpija, 6- as 01.6 tato belysetantatoja;7- as e1e6 futd kibooeltott helysetinek neohanikus helysetmatatoja; 5- a f6fut6 .126 airi - oak ydglllls -kaposoldja;9- a f6fut6 helysetmatatojinak je1fogdja;10- a f6- tato klboositott helyseti sirinak vdgillie -kaposeldja; 11- a 762at...4 kibo - aeltutt hely ?tinek nioodik vdgi11ie-kapope14ja;12- as e1e6 /0'6 bebssott helyset1 sirinak vigillis-kapeooldja; 13- a hits6 tAnass sirinak v4gi11,4e- kapcsoloja;14- as e1o6 fat6 helysetnatatojinak jelfog6ja;16- 1e1s6 esirisa; 16- a 3e1s6 liapik kaposel6ja;17 -a Val fut6 he1ysetsatatoja;15- a bal tato behusott helysetinek els6 lin/Qs; 19- a bal raid kiboosAtott helysetdnek j k An dt jels6 lpAja;20- drintkes k a giskaron; 21- a msirina ellen6rs6 gonb- Ja,22-kapeaold ? kiboositatt fatdalhelyset je1s6 linpAinak elloaorsdedhes. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ...;1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 7k ? ,h FI 05.7.1...41.112111, rag.f4th, dugattyuja behatol a rugdstag heagerebe, sass leostikkaati a huger azer.; terfogatit a arra keszteti a folyadikot, hogy as egyik terbd1 itfoly- jos n zdalcia, megnOvelve a leveg6 niouisit. :?agdatag hArom fdr.!..1c661 611: honker a tdait4seel da ? feler6s/t6 a1- 4oz:4..ex..1 /3/, dugattyu a nAddal /22/, a veghl a pohirba /14/ oaavart .r .6/. nengerbe /3/ fe1Ulr41 egy gdabfedelet /23/ Selyesnek ?o4ahegeast1k. Ata.a nengerbe hakszelt Roil tzrttkaApit /26/ caavarnak is egyain utin 0417L ,a_nak migy pAr kOztartd- /27/ de bdr-gyUrtit /28/, egy also hilsolyt , 77.7jd beoaavsrjik a asorite, anyAt /30/ ds h tdasselenoe anyijit /21/. A txzezelonos /38/ SY 4asztival dtitatott aabsestzein6rbd1 ill.A Us- sze Pr clAk as a rendeltateee, nogy isesadja a szennjezddist a dugattya rud- ,ar0. A Lengerre XivUlrdi Arreezttartot /1/. bilinosst /4/ /as Oldaled ti- . Us a hited tAmaezok rdendre/, azonkivUi mdg egy bainoset /9/ , i?ak karjoi s a villas oaukld eadauira/ er511tenek. :oho: faltiba asdceonkot /15/ /a folyaddx betbltAsire/ de leveg6t6ltd !agentenek /36/. crank kupoe dugdval rendelkeAlk. A,35(csonkban =goo eselop van. toltZkeestiliket a 1evegdtolt6 oeonkhos bskOtjUk, a szelep lassorul 5. 61 a levegd esabadon Araalik a rugdstagba. A -anger fedeldbe /23/ a diffuzor nengerdt /4/ csavarjik.A fsdil Is a .c 7,71ser k6zd biztaaitd gytirUt /34/ belyeznak. t tiztoeitde a kOvetkezd: a 14'ban6er Zolsd szsg6lydt oly vikonyta ki- eil:lc, ,6,1 as a hanger none nosavardeakor kihajlik Is koronit kepes, nIte a/2:Eifed61 fala 67 a/34/biztopit6 gyUrti kdsd. 4 Anger ala5 vdgdbe a/lt liffuzort zsavarj1k. lLger cs1eej4ten 1.4gattj1 mozog. .71gattyu fele: vAgere caavarjai u f.led perselyt /17/. J. persely Is a 14, ? . :erems kdsOtt helyezik el a/18/gOrhe eselopet. A ..4gattiut a/31 tvlilsest6 al!cat kdt rdssre osstja. Ls aljasat guaith- mit4yaruve1. /32/ rendolkazik. Est at aljasatot az olmosdulAs ellen a/33'ru- gde wj.ry biatoultja. aubattyu kneepad riesdn menet ven,azolyre a kdspontba Allitd klisadlAk fe1e5 outydkjdt /24/ ceavarjAk. An aled bUtikdt /25/ dk /36/ seg1tiedgive1 er5eitik a bengerre. Aalkor a dugattju a rugdatagba zArt sUritett 1eveg6 nywasira a honor- ed: kinyulik, a felad bUtydk ferde levigAsa as aled butydk fords levigtein ceunik egdaz addig, aaig teljesen egyaisra flea illesskednek. Is a folysaat foreltja a lc. ket a rep:1146p sziazetria tengelyinsk majiba. A dvgattyarud sled ries:415es erSeitik a kerikvillit /12/. A cangart a bilinosekkel egyUtt is a dugattyut; 30861101 at:616751 kims1- e gyArtla utAn 1451% Xg/si es11irdsig1g hfteselik. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 , b.-rt. ? j its Ktirtdukin It** sdrAl letvgl afillop4O folyodA Yturolek: hoiadi late o felg4 lodo loAetnil c o wurofeli holoord kikehtil :14 .1 T sfr 121. ibra. A ruentag alikddiainek vislata. A bit timaaz A hated tinanz a: sled fut6 terhalistvisold elan.. Pi A b4.ta6 tiaass kit tagb61 ill: a fe1s6 /6/ is alai /1/ tagb61 /122. &bra/. A fe1a6 tag lapos hiroassOgalaku rioassorkeset, wooly osuosival lefoli, I foto irinyiba forditva na1yeakod1k al. A ricaoo alarkesat alapjiaak kit oldalira 40 an-as itairdja saapokat begsaatenek.anolyekkel a kited tiaass a giptdraido lird Solar6a/0 osondlea- tok osapigyaiba illeaskedik. A osapigyakla nyomis alatt juttataak koadaaya got a rioasserkesetba ipitett kit olajosia /11/ keteastal. A ries alapradji - nal jobb oldalihos kart /14/ hagessteask. Bann a karat& van as a Willa /10/, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ,7,IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 sIf ? ? - 177 ? Ai 0 munkabengor chtgattyadzirdt de a szUksig-k1boosit6 munkahenger 6u- gottyuez4r4t ar4a1tik. Adig/kar alatt a bits6 tiaaashos mis1k kart /16/ he- seeztelbc as ajtdaserkezet rudjdnak bekdtdadre. Izenk1vtil a rids?s tart6hos la Jau? id augeaztenek a jelzdkdasildkek vigkapoeoldja /7/ is a hits6 %imams zArzet4.16 azerkezetdnek alkatriszs iziadra. A raceme tart6 sled dzOglete at. poriban /26/ vigs6d1k, aaislyek a sir ? P?LkOtjelt? timazs alg6 tagjAnak mlndkdt vdgdbez egy-ay osoadpontot ? reled odomdpont a sir potaival /26/ alkotja a hilted td.mass osuk- . 0 -1..rtjat. A ruled cdomdpont ezenk1vtil ?g tUllel le rendslkesa a ft 4/ ssdadra. 13 alad odomdoontnak az a roodeltetdae.hlgy a bitted Vutdboz 4:4510A/se. toe r ca0MapOntba 22 mu dtmdrojti anysta oesvart La. . a.- stn. tamales Yet tagjanal ceuklde deoadpontja kdt any. oaavarra. /3 '-'kezik.Az egy11 caavar 22 ma dtmordju de az deazeorakddd ? eakl6teige1yAU1 ezolgal, a isdaik 16 am Atadrdjd anyde ceavarra 1..)12., am-ea pereelyt he...yeznek, eaelybe b tited tiaaas strAnak sad '21/. keneee vdgatt az rgyeelt6 3sayarba /3/ ze1rodt /2/ osavarnak. es almJnauctekbOl iraeretze, a hated :Amara sira a fusdall be- ny1111,. at, aa1kar a , Limb% a nunkanenger dugettyujinak n'AJL .4AbAa A. /...st4t61 a 3d.-c..1 a kdvetkezokeppen aegy v4gbe: aluta. lard anyda oguvarbos egy huzalt /9/ erda1tenek. A hu- !, vezeto gOrg6n /6/ he d feezltdzird a a 14,hiab4.hos osatla- AatiLt vcn.)rudat egyealtik, akelynek adaik vdge az .4 a,.[ as ill firgdeutur .tj -..rgatja a/I2/blabdt. z/12thimba forgi- n -.1 YOU h a rots.. kJ:NJ:La.:4 devase kOz16 al- t3r1t1 Aq110ab a riinduldai nelyzetbs. .1..'04a AAAVO tArtuaz odrAnak taljaaen ceukott helyzetdben aeg- wird: Oa ekx4r a pildtafil..ke ailazarfaldn a Mild je1z6 tasaes set tagja ea a alemdk klSzA ao4lbd1 kdsztilnek gyirtds 1 .aie.danal a 6 b 126.5 _6 kgjmd aziairdedgi hrtdkig. ..?oeavarokat 30 n.;SzA acelba gyArtjAk ?6b? 120.10 kg/mi- re tAzd:z zara A ....tad tdaaez zdra /123. de 124. dbrik/ ndgy f6 alkatr4azb61 all; kaa- ,1.. d kaapdt elor63?t any?caavar /3/, reteaz /7/, de a retesst mi- aoz.aa ceavar /11/. Minds:4k az alkatriszek a hii46 Unitas osoadpont- Jdbas /4/ kazdtt belyeskednek .1. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Ira 50-Yr 2013/12/24: 4111 179 A fut65U behusisiaak kesdetia a/l/voadrud leTemal a reteast /7/ a kaap4 vi - W61. IlyenformAa ? kaapostak leketosige ay1lik as elfordaliara is a h4ts6 amiss Oseseosukddik. A hits6 times dessaosukddisakor a 21 wetly aegaysaja a kaapdt 40 a cestlakosisb61 kiakad. A kaapot nyitott helysetbea iag6 /5/ tartja. A futdaU klboositAsa alkaladval a h4ts6 tillages kiegyeassed1k, *Usk k6- yetkeztiben a/21/ persely a kaap6 k1A116 rissire tiaasakodva forgatja a kin-. pot, &may lassont k1nyoaja a retesst. A kaap6 teljes elfordulisakor a ra- tes: a sr rugdjinak hatisira a kaap6 vigire lip s 'Seligman beosakja a &A- mt. A ratios pilyijlt a pofik k614 mserelt Utkda6osap /14/ hatirolja. A 125. Abra. A fe1s6 sir 1- a ztir pont, 2- a vesir16 basal fessit6 sira, 3- retess, 4- a sir kampdja, 5- a kaap6 ragdja; 6- a retools tengelys; 7- a kaapd tensely - ceavara, /3- hiaba; 9- lea's a vigi11ie-kaposo16 bsiaposolisira; 10- a rates-. mgdja; 11- a retess Utk6s6je, 12- tirtart6 persely. Az divan osavar /3/, aaelyen a kaap6 /1/ forog, 12 ma ita4r6jU. irre huzzik a 12x1c, aa it14r6jU tiaperselyt /16/. A retess sserkesetileg kit po- fib61 /8/ is egy bUt76kb61 ill /7/, aaelyeket kit nnyAs osavar /6/ egyesit. E oaavarok itairoje I am. A zir valamenny1 terhelist v1se16 alkatrissit 30 HOSsi aoi1b61 kissitik 6b . 125:15 kg/s ssilirdeigra h6keselik. ^ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ??? . ?? ? . 'Tr ..1" 181 A/8/1ap aegayosja a vigkapasold ssirit is bekapoinlja a attmaerfaloa - v6 piros jels6 lispit. A filed ssirat egy husalvesetik nyitja ki,amely a felm6 sirakat ves4r16 munkahengert61 'reset ids. A sir ssaksig-nyitisa ugyamessel a hasalvesetikkel tOrtinik, de akkor lit a kisi msivattyu fogantyujimak kitiritise kossa ad - kOdisbe. A husalvosetik elhussa a retemst,felssabaditja a kamp6 viet is a kmap6 a fut6 mulya alatt lefeli fordul s kiboomitja a omatlakosisb61 a futda l4v6 Idiot. A retess elfordulimakor a 10 rag6 kifessUl is igyekssik a ratans% ki- indulisi helysetbe vimssatiriteni. A fut6 behuaisa alkalaival as sled fut6n 14v6 fUl bebatol a sir ayili - 'AWL, aegnyoaja a kaap6 nyulvinyit is a kampot addig forgatja, mils a kam96 vdge a retess ali be nen ugrik. A kamp6t, a retlesst is a sir pofiit 30 HOSsA ao4lb61 kissitik is . b 126+1-65 kg/ad ssilirdmigra hokeselik. As anyis csavari /7/ ugyeszabb61 az ac61b61 gyirtlik is 6 b . 120+ 10 kg/ad ssilirdsitra hokezelik. A taloa zeir ricaos tart6ja nigy db 20z17 ma-es itairdjU 30 HG81A os6b61 io.:Ll.A ricaos tart6t a giptdrsehda omatlakosis vigett timassokkal,a .rhos GrZultos v4gett psdig fUlekkel litjik el. A ricsom tart6t elektroaos hegess - teasel 411itjik damns m ezt k8vet61eg 6b 12515kg/ad irtikre hOkezelik. A kereozttart6 is a ferde tinasma A keressttartot /lisd a 116. ibrit/ 2,5 an vastagsigu 30 1108sA ao4lb61 aajtoljik.A kereesttart6 kit f41b61 ill. A kit filet alektromos hegesstissel elDesitix. A keremsttart6 kozepdbe 141 x 136 ma-es karaantynt hegemstenek, adely a rugdatag-henger bek6t4m4re ssolgAl.A keressttart6 vigeihes 40 an-ea atmorojti oaapokat begeastensk. Hake: a osapokat a giptdrsedn 14v6 osmadpon - tok csapigyalba illesztik. A kereazttart6 a1a6 rissire fUleket hegesztenek as 01481.6 fordo time,- ezok bekbteadre. Oldalra esintin heesstenek fttlet a munkahenger ssikira is lemozt, a fut6 asohanikum helysatautat6j4nak felerdsitimire. A caapok a rues smirs6kb61 kapjik a ken6an3agot.A smirsok tomtit a ke- reezttart6 faliba hegesstik.A kereesttartot kit kupos dug6 egyesiti a rugds- tag dengerivel /itlagom ita4r6jUk 18 an/..d. dugdkat =pia osavar fogja dosse. +16 A kersasttartot de ssssss nada utin . 126_5 kg/ad ss1.lArd.4grs h6- kezelik. A Yersasttart6 v444t a rugostag k6sips6 rissivel egyes1t6 fords time - szokat 46x40 am-es csovekb61 kissitik is 41, . 125+15 kg/ad ssilirdsigra h6- kezelik. As olda1?6 fords tisassokat a keressttart6val im a bilinoomel egyesit6 ceoadpontekba telyesett anyie osavarok itair6je 16 na, h6kese14s utjin nyert ssilirdsiguk 6b . 120+10 kg/ad. LI-1-11--4-it-L-ttE0?"--"4"2".44-1111151 kft hajlitott os6b61 is a tengely A villa /127. ibra/ egy hUvelyb61, feler6eit4s4hes ssUksi gam kit osoadpontb61 All. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 kke, 4 , VII.. ? ??? ??? ? tkt 183 A villa @strait vastagfalu oedvekb61 esstergiljik s forT6 illapotban ke116 formijura alakitjik.A villa egyes elemeit elektromos hsgesstissel er6- ?15 sitik doss'. A Villa% 6b 0 125_5 kg/mi ssilirdsigra hokeselik. A Wilt teaaelre /127. Alma/ esstergayosissal megmuakilt vastagfalu 30 1032A os6. Notssets a kda4ps6 rissndl BOitimm. A tengelyt 6b In 120+10 kg/md sallirdeigra h6keselik. A tengelyre kit poharat helyssnek /7/ a felerheit6 osom6postok tovibbh kit tart6 perselyt /8/, so histosit6 alitit gyUrtit /6/ As egy e10- rit6 anyit /6/. A feler6sit6 osoadpontokban kit-kit 8 ma itmirojti anyia osavart alksl- sasnak. osavarok hhkezelds iltal nyert ssilirdsiga 6b ? 120+10 kg/md. A villAsosuk16 tamlat /lied a 116, ibrit/ sajtolt 30 H85aA alkatrissek. A oauk16 tagjait ? rugostag hengerin liv6 bilinoosel is a villival egyesit6 fUlekbon,valamint a kit tagot egyainsal dessekdt6 osuklda oaom6pontban 24z20 aa-es bUvelyek vonnak. A tagokat as 01.6 fut6 fent felsorolt alkatri!!eihes 2) az itmirdjU amyl. osavarok erhsitik.As anyis osavarokat 6b ? 106'g0kg/mAt szllirdedgra hokeselik. A kerAk Az 0.36 fut6 kereke /128. ibra, oikkesima: rdloallon tipusu abronoosal rendelkesik. A kerdk a kdastkes6 r4ssekb61 ill: kbpsny borla /3/, dob /4/, radiilie timosapAgyak /6/, de biztoait6 alkatrdszek. 48-6/ 770x330 as airettloasely /1/, gumithald /2/, layebst6 toltonselep /6/, felerosit6 Az eolenAdeoeillapitok /oldalleng4sos111spitok/ Amlkur a repUldgdp a fdlddn balad,as orrkerikben viltekos6 eldjelU er6s bnlenged keletkezik. Innek elnyelose vigett as e1s6 fut6ra kit pirbuzsmosan bazdtdtt ceillapitot azerelnek. Az oldalleng4sosillapit6 a kovetkes6 r4ssekb61 ill /129.ibrahbangeros teat /6/,ame1yst kdt oldalr61 a/2/60/9/fed4l sir, radiilisan elbelyesett fix yilaszfalak /18/ 4s m0166 lemollik, dugattyu /33/ is rug6 /3/, a h6sse1ep k1agyan1it6 kamrija /8/, kit taroks /32/, tdltdosonk /4/, ssintmutat6 /1/, kir /12/ ds egy .or mis alkatriss. Az oidallenRdscsillapito aUkddisi sive A radidlis vilassfalak /18/ ds a mosg6 lamellik /7/ as a1s6 fed411e1/9/ ni6Y kUldn kaarit kdpesnek /129. ds 130. ibrAk/. Iseket a ksmrdkat ssintltig sagtdltik folyadikkal. A mozg6 lamellikat a/101vigdarab is a/12/ osillapitokar as e1s6 fut6 aosg6 rissivel egyesiti.Amikor a mosg6 lamellik elfordalnak,a kit kmsra tir- )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release A-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 155 fogst% advekssik. a mAsik katt6 tirlogata psd1g =net magfe1a16en ?Waken. A taardkvt kitolt6 folyaddk igy k4nyte1en Atfolyni as ogyik kmarapArb61 a wibixts, a/8/sze1ep/23/tolettyujaban 14v6 furston karosatt1,mmo11nek mArszit bins:All rug6 /26/ u h6mArsik1ott61 fliggoen viltoktatja. 130. [bra. As 014alre2g4s-osillapit6 mUkUdisinek vislats. * ???- ? ?-???*?. ...?-?.???11.4?11.0013011W21?ItIMEIVIr . 4 tr. 6, tsAr Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 1A-RDP81-01043R002600130010-4 s.Cit 1,4 ueclassified in Part - Sanitized Copy Ap CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? roved for Release 50-Yr 2013/12/24 187 A kit e1s6 ajt6t /8/ a/9/ vos6rudak k41vet1entil a hitimi thous/to* kotik ? esirt 'sok as altdk a futd behusatt helysetiboa sirva, kiipose4tott holy's- tiben pediig nyitva vaanak. I futdrekess ajtdi szekrinyss eserkesettisk is kit 1 ma vaatag kttlo6 Ls 12'186 boritissal rendelkeznek. As ajtdkon vaanak as ajtdk fe1fUggesst6 kon- zolai de asok a Mak, aaelyekbes a vesirld vondrudak osatlakosnak. A hits6 ajt6k vesirld szeriesete a kdvetkas6 alkatr4asekb61 ill: hiaba /1/ a tatted %Autumn, kitkaru hiaba /2/ as ithidalison elhalyesstt forgisi tengellyel, vondrudak /4/, saelyek a kitkaru hlabit a hAts6 tiaasssal agys- aitik, a kdsbetit tengely /3/ a Optdr5a6n 14v6 felerde1t6 osoadpontokkalia teage.yre a:graven felerdaitett hiaba /6/ alakoe vijatokkal is kit ajtdves4r16 voncrud /6/. A rendszer klinduldei helyzetiben, aaikor a futdall kibooeitott holyzet- ben Ali, as ajt6kat egy kdtoldalu hiaba /5/ tartja airy*. Is a blabs /5/ a k6tkar4 hinbAhos /2/ osatlakozik,amelyet as sled Sato hAts6 timaszdval eve- vindrud /4/ tart visas& as e1fordu3.dat61. r? behttaisi folyasatinak kesdetin as a rad forgatja a kitkana him- izba gdrg6je /10/ psdig a tengelyen /3/ 016 hiabit /5/ forgatja. A i:zbetot tengely /3/ elfordulisa kdsben elaozditja a hoszi osatlakozd van -,aaxat, azaz klnyltja is ajt6kat is a behuz6d6 futdabvet beengedl. A: tijtdk teljeeen nyitott helyzetdben a erg6 /10/ kiakad a kit oldalu /5/ de a tengely /3/ forgdea aegezUnik. Azint a fut6 tovAbb kozeledlk a te.jesen behuzott belyzethez, a kitkaru tiacar, /e/ ezerelt adsodik aegbajt6 gdrg6 /11/ behatol as /6/ kitoldalu tizta mad.Atik tutted vdjatdba ds elfordltja azt as ellentdtee 1rdnyban, ? es tltAI iztzArja as ajtokat. A- o,so fut6 Salad sadled nelyzetdban as ajtOk tells sun zdrva vannak. At ebben a helyzetben kdt hlaba tartja. At taco fut6 kiboosittleakor a fonti elvelet fordltott sorrendben jit- atddlK le. 3. A fdfut6k A rZfuto egyoszlopos szerkesetti, a k6t kerik konsoloa felerdaitisivel. A Ze:exek as oezlophos vissonyitva szinastrikuean helyeakednek el /131, 132 419 133. dbra/. A fut4 a aotorgondoldban helyesksdlk el s behuzis alkaladval eldre ha - lad aze odlra kiezitett futdrekeszbe.A futdrekoss a gondola 1. is 9.kerets! kozbtt vun S ?IvUlr61 biro* ajt6 sirja. A kit nagy ajtd /1/ egy ezerkesettel rozdelkezik. 'Rely as ajtdkat a fut6 behusott de kiboostitott halysetdbon ligyardnt zirja.A kis sltd /1/ kdaveticaUl osatlakosik a futdval s conk a fu- t6 behuzott belysetiben strddik be. ? ? ? ? classified in Part - Sanitized Copy Ap RDP81-01043R002600130010-4 ? roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 1,2111=Ory=2.0?-??,M,,,, ? 50-Yr 2013/12/24: ".4,F ? oroomi 187 A kit .186 ajt6t /a/ a/0/ voadrudak kOsvetlosall a Wed tirmassaos kotik s .art 'sok as ajtdk a fut6 bahmaott holysetAboa sArva, kiioosAlott holise- tibia Wig nyitya vaaaak. A futorekses a961 naskriasse esorkasetlak is kit 1 ma vasty/ ktils4 is Wad borltAosal renielkosask. As ajtdkoa vaaaak as :Rita felfUggesst6 koa- solai is asok a Mak, aselyekbes a vesirld voadrudak osatlakosaak. A hits6 ajt6k vos4r16 ssercesets a kdvetkes6 a1katr4ssekb61 All: /gab& /1/ a Lita6 tAaasson, kitkaru hiaba /2/ as ithldaliscus elbslyesett forids1 tongollyel. vou6rudak /4/, aaelyek a kitsarm hlabit a hits6 tdaasssal sae- eltik, a kasbetit tensely /3/ a siptarsaan 14v6 felor6alt6 osoa6pontokkal.a toLgelyre aereven felerdaitett hlaba /5/ alakon vijatokkal is kit ajt6ves4r16 ron6rud /5/. A roadster kiinduldel helyzetiben, aaikor a futtiall kibooeitott helyzet- bon All, as ajtiikat egy kitoldalu hiaba /5/ tartja larva. Xs a hiaba /5/ a kdtkard himbihos /2/ osatlakosikoaelyst as e1m6 fut6 h4ts6 tulassAvol sae- ditett vnnorud /4/ tart ',loom as elfordulist61. roto behusist folyaaatinak kezdatin es a nod forgatja a kitkant him- 1, A 'Inba gdrg6je /10/ padlg a tengelyen /3/ U16 hiabit /5/ forgatja. A c:zbetit %sagely /3/ elforduliea kozben elaosditja a hoszi osatlakos6 Ion -.1akht, azaz kinyitja as ajt6kat is a behus6d6 fut6aUvet beengedi. At a3t6k teljeeen nyltott halyzatiben a garg6 AO/ kiakad a kit oldalu ttmrtc:1 /5/ dke a tengaly /3/ forgdaa aegazUnik. Amint a Alto tovibb kozelodik a teljesen behuzott helyzathez, a kitkaru elmcar4 /2/ ezerelt adaodik aeghajt6 gOrg6 /11/ behatol as /5/ kitoldalu hiata mdoodik hats6 vijatdba de elforditja alt as ellentetea irdnyban. ? es iltul eez1rja as ajt6kat. Az o...s6 fut6 feled az6la6 nelyzotiban as ajt6k teljesen sirva vannak. At qzt.itat abbe!' a halyzetben kit blabs tartja. Az elz6 fut6 kibooadtdaakor a fenti mtivelat forditott morrandben jit- st6d14 le. 3. A f6fut6k A fLfuto agyosslopoa szerkezetU, a kit kerik konzoloe felerdeitiaivel. A ke:exeit as oezlophos viazonyitva aziamtrikuaan helyeskednek el /131. 132 de 133. abra/. A tut 4 a aotorgondoliban helyeskedik el ? behusin aikalalval e16re ha- lad az e eAlra kiasitett futdrekeazbe.A futdrekeas a gondola 1. is 9.kerete kezett van a oivUlr61 hiroa ajt6 sirja. A kit nagy ajt6 /1/ egy 'Larks:ontol roadelkezik, oaely as ajtakat a fut6 behuzott is kibooadtott helyzetiben egyardnt zirja.A kis ajt6 /1/ kasveticalil osatlakosik a futdval I conk a fu- t6 behusott helyzetiben sirodik be. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 I ran - Sanitized Copy Ap roved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 I. /(/OIO cid folarto 132. ibra. A fdrutd 1- stagy ajt614 2- a bahuid aserksset koasola; 3- hiaba, 4- kbsbyptit tesgsly; 6- voadrud a sac skit& vssirlisihss;d- a aunkahangar k,..rja;7- auaxahanger, 8- vesst6 rud; 9- hits4 air, a kihoositoLt hal-p- ast sirs; 10- hits4 tiaaas, 11- kis ajt6;12- a ksressttart6 osapja; 13- as Litt; fe1ar4ait6 rills; 14, as 'lad sirhos esatlsk056 NI; 16- ajt6 vssirld voa6rud;16- a jobb 0%6 kisi apitisa sirs; 17- a kis ajt6 vesirld voadrudja, 18- felad sir /a behusott helyset sira/; 19- a vi1lisasuk16 ta4jai; 20- als4 ososopont a tenollyel; 21- o1da1m6 fords amass, 22- keresattart6; 23- ajt6 vssirld kar. roved for Release 50-Yr 2013/19hA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 1 ? 50-Yr 2013/12/24: Tv.lx) O 191 . A hated kia ajt6t /11/ au vondrud /8/ kdti a veast6 radhos. Xs as ajt6 :sota NO boduzott helysatiban 'iv:S(11k ba. aid a futdall kiboopitott hely- tet4ben nyitva aarad. fdfut6 behuzdas 4a ktboca4t4sa A fdfutd-vesdrldrendaser kiindulisi he1yzet4nak a ratond kibocaitott ral1.zet4t tekintjUk Ailed a 133. &brit/. Lit a helyzetst a kiboos4tott holy - set .elzdldapija autatja /a zdld jeladlimplk 4gnek/. Ilyeakor a futdadoa49 zr '41boos4tvam helysetbar 4.11 /also helynet/d. fut6 re14 41.6 nagy ajt6i zi-vq ertnnak. A !vita? kit+ %jt6 ny1tya van. futdaUcsap fogentyujlt felfeli a "Behuzva' helyzetbe forditjuk.egy ? a mlnoenekelott kinyitja a kibocadtott helyzet zdrait a &satin a munka- r.t-,erce folyaddk drkezit. A munkahenger dugattyunztrinak kitoliaakor a f6- f.- kerearttart6 oeapigyain forogva behus6d11:. e1for4u1ia sled 33?-oe azakanza alatt a nagy ajt6k talisman kinyil- ? t. .thet4v4 teazi, bogy a fut6 a futdrekeezbe hatoljon. A teljeeen be- .-lyzet elotti 140-oe azakaezon pedig a azerkezet kezdi bezdrni as ? t A fut6 vizazlntee helyzetdig az ajtok teljeeen bezdrodnak. .t.J.ekaaz nited kla ajtaja a futdail dltal oestett ut teljea azaka- nama alatt fokozatoaan bezdrul a behuzde adrtdiednek megfelelden. fLfut6 tablzdednak vdgdn a rugdatag henderdre erdaltett fUl behatol a : .0 .1: nylliadba, megnyomja a rebid zdr kaapOinak nyulvdnytt de a kaapdt t ? rgatja, old a reteez a kaap6 v4gdr61 leugrik dm a kaapot bezdrja. ,unoz a folyamat jdtazddik is a futdaU kiboosAtima alkalmAval be, a foraitott eorrendben. A nagy ajt6k teljee nyitdea a fut6 14?-oa e. tort ulutt meo vegbe. mid zdrdouk as utolad 350-oa elfordulds alatt. A ""itg zlrak nyitded:a kUldn hydraulikue aunkahenger szolgil, aaely t, kinyltja mind a hdrom zArat. Valaaennyi zAr sirisit vigilldekap- ca . t jelmit. ; futdoU-tartozdk eurl6d6 alkatrdezeinek kendedre zeirzok ezolgilnak. Az otital a futdad nossdf4rhat6 surldd6 rdazeit Uzoai kendanyaggal vdkonyan te kn., kenni. A fdfut6 ezerkezeti alma A IILL,:68tftA A fLfut6 rugdstagja a aUkOddei gavot dm mserkszetit illetdea hason16 as 0106 :.to detagjdhoz. A 134. fibrin bcoutatjuk a f6fut6 mgdatagjAnak azerkezetit de ezerkeze- ti ealitedgait. A rugdatad ounkahengerdnek azilirdstga as izoteralkue edzie eredminye- kdppen b . 14516 kg/aut, a dugattyud podia 6 b . 16516 Wm/. - - , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 3IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 A korleettart6 da ea oldalad fords tdbasaak. A f6fut6 kerossttart6ja /idled a 132. dbrdt/ hogesatett soorkosoti, kdt prioolt filb61 ill, amelyoket 4as vaotagedge 30108bA sea losoaldl kdoaltemok. A koroosttart6 kit vigire oaapokat bogoestosek. Basket a osapokat 30HGSWIA .041141 kissitik forr6 sajtoldamal. A ayakriosokoa Mob vasaak, ahoy& as oldals6 fordo timassokat or6oltik. hei,vet Feder hakiao biel losstrpimmit) 135. [bra. A f6fut6 rug6s tagjdaak abkidiol irdslata. A koroosttart6hos ogy at hogoostamok a fut6 auakaboogor bokitiodre. A kar hogosztett, aajtolt aserkosotk 4 am vaotag 3011182A aod1b61. amelyet aajtolt ritdtloaes kaabilktatiodval kogoastosok a koroasttart6hos. A kerosattartdhos a asap do a makskoager folor6oit6 karja ks kdt 30 EGSANA aod1b61 forret& sajtolt kart begoostesok, aoslyek a asp ajt4k veadr16 sserkesetdask fo1or6oitdaire osolgilaak. A koreosttartdbos bogoosteaok ogy Mot is, aaelyaok as a readoltotioo, bogy a fatosa holysetwatat6 jelfogoji - oak vou6rudjit fo1or6sitoo. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A e.4 7.711.7:4?7. _ 195 A hAted tAmasst et a 12$_15 keit as Ildristirs bAksselik. A kited tiaaset kardiaok katik toe. A kardAsokat Milan 00;4111141 kdasi- tik forr6 sajtolde atjAn. 1106 oeoa42oat de a karokek teass11e. As *1.6 osoadpont.vaily sara /137. (bra/ ogY 3011030A aodlbol forr6 sajtolts atjda ciAriott alkatrdes. A 88=6 - pout ogy vissatates de egy idgetlegoe kUve1yk61 A11, saelysk egj egdeset al - kotnsk. A viassiates hUvely vdgelhes 5- vastag 3011011sA aodl leassok161 kd - osult kariaitat /1/ hogosstonek. /Milk a kariatk a fdkdobok folordsitdedre stolstilnak. A fUgg6leges hftvolyea ogy 'arise /10/ yea. eaelybes a villAs- couk16 ala6 tagja aaatlakosik. 137. ibra. A kerekek feler6sit6 asom6pontja a f6fat6n 1- a f6kpof4k fe1erdeit6 karisii, 2- a1e6 asaa6pont; 3- tdaass a amavaros emel6 asiaira, 4- kardk; 5- anya; 6- bistosit6 gySels alitit; 7- tivtart6 gyUril, 8- persely, 9- a koreksk feler6eit6 isngelya; 10- tardly.a villim- cnuk16 tagjAnak beketioiro; 11- koasol as LIG -43 osdaakos sselophes. A rep:1160p aueloval va16 foloapliodhos a esomdpont visssiales Wive- lyre egy 30HGUNA ao6lb61 forr6 sajtelis atjda kissitett tiaasst /3/ he- doszteoek.A Mgr:Sieges ktively sled farat4t/2011emesse ao41b61 kdositott 1 am 'ragtag alj 'rja. A ams6pont asildrdaiga as isoternikaa odsis erodadayokdp- Pon 6b = 146+15 kg/ad. A viassiates hdvoly kelsd'ieldletit kr6aoss4k. A sarut a rugdotag dagattyajAkos ogy 20 am-es itsoad =yds ?swear ord- ain. asslyet 300050A ao6lb61 kissitesek, esilirdsAga as isoteralkas iodide orodadnyskippen 14615 kg/vd. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .01A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ; 4 107 A nikpalaat egy arils fdaaa4ase.A fIkpaliat tamp asakasa toljamta - vessi a filkosiskor ka1etkes6 k6t, ame*at taut& a WWI feltastdval a badba sugiros. A korik kit darab kotpufda fikkel rondolkosik. A Vetilto nid A vesot6 rad /lid a 136. ibrit/ kdsbstit tagkiat aseropel a osiraykd- zip ezerkezete dm a futdaU hits6 tda.sz kdsdtt. A futdaU behusisa is kibo- cestAaa alkalautval a bita6 tiaosz aosgisit a asgadott pilyia iriayitja.A rud szerkezetileg a vi1lAaosuk16 tagjira ealikeztet $ A16 aoyagb61 kissUl forr? aajtoltte utjAm. A rud szArnykosiphez cnatlakoz6 osoadpontjAba kit 14 aa-em itaird- lu So naizNA ao4lb61 kieztat anyAn csavart belyeznek Azotermikua odsis _ ,g/a/. t caavarok b.166 furattal rendolkosnek aselyskon it a osuklaba kind- ? At Az egyik ceavarra 30HGUA ac61b61 kdazitett / 613.106.15kg/md / ? _ en pareelyt helyeznek. A h6ta6 tdmaszt a ruddal is a rug6stagon 14- ? 1:.ruel kardincsoadpontok ogyssitik.A hats6 tdaasst a kardinokhoz .T.Spontokbo 20 am atmir6jU anyge caavarokat. a kardinokat a rudhoz de ? r.. itughoz ordsit6 osoa6pontokba pedig 26 aa dtairdjU aoyis csavarokat couvarokot 30dG3zNA ocolb61 kiazitik a azilArdeiguk az lzoter- z1,443 (wee eredzinyekiippen GI, ? 14516 kg/ad. k ,Ated, timaezt a ruddal egyesit6 cooadpontban egy fUl van, aaslynek ee6",e0vet a hAte6 :dr a tutted tAmaezt rogaiti. A fill kit pof4b61 ds ogy ;e:ele,:,CLI 411 n ezekot ogy 30 in 6tmdr6jU attyAs caavar egyealti. As sweat- cesvdr te1s6 furattal rendelkezik. amelyen At a zoirzofej a marl6d6 a1- ketrvezakre kendaniagot juttat. ialaxennyi alkatreez az isotermikus *dais ktivetkoztitem 6e146/15kg/al ezlIzideigu. A viltieceuk16 A vi116acauk16 /Lied 132. [brit/ arra esolgAl, body a caavard nyomati - tot a kerAkr61 a rusostag bengerire kdevetlitee.Kit r4szb61 411: as a1s6 is a feted tagt61. Mindegyik tagot 30H03zNA ac41b61 laiamitik forr6 aajtolle rdvin. Szilardatiguk az izoteraikua clads oredainyekippen 61, . 145'16 kg/ad. A vil- llecauk16 :dleibe poreelyeket prdeelnek, aaelysk A43,ainabb61 as aAyagb61 van- ? mint maga a hit. A fUlek ithidalAaaiba sairsokat illitanak a cauk16 ke- nieiro. A villAscauk16 tagjait 30 litazA ao4lb61 kiazitett / 61, =10516kg/md/ 22.m Atm6r6,u ceavar ogyeeiti. A found tag a hangerbes, as a1s6 tag podig a mellitus dugattyujAhos csatlakozik 26 aa ita4r60. 30 1103A ao4lb61 ki - szitott =pis omavarokkal. A osavarok as izotermikua edadm orsdainyekippen b . 146+15 kg/ad asildrdsiguak. -b Iii i Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 L, A ?..,..,_, , 199 A sirak ldnyegdben weak as alkatrissek adreteit de asok adrtaai alskjit illation kUldnbdanek egya4st61.11inde63,ik sir a kdretkes6 alkatrimsokkel rem - delkesik: egy kimpo, away a fut6t a aegadott helysetben tartja, egy vend - relhet6 rate's, asiely a kaapdt ragsiti de a pofik, aslyek as alkatriaseket egyssitit is as.egdss sirat a repd16g4phes erdsitik. A bits6 sir A hits6 sir /139. Abra/ sirt helysttben a kited tAaassra aserelt flet tartja a esiltal nest engedi, bogy isusuill. alkalairal a futdatt desseoeukod - Asikor a -ir oeukra ran, 1./12/retees rilip a/4/kaap4 rigire de kdt rugd seiitedgdrel /7/ erases odasiorul. A sir retessinek/9/hiab4jit egy hutal a futdaltrosirld hydraulikua *nap fogaatyujival egyeaiti, aaelynek segiteigirel a sir nyithatO /lisd 'A sirek ',fair:doe o. rust/. A sir aindaddig nyitra aarad, Rig a fdfut6 behusott helysetben van. A fut6 kiboositisakor a kited tiaasson lird fill tensely, bahatol a sir ay1.1.m4ta, sap" anima alakosott esegdlysdn causer& a keap6 nyuivtnjLba ttk6 - ilk I a/13/rug6 ellenillisit isobars a kaapot elforditja. A kaap6 forgisakor a retees addis causal/ a horog 1111s6 as414n, nig a home; vagoin 1116 lapra nea kerdl. Ebben a helysetben a sir 'Arra ran e a fu- tOsu tiaassinak fttle podig rdgsitre. Aaikor a retools a kaapdt rdgaiti. a retesz rigdhes hegesstett/11/1ap aegnyoaja a kdt VL-44 rigialAskapomoldt 4. zarja a kiboositott helys.t f4nyjels6berendos4s4net iratkdrit. Ikkor ki - gyulladnak a sdld ltspik. A VE-44 rdgilliskapoeoldkat a siren 14v6 konsol - biz ,14/ erdsitik. Is a konsol saolgil a retess rug6jAnak /15/ feleidaitd - sere is A 1'601160p hugamosabb virakoziaa 'satin a reteast rdrds sisaldrel e1 - litott taatoatt6 tUrel rdgsitik. 7ILS7ALLiti BO?! U PILIJ1S0K EL 1111131 A BIZTOSIT6 TOT! A sir kampojit 30IGSINA ao4lb61 kiesitik.Ssilirdeiga as isoteraikua ed- sde eredadnyekippen 61, 166415 kg/Il. A reties de a tengs1yosavar 30EG8s II so41661 /*dads . 166415 kg/sue -1g/ e a pofik ugyanosak 30HG3sIA b61 'adios 61, . ,A0.16 ? _5 ig/ kasstansk. A feud air. A falai air oeukott hilysetban a f6fut6 hengerdre erdei - tett Prat tartja s esiltal a fut6t behusott helysetben ragsiti /140. ibra/. I fs1a6 sirat a/11/kar nyitja, aaelyhes egy von6rud /7/ csatlakosik. A road - rad alsik riga a kdsbetit hiabiral /6/ egyestil, aaelyet egy husalresetdk osatol a feled sirakat ves4r16 aunkahengerhes /lied 'A :Aria resdrlise" o. fejesetet/. A futda. kibooeitisinak kesdetdn a husal forgatja a /6/ hialit. A 'dabs. forgivit ? rondrud a/9/reteesre kdsvetiti.A retess oltordul dB felasabaditja a kaap6 rdgit. A kaap6 esutin air nem kipes a fillet tartani ? 47 a fut6 le - ereeskedik. Is a sir a kited sirkos ham:alien adkddik. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Zrel A strak linysgiben osak as alkatrissek aireteit is asok airtaal alakjit illetden kUlUnbammok egyatst61.111ndegyik sir a kevetkes6 alkatrissekkal rex - delkesik: egy /tempo, amely ? fut6t a aegadott helysetben tartja, egl Tsai - relbet6 retails, amely a kampdt rtgalti is a pofilz, aelyek as alkatrissoket egyesitik is as .egiss sirat a repdldgiphes erdeltik. A bits6 stir A h4ts6 str /139. tbra/ girt helysetben a htts6 ttmassra aserelt fillet tartja a estltal nem enged1, hog, lesstllis alkalaival a futdatt dsassosukdd - kalkor a -Lr osukva van, 6/12/retess rtlip arakaapd vigire is kit rugd seilteigivel /7/ erdsen odassorul. A sir retes14nek/9/h1ab4jit egy huzal a futdatIvesirld hydran11kna asap fogiutyujtval egyeslti, asmaynek segitedgdvel a sir nylthato /lied "A strak vestirlise o. risst/. A str alndaddlg nyltva aarad, Rig a fdfut6 bahusott helysetben van. A Cato klboositisakor a hitad tdmasson 14v6 fUl tengelye bahatol a str eyl.'outta, majd tannic alakosott ssegtlyeln ceussva a kemp6 nyulvinyilmt tttk5- 21k A a/13/ru46 legydsve a kampit elford1tja. A kaapd forgisakor a retees addlg (masa a horog kal.6 eadltn, aig ? boro g vegdn 14v6 lapra next kerUl. Ebben helysetben a str strva van s a fu - tdau nAted tiaasstnak rule pectic rOgsitve. Aalkor a retess a kampot rUgsitl. a reteez vigihes hegesstett/11/1ap megnycmja a k6t VI-44 v4gt1lAskaposoldt 63 zdrja a k1boo54tott helyslot finyjeladberendesisinek tramkbrit. Ekkor kl - gyulladnak a statt l4apAk. A VI-44 vtgilliskaposoldkat a *iron 14,6 konsol - boa '14/ er6s1t1k. Is a konsol esolgil a retest' rugdjinak /15/ faleideltd - sere te A reptilogip husamosabb varakozdsa esetin a reteast vdrhe stsaldval el - litott bistoelt6 ttivel rogsltlk. YELSZiLL18 not! NZ PZLIJT30L EL 1TIIII A /n3703120 TOT! A sir kaapdjit 3011GSLIA ao41b61 kfesitik.Ssilirdeiga az 1sotera1kua eredadnyekippen 6b 15516 kg/mi. A retess 4s a tengelyosavar 3011G8s IA 40341b61 /edsds 61, = 16515 kg/all-ig/ s a poftk ugyanosak 30HUsIA sodl- bol 'cladsb 145'16 kg/ai-1g/ kissUlnek. -5 A 1.1.6sir. A filled sir osukott helysetben a 161ut6 hengertre extol - tett fU'et tartja s estltal a fut6t Inhuzott helyzetben rogs1t1 /140. &bra/. A 1e1e6 'drat a/11/kar nyltja, amelyhes .gr vondrud /7/ csatlakoslk. A vond - rud maelk vige a kbsbetit himbival /6/ egyeadl, analyst es/ husalvesetik osatol a 1e1s6 strakat veserld munkahengsrbes /ltsd ?A itrak vesirlises o. fejesetet/. A fuzda, klboomlitisinak kesdetin a husal forgatja a /6/ himbtt. A histba forgisett a vondrud a/A/retinas' kUsvetitl.A retells tlfordul ie felssabaditja a kaapd visit. A kaap6 esutin air nem kipes a fUlet tartam1 s la a futd 1e - eresskedik. Zs a sir a hits6 stews hasoaldaa etttked1k. APO, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 416. rt` ? ? r, ej. _ A fui6nui kibacsiyivo ? or ajhik zdrt hAszetben a motorgoadda Rsz.kerele a molotrakla / gsz, Aerete i X II 12 12 s Az a lebesen nyilva if.11 711 Pak: : S. ti???? i?-? ? ? ; ? 14101bra. A fdfatd bedusarllac 1- elz6 ajtd,2- falfUg4ealtL alhoz,6- toa6rud, 6- kar az ajtdz sott helyzetboa rilgz1t1, 8- z4r, ,Lz rogs1t1, 9- hated kis ajtd, 1.- iz rud, 12- nand sir, 13- tangeo, S futdaU muzzahen.at Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - .7, 4. .?:, 50-Yr 2013/12/24: ros, Iva- at ofizik rdrt helyretben Az u(idk lebasetz 'Idea vomluA -o fulm; behtivicik 141.dbra. cdfutd banutarl IA. V 1 Id Z rterte-e- lag! 1- .1.3 alt6, 2- tutU eaz gAlt? ? 4 1:& OB s.3:111 athos,6- von6rud, 6- kar az ajtdt yez. r,6eq..ez t41, lid.) Is? t ZOtt Italy tatban rOgaitl, 6- zir?,.r.e., .z ftildot cyitcr: .sot rottaltl, 9- ha te6 ku aj t3, 4.0...vezrrIt Jt?rrezet n.tatlzb r rad, 12- fisla6 sir, 13- tenge,y La: otgail, 14- tar, .' a:, a futdaU mar.k.henc,L vu, Declassified Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Co .y Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 cjia Iec5en vim vonnoh-o faint, behiadchk A facirmi behiava?oz ftk z?rl helyzeiben / - ?i0.4,400.1,? 'futo benusiadnak vialata 41, us ajtovezer16 azorkozot oded40e - folfUggsozt6 konsol, 3- konsol, 4- sir a jobb ajt6 tecauka- ud, c kar as ajt6k vosirliodbos, 7- fUl, &July a tatdt baba- n :66.11t1, 8- sir, away as ajt6t a fdldtin nylttAt nolyzotten to6 klo ajt6, 10- as ajt6ves4r16 osorkozet bImbija, II- van6- 6 sir, 13- toosoly a vosir16 karokkal, 14- kar, 16 kar, 16- a fat6oU ounkabendiaro, 17- vondrud, 18- rad. o zor nydv& A1,0766 q/id zciro(4) fdr guava 4.1,1-43{-0.^$11'2,40S06111"Mhg*."6""4"1"*"""1". liglitair.""- gear'. - Declassified in Part - Sanitized Co.y Ap ? roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? CIA-RDP81-01043R00260o1lon1n_4 .101- :e, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 201 alaniolum bor"4ssal reendelkansk. As OWE kUls6 horitolssessit a aotorgoa- 1 30:bid1et4ask mg/01016.n sajtoljik. A V arkesst soilirdsdenalc fokosiaa -gigot; as ajt6kra aselvinyekkel aegelyaatt 0.8 an vastag hoe:sant/ is harintiriayu aarevit6 bordikat ass- r3Inek. As els,/ rissbein ailyedis van a kerik ad/01ra. Eey-egy ajton a kOvethes6 konsolok vannak: hArois konsol /2/,..sly as k!tarit a aotorgondolihos felfUggessti s sIY konsol /3/ as ajtokat aozgat6 azerSlt et von6rudj inak bakdtioirs. t karolokr.t 111644 anyagb61- dntik, aig as alai ajtora ascrelt/3/1con- at! AO an3agb61 kfasitik forr? sajtolia 4 '4' icasol kit osatlakosdoponttal ranalkesis. egy aukla osatlakosis az forgisi tengelyin a agy khan zir iltal biztos/tott bonthat6 (mat- :L.1k, zie /4/, asely kivalr61 ny/thatd. A- ajt6 klnyitisa viigett aeg Loll hush/ as ajt6 boritisin kivszetett 1102 rl - h?61(0t vazeirld, aserkszat a kevetkes6 r4szekb61 ill: a fut6 kereast- ?,. qaerelt kar /16/, ugj hiaba /10/, sgy rud /11/, a karokkal felsze- :n. -sa;c..i /13/, kit vondrud /6/, ie a rdgatag henger6re szerelt kar /6/. . kovetka6k6ppen allk3dnek. a tato hebusisinak keodsti oaks- ett , 2 ? Lut salti/himba villijira hat is a/sac:Ina a/11, von6rudat is ail- forgiara is egyban arra kiasteti.hogy a nozsi kapoaolt 11r,131,11. Ae nyitima az alatt aegy viga.mig a fut./ 33O-rie elfo.dul. Aaikor ? f.c. se.n1 nagyoob asdgben tovibb fordul, ailq(kar kialad antlehlabib61 s ? a,11,0t: haiyaetbea aaradrak. aiadaddig. ua1 a 13,,tangelyen 16v6/14,/ tengerire itartelt ala6 karral /6/ nem irintkezik. A fut6 tovibt- fJra..4ta folyamAn a/8/kar ellentitee irinyban Sorg:tipa a ten6elyt is az aj- A. ataranak. ftjta adkddise a fat6k klboositia alkalnival a fentiekkel ellaoti- tea cr-.andban folyik la. Ilyenkor as ojt6kat a/G/kar nyitja is a fat6 itha- Leda-, 4t4n a/Wit/sr :aria. A L.atati kia ajt6 /9/ alkrinses arerkssetd a ktit 0,8 as ragtag boritAa- ai rande...kasik. As aj t6n aoilb61 kachlt kit felf Uggsast6 konsol is ogy ve- 141.16 rudbakdt6 konsol van. A 114 ajt6t vssir16 ear:cast agy vondrudb61 /17/ ill, aaslynek sgyik rigs as ajt6hos, t. ahaik psd/g a vesirld rudhos /18/ osatlakosik. A von6ru- dat sardinosukift agltsigivel xdtik be. 4. A_Ls_lind A fatok lysstiask is a strak sirisiaak *11*w/ri4es vigsft a reptilagi- pen elektroaos futda1ysetautaf6k. fatahsir jelsoliapik a aeobanikus fut6- ke11setautat6k vaasak /lied a 119. Merit/. Tan a rspdldgipea ? sank/vial sgy hangje126 bersndisis is: so asirina, saelyet a aotorvairld giskarokaos kaposolnak. Is a berandssim akkor lip all- ) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ??? ....-???, ., .:',7 43 ' 4'.4:211 ??? -?? 'T? I. - ? ? ? tri; '4??? "U- ?,7"*. 101 205 A fatand behuccott helysste ? p1ros je1s61Aapiloa /1 is 16/ ellen6r1s- beg& Eseket a lAmpikat a ftSfutdk fels6 s4ra1ra egyesivel feleserelt llekuposoldk kapcaoljik be. A kupcsolft As a sUmb rOndeltetAse 4 14/kapcso1d fdldelt helyzetben PMAPCSOLYA" belysetbe ?hi- tdp1114at ad as 03-48 helyzetnutatdkra is a futded behusott helyse14- Lek _ela!limpl1ra.Ilyenkor a piroa llaptk 4gnek s a helysetautatdk a "MIKU- Zyil" nelyzetet mutatjdk. Ha ekkor a giskarokat 0reajiratra 41.1tjuk, a szi- rbah nosuailal. t,sy a ldmpik fens repUlde klizben a pildtdt no zavarja, adi6/kaposoldt ik egy mdall PKIEA1C30LVA8/ aelyzetbs. Ez esetben a lAapik osak sk- 4.' ,,Alladnak k1, ha a gdzkart Urea jdratra 1111tjuk,s ugyanakkor hegszdlal i ti A/23/gombot the a/22/nyosdkapcnoldt a as1rina de a futdaU k1bo- .ti Leijustdt jelz6 limpdk UzemkApessigenek ellenirsAsdre haszniljik. 5. A futOmUzdrak vesArld rendempre A fJrutetkat kihocaltott nelyzetben hated /vagy ala6/ LArak, va- laxl&t a hdrom futot behutott helyzetben rOgs1t6 foist, sdrak k4nyszerny1tAs- 131 njitnatos osy at/taloa zdrvezdr16 rendszer iltal /142. ibra/. A Luzalms zdrvezirld roadster kdt ni116 vicars tagolnattd: esek a f6ta- :.1 t Ito, ziralnak vezdrld rendozere de a hirom fut6 fe1s6 tirainak vesirld re ? L' d f?rittLt hAted tdrainAx vezdrld rendaters gorgdkOn Sato husalvezot4k- 061 amely a p116tufUlkdb61 a motorgondolikban olnelyezett zirakhoz ha- r.dts6 mdrakhoz vezatd nuzal a azdraykdsipben a hAted 16tart6 aogott na1aa ves1g. A natal egylk vegdt a fut6mU vosArld osapjAnak fogantyujihos /10/,a ad- elk Kt:4 vdget ped1g a hdtado zdrak reteeseln 14,4,6 karokhoi /9/ er6e1t1k. At1zur a fut6mUcsap fogantyujdt Soled belysetbe illitjuk,a retessek k1- azabaditjik a kampok vAgeit de a zdrak k1nyanak s kissabadMik a hAted ti- Isnot falait. A zdrvosdr16 vesetik Meg GOSZT-2172-43 asabvinyu 7x7-2,5 is 7x7-3,5 as huzalokb61 kiezUl. A nuzalok eldfessitisire a se4rnykds4Pben a 10. is 9., ?alaa1nt as 1. de 2. borddk tithtt slhelyesett fessitdsirak /12/ ssolgAlaak. A giptdrxs 7. fa 16. tOrsskeretek k6s5tt/ ssakastin a husal 6x8 a; ma- ma DlT anyagb61 kissUlt vAdd-oedbes /6/ haled. As e1s6 futd t.6 timaspinak strAt dni1145 readeser vesirli, analyst as o1s6 tut6 aunkanangere automatikusan aUktlitet. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 1A-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 I : t? 4 1; Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 206 amilyet soy Oat /3/ de au vesdrad /9/ kapesel a teagellphes /144 a 143. &brit/. 143. Abra. A fels6 siryes4r16 hanger ds a kdsissivattyu elbelyesise 1- kat amivattytt, 2- a ssiyattyu fogantyuja, 3- pint, 4- retells; 5- a re- tesz feszke, 6- Utk6s6kar; 7- tensely, 8- yezirlohenger, 9- von6rui. A/2'fogantyu slob elnosditisakor /a hittraulikvo rendeaerbe yield folya - ddx edagolde ydgett/ elfordul 1/7/ten4ely is, mealy sakotliebe bossa a basal - tezeteket is kinyitja a fatonit fels6 strait. A zirak nyitott belysetiben a kdsissiyattyu fogantyujinak toyibbi nos- detain air nen hat ki a sirsk helysetirs, tekintys, hod: a kar nossisit a/7/ ttugelyhos kd2yetit6 pintot a/4/retess hits6 esdle6 helysetben ragsiti. Lislia...11.120-13112-111112"11 A e s6 t6 k t d ? en6 si 1. As usesti kendanyag a CIAT1K-201. kenosayesot /as slant eloirtak keniim klydteloiyel/ hassnilni nes alinlatom. 2. A futontt-sserkeset glades 1=1616 felttlet4t boritsa inanitio Yikoay n !seta ksn6anyl rites /144. ibra/. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - 7- 207 4. A felsorolt osukl6kban ssabilyos iddkilsilakint mei kill ujitanunk a kendanyagot. Kends alkaladval a rigi ken6anyagot gondosan eltivolitjuk ugy, hogy a ceuklot vistelanitett petrdleumam1 kiaossuk. A trite kandanyagot ?oak asutein helyessilk a osukldra, asiikor moods kils- ben a osuk16 homlokhisagain air %testa petroleum folyik dt.A petroleumot so- 4e dit a rigi kandanyag odgett fecskendovel nyoads alatt jut- tatjuk be a osukloba, 6, A fut6 keressttart6jdnak naapjain ds a hilted tdatasson 1.;v6 seirsofe- jeket az elhassnaddds adrtikdben rendsseresen aegtilltjUk kendanyaggal. A zeirzofejekben 16v6 ken6anyag fogylisdnak airtiket a se1rsofitj ssirdnak a zeirzofej anya hoaloklapjihoz viszonyitott helysets alapjdu dllapithatjuk neg. 6. Az doosee rudak Uzeai felilletdt, azas a ruestag rudjilt, a futdail zunkithenger rudjit 6. a biztonsigi fut6kiboosit6 hanger rudjdt boritsa landoan v4kony IM-30 kendanyag rdteg /a Milo utasltdo megjelentiodig est a kagot hassniajuk/. '. 4 tilsitisek heraetikus zdrdsdnak biztonitdsa vdgett a bistonedgi tpngerbe idonkint be kill tilltenilnk 100 cot friss MVP folyadikot. 111,1. rdgl folyaddkot a bengerb61 ki kill eretzteni. Az alkatrdssek olyan amelyekot a korr6s16t61 ktililn bevo- nat nez vdd, boritsa dllanddian vdkony AK-60 vagy NX-30 kendanyag rdteg /a k111bn utaaitde aegjelendedig eat a kendanyagot hassndljuk/. A tt.:415 gulmiabrondeokat IL-700-2-8 k4asill4k segitedgevel tilltjUk meg. An ?tronoaokat ugy koll megtOltenUnk, hogy a benne 16,16 1eveg6 nyoadaa 4.*. kg/o legyen. ,te,ettildk haeznilati utasitiisa: a, Az 1L-700-2-8 kdsztadket at M7-10 aanoadterrel egyiltt a ropUldtiri palacthoz, kapcsoljuk. b/ Elzdrjuk as IL-738 eloazt6 coapot. C/ 21nyitjuk a repill6t4r1 palack szelepdt eim as 1f7-260 manoadteren e1- len6rizzUk, hogy van-s flyway a repUlOtdri palaokban. FIGYELKSZTETES: Nem ssabad hassnani olysn repill6t6ri palackokat, &as- lyekben a leveg6 nyoutsa a 160 kg/ost irtiket might- ladja. d/ Az IL-717 bajlikony osilvet a guaiabroncs Oita stielepdhes er6s1tjilk. 0/ As IL 738 elosst6 osapot fokosatosan kinyitva as abroncsba levegdot ereeztUnk, aig a est/kedges nyozeisdrtik .16 next al. PIGTELMIZTETtS: As 17-10 aanoadteren 7 kg/cd-nil nagyobb nyomist nem osabad kelteai. f/ diutin as abronosot a stegfaleld nyoadairtikre feltilltilttUk, elsdrjuk to eloszt6 csapot is as abronost61 eloldjuk as IL-717 hajliikony osilvet. )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release k-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - 703 8442501.mootko- s.-44,111 tr. tortatik 81118.51-8.0)1 X at ?1 31701 ? 611112-6- 201 11 715 r. 11031 147. dbra. XissUldk a rugdatagok isltdltimdhss. Haeantlati otasitts a k4asU1dkhes A ragdetag feltdltdoe EldveassUk a ruestagok tattkissUldkit ds as eloss$6 ssalspen as V-2 manor:Start kioserdljUk as LL-701 dugdra. .eavarjuk a tdltdoeonk dugdjit ds az IL-704 01%6 osap A holland 4.y4p0 r408avarjuk a tdltdosonkra. A td1t6 asap kis B roods korai lawn ttcatif?-%,, az IL-738 sloszt6 ?map pedig elsirva. ktazdldk hajldkony cs8v4t beltdtjUk ? repUldtdri palaoknos.216s6log iI-?Isdk. bogy van-, banns sUritett 1eveg6 s Najd kinyitjok a palaok stI5) e t. 1 Becuavarjul a td1t6 asap nagy C kerskit /ekkor a toltdassak kinyi- e, 't eloszt6 osapot kinyitva levog6t engsdUnk a ruestagba s kdsben a 01t5ce,; XV-10 nanondtertn dllanddan figyeljUk a limsg6 nyonisit. -zikur a togistagban 16,6 leveg6 ayoatsa a ssUksiges drtiket eldrts, tette eii kevdasol /2-3 kg/c// meg ie haladta. as eloszt6 osapot slstrjuk. g'i4giegeser. ellendrizzUk a nyostat a toltdosap nanondterin s as eget- logee r ,adstdbbletet a tdltdcaap kis ksrekdnek kiomavarisa rdvda kieresst- jUk. a, A esUbsdges nyonts eldrdse utAr a tdltdosap nagy kerekdt kiosavar- jut /a rugostag tdltdosonkja skkor beziron. L ; kessUldket lecsavarjuk a tdlt6osonkr61. iSet-136r1"6" a/ A 68IN-6-600 bajldkony oadvat eloldjuk a kdeadlik toltdssalsp4t61 de tespbad csonkra IL-716 dug6t bslyeadak. ? b/ Leesavarjuk a taltdosonk dugtjtt is as A. bollandi ant riosavarjuk a ttat6cponloriti'A.kis kordk lapin neghosva. c/ Beosavarjuk a toltdasap Asa kerskit /a tbltdosonk ekkor kinyili4(44 ayoztem4rA4,1AVasauk a rovistagban 11v6 nyomitit. d/ A layouts allandrsdas utdn klomavarjuk a nagy kersket /a taltdosaak tkkor bastion. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .7,1A-RDP81-01043R002600130010-4 It " N-4?'.,? nr. t ..g.r.r.''..?.);" ? -',4...'t? . 4 Q. k6i1 It r. .........?......_ ._. 50-Yr 2013/12/24 211 tOltatit is neggydsdilak arrdiw hogy alass-s rajtak seivirgds. As elleadesd ooap legaldbb an-re inelkeiNk kl a Mil Mitt. . 5. NegvAsagiljuk a fsTie tdmasookato a' keresattart6t. a felerialtd ego - adpontokat, as ajtokato as Ajtdvesdrld seertesstet de e11ea6rAss4ko hoc aincs-a repeliso alakviltriso SIM lama* meg a felerdsitiso nes koptake sog a osuklis seatlakosisok. IlleadrAssak a bistositisok ipeigdt. 6. Megvissgiljuk a !lade* kibooedtott is behasott Uslysetisek strait de ellendrisstik, hogy nes eirilltek-e a rug6k de a husalok feditlea Vissalb men lasult-a neg a vigilliskaposoldk !alert:lefties. ' 7. Magvlsegiljuk a hidropasunatikus noisier tartosikaitosdveastikeit, asjlikony oadveit de egyesitiseit .2 ellendrlditiko hogy :tiros-a esivirgim. barseolis, nen lasult-e meg a feleipsitie. Illandrlssak a bdstositdsok ip- sigit. 8. A rakes' falai% megtiastltjuk a eirt61 is a h6t61. A fdfut6k kends*. t5ltise 4s alleadrsiss A tentie 1. Al Usail kandanyag CIATIM -201.kivive a ktlan aegadott kandaayagokat. 2 A futdail eserkesetelnek valaaannyl sur16616 felUletit boritea slang v4kony Ueeal kendanyag rdteg ildsd a 144. ibrit/. 3. Villinda flgyelast kell fordltani a kUvetkesd osukldk is falUletek Whirs: a/ A fut6 keresettartdjdnak osapja. b/ A villisosuk16 /felled, kosiped is alsd/ oeukldi. C, A vezetd rud forgdel tengelyinek kanies. i/ A kilted tiaaes igloo is a1s6 oeukldja. S futdall nunkahengsr fe1ardsit6 osukldi. f/ A sirkaapd fortisi tensely,. g/ A air reteasinek forgisi tengelya. / n/A futdall-rakess ajtoinak valanannyi vesirld osukldja. 1/ A behusott futdhelyset sirkaapdjinak forge!. tengelye. - V A behuzott fatdhelyset sir -retessinek forgisi tengelys. 4. A felsorolt osuklokban a kendanyagot lidesakonkint fel boll frlesi - A kendanyag cserije alkalsival a rigi ken6oe5t gondosan el kell %Avoid - tani ugj. bogy a osukldt vistelendtett petrdleunmal kinossuk. A friss kead- asjagot oaak asutin @salmi a osuk16 t.rb. helyesni, aalkor noels k5sben air tints petrasua folylk kl a osuk16 hon1okhisa1a1b61. A aosAshos is a rigi kondenyag e1tivo11tisihos a petrdleunot feoskanddvel nyouis alatt jattatjak scsukldba. 5. A keressttartd oaapok selradfejiben livd kendenyagot as elhassaild- "mak negfelelden klegissitjUk. A seirs6fejekban 1iv6 kendeayag fogyisinak Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Ita) 6'13 t , I 213 6. A ragostavk besellyedise a repaldetp d116 helysettlen teljea rep* - 14si suiy 'satin 2101 na. , 7. A kora -osaptgyak anydit repailberekek de fabereadosisek? o. kbnyv /Oborongis, 1949. atsodik kiadili 00. oldalta kbstilt utasitto satirist till aeghusni. 8. A reptildap Allis& idejda a kerekek ..gualabroaosait vtasontakardkkal be kill borltnni. FIOYELM1323213: A futtidi ftadi behusGsakor, ha a fdfutd-rekeemek ajta - jai faloldott tllapotban vannak, tartsuk @sea slott, bogy ast a osavart, anely a vondrudat is as ajt6t sue - ? siti, as ailed furatba kill beillitani /list as ajt6n 14v6 ttaltt/ nen a faledbe; Alert egytbkiat a fatted behusidea alkalatval as etdvesdr16 aserkeset eltdrik. Is as utasitts asokra a 24pU16gdpekre vonatkosik. ens - lyeken a jobb ajt6k strral asa rendelkesnek. Elle_ Megvizagtljuk a kerekek kbpenyeit 4' ellendrissUk bogy ninosenek-s v1g0ok, asurisok1fut6fe1l11et-kopipok de helyi dudorok s nen fatott-e ass a k6pany a kerikagyon /a jelsisek alapjta/. A ,Openyek tovttlbi Uzeaaltet4shes adg felhassntlhatok a kivetkezd es* - tette". a/ Ha a kbpeny felbletin dreged4e1 repedisek watatkosnak. b/ Ha a karcolisok, vagy nes adlyrehat6 vggisok a vtessat sea sirtettik seg. c/ A ktipenyon it nem haladd kimabb ssurisok esstin i ha kit vtasonr4- tegne1 toot. nem airUlt meg. Mergy3z6dUnk arr61, hogy van-a sapka a toltdssalspen in a uanoiniter se - giteegeval ellendrissak a ksroksk levsg6tUltstinek nyouisit. Is ? swamis 54 C,2 kg/ci logien. Madvinsgiljuk a kerskskst is ellendrissdkohogy ninononsk-s repsdisek is ver6ddask a bordikon, vagy s4r014ask a isikdobokon, non esivtrognak-a ? fi - kik leerseit6 cadvei. Ellendriszilk a keriktengsly azorit6 anyiinak bistositiatt, 2. Vissgilat r6v6n ellendrissUk.hogy ninos -0 ssivirgds a ruestagok du - gattyujinak tduitAssinil is a Ultdcsonkokndl, ninos-s korrosid a dugattyun. A autatok sefitstevel elleadrissiik a ragostagok tb1tet4t. A ragtotagok basUllysd,5se 2101g um kBrill legion. 3. A ruestagok 'strain 14v6 nyonok alapjin neellapitjuk, bogy ailyon volt a nagdatabok mm1114110 loksts as adott lessAllia alkaluival. A rusdata- gokaaxiatlin lokets ne haladja nog a 290 an-taia a ragostag 16kets as adott irt4kn41 nagyobb, is kell ellendrisni a leveg6-tOltstet. vagy ha a esUksig 'udy kivinja, a folyaddkt61t5tet is. 4. Ifsgvlsagaljuk a viddbarkolatot.a ondnakos sselepet, a aedvssetikeket 1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .-;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ,IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/i2!24: 6. A rAgietamek beeiillyodise a repa14.4p 4116 he1yset4bea teljee rape - leel euly 'satin 2101g am. 7. A karik-ooapAgyak aajdit "A repaidborekek is fikberoadomdask" o. Wye /0borong1s, 1949. aAsodik k1adil9 90. oldalAa kOsOlt otaaltAs eser/at kill meghuan1. 0. A reptil6g4p Alliea idejin a kerekek .gumlabromasalt viesontakarekbal be kill borltani. FIGYELMUT1113: A rating! f61d1 behusGsakor, ha a f6futd-rekessek ajta- ja1 feloldott 411apotban vannak, tartauk sum slot,. bogy mist a osavart. aaely ? vondradat is as ajt6t goo- ? elt1, as &led furatba kill beil1ltan1 /1484 as ajtOn 16v6 tiolit/ el nem a feledbe; *sort egyibkiat a fatime behusisa alkalaival as et6vesir16 sserkeset eltBrik. Is as utaeltis asokra a ApUl644pskre vonatkosik, ame- lyeken a jobb ajt6k sdrral as rendelkesnek. Sllc Megvlzogiljuk a kerekek kbpsnye1t is ellendrisstik, bogy niaoseask-e v4gdeok, esurisokautiffelUlet-kopisok 4s hely1 dudorok s nem futott-e zeg a kopeny a kerikagyon /a jelsisek a1apj6n/. A .penyak tovibbl UssaeltstAshes 4e felhaezn4lhat6k a kivstkes6 ese- tetten: a/ Ha a kbpany felUletin nregedis1 repsdisek mutatkosnak. b/ Ha a karcolisok, vagy n4M a4lyrehat6 vigdsok a vAssaat ima adrtettAk c/ A kUpenysn At nem halad6 k1sebb esurisok 'satin ha kit vdasonri - tes61 orb nein aeriat Mee-gy5z6dUnk arr61, bogy van -s sapka a thltdasslopsin is a manomAter se - g1teegivel e1len6r1sstik a kerekek 1evsg6t61telt4nek nyomisit. Is a myosin Si C,2 kg/ci logien. Megvisseljuk a kerskskst es sllendrisetkikogy ranossnsk-s repedisek is verddeeek a borddkon, vagy ',erne/oak a fekdoboken, non sziverognak -a a fi- kek leeraazt6 Ellandriselk a keriktengely szorit6 anyeinak bIstositisit, 2. Vissgelat riven allsnorlssUk.hogy ninon -0 wavergis a rogostagok du - gattyujdnak tdmiteseinil is a tOltdcoonkoknAl, aims -s korrosid a dagattyun. A autat6k seciteigivel allandrisslik a ragostagok tbltetit. A ragostagok bseUllyedess 21013 nis kOria legyen. 3. A rugdatagok .strain 14v6 nyomok alapjin meg4llap1tjuk, bogy milyen volt a rugdatqok masimilis lOkste as adott leasing* alkalaAval. I rogdata - gok max114l/8 16kets nu haladja meg a 290 me-tala a ragostag 16kete as adott irtiknil nagyobb, le kill ellendrlan1 a leveg6-t6ltetet, vagy ha a salami( ugy kivInja, a fo1yad4kt6ltetet 1s. 4. Negvisag41juk a vid6barkolatotot osonakos ssolepet, a oodvesetikoket Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release Cl LIPflPRI -C)i n43R002600130010-4 50-Yr 2013/12!24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? ? 25, ..? .# ...s.,:z.,....-.?-5,, -: 50-Yr 2013/12/24: .r..... x? ? ......,,,, , ...... ,..,- i,-,??? , ? 'a s, ..a..., 1. PF ..? . ? ..A.; f ;.`-', .'1,....--gt IMMO! IMME:MIMM V=CIZW=It KIP) Jelmogyorozol Alitarivonol /billratikkus/ kiritenol /hOroulikus/ OsszosPir'o swot Lisypig mai P. t504/cm? A Indrookkus oim, viola* MI6 von* porepil &nonslip' ro-ok* futon; Ribocsogri two' Minn; Mini rend feAszorny "wind wool fekSiorny instat00 VOW ROMPS fekvonol (41#1 ? 15 A mirsznfoion kite monontiornuer LI No0,-Wer ?Di iz &valor. JO, 'Fe ? plonsept hift? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 0'1 v?-'s !tu .44 ? - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: A merfaion rnoftemiterrifror morw,w9r .40:cs &valor. JODD ,Sizivncco, fpx. 148. tbra. A hldropneusatlkus re/Rinser 1- a 16 fiknselepek; 2- ? fikek ttkaposo161; 3- PR-40 hldraullkun nyoain- plt61, ondkkent6 wisp; 4- a sUsserfal hal fele /rajta belyeskednek el: a k6s6s /leveg, htlosat hldreulikus akkumulttordnak aanomdtere. a fikek hldreulikun akku- Palack. auldtorlimak manoeitere a jobb in Del fik aanoaitere. valaaint a !Aston- 21- 141 ski ft/taxis sanostters/; 6- P8-8 differenola; 6- a blstonsigl tartosi- onap6 kok vesirld nsekrtnye /rajta helyeskednek el: a kisi asivattytt manottite- 16sat I re, a bistonstgi fikpalaok aanoettere, as e116 futt bistoaniel palaokj4- r61 70 nak assomdtere, as e1n6 tato bl mmmmm 41,1 klboon4t6 rendeserinek levegthi- a fikst 16satibne l4v6 upends! joist aesont4ter, a k4s1 enlyattpu viltdonapja. ao readiest els6 to ssliksigkilleandt6 osapla, hldraulikul viessaonapt aselep, lig- hilisat nyon4sestkkemt6 eaglet 160 kJ -x61 50 kg/od-re/; 7- kisl bldreullkun random esivattyu; 8- as .is futt suskabengere; blatoan4s1 dtkapomeld; 10- filveset UP-03/2 spersittk; 11- a fettle bebunote belysettaik strait feint $t- lapitt, rakeo/ eestrld mestabanger; 14- as .1,6 haft bldraullkus trealdnonilla- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release rib?PnpRi-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .-;IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: .,Balvasivi A hldropnitaaatikus ldraullkus nyomis - kednek el: a k6s6s hidraulikus akku- valemant a blstoo- iztonsig1 tartozi- sivattyu amosite- stonede1 palaokji- esaroinek 1eveg6hi- yu vtltdosapja. as osap6 sselep. lig- - Iasi kliramlikas gl itkapose16; 10 - [mit /a fel.6 sd - kus AraalisosAlla rendsser ssarelisi rajsa pit61; 16- viessaosap6 sselepek Ulepitakkel; 16- fedilseli teltdomoak /1eveg6/; 17- 1igaser6 /216. tartosik/. as 0106 f'46 bistossiiii levee- palackja; 19- levegdpalsok a sallksigfikesiahes; 20- hAdreallkas tartily; 21- 1igayamAsosOkkeat6 70 kg/af-r41 46 kg/oi-re; 22- hAdraalikas visesa- osap6 sailer 23- a fikreadeser hidrsallkas akkuma14tora. 24- a Uses k4- 16sat hidrtUa akkmaa14tera; 26- 141aioadeos6kkeat6 sselep 160 kg/?d- r61 70 kg/ -re; 26- kldraullkas drea1isosi11apit6; 27- fojtosselep; 26- a fikestrayek maksheagers; 29- 11 -13 olajssivattya; 30- a aidrsalikus remiss' felvev6 osoakjal; 31- slles6rs-6 mamomiter osappal; 32- a Maas hdlisat kAirsalitas satirdje; 33- a fat6m9 Jelsdkissaldks; 3S., a Attila remdeserimek klirsalikas sserije; 36- visesassillitiseelep; 34- a fatimil feorssetikl eempja; 37- a fiksk sekesorssija; 36- bldraallionAraaliees11- laplt4;39- llatems[gl dtkapess16; 40- a f6fat6 mmakshamgem 41- a 9A-77) uslvattya SebesseatosAt4 satemat4ja; 42- "osiaakos? ssalep. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 _ 444111.k 7111' ? ,r A kmeAutmUS 10044141 rommtmu sue Pad Pima* FIEWAIMAAA ????????????? ??????? ?? ?????????? .4.40 ????? ??????? ???????????? ? WIRMINNWAIMINOR of sof ow: ??????.? ammorm, ? **a, ? .???? ???????-? ?? ???11.0.1 A.....nWRWM9Nlafie . , ? r4 ? 140. Abra. A ildrepesemAtikus readosor /411,1 Titles/. IA adrijAes silott mimic a'14A.thrtaak telolAsk seg. - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 MC Arc & llitspnaunataLle reales?r /461?1 vislat/. /k116141abla4.ttasiaokb 1411.1brillak felelikek ow./ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A. ? Iram=ocum.11 t MAIM a read* saasaimme mans 1* A resells* hASsegassmallise Isseassaismit/US. is LIDAhola/ as a ses? swaths, Iwo aaaamestaa a tsWalliat. ? Slassingsasts a MOD% a lea? aisysipst I... abislitll?llbn. atersallbes maims a rspeisile amnia Issasiasellal irlassisal ka- pott sissoloilla as lessee Ssissallt lasesellaist. A pegmatite* messes as alai SW esibseralloassaallatbes. silkods- rilleadosas 44 ? allvasallowslabsisit lsu,n1 15/4 tillSitiadass assasSisias. ? latesallbas reaksse UST Wei sopsaillesat sitraallhas seaSsast seersIstandatisl a 3sba is tel astern fagsseSist hleaerelt kit 81-211 tissue asissivattie amain. ? altrasliass asimpattpsar SassaleSalmail vidlisemit ***Wass. valsaint as opostlft?? ?10,13441 hisssaalltfeks, a ssaasserts NAN allselifitee seat- Iskilai?. a alinabbasalltovek aleph "walk soak% Ma ? salipsetrit irsgaiis knurl uakrta kapseelidjeask it load 3415155. ? osiwattiek ramie' 4Os liejia ? ka a mawr felpaiikimaieties albeeon,.? aldraallkaa akkumilitaiektima swigs Imilasaidlk fel sialtal. a bow. 1.4?4 leveed domaselesdlik. Bet as sassaidt sollasig moils a risavase Iliktiadadakea blesigreaag dt telkasesdlhatjak a wilkedistme24.1 astiattlak kle?41.t4ask4st? velesiat dies Is. as a esivattrit Uinta. a. miaow Moat lal.pallidaa v defisiodplaje sosirit a ktissallbas maim, a alizealliamt taste, taljea irtairtalat aka Sites. a siaateser 151315 SellarlalasUI Mee. ? laktess?sk rataassee Sasselest 1514 01.141Ssissk WS Org- an% 1???64-pa1eek saalin. agfik ? Wow is as doe ftWasekais-klbe. elittaabria asassdists.? ? Mott pas Lissom ? ? solasag-Sillsollet is a. ? basteaadst Nkossautesta an islaisrait ssoralailt. Sisk fasseleal slualat aass?palask. biei?slaas ?ri!dent, buserilal levess-ra.4- . .? . tom tasiltt. 1r, , . _ - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: :1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release DIA-RDP81-01043R002600130010-4 - 50-Yr 2013/12/24 .a406011 ? ,yab,11 t4.7. 4. Z.atfkrsadmaar. $. ? IdliNdlielk. ? Isseimpaile ft as fibliffilifilk 4. MAO b4648MOldi 1 1 insifter. MUM* N. ? 144140-0smiggsg. A la4I1issumMANNAtibittate060,84011M1611460i ds e db ? ? ? Mott tartesdimadl A speed /*mai visisseibes leriesmOks 1. 214resllkes testily 2. n -is marintirit 3. A 101,441 hafts% Milsomilhas akhumuliteral 4. 114rwa11bms seer! 9, A SA-?5) sidesttpstekossessteslti sstemsts 2 ? 6. A esissttysk olkiddrdt 1?184 bevesies4seit 1 ? 7. ISE kdsl k1drees1,stl7s 1 ? 8. A k4s1 =tasty* 4tiod1t4 1 ? esepja 9. L4daromdsesektsat4 /180 keed=r41 VS 14/4-ve/ 1 ? 10. L?veg6asek4 /216. tortes*/ 1 ? vei1asat4 wasp* 4 ? it. Polvesd.wassbek: ? *7.64 .51.6 13. Tbltoosest lessidteltisles 14, 91druullkus vlseemseep4 eselepok 15. Summates ?Oslo What? 111-250 ? 16. A k4a1 eslysttysk 10-210 a 1 1 1 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? sememdtere 17. Illendrad ossesdterek 114-210 10. is e11esdrs6 saselsoiteavk ?wapjai A tartimak: rut6sU vas4r16 readeserhea 1. Mv?astdkompok 2 2. tutds012949 3. H16rou1ikus Beira 4. As .1.6 tett 8640104(-kllose4t4 4180106, 5. B1846.1461 v41t4liaps441411 6. 7iessaeresst6 6661epek 7, tidrua1ik44 irmatiossIllagtik $ ? ? 0. A fe1.4 stria voss44 14444pre 9. A t3tat6k amate1909641r91 10. 1 As 4186 raid ausaMilimpols 11. As 4146 ras4 46113094.1144H4t4 essassore 1 12. listme4g1 leveGS-Passit 1 1 1 ? 13. User 494106 es4103 1110103".." a atal".6.1 1.."4"alkalar smfaire 14. 1.4644684?84011M404 /1199 tit90'241 141/sf-va/ 19. Fojt4ese1op .. 19. As e1s4 tatdt bitemedtd lonetkilds somemOtsse 211-100 . 1 1 ? ? I r _ ' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 .1.116=INZMUMIRZEOZZawfwizzapsczgarti ? 50-Yr 2013/12/24: 1,1 ??%,)11 It' , ? %IL- 2.%= _ ??&??+' ?.4.) ? IREGEL,,=, ? a 4001,40111410040:1AS4s ? r-:01??,?..tr* ? "}"itE? ' -?`? -EP ? ? ? - -a ???? ? ? "?,.? afa ?,..? ? ,? Li!, ? ? ?? ? . I. ajavammiuminamiumus As [pads esiblaslities 'dolt ? hAdmigmematibma modem tastisdhalf , wakes esisprms hopesst et /24684 ? 1411. /WA,. As siitt OMNI a Allem eis$ Adiedbm a sikaaortel Met% a eimaith ascia a altmertalea.valmalat a pilitit'ds ? Tillie hemelismatalita? allow lit a saoladiatilaalliais joblrelialds. a aspedlk do as elflike jelob As ? Dal matemsadala bldraalfts? asettalibtalia 10110411,412 01. Lifilfigmalafjkig. .A Glad rimadbos simarfalsgaitt ? fdtaselepek tweak: ? jobb is tal, 0148101 hattlokatties psiilsiat testi is- rintlranys Galin erialtve. Aliattek a 4. terssiessa !aids a Idkei ratikap- csoldi talilkatik. A viltikepsolikat 2 so vest's 24112 salsgbil Wes/tett lasesekre ragsitib. amelyst vim:est II 40 Cam dtelvijil saris menyval a ke- ret esolvialeibes ardsltsaek.Balril a 4. karat do a 2. !Must Wolin 84s? has= as &Usk:Vila 22=40 need-ft-ktest4ft melOpe 1011,08A041k 411.A sills- pit k4t 41 6 imm-se disdrArk awls samurai orgaltik a lessaelbsa. A Asaselt a ciptOrse 4184 ristiaskrpilisiail livd sallvisykss satemoolik. A giattfras 2. de S. berets! WWII "'soak a borsAmladpreadasor tart* - adica1.fthes *art's*: ablireallbas Wird, lalsteasigt aselsp. sa0214s4 $44"- ttly a vlsossosep6 saeloppol is a kierealltas tutasik. A biArsallkos salisi Os blatselti.saeles Valeta beassisa belyesboiaek al aaelyst anis esavasokbal a sisters@ jobb !slim a sserbasstimas evistts- aeli. I koasol slit% egy misik begesststS Wesel talabati. easlybss asavasek sagitoigivel a ssellisi %artily% er4sitlk.? A saellisi %arta, alai essabjiba viesaacespd sselepst saavaziak.Aktirealiloss tartsaaik kit keasalssfalageslk. A hidritalikas tartesikst a4J smear erielti a Ima8deklass. 'mist a issans- lokat 1.6 ma ilmirdjt 2.142 ayb41 kiesitik is a 11.ilanareitikkala. va10ada4 a ciptarso leritisSios ????????11k ? re?13.404????2#astrla Issoliitil balsa da jobbre. ? A gisterse e3s6 rissibea a alasercel sigObt albalvaastt tartesibellass ? reptaigip orris lief Wiliam beessatil lebst.basaitisal.Aa ski.lyilis falai laejAt tansies falayitimati 2044114 b4peaSk.$1. . A-11111121L.L.LAIMailinallak_Alliampatai Pal folk /bal bagoesid Itilla/ is. r in a 011sa4e14 811800- ? It. tartessmin ailliftealibrAllidlipmCili41/1#immilsii. a lei is jell NU/ 1111-00 a 344110?113"1. meatus. tiklik 4 lossolassiaalsir Vivist miassieip?-? ?? ? ? --g P ?:P Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: -;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 w ' ----?"4-4111. ? s' :;t:''s.c Op.isisi Zit WAIN: v AT 11?16 we -2 11.201146- ,4-1,1 11?2M0 v -.0 ....,,teski. -1,-' Patties lottriun -r - Wim*18 Mei leWOO& wct .11 t SS VIVO" OWE? edetese Mlles%1111241W ? ?OT Aordevo 2% OW Me SO ,41! ?????MTV?17????I 14 MO Me OS JNOWIMOOM .0 WI PM 921? ''IL !?101111stee.IPEPPII&CI le assysime -11 teed/04M* simulso ? -2.01009st? SILwfloslorestex vim ugnestestept seer.% a ???????saift amlefP,Ille ?14$??1?? si-aa go !it ! I$ ',Megan .4 _.maitliATIOTSM swirmium ../ . ?.. SOPA... el?P??? *MIP?14411 32P???4?Tt V **all? 'LIT Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap?roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 tr. NEM=111=ixeme....,,ars- .97 giggisss 3.111 Miss,. 144 41,14.,..111PaSissIMMIt MOM* as *el Milesplaelt 1ogeoles1s:a11141 /144. 4lies/.. A plaibet tit rbgelt4 imedeff Of*** es dipsssIbes. A 44445Ms III t.141 4.14. 1440640,114/a 144Mesedit tftWas4ssee lme- Opelaekja belyssimilk al? A palmbet kit V068115 Meader 404.111 es dear nth's. A g4pterim jobb gal* ^ a 14. kosols41 talilket4 a lemedroadmor combje. A eeesk Meal?. egy 1evegfes4s4 /114-as tastes*/ tes. A 14104- ?bonito% kit news efAsitt a Mina- hos. A esatlakesi sem** Wool% lave1r61 tot* eisja. A lavegies4r4 aellett a 14. tersoberet 'mislay& tit aloomeeep4 mole, me 41646k- DOJO''1. As sulk mole's% as sl- ob fut6 aakkedeklbeesdt4 ros4mos4- ? tortoa6 palsok teltimmaliba, a stsikat pig a aelko4st4hea4e le= vegApplackjiaak telt6maaldba 1k- tatjik. A vleasamood soalspeket Sam itairdjU awrimmessak ardol- tik a 14. tarsakent eaelvis/Are sterslt konolkos. A kesselt kit 41 6 as Atedr6JU aorteemear tartja. A 10. forsaken% /a real:lie lrLosiba adava/ jobb aldalis ago bldratallkaa irsalLsoelllaplti vaa.asallat as .106 fat.4 Magni mealAba Iktataak. A sail- lapltd mallet% as 0186 fat4.klbeeedt4 mealdaak eadmmtlkalea wry fejtdem- lop rsa. A allreallkus 4j14.s.11lspit4t billam Usti*. A billamet ma- wrrol araeltik ? tessekeret @sa1via/4Mo. A giptersa jobb ?14a14. a A. is 10. Unakentek kesottl makamea a Seleb Mrelaok maid& 'workmate tal41ba14. A fikeeArajok vo54:16 beaser4t a eadraykia4p k4te4 SiStartija sodettl gipturzenakasabes ketik be a iiksadn, veairli remisseribe. A fiksadniek kitisiti naslAbis 14v6 kit karsaliksa dres1Anaillapt- t6 is a fikaallossat vlanailliti nineetibibs 1ktatett fajtinelep a 17. torzennt bal elialia /a repilie triujAbii sine/ balleakellk el. As trealawalllapltikat 1111mook tartj4k. asel.saket werimeavaraidoal irdaitunk ? tersalearet saeliisiribea? A cistern jobb elealda e /14 Al. lletersakeratek klattt a kersiassip elmaimatkkeatt saelape belyeabettk e1. A asalepet kit Ab 4 sa itadr414 saviammear arAelt1 a delmetwa. A Mbost att2/48/25/ sorevitable erisitlk. Lidaraulalfili /lab is A aotereomel4kbas a Widwarallkse :mimes tdpolesrdeol. valm4mt a tier t?k &I ? few* vesgsti assaissesit blos158515 teseesk pog/almsk belpet. A larteadkek e eel de isle sesprimass asIssetsibmoss belpookelmek el, 154. Ora. Aa 6186 fat4t kl- beeedtol bistase441 Palm* elhelyesiee. Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: DIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A Utak -tdareisiiiisiasiit ? S. Info- begiftes sesesesat beitis ..54ita.?????2. it,?*1?00.? ABM selositesibee 60. Mat temosstsook. A pMiliblefInsisdra allipolows belpmest. A Halal bassA essisserAssi seasse4aho4 assI, s siAssita* sled bOritiMa sea& bast 140141.'s A. As T. ispola say bieseetass 4ase- 1/Rosillsp1iA, Ailitsa be. A readssimi kit fagaskerik-tipasa 21-12 salvattyu tdplilja.A selvattss- tat 4 sonrikra sestalik /11s4agy1k anasis spat/ /16i. Oral. A silvans'* sUtodAminsk elleadesitiSO a mesas:to vilasati @salsa is a salmi hisi kit rug,! 4ft1 alldtett ammusitort Unimak be. Aolkor a notseek Wu*, a silvans'* a iolsadibst dlliadisa bajtjik a th 1.0.61 a ,saimastbs, s eedltal fekessdk ? noises? aymmiadt. A Islyadik ^ yliaast6 sselepos dlialadva a *Milos irkssik. Mal asetlistul a Mei alcanyazddisaktil. A aseri 'Ms a islyadik tertkit halal a takermsanslt6 automat its. &booms a keein Imilisattaa 14v4 'goads sesysisitil ~Sea a - !ma adldastla, vagy Wag a kis ellesillisa vissaassilliti tivesstikbe tram 111. A taharaentsolt6 automata a Nanny alomisit 110 kg/ai irtiksa tartja. 'Ancor a resissettaa 1101? keidayseds van, a ssivattnasoadvesala egyeeal a vismsassillin voaalls1 s a maivanyi a sialmilAs ellsaassadasal ete=ben dolasmik. Ha a readasarbes livi *yawls 601 6 kg/oi ald asikkas, &window's' a remosaart.ss ssatlekailk s ? ssivanya ? residuum assmisiS a sisbAlsos 1,0.10 kg/oi irtikrs ' -5 A rawness% a allude talsevalsoliss ells. a 6AVTI teimermastesiti aan- aattbam livi 'Agne114-mm*1ml vidissamls tegva akker alit. Galion a roadaserisa livi arimis a 160 ? 6 66/4 &San m610146341- A fOlyaiik a Maas adldeatta iziessvi asstini a kidrealikus akkammlita- rokat s egylaspleg alp* a replipipi readasenk velmassasi vesirli ssappl- boa is asaksimsprilass 4.a /Maser* dllmadiaa alkadisass illapstima tart3a. A klizimidmamaldtsaikat ea batik isadsasite. MR kit kidreaklmalillast await' rektor-et &stasis% so ???atataiximaseart sea roctsiber- man4p.t litja al. Rasiltesasig a tassAsies lass lillramilkumalitszt Unit igia.11P. flab/. ? Aus. nook ao????? susik-whiammis iisp?dommaatut issislas tend- ilk. A kilsamillialsitersiiI.,N3,.P,?T5Llsississitssi ? MAW idiot a tedilssti . -? ??? ? Declassified in Part - Sanitized Copy Ap A-RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 r- A 1133=211:12MILEMr.42,,s.gia, 50-Yr 2013/12/24: s A WWI s ulWuI theedabli, litimiebiek. Abated ? tailiplueole de ? itaassafol vielleeeele 4eleed141 Um. egeedis a leelle diadeattai 111. %OA waseils ISM Mee lidIdeseba dolma. esseellil ? ?ilaslialiat ? emptisien me a asedeaselemell eesleedie idlesie?es. dot webs 11/6-44/A ISWei koar? sp, emeleded a beam Widest Ilidds?ohlmaldiseadadi laymidease** It A Irmo. egridajdies IS kola Wes& atatt &Oda' a Weide assed?? ??111Mmate. opealapes. l main Mi 1rWai loss ? maiden! a Mak eidosalis adoclitordast trisellessedadt. MK a vessibil a lesedi elhaise ? 111114 a?eseildisatia. atilagisba 411kiJsJ.ilL ise kfsJ.is aseldisa ? esitent a asiadap?Ap laassidinemidtsedwei 1*iseelined3dt. A Alinellibielalaseat Val?s? wide ? klireallina teeeeser agendas sans lairs. A aldroasleattrak laseliptelamad 'diem weeds ? *Mk seelaillskibmsd- tias 4. a altrialemaldisrak assteled?? 1*atatidge? ? adult solvatees eseitei- 64,e1 IS. Aa A1erse1Lba0 reifteit %Weals tebesatte a seeladiseet, am *lad 4.- tat guriutt levaserel Wade/ men ? bletamodie loyeadtalase Sesdaebegftad- val. A Masai Urea opetbsi easalpindl faseva is a mattabodriald lima/ ter- 16 aroadaiLaak areadodase kl. Arra as *setae. ea a elevaalleims casessos eamiellpialimad vale. asi vs- eldrepasematiltes Ipleteseiat fillcrealeses 411 rantlellessiaire, asslyet ga- la bilumegit leyeelealaskja aleifildtet. ? A salvattylk allallifeit a ealvattpak jelelkeeellidite al??4.0.1. Seelyek atejtk a kilmalikaa radomar alai???451 kaaeld?aparears Melt ? tilreekent Ultra *Amyl% jellailipik grr4t. Maar a 41A-tef tekeassateelt. eateea- 14p, a Islaalk klaleaamak. %tites, ma ? salvattret Ilysalor Imam tie allesayeetaaal amebae dalaeava Aseaks Lidadaufilititediott LAgsuiltuansi_kantfililLALMINdia hotter a Mira asepjAt klbeesAUsra Allitjek /a asap twatlaja a 604116 alma belsastbett/. a agesiveaalb41 kilaeelea Atealad a talledft a 4.- taaw66,0a de a Mali musk aamiealme Alasslk, abet a- sI" deasteragt lellastbe telSa de aegis' kleiltja a falai advaba*. meljek a tale- Whet lookilaott belssetbea testjikJill. gam/. Mane ? 614/??17? ? 06410 WayAetaaa beaeleAlk. a telyalAk egylispleg Apia as Safi embeassaa- Mos es a k45 tiammaiki.amaphse Ass Uwe as alai tate AlleesAtIdtk e a ti- istateki inapt podia Ationastidamic a feratec klbeseatitailia. apswirisia a tkleetiki Napalms 'Weestal a tatAk inalobasenialai/ weal a 0-total- klb???1154 jiestartialk a Sedatlik klaosalidea. A ??????aeipardi alas- t4v,. ten ogireseess a feaaaated saapas loneastel lellovitimpla a *arta/ft measlaaa'seatklaNalk. As ttief_ait&eolialwasaideak Wh5.a4 jam a aaagaif..amis lisiposstia sawn. a eloalemeAll.114 , 4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: :IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 6 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 pleasing.. isig-ggs niggle *lanai veil. -aegpagslemamagfewela emus e 11011,4O431/1 V "141, .9gI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 SSG' 14, kvemstal 1**,0% vesellak. Vs a spasp a layeellorfmeat 180 asfai-rdi Nkeed-re saaaasati. A falai air* nmiltiaa septa sambas elase Ss. %posy Mat es sled woes. a Nal asivattga talaallajd% 114 bell Walsall MOM natal halimi- VW*. LlikIllikankjildjUti. A fitesirayak vlassaillItisdra 4. kitirAtdeoire ? tiksatrarit osapja molg61 /159. Lira/. Aalkor a fiklopek 'sapid,* redmatyajit 6,1seaadilltv0 boldsotbe ter- 1104 /a fugal's" relfeldha folyaidk a 'gapes beresistil a tikevilvidek sm.- bibeederities irkosik is a fiksairayakat vlseaaillItja. A telyaiik a nes 641 - gas6 kaardb61 lassitva tivisik el a kit dremlissalllapAtia 441 ? asepsis be - A fditlepok kltdrities alkalaAval a felysiik a esillapitim kesoostal is- u u1 a bessorbeede laseltis ailkill.toklatvapbegy a faired& Alyea - ta LI j.tjd as utjibaa livi esillapltik esolepit. A felysiik a am 464118?114 tAx-ibel og) coasts ker:satil Skagit el. Szukehe eeetia a kisl esivattyu 1g4albavabet6 a Male hilliest hilliest- tasultte 4tnek feltiltdsibes is a fikesirayak klairltdaibes. Metes visas.. Clits.aaos. f4kek subtly?. atIkSdieit a kesis hilramlikse rendessor litja el, wady AIM a hiroa hidreslikua akkumalitor.vegy pelt' soak a fit* blirsallkas sk- hmslAt)ranak igiaybevitelivel /160. ibra/. A fhkek hidroekkmalgtorit vissaasaapi mislay vilaestja el a keels bid- salikua readasort61 is a beams felhalsosett moonlit soak a fikweadasesbas least feltutesailal. 'Wirt ba a Mises biliaat bldroakkmaalitoral Insets& :4 - hiliebes a fikek Itidroakissm1itor4t vegylk A Mak bitroakkamalitoritil Teasti tirresal eligasik is a fiksselspik- bet veset.A fikeselepek a jobb iS bal pilita psidljala 1414 fibkarral vaamak emmek6ttet4.bes. Igymerre esak as sea pildta fikesbet. I e41ra fikwiltd- byspolftat elkalassaak. A fikviltikapesslik sigitt a readoserbea mmaseiterek vaamak.amelyek la- !nevi teesik a fikreadmerbea 14v4 *yell ellearsisit. A fikkapeselik stia telpid4k a kerdafilikekhos fallfAk. A laztoar fikresdamer adyeallett ti /111. beersta ferrioa a btatosedgi leveipiaalaakbam tivelt siritott levodi, ligniajti marvel Wig a ramise lawal blame/Alba@ ramdesse tarfesedkat da a VOA. 1eveg6fartoaikak. A blatoaalat filareaaamebe kiUIPSt4t taglaiat bit asimasevesit oseraltak. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 soitmOssomasmOM 161. &bra. A tartosAkok belyeshe asaksigfakfAbssaokor. /A "Arapahos klaalt asAmok segfololosk a 146. &bra seAsalsok./ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 1is$06?1464 ? ??1?1siijsammilat. 4i* ? 11111?1 a bouldirsle filis?"???r ?Saidsa? a ageolasmsal awn Wataps$1 -46?11-8'11:44?144.?-?bsieliall.joisiedi Maio& slaloms. tewaseldlie. A koraispeft rupftsers ma eleGklbessitiss ing11144pabs? /14?4 ? pia- tigatat a la*. Albs's/ aillaeftiosIblea baleabOsAk ? tut 1411.0 kdoObbl WooadtAss rapiliedipassa 6v11i1s/ aseiasertillt 1. lbw rajas IS a lipaidarg4p ii?????eisak baimPeoltaw sara. 2. Nis a s7osiresa1bmat4 ssals, wierassele. Sot a essispet la 1411,06es ANNAllossik. A wasp a bal malergeolela searelitalds b41,0660 11k Ii. 3. Um a ammAavilp es1r634?4k wasraemeta.1.1:4?11?? Meta de paler 141 van. La a1*tlr1& To?444as A GA-5Q allakt1?015415 zeo4mer4t a Nage kiltaalikes irea4smebe leap- esolAk. /14.4 a 1411. is 145. ibrallat./ Az ab1a15114 rimmlaaar a kivaireslant taglalja amebae; arstasellikatt4 saelep, wooly a ODD ayea4 t6.???541klosa 14?4 ayaelat 40 kelsitore ?4115kaa1i. k4t GA-81 &Amalfi saelop, amaric aggitate4ra1 as ablakisrlikuMaNdA?dima 1?4?4t beilllthatjuk ? v4111 saga a 0A40 arabovigall tarto?flosii. Az ablaktArlek realassr4t balyessik aillalliebe.bau ? all4tatt1Y45ea kivitjuk a ante1a16 a4ag?14 seapet. As staaktor16 eserkesat1sek is allk5416?44ak Sasiletos?bb lelrasit a 111. fe3es4t14a ta1113uk. 14,4441realaser ? fittdallidase?Stisea 41. f4loo411lealat ?1?1410p. ialtit4sen klyil a lairoakkooldleralt 1sysolve1 ??14 141111144?4re bassa4- Woo. I 4241ra ligassiodasallitiaati asolopeir =ask reatiallemaire. Liegyik scokkeat6 aaalep a 1???46 agsaislt 150 kead-r4/ TO lailei-r? /a WO. 111:1144161atba amyl% kitreationsiAtaset Olidairais a agsik 46 hig/a-sa 1.5 Al/ci-re /a kaaagagelp hilieddratalAterdaii ts11611464ra,a haaaalik p. ?14 0 kg/4ar-r41 4514/all-ra /a Melt lairsallba? 4i10moliteritak f?115144- 11414/ raaissact a Mails, a x4.1114104r1 tarifa losietisalatiala lasze?sell .11/14515 fel lavealivel. - A linsa6111146 vasa1lbs6.11141t vonsk _a '14.?if aegaiseititistss ? bit ? ""lassue4 asetepe ' ? -" ? k44,4 , itr? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved IA-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 74. A.:44.Latqc5t;r1, 'OF .1'*??fir-ASTizz A eseilieSselbes beamalliafte behaf.alealbel /I/ a feedlbee balbsaik? AS elAlalt 14.414% seat besOL as swat /4/ s alsemassAlif# aft* be.. wow's, anion peals/4/ a 1401 seep* bebetaeks saelbell. As dal lava bit 'seek besil as mak /#, allertli ewe% &Weft At pails ablest sal - vmmr4 ustemagt %SW esivet kept be. a- 162. &bra. A kidnalikas tartily 1- sail14afameak; 2- vilassfal ayildsokkal; $- Ionamaii a vlassasoillIti Whit noakjalval; 4- a klati asivesetik osatlabasi neskia; 5- syllis ailkIll vilassial; 6- a Mal asivantala kisid softiask esatlakoad naskja; 7- &leanest& asap asatlsissi es a; 6- vilssafal aftlisokkal; 3- os6 - ri; 10- olajmird ling; - a taltitosok dastfoislo. A as&rdit /1/ leolyostk el a tanilybes.bea a.161titerkes 6o a vlaa- smsai11lt6 (meshes it beirssli tolysidk a mink ta1tit1omM1 konsatel beljea. A realmsr valasslilk eadvseetibilia signing asstd. a tangy's. ? tlatese441 f011s441tana14k 'Sol 301 llimesisaissrai tollatos. bow a Id- abel& nOweaatikSt4eseskja /4/ a autisok* ?"""tal"'"3"1 34'41 ollealboa baymbeilb al. A laraillas elbaljesstt alajasloksatati knows /45, kit silkiest agy tal4 taketo is all alai viallo silk. ? I. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ?1, , ? A saivittishigibas,44,,?,,a00,0014aa?diarlsat leaulimelmalkt? amok tiligaiNiefidos0a4a-st; ..a assajosibik IIlid& a 4.' Is S. le? ireak?Auk al. As sale Wain aaalaiallai; ? MOW aleassa tosagairillias oosodt?t.A Wireedimat a telyeASk ayeabi asalitia a twalloselidess. A tale- dikot a /19/ amigo' "anti a alsaabas. A t?assierikelt temaelpo' As a apabailis oak fe leamislissas 16?1?4???I re ult.' ik A imismode tilsitde /11/ lesmetibseedgdmak blebeeltdos vdgett magbejtd fej ',alto aialkit olfalac kit 101'1%140NA balms* 01. As itteeivitgett plalat a 20 maateSaft a fadelbso 140 akaekbil a soled- Windt* .seetik. A aslvattraM4i3 s.vi /14.4 a adkedio idalatiejelt a 102. dbrda/. Mater fogaokarekok a 1112, Minim a ayilakkal Joliet* ledastaa recograk, a stIvApt es /1/ kwara, a apsiot pail' a /2/ Mora v4011. A aysa4amita/1 a follediA a /3/ Dealers& a /4/ kesrtba treslik ? a magi teroadkat a ker.lek adalaikos osorina. . 44 ait/kaarival opositett samba korsestel a resdaser?? Arse- ..c. 4 ...trattycl61 teallidkiba Matt kiseiverestt elajat as 2.4.? de S sea ? tern:0 ..volotik a oalvlikaartha /1/. I Etta astSba folyt olaj do a sal:ratty* seaCajtessil itosivirgott olaj a Sai ayilison it a asaloadba tAvosik. A eslyttty0 saxistlie Ayestaa. 110 keoi ? OtuAl aya 120aio Niv1ezea fordulatasia 2 SOO ford/pore Egy ezivattri kesepoo teljositaiajo a ? 2 SOO ford/per:1 ia 120 keoi aloud') sostia a1ai230 lite Vas . Aldr)/Lficuaulit r A kbsde tairaulikas Caloaat kidroakkaaalitoral is a task kiiroakkaam- litora gamma seerkesettel readelkessek. slaw esseds a keregaygdp kldre- atinamlitora lildalesik tisaajoo airti?oa. omollsok loireoet ?A Cormiaxfp ludaserinak tartosiball a. resales kfailjek. A hidroakkommlitor /144. ears/ si7asdibasest Ada/ 24140ab *Lam al - JaJdul. aaelyak kOsal as egyiket keesastio atlas. a MOM, pails assettel irdaitik a haagailmos.A Imager belsejdbes op seed Iliamela. seissomak Mamas a a kit vigil isciora. /a uss.i felse,alakos Wailes faratekat Saleamk. las2 a tavalek as seed 1161,6 trilkeT* ayllaak?emaileagva a 1.T._7 a... erfaitalmaacwebb boa. ta moods bit T-le asokiesalail bird???? draft /9/ 1001$20 yea. A 3066 lialtis Writ% valamink 'start; aliCosi a falai Usk& as SUAbi it se telpitessi. a amaittia Vilai:SAAIMWMMIrapritom te1ye3da24- - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 _ 11000.11111.10t,-,_ AOC OW. 'jab "44,t',...421410.41, ? `2 ? /NEM Jig WS.? t? stii mak A sr :4 sh-kb? ? ....PM. sz or; cows Ii Am?GOID?slo 27 am? - 1. ? e.41 MS Nei east Mlles* ."'''s.12=ZEtzrzer ? VA. asrs. A kLirmlibals WW2 1- verge sLit4t; 2-. aasa; I- tealtdaLitit T-14walb41; 4- avipattga; 2- lively; 2- rss; T- vilaastal; O.- War t.11-_s salrebstit %t; 10- 10- a asirMast4t losesal;11- ? aaerosoas? 12- a aseedb???? aa4Nat- t4 unseal; 'II- ,?,.,'laaaaalt; 14- a as ism2412?? 12- asamobilis- ma; 1?.- smug. aidadia;le- ta 1T- NNW asalayass .41 ; i 1,- goussolsoltda 24.4 inusilali 212- Zailain- /as klbassaltsin sesialeirsima a 14?14402 alma sena AAA' ; n- S taaaavarrazi=tas OW& IssossisitisAsZabeiress a; 24- Ma; ariXrae? ; rt? kW is agni-312111.101114- ; all- Jalallap. ?-s ? ??? ? ?? f ? e - a ? ? 4. " 'A.:34.?-`74;:"?.e.). 1%r." .."1, 41,-1' 0 ? 4,1.,,X,t, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 : i .ai..? ,,.. ._ ..?.a..-rir., .4-A melsret 0 . ?? . i .) v 4- ' . . I (..;11.n.... .. ; ho-a-: 1;4 0 \ \ - .., , ... 1 'N i \ \ .."*. ..?:?... _Ley 40- c.111 47. Al --6'..4..?* ''-'''''-i"--_..,,. ,," A\ . ? : '....?S, 'i Cti .16?Vt, ? ... , ) 1 Or' ? A tr t Sir it I A surdyeedsrer tzerneira dolgoziA tterre,it nyomeis 90-110 hgVor- 166. ibra. A-77t ten 1_ ariosesak. 2_ emsdi 1._seilass; 4, veatt6aaap; 3- sea:Aril'. 6- k bilsosalme 141m1t6aArs; 0- seawarau44k. duek. cry; 11- sag6* 12- 100. 13- ? a 1114realikaa rea6aser csat ; 14.1*1740 spelfali timass; 16- *Amos. 17- blstcs 46024raa; alit641;:21-10- Maas; 107 4624; 20- asal6121,6 seawar. 21- fdessk, besammart parealy; fl-44.46%ya; 24- Walt. paligals; 2s- so4lhet. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 iismorgwo?..43=al& t?ifritm* A tehen wdesifii odomuto maodi,s, votkita A ire/telt) I szivollyti art jeiroton a'olgarrk (lehermenksitoe) A oolozah NA:Imes WI ty/cm2 c re-+,6zeabt vonal /arm sziyolfyidol tarticis0a hridlybo reasteleaap; 5- asilLUvoly; 6- kir- 4 20.. poxes alit4t; 27- 6vg4;_iik- trio 65.1461; ttyla; 6- asavariag4k; 9- tailik; 10- 15- a kilreallkaa reallaser aimatla- Vilnius; 14- Idassas; 17- bisteelS6 asakilia6 earwar; 21- tia_alimil!- trialt6 s?whim?E4; Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 truilwaesi voziata ti?oliyi; arcs iitrown tiolgotA(teheripenk.04 A nolo/oh nyortas kylanz _ vcoce ra 1 ? r-: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap CIA-RDp81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: boegotill MIMI VW tom ? Okla-pee'Pei ?3111044 gook %sate gasja. ba a tie asted Sse?141108 be????4111. gaga& /41 /SW eseallidte saebobss a bAdrask? signxiter ese43430811%. ? A &walls /113j bat ides ? /1111/ v.3bs 1334?14?44 40144tint Weirs %A - smokedik. C/1111/ talebbps bat Wolt ? IOW ?111011414111i baregatil a /1.1/ 4401sveleogeeloasic twasitiet e /it/ owsioperevel listbett AO/ ittal mailleabal4.4 boogie% me ode vidi es labiasee eltaidaldetdl. A /30/ ko- pek Inge a 44816 6140610141111ms /114/, de ? teisttfeags AY 16.1 taratekaa. A/32/ burg, testate% de ? adobes 14,4 seatemads asmeet41 ? /34/ see114a4- sseagkal vas SodashitSelAstes. A /23/ aavolobse soy blebetit %astir" /SO/ measetat. A telattis se41.4 fle/ysetelt a /IT/ amebas 446k is a /la/ Via1t4 ogalosasle iitel lessost- sett mlakos a14$41gyitek /?S. 40/ ba1440144.. A hUvely adoia kiposett tsrekst a adobes 14v4 seateraik ? /32/ ?Avely tit eor nyil4a4va1 egrealtik. As /5/ bilvolyboa illematAk: a /7/ dasattyat. saaly os41s6 bolyseteibui a /26/ ILI..kos aldsitutrare tisameedik As agy kayaks'. I kAt alkatrAost gu- sLAydrak tdaitlk a ASAAk /2/ saer1t14k 1*. A /4/ rad vasstAll asoolgAl a /11/ r140 o:.da4ra. Is a rug6 vostahidas osmit4a a ft/ dagattyst &jobb ea41.6 telyzetto illitja. A /7/ 41114aftys kit slialia 14v6 tarot as /6/ kivalyben Ae shisban 14v6 taraVok ? /29/ Wooly kit faratoordval ogyealtik. As /t/ hiivelyboa 14,6 faratokat a /7/ disgattyu joik as0a6 helysotibeo a dugattyu /4541e1/ Ave stria. Usk ? turatsk ogy bemeteedebo torkelsak. A be- setas4st egy sagy kereastrotosset6 'baton& as /1/ osoakkal egyosit/. allovA a stivattyat61 folya44k Ark:mak. Ast /6/ havelybes 16v6 a a /7/ dugattyu **set- esisAve1 0gyositott s4so41k farateort losaatosis As agy *gators& ? /42/ visessszill/td ssoakass kaposoljAk. A his /13/ oaoskkal sir% beastoodedbea egy s*lydo vieosaoaap6 azalep /14/ holyeskeellk 41, asoly as /1/ e?eaktil voset6 oaatorsAt elsArya. A/25/ /stool, kal v4ge alatt1 lesotasAst egy esatorsa ogyeelt1 as /1/ csookAal. A Silvolyksa 16,4 faratok a /42/ oasakkal ogyflatett koseetoodeb* syllnsk. A hks /13/ oaoakkal *Art boesotas4a4boa vas a /14/ go1y4s viessacoay6 mac), &may as /1/ oseakt61 'resat& assatorsit &Aria. A /25/ SUve1; bel vAge alatt1 beastosAat asuitoraa won't!. as /1/ asoalatl. A iskvolybisa 14v6 Muzak a /42/ osaakkal ogyasitatt besets/4'5e aglaWA.1* A wivelyisea Allseatatt /23/ Asedlyst a /11/ sug6 eltelys a Dal sadist, helysetbe. A /11/ rag6 jobb vigs ? /21/ fAssiskboa SAmsooko41k. A /23/ da- dittyu Dal isaitosa 0,4 sa Atos4r412 howasaatl 4immus6 twat vas." A /11/ rued a /14/ ithOssiskorsestAl sip odyis /14/ sidwas ? /21/ ft- muting. A ra0' iseellideit a ?IV 6111106 Sr asakAilessa. ,classified in Part - Sanitized Copy Ap -RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 % la a t?ipealkapamies4'a ispiamiles valasivet a IVO 0100i aid soak midge aa4r$. mit e54paillast vellaatlosa aftegillass SIAlmassinalhabbre 4)14/ poi a paid hatiaaa boa ? Idesabbe IS assaalsietl a SalfalbOk 40- ilresstd?dt. vow meassMatt falleadk tairs'aUsa a AO/ amemalga Ida taiam tea let a areal, a Sala*Ipa bit eldalda klegyea116641k Ii* tie- le.,yut a ra44 sa4166 Oak ball - setts emaly la slide- Is a barely fora'att 641 sag- 'athirst' a felya46k 14emest4- 'It a vlessaes4111l6 valealba. laeirattriVik644?4?14 la1a6- Immodest', A azi.attyu Wilkalieet Va- al earendeubopIT.ibra/ hisb61 All, asslyboa a kflvetke- 16 altatrassek holleabadask el: a toldrud a taalteesel, res6 is 172-142 regi11tekapose16. Ha a fo1ya46t ayoseea a vonalban 82 kg/OJ 6rt4kre eelk. a /6/ t016rud nee army& as 6- antket6 rug4t/3/ de a vig41lie kapaaold ?staple kikalesa1641k. Aaikar a saivattyak a4004 - ask 6a a nJoadvoaalbaa 14v6 watts a 70 r 2 Wei tali a Warlik, ? toldrue kiss& fel- mmakedik. aegmegja as irlat- koa6 ragbag rely ayeallat Oa- ken' ? vig6llia-kapesel6 asap- Ws. A r64idaftlke agyserlapjfa 167. 6bra. A kid:yanks. sal- vattra Kaaaje1e6 3148601400. 1- 0461; 2- ,C-2-142 kayees14; 8- 4rlallotal evi4; 4- Mai 6- 400; 4- teldes4;,- barely; 4- 1143attra. Lid& 1.114mallgail1natri AA RIM kis/ klirsallkae salvatOya /166. 46cat ? flit404 001M4dkilm006- tilatza 6,1 a kAdroakkommlAievak ull4at61t4e6re asa1141. A 116-TattiTA lieljoattoiaite a 10 *Alas slat% 40. kilaaraismia mallatt a 100 log/st weak 11Stt rile 194 est A Aiareealirattra a kille,lkas6 alkatr6air41i61 ,1111.t alaialabsa 44.11.06116. "1?41% Ale /4/, amen- deepa?V? j,. aid' Wallas /V. away ma- ska ? "mile suesiblipel elitist% l'egestysitt a dlegettielies WIerettit, WI Declassified in Part - Sanitized Copy Approved IA-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: ? tall4 44( ? 4 bamaihat Selpaidit a 0 beted.S. asejodd alma& 9:ett niamdossoldhhe asoost. Lmikor a arm& a 44 %IOW daft% sagbaladja. a /I/ 14rboos 1d4 tallei. ,.qfpot cask Sc rhos telylk a /I/ autism horesallt/ ? tdoossidalmisa es1840 ? ,gyobOVE rhea as /1/ daseoesti uselegea botoostel 99 /3/ boariba dour ,.x 9 ougattya Vleemattli haladd magdaelmor ? /11/ sooleasa korees14/ 4 A C.) bg/ei 41469111 madhaladd ayesdandl ? /3/ kaara salt. A oloraullkue kialseivetty* vAltdeeapja /160. Akre/ a ealvatt/et kJ.' .11Me read's*? romiloo atildaaadaak 94a1414a4r41 itkap000lja a llateasdol ttplildedra. A 41ap rot a?u 4 rel0CS 0 Pit.41.1.4" ho6:0160 A0,44.710 510:4043 Vhigl?KgsfYtol rtsitovevales a 1adoliNi ? V 'L., I A i s '",.: ',.4./ \ri ---- 169. Ora. A kialsalvattle veltdesapja .,..ntyu medal; 2- kar; 3- rAgd; 4- karases says; 6- regattd; 6- op& - anyds osevar; 6- regsltd %tram; 9- teagaly; 10- ovapeda;11- to- . 12- rag6; 13- taisltd alit4t; 14- 11441;16- a kds aatifrikoida ea - tit.. ..ap leabvda, aserkeast* a a klvatkeed alkatrissokbol All: fogaetys .1, regsltdvel /A/ alldtatt r4I$1, 7ftsit6tdrese. /6/, teagely /9/, cal ,)?tolatty* /41/.14441 /14/, rued /3Yeeeevarek /4/ de *Wit /13/. Ar o1dalt5 eeelladkbee a klIvelkeed vieftelrapploot balesaljAksa tat det sea - e4gt1t3cottd readosordmok oodosootlikAt do a !deem/laser eadvess$4k4t a kid - raol1kao akkaoaldtorok kdal, esivattlawal veld feltiltdee 'Mitts as &lad caonthoz a tartallel epee/tett vlo5es5ed11/14 ee6 seatlakealk. A teogalp- - caAntical a kaisi saIvataratd1 baladd asoodopf ocean. Ha a ?asp legastradt ea sulk be1isetb41 a adaikbe torditjak, a to - lattyu forog As dimesi tarat eegitedeivel a kiereasivettya speed veselat a futded ?Nkadgklbeeedld vseelAiel. 11147 a kaloakkmmillitorok rim4406 t6106 tor.alLval egyealtl. )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release -RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part- Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 I. ? L2, 61, 1 ? IS/ A Was MINN billiestilis littiommespesdhom etholts. lioseesimmillamAllnalleasposirtllike/a44111011esi.les as SIAM /WV xftlemiakssit? asiapMM.& inaminallp ieltireadeBSIPdbma Weir& ligAsisma eelblims41. A apesimeellbeatli seeleg egg amalybem egy agesheallibemill 6. Mtatmmedgi Melee belgediedik el. A tdeapeadowiliesti lAstabodit wimp ebbs, lIp sibillaisbe, As a mods a aft/wpre 1514 alliebosik. A apusikt- 10AAmst4 WM /9/ 201 age /$41 Is egy membodm /I/ bit tmordra eeetja. A bit iimrdt ku&WWII Most Mt Illosaa. A aasjapolliaa A Imre a myeadtdmesetibbml, as aleseemy-eyemdsm 2 bears *AA a lemegadldeattml egyeell. A kimayemdaa bmmedt egy gemimembida /0/ Neal tely4emmateee4s0061129 Si /s/ lomat" merit a Wine a /7/ gytmes aidtitee koreastel. A tobseettsieb Mildtettedg *pit a membeimt betegd telnetebes Wires idjatek vaamak4 A aagyapedaa Inuit a /111 pal eldtdt de a /ft/ mars teeel barmen- A kaardk mutt' taratdt egy mole, edria. A emslap egy kle bewelybil /12/, imaday psi atltitalliele. /10/01tkesib41 /11/, a inalgytrat leasarild 640161 /14/ de sly rag4141 /10/ dll. miler a bealep Modped belysetlee 'ea. a /12/ blvely ? tdeeekbee keno- 1?Alt do megedlteetatja a bawler egyeettd taratimmic Atdrealiil kereeetmet- mitit. A saalopet a /4/ f4ves4 taldheebetdt pgAtededvel wept /14/. dallier a sysmArosapatd saelepbea aimed' alms'. a /d/ termgd a /11/ raid 'raids 1.- 4/6??? ? amilseet smiled ayltett belyeetbe It. ayemdm a 21-kemsdbam ea adett ayemieeelkeemtd wasp" mdreteeett 4rtAlia61 ascrobb. a /111/ ragi a amebriare 1a14 erdwel egret* kilns:Up' ? /4/ faregdt An a maim Mati salkitsal as [tersest& fametot. a 1ove44 Us- Armatim a aanajoadiaa kamr4241 Si slaseass-eyemimaI kmardba eeakke? dm a blime 140 armada seal bead. Ea a levegdayamde a kimayemdwa itosidboi a edretemett 41141?41 a1oes,- 1,7"14 1443. ? /4/ t4rmg4 'raja tildmybe buil de a eselip Whilst tegja ? ayildit. A ayllde alivekediodsek ameteleldea masIskodst 200 a kisayamdmA kam- Alba 140 *joule ls. A sails, kealeeed belyset?lbem - emelyet ? loveidtsigaasida hating sit - a aimAllapliett ayeedebileatedg. pl. 110-rdl TO keei dllam- Sims aspired. A klikliiAmi bmerdmel, bisteoltd seelept egyeeltesek. a ',slap a Whet- MI6 r4siik111 4112 byway /20/. 222402 41161 4114161 /22/. *odd a /mai segg1*- *64re /21/ a egy raid /W. moll a 'malt a lolatosit4 saelop pares west- tss smorAtja. A emed tessiedmit a /17/ rya seabilyeama. mars* ? /29/ a- baft,. bistoolt. A Untested melees% girt beLyeetbea a /19/ reed lertja. la a aa a kiaagesima bromible a sas1011306 6r5dk MAKI yea. a /12/ NO a levet lapea viaimatartaal ? a lavegi a unielpidslas 14.4 ta- ct ? ii Declassified in Part - Sanitized Copy A IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A/6/ 1.44sai lessessevat male, /4/ hsaisbadosimok imasAlro 4&omo. As A/ Masai Memmaarolt sastop basistries4be psi Wait listrossek. ? 11414- mit saelopro egy-ogl bOAL04 Malta WWI% /4/ break. A lata sulk fold% hallaadi sopa /T/ espoolil ea 4484444. 1.11.WSWCII-1:1861111-1111111-Unkla A aidraallbas ramissar taddlaitt telveird deaskjalt Valajdoskdppos a ird- lasste, aselop egylk fele /list a 172. alkotja,amelpot ogy faidl sdr. A nyoad do aalvd soaalakbaa ese- wet vannak, amalyek cask afretolk- ben Sulaabdrask ogla4.%61. p. A fedElseti thltdoadak /173. Ab - :a, , ,etkoad r4osekb41 All: feddl /1 .oh1t6 immlgylir41 /2/, slap /3/ dal csA:1Ax,13 ?monk /4/. As Useml ajoada 160 kaa. A yids:4'08m6 asoloPak 173. dbra. Poddlaatl teltdcaoak A folyaddk egy/riaya iraalLedt a 1- a clank fsdele,2- tdelt4gy1r4; codsesetikoklos vioaaacaapd ssolopek 3- a spook alapja; 4- ? sneak. tsest1. 1ehotem4. bidramlikus rondoserboa hassailatom vlasoadoap4 asolopek /174. Abra/ bidroakrunulitorokstl 48 a biatoastgl tartoadbak vesArld ardkrdayda be - ljoskednek el /daspeoes S db/. 3aarkesetdk hasoal4,k415absig kdadttek soap& sadretaket do a 2. as. comic alakjit illatdea vas. 1 st cravatI I sz con% 174. &bra. A kidraullksa akkumulitorek kldraallkao visasaaaap4 acslope 1- his; 2- male}, rV46; 4- gaol 441altdcaril; 6-k4rmas 61,404. A vlassa.084,0 aselop a kilvetkoad r4sookb41 All: kis /1/.ebboa halyeaka- lik Si a maelep /2/, ogr sa44 is a 2. ma. esimak. A saw* kiagelbat kilsbotit, 11114q6k.va4J hdrmameloastd tarok's. A ads Ai mays ogyealt4,44 1-14 imm1b41 bidaallt Walt& aldtit ideal roly4ameat000d. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: olvettyakt41 a bangsailkis. Natal lesallisa a fitful loalioadebak de alba- mAtioduak &dela 16. A tdrossidki asap a bevalbsid 11 4...b41. dIll bda /4/, asslybas 6114 turstenal alldtott Mull, /7/ vam.sa belaltp /We oaatlabood ???elielts to- del,k do taaiidgitift. t At CIA ? ? 1: w.\\ s r.+41.1 A (sep loWcs' vJio ' tri fulom_ behZtasa ? atteauerAr ? trIsor tomb ,e ,?; ,-$4?? g (004,1 se ego). olvaperl(I u ?sok) J, OM A S?t:ocsajtoso oureitsMei Soo I,A1 rub ? ?? '.11; Jtv404...- ?Anklaso.a-cau 9,1Vnairmillugr k*.ziay owai j iwayen-? AZ a neNremet 177. [bra. A futdati fersesetiki csapja 1- 2- o.oak, 3- a ?soak tda/t6 gydrilje, 4- a tolattyu tea.tdadril .6 a hUvely tha1t6gyUrdie, 6- his; 7- hUvely, 8- blatoeiti owner; 9- tolettyu. A f5vesetiki Gasp a kdvetkesdkippen aladdik: ? futdah-oaaptd1 ? hoslok rtezen livd csonkokon keresstUl beiraald folyadik eltolje a/9/ tolattyut al- ma ovetksztiben a heagerek aunkaterel egyesUlaek a nyosdvonallal. Ugyamak - tor t"bbl tarok a tartilyba esillitd vesetikkel egyeaU)nek. KorstsesSleg a nyoairvonal egyeultise a beausd titre', vagy ford1tva, a latoctat0 titre', a futdau coupfogantyujAnak klbooeAtiera,111stve behusiera Allitott he1ysetit61 fUgg. A futdostlesap fogantyujinak helysetviltostatAaakor segvAltosik ? maks - tvagersk tersiaek caatliskosAsi rendje. fstdati-vesEr13 casi A tut6KU-yes4rld cusp /178. Abr./ tolattyue tipuau. A esap k1irsialitus rinse Ogy h4ia61 /9/ ill. aafklyas soremaal talitott /7/ huvelyt helyesaak.A hgvelyt gua1 t3a1t4aekka1 readelkes6 kit fedi: /6 is 10/ tattja. A fedeleket a hAsham rAtAt-karlaik rAgsitik. A hUvely belatjibein telattyu /6/ ji.r.A %Litt" w4gi a camp kAsibil kl - *Palk is thaitioirs as /6/ fidil lasigriiritis 444101- A e?apbts a4gj sestlaimod caoakkal remielbeslk: ogi teagslyeimakkal ts !Ana oldalad oeciakkal. As 1. apaakbea a alasivsmal. a 2. as. aussakbas a ta- li" bohuseS veisala. a 3?aa. eassikkes a fttise kilaseAti voaalads 4.as.eaesk- eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release \-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ?. 4-1 ? Y-? 4 - l="1. PST iletttl r aoadslatekkal 1ob4t as ogysiseal mesabssisd kftiglisabst ogykshap- esolot. 111stvo a km1,18,164146141 klyammi. A fe1.4 Wel balamObee roe 4 folo6 (ATM as aleiboa ampritja. t fogastyu ktla4 raijdaik kolosjiboa baled rad nasog.sioaly ogy 761- slt6tmin /13/ v4gs641k. A ea41o6 belysatekbas owl ? regal$4,01 lest a soap ogantyupit regsltesi. A rega1t6t ? karna 16,6 ay61 aSki4totioa ressiti aye - lit viszont ogy gyUrU /3/ alstoolija. A fogantyu ruijimak riga. ogy poroolyboa vigaiiik.smay a regent" forgai tagolyitil S egyldsjUleg fogas tirosiol is saolgil. Saw ? morsel's. ? VII /11/ Tam, molyboa a fifatik kiboositott belyaot1 straiaak vos4r14- buto1ai couttlakoaaak. A fogantyat kit kOaletft tag /fogast[raos do ogy s cap tolattyajihos egyesi.l. A fogan- tyu z.ciritdswire ? /8/ tolattyn 'Inas - tiplt16 is vlassassillltd vona- icy z?rfeteldes itkaposolOdnak. -ephl6g4p illiaa idsjin a Dis- t 000rilt say klashat6 rotas/1W -ogz1t3 Was /14/ tartja.A osap at a kastazdkdppen kaposol- yuw egyik holyatbil a sisals: Zih. ,w e /14/ r6gsit6 tUakit, a /3/ .. .61 gyhrht elforditjuk add1g,sig ? a aosg6 is as A116/ gyhrtikda 1416 kivAgieok agybe nes sansk. Magnyonjuk a rtstIO ?vele% /1/ olo a fogantyot 01- fcrd1tjuk. itholtdo alkalsaval a /3/ gy.ru caak latbra foroghat. r.terallikue aztir6 179.dbra. Orads bistonsAgl soap 1- csapayitd kerik, 2- otalap, S- awyer, 4- rlAtit Wird, 6- read, 6- perse1y,7- capfalsraitd kon- sol, 8- apIrU, 9- thait6 alit4t- 1sses, 10- his. A fut6aUrendessr hidraulikus asUrdjs hasonld a nyosdreniassr hidraali - Imo es1r614hes Pad a 165. &brit/. 41 o:e6a bistRpsigt COMP Az 61.6 foto asUka6gkiboomit6 osapjg. ssabviny, orsda readasard cusp /1/9 ibru/. thesi nymisa 160 kg/Ci. Az Atk.pcsQdk Az itkuposoldkaak as a readeltstdank. hoc as sgyik Si.... kivUl 14,6 f6vezet4kst - asas a rendes.vagy a bistonsig/ fdvesstikst - a a fikresdaser- bon wig ? jobb vagy a hal pilita vesetikit kiatasaik. A. itkapaold /180. Ora/ 047 /3/ readolkosik. aselyboa as /6/ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A hifintil rredri wpm, bboadilajs behtito vars. immtarelPi trod 4 4,04 JtakursoCtocstidtdic &Auld 'old C 1,?UA va-o, ? 181. Lem. A visesaeresst6 Begley 1- kapaki 2- regd. 3- mays, 4- tart6 ',reels. 6- kAs.4- aaya, - fo441, 0- tesit6gyart;9- ? telattya tealtlagyikreje, 10- to - lattyu, 11- hUvely. 102.4bra.A kidromlikas Aras14~111401$6 1- kis, 2- **slop hit41441Sott forstSal, 3- rug6;4- veset4 lisperselp1 taalti- gyirt.i-bolleall bald' sostlabOsil Amok. - r # Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 , ,k) .41A4 fele vemsti Lidalbes sa.?41 it a seelesorsed toillttist tosolItedieit vomit peosla46 alesistabblet coatis. A Seeger% isslefrOk tailtlk. A degattra is a issatt/aasir M*114644811 terk 00000 tostssett, ? fe461 ttattioftea paAlg Aptly beremilastassta gest - gyartlist hassedlook. A /3/ Saaattist a radial say seisabes bilealtilt. A Meaty* belsajib? ? mi., vomit& bOvollAt belyea/k,s 161sosayhal /t/ megAssaik. aloes ? bOvely - ben van ? v1seselesap4 aseley ragtjek /12/ ts a sselspvie1y6 /11/. A glelyd id- retina% karlttestpa vtgett a ktirelyes 1%11604 asst.lker a folyetik a rattail - ostedl nynote alatt as 1. as. asellibes trkeslk. ? dagstlys kiasadal. A dugattyu atjtiask *1s6 42 oo-es sookssa4oa Se14ra4 /10/ segoyeaja a sirskat nylt6 a/obit S a strakat klayltjs. A *avail's Weill/ assess Pardo tinyil!t ? 2. ss. eseakass vesett bust. A 2. Oa. eseakkes vesett furs% k- ra r)111k ki teljeemsomiker str a Pagattya a stlytjd? vtgigholult. Zs ? oi- ly. t: az 11048.11. A f.stdall bsaustaa alkaladval ? felyptak ? 3. es. eseakba Arsolik. ? du - ett kiindulds/ kelysetle teljai s satltal lekettet tees/1 bogy a ragok a tirAlAt booliUkjik. a 'Sveset6k1 esayt61 klascrltett felyettk a 2. ss. coonskins Arksalk.ki - sot .S.0 %/essaosas6 eagle, /11/ ge1y63tt.e1jat as 1. as. espaknos e ?amen ? f. ,auceepos keresstal tevOtt Pala& a tartdlyba as4111t6 vsaalPa. A :sled strak girt da ay/t6 restesortsek asekosikas rtssii egy or/1O/ sogite0g4vel saaPtlyosstkAst as ore4t ka1talts6 ailyatgbas lens% a rut II:v- ice reestbe osavaral. As argot egy ellimmaya llstesitja as Alaktsyes kilkuIda Allet. I ftifutak aunkahowars A 0:tato aunkahengers /184. [bra/ es, 16goaatessa sir% hesger. aselyben -_adal ellttott dugattyu helyesked/k 01. A auvittyg hasgar kelet tart% tit elaslgatelt rAssre eastja. ameolyhes ? folyuddkot a hidraalikua Ittlteatb61 kale esposkOk vesetik. A %trek egyikdbas 14%6 folyaddkaynasts a segfeleld Iritayban elmosatjs a dugAttylat, aitltal a fatd% babas's. /list's k1losettja. A hanger aserkessUbe osillasitt emsleset iktstaak /6/. Is ? smiles egy aldruailaus trealis-es6kke?16 @serest% t6111 ke. mart a futtod kilocetttia alka:_eiva1 soikor. mist /operates. a hitt:a ? fell/016k syemtaissk. ? flatfeet basulyinuk ia a torld traolts erej? epairtat hataissal vaasak. sagekattlyossa tolyadik Dere kitrotltstt a smakaisager*61. A ?Ili/lap/It arra as seetra is soaked/es. saiker ? beloast vesalban sgy eedvelett. -lesekeit. tag swain a kilepodtts alkslogval sines enema/cede erde ktis keletkeshot. oimek kivatkestibeo a saperkeset saga4r11. A fatimaleviept maptoasogera a kilvekkes4 eilkstriesekbil All: bewares Ms /5/. tiosselsoos -soya /3/ ts filial /7/. deists's /13/ tagattesel, esil- 14116 mislay /4/ 441 a feler6sit6 alkatrissok. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 4:1 C.7:{ k. ' 'Apy.161..!..421 err ira=co.' A Maher %mitre *WM 4616404 mitS44.0901 blahMeilibrobemM, erisltemk. A 144.44r **/**4004. f044Lit is at meet isa4m4sUbM1 144111k. A beelerss bit monk ma. 4mbr arm moleiLaM?MM * #4913,46149 *W- s& slat% a Massr Welke ,Momit. Alletwe a testiest ? vlsoess4411114 ye- sallal mjealtedb. As 1.m.smalt a Mimi vemelbts.a 2.m.sowit psilig a klbeeeiti vssalbss seatlakoalk. A oslllaplti male, ? Masthead alkatriesekb4 ills se gulag /4/. suldealm mos10.41 do ras4veast441 is aselvil, op nite4 /4/.08013 a stelopet a fismkbes aissja. egy mpg /10/ alitittal, gaol/ a reed eleastes fesalatait adjs. A faddl testiM /7/ as 1.m.seesket is a emit sesyszjih. A 64104 *semi- ra tiaaUlt furat arra seslail. May a rsoimerbil teltie alkalsival kleasei- js a 1eveg6t. A estAtbsa livi feral itedrijda ady vilasstjik kl.hogy histesltea a fu- tcau &yore, ds utiiimeates klbeesitiset. A Ougattla itmirdis 100 m A rud itsdrile 34 m A ougattyu leksts 130 2 Ka. 41 4184 fut6 makaheaursrs Aa sloe futi makaksagers as 01.6 tato bekualsira is klbeesitieira saolitl. A makassager sity calm Magarm alkatriss. amlpask holasjit 14attyu kit limeatesea &Art f41r. osatja /146. Akre/. A folpatik vatakosva vac m sjjik. vagy petlig a stalk kaariba foljlk, a cudattrat a a?gfe1e16 lriayeen 411ma4itja s a rust% eakaasa. illetve kilo- csitja. A auakakaager a kevetkes6 alkatrisaskadl ill: sty Madams test /7/.k6t fed41 /2 is 9/ omakskkal, say diktat'," /6/ rateal /6/, tealtis ds safe al- katraasek. A osatertest my sai, amelymb kit vigils amst vas. A se& alatkit vigi - re taitit6 tualgitrakkal ellitett feislet /2 is 9/ seavarsak. As mylk fedil SL Vtll4bs vimdilk /2/. aselyeas a kardamt /1/ asstaljAk. A rutat hit kerkereastestmet4 gealueri /10/-16.1t1.A file teemeleass ? pot is a somarasidis leemeisirs maltil. 164mestimm tailajtm- M4tal am readolkea1k. amalto gesigleporpt Ira fts-failalathe /12/ kalyesik. A fedlalatekas a fattlesa a /13/ masa Sartja. A fea-Pbelalasalt 461194as adestt a M1o6 el- Aalra t4g1alapkeresatmetmet4 gem4474Aket Mlyeamk. La /6/ Meatem is ? /4/ md kit kailftelli alkstriss. sways% &skater- latrogea bemoseimal imialtmak Osem. A fteattia-tesItAisek berbarmatristmegilipaladrekbil /4/ almk. A v.' ;IA Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 ueclassified in Part - Sanitized Copy Ap CIA-RDP81-01043R002600130010-4 iN ? A fold 14441 serst /19/ vest, amelles it a 14,9000 190 bila9P- fotfeal si Mager*, voimettk. 4 L.7,6 A henget' maoeir:ss within Raton ritenv ktboUttoilf - Q,jj nyciAlt fitztonsop Adeasofickt- 47 hi au/dlr.:4 NulA 04( - lac Mire. As *lei !atilt asinakklboamiti makaisagera 1- tali. eaavar, 2- allenanya, 3- 5.1.6 /a4,04/ red, 4- primly; 5- teassitleaos-aaya;6- iinssalonce, 7- fedil; 1,1stafelti smear; - /ktila6/ rad; 10- kis, 11- duvattya; 12- /atria tini44a4 1$,- tar- togydril; 14- permily; 15- tial.t6 gualgyirt;14- a fedi]. a asatlains4 osontkal; 17- baagarfalordait6 oaaa6poat; 10- anya, ii- eaatlakas4- ?soak; 20- 51stos1S6 air% kinajlithati filekkol. A hangar a retied esal41yea kleocsitgas is solksigkileesdedea amnia knlinbisdkippen ateddik. A fatal* rendes lamed Ylloositisa alkaledval a lidts4 times kerja a 1,166 rattan /3/ kilmunsa. akar a le1s6 rad ? fired /I/ balosjibee allassikos /11/ degattym pail& kolyben naiad. it retie* eadiumittilmeadtiaa 11.04184es' a kengerea a falai fold's& lied inioakon kareaatil eirltett 1eved0 irtosik a a digattyat kitelja. A naiad r 1 a dasattmel do a killed radial *greet waft klbeeedija a tatindlet. A dataitya damirdia ab ms A baled rad ltsdrija 30 ? Se ? ? A Mad rad tendrils .3 A.dagateye libeta 206.4 ? ;lassified in Part - Sanitized Copy Ap RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 -f' ,4 571? A 1 if, - r ? ? Alaill"."41111"111111111.111110141111110 tp.4 A idkaelispst 'sada. mmaishaagee ASO. Obsoi s ,ssabises sassissele, limolyea, $lat a tasaoloi lamorletell Ostia' amsiabsadot. A dagattya r43sTO as A rad itadrils SO sm A asaattis least' SOO as. A sojrnfao? vcuredffiNa .411411 A 474.?.rF;e4v0A II ille".1 Ar1714I ** G* '14)6D V. st. 1118. Sara. A airskat yasirli mmakabsager 1- a banger felereslte 211e; 2- !Mil. 3- etga_ltrai 4, 6- tialti goat - Wire, 6- Augattysssir. 7- ads; 8- faiili 9- Sento guaimere;19- 4211- rt, 11, 12- tealti gasagyerek; 13- tea/to latit; 14-temaselamoi, 16- lessor/to alga; 11- slimmers; 17- releaasavar;le- a headier !Glaris/to/ sassipaatja. I 1 .4 - - 1111- 1 I 1 .110 r 6 ? fiksairaymesirle asap /1419. Oral tolattyas raalssartl. A asap Mama- IWO risse agyaselyas, alat a fstise vesirli esa,841. Al agyas aserksseti telenbsigsket a lei. [bra sutatja. A fikaagrag-saap tagmatya,la a tatesSeaap fagsstrajdtil a 20 fesuejet 11140sa ksisatsslk. Mires eslysetbos rigs/Usti: a kit s141a4 S017,6088 is 047 sealer's kelyeatlip. a1 I la 1. E.? t14i..11111384 As 4rea4assal11aplt4 asembesetiles aaseee a fatigue behead remdessirbas 14" iiiflapitewel /1484 ? 1840.sibrit/. A feksalrmyek res4.earemak kit4r1t4 ilmadbaa kit serfeketitt ixes148,8111?Pite 90.17095861k 01. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .";IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? _ 50-Yr 2013/12/24 : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 INS f91164141100 A f601,00611 74s4r16 randoseilboa 447 1.0 ams-se 40,Pees44 terattel Pea- islkaaf tejt4eas1epet holyamsk .1. # f4kek vas4r14 rsa4049r404k tati0401& A bid ro aktozal t o A task res4mordbea egy b14149119ma aldaiials14tie vas. malpit a 9484i Iddreallksa roadomper Silt meg. A Utak kl4rea11kma akkusrallSorimek saorleseate 90990.4 aallsomallbas rimester ayosi rdesdben elhalysaatt k14,lj.atiosslitat aesekaaetabas /lama e 164. 4brdt/. is U-2-24/4 taik944114111 As U-2-23/4 94-f4kaselep a fiksk kidraallkam irsa4r14 tarilasSia. Mesdel- tebiee.hogy a idkaket ls- As kikap:solja, valaaist, hag' a Meads ka$49sai- s44t 4 Idkakbam 14v4 ayomds ssabilysisa rdvdm vssiralja. A aisle) IMIS rkasetft a 190. Ora aatatja. A 94s /7/ !sled r4sa4le veset6 perselyt goals:ask /4/ as /1/ 101,,11 siadmdsa. amalybe a syendeesek kent6 raid% /3/ kakyaalk. A Wisely?, giakaralt ayesda a asemissa4kkeati t- 4. /3/, a saa941yea4 easessrve1 allgtatt /0/ teldradea /4/ is a klbalte444 email= it tovillker41 a /13/ 9+904alt4 29?19Pcs. A beboceit6 eselep /13/ a vsset6 perealliel /11/ egylkt ? tarloadoat hiroe uregre oestja: is1s6 Arita/ a /16/ esenkkel. a11094pa4 /a limas- %Abr.* xerUl6leyoage tore/ ? /17/ owl/11,14' 4. as ale6 boyoniseelkkemt6/ ? ^' -okfral Pitediel Ile as /1/ hOvely vigit sagayeajak.a /3/ aymedeesekkent6 Tsai. a /6/ to- ldrud 4e a /9/ k1leee4t6 aisle, 'stead elnesdrelsak. Raker a klamoalt4 sselep f4eclavel ? /13/ keboom4t6 'sole**, visored 46 alairja a kislebe44et a elms- esees4111t6 de a ayandeesekkast6 terook U4tt Amlet a barely 'aril{ *evil% balsa,e sore1ep kap,a eltivelellk a veset6 wanly /11/ saag6116141 s as OWN al folya64% . as 1gy k4ps4415St Wires Amos bersea$111 duressti a bovesstets *pais ter4141 i ealkksatett weds& tirbe sow a fibekhaa bale44 f6vemo- t4kke. A kiorsalikus ayan4eesekkest6 smile, ? bemesetett felyaldk syselledt a havelyre gyakorolt er6vel &Anymore esekkesti. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ?50-Yr 2013/12/24 : 1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 lie A !Adapt ves4r16 rts4asaidlea ass 1.4 awes &Wesel' towattal wes,- 443?04 toOdeaeloset harm* al. A.likainfluistimsztaa biergattwrnadodar A filet weeleserdisa 1.4dria11dssa addlerrallilar Immo ametre, a Was litarsulikus reedower tilt ass. A Mei W114411111'1, alismoliSeriask miembeseis laseali a ildesalliaa misses', aloud risaiben elholymott lidsealliaa itirselaer aisrlsoatile, /14144 144. duds/. A, 0-2-2314 fttikies1OP Ac U-2-21/4 f4-f4kasoles a Utak ildrealllas viairli terteadie. Medea- tetimo.hor, a !Owlet le- is kikspaso13a. valseist, Uagy a 141ess4e laibdiesay- edglt ft !Skokiet 14,4 wails saaldlysiao r4W. ',psi:ilia. A steles amertasetit ? 190. tbra natatja. A Ms 11/ falai rig-ails ass vesetd seres1st essearaak /4/ as /1/ lively aideira. angst* a7seiassak- k?st6 resit /3/ helleolk. A ilvallre gsalsielt &seeds a asamdessikkaati "Om Os /3/, a saaldlsosi seevarsel ollitott /4/ baldswlea /4/ do a libeesdti mielessii At torillieril a /13/ imisaa4t4 enslaves. " A bobcca4t6 @salsa /13/ a vemat6 parson/Si /11/ 414099 a 94440441114 Wirca Uregr? ommtja: a felm6 /trit6/ ? /18/ sossals1. w liaised /a levees - titre tertildinrais tots/ a /rt, 0141,0"1 A'" 84 *Da hilmassa88811014/ s n, 1440disl ely Hs us /1/ h4vsly m4g4t imegajoajak.a /3/ 17swisesikkast6 raid. a /4/ to - 14rad de a /9/ k1boos4t6 sa.lsP 1afel4 ilimosdalsak. Skier a klbsealid ess1op tielk47,21 a /13/ beboosito rsolesies ds eladrja a ifsleledist a visa- staestllltd is a aismisem4kisat4 Sir& kesett. haist a lively latald Wribb sse1ep kepia s1t40e1e41s a viaeti smell /11/ aisdasiiit s as Oes- al folladP, aa 147 bipedal* atria rises is1ess4111 ASsreestt a beiesets4% 470,4s ter4141 t saikkamAstt ajamtew 14mie swims a Males Wadi f4'... - *lb,. A tadrsalikas asoeisesikkleti soslat a lovsessets felseddi asendeil a kkeelyrs gjakorolt er4vol aziwyosts esikkosti. )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release A-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part- Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 -*AP,,y4V ? in maid. f4Ar1wAompfle vomme. A aselop a bliveAkor4 rdeeeltbal w1- /1/, *harisape slam! armbods ftgattpu /A/. S. /4/. '444 /A/. 4417 kibccslitt wasp, Ale libmpo4t4 mole, /T/. Iwo belloosi'd spelep /10/, kla Cetocelt6 asolop /11/ 64 441411 alustr4se.u. 4 Pu 7 annmav szowp owowirinto .otioto KJAerts o aroosto 191. ibre. A PU-7 bigtonstgi Moseley .rud, 2- "Serienye nembrAn, 3- dugattyu, 4- Clic, 5- nyomolecenk- opit! rug6, 6- nagy kibocett6 eselep, 7- kie kibocatt6 ezelep, a- kb- /et ala6 tir, 10- nagy bobocatt6 ezelop, 11- kis bebocett6 scollop, 12- atoritd gyUra, 13- anya I treads:or a nyitott kie kibocatit6 ezelopen /7/ At kapcsolatban van ievegivel. A palackb61 Arkea6 stiritett 1eveg6 utjtt a sag' /10/ oie iie /11/ bebocalit6 eselopek strjdk el. Ha as /1/ toldrudat segnyoajuk.as /5/ ayoniececkkent6 rug6 a /3/ dugattyut lefeli tolja. A dugattyu. Jowly fasakoi- vel a nhgy kibocslitti sselepre ttaasskodik, a nagy eseloopst elleosditja 'gigs aidtg nig as a kis kiboositd sselephez nem ir Igy a fikroadasort slairja I kUlat 1eveg6t61. Abogy a toltrood tovAbb balsa lefold. kinyilik a kis boo - bocett6 eaelep. A stiritott 1eveg6 a palackb61 a PU-7 sselep alga is kasipet torgla At a fikrendeserbe irkesik. A kia bebocsit6 szolop nyitioakor a sari - tett 1eveg6 a/oataa ? imigy b4boosit6 azalea alatt hirteles lseeik. A eselop f51111tt Se slat% litrejatt ayandsktlaabek batistra ? aagy beboosAtt moiler a levegi (terse %dee vAgett kiayitja a nap furatot. ant jelestAksmy a4rtikbea legooraitja a fiksaia folynnatAt. Ha a eatiks4i au kiviaja. bogy a readosert airtalea kifAkessak. akkor a teltrudr61 corona leveasalk a terbeliat; a iugattya il1emelks41k.a Iagattyla tasks eltivelodik a Bag;ktNetd osoleptil ?ilnyitja a nifty fazatot /a Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 -1041 fs. ,71t.) ..110 0 ? , 50-Yr 2013/12/24: ? mesestireastt t4131144441440bseas_ lea lasso ebbe blietbeetibas a me- ilop a esste144 Ss a kart Mb atit-likaa $144044 lbolltialk. ses4140. as el/eatios4 altars festal be. pelt belyaot a elttesmeed41 *alb %Wks *bar 411 step ba a bar Mlle- Mies kb. 13-1.1...sait Mal ass. Ilsmober a bebeemeid tasat sem seas 4. a quice4t6 tarot mei NM 414latt bl. Melbas a lessee a asesloseabboate OsOlto? pat kiArasllk, as asylk Urban leakiest wets kelatkaatit 8 SWalk leairt anon padJg 441 /4/ gaoler ?'rased ayoaAso. .lett kiayllik da a sbellett zrria 1 raleaoli a /3/ tasettrat 4e kl- f.1.16 oldalra. A lesirt tirlosa 14,6 oi,A;21/ Aswave 111 imou:.411.to levagd kilip a ssaWNWA. 114saglti sit t: t aorUlaisy is. bogy as alai tirkaa ? ninos, sal asgbontja a Inaba 1.441: ogyenvolyit a Mak* ittordel a sag- a lave0 kiiras16 o laoo U- F,.. :41tot aokssorostig A enatoros6 eel olysa tartosik. Awl a aUrAtatt loser% essr/iiiit it- 193.ibra. A fikok ookstiormarjs. slaktcja folyadiksworglivi. A sokesorcs6 agy bagaastect palackousalywok Irtartalas 0.36 liter /193. Ault palack falai rissibas a ktvetkastk taliabatAks oasak ? levegemsaatilk tostothare, t61t8torok is tug6 ogy kis sirtliossl a folyaliksaist e11es8rs4- e4on a palack tbltoloi alkalsival. A palsok aljibaa egy oecak vas, ame1y a iiitessAgi tikrossissar ashes* - tAkAlek bektnistri asolgAl. A calak kiadd forst& f818tt a Flack Wasejibes ssitasstri vas. re.se4, At UP-03/2 iyors/I4 A gyors1t6 assloopskask /184. ibra/ as a r0146411t0?404. YOU ? f4108441 is I tikkioltis toolysaatit gyersekbi tagyik. A gyorsiti a MI/attest 26 alkatrissekbil ills lais /10/. ultra /6/, m- idi /2/.1agattya /4/.seabr4a1k /3 is 8/. wilsati /14/. babsea414 stoles /17/, klbocaiti aselep /13/. resat 4e wasakok. A vare1s4 k?t. 629880t, fsislit stigy aasisearrer er4e141 *Wu. A balat heageres ieret es, lepeoftetgra lasettra /4/ 4e bet sestassaada /4 44 SI berm tirrs sestp. 48011 a tolaeter, above litteresstelbil Leveed es bulk. a kifeepe4 ter. mealy a asabsibs spank. tevebbd as else ter. small a area6 veaalbes seatlabealk. as aloe testi. segyobb ayes& Ida litse. A /22/ essampup basealk el it Ile/ veseelpersalit, aalatales AV be- )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 6k-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: r? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? ?.. 3. A "tt ? , , 4 ? As 47i848481,98408811A4id0 assessimmiss loeng4-a Mehl. dele.. sik. A ayendo-a Seldshana Yale aeasheethoola ? ??????is emu *Ultra ? te" 'paean. a edsek ?14?11 Nits ? ??????? maw 14.4 agenda heaSal sassaulyi belnaseto usbeen. Ohba, tobsesded melon a tdoseiro St do ? isvaid am Myth %Ma a tdishbe.t draft" dated do atod bistleednot awit. ayst 3 1 ? 187 9084% ?Oessals all, anther a waded& monk diffar**6161961 a telei heartte agy ardsyllk as toast agandalosa? Mat lid. A fel*6 konedba Saesl lerogd ayandodaet edlleatatdas worms edlUe- tatja a Masi veselkam hataild levegi ayeadadt. *AMU. r 3 I 1 III,110Puil ra Air a II 0 II ? Renabt wow, feetes EL:fon:op tarrksecil liAeres balmnip fiverrlie Iakopcavo Aariokrzab fortzehib kikapaoloc , ncr igezeOikbe7 ,--nri eut,17 thr2=', fitithez ? 43???eme. 198. Lara. As US-43/1 es4aaires 1- his, 2- es4sak; S- tes1464yOrt; 4- masbalisd ssavari 6- raid; 6- 51- 176; 7. 8- ead-kSayildik; 9- ssaak;10-.pares1y;11- trasdst; 12- pal alitdtlows. A fakek sla144saker a Mott" a falai adzbas beklivatkasett syssiseele ireetkestdban felfeld to3.44114 *UAW& ? kia????? 2041,04A ? ? 101.86 a Ukakbda a dagattya 60 slide restdbas 14.1.ss116s1s reesestla a aseboadbs &rank. A **drakes essiapeak dbra/ as a leede1le4dea. rim a utateasto -- ,.." ? ? --- , ., " - 2' ,....4....,;e?ii..0,,.... ele. .?,,S.ett17. ---...--?-,-,,,T ..? ? ...tv ?? ?.2%.,--: ??,... ,, . . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .-;IA-RDP81-01043R002600130010-4 ri ??? ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A AAA, tilleillikAiek:114:410010141102, araloall ? hasaimpaphadisaliams 1a4osaliaboississitiliagalbsaak,aesathamiag1141Nea4atasateeatiwa/ SA/ rat *Ma sada assairdhos 444 sogrja a 24,41401t valet a S. as. ameaaa u a apasivesagat a 845. soak= kemaatal S appaismalbasall laiii?paes kiti.. A misses' kiblaailltiakat a 961 kupja a /a/ Umiak asailaidirea ire 555sstintet1 a folyadAk bstralatialt a wet voset4kb61 ? ? ayamisesekkeali ess1opt61 Irsa026 reaalat a 2. ea. csoskon ksress411 a agarldlyba ma4111., t6 rooellal ogyes1t1. A ceap Uses/ slants& 110 kg/a. A :AN lcup 18ketit ? /11/ plAtitayart !Pt 4 aganak aagvilasstisdwal lyoshstjuk. koreanee?o a oats? A koratnyes-rendaser kiirwa11- tue nyordscankest6 aseltipit /197.tb- bal GA??) teherasates/t6 sato- satitd: haltAdo siassassillitt vonalba iktatjek. Eat ? sselapet UgJ saabt- lyossik be, bogy as a vlassasstllitd *one: ezeiep clotti r4asibea-13 kaost tor16 *vadat keltaan. A nyom dsostkkeatt ase1apSea tolattyu vas, analyst a koradaystp bekett esapjAt61 irkest folyaddk Tesirel. AaAkor a folysitk a osapt41 ayosaa alatt ids Arkssik, a tolattya a tessramstesitt autosat4t61 jtvel folyadaot a ayo- stsol6krent6 *salsa oaaterstiSa 1rdayitja. Mikes psilg a folyadik baLrasaisa a soap fo161 sagastaik, a ago a talattyat vlsessAllitja a kJ/ma..14/31 hay - Astbs. A folyaltk a tebeissatesitt satsaatttol .kr aita a symatsmalasatt Assisi) coatoratiba fo1y1k. hams ktsvatleall [twist a kiarsalikas tarttly visszassillitt voaklivel ogyealtett ommakiss. Iblea a belysetlea a areas - es6kAsatt azalea terlt monist am kelt. A Amiga aserksaste ? kereikests a autos /23/ agy ilvelyS /]3/, say largess pintail% A/ prtsalask. A havely /16/ balsejtboa tAgy we/dal/ taaitismil *11[16,4 vtlassto So - latt7a /17/ mow. vdlassti talattyat a /22/ !sit 'arils sa4ls6mittitt Min?tasi. Neely a /21/ 212190,61.eayet4 say psrbss._ /20/ belyaskaiik al. Assisrat *gm gmalgreva Walt/ AS/ a asalell tetlatt 414, wits tug& /15/. :r 196. Alms. A korsdayg4, kit - :mailbag h4160attaak bekett osapja. 1- fogaistyui 2- strdrut, 3- aaya. 4- kis; 6- ttaittgyara;6- karma - tyu; 7- tesitt-gyUrt; 8- fiesek. 9- a1tt4tallr8;10- t8a1t6 :.? 4,` Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? IA-RDP81-01043R002600130010-4 t1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 0> CIA-) 11'7 , (..ff V.41 -.15 If, ? /4/ aidA Oft' A 'MAO, Astall341011 alas tassess balosalla Whet blease4- al a laveglit. A saelaabialia ma alleaftel 014alea ewe a 3. so. osatlahsei omit as - limmilts411 Si a ly team gmaispirlwel. A eamiatt a Wham egg saps /1/ USW. A saslaphises It amok vas. As 1. am. eassibie ma a esivessibOt wattle- Nilk.aady a SAM baboasamtestiol intans43141 dabs,. tal1a4dbel A 2. to. seashhal a Weft v1asessed11114 fftipaaSembes ? 5.34 a Idasaallise tart41:okbas "NNW voaalat espealtlk. A $. ma. essaihse a baeldwa4p aldre- alamaalAtoribee 'Nati weal e5.41aboatik. A 4. ams smalibal oat a wale% wooltlk, owls a havalyia de a talatlyea 44salvdreitt felyeddiet As 5. in. Osookboa yeala eat a ayesionsaalat Mtn1 among a - adaygdp kiAreallkaa realsasratek 814.14141 j5..4 assail* asdadt a 14aaa fel - tlatotik. A koradayaip ayoodaeoliktmati nolope a kevetkosatippea alkailk: Asikar o ko-tAnyptip klirealibu ronsoordask bokind esapja Dirt belysattes 411.oses amitor koraigysip kidraialikaa nalessre is vaa kapsoolva, a raid 'raja ds a nyucis ? ayeoloosekbest4 inalop tolattyajit /17/ teljeoft klayltlik. A to- heroonnolti satematibil 4rkaa4 folyadik osalaica &roan a bldreallkas tar- Wyly', soaks:Sive a terliayeadon kelti alkatrinaket. levetkosileg a vies- sasszilllti "small= aromas egyiltaldos ass Oa litre toklans, bogy a kat- atoygfp hlotraallkas akkomaldterhal 'woollen eseakot illaa sostbas ? lewd- 'anti tolattya ? a terldayosiat ke1t4 alkatrisaok elealestellk a nbbitil. A kozadaygip 1111miallkin asapjimak bekaposelioaker a saaptil kaladd lyada a alosisoolkkoati asolop 6. os. essakjita irionk is a /17/ taint's* miss Utkbaisig balra tolja. Soak kivetkestibot a Ulan" a 4A -173.441 a tartilyba v.sst6 vls5.5114111t6 voaalat olairja o act a torldayeadot kelt& alkatrdesek elittl Urea, sajd podia a 3. OR. noakoa kersonal a keraimy- zip hidraulltas altamaa1 4Ser4mak teltivoftalival Amino: a !erode/sip kldreekkoonlitora 13 kg/or ayeeisla mcgtelt.a /14/ !Moly as /6/ wail:boo eloosial do klayltja a peroslyboa liv6 ayllist, mi- nk nvotkostilea ? 13 kg/ei felettl folyadiktebblet a 2. mt. sookaa Atka- lad a tartilyboa voset4 weans. iliker podia a needs a knivakkinaliter t51t6 voaaldbas 13 ki/ogilidl alsomayabb lees, a kavely a parnly sylidadt alairja. Irbvstkoa41ea a korobayadp aye? mdieslikkesti aselope a soap ayitott bely- sotilon a kimaitaya4p kid:real/kw readonerit owe ea dllasid ayesiask lanjk. 40,12 a komadayadp asabilros saikalatpa. A 117.1bria 114610a11616?110" bialljlik as alai kitonitioa respaldeipok- ? re 'morel% kg:quirt*, aselapiadt violates satesetit. 1.1i-1_14111111611filaila A ?theasia -1/4117411Aseallk5.atink ui..1baa/. as a reolialtation. MU 1".44 iiisodslit 411 besi-rila 3..ishil-se teseldmitims. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 4Is v.."' ? vsside,Lati..;.ff WV; .0 A kessdored, k14840110se deloodAtera saaskseetlles beesald a allives11? kas readmit. aloud rdesdook kiessakbroaldtmehes Ms. a 104. dbotti ? aft& seat a kOvalboodkbea 101404244m 1. A komsdspodp bldreakbamaldtavissk areartalaa ldaresima klesbb. 2. A Mast do a rd1i0ob-a3sia abbot meet emeeitl. Ldigasalaa 00kda vigett ? ads 4s as all 16666 takiniatritat Mitlfassek. 3. A falai kaoriba 4011ae441147 telyeedk smayledso 130110 ei. 4. A limes& oreadea a IOLA kasra sesteltdiker 3AI0,0 begat. A kes4.t1 ajosAs a semoidlerral *vett elleadrada alkaladvalt 3.9:1:11 kaei. A A korsAaj(ip rattisairiba smelt .tialtr4 /169. Atm/ lb kg/a-Li terj?411 nyamia alatt statidik. A .1:4:rd bairlaict or eia liAbocsYisi) reps.:err/04B 4.menei hk ,eere,S;t1.% I s: assA rs A 'it'd maode.reeek VSZSt - Jucwr 169. Alps. A karstsigdpreadaser sattrtja alla 2- 46aLtdararit- 3-'1'118;4- tared laiwyprOri- zsg6; 6- nal kamaiatis;11- tolittitit;11710- asslep; 12- myalLiiti 1116.14-aaap;16-killst, spirt- 16- baled emarts;1,- aira;14-20441;1i-siare. 20- iim4004921- soya; 12- lianas's& soap. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: !s. Declassified in Part - Sanitized Copy Ap CIA-RDp81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 200. Akre. Alstealtd aisle, dselsphAs. 2- wisp. 3- fo4i1; 4- gaol tOolt6gyerti. 6- rage. A szslopiasoo kit csatlikoad amok vast ogy .1441.6 is agj tease1y1r4- nju. A tenge1y1r4.yu 1.55. nsoakhos a aioodvsaalat, as olAslad 2. as 'soak- ., hot ps11g a tortilyba asA11it6 vsaalat erdoltlk. Aaint a wade 12.1 kg/cd-t aegitaladja. a Amelia s15o1641k s a folyailik a via:mum/ill/to oadvesetikbea haladva a tartilyea Armalik. aselep AtAreald karseatastseitiask ts1jsa ayitias 14 keelayolatusAl kSeetket.k be. A rugdt a /1/ 7.441 *sealing**, allyet bs4ll1t6s utile Ardttal labia - tositanak is dloasAroloak. A kora,..LzAD CL_Ale? el - tteces_iiimaut A koridaigAp as2114.6 reolassri- net slssivd ostivelbe say visessosap6 sseleptt ass ask /201. Mora/. A risisaeoapd asslep a kerstkes6 slkatr6ssok161 illseis /1/.fd441 /2/, t4ny4r /3/01 hosstregasetsit O6-1 ge- a1b61 kissUlt alAtittal /4/ do egy ragd /6/.i. raid a tdayArt it bin !Asa - tikes saoritja do soiltal a mitt oat- IsPot eareatikaaol total. A 7.441 do a Oda sagioolt4edt v-14 graa41 k4115 alitit 1.1.1t1. /47 tsonk A -A melte ,classified in Part - Sanitized Copy Ap -RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Co .y Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 kaofyv n1,130 ? IIINP a Aker kiikei maw kr/40;FM fologoi Ac L kkai ? A rivikarien gal wok kreoral, fiat 40 Wiwi 202. dims. As 12-40,4/44A4402240114 4440p sit4 gualutst;T- aliti 011- 824241/24 sommar; 2- mg4. 10- 24.417;e11- 424203,24 020444: 12- 1.24. 1- eibest 2. es.; 2- hAsii:ir:selepeo4ase /44214 4144414021/. 4- 4 4441142 4414$11/4.32: 2644181 4- II- sestlabegimpeak; 13- tem tf ousIgitrik; 14- $ 44-222 44344.044441$4 matemsta. 422144; 141- es1,822,4; IT- emmem4ter; 112- 2.14realikus eibmonliter;12- 111-40; 20- fog1east44m414. 21- b1slos114 soolse; 22- WI- r44,84p, 22- t4rt417 esirivel. Declassified in Part - Sanitized Co.y Ap?roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? CIA-RDP81-01043R0026001lon1n_4 ueciassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-R0P81-01043R002600130010-4 r 50-Yr 2013/12/24 ? SW 5. LIMAtaAMINUMMIN9Nimpish.ammiwoumiliaimi 111"1"11111116"11.1116,?Ladaitjalg ALIgheummivi wiumuldit AA I1-14 reptligip 1114rea1lase realasere ea& abhor tog lastoeetgoesa slisidal, be est 11asta. 341 east WI? elajjal taltjSk 1. A blesealikee samiaaart egy beagle 11141 k4e4414k essl1.4g4ve1 jAk. 1st a kisellikot bassaAljak a reseaser slAkte4e4.ek olloriteisies Le. 2. A bldrealikes readsearbo $8 liter INVP tel7s44.at teltlik.4 1e1t4mbee ? valaelvel aegrallb aosay1a40 felyeedbet kAaaltedat 014 seialtva arra. any a folya44k egy risme so114 telyik Is topalkbah egy stalk 14ee4b61 pa- dig nab SAps6411 a 'salts& beeas41batatlasa4 1,411k. Z. A restlessly aeg111t4e4ra saint felyeditet gsedomen as ball *sisal :-3 rates etre asev4se 'imam flatisat/. A sogestrt talyaltbat 14,gbasteese dugesaelt kaaa4kbas tAroljak. 4. A tol2a44kot a t5141 klasSlAk tart41y4b41 teltjak a reeissorta egy. bogy a Sajlikony weal/abut a rept16g4pos 14,6 folvim4 osoakkal ogroaltjak. A tiastilit tartAlyit a realesar tAltiA. a141t aakegy a tegyeastia sogiblvds- ja. kaantke61 friss folymakkal eagtbltjUk. Villa as elyaa felyedaket tat- hasta4le1, tamely a Siesta& alitatt tart4174bas 24 dr4.41. yap ? haematite - ^ elairt tartilybas 16 sopail S. A k4asttl4k hal14koay oadveinek aaatlakos6 vdgeit a foltov6 oaeakak- kal va16 5005t4a .16%1 ki kell aosal folyal4kbe1.7447 vista3sa1t0tt pot- rdleuanal. 6. A 28141 k4selldk ba3l4kosky ogoevelt a telve,4 agoakekkal veld apart- tia 4.6tA toljassa nog Sall %Sites' felyeetkkal.bogy a kiissallksa raataass - las 14gpAra4k ao kalatkosimeek. 7. A readasert a klaaelit askeattyaimak klirtaljasitedaye aseedval tilt - jUk /kb. 5-20 liter paroaakiat/. A klAreallkam staAsser tartilidsok 1811a14t ? tarUly te1tday1l4a4. Somalia egissitja ki. 8. A 1214resl1kaa madams ogres riamiask foltellies s4rt4b4bae a road - sserb61 k1aege4jak a leragOt lay. bogy ? es4vosat4bek balloon sey41t 40 as tr1t6 dagobat es aleat toleasslt belyaboa sweseltjak. A leveill-blaseast? sy114a1 a1a40441( siltya bogyjak. sle a telyeek egyealatoa eaggstes babbip- a444s ailkt1 sea &milk kl a ayilapaa. A Ir14rea14 telye44bat ogyaire.sas klaaitott adiayto /tops1,14 k*meek. att./ ttStsk tel. A leveed klareasteas utds viaesaaeaserjak ? setrosatteak de a baj14.way ???vok boning1 assgm aseseverjek as grit, degibats eledsist as Illiaidk-la- "6'111 ? t. 2111t4e istde allasirisellk as olAslieg asiteeet agrasilitamt tiltdassa1.ee4g4t. :lassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release RDP81-01043R002600130010-4 4,7 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? ? sOlosimplast.fdisha0 60 a besmilwelp saarsOMOMOOSSAA 1114 salsattlat shol? lett sOkfdloSbMk. iLyea100?11148000001161.0st bet OsiessAtors 4s ? hoosew I', smassitos0 sosodat ameasseek. lb. A b1Sfaa1lkail irestassflisa 1496 Molpalft 15406,0401001 140160a 10- votirmstilea a talleidt ssAstjo s 1114seallhas tartaiWii 7410salit. lairt Aldraullkao tarldlisimil alhollesett jelaftaoika? 110110100 telpiliessetat- batirotat Selilhatalk a 00, $00 4140 0 te2ia64004?Aradir1olsal msetsis... Ighb ra1la64.bAn4roiklab amnia s falsedAkaalat haA4ralt s blebaso6 Imakassokoit man vAlasatjuk kL A folyaddt 10041.4118161 a rep414,4 AllAsa eostioattor a IASArsallias mister alma assabea, a kiraosial lemes0 kiadradtlaSo a1ss140. AMA, Pelle a restsser Swam vis, kdaull taplatAs aids AllaplAiak aso a k1diam11000 tartily Masi /*instils. 16. A sokoserea4kbea a felysitkostat a fdkraidaser kilaial?al 0611.00,41 'satin 16-10 ma -rsi lease a as1ata4r4 pilea alai assaille MOOS. Ma a sok- issorold taltetimek k1eg4ssit4s4re slave lebel.isig, a felled& esektoodse soke. -)16bam aesoagadhst6. de *oak 16441g, at a falialik a oArApAlaa *lad 1441#4 non aallysAt. t minus roamer_ eszt02,16a4.et 41 a 107%0 kisrsest4idask resat . A repUldgipat amelare belyesabk bogy a fatokat be lebasmem basal. A fdrutok is as sled fatal mmakabeagerelt eloltjuk a rug6etagokt41. A flail tidraulikuo kissUlik bajlikooky oyoo6vosotikolt bok6tjUk a kit matergemielim liv6 ?IYOMAS feliratu felvevd esoakbos. A kisallik tarttlyit toliolikkal 1810..titik 60 bakapcsol3uk at a saivattyuk esivd 16 ikihos. 2. A fikestrayak vesirld caliph% sealeges be:yastbs, a futdmt esapht Rettig klboositts1 Wayzata, tllitjuk. agy saber tiljon a hitrattlikus kisstL liknil is utasAtiera rlvii 11dre kapeselja be a ssivattyukat s a mtsik ember Wig et-souse ki a levegot a kiiroulikuo reml000rb61, vigli balm:Iva a k4vot- tst6 pontokost A/ A jobb is bol metorgomiela hitreulikas sseraltfalto elhelyesett bit- raulikus asUrdbmil livd omayokm&l.. b/ A jobb is lel sotargamaolibaa a fdvesetikl osapok eldtt1 seUrdkail liv6 oeapoicadl. o/ A bOsis btlittat kit 114realikus akkanallmartatl is a ftbsk blirsali- kus akktuougasydaLl 14vd solimeseldaek hallaali aaittaat asalasitisa serda. d/ A jobb de Sal setesapaaela 11Arsa1ikas *meld:alto!' 14.4 IA-?fl sal- vIttru tebermsaiesiti saissaid.0.41 alkaloasett sstatikan airaadevaaalball 0.6..zet4ksk kollsati sa741aak asalasitAaa rivis. 3. A UlOreakkmaraliterebat megalithic toloaddAtal 70 kgboraysadara, lit a azoaaat teaatartjak ado.aapi4E4St bakaossalps0 a fb161 klaraallkaa Adestliklet.A fatAafteap reamatowJAS beiradara 4111tjat. A 161466 kloresstias '441" smesslt:ak a Sallasal amoihat as alibbi eleasesstAkakaa: a f6veset410. csmodk klaossdidera dtbaposoald maaalibaa.a jobb dm bol ast?riewiaibsta in Part - Sanitized Copy Approved for Release -RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 V. an ? klarett -10:111,1ala, Wet asapallIbi? MUM ely UMW til111.1laaa,-OPlipea attliall'alaile. a Ibianallion les- t^ ilibis 1" telfeNk ."4.**??;e a tairlaillit v,kiletaaea mass.tbal logymooks a Masi kiboaailva. filoodompet,illeasiMilos, ? havo? kak klfiksavt, ,AA asaidageliiklimailhos Astaimoo bolopooalma, a blaeamodisi matoserot pelts ail/Walk& beiraotbe tIlliv., A tartdlyton 144 tolpaddk salaajdask sommodhotil 1.8.1?0?411 a jolaf- Al wain /al ololmoaayiedeadvi avoio41/ a Minikes& taltrat leatotl 911 - Ott 618roakkvealitersk ese$60. A felyiddk asiatjdt ajislates d sogoegodett ? fels6 katdrAlg sawa1a1. A tolyaddkollat olloadradookar aioaslitt bell tartaml as Illtaldase .1 stssitiook" 01a4 rdes 16. p0utj4baa-k6s51t atsaitlaskat. .2 A Mit kilns/lams kdosUldk salvattyalask ktkapsoolt aslyseldlos a ", $kisl ealvattpt viltdossp fogoatyujdask 911staas4g1 idldsoe-ra 4111tetS kolyzstObsn. a re$116g4pos 14v6 k4s1 aslvattyut maktAltotviA klaroostjak a 1a- .4g6t a futdall sailkedgklbooadti kdldsatildl. I od1141 amtglasitjak a bellesdl 1:1 akAaht b till to Jobb :std. Taloa/at as a1s6 tatd haagerda albolyemott soft- .4k16ocsit6 kaposoldk gooakjais, valaalat a looross$6 asolopokail a soft- osatlakosd esooklaia, amslysk a kldrsalikas oseroldtalsa Napes- !! Week el a Jobb ds lel aotorgsadoldkaa. 12. A sokssorosdtdl a esdaskso sselspokhos vosotd tistoasig1 tikvoikala- Amt segtoltjUk. A 'avoid% Waster ugy orosatOk U. kogy a sidaskiks melt- pokoAl a?glasltjuk a bistossigl realms so6vosoldkeiask balloon audit. !I A 141.40 kisrosstds? utda ol1es6rissOk a tolystdk esiatjdk a Zak& soksoors- soitAo. 1, 13. A folyadAk sztatje a ookasoroodklaa a ilk:4E4ms? kiladeldal koly - .; satAbsn. agog, aaikor a kerskokst a fdtdkroadosor basosilata Mks kitikoslik i; 10-15 Jaa-rel legless a esintadr6 pdloa sails talatt. 14. Ki?rosstitik a liggradbat a kidrsallkom tartdlytAll a ropildgdpos 1E1.6 azIvattyukhos haladd as1v4 os6mosstikl61. I eribti a jobb do all motor- paeoliban 14v6 ssivattyukadl timid asglastkisk a kaildksey saivdosaosk ha- anyilt. A bajldkoay oadvak IsAmik v4ge a rotorgoadola 1. beret& 15od ?!'/ rt1asat6 sselop.Akkel ogyesUljda. 16. A tad/ kidraulikus kdosalikst Ovid iddre bekaposolva 16-20 kg/s4, waist hosuak ldtreea hidraallkas ossroldtalaksa 15v5 olleadrad aamoodlorek marins. 21erosstj5k a leva16t amend tilveastdkekba a toddlsott Mideast- kakt61 a aotoros 15s6 es1vattyskig torjedd osakaosoksa sae bee, 0110.1181MNIA haJlikony ayoadooftek hollaad1 amyitit a Jolla Si all aotergoodoldboa - lyozstt ssivattyukail. 16. A raudosor ta1.yed4kkal wad asgtaltioo at a 10. Mit olorlat el- lenbrissok a yelled& galatids.Nagy a Ilammaratt ligdmadkat oiglog vlsosa- saoritsak a tarttlyiss, a 25121 ildroalbso k4iSS1k mood de salvd "he" bekat.lift a 240161, 66-11411 aistorealeida 14.4 esatlabead soalbabliss lavisessak a kavotamail_mwaletakeki ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: ,. , .s,--: ? ... ? , ?.. .*:?? si-groa????'.11 optistir ? too- oinvirst? IS ',Mad$e! a yagatiket ... , , l? "Pt MN a wale malls 1inia1ci?i: a illiafterst Vfoimieallieti. a Sake% kifiliaaiitei4aIutriwIdiallalliellhalpaelaus a tolls- aft osiat3e a ladtriallhad taatilfiaiiiIlasias ,a8:allsiosaslaideski Wag sal- Ittt 1dv6 jelalitailalehilatalottl baler* MON Am bitradimaliterak . , , , , aollett/. A folystfkasfat llI4OI alkelairat SarWal as op.ia- limos etaeitdooka s. lies It. ti. is - 21. A falai bltraatkaa k4S.414k5t. eleldllult a raill3_.1/29 talvred amok- 31'1'161. A telvavf sneak* !imolai% ? lallsiallkaa WHI- M bajlikony aattwelaok r441a1bJaira hasatakat lal.yeallak. latreal.ikas la- -. 14416i tertilyit llygemiteses elstrjek. .2. As 4146 reptiltSgipakan; asslyeksa mkormdnygi, t4rl1.. reassess ele:Iva I/anal n4lkU11 tartillyal readelkoaftelamogedynk a toliikikit a peel. 15s6 .rtilybdl. A tolyalik leereastios et& a timidly esapjit s1o4:1st is 1ebitt4altjuk. 1. A kadramlikua tartilyban 14v6 folyalik klegies/tioa vigett vivo- nt:tjak as qltaliagoo utaa1tisok? 3. 9. 10, 11, 12, 14. is 16. yoctjalt. tarttly kieg4ssit4sines asaksiges folyalilitsakyleigat u1aisa epee asetben a olUkadelat saabja msg. 2. A kidraelikee tartil/ t/J1t6 torokjirdl laves's& a gen1 O a ayilio fedeldt.A /odd' levdiole eldtt aoglamatjak a keresatuarevitd ga- iitaittt lawn-Ltd kerekdt. A cud -a1it4tot dvatesant an&rosi4lica_410k1- Tteetuk. 3. A hidraulikus tartilyt.a Oita torkon keressill ILTP felysiikkal meg- telt.2,.. A fOlyadtSkOt taradasstaaen oldadlog meg kali sand as 611tal4coa otaaltasok? 3. pontja asorint. ,A hidraulikes *artily t51S4os alkslaival a estirdt do a tart4 httelyt ass *salad kivenn1. 4. A hidraulikua akkusalitorokat segtOltylkt vow a fel& kiirealikaa kdowildkkal, vac laidia a 166,111dsattakelcoolt k4s1 Mtivattyaval es "lita1A- ooe utaeitisok".14. poatja sserint.Ra,a tdltisksi a f141 klirselikes Xiang- litet vettOk.1g4sybe, akkor vigre kell haltanank as Illtulimele atasitiseks 1, 6. is 6. potttyait is. ? ? ' A tekensuates1t4 automat& Alesaaelfpfaa vide allaadriaafk afolyadik- se1nteten1! -.41kaa tartar alala4r4 'Tads as ahlas3kaa aisaitaaae 10. 11. 14. 4. 1. peatNiakassztat.Atp as1a434t toltOtt klirealikas akka- salitozok aullett to!goomelett.uulat !!avalinte 5. 1116r1t311k a latitildtkaa: _ ??.aliikd-i.?114a641;a1UC ,a falai& atineagt eA -muss iyaismr viefasa.I131 a.-..ria;t0.?asatja fi az %talk:toe asasitiasii? 'rat 1010-..32. 1.4?." 11!?,, islItia? t? )eclassified in Part - Sanitized Copy Ap A-RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 4. la a tiolpaGOCimatIO4 Isan4a-1111441. a 110.1a0s4144 4,114! all Alf- krad. ? telyallek toluslaesidsa 411441reallhas SeedeedeldS teassillk a bid- reellbea tarlaybsa talmat tial,0401646, eseada Wig a ktdrealliaa reeloser saliatArd. .44 Napa a Aldemallkas madam* aaapadoelasad vatat- sat. As a alAweallhaa tartar folIn44k4AaaTetAt RAO al addaakbas alsesal- %sal, a kidrastibas rtadesort a 11141146 letejettile esakkastott folyaddk- 'lintel IS baseedlbatjek, de soak abbe' as suttee. Ito a folveddk isintja sea sellyedt as elajsdrd %rag aled stile al& /aces a saint as Uvegbea l4tbet6/. Sundt alaolionyabb saint *Beide a blOrwalikse rendsser Useakdote- lessA nilhat. 011es repillar Attn1 seelyadl a folyaddk asintle as olsjOrd alud osdle alatt volts& ssivattysk aUknddedt laborotdriasban ellendris- elk, rap pedig a aalvattyakat ktaserajAk. 1evaa6salisairak fall4114ea 1. Taint& a toddler!' paasksk sarltett levegovel veld falteltdee slatt: a/ Meau664411* arr41. Am a reallairl 'alga ass tartalsas-? visit. Icilbdl a palesket fejjel lafali 10-1e-ayiralengdestja ? ? eselepet revick Iddre kivitjak. b/ A rspelltdri palmaket aljival lefeld bleed sesdnntOtt telysetbe dllltjek. 6/ A taltioagest a palesidtes esstoljak is sdritett love- Omel kiravatjeb. 1444.14a44isk arrdl, bogy tissta -0 a hayldkooy tOlt6c36 seatlairos6 esemitja Alsea-e beeee Meek. sir, bd, vac jdg. 0/ xioIitJuI wilds fedeldt, klyilessek a degdt a repeldgipea lied osatlakos6 osoakb61 ? a codukkos beketlik a bajldbeac tilltdiesStet. #11001112111t A repeldtdri palsok bajldksay teltdcenvdt mserdkkel kill talsserelai a iris1 olaj ds por felfogte, vdgett. 710111111112222111,1 'Is, elajoregy par belittle& esetda a levegdrendszer re- pads Medea Sseskiptaissei vilbat. 2. A rsp41604p teddlestl palaajalt a kevetkesd sorrendben teltjek seritett levee4's/3 a/IA*110a a repeldtdri Bala* asalopis ds a ascoadtere- boa tiglakjec a raids* de a fdkek bistoasigi palackjaib* diteed laws. speadmdt. Asibar a speeds a legoagyobb drti- bet eldete tatribb as. saveltssik. ellesdelasek a 1areg6 apemialt. Vs ? aped@ ass lebst bevesebb 120 kg/ell-ail s ^ Illbst a 110 bad tants. ? Blialijak a weg1l44401 Wiak baelopdt. as a army a '441326111 palasaaliala awl salrakedett fai 120 bstaj..g.? a 14.4141al5seS a /Ialljaaita taltatt/ raig16t4ri )eclassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24 : A-RDP81-01043R002600130010-4 ueciassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDp81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 mjta.0.? Webb lasig 1."WIWI 660110, ea a 11111016 iatelmeask? MSS ? 1114aesn' vosielmet bOaMaitabit Sallooi magpie a SIMMS Segmatpla elseammildidit as apitkease Is a ela,001,AS Nam.. Odell* tehaillid slit* eat a emompologst Id* wawa.* sem% ISOO-re a regatja vigdese alteviltla is a aloposapst vier imaggasSk illamid belpile /a liateelti Mole 'is MOM boommotil a modeo? if& fasted/. Li11111.1111*-21111.-11.21.1apichwaiLdwaumma! A tavola aradeit a klavalibee Vosiasedies Wok eldveakhomaiteask- la kit eassitareatatjam a 'MSG baldest kldreekkemslitera* do a *Task kidraellkas akermalitmora* rellvatia assmadtavek, smelyak a alleaerfalaa k. liaskilismok el a bat plidta elitt.A mama alkildin Idajdo haterpribe, fel- swigs is rapids/ oak a ameadtara 120 kg/od=til TS Og/ai=lgasteseemak. A eiivviallkaa akaosliterok felyeddkkal veld aegteltdodask vigisomalbor a asivattys taboreastooltd aatomatija air Seaseelipett.a speeds seam a as- *mitt/rakes 110:10 semi logyea. 1101 I keed muftis satin a taimenestoolsi automata a es1vattyst bookspealja a allvaekkmoslitarek talyalgical vali sag- toltiaira. ? A 16 fikresieserbas ldvd spasiat kit asseadtar easat4a: a *polka fir do a '1311 fik' felirata ammadtatak.asalya a adasartales belviskednak al a eel pilots .16tt. A kis1 asIvattya imegAtimigival vigammtt tasied-klbasitia *adds a bla- to:mkt eilisateaa livd a:angst a kisl alvettya amemitere aotatja. &alp a listonagl tartosikok x4423.fllk. paldjim livd vairld asavieyda ealyaka - ilk al. A wads *sea a aamkesitara a Mad 4)114666116,W flag airs Saga,- ilk a aalla do a 120 keei Watt. A apaist 120 kg/ad flild *halal sem bid. As As elad raid asakedgkibampoitAsit vigai levagallisat ayeadmmeit asse- alter,. ellsaarlabetd. Seek a mkamagitara 18 a elstasadal Scrimped** vmosdr16 seekrinyie vaaaak a ridlisalks isildlds. As egylk adassmita as 'Sled fat4 elstaamo4g1 palaskja0 Wird* eiblikvel futbisteas tertikad pelaabsa livd earltatt 1avag4 apasiat astatja. aft a MAU as "Sled raid lovegdreeiesore tensional pedlg a alstasimigil Midas* spoaiait a soap do a a'aedaseekematd eselep aagatt. 4 A aloe& a fates* Ildateseigl palemajiles legslibb 120 ? lagfeljab 110 14/44 10474014 A blatemaeig1 biliest ammeeitava mask is slid ratd blatesedgl levegaraeaeserwel veld klbeesitlea idejia meet apamist. A asalkeigtdkeede lavegamilioatiles ldvd maga edt aaseadteres elle.- irlsaatja. As agyik ammakiter a ?Slaktvaidlii..fiammide paled*** !alma& tie- lava a blatemeigl tarammedishiveedrld mark* balgaeloatim el do a oak- mhOlkamdst ellitd pelesided ldvd easItett levegisposimmitsatatja, &maiming Pegli? 911steasigi tee !enfant eiblival a adoesstala visa lel pllito alitt ? a liateamaig1 likeedo mpeolope **dal alesd40 *Milk :lassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Ki ? t.' ,:r ''' j., ,..t.a- - 4r=:;,-7;-?'"":- ? 4.t 4727 0\224 ?\,o ?siert tehit - ha osak Milan kik6tes nut ill f.nn - as itt k6s51: Allaind a ket gondolira drvinyesnek Yell tekinteni. C)6 A rept116tAri tipforris bek6t4size esolgild hidraalikus osatlakoz6 coon. \.0 Nkokat aindket gondola balsa /a geptdrse fold es6/ falira erdettik. A b..,35 rl cennkotat 6 ma ita4r6jU anyisosavarokkal erdsitik a dobozhos. A dob,Jrt k. yUlrdl fed61 Az 1. tbrzekeretn61 a baled falon /a repUles trinyi161 ndsve/ egy ?G. zol van, aaely a hidraullkuo rendezer vilaest6 szelepelt tartja. A ezeleye. ket a konzolhoz e a konsolokut a kerethez 6 am ita4r6jU anyiscsavftrok er5ol- tik. A motorgondola 8186 rdesEben a motor hited fedeldn tftlilhat6 at NS-:3 hldroszivattyo, ezabviny perces, felerdeltdesel. i I --c"-- c. , .4 ez. - siVie -.- 4**,11 Jtms.60? 41.60,... ?-:-.- ? ? L ? - 'ait,..._. intliatk. a% lbt. dbra. A hidraulikue tartozdkok motorgondollban lev6 eserel3falo 1- a GA-77B esivattym-tehermenteelt6 automata, 2- a kasha hdldzat hidraili- kus azUroje, 3- fdrezetdki osap; 4- a futdahrendszer hidraulikus ezUrdje, 5- leeremst6 sselsp, 6- e1len6r26 manometer. A gondola baled faldn a 2. de 6. keretek IOWA% a bieraultkue tartozi- kok ezereld tdbldjsit helyezik el /155. ibra/. km a tiblin a ku.stkezek t$- lilhatok: a GA-77B ezivattym-tehermenteeit6 automata /1/, a kdsde hAldzst hidramlikme eztir6je /2/.a futdrendeser hidraulikmm estirdje /4/, visszaeresz- t6 ezelep /5/, a fut6edi fovezeSdki onapja /3/, a asivattyak alikbd4e4nek lel- s6 k4ezU1ksi, valsaint egy ellendrz6 szanoadter a 6,osappal. A tibia egy sajtolt leass 2 RA vastag 15-161 anyagb61, aaelyst 6 ma-se ilatirdjU anyiaoss- varok erdsitenek a kerstekhes. A Y4t hidraulikus ssUrdt 4, a futdaU fdvesstiki osapjit as anyisosavz- rok Altai 6ssashnsott tartd bilinos er6sit1 a saireld tiblihos. A tabbi tartosikokat anyiscsavarok tartjik. ejg!'i Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Ott Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 VOPnPUrne, s enPIO,CfOrraion ps? tot ansitiellff r'47Z4114 156.Abra. A Irpfdraulikus rendozer nyosso r.eszp In zAr6je1ben felttInt?tett titol- ecotook je1ent4non 14b. At3rAn./. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 : CIA-RDP81-01043R002600130010-4 fL IM. ? ?-'4:it," 471'4 .r Fr... Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - 600,7301, ItAVOI A frIttlAyS K. NyOrnai .11117OF4'." otIOlvei :JO 10,...10,10,0e? WNW" "VIVO .1111510?2,0, OEM. Z.: s: lap "Ufl , ? ow. ..:,,r-irgardotIreArar4VPW:?......?00464 WM? OA IP., =ma o0,011,I. Orrrr.SOC. 0 fRODC-WC 19' eP morna, 1 ? gm. n.) corZ Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? CIA-RDP81-01043Rnn7Ann1gnn1 n Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 26%) At e1a6 kihocatitott helyset;en a hits6 tiaaasfil 14v3 zar ta:tjt. amelyet a sunkahengeran 16v6 hisblhos egyealtett huge' nit da egy rugd zi: A f6futoket a labocatitott helyset hits6 :Arai tartjAk kibocrAtot: tell. zetben. Ezeket a se skat a futosti behuslea alkalsiral a ft.t? ceup r.xamtr, Janos kOtOtt husalur ny1t3lik k1. A sirakat a rugok sdrJ6k. A futosh behuvias a ford1tott sorrendben megy vdgbe.Amikor a fut s.ce4 'flat ujAt tehuzdern alitjuk /a fele6 helyzetbe/, a folyadik a 1'1 c aknam egyidejuleg Arkezik a fele6 sirak hengerAbe. atol 5 ch.40tyuA 4 kilnduldel helyzetbe tAriti viseza, at ele6 fut6 munkanengerAbe, .ehut. 1 nz ele6 fut6t e a foveletAki neapokba, hogy Atkapceolja nzok4t ? ,adaanak megfele16 helyzetbe. A cenpok llyen hely.etAben r folyades . kftvetlenUl a nyom.. :,nlix munkahengerekte do behuzza a fSfut6kat. A f3fut6k munkahengereinek ellenkez6 ter* a fdvezeteki C6s7 r 6 %tsszasza111t6 vonallal egyeaUl. A folyaddk az ele6 fut6 munkahengerdnek e11enkez6 terAbot enger4be megy, kinyitja q goly68 ezelepet ds a fut6mUceapon stere-v Att. :yix n vleozaezalit6 vonalba. At egyea tartozdkok mUkOddadnek kills eg4minutanie4gdt v. etexeibe lictatott hidraulikue dramlaeceillapitok de f_jt6ezele;.-s Itjik. A :Atftil CZL4liegk1taCOlitall5 qa a laidraulikuo szivattyuk felmondtdk a azolgantot, a f..T. ? A:. :.ttyuvil iu ki lehet boceAtani. A futomU k4zi szivattyuval vdgzett ezUkedgkibocedtdenkor /1!".n. abru, zukgnengerek ellenkez6 tore' at Urlt6 azelepen kereezta a vieeznez41110 von t:181 egyeeflnek. A kAzi nzivattyo kettoe cdlra vehet6 igAnybe: A hidroakicumalAtorn ....inthltdedhez de a fut6aU eztikedgkiboceAtdelhoz. A ezivattyut az evil :.n.azerr61 egy vAltdcaap kapceolja At a mull( rendszerre. SzUksAgkibocaltde vdgett a futomil-caap fogantyujk. "Yibocedtva" nil,- ,otte, a vAlt6csapot pedig "B1stInadg1 h616zat" helyzetbe Allitjuk. Szutta n kdziazivnttyu fogantyujdt kitAritjUk a 8:61.6 hita6 helyset6be. A fops- tyut a fels6 zdrakkal huzalok egyeeitik a assist a fogantyu klter1tdeskor valamenny1 fele6 tar kiny111k. A fogantyu 1aadtelt kit6r1tdee altalsaval a fels3 zdrak ny1t6 rendesere Un2likdd6en k1kaposol6d1k /hogy a azivattyu fo- gantyujit r6asben tehersentos/toe/. A h1draulikom rendaser teljea lizemk6ptelens4ge ?a Iasi aslvattri 1genybevAteldnek lehetetlenedge eseten a f6fut6k sajit sulyuknil fore ilia aseabe tiraal6 leveg6 tor16 nyoshisinak hatisira kiereaskednek. As 41'96 fut6t 11yen esetben a b1stonsig1 hanger meg1tedgevel boceitjuk kl, aaelybe a asUks6gk1boosiit6 1eveepalackb61 egy nyosisosdkkent6 aisle- fr, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A filwarryarIP Visszautifits 4. ViS31031011in71 pissiscsoki mew* 159 oibru.A tart...izeAu4 teeljLe tes es roitutirts, *4 tit...frit...4E3?A tarakur /A sdrOjelben 40zolt uzlatok 4200444:14 Ayr. 1-441,I, .7...3-7,-.401-KiffliC.744.0./0 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 ? CIA RDP81 oin41Rnn9Rnni -4nn n A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - ?- ? ? ?.1,0,74.? . A ter s Jzoo.1 f ea a's j?oi ban sts,? .1 t at?sA to . ?sI1 it rts tas?sasi e Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24 : CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 i; 23.6 A leTegd-rendezertln egy aanosoiter van, azely a biztoneigi p%?.% ? n 1 nyoadet autatja. A palact uta a To Ita egy 14gnymiecenkent6 ezelepet iktattnk, a nyoadst 150 kg/ci=.' 50 kg/cat-re content'. A leTeg6 a - .14?-?-kke,te eze1epb61 a biztoneigi azelepbez de a gyoreitoboz draalik. A biztoneigi fftrendeser 1ebet6Ti tees/, bogy a fdfutdk tereatt cilln- kUldn, ragLegyszerre fekezzUk. A f6kezia ereje a PU-7 azelep fogantyujira gyakorolt nyomletZ1 & repdlogep aozg4e4t a 1abTez6r16 ezerkezethez tartoz6 pedilok kite!' tA.441 lehet irinyitani. A pedilok a PU-B differenciillel vannak beezek'ttet ,ten A PU-7 edelsp karj4nak aegayonisakor a 1eveg6 a PJ-5 differeculd16.: raeali Se ott eloezllk a pedilok ne1yzetdt61 fUggden a jobb, llletve a t 1 ..rrakt ezimtra. A 1eveg6 a differenc161 utin a nyoadecadkkent6 gyorelt6thaz A ? a sokozoroznhoz drkezik. A sokezoroz6b61 hissorltott folyaddk ??dtoe ezelepeken keresztG1 a kerdkfdkekbe draallk. A nycateceakkent6 gyoreltoknak az a rendeltetdee, bogy s I ea. e kifdkezda folyaaatdt meggyoraltelk. Ez ugy valdeul meg, hoc adlffc til- t61 iraald leveg6 cask a gyoreltok vezdrldeitre tiaolg??grad:. - gyoreltak ayitjdk meg a leveg6 amely lgy ktzvetlenUl a lack nyoadece5kkent6 szelepdb61 iranlik a isokezorlzdkhoz. A kurmanygdp vererldse 47 AP-46 kormknygdp nldraullkuo tartozdkdt a ktods nldrau '? ? szez;.ez kOta le. /Lied a 14d. do 149. ibrAltat./ E cd1661 a rendezer.eb eiJ nyomdecebkkent6 ezelep van, analyst a GA-7713 tehernenteelt6 autam..ta eavs- szall1t6 vonaldba atatnak. Est a ezelepet ugy szabilyozzak be, h gj da a nyoiadet a vieszaez4.11lt6 vezetdkben 15 kg/ci-ig novelje. Ha a nyunda 15 kg/cd-t aegbaladja,a ezelep a GA-778 vieezaezillit6 vonalit a kOzbe v1a:- szaez411it6 f6vezet6kkel egyeelti. A tipvezetdk a nyoaiscetikkent6 ezelep utin egy vieezaceap6 ezelepen Ye- reeztal a koradnygdp hldroakkuaulitoriboz e azutdn pedig egy azuron keresz- tUl az AP-45 hidraulikus tartozdkhor haled. A hldraullkue akkuaulitor nyomdsa 13 kg/ci.A kormAnygdp nyondece6kkento ezeleponel 1dv6 15 kg/cd nyoade de a hldraullkus akkumulator 13 kg/or nyozl- ed kdzattl kUlanbedg a cadvezetdkek hidraulikue ellendllielb61 adddlk. Bogy a koralnygdp rendezerdt a nyoad fovezetdkben 1dv6 nyoade tuleigoa fe1navekeddedt61 aegvoldjdkoda ahol a fdovezetdk a hidraulikue tartozikba lip egy 12 + 1 kg/oi-re ezabilyosott nyoadecedkkent6 ezelepet iktatnak be. A korainygdp hidraulikue rendezerdt a kdspontl veziirldezekrAnyen 160 asap segits4g4vel kapceoljuk be. Aaikor a asap fogantyujit "Hiciraulikua rmidszer bekapcsolva" nelyzette Declassified in Part - Sanitized Copy A IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 238 Abdrat...1:1111.4.111.11nuir slicandrsdei A ladropnouratilcua rendsser nakdddedt manoadterekkel /11/ de kdt limpival ellendrisstk /lied a 148. do 153. &brit/. As JS-13 fogaskerdk-rendeserfl olajmaivattyuk nakdddadnek allen6rs4a4r? a rendeserbio kitosapokkal ellitott e11anors6 manoadter is kit jelzatapa van. A osspokkal feloseralt nanondterek a jobb da ba) motorgoadola kue sserel6 tiblijin belyeakednek el. A 3e1s61dap4k a tdrsakeret falin vannak a bidraulikue renegesr blatoe- ski kess1.6asekr4nye fdldtt.Anikor a GA-77B tehersentesIt6 automata be 14p, ldp, a idapik klaissanak, tekintve, hogy /lyankor a scavattyuk braes:1th ellennyonissal dolgosnak. A allaserfal b. Ze1& /bal alleserfal/ belyeskednek Si a h1drau11kus is a pneunatikus ?encloser nadddscit e1lan6rs6 sasserek. Ids tartosnak: hid- raulikue latilosat NO-250 nanoadtere, ? jobb dm Dal Mak MG-100 nanondt?ra, a fdlcelc hidroakkunulitorinek MG-250 bidraulikus nanondtere, a blstonade Ma- vis XV-60 levee nmsoadtere. A bistonsig1 tertosdkok ves4r16 osekrdnye a riA16eftlike padlojin van. Rajta helyestednek el a kdvetkesok: egy I0-25C nanositer, anely a kdzi est- vattyu [ita1 a hidrau11kus rendaserben keltett nyomis tirt?kdt autatja, ogy KV-250 manoadter a bistonsial 161ma4at e11it6 1emeg6palackhom.egy MV-250 me- nomdter as .1.6 fut6 bistons4g1 1eveg6palackja salimirm, de se MV-1O3 nano- mdter. Neely as sled fut6 sellta4ik1boosit6 levegorentIsserdnek nyomdeat au- tatja. 4. A hidropnwasatikus rends:sr tartosdkal FIGULMSZTITtS: A konyv k1adistival egy166bon a onatlakoz6 ceockok kupoa menetit a hidroakkunulitorokon, a esUr6kUn, a futdmil de a fiksairnycsapokon,a eiassassillit6 ezelepeken de biz- toneigi kaposoldkon metr1kus menstre viltoztattft A 111draulikue rendaser nyom6 r4em4msk tartoz4ica1 A 111draulDrua tarttli A hidraulikus tartily /152.ibra/ begeastett aserkesetU, ? 1,5-2 am tag AlloAll anyagb61 kdastll. A aserkeset asilirdedgdnak fokosiaa vigett a tar- tilyban biros visesintes v&lasafal van. Soak k8sUl. kett6 /2 do 8/ kerek Ps- renisett ny1lisokkal rendelkesik, nig a harsadik /5/ teljesen mixt. A tartily fedeldben egy td1t6torok talabatd. Ibbe Umiak a asitaesd- rot /9/. A tartily kUle6 oldaldhos dt osonkot begesstinek. Ugyanitt helyesit el as olajosintu4r6 liveget is /10/. Declassif ed in Part - Sanitized Copy A IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? proved for Release ? V 50-Yr 2013/12/24 : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A tarttly Urtartalsa a tektite calklg . . A tartily Urtartalma a .8rds cuikig A tarttly teljes Urtartalsa A tarttlyt as olf.J- Uvesndl elholyesett ttbla megtolteal. Ar. NS-13 foLaskertkaalTattyu A hidraallkus randaterhez anerglaforrisktnt Yet NS-13 focank.r.itrInd. laldraulikus milTattyut hassntlunk /163. tbra/, amelyek h kAt r-tnn4 e:yeseval helyezkednek el. 163. Abra. NS-13 hldraalaus salTattyu 1- htic,2- neghajt6 fogasker4k,3- seghajtott fogasker4k;4,5- tdrostk,6- tds- osaptgy. 7- talpas Ittroly; 8- ssalanois tbaltis; 9- faddl; 10- tUaosapia; 11- raid; 12- a asiv6vosal k6sbetdt oscskja;13 -a nyos6vosa1 kasbetit smolt- ja; 14,15- osatlakost anyik; 16,17- taaita altt4tek m 18- gusigyUr0;19- Nov szekbt6 castors& a nose ttrostk te-' ssiT6ssatoa;21- a omtt- Lasso Tdgdarab fejt, 22- tesialisirs;20- tt *1'8'10144k. A asivattyu sUkddisi stslata: 1T ssiytkasra; 2- nyostkaara;3-Usssekbt6 toras; 4- a sosetdrosec kaartja; 5, 6; 7, 8-dossekUtt osatorntk; 9- slid- 16s6 farat. Declassif ed in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: ueclassified in Part - Sanitized Copy A CIA-RDP81-01043R002600130010-4 1 242 Izirt a bldraul1kum akkumulAtorokat kivitel adlkUl fUgg61egosPe seer,. ltk a repUl5g4ore ugy, bogy leveekeartjuk fa1fs14 liven. A nand kaarth 200 s 10 oft XYP fo1yel34kot tOltUnk. "ogy ez a folyaddk dugattyu bel- sejdbm ne folyhasson, hanea a kUls6 porea sentdn be1yszkedj4k el. a du- g4ttyu fpled r4ez4t domborura ki- ezitik A blernullkus akkumu3dtor fel- v4gobe egy alkniriast osavarnak. nmely egy vleseaceap6 l4geze1opb61 /4/ de egy szelappel ellitatt 01- daled ceonkb61 all. A ceonkhoz ogy ollendred manoadterrel elldtott ceapot ogyeeltozek. A fegg61esse osonkhos /2/ as akkumulitorok ldgknardinak feltal- teak.? do a kaarikb61 elfolyt le- veg6 L.tinpotldadra, eUr1tett lave- g!t 7ezetnek: 70 kg/el nyomds alatt kbzhe hdlozat hldroakkuauldtoral etched eg/ce nyomds alatt a 1'4- z.14 4ronkkumulltorn1 ezdadra e ,g nyomde alatt a korminygdp k.iro,tkzumuldtora ezdmdra 4 azivAttyuk auktiddee alkalad- , a a bidroakkumuldtorok kever4kkel to.nek me-, a kormAnygdp bidroakku- zr...Atora 13 kg/ci nyomis1g, a tbbb1 pedig 110 kg/? nyom6218. Amikor a rendazer nyomAsa a tartozeko: mUkdddes be- kOvetkoz6 folyaddkfogyasstde kdvet- keztdben eelk,a eUrltett laveg6 kl- ezorttja a folyaddkot as akkumult- torokb61 s ealtal fenntartja a rendsserben esUkedges nyoLAst. A hidraulituo ssUr6k c 4$ ,log tr), ?e..e4 I *Wet kah.:Xt '00;1-'1 164.dbra.A bidraullkus akkuauldtor 1- ellendrs6 manomitor ceappal,2- cog a bldraul1kus akkumulttor 1eveg6vel ve- ld megtUltisdroi 3- tOmit6 alat4t, 4- Pvisszacskp6 eselop; 5- veset6 pereely, 6- test; 7- due. 8- uss6; 9- gua/tr.1- t6gyUrd,10- kUl.6 tdmit6gyUrU, 11- jai- sdlap. A ropUldgdpen oassesen St ssUr6 van. Zt ssUr6 a rendaser nyom6 rdasAt asolgAlja ki, kett6t a fut6EU setikl caapja1 old ssorelnok s ogyet ped1g a kormAnygdp-readoserbe Detst- oak be. 1 classified in Part - Sanitized Copy A proved for Release RDP81-01043R002600130010-4 in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 244 ? A osUr6 a kdretkos6 f6 alkatr4ssekb61 All: hangers, ashr6 bet ot ,,t dugattyu /4/, his /11/, radii /16/, osap aa dledik leereastisim /??/ e gantyu a betit kitisstitioira /27/. A soUrdbetitet 0, as vastaa aoil 1emesekb61 /10/, 0,1 as vaatag ke. resztlapokb61 /9/ is 0,08 am vastma titostit6 k4sekb61 ipitik A soUrdbetitst alkot6 lossseken /10/ kivigisok .nask. leek khzect he- lyesik el a kerenstlapokat /9/. A leaeseket is a kervoestlapokat a azUr'betit tengelydre /9/ holyesik, amelynek toljes boossilmon ogy lapos feldlet haddit veg1g. A nigyeabgletes tengelyre belyssett tiestltd-kdask a leaeztS helyeskednek el. A esUrdbet4t valamennyl alkatriezdt a/18/fed4lre aLerellk.A fo'e!et e 5tv6zetb61 kdasitett bizba /11/ teasik, s egy anyival de egy ta- oaavarral /22/ beleerdaitik. A fed41 de a his ogyeeitesit egy V-14 anyagb61 k4ez1tett guru ,1' tt mitt. A k5rkereastaetazetU gyUrUa Mattis /19/ ugyanoeak V-14 any107061 0.- azUl. A azUrdbetit le:Bezel koshtti h6sag 0,07 as. A hdzba fe1U1r61 dugattyut belyeznek ruekkal egyUtt.A rAgdxnt ow 1:.'? /?/ erdelti a dugattyuhoz. A hde da at anyag k5adtt1 egyea1tdat egy Y-14 anyagb61 kdazglt tet /3/ tdoiti. A hisba 4rkes6 folyadik ithalad a esUrdbetitan, a nylliaokon feleselks- dtk de a 2. az.kivoset6 oeonkon kareaztUl a nyosieasabilysdhos tranyul. A azUrdbetot ezennyos6d4eer eset6n a /27/ kart 3-4 fordulatr., elforgat. juk a ciakipon 16v6 utasitie oserint. A ezUrdt ilyenkor a kdeek kiti3Ittitjek a a szennyes646e pedig lorakoda a feddlrat, ahonnan as Urlteceapan kereattUI a azabadba kerUl. A azUrd szerkesete lehetdvi iessi a asUrdbetit movie vegetti klazerelf- adt. Ilyenkor a felad roasben 16v6 dugattyu a rug6k hatiaa alntt elzdrja a be- de kiveset6 furatokat. A GA-77B teheraentee1t6 automata A tehersontseit6 autosatinak /166.ibra/ as n rendoltatiwa, hogy menteeltee a tipesivattyut, mint a hidraulikue rendszerben 14v6 nyoads a norailia irtiket elirte. Ha a randasarben 110+10 kg/oi 'novas ill faun, as automata itkaposolja -6 a folyadikesolgiltatist: a folyadikot kdsvetlonUl a tartilyba irinyitja.A11- kor pedlg a rondasorhen a nyomie 80 * 5 kg/ci-re leeeik, as autoaata a111- vattyut limit a random* is a hidroakkumulitorok utintUltieire kapeaolja. As automata-Useskiptolianni vilisa sastin ogy bistosit6 aselop lip dew be, singly 130 ? 5 kg/o nytetanil nyilik. As alualnima dtvOsetb61 6ntbtt hub* /34/ nigy cementilt aoilbUvolyt /6, 26, 29 is 32/ priselnek. A htivellyhes /32/ iggn kis biomass' ogy aoildugattyu illooskedik /21/. lassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ?50-Yr 201371272; ZDP81-01043R002600130010-4 e Declassified in Part - Sanitized Copy CIA-R0P81-01043R002600130010-4 246 A tartosik a4k544st_e1Y1 Ha a folyaddk armada& a h14rau1ikue random:boa is as akkamulttorokban a railer)e dridtail alaesaayabb, a es1vattymt61 irtesd folyadik Nickell. /14/ vigesaaaapi ssalep gol1634t is a gselapea taraest41 a kJ. .u11kue read- 'mediae draalik. Amikor a readseerbea a falyaidt symadas a advisees irtikre advekedett, a /31/ dugattyu a /11/ ru46 arejdt legydsve balm k4ayamer1t1 a /33/ tolaty- tyut. seanek kbvetkestdbea ? esivatt3'at61 irtesd falysdik a /33/ tolattya beaetesdeda kereestUl a /39/ kftbatit-tolattya bal vdge al& karll is ast jobbra tolja. Ikkor a /39/ to1attyut61 jobbra 14v6 folyadik vigasasaoral tartayba. A /39/ tolattyu spit bweetssdae a /7/ dugattyut61 balra alai to. ret a a /39/ tolattyu a4s1k besetesise ped/g a /7/ dugatilut61 lobb:a sod ta- rot a /36/ osonkon keresatUl a v1essass411it6 vosallal sigyeeitik. A /39/ ta- lattyu egy sulk begataties a /7/ dugattyut61 jobbrig sad tarot as /1/ bars- fetd coonkhos kapcsolja. "Omsk kdvetkezkiber a /7/ dugattyu a 'ages nyoale hatdadra elaotdul a begeteadae as /1/ osonk osatornijit bek6t1 a /42/ C80Ak? hoz. Megkezddak a asivattyut61 drkesd folyadik teljes iteralestise /4 tar- tdlyba. laikOr a nyoade ? hidraulaus rendrxerben a airless* drtikre eelk, a /11/ rug6 jobbra tolja a /33/ tolattyut a /31/ dmgattyuval egyUkt, ginek kb- vetkeztiben a folyadik as /1/ osonk csatornijib61 a /33/ tolattyu besetali- sin kerasztUl a /39/ kdtbetit-tolattyu jobb vige al& kerUl is a tehermente- eitd nyoadseal balra aoad1tja ast. Ikkor a tolattyutd1 balra livd folyadik vlsezaszoryl a tartdlyba. A /39/ tolattyu egyik bedetasig, a /7/ dugattyut61 lobbra *ad tarots /36/ oaonkon kereestU1 a v1ssmas4111t6 oestorsivel, egy sais1k beastasise pad1g a /7/ dugattyut61 balm ee4 tarot as /1/ osontkal egyeaiti, *task kb- vetkettiben a /7/ dugattyu a rug6 erejinek is a gaivattyu teheraenteeltd nyoadadnak hatdsa alatt jobbra to1641k is elsirja as beesekattatdet as /1/ caonk csatorndja is vise5assi111t6 Tonal* kds6tt: a esivattyu a folyadikot a rendeserba tiplilja. Ha valaailyen okaii fogva a nyosda nivlagee irtikre eaelkedia.kor as automata nea lipett aUkdddebe is a eslvattyut nem totermateaitatte.a nyoWW 130 kg/od-/g ndvekeslk. labor *suborn a /14/ goly6 a rug6 arejit lagydsve elvd11k fiesk4td1 is a folyaddkot 4tsegad1 a v1assaes4llit6 voaalba. Mug goly6 a fissekhes eaoralt, a woods a /23/ dugattyu aindkdt oldalia egyesld volt a dagattyst agy rUg6 asorltotta a bal gadled helysetbe,elsilva a /25/ hUvely furatait. Nikor pedlg a folyadik kesd a furatoa itfolyn1 a fiesatle. a tolattyu furatia sniatia haled it folyaddk. measly ebbsboa ayoadsa 14- es4t elveest1. Ian& tevetkastibea a tolattyatil ban 14,6 folyaddk nyoSSJS nagyobb 1ssa. last jobbrok a a tolattya a raged erajit legydave, jobbra kl- aosdul. kJ/gay& * htively furatit. A folyadik kand itfolyal a vlessaesd1110 vonalba s a randener ayamdsa alga advekanit tovdbb. s ? classified in Part - Sanitized Copy A proved for Release -RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 3 248 saisosselep /8. de 10./, kit nyos6see1ep /9. de 11./ de egy iterftm-: leP /1/. ? A 6 metvet ,44-beloe?Coodo A hidroaLus .stwolyu Dement' - 4 Q J c;IN I.1,1?=t____ um ? - -??=7:3 ? _ , 74 ar_111?, ? ? 'WV,. 168. ihra. A hidraulikua kdsiettlTattyu 1- 6tereazt6 aselep, 2, 3- a saiTattyu be1s6.terei; 4- beis,6- dug:. 6- fogantyu; 7- sod' hajt6kar, 8. 10T es1v6sselepek; 9,11- nyom6s7c.e- pek, 12- rug6. A tengelyt, asely a hisbit a hajt6karral egyeeiti, ttleceapaggyal loitjat el. A hajt6kar a saiTattyu esorkesetiben arra asolgdl, nog, a fogantyut em S tbasselenodt a harintirinya ig4nybev4te1t61 senteeitee. As itereszt6 eselepnek as a rendeltet4so, hogy a folysdikot 40 Itg/ci fUldtti nyands emotion a esivattynhis henger4sek aaj ter4b61 a kis tirbe (t- erse..., ani a maisattyu teljesitsdnydt cleakentve leoetikkent1 a fogant:u hajtiadhos esUkedgse erdt is. Asikor aS /5/ dttgattyn balm metal, a felyeddk u /8/ eselepen tweet- tUl beesivddik a /2/ tdrbe.A dagattys visesatdrdeekor pi g a folyadik a /2/ kamortb61 a /9/ eaelopes keresettll kiesorul a nyes4veset4khe e egyidejtilegi tastilybdi a /10/ eselepes kereestUl a /3/ ksisrdba esiv4dtk. ? A /2/ kaars ktfvetkes6 segteltdee alkelativa1 a folyaddk a /3/ kaaribil a /11/ sselepea kereestd1 a flivenatikko synm441k., 1E5Tetkes6leg a hidrattlikss esivattystatiteidasek egy olklues alatt kit Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 250 A osaphtsra kUl5nleges bronsb61 kissUlt kopisellendlld rsitetlezir fc. rasstamak /15/.1 ssivattyu folytaaentessig6t hefolyadtk a csnpbat 14v! cu. tornAk k5s5tt nom ssiTtrog tt/ a tolkttyu tis a ritttlises bscs1er,146m,c va16sitjtk meg. A fogsatyunak k4t hslysets Ten: "Bistonstgi hAlosct" is ?haLtes utnd htldsat". A fogantyut esekben a hslysetskbon sty *sap /5/ rOgsiti, %mely to. hatol a tiros& kiskpistba. Bieldtt a asap fogantyujit as egyik helysetb61 a ateikba folvitkmCnk, r5get6 levitals y4gett meg ke11 nyoani a kart. A 16Anyou4ses5k1tent6 esslep A 16gnyoatsoadkkent6 ssslap /170. &bra/ asabstay aserkesatU s uz a res. daltstdso, hogy a fayssiptabsn 16y6 1eysg6 nyoalait 1eos5kkentss. sAr, - I A ALIALAla # 9N-tern% A 4014/ , - r ? ef hommorrowskarsvalrZ ? .,ofroscsom,,,^r., Jr?, Julep.i. 11 4 e ? ' ? ? wmy, AM611110:wa /1 / :7' '. ..,--s---.=::.L:r..' ;I? ? ....., , ? - / ' , ' .1 --e? I , 170. ibra. 1.4gnyomAsosokkent6 sutler) 1- Utk5s6, 2- asabilys6 hftely; 3- alitit gyiirti; 4- forugd; 6- karmantyu, 6- nyoatmosOkkent6 his, 7- aodlgyliels altt6t; 8- aaabrtn;9- a aagasnyoui- su kaara osonkjs; 10- a eviler) nu 11- Utk5s6; 12- ssolephUvalys 13- tba1t6 a1it6t; 14- dug6; 16- as alaosony nyoatsu kaara csonkja, 16 told kdsbet6t; 17- a biatonaki asslep ssorit6 anyitja, 18- altt6t gyurU; 19- rug6; 20- asslap-hUyely; 21- dugd; 22- g1a1a1dt6t; 23- illananya, 24- anya; 26- aselsprugd. A- magasnyosisu kaara; B- alsosonynyoatsu kaara. A rep51646psn 5sssesen dt 14gnyomiaosokkant6 aselep TOM. A bistonatgi fftrendaserben agy olyan 16gnyastsosOkkent6 *wasp, Yes. away a ayoutat 160 kg/od-r61 50 kg/od-rs os5kAsati. Ugyanilyan nycai4050" kent6 Gaels, taltlhatt as 6126 futt satUreigkikoomdt6 rendeaserthen is. A Mak hidraulikus akkammittortt t5lt4 leyeereadsserboa olyan nyamAr oa5kkent6 aselepot holyesnek 01, slowly a nyosist 70 kg/oi-r61 45 kg/od-r? es5kkeati. eclassified in Part - Sanitized Copy Ap k-RDP81-01043R002600130010-4 ? roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 2b2 raton harem:Mil kldraalAk mind:Wits, aalga nyoais a norailla drtAkrt colt. ken A TR-1 ayoaisom8kkent6 Istria:it 'A korainygip-rendeser fejesetben kOs613Lik. A lave 6ssUr6 A 1eveg6asUrdnek - 218. tartosfk - ri tartoz6kat* C. ) 4 171. Abra. 1.4gose1op 1- teat, 2- fed61, 3- filcbstAtek, 4- 'mita, 6- rug6. as a rendeltetfae, how aleveg6t aecbanaum e1ennye5666aeit21 eq. tiastitss /171. bra/. A esUr6 basal nyoallpu 1:-. .10 kg/od, a uyoaiakillOnbaeg h 400 Rpm. A asUr6 a kbvetka-'. hitatri- ssekb61 his /1/. 'c : 12/. file alit6tek /3/, cztt.^.': r.4! /b/ fa osatlakos6 eaunA L estir6betoit negy ft - %Met- b61 is ?t esitib61 Al:. are g6 saorlt booze. A vAlaazt6 ezelspek A nyum6 6a ezivL . azerelt vilaast6 eselepek egyaist61 cast adreteikben kdlOnbesrek 1 rei A vilaezt6 arelep ket f41b61 All, analyst hollandi anya egyeal? A wiz /8/ egyik felin pares van. Is er6eiti fel a azelepet. A hda mindt.'t :alibi eg) szelepet /6/ ceavarnak de est thaitdeeel lebiztoaltjak. A belai bre_apre egy k11e6 aselepet /3/ husnak. A kU1a6 aselepet a /2/ rug6 az.,rttlas Dale atelephez. , , 1, A izeiep fwd.' lee A Stelep ft r 2 172. &bra. V41aast6aselepek 1., teat; 2- mg6; 3- MI6 aselep; 4- tba1t6gyer8; 6- bela6 aselep. 6- gualtda1t6a; 7- hollaad1 aaya; 8- a his a asatlakos6 pereaael. 11: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24 ? IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 tr. 2114 As irdayt, smarm a folyaddk a osolopoa okadAly ndlkal ithalad, ?et, 14v6 ayll asSatja. A tatAisloslapra do a fdtlapek aaapjtra @morel% /4 db/ vlessacospi elate. pek /176.4.bra/ ssorkesetileg eltdraok a Nati ese1opekt61. de ogvats:Z1 as 1. ss. ?soak alakjit illet6ea ktilaablanak. fit 4 j 175. ibra. A fut6sU is a fik- ssirnyak csapjalnak bldrauli- kue vlsosacsap6 mat**. 1- crat1akos6 anya, 2- t6a1t6 gyU- rU, 3- ssolop, 4- rug6; 5- his. 2 st aormr H IE4i V54 176. Ora. As e11en6r- n4ter crapja. 1- fogantyu; 2- Oars. . 3- tbalt6gyUrU;4- bie....v.t 6- sArd td 6- osaphat tS alitAt. A visasacsap6 sselop a ktivetkes6 r4ssokb61 ill: a his /5/.ebbe !:adik Si a /3/ szelop u4yanabb61 as anyagb51, a /4/ rug6 do a ceonk-laysi% a taaito gyUrtivel /2/ A sselophisat ogy osatlakos6 osonk a osap hittraulaus r68sevel egyi rit1. As ellindrs6 sanositor osapja A osap tUa rendszsrU /176. ibra/ p es, his461 All /6/.aaslyon Yet eget- 181E326 ?souk van. As egyik a aUktitlieben 141,6 resister, a Ralik ped1g as el- len6rs6 msnositer bek6t4o4rs esolgil. A osslophis senates rissibes egy rad /tU/ jir, iasly a beuosot6 nylliet elsirja. A rad tbaitisihes egy 0E1%6 gyUrti /3/, egy alitit /7/ 4. my WI /2/ hasssilatos. A futdatl-vesirld readosor tarVisdkat A fovesetiki A fovesetik1 osapnak /177. [Ora/ as a renielteties, bogy a os1vatt7dt nyoa6 vonalit k6svetlenUl egyesitsik a fat6k asakahoagerdhos, soaker:11es futdatt-vesirld osapot. Is jelentde airtikbea letrev1d1t1 a folyadik utJAt 4 >eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50--iir 2013/12/24 k-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 266 hos /tengelyoeosk/ posits a tartilyba ..4111t4 canal csatlakott.. s. osonkokba visosacasp6 aselspeket osavernak. A key- salbees; helyrt,bsts A batosito moteofshhoi ksoldvo A (sap A fajormi,? ' csairvo'W,:f?, 4 tplivite rAiV ??? P1011 Th40Jt`ne. va ?,(2 &Irina h,zase '.'ve:Ctr? - i:1 ? 1:41,1,11 A IssIcas, ,bscjoJoSQ : u C;2.1:s.1,1:1 )411 cost,to :or0 klb-Ad e- incor. gpiike ? i.tvoij 4111In tJ rond CgArA ,k nyomoi 4 sr rum sdszostolGio to int; no/ u kricilybo 178. tbra. A futistives4r16 cusp 1- rdgzitakar, 2- fogantyka, 3- bistoslt6 (Ale', 4- fogastiroas, 6- Caleb Vidal, 6- Itsonk, viessaasap6 aseleppal, 7- htively; 8- tolattyu idugaty- tyu,/; 9- osaphis, 10- as alai 16461 osonkkal; 11- fill ? f6fut6 kibocii- tott helyseti sitraihos tartos6 issirl&usal bekdtisire; 12- rtigsit6tir- offs; 13- ragsit6; 14- rifgait6 ttlaks; 15- bistos1t6 retails. A asap seoheinikus risme a kdvetkasdkb61 411: esspessirld fogantyu /2/1 osap fogantyujit sieghatirosott holysetbson rdisit6 assrkessttol s kdsbe- tit tag /fa is fogasie/. A esap fegastyula nem egyili Kist es, rad, asil1Ymok fels6 riasis sgy kar is sgy rdgsit6 nyil /1/ van. A kar slatt a fogastys asiria kit gydrd holyeskedik sl,riijtuk egysismil mseabes4s6 kiyAgisok essnak. As alai 'Idea agy esievar kisoadithatatlessl regsiti,lai( a fala6 gydrd a mid hasesilias a a rad a tosgerlys kardl sosoghst. )eclassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release 56-Yr-2-61-3/-1-2/24 A-RDP81-01043R002600130010-4 ueciassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 268 dugattyu motog a ketoldalas gual tbalt6 gylitlikkol. A dugattyut as as. ceoakok ogylkdh-1 drice- r1r7 00,4 C aosdulisit fi. Ala nt /ly 36 folyaddk aoullt; (1 A dugattmA emoted el. t? betdtst a hejtakarre... (leant t.0 rug6. wooly a /2/ told tau kr `?24/e't..7' as egylk es63ed heizette: ." / .41L tartja. Ss a ezorkeset a kapceold aUktcddsb. 144eA. hes asghatdrosott t , 193. dbra Biztonn4g1 itkapaeol6 nyonAskUldnbeege 1g421ye1 1- rugS. 2- taint-1:d, 3- hitt, 4- najtokar, analyst a ru46 la%ti.Istei- 5- ugo. vel lehet viltoztatni. A bistonsdpa rendszer vleasaersest6 seelepe A visszaereezt6 ezelep /191. Abr./ arra ezo1g41. bogy a Mr-. hengerelask eankkenef tereit tegyeeltee azArt. bogy a szUkeAgkiboc.itA. 4.14- :lava az ellennyomAa kieelb legyen. A ezelep 3zerkezete a kavetkez6:Az /5/ hisba egy aodl hUvely: pze- 1 Aft.r.84 E4 a hUvely egy perennial rendelkezIk. A hlvelyt a hAztan 0.0 64z1 t'aL1t' .;yiruvel ellAtott /13/ rectal /7/ tartja. A hUvely beleejJtor. eg, to- jir /10/ gyUrUtb61 nAnz1tett kdtoldall taultiesel /9/. A to,att. vd- g,,ze ,4' egy pornelyt huznak, aaely tartaul ezolgil a vleesaterltd rug: /2/ otqat.4 A ragat a mAs1k oldalr61 egy kupak /1/ tartja, anelyet n,1.az1: egyenat h hAzzal. A szelephdzban hdrom ceonk van: egy tengelylrinyu Ss ket oldaled ,:eazt A tenge1y1rAnyu esonkhos /32/ a lastonsigl hdlosat cativo csatlakozlk. As oldaled ceonkok bekatdso a kavstkesa: as egylk a 2. .au, a behuse vonalhoz, a stalk at 1. asdau Wig a vlossaas4llit6 vonalhos osatlakoslk. A hldraullkue draalisoolllapltdk A oeillapit6 /182. (bra/ egy hisb61 ill, aaalyben asolop /2/. eV veset6 peraely /4/ do egy rug6 /3/ ta1ilhat4. A asorlepot logy hollandl stye foraijdra kdpsett coatlakos6 ?soak /6/ tartja. A osillapit6 tostot tdalt6 guaigy8r8 /5/ taalt1.4 his ellankss.5 oldalin egy aisik croak van. &Rely a nyoad f6vosst4kko1 ogy astil. A folyaddk cube folytisinak lrinyit a bison ogy ail' autatja. A adsodlk *monk a aunkshengeret terelnok ogyikdhes oaatlakoslk. 1' As ut6bb1 klb000ltiwu ropd1644pekes a hilvolisket not prieelve ii- lesatik. basica gual /7-14/ taaltisool litjik el. :lassified in Part - Sanitized Copy Approved for?Release 50-Yr-25-13/12/24 RDP81-01043R002600130010-4 - ?alliteP to,ibtz laitalealtett 'grist 'az, away as ltdru-,16 tplo, ddk car tallgAt ]ossa. A bitelsidtatt haat ittairajdt as Lot. ba UttItt asSmaal %data- tlk fel. A tutorial rtulaserik leo Oilmen llama dna- liscalllapitd Tan. a a a A bahusott futdhelysia sirainak /faied airv yasirld hungers 71- CN A fiat&All bellusott helyset1 sdralnak vizir- liddhas agy hldrauliku maakabeager /183. WV hasmailatoa. A bestir au hisb61 /18/ 411,a4- lyet kdt oldalrdl f5441 /1/ de tdassaleace-saya /9/ sir. A hangerban sp itereast6 ssaloppel el- idiot% dugattyu aosog.i bison biros ?monk maw teagelylrinyv di tit ol- aufalyskzal it a boa/orbs folyadik sik. As 1. as. tengoly- osoak a futdAll-..appal /a kibocsit6 vonallal/ s a 3.sa.asoak paclig a hr toed belausd vonalival egyeattl. A viassaosap6 warr lap a folyaddkot Osaka 2.11s oaoaktd1 as 1. As. a) a) a) 2 0 -0 a) cu a Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 184. Apra. A f6fut6 au0kmbeagere 1- 4/1114 as4mAr; 2- a Argattyu 3- J6984418948 anist, 4- 99?617. 9- bonderfam 944. 4:461119,1t6 lop; 7- to441; 9- raga; 9- teals& gonisy4r9; 10- was; 11. 19- 11941,41.1:gfrie49. 19- &as 94.t41.; to.At4 Aw.say43.44: 14- 444e40 taisitO - - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 244 rails Tillie Cbt4V?:?. 44 aeavarnak. Inner. ze44?Q:. 16.4 $ silk a kardin. Ahenget, si ? tire 111/aoosel eel) tistft. I sits/ kaposolct ..ettecsk. A rust Devon% illapett. lea as alai fut6 Meese- I.: ? tot% helysetlen ?fordltra. oes a rud kisjujtott &flaw& 3,A ban as 5156 fut6 belsescu heljaetben van. 1 ??? ? A dugattyu itairoje .? A ruti itair6le . . rw-4 " A dugattyu ltSkete 29543, 4.0 ? 114 ? ? SI: 1 t 1 As 41.6 fut6 acuCeisklk. 4 el 04 ? r4 a ostettS aunkanensere 3 ? I? '4 L. O 71-ii ? S 4. 4. 1 1 .4 la 1 r4 ? 14 ? ??? P ? ?-? ? r4 ? F.4 ...-413 :4 1 8 Oh 4. 70 se 38 A estikeigkltecsitd kahenger /186. dc a, elm egy herastikusan cart Ur- r.1 rendelkesik. Set a ta- rot as esy 1k olda1r61 a felled 14(141, a ad -I o1dal- r61 a dusettyu hatirolja. iugattyu alatti I:tenger-dm flea herstet1kum. A Stinger a tdeetkes6 rissekbil All: test /10/, kit fe4i1 /7/ is /16/, 'a thcigattyu /11/ Unitise'', kit rutl /3 ic 9/ s ova kisebb alkatriesek. A tbsati? biros Der- atirills61 /12/ is hire' tit- tartd otkrtib61 /13/ All. I tOoltie alkatri.se/t SV saps /18/ fogs time. UP toeitishos egy hajlltett 151101 ellitett sydr5 /20/ hassailates. A falai fee41 felesav,rtisakor a NAl es a image? kesi Y-14-1s61 kI scud ptrilt /15/ lyesask. ? ? ??? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24 A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved JA-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 246 A lemad-valsek A 8 liter iirtartalaa esabvia aedl levegdpalaeket /jeladee 111.1":11-26316 49/ etritett levadvel 120-160 kg/ei ayeadara tOltik. 7ime44M4e4 148414,1es 614144kari1tive1 A m101664140 kdt eloddkgyiljtdvel elldtett ',lessees/1'44 eselep vas Agg. [bra/. As egyik eselep as sled tato ealkelgkiboesatd readeserihes tartos6 le- vegdpalaok taltd sonaldlan, a masa ped4 eaUkedgfikesdet elldt6 levegdpelack tOltdiro- nalilan helyeskedik el. A viessamapd eselep a Mgetkesdr#- esekldl dll: hds /6/. fella /1/. rug6 /4/. pereely /6/ e dugattyu /3/ gual &Wit- tel. A feddl 1. es. ogonkjiba kerUlt levee legydsi a rugd erejdt. eltolja a dusattpt do a aisik monkon kereestd1 eltivozik. Ha a levadt a 2.es. monkhos yezetjtk, a levegd a dugattyut a fdesekhes ezoritja esiltal elsirja as iraaliet. A kondeneviset as aled ceonkon ereesthetjUk le. 1st a ogonkot ogy 4u40 airja. s fsz crank -- A szelep viva A szelep tory? A eselepen pofdk vennak felerdsitisi adlokra. 187.1bra. Viessamapd ldg- eselep Uledikgyljtdvel 1- feddl csoakkal; 2- tdaitd gua1.gydr6; 3- dagattya; 4 - rugd; 6- vesetd tlepereely; 6- test; 7- dad. A 14enyoatece4kkent6 melee As sled fut6 eslikeigkiboceitd hdlosalid- ban egy nyomdeestikkeat6 eselep sea, smell a nyoadet 160 kg/.J-r61 $O kg/a-re makkeetl. A nyoa4emdkkeat6 seelep loirdedt 'A reed- seer ayoad ruse? cis alatt taldljuk. A foltdeseles A fojtdeselep sea sail, stet egy kit- oldalae egyeeltd ems* eaely hitelesitott dtereest6 farattal readelkesik. As del tato kilo's/id voaaldha 2 ma tfadriljd it- emest6 farattal readolkes6 fojtdeselepd iktataak. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release rib?RnpR1-n1043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 1 Declassified in Part - Sanitized Copy A IA-RDP81-01043R002600130010-4 proved for Release 50-Yr 2013/12/24 nyomd, 1st csorth ferrileges "44:et vorounitie woo/ p?:enat - kdirild weal 1 01Th W4P wutoszokku 189. br.. A fikestrayak vsairld asapja 1- fogantyu, 2- bIstosit6; 3- foga' 1v; 4- regs1t6; 5- rag- sit6t4ratia; 6- a asap fslartsitt konsola;7- Mos tsagaly; 8- kdsbetitssea; 9- fill tolattyaval; 10- fs641; 11- t6 jun1051111E; ;2- aldtttgylrik; 13- kftvely; 14, 16- ttislt6 gulagyirkk; 16- esosksaya; 17- visesseseptssalsp. Declassified in Part - Sanitized Copy A r?IA D nDszi_niadnRon7600130010-4 proved for Release 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Ap IA-RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 A Itfrsztioe . Adeknos A 1010IIPePO 190. .bra. U-2-23/4 fel, ze.ep 1- hUvely, 2- v18lizat4r10 .s.? 3- n3loadece6kkent6 rug6,4- vezet5 per- sely; 5- bletoeit6 gyUrU, t- t31d kdebetdt,7- hiz,8- azabalyz.,cuaver, 9- kibooeitd ezelep,10- vluozatdri- to rag6;11- vezet6 peraely, 12- t0- m1t6 gyUrU; 13- beb000dt6 uzelep, 14- gramlisoeillapit6,15- vluesat4- rit6 rug6, 16,1?. as 18- ceatlakosd ceonkosc. A hUvely tehermentesitinekor a feleorolt alkatriszek vieszatOrnek induldai helyzetUkbe /fikek fololdva/ ? as Usual keverdk a fdkakt61 a Zito- oadt6 boiled caatornliban haladva a tartosik visszaesillito Urrtobe onnan tordbb tartdlyba kerUl. A ssUke4gf6ke54s_BM-7/ nyoaisoshkkentd sselop, A PU-7 nyoaisoodkkentd eselepnek /191. [bra/ as a rende1tetdeed2041 a eUritett lereet /a toldrud 1hketit61 fUgg6/ makkentett wain alatt bis" Declassified in Part - Sanitized Copy Ap f",1 A Inninal_nl niMRnn9R00130010-4 50-Yr 2013/12/24 roved for Release ? Declassified in Part - Sanitized Copy A JA-RDP81-01043R002600130010-4 proved for Release ? 50-Yr 2013/i2!24: kie kiboceit6 azelep iltal kinyitott furaton c sUritett ,e 3.t it badba bocadtisa vdgett a esse: a fdkek kioiddedaak folyaaata.aegbi A PU-8 differenciAl A PJ-8 differenc141nak /192. dbra/ as a reaceltetdee, luoy a f4f4t4 jobb, Tagy bal kerekdt egyoserre, vagy ktildn-kUldn lefikezse. A sUritettill. veg6t ? differencidlhos a U-7 Iio. lept61 vezetik. A d1fferen1141 k ?1, egy ssabdIyosbat6 vondrui a rep A l4bvesdr16 berendesdednek podeljelt4 kaposolja. A differenolel Agy karW.) 0 /1/. blabdb61 /2/, du,gattfuttil nil 'harianya? alaku meabrdnbc. /4/ sip lepb61 /5/,vonorndo61 /6/, Litt611PW ea egyib a1katreazekb61 di; o ken.4- hjIatatba -?P-i471,c3; peco.ow 170-7 Nfed4et 11,????+ ? Aerei bele:Aerie .rti 7-0 ,ett ?e-e. .,t???????JA a 7 at eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release k-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 14. 212 a/ A fitsadrayakat felosoljkk 4. lesagedjUk /kb. 5-10 -esor/ b/ A futdativel a 26res4isirt61 aUk0dtitis bebassik da kibocattju /4 -6 -aa5r/ r a fatdsftet a fdrosdsser iltal violet% **rads utdu a biti vattya bistoasdii rendeser sogitsftdvil kiascadttlak /2 -3-ssor' of A birasket leidkassft ds kifikessdk a f6rsedsaer 12 taljes fdliesim/ is ? bistomedgi rindessr igialbsvdtelo d/ A segiedvisitett ablaktivageksa botapssoljsk as ablaktorldket s/ Dskaposoljuk a korainygip-rendssert /20-30 percrs/. A testi ativeletek idgrehajtisa k?.bI figyoljUk /a tartttly vltdayllt. oda kereastkl/ a tartayba aresstett fol'addkaugarat. As ease mUveletelt0 akkor kell bes?Uatetni, saikor air ? folyadik ogyenlates sugirban &Tula, hab se lbgbubordkok ndlkUl. Na a sugir habos, a tartosdkok nUkUstetdadati calusit ? fentiekhes vissoay/tva aeg kell nOvelni. A tartosdkok adtbdii idejdu a f6141 hidramlikus kissUlik tartilya legyen lekaposolva. 17. A 16. pontban feltUntetett aUvelstek alatt 1d6nk.int e11en6r1szWts folyadik szintjit a hidraulikus tartilyben de a sokesoroadkban /a 1U.4e U. pontok azerint/ s asUksig esetin egissitsdk k1 a tbltetet. 18. A tatis de a tartosikok aUkddtetiss utin ellendriszUk, hoi: tilt- tik-e a asardk. I oi1b61 a ssUrea tengelyit elford1tjuk ds a asUr6kb.51ba- tieston keresstUl dlediket ressUnk. A hidraulikus tartily szdrOjet Li tik de aegvissgiljuk. Ha a leengedstt Ulsdik de a hidraulikus tartAly astir* szonnyea, n asUr6elesteket ki Uk is k1aossuk /k1 kell soma R h1draulibe tartily ssUrdjit 19/. Isutdn a 16. sUvelit sserint teljoq adrtdkben elviges- sUk a tartosikok aUkbdtetisdvel kaposolatos aunkilatokat ds 1eadte1con 61- AandrissUk a ssUrdk tiestasigit.A rendssert akkor tekintjUk Ussahez kdssma, ha a ssUrdk tisstik. 19. A Untie is ? tartosdkok aft6dtet6s6nek befejesdse utin a h1dra41- kus rendssert 1-2 drira nyugalal illapotban tartjuk, bogy a leveg6 vigle gegen kiviljdk a folyad6kb61. lsutin a kevetkesdket Yell tennUnk: a/ IllendrissUk, bogy ninoa-e levee a fikrendaserben. I o61b61 aegis- satjUk a holland1 anyikat a futdoU is a fikssirayak hengereinil a kevetkos6 helyzetskben: anikor a futdaU behusott s a fikssirnyak pedig Talaaint ha a flutist' laboositott, a fdkssirnyak prlig klt6r1tott helysetben Ulnak. Illendrods utin kell6k6ppen aegbussuk a aeglasitott en* kat. Deesavarjuk a dugokat. b/ IllenorissUk a folyaddk maintjit a Aldrealkaa tertiliben aegt61t5tt hidroakklusulitorok 'Kellett /lied as ulltaliaos atom/thole o. ries 14. pot- jit/, is Urea hidroakkumulitorok aellett toviblzi a rokesorosokban /Idols 13. pontot/. 0/ Labistositjuk saokat a holland/ sayikat,tagdkat is saapokat, soar" ket a 1eveg6 kiertsstdme alkalmitsal kioaavartank. itIlballs goodie el1ea6rti- aUk esen sossitisak follisseatosedgdt. ? 20. A faljaddk ssistjit kris bldroakkimaldtorek mellett a kiveUssi Declassified in Part - Sanitized Copy Approved A-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 294 6. A hidrsulikus tariAly tAltatiask kiegisaltdes 'Aim a helye a %nick a hidraulikus tartan hilltitarakjimak anal aldtilit is fadslit s a :eidin ritossatik a guai viddhesatst. A !oda fs1ha1yss4esker asgadaddUnk hogy a hslyin van -s a gum/ temititadtdt s.aliass-e rajta sirdli.. Peleserelh utin a fatale, a kersestasrovitdvsl laiserltjuk s a herssitaersvit3 :Al ...ehussuk.hot3 a folyedOk a hidraul1kus tartayhdl ki as osivirogtaemm. 7. Ha ? fdldi hidraulikus kissalatm. 616a4leg Ipalltdtttlk. uej &scam el kell oldanuak a filvavel assakok141 s vigrs kall hajtaai aindact, "A stirs.' rindmair aogteltisiask readjs* a. riss 21. poatja sldir. A folimlik Aluissitiss a Mak elpooresilbsel, 1. A fikek iokszorosdibaa lied folyadik kisgistitiss elott a f4f4kread- ozer iginyboeitelivel slossdr Monsoon lif4ksisdk, aojd pedig telje..en kessiik a kerokeket. A saUkaigfiksaist sllit6 smasp as alanti aUvel.e .k id,- jdn ne lags= benyoava a a saliksigfassis sanoaitsrs nulla nyosaa' 1,..tae.3c 2. Loosavarjuk a sokssores6 t6lt6torokj4nak foislit in a WVP folyadikot tdAtank, as sestsakOnt sansigas ainnyisigben. % f yed41 legyen aegosUrve as shitalAsoe utasizisok? 3. pontja issrint/ 'cagy hz. 'Alta- Diana utasitisok? 9. poatja aserint, ha air hammilt folyadAkot a. ,nt to- tIltoni/. 3. A sokasoros6 fedeldt viessaosavarjuk a helydre ? sajd ujbc, even- ,t1k. A fed41 piloijin mutatkos6 olajnyoaok alapjin aegillapitjuk n ,olyeddk eAintjet, amely 10-15 a.-r.1 legyen a pfloa 51s6 edge foldtt. 4. Ha a folyadik esintje aegfe1?16,a eokosoros6 fedelot a belp$re test- rzAk Au j61 aeghuzsuk. A fedil feleserelis? alkalmival sessy6s6dUnk nely4n van -e a fiber alitit e since -e rajta b. A fftek eokasoroadjinak feltoltiadhes kUldn t31os4rt hanznalunk. ..re n fdldi berendes4s kiesletiben talilhat6 A nidraulikue tartilybas 14v6 folyadek esintlinek e11sn6rs4ss repUlie kUstse 1. A hidraulikui tartilybea lied folyaiik ssintjit saUksig ese.in re01- 145 kasben ie ellenorishetjak. 2. A repUlds k5sbeni ellenOrsds alkalsival, a futdad behusott belysitl- . ben a folyadik esistje 7-10 aa-rs1 asgaaabban less, mint akkor.ha a tato ki- boceitott helysethes 611. A folyeAdk esietje tehit sasyivel halathatje soil fe1e6 hatirTonalat. 3. i folyadik asintjet repines hashes a teherseatesit6 automata *SYS- dub, 14p4e? utin ellen6risstik, amikor a ktisde readeser 68 a Mak bidrual- kue akkumulitoraihos tartos6 sasoadtersk 1101? kg/oi nyosist autatnak 0 6 korainygip hidraulikus readssers hskaposolt hslysethsa Tea. Ha a folyad4 nyomiaa a hidroakkupiolitorokban emetic's, 'cagy ha a koraLnygip kidraulikst Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy A CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 296 Bloldjuk a bajldkosty eodvet a t51t6eeeak1d1, a Mad% beteseslik geom. lakaad eseakba do a ayildo fadaldt beadrjak. 4. Olyea idObes, soaker a kerayes6 1evec4 hdadredklite a aalla num de alatti drtdinek kesatt lagedoslk /tavaeosal do doesel/, 1eyeetut4 eldtt a tOltdvesal Ulo444yll3t61161 kl kll evesateal a komdesaviset. Plitilikt 1. A taltdessakbas aladis levee poi aliftdt.sert *vomit a faddlooti palsehek %tildes alkaladval a leveg6oltals, sagyadrtdka less. 2. Ia liana alatti kdadradkletea yftsett Virtu alkabgui a leysg6 ass iraalik a palaokokba.a teltdvonal aiadkit rah yittijit mole( leetevel kdrUl kell favatai de xi Yell bold- lbk eagedsi ? koadeastiset. 3. As Ulopit6bea doesegyUlt koadoaavis kierasstdee vii aldeobr kies4 aeglasitjuk as tirit6dug6t a levee/am& kieriostise ydgett, aajd kdodbb, mikor smir a nyoeis 'soma% a dugot teljeeen kiosararjak. . 6. A fatieUvek. ? fdkeadroYak de a fikek haessilata A fut6aU do a f4klarres4r16 karok vdlatlen elsoaduldednak izergakadllyo. 'Asa, toylbed a fat6aUkar behusott helysetbse, !cubit husal sellett vat ragsitdoe vigett a fatdati do a fikesisnykarok r6gsit6kkel rendelkeznek. hot a rUgaitlik a Xestijak tartos6 raga aegitedgivel a futdall karjlt a klit Jan - s5 helysetkon, a fikastray karjit pedig biros helysetben rogsitik. A fatefuli ia a fikasirayek tossatyula rOgaltdkan kirUl blatositokU vannak. auslyek sirjtk a regsit6ket a a ropU1640, findi tart6skodiaa ilajit regakaddlyossik a rtgait6k viletlea aegayoaloit de a fogantyu kisosditisit. Aaikor a repaldgdy as illishelyin tartdskodik, vagy a t6166n kbs1eksdik.4 fut6aU kar /? kibooadtett helysatlen/ do ? fdkestray kar /yisesaillitoU helysetlan/ logyenek lertesitett de lebistositott Allapotban. Isdrt Wafts futdatikar kiboesdtdera, ? a fdlissiraykar viassaillltiors forditiss tit /1t ssillis utda/ a ragsitoket bistosit6k spegitedgdvel is kell strut. A bistosit6 akkor strja a r6gsit6t5 aaikor a rajta 14y6 hosesu fog M- hatol a kar karaantysjdask kis hornyiba. A rdisit6 kioltisa ydgett a fut&O- kar bistosittjdt kihusauk de a kaagyellel ellAtott fUlekkel balra forditpa. Lona forditaal sea seabed, alert as seethes a kengyel a korainygdp 13/411` egysiadt bekayesold togastyaba UtkOshet /kikayeeolt helysetben/. A fdkesdrayak fogantyajdaak bistooit6j4t a rOgait6 kiolddsa utin bine lyik eldalra elfordithatjak. A bistomittia k1W61 a fatdalkaves agy eseposeagel elldtott sees is* ltlhatd, amelyaek sagUidgivel a bistooltdt lehet elsdral /aaikor a bistetil4 a rbssit6t tartja/ ugy,hagy a same, loollleeatlit a karats 14,6 karuast7?1* ldbo. lama a seapeaeggsl or sdrjlik le.a bistoolt6t, ha a rep61664P110.. ?classified in Part - Sanitized Copy A -RDP81-01043R002600130010-4 ? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 , ? 50-Yr 2013/12/24 ?????7-r? "....11.? .' ? .141-, .a.) .. .r a?-:, ' -1. 4?Wtelf124' a -.I ,:. _ -...:....., .. ..,..3,, .,,., a , !rak._ 7,-- it ?,t; ? : 4,1- '9....? ?,,,t? ?. , , 1' 4 ,,,.. it'. .-0 - .. ee ' _ .t . , 'A.blaisesisg11:02041040000.1.4iskigiada 2aAl1,osa000 -Mks/mi. ? logy, jobb 160 kg/011,41141....,;(1?;"11.1111Sitie....:tir_j$117111s ambiadter nycledint sea istOrsigiSioth lealas . , A fataill veadit4 1114'4% ' a _t4isainktsit ymia4e01 liana:a bstonado teo asolop tegiallpjlaisiVikaasallayslip *assarvakteasinfaisar-44_,. kora** hidraulikaa kealanatisek '2?00itril ? 14141.1021sObss 1 agoati Team& asakrialaa '' ? - Ai alai tatAt'irilsaosit4 blatalafigi.weei 44 alma& ealvettps Yetis.* a rdlidatilkiboa 14,4biatsaisigt tastaa41r-vaaditi aaskr4ajaa taltiksuk. A salvattyak aft1144114mak ellemArsise vidlekt a blsteashl tartosdkok sdr16 asekrdays taistt,k4t jalaillapa vie, amalgek akkar cullainak kl, icor a esivattyak terbolis alatt dolgosaak akkar alasaask kl, aslkor a NI. vattyak gram jimaak. . tia a aartoisikok aA11:644? Mobs. aialr.-as sulk 14apa gjullad kl,as tusk a jele,haay oast sa stalk.,as 1psa tartea4 aalvattyu d ayostnt. A fat4aavatit bolpaaal 4a kibastagiani. a t4kas4nsyakat klereastaal de vlassai11ltais1 a a tiksiiilwasimat talissaMiai aarkgre .4111taa1 past ? rs1414. opt bidraulibus rouser asivaIikyalsals Tap 4?414 a falai kW raulikus kiatUletik aegltadgivel /410 aLleadrais eleatda/ lobetadgee. A be- bazde de kiboordtAsra aegadott-116 a saabAilos bawd viasonyokra vonatkoslk. A hde4tudklet dr a reptadat aelooloadg iniadnalsiedl-fUggdea osak a sAmok kis sitdrdeekat nutathatnakt &lassos: 1164Ara6i1at outdo nevakaaanak a sagas WI' mdraftlet 'satin pedig aeSkkennek.A repUlds1 osbeerdg narieldes fe6iti a M.- ezAruyak viensadllAtAsdt, as e1s6 fal6 be6usisit de a 16111tdk k1bocalt404, cobkkenti a fiaeorolt at:veleta id.sjit, a uginnakkor azonban stivell as Wit a rentlekkel ellent6tes.bUriletaka41. Afidkastrayak kitdritdee.an elad fiW k1boce4tds& is a fotatd,biltaadea./ Ceak as egyik asivattya alkiliae east a rdiorditott id6 ndveksalk. ?bb blots vaa.aallkaig akkar 1., ba a ftl44 ellandra4abes f1dihidraulibas kdeaUldket baiiailaak, adalgaek beasteljositadays karlesebb, aint 60 lltai ? para. , ZIOYILMIATITIB: A fatdatiret behusai, da.kiloaidtaal a-a-Tikasiiiajakal . kitdritaai e viaanadilitani'esai 290 9WArs 9Uotaille' rlati irtiket sag sa ba1n46 iiiimaigaa labot. ; ? .. _? ? A IMO, alastra' assulAsi alekt Str4 iisimprebidr,.-- a raelasai asayjal IS tartosikal Iselsaatelasal Imam* /204:' is '204. Mord/. . ? .. ? A' allilatiL1111112111.1 , ? ? ftliiiik.."41114 111:11:"""1116?tS$1U S$ ti. altria-aUlaill..-'47,,lbellaillittair14.11 saes aloes 2/4-, adma a Sessoulastsi*??? ?' ? ? ,! 413( ieZe Ais? ` :Sakat. k - -;* ;Litt , ....1-40t44141447W.Z*ZM:4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: cA eclassified in Part - Sanitized Copy Approved k-RDP81-01043R002600130010-4 z 300 11-1.011MAILOULWILMILAIMItaiALLUIfial :Ar4 aoterok aiellott Madill* a tistoattft, amelopalsk kar jit is a fikestrsysk vem4r10 kargt lata10 ford1tlak.klatta4?.#1 helyttvio. A fikosirmysk belysellwatatigt figyalve. aaggyisadeak arril, bogy kitiraski a fikaskraysk. Milker a Us1ysetmstat6 alassr astatija a jelmaAllisl sollissk aogfel(41 helyaetig haled, a fiklapok vosirld ksrgt miasmas lariat)* ill!tjuk de, roolt6t slsagedjak. A fikasirayak weirs va16 kitirltisikas astikniges 6 - 8 sp. A fficsairmak A fitazir.nyak viassaillitiia vigatt nagsynajsk a fogantyu rO42:U.14t, fekosdrnyak karjAt Atho1/912U ftlfs144 viassoilittisnak segfolel: nolyset- be. 14188 belyaitbon a rag4ltdt elsagcljtk. A fikssirnyak htlysatmatatijaaalapjim aoggy6a8dUnk arrol. bogy a fit. asirnyak toljeson visaaallltak -a. A fikasArsyak viassaAllitisikos asUkaigas idd etAgr.11 10. 15 cp, teljea kit4rit4ai abgrAl paAlg 16 - 25 ap. IriG.MOTZt51 A loosatllAst k6vet5 fikaatray viassaillltAa altalairal r5gait6t a fikestrayak ves4r15 karjinak fe1a5 balyzatbe lit?a utAa ? ltstositoval 1. kali wirni. A Patio? bektaisa rU14j kaaksa Teand6r a futdall boksagsa vitt I. ticritikk a raiaitd tIlisaltilit Apo kagy a histoaltdt balra tor- dltjul. 2. Wegarajuk a kar rOgattojAt 49 2 tatAall karlit oltoOltJuk felf?lis behualanak segfolaii belyastke. A hat falai kelysetiles e1asurs418k 4 r44aAt4t is aeggy6a644nk nog, a rOtatti as 44 belyaotlea lutaalSette -0 alart. A fascist! kelysetsatatiga sieggy65644ak arrilehogy a fat6s4 bolhus6411k-e. A futdall aakaadas utast - A ratim*. kelystetstatat4 saaaarelask mstatil ulobsave kelyzetbas vis" nak.As izkapesold kekspeeelisa skis kAgnatijukficiipirsa glaildapa /ail" kor a fe148a a giskart trosji.rati belysetke 1.13.1*Isk, igimp61,1 a loilirOV? - As sled fat6 assitaalkos kalysetsataiiijabimila. A fittest bobasiadhea aelkadips 1418 3 - 0 me. , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24 : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release JA-RDP81-01043R002600130010-4 a4st Months' a repaliei mbemftet 100 MAIMS' afvelheij Na seek a f6fatAk kibemit4eArdl me eadoki least keesa41151 a tJrldaya. lk.Ilyso seettra a fitutdkat a tsle6 mink klailtdal saga a Nal selvottys \antedate ailMu is teljema ki lest Moodiest. gs immumpi:skt A k4s1 salvettya isdaybe vitals a1kali's...1 a colyak* ItajtAnit se iii ..k el, a fesaaty&val el/padded ?ND leaddletsiet. AlLialuxtuialuisgawwilimuariaftuitur juntiatul Ma cask as sled f&t6 kibmeltAs4/41 vas sad eat a bistonsie love?. rendeserral ellkstjuk mg. A fstdadvet taljems MamoSt kelysetb61 a levesdreadeser seg1ts4g4fl1j a k6votkes6kippitn bocsitjuk kis 1. lillsairisstik a leveed ayesdait as s1e6 ret4,esUksigkiboeelt6 jiban. is a nyomis liaises 90 MN logjea. 2. i11es6rissla, hog, a titled faimatysja a klboositisnek megfeleld hslysetbsn van -s. 3. A ssivattyu fogaatyujit 'Intelsat& a fislekbs is mist a cite. st41. s6 helyzetba illitjuk, bogy a falai sir kinyiljon. 4. As alai tato bistonsigA naapjit teljoesa kialt%14. A aschanikus hsl3rzetautat6 is as .1.6 fut6 helysetautatoja ale4plin seg. gy6s6dUnk arr611 bogy klbocsitddik-s a futiati. As als6-/Ut6 toljes klboositina is a sir bssirodina utAn klgyulled a zild liapa. A bistonsig1 hildsat sameAters as 6126 fut6 kibocsitisa idejdn 33-50 kg/ci nyoalst. a kiboositis vigin podia 45-60 kg/ci nyoaAst autassun. A repUlin eebsanigit as .186 fut6 klboos[tAaa khabon 200-260 km/dra fr- tdkan kill tartanunk. Ha as s1s6 fut6 a levecirendeser iginybevitels slAtt air ristbst le- sresskedett, a sirak kinyitisibos a kisi salvattyura air nines selkofg. osupin ha Seligson kinyitjuk as 4'1.6 fut6 ssUksigkiboosit6 csapjit. A f4kek Mosailatil Pendee Ustal flikesis Repal6t4ri wells Makes a !Ake& Medalist& alkaladval kisirjUk figys- Ismael a fikek kidrealikas aktusalAtoriaak aioadalt s sadkeAs mato as at- kmulAtor teltet4t egAssitelk hi. /Amster 11104000 fore/pare fordulata lett./ A fikroadeser kidisalikaa akkamlitorAbsa 14v6 aloadet a pilotaralla 9Umerfalira marelt sammAter mtatja. A mamiter saabiljoe Allis& 124.411 keei kdadtt yak. A &loads selkam4se seat& a k14ma1ikaa tartaybea 14?60serglakdisist fogy. 45-60 kealayMis seet411 fildrealikse skinamalAtes. %slime& Urea es formdeser am alkadik. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release riA_Rnp81-01043R002600130010-4 _ ' - 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? ? VI ? 50-Yr 2013/12/24: ? INK 111111111a11111.110 zunamatiaL illd f4k1s4s ? A bistamodsi tdkresdesa tammedilaSa alkalaivel if} fammiesa harimit mem ameba masassami. I tarok le. asemies sevarja a Ulateme4s1 readaser adadde4t.Alit1. tasedsi imammer hommillata Weber a f'-enIcs rafts. adtorsi mak asemdat masted'. A bIstemedil akar swear! /vdletlimoragy esiaddhie/ appedea shim, vaimedat a bletesedgi fdkreadesw tithistri idkkar aessatissal j4r4 bassadlatAt tavola mak mesolimfa vgitt. hags a rayed& a farendesser, t41 a bistemedebe, Tess !quilt's a lists:media rms. garb& a tdreasserte Amossabb Idia kereesthl/ it's relybaseem, as osylk pildtdhes {soloed fdlikarokat.vie podia /ha a id-fdkreateser amm matAlk/ a bistose40 idesseatrat alkesdels ems hell &yeast. A fdkkarskat vasi a bistaodst readaser foisiatylijdt 2-3 ap-t learemett wirteal. A kerekik vIreksa4belrea vald t4kes48dt= a rands. tiesai /norp41 f4k- readasert hasisailjak. &kelp,* samba es sighted' sea a fikkarnk segitedgivel Smoak imaknsidebe, hex= ea, bogy ? kecosdaisk rilealtd karjdt, vagj as CUt fdkeade kar.itt taloa lielysetbe fordltjuk.lial a kAt liar a ves4r16 stesrinyet vans as e1e6 a !al oldalfales, a Mesta podig a Jobb oldalfalon.' A koredayok riles/0 karjit akar haseadljak, ha a motorok act jirnak. Iheakor a kerekek 1ef4kea4e4vel 0/J1643111,g rOgaltddnek a kormAnyok 41a astorves4r16 eeervek is. A fdkregalta bereadeede karjit a jArd de 4114 lootorokn41 egyarinc bass- nilhatjak. arsaker seek a kerekek fikeaddask le. A teljee fiteadelisa a fdkek kldrealikaa akkumulitordaak 120-75 kad njoadasal kell remdelkesale. A testi kaiak msylke lease Utkesiels ?ig forditott kehastisca ? a jobb do !al kersksk fikelask asasedterei 1$-22 kacievnadat mittaaessaak. Teend6k lefikesett kerekekkel vald basemeabh virekoods 'gotta: a/ As illdfAk bakapeeeldaa sleet ads jArd asterek aellett a hidroWdo- suldtorok myosimoit felatIvelja 1101? kg/ei drtikre ? as 4116 fekeket ?seits armless kapeeelja le. 1/ Tirekosge idejda figyelmea1 kiedrlak a !ask higreekkarlitoribas Med aioadsh, mm1.7 a 1.gj kweeebt 50 kg/ei-adl. A keretek kifAhosdoe vigett a kosadala aisititkarjAh easy as Alldflt kargh - samilyel *ppm a kelasket ladlessak - Salads's ',fele felpu- juk.? ? 17____ A 1esat4b111 kibiesedtdea repr-dgdpasa a seseltitart a jobb coleslaw' lakra, as illUdiesde bajdt polls a bat eldaraira merelAdk. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: 4 ,Ft 1 744 a/ A bletosadgi f4kfagest7s helysole Is falai galysetbes legjor./ sa ratosedgi fiksaaosdteret alapOs seggytaiitark arida. bogy kl yon-e Morn a histossAgi realsaar. lo/ As agylk eldta pottlala 1414 fikkaretat ? feet hid -Aulikus ammo_ litordaak 120-76 kg/ai ayoadas Pellet% 24 sp-re Utkestalg 1.4oaluk s trisstk, bogy a myosin a jobb de a bel first sasomdterela feleasike44.1 26-30 kg/ed -1g. 0/ A biatonstgi f4k2endeser fogantysjit a fagaatya y?letl.oaegnya,614 ellen vdkony kdtbs6dr6ttal lehistositjnh. d/ Illentriastik a folyatthesintet a fSlek sokesorostiben. PoiyadfttLiay east& a thltetet klegdatit36k, folyadtktabblet esetta pedig a fp:se:opt leeresatjUk /shhea leosavarjuk a h011andi @alit a soksaorost also ca..nciLlas csatlakos6 os6veset4kr61/. A bistonstgi fikrendascr kiindultsi helyzetbe alittea utdn e.lattar1s- stik ? f6 ftkrendsser atkUdtadt: e o41b61 3-6 fikeadst vigatink a k4t ptlas pet[liain 16v6 fikkarok segiteIgivel. 'Babes a fikek masmatterdn ficsolessel kill kiedroUnk a 'goats 4rtik6t1 valuta% a ayosde atvskedIsAnek 6, nsW0m- . nesdnek pontossigtt. A fenti ellentrais nit& iseggy6s64Uak arr61, bogy nea '14,1.641k-a SI as olaj a Mak aokesoroatinak smi116s6 ayilteala. 7. A bldropneusatikus rendeser vieerilata de dpolisa iltalAnos 411.sn6r1is3' 1. Illen6riazdk, bogy slaphelysethea Allaak-s a osapok, kst,ceol6k41 tartosakolt. 2. A assoadtereken ellestriastk, hogy a histomedgi levegdpalaokok 120. lLu kg/e vaster* vaaaak-s teltve. Notorprtha alkalatval ellentrissUk, kIC a nyoaie a kesda kilos/a is a fthsk hidraalihms akkumalitoraimak aanoa4tere- in foleaelksdett-e 110 kg/.J 4rtih1g. -5 Ha a simile nem enelkedik, a fikestrnyahat oth64tetve 60+ 6 kljoi-n mookkentplk a nyoatst a Hale htlosat hidraalikas skrawalttortban s email aeg4v6s5d8nk arr61, bogy s ayeniiirtik t45 Meson:sift-0 a monis 110:1 kg/oi Irtikre Rind a kit hidrawlikus akkomalttorhaa. hotorproba uta a ayosta a heats htlimati mammaiteres osOkkenbet usyse. de sea stllyedbet a 601 6 kg/si alt. 3. Illandrlostit a folyaidt galatiit a kitisslitao tarttlyban toltrtt hldraglitue akkumulttorok sellett. d. Illontriselk a fiksh sith644e4t a jobb de a tea f4ksh aascsiterels. A fikkarok teljes sogijoisdas Gaetas sistevAt agsaadter 21I-30 kg/oi-t ester son. A fib:tarok Dors felosabatittoskor a aromissak agates a saaogAterebeg hirtelen is ten smile. eldtt do regalia sada, , ? , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 3IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? = 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 BOO ? ? A hajldissay falleaket havelkosi belyeass' ellesiviseakt a flft.tft gAotagjalaitelil de a3u1/0 a arteaseadeldhliaa a basbabeagerekail de ammo. rakes' 34v6 asivaRtymiadl; as otei ralodsabosslosa ammakebsageradl. a momqr. Nada lated f4tart4ja allgOtt a fdassivapik vesalirlA osababoagerdadl. Is as earealtdeakadl tellisa issloilak, as aglealida. atAnknaalet4, Xeklstesitjuk. Is a bajlasag ma** barbelatis liorsoolda vim, a korum141 ekit aagoallatatjak Aa'a bajlammay *Nook taybolatAt kismordlpik. Ha &ham. kony sad burkelata teljeoes kidarsaldditt, a bajldkeay soave% ki kell toe- rdlntink, /aim skkor le, ba a solves alassesek 1dtbat4 45:11.514.1 nyosoki. N114.TIOTZta: Ittlaalle gonadal visegiljuk a aslvd de ayoad kajldkony s. vaketea fdkvesetikek bajlikeay ealivelt a rugdatagok kin. As egyesitdoebadl nig egy eeeppayl esIvArgia sea Er. gathet6 seg. Hajldkony osavek oserdje esetdn soak olajdlld uj oetSvekst azerelkstlak fel, aaslyek aserkesetekadl de ledolgesisakadl fogva la asonoaak a ..acenat ?gavel. Ca6vesetdkvk de asok egyeeltdeelalh alleaorsdee Negvlsagtljuk a hidraulikus de a pneuaattka. reactor valainsanyi ea6ve- sittAk4t. A visagilat sorts aeggy6s64Ualt Arran hegy alnoessak-a mAruldsd, vagy horserldsok a osovesatdkekss. alma. -0 folyds, vac adrUlda l3 gossiuk seknal, ellentfrissiik a Diatom/kis do a oadvesetdbak *admit vlss16 ciak4t ti- lapot&t, a Natoli di a esiajelsdaak dpedgit. Neggy6s6denk'a fe1er6alt! pofQ de bilincesk ipadgfrol. Na5gy6s64Uak arral, bogy nes adrUlt-s a laktbsvasat ? testeldei pontokban, van aladsatitt balld.legalitok 2 as-ap h4sag as Km oativesetdkek, valaaint ? osovesetikek 4, a asorksseti elsaak knadtt. liew6- g6Atink arr61, hogy a oadvesetdbak kliseldbes kaladd.husalek vlbrLlia kdaba nen drnek-e a madvekhes. A oedvesstdkek visegilata vigett klay/tjuk a sadkodges aylldsokat, vesastik ? gdp*Hrasen do a sstraykesdp milled rdsada 1414 eastorsdk A fedelek leassreldee alkaladval aeggyds64Unk arrdl, bogy a fedslaken 1P4 ? :inyek kordija sea sump' a eadvesetdkekst, sea e4rti-41 meg a ceormw- tdket. vagy a oefovecatdk levouatit. Polite esetas as egyesitdat utdabaasuk de ujkol lablatoaltjuk. Hasp* a lakkbovoaat edrUlt, masa a eadveaeldk easel= ass, a adrald, okit kikilset- bbljtik do a lakkbevosatot pedig belyradllitjukAa asgda a eadvea autatUsask kareolarok, horssoldsok da egydi sdraldeek, ? bib...kit kikassekUljtk es oadvesetabst kijavitjuk. Xi bell emar41aaak a eifveastaket akker la, ke egyesltds segbusdedval a felydat aim tad** aegssaatelan 11 Man= gk: 1. A ea4vseet4k?ogyamlt4sek ord. aloglaadas kiroafik liaalea as *1101-141 kialsalt seiweaetikaka61/. tettates. 'bogy a esiveastdk aeasteoregy'pereassett rdase es OW 11?401111411.301gotilmealmikassoiallMbet.AfolieddluispP00 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ;IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 JP. e t. -???assow- ? 310 50-Yr 2013/12/24: -4j,Pt`-.1.?11'?-? +16414.' emappemee !label inigritt allesiesis skis sa ellamoraltt helyeket las mama gesidessis letlseigetja. LAIInigrliWiliZtkarnthaligailLAWagain A fikesirayakat. fikeket ie ,a koraisygdp eservehesger4. AU1(64tetre akkamalAtorekat /a felyadikta/ te1yesea,k1Sritlik /a hilreakkasullthroki, a korsieygip measeAtsrel salla ayamdet mataseemak/. A ttalist a futest rugostaek aye:Led:la a11es6rs4s4rs asolg[16 IL-704 kiesUlik sogitsigivel e11ea6rissOk agy, bogy eat a lassilliket aindacio hid. raulikus akkumulitoroa ricsavarjak a fels6 risslas 14,6 OtatOosankru. A hi. esUlik sae kertkivel versa: klayampak he1y6141 a te1t6osook szelopit a a sisaseitere aisle matatja a MAT:alibi, akkumuldtorban 14r6 nyosist. A leveg6 nytaisa a ktivetket6 legyeat a Mita? MIL:Sant hidraulitn akkuaulAtoraiban 63 - 73 kg/car, a Mak hilraulikus akkaaulitoriban 39 - 47 kg/cd, s a korsinyg4p hidrealikas akkaauldtsribaa Wig 3,5 - 4 kg/ce. Tibia a ajoalsos8kkemt6 researdask serevedgias.: fskozottea kovetkestibto a hidraulikus akkaaalAteroktaa 14v6 1eveg6 nyoaLsa aagn6rekszik a ennek hag- felel6en siielkedik a fels6-sysa4ehatir is: a Mans hilosat hldraulieua akku- oulitorallan SO kg/cd-ig, a Mak hidraulikus akkuaulitoriban 65 kg/c2-io ? a konti.nygip hidraulikus akkumulAtortbas 4.5 kg/ei-ig. A nyoads ellenorsise utin a karekeket gyersea kllndalicl hely:tette for. ditjuk s a kissUliket levees:ilk a t61O6olionkr61. A asivattyuk teharaeatea1t6 sutsgatilaak allea6raise jird aotorok aellett A aegfIcelimeket a jobb 4. bal aotorgoa-likbmn elhelyezett ellendrsJ aunomitereken vigatallk kt11611 a jobb. Mete, a hal motor aftbdime cellett. Ellenorzois elott kinylijuk a bldraulikue msereldfalon a tehermenteeiti au- tomatik kbeelibeo elhelyenett e3landrs6 samomiterosapokat m a fimssirnyakat. fikeket is a korainygdp mservobengeralt milkddtatme a tadraollkus akkumulito- rokat /a folyad4kt61/ talisman kitiritjtik /a hiiraullkus akkuoulitorok 41 a korolnygdp manowiterel nulls appoint mutamsanak. A ootor :Waggon fordulatmaima emetic: a nyosisnak as al1ea6is6 &aimed- toren 26-40 ap alatA fel boll serekediala 0-r61 105-120 kg/ci-re, aajd birte- len alma kall semis aullira. Isutim a spools as ellemOrs6 samosatttren cask akkor nbeekedbet lmoit, ha a hldratallkun A-4314szer valamalyik tartosikit ad- khdtatjUk, 'racy ha nagyairvn folyatikielyde vagy bois6/ lip fel. A pildtafUlkibita tartdako4ttellea6rs6 email! a fiknoirapakat otabdtet- vs ondkkontae is a k6s6a hildsat hlIrsaltkus akkumulitsralbam 14v6 syoalst 75 - 65 kg/ed-re. A matcorgondoldhaa tart6ake66 e11eadrs6 assail; agymakkor a kitraulikaa aserel6falsa 14v6 naaamiter esgitedevel voiggp6o6d1k arid/, heap a aposima vistotaeatia utdo hirtalea feliadvekeelk-e 76-86 kg/ed-sioa mail oralsolvel lee- sablso 105-120 kg/si-re., A nyoside ativekeddes 164460- a eserelftalea 14,6 elle:Arid samee4Ser O.- - . A". ?"',t;?? co? ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 3IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Leesville* atadialk oehr6b61 100-200 ei eliddhet loathstoo.ragi no414 rite( -eadvatem beiesatel ? meogidsidlak avail. hap theta-, aInertia. tett folyaddk. Leemodask arianeak baldest's. vela 1411-1046?444111 Aernita 200 - 200 ei elooddket ? heredapadp hldrmallhme ram4maer4bea tartoe6 gilp. terse err-rdeedbem elhelremelt mehrd leareeerti seapjudbudi /a pot town*. oen aritjak/ ? meagrOaddlak arril.hogy thesis-, a kleronatett folindk. kor'a korsdaygdp saar6l4h41 thddhat vsemeak. a kandmradp assacebtero 4.40 kg/oi alienist satsumas. A laareastatt folyaiik thenodeimak ellemOredim atda a Lerento man kdasel elatrjsk o ha a iolyaddt tlesta.a oospet ket6s64r4tta1 loblztooltpc Ha a leareastott folyedik esemayee, a solorsk sea relA1 Inesalitlur Allltin stda kiveseeek a oserdhontekit atalaarik searOldl ? Join New Nigia kbehlt lairds nerlat, s aaokat vistelealtett petrdhuann frac edge *netball - NT7 tolladdkbam/ kisomask. A astrOk kiandea de IlsoneserelAse Inds allea4riessh a folywlit s'intjit a hiirsoklikas randomiser tartilyitan a ? fildi k4.a4fl?igdayberdte- 14val 2-3-asor balsam* fa kilromeitjuk a futoinlvatokgyaaastnylasor kiterttPU is viassaillitjuk a fasairayakat, 10 - 15 -seer tofikentiak da kifOketWtk, s kormAnygip hidrawlikaa rosslaserissok behap000lAn stAa 6-6-nor tol;.een it. illitjuk a korsAnygdp sin* ? hiroa nervokunaerit. Sauna 01561 alio:Orissa a astir& tiastasigit. A asonnyosett Iked4k a odsodik ollenorsia alkalsival arra mutat, bogy as egies bidraullkue reLdezer slonnyas a as% ki kali summit As a bonne 14,6 folyaddkot t.ljea eseemItsz ki tell oserilntlak. 7I0rILUSTIfil: 1. A saeroldfalon 14v6 asUrikda olgtott aunts cefilea- asi satins a astirdk tangalyissek kariit faltitleoul Alltswg a ropllis iriayiba, seri egy4bk4at mogt6rt4nhet, 4og a futokorik a futd labsaisivalkalsival a karba Welk. 2. A estirOk leerentO onaplait kdszel airjuk el, no - sada lignybevitele adlktil.hocr a osapok muakafeldletel- nok kopiait 3. A futslal behimiaa alkaladval maggy61164Uok arrdl,hoot a kerik ki4114 alkatrismal 40 /a tal asoroldialos 1446/ asUrd kOmett aeg ymm-e a aialmma 10 ma hisag. A bit:tram/11w tart4llbfte14T6 telia44k tiestaadadmak_illeadrsies Intioaton, vac adumbrates kervonel kleaseettak 1-6 liter fo1.a44b0 ugy, logy kiskyitjuk a lidraallkos tartily trit6 emapjit. Neggy62641Ink arra, logy nos neuron -e ? folraNk. lass UloOdk amassaysmoa littraallkus tartaJt teljosma kihrit)hk, klornoak de fries folyaddkbal magteltjtk. A hiAreallem tartAll folradek tartaladmak oseNje utdm elvdiesalk as 91644 Noshes kealt mmakdkat ? a3b41 leelleaOrlasek a hilremliksa tartalbas 14614 felyaddk tLI taededt. Is a faired& Si Immdtalt alemOrade abalmdval he asemayenek bhJ Aral, as aides hAdramlikum ramdasorbem telraddieS bell eloor43.a1. ,eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: \-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? "-;'1,ek 314 tolattp 13ket4ask bosselbas kia3Pmit4-41, s maj4 a 'biotite% Wald tovib1h4. mak. Ma a raid ass 14,14a kl a Set4tat ? a &sites bagyott osatoratkbil aye. lyaddk kiirea11k,a saUr6t *impel parses klkmasake balker a latit a kleembh alkalAival a r8ssit6 oadvarloa atklisik. Tirol als a felys44k kitraallea es Urit6 osapoa it imegesisik ? majd a Algsit6 eawart elforditjux suaryira? bac a betitat teljesen lebassea 'mai. A d6ga1t6 seavart as esayarjuk kitelA Jason, mart elveashat. A baLdt kibusdaa aid* maggyeaddlak arr61,hogy sirje-e a tolattyu a astirdbee 106 kivasat6 oaatorAdkat, asas a asivirog-e lyaddk a seUr6b61 /a tolattyu r40is4l kis saaavisigt folysadkiteaiedrig. aegeagedbet6/. A esUrdhatitat viStaleaitatt pietrdleunies kiaossuk. YELEJTOVI IL: A klasodatt asUr6100 lausadt as esennyezzud be, tg sirtaUk aes, as hajlitauk el. A asUrdbetdtet heck/ ZeltitleoUl a @Mikados, as asereljUk es4t. A esUrfobetdtat a kftstkesdkdypea helyessUk vissaa. A asUrdbetet Timm. helyeadee elott aeggy6s64Uak arr61, body a %sagely ? riassrelt aosgd 1ww- eekkel asorulie de fardUlda adlkkl forgathat6-,A A kidebb folyaddkreasteadg vdgett ? hatitat a viassaasersles alkelat. eal betoljuk a tolattyuig, aa41kU1. hog, a tolattyut aegaymedak. IsutAn ceavarjuk a r6gait6 osavart a batt sled pareelyiied 106 horonyba,d ?sever: eldbb Utkdsdaig boosavarjuk, sajd a k.116 hdaag bistositiaa vdgett 1/3444 fordulatra visesaforditjuk de aeggy6s64Uak arr41, bogy as &led pereely Les tud-e elforogai a aajit %gossip, karUlAlsosaAarjuk a asorit6 anyit ugy, nog a betdt a helydre illaaskedjdk. As anyit 0,hassuk meg ardeen, siert a iciest- toad alkaloaaal nehds les: act leosavarni. A bet6t yia.aisszs3.4ss tda corm' alstrjuk ? Wird leereeztd cow a asoritd anyit de as Urit6 oAt ktstas64r6tta1 lebiztositjuk, a W4- 11kue tartar's ? esUr6, lseriastett ffl7addk halyett friss, smart folp- a A.A. toltunk s elleadrirelk a hidraulikua tartly folyaddkesintjdt. 7IPTIMIZTIThz A asUrdletdtak viassassare140 utda a esUrd tongs)* karjait dllitauk feltdtlanal raptildsi irdayla. ? A korsdnydda esUrdbetitaiaok kiaforaldee 441 Tissashelres461 A koralundp hidraulikas akkumuldtortaak ayomdmit maids& oadkkaatjak ugy, bogy a kormdaygdp oesUrdjdaek lsermest6 asepjAa kereastUl 6-catcall's la- ereastja a folyaddkot, A *vadat a kormiayeipailasarfalia 106 pasoadione ellendrissUk. Isutda ? asar6161 kiemeljak a hatdtat as aldbli *taints* aserint. A asUr6 Urit6 oaapjit teljeass 14Ayitjuk.lemeadvarjak a asoritd midi& aessy6264ttak arr41.hogy a sardine 1414 tolattya sms411 kinyoata-? a batitet ? tolattra jirstdaak honest:*. A letdtet taljoese kibasauk de amis1i6.6111* arrdl, hog, elstrta-a a tolattya a sailepboa 1?klsesst4 saateradkat, assis hoe ass tramlik-e a folyaddk a r4b61 /a.telattva idielA61 kiA mesayi0161 )eclassified in Part - Sanitized Copy A A-RDP81-01043R002600130010-4 proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Co .y Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 205.4bra. A repOligip vesirldedeek elvt vio- late 1- A lavesirld eservet peiA1481, 2- ? lel p9- Th kemiertoekjasek essevre, 3- A Islip pilita Sereiezeskideek seer's, 4- A sammosiglasesdav klogyonlit9 lepidisek vesdrld kers, 3- A so- geseiglkoraday kleg1eellt6 1 3M veeielS sow- tout, 6- A et:Irvy(4p eserv as ellel- koraiel veserldwihes. 7- A keeskyr ip4seerve- bower* ? coOret vesdrlesibes, 9- A sr S ? msgemodal kortsim# 4,841-171112t, 9^ - A oserd vos4r16-20telek 1111o6 tgire04.A,10- A empOr6vesAr16 katolek 641116 tArcsAJo, 11 -0WW, 12- A coUreores4r16 ozervek k0spontl henierv, 11- Kleuen11t6 lap elektropus ovorketettel. Jobb coartn, 14- 014411korsini, 15- Klegyenllta lap eloktr000s oraticotottel, es oldolkoroAnyon. 16- edig?m?Agleorseny, 17- lagisitekor, le- A co5r6 -yes4r16 otervek tetpontt dobjAnok rdes1t6,1,.. 19- As olawlkormAny reles14.5Jo, 20- Avourigtkorloirty rftstt6j. 71- KoroAoyhok, 72- 00601a omg000llittorodm, utegyvnift6 lopjoinok soar tocortio oetit mutat& jels5horardeo.6. bollopo.olooArs. A rt ott owidomk ? Unt.l.ko.t oat . waannaainit re). nank annOldaart anig.1.102402.." a Ina amonmagt anaOrla VAslaaban Declassified in Part - Sanitized Co .y Approved for Release ? 50 -Yr 2013/1 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A , , tr ,??? I x-7; MIlez=Wromoo.? , 314 hi A filkamdaspak de a tutemIlvesiellse kliessotlikss remiseara. A csapolt ro- pastysi samosa a kamposti vas4114 ssekrimpea talAleatik. A masassAgi kersimi. as a34alloasslap 4s ? "Arai mms4T16 rereszez?bet kozsAn3'g4p smszfel4meez4t tktatja les.A Immessrakbes tartos4 esapot swiftest 101speati vosirli seskrziepem taigljak? amok 'fasaillsess knIstalmt, biArsalkas ssorwsbomssralt scuds stia Wilma kettk le a repalOgip ves4rle ktftelsibo, asas a kaagsrok lusettyasisiral a sopet4k r4os4t k4posik.A dupla?. tyussArakat 4 sm&t4r63t kOtelsk gospositlk a vitoirlO rea4sserse1. A rsp4L16g4p kOt4lvasirldsi.A hossistlates kitslak,rsmdkivOl halldkonysk. JelsisUkt 7 z 19 002s? 2172-43. A kOtolsk Atsdr4it k4s4US kllabljak a lib is kislyeallit6 spervia leiriok ban. A kOteleket a repUlOgdpr* eserslis slOtt stalyal kilts's& /lAtid ? 1.1,11 felesst 9. pmstAt/. ? ,A. tro,noponl ::-.;' . A? /7 \ ? 1". )4. ) r / A.;11:1111111111111111h ?1' 90/yAl?r, kiefiZetP3 At1410, ? 0) WI 207. &re. A tosass441 karate, sest4:14s4mak vislata 1- a kormimplek. 2- lassitisimek. 3- a konalliqsilp ',servo- lemsersi, 4- vomst6 allrelk. 9- tossit4 atzak. 6- lambs saseseigt Unship ses4r14m4bas. vemArld, O- kaz a ma- Assat kanalleisat 9- sagmeipOst kormOsp. 10- a hat4ro14 Usual fslartattf ksasalall- ltsmibek batlizs14 ka- gyeli, 12- Wessel a kl:1:14,70a4r16 kfteloinek lakatisolve. 13- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Release ? 50-Yr 2013/12/24 320 amelyet kit alialril a giptares slialiad tar liwal egyeeltannak. A imaaely wig edgia rek vainask, amelleffes a /2/ voadeadmintki., Ilk /207. dbra/. A yeadruiak vied a smear- eigl kerniapaa lief /14/ kareffas atlas- ask. A teasel, 101444 rimming agy kit/care meld vim ebbe' kitlk a InIndaplakeidemaka- laid kitileknit. A Melnik kitlealtise ie esalilyeenett- sett a tentacle reealtS sirakat /2 de Vik- tataak. A feesitiadrakat lessabiapade laid* paha soilirdttal lollateeltlik. A koradaylakek /209. ilra/ daralialatna eateeklA61 de 1115 -21 Otelmet141 kiealltOn- Ott slkatrieseklil illaisk. A kareisplasla- 200. Abre. A madam/AO kora4.. vesirld fialnijimak e1W044,4a pok belaajiben a estrivesirld kfteleklea osat1akes6 kia16 alkatr/esek, kiell pa41a a aetriket vesirld keraiay?aarrak lelysat'siaek el. A kit keradayink k1. &lapin's; eap visselatae ?eines ..it. lakoalk. at a caivet firma peatlaa kink le, alai a /Area belpan csiklde eye- eitiessli a kit ?Magid osesopeatlaa tanaellosevarok /24/ e kisipen a la- ron lied 111 /33/ sealtsigieel. A kormAnybak say ftaadleaes iaralintaina /19/ 411.A mid aotente 60 x 55 as. fawn lelyeakeiaak el a ktvelfesas &stilt fele& kalif /1/, ku. ainyfej /3/ ie a kersidayesary /12/. A ffaidleges oefeeket 11t alei kleilifik /25/ katik a 70x65 am petals- tt visasintee Auralusialus s.1Is.A/22(karlea is a /00/ keasellea a maw 641 karats,' vasirli readeseriask /Mallet eeetlakesmak. A korudayfej /3/ say 'atilt* Mobil illtemelene kit gelyiearapicat /6/ prieelnek. A gilydeoespIgyakina Agy Vsaislypoiselli /74/ daltaaak. tom lassik a /A/ funakereket is ? hiremesigletes eoatlakesi perennial elliten /12/ perealyt. A ralsorelt alkatrieeekat as env& /0/ fodjdk fawn. A rep- F4 lie irtarival unsine aims 4141 allelyeastt amp. /t/ eagitadaivel a innate' rik is a asseassitee alkatriaaak kI.Itti linage, ? ladtoi waydeal podia able" ? . 0 aLailak baveseatl halt3dtikit sehistpk i./j/ funekerik ie &Al/ ponoelp seemesides lealokrisinibe liras ftiso eigtaf, aselyak a4(eapa stopialLseker agini?ina airiness* ? oadltal leletgoitr gait, Mu a kersdaystary Oradea beltpitif e4lM kSiS13 t Sfegpanimaril- .re. A keradaysearvat liras amide amens /14ifiti a panel, /le/ liarladObis? A seavarek aapilt kietlril asawarjdf tratbes la 11oaaranal a 1) Ino" paket. classified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ?RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Aff., 00't1,1t:t7?cZ, .M.a.sa?Zaa. = ? v.Yi"t9 1'41 ' 4 rid i:;?'; :. t," hr.rSh-A. _ ? 312 ? 3. h salrik vea4r16 teresagish A eadra vosir16 bereadeelee a kevetkes6 r4ceek661 6111 kormanimmi a k6s10eserteeet4e1, kitilvematik a klebet4t Orsikkel, kimbik, is voadrisek /210. Mara/. A kerstaiesareaket a toradaybek oeslepire eserelik. 210. Ore. A esUrdeesirlde vitelata 1- a keradvesarv a jobb pilot& 'Litt. 2- koradayes?re a lel p116ta eldtt. 3- fesaltdadrek. 4- a karm647641, seerveheaserel. ',meta a1es6k, 6- kespeati lob, 7 - lele6 Soirees. 6-, 66146 tires* A kermimieseze eserkesetimak lairdadt a 911apaseigi kermda, veellet6 sew :zonate', e. r4embee kes41:116. A kempOwesary 204661 k114p4 lAse vdesibese estr5ves4r16 Melia meetkakeseeit. Ilmiegyik 641ma4ayeservt41 ealmeetrikems say 4b misaft olialea /4 ma 4te4r636/ Wit ke141le61 6114 vegeta baled, 0/ isbeabos. A vemetdk jobb 60114.a keeedandp eserves1ys444eak 1E68444 Met" rit /4/ iktatjda. A 416ptirsebea bala66 661.116 semidadmik a sainir killt41veeetikeikes 1100 tevdtbities viliatt a askrairbladp hilted $66ai,6364660bet4t .1441 /211. 61101 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 3114 ? A /4/446441 Mod a EIS. davit/ 'a belai tdroodisa /5/ dittos& 5 ma 41. Meiji Haslet Mod a U. dlord4/. 'dolt a %dreads b?dialgosadlts a Woos glad karjairdl 4 ma dtairdja MIMI* lit/ voostask a kgla6 tined, hos /5/. A idzesdk forgdodt a I. do 4. voadatsdak a soardkrs A esardk visteldWasdeklasaatadja ossrlat =Ikea a koradayssor. jou", /as dromateed lidaydboa/ ram a jobb ostri ads ki t:itild do ? bal 14444, e 'siker WI* a koradayesary aa dos grdodwal snub,' forft, a jobb 41414 tdr ki laald 411 a kal filtsli. A esaidd:pitirdedask assiadlis astsgs Nue. lf 25. utsid15. As olialkoraday vesArld berealosAas /213. Abra/ a kovetkes6 ristaktil all kft darel kettle bil1os4 pale. /V, a 1ibves4r16 'amok temelys /1/s kettila ketilvesetdks as ollalkommiajea elkolyesett kink. /7/. Aalkor s p.- Adlekat a katArsiAkig kitiritAklas o1dalkorada7 aiadiat irdayban 25?-rs tit ki. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 , ..:7-4kkahkm"(4._zs t? ? 326 juk aunyira. homy a /10/ Oat /16/ oosrava a fulflameestla 161'6 hirom kivt. ide egyikele hougorja. A oesTart 1641114ot% holyastboa olifessitstt tartja. A talpries /13/ 6e a fikkarok /0/ N15-14 1e1a4b61 Istett alkatrdesek. /3/ himedkat AL6 Itvlsoth61 gyirtjak torsi eajtelie utlia. di1okatia..2 anyagb61 esiat4.0 forr6 oajtolAseal kieattik. /6/ alkatreest 30 IWO. 04411061 mjittjik w 1205.5 04/0.2-, keselik. tri?ab 1..ob on.. 41 .4. *ti v(01414 1 k*, a z Aviket ad fa k a: atia401,41444r ? 4 A-setm 0440,43; Aria0km I. \ ?": 0 laki; IA; ? ? ' it 215.6bra. As oldalkoraday veserli peA619a1 de a 26kreadaser amohanikue r41s0 1- 241E6'410Po 2- komma1, 3- hieba a Onkel. 4- rim a 3ihves6r16esav1kto- ge11in 10.46 hishit61 ilovemet6 voodrel SokOtieiro 5- lowly 6- folViOnir tie a ped[lok Inaba/G.464We'. 7- pada, 0- fAkkal'. 9- kart 10- 'Ant ? PM: 1ok asabAlyoadmAkes 11- testate, Melia, 12- Allithate veserul. 13- a Pea"' ta1pr6eae1. 14- eo6sa peAdlek telesiettiodeo, 15- heagoly. 16- astits osavesi 17- a histoasAgi fik tifforshisit1la. 10- klo17ea1it6 hemmer. 15- a 16)*?142- lieserrak toomelye Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 321 A /11/ hiabdt egy klabetdt soeskldel tag /10/4.e ogy egyealltlen hi% luji. ba /9/ egyeelt1 a regdellesleggal A reels esslop aled'Ileftel a /9/ hlabdies, a feled el/deal podia iist. lalkoraday coffin lied pariah,. /19/ aeatlakeslk. A /9/ hlabiaak ugyaasaaa, karjdhes ardeitlk a /7/ esidsols, Is, gamely as ellalkenalay jdhez seatlakeed /5/ klubihes vegeta A pedal* kltirltdes alkaladval, ha a terbelde ma halal seg sa tiw nyos drtdket, a kltelek a toeholds% tevdab aljdk a /11/limhdaak a tamasseast kitiriteal ast. A /11/ MAU kitdriedvel sambas asikabaa /a 11 oadvel me. altett/ esslop /10/ elleabatdet fejt ki, aisek kevetkestdbea a /IV kiabtal. lett forogal kesl ? /13/ eel is, a sears erdeltatt ellalkorulanyal swim Ilyenkor a klegyealltdlap sea tdr ki, /masa klvetl a kerstay elforlallsit A /11/ esslepbea ldel rug6 ellftealtdelt ay vllasstjtk Reg, boa alba% as seethes, ha a pelllekra gyakirelt erd a kb 20 kg?et aeglualadjs as aids; Gaya reglja feessayeaddik le labelled tessi, hegy a /9/ blabs elforlhajoi. i /9/ klaba elforlaldadt a /7/ veadrul as /5/ Male de a /6/ voadrud 5/14/ kiegyealltd laphes klsvetiti.A kiegyealltl lap kitir le ? peltlokr61 Laird a terhelds egy rfssdt. As eldalkeradayt vesdrld /11/ htabda kisslgelllsek vaanak, amelyok kOsi a eadre arddlitett /12/ keasel fellatio* illesaksda. A kleslgellAsectalast rendeltetdstk, hogy a eservekiegyealltdhls esatlakeed kballtagok valasslyl- kiosk asakadisa tegydk as ollalkerslay tovAbb/ vesfrlislt. A rues osslep legal 1MIs te1jee lessaaysmads ds kin/alls kWh* / 14 0,2 um. kie5yealit6 lap teljas kitirisl asege / 14? 310'. A ansrksseti kivitelesie lehetivd testi, bogy a mserfokisigenlitotk6- zaneiges kiegyenlit6 lapkiat keeeljlk,amelyet llyenkor UT-21 elehronos our- kaset saktOtet 4 9. kltdritiel elves /list ?A klegyealltd lava via4s-1620o. riast/. 5. A fdkak vealrld barpudesdee A rendes timbal flkrealsser hltraulans, a histonsie fikrAndator Radii pasnmatikns. A vesdr16 randsser aeohanikus rlesa asekb61 a karokb61 ds voneruda001 111,aaelyek a hidrunlikus tarteadkekat ulklldsbe hossdk /liad a 215. lbrilUC A fasselepeket ugy kaposeljak be, kegy ? libfejjel aegayoajnk r petal talprdsse Mitt elhelyesett fikkart. A fakarekat /II/ as /5/teage1yre titt karek fejelbi esavarjAk. As /5/ Jowly a ',lack /7/ karjain dik ?l? Us" ? 1?111?12re hslyealk a /11/ llialdt ,assal a /12j volOrgigial, =sly a palilakra seerelt udeellk hiabdhes /1/ veset.6 Ittalbda *CY lor06 "44 ..sly a filkkarek kltdritdeeker ? fikaaslap ambit aegayeaja. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .01A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 r-Lt ;tfil;3., 3,45 ? 3,3 14k ? realmardbes ?/4/meekakelpr amM1Wsealk,me1y a idkeadrnyakst riti 48 visemalltja. A boopert a gdptirsatirea ? ata4rtyk6s4p laud i3tard5.1 sobgett 14v6 ves4r16 11a14kkal egybaltik.A boagest ? pildtafalkdhon 14v6tb.s. post' vesdr16 seekrday .186 lap34a elholyesatt rikes4rapepap hossa suktidae4. A fiksearayaksak egysserre kell kit4ral4k,m1 ? benger-r is a vaahu /7/ koms4mak MembilyeAm ?iv& valdeithatd seg. A fikesdrepkes a mAray jobb to141ea as 5. 4. 6. lordik Mizstt stamp halysetastat6 jeliegoja oestlakosik. A esdrap hematites AllaporAw segorsim vdaett a i4kes4ratyves4r16 reale:sr a141e6 voaredjait a 6. borellii miastelik. A fdtesdimpakat ie1es4114eall 20?-rt, 1oest114.04-1 podia 454)-rs ritve hassaajdk. 7. AjrauxualLARIL/Llualt A megam4g1 koraday, as eldelkeraday de a jobb cesird kiegysnlied 1spok- kal rendeltesik. .herkereo a ktegyeakir11pGIk sentives Iselyiefet Jake berme/a:is 4a-soh:Isar? /eriebOorb irate- :=1"1 kezeii tonic . ..? \ : . N ,.. ,.... , .......? , ___......, . .??,1, -...... ....?... C koleihataro.o. rAtiverese 0 ? n ? az Wass kotelltez 216. ibra. A smosee441. Umiak: kiemea1lt4 lapjainek vowirlitsi visista 1- a kisgye111t6 lapek ves4r16 kerabe; 2- veset6 eiredik, 3- kapesaldgmkq' e57talit6 lapek maleve belpsetistek'jelai bevesiselmadbes, 4- a Mask tow re14i. 5- feesit6sdrak 6- 1esttalit s44414ambek, 7- tosalt6 gess6, 11-kbetS 11t6 1SP TwAr14 ImszkLatils /*mall *awes 10, fiA4 moat 11- kart a lelsmereades4e kapeae14gemb3at 13- meta 14= a sembeest bdas. 15-4hat 14 testa, 16-. kip, 17- ollsourps, 18- maim a kappa]. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: 1 5 a 1 S Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ' 1911M.X.EZN..." tcr_ - *C, yt- ilt 3,1 messAm 4tal6lik ? kesbetAt kimudra /3/. Mess ? blabAlies eeatlakoak att. egyealitd lappal egyamitatt ves4rel /2/ Is. A lel feriae" tehit ennek kdeet. kestihea kitiriti a kiegyes1it6 laps,. . A dolot k4teoroe gembepapttipor M37.sik el, hog, forgdea kosben ? szer. keset be ne esoraljoa. 220. (bre. A magaseigi kormAny kiegyenlitd lapjdnak veAr15 eserkesete 1- a magasedgi korainy kiegyenlitd lepja, 2- von6rud,3-t1z- be, 4- oeavar, 5- 6- his, 7- !addl. 6- a magaseigiss- mins /2/ bordij orra, 9- dob a kotil eadaira JI WtJI tronaktpresinai 4.6 i{1m04.0 ? i ,?Jo NM 10: 1 m gimmommEgmB NM 1111111 L.= assib-o:71.1 , P4?=if-4-Nir-46 err. ? 4:1?41. ?=ireti=i7 KORMKNYT1144,411 &AL" "". JOWMA o iot %Immo .4= 221. ihr,. A klegii:Iltd lapok eealegee he aetit jeled lispdk,tovd1 as itkaposoldk elhelyesdoe Ei? ? :11 222. Ora. As oldalkormany k1e6yeadt6 elbelyeidednek rdslota 1- as UT-21 alektroaoe aserkesat, 2- konmol, 3- blab.. 4-volo6rod, 5- hisbs? 6- voadrod, 7- klegyenlitd lap, 8- 017 da1koria4hy, 9-kdaldrod a rues oozier t61 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 r:411; PA" a 17,""*Aigistgr. 4t. A oollz4 kltiritiso aises katiasel a klegysalitS lap as1yset4r41.4 ri lit6 lap ilysakor aseallott aslyastit asitartvat kivott a osUr6 solgisit. A ostr4 kitirioiask asap felftli is lateli egyardat 18? 30'. 8. A-Ilital-kgrlaiglialli-ahLaitthil"-11111111?1111"411 isa MOE bakaacaoliaa a virakas6 balm' A rOssitt vssir16 noisier, /224. flora/ a kerstkest riszekb61 All,to. gantyu /1/ a pilttafillkiben 144,6 k5sponti vesdr16 ssakrin: bal tilvesetik, tovtiola a sagassig1 koratus hial4Ajta, as oldalkoraini tarjin, osiirtket vssirld kespont1 dolma is ? larsilsAs karokoa elhslyesett rbelatft. 41Nie 1 ,Nlik 224. &bra. A r8gaittk vssirlisiask visialia 1- a riissitikv.sr14 kar34. 2- fessittairak, 9- rossitt tar a ostirdvssir16 ranisser 4sbJa, 4-a osfirdk rfisittje. 5- f0- ssit6struk, 6- as ?ltalkora?rissittja, 7- ressitt ttrosa as oldalkoratmon, 8- rIait6kar a masassAgi kersalti vssir16 hisbtjin, 9- a magasmagi karats), rligaittje. 10- fessitisirak A rags/taut vesirli vssotik lausalakial kissIll /a husalok itair614 3 am/. A 18r168, ltsmselait is a karak agyalsolysask, &bit a rep81664 f6 vssieL6 rentsseribea. A rihisittk sserkeastit is elbolvisitikst ? 225. 226 is 227.tbruicoa UF luktjak. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 4 64. - n r ^ VT.T 7pkr.:::=P 3% oltatt reasitak 111ab1i is a ashifolald tAreadkla kep000lddsiak ? a voz?: realoado ilyeafoluda riesitddik do a karokek fdkal bolsapcsolddaak. rtkl 9 pedikAon 4 Mr" MkaroAtol /,??? _ *of ? ? . ,>r g, ? vv. / / ????., Aorronf vett ? kr' J 'TA rrny ? 0 s\s vie_ 11. A-A melitet Ncret at .1 ,ronvothn. 2. ltetrra e a ft ti if; d 101 #4? Nue inti,rettrel I ?e? rat vv.,. ? . . m i ,*. , n'Ye4044.7-' _ 228. &bra. A korokayok, oottrik dm a adskarok ragsitd karjainak. valaaint as 11145 idkok kaposold karjimak olholyezdoe 1- vondrud, 2- tenaely, fdkosolopek, 4- a fdkrandaser klabil, 5- a fAbor leyek rOgsitelje, 6- a noradlidskarsk, 7- Utkilzdk a aors414dakarokon, 8-4 nor- adlgiskarok r8gzit6i, 9- hisloa, 10- vomArld, 11- az 11.116 fdkak kapcoold Stu- ja, 12- hiaba, 13- kar a karat's:4a, oatz4k do adakarok rtkisitioire, 14- %MI- persely, 15- Simile, 16- ?gateway, 17- billaoa a kar folarAnitdmizo, 18- us a fagaatya rilasitdjdaek vesArldodre, 19- ratios A /13/ fogantyu &lad tlymetdbeis a vasdrld beresioado saabad. /logy a felosAllgabas as lakes's& rissitott vesirldboroadosdaosl hossl- kesdomi, ? r0gaitd saorkomot karjit a sond.144.skarekka1 egyait rusitik. A rtgaitiftar dm a aoraiLladakarok kaiaks reasitAss ? kewitkeadkdopen lout" oiaost A /13/ rOgaltdkar a /12/ kialdval oadtoasalyboa /10/ 11411?41.- dik .1, soollot a /10/ 'mama a /9/ Malan karesstil a /8/ rftsitdbfis kI Declassified in Part - Sanitized Copy Ap IA-RDP81-01043R002600130010-4 roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 sy, -,,[abinect in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ,r1011p.r. 33S 9. LAUWIS.4111AdialidAILLANIMIla?LAWat WillIAMILAILAUMA1161. 1. Vasa& kaniaamis auxx-sou Ismil a kiabaayammal Aiken, 1444.0410/ lakealik a vss4r16 barendesh valaaannyi osuk14jit ts liasait. 2. A korsdayek is ostr4k vastr16 kitollsimak kifeasIttetil fessatx4ea1 lan6risa6k a kbrayest htstratklat filggitaziles 4assei1litott kCt41fessatee1 gratiksa ssarint /229. gar/. 3. K6t41osers slatt as aj kitalaket ki kell nyujtani a kOvetkes6 utallWa ass - rints ? 7119-4 khtslet 640 kg. * 7z19-3 kntelet 360 kg. a 7x7-2 katslat 190 411. a 7x19-5 katelat Petit 900 kg er4Ta1 5 pampa kereestUl. 4. A kbtelek kihustsa eldtt aeg husni a bsfont kdtilssiveket is. A fonat vigeit munkapaion bedelzossik. 5. At uj kotsleket folaserelte /de a kihuste uttn/ 50 t 17A 1akkb41 ts 50 t 1eno1alb61 tild kevertkbe tstatjuk. A ktdilan veld istats iddtartaaa 15-20 pert. A estritie iddtartaaa 40-45' C *4- a4rsek1aten 4-5 4rs. 6. A knt41nek sat felillat4t, away a tasteld ithidalAsokkal driocke- lik ftafinytire tisstitjuk s a tiostold Athidaltssk elhalyeadsa utin szinvass lakkal Wronjuk. 7. A gyixi lassabtlysts utta a feslittairsk files osamosi logyenek Jason a karmantyulta oaavarva /mist a 229a. [brim' ltthat4/0141 hat alenetatil- nAl ne hatoljanak bents** a ksxsantruba. A fessitdatrak helves falssersliae le - het6v4 testi a kotelak kifessittatask Isom- kdsbani stabtlystatt. 6. A klitelak kifessitias +20.0 hdadr- stklets41 a kovetkes6 logjams el'cna Auteite A titi: 11 Ali-19 r ? ? ? movacsaq ? ? Jacrlkortt,w,?, 73, :licit 1,4 t t e"- A hirottrer-ellet C, 229. tbra. A kOtelek floszitio? a hes4rstklett61 ftggdon tiadatarjs PON 410400 ifer M4#WAKWOlir& an. lit+es Pos I mire' 229s. i1vs. A fiestitisiesk aaaaLlyeartaa issified in Part - Sanitized Copy Approved )P81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 10. A klegyea1.t$4 1apek kitirdogiask /rime' a/ A tegosedgi keraday kligpenliti lapja a ves4r18 korik felur4sitoil kitrafeli tergatdosker lefeld 141! ki. 1/ As al4elker,4ap kiI4.a1i4 lapja a vesArli esekriare- 14?5 fogsaty, jobb?* telAsskor belay 'dr ki. 11. A kuaalak is a g5ri6kfa 14v1 katiralijak klisetti kiss itindoulk hosal eaatilesi a 0,54,5 as kilsitt lopes. A &Stab berdila ie a hattreld feltletek k8,Iiti kdsag 0,5-1 ss (41011 12. A esrldliei er4 a /teljeses dessesserelt/ vesirld rendeserben dela. lad,' meg a kOvetkesi irtikekets a/ A magaseigi kersAss vesdrli borsnissisibila /a kis dab forgisl k0s4p- pontjibaa/ slirs, /s rspelia irdayika silly,/ Insist/ 2,5- 0,5 kg rigs& 1,5t 0,5 ? hAtrafeld, Is repdlds aim,/ kesisti St 0.5 ? vig56 5t 0,5 ? b/ a ostridvesirli beresdesiekes a kis dal sugarin /a fogsmtIo ter41:', mentinit bears kesdeti 31 0,5 kg vivid 4,5t 0.5 ? jobtrs resdeti St 0,5 ? vide6 MI 0,5 ? 0/ As oldalkorsisysii /a talpries kd- sippontjAban bslra/ kssdet1 6t 0,5 ? T4aa6 10t 1 jobb= kes4ati 4i 0.5 ? vigai st 15. 1 sagaseAgi korsiajon 14v8 kiegyealitd lap vesirli kerskiask for14- tisdhos sslksiges erd as kaladja aeg a 4 kg-.t. 14. A torstayok ie ? askr4k rftsitiedkes ssakedges erd as kaladja mei ragzitie kesdetis a 9, a riggitikar.atjAnak v4g4. pedig ? 15 kg-44. 15. As [116 fiksk is a rftsitireasser egyidejt bokapeseliedkes ssilksi- gss erd flu leues tabb 40 kg-Mi. 16. A U41111144/ sireteket a keradayak do a seftra vesirld borsoAssaM1 ssisira a 230. &aria, a kiausalit6 lark ssiodra podia a 231. ibriAskesil- 17. A fikssirs7ak kitiritisiaek egyidelieitifio. a/ A firastmaktil eleldjek a vigreiskav. tr/ A h1drau11kos roadeser igiallevitelivel bokasask a soakabesierir gaityuradjit is ellondrissek, bogy as A is II airelek'egy?aldek-s. A boor' tyarad ie a lookOti voadrad /2/ bossed' asabaposva /211.iibra/ as A di) 14' rstskst kisuenlitAk. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? )42 of A kliosalikv? roadosar tgiawiotitaliws1 klbeemitjuk a hanger AA* is ellosirtmak. Me Si A is 3 stints* ogyealisk -a. 4/ A banger ie a voodoo* sisbarsiodask saglestisa aCisa a h1ab4ratb, vital ailkll bo4111t3vk a 217. ilia's kisalt silotok sasslat. 4,/ A tigraltk Masai' Loam- tilyossak agy. bogy ? swim ta a fikswiray It4ts6 rinse kesitt ssaillitott belysettoa kisag ask,- gysa. A allkOids ogyile3ts4g4nskts- 4111t4sa elitt a fiklapokat kiti- ritpik is asggy6s64ttok a vssir16 egysig Osssassualisetel- les -s. g tfis4r16 litlyncloidask ollaairsi- SE 1. El1sn6r1sstk arftsitifreal - @sem. Ha i rOgsitakart !Halal:Tx? holysotte illitjuk, & ko:aisamk is a oaUrok a megfe1s16 helysethan rUgzit6djevak. Ha paella alaul 1%1- oldva? hslysetbs ford1tjuk kor- minyok ia a osUr6k ssabadon Naxos - Anak. IllandrissUk ? kar r0gsit4- sit a sidled hslysstekben. 2. El1en6rissdk ? korsinyoki? a oaUxik mUkOdisit agy, hogy akar- aAnybakot slOra is hitra kitirit- jdk, a korminyssartakat falfoli is 1ofs1i slforditjuk s a libvesir- 16 berondesisekhas tartos6 p.441.- kat atkUdtstjUk. Ilysnkor forditsunk Monde figyelast arra, hogy a kozu447akis a osUr6k ves4r16 heremissise aka - dayosts, tovAhliS kisre, Met- ros a Libra gyakorolt hirtolea viltosisa 'Oka a telles jiratra .e ? I ? 111 lame. Areen2A0 \ 231. Ora. A magassigi korainy,oldalkor- May is a oadr6hOs tartos6 k1egyea11t6 lapok vesitOsserreinek ssab4lysis1 lava 1- doh, 2- tostt 3- osavar, 4- hlabiki 5- a kisgyonl1t6 lapok vssirla rutt:o, 6- a magassigl koradny kiegyonliti5 lapja,7- a ostr6k1igyeal2t6 lap e12ktrcaos Sur- kesete, 8- hiaba, 9- Toning, 10- a cad- r6k klogyea1it6 lapja, 11- as oldalkor- aday klegyenlit6 lapjinakalsktroao? sor- keaste, 12- blahs, 13-voa6rud, 14- a el- gasadal karailay klegyeal1t6 lappa, 15-4 reeds kisgyemlit6 voa6rodls kitirAti a asgialal6 vesirli saeswot ? bogy a readsasrbaa enca di-sae/heti beltjitik. 3. A foodilskat haamailva magg76s6411ak azToliphogy aaatilyasan atikairok-4 a fikek karjal, a bogy kltirithatak-4 pitlyiyak tslj. ososlim6 - 1;1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: DIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A CIA-RDp81-01043R002600130010-4 A raphlaaipet egy isssatett ligfatiasue jiamestasiti is fUtdreudsseml litjik el Y132. is 233. ibrik/. Jigseatissitd Usraidiasis a astraysa, a visaaintas is fttagdleges vosIrsi- kon. valmaist a fibireadaser is a fUtOkiasalikek levegdfslmeed ny114sa1.41 vsaaak. Plitik an AME-5 aatammaesslapet Is. A pildtafalks allak filed avegsit alaktresos tu54. oddi a killed Jews. distdl. As elektrasos Min kibagyiaa esetia as ablaktvegeket ugy kogy elirasstjak alkebellal egyidejUleg bakaponoljuk it OS-410 hidraulikss ablaktarldkot. A bels6 pirisodis allot a pildtaftilke e1s6 'Mak- %veva, forrd levegdyel lefscatjak. A forrd levegdt a ftitdrendeserb61 toast. V& as staakokkos.Is sslaallyea okaal form as ablakok left:sotto& meserlaik, a be1s6 pArAsodist as alektrossos =ties ssaitsigivel is aog A ligoisavarokhos folyaiikoa 34gaestesit6 readaser tartoaik,aasly as al- kobolt as Sal -1 esivatt3'utd1 kfayassradagolissal a lAgosavartollakra justat- A Mika fUttfreadsaerat kitkOrOs. A kipaffos6 osOwskr, nasrelt fIttna- estatkokbea felhertilt 14,146 a lisfiltisas fUtftestbes trsalik, titnalai a ft, t6testen is a ssabsdla tdvosik. AIM& rdtisirs esolgA16 lessgd a giptar- sada 14v6 14sis1vsv6 tortes iraalIk be, 4thala4 a fUtdtaston s u fu1tit1e folyik. A fUtdtestbas a fake lovegdje is as Atfued levegd egyaist61 .1W116- nItortt is elasigetelt kaarikbaa bal./mak. Is bistositja a fUlkik lsvsejtmok tiastamtstt a ass sagsdi ass, bogy a Silk. Isves614bso ssfagis /00/ work - Jac. A levegdt a fltdkissalikek b4vitilt alai a fatd, slag po4i4 a JO/maw readaser sara. A fttd is j4gsseatssit6 reaisserek sussitstt kivitelesiese eras jopeo- 44, *gotta lshstihri 'cosi a j4ossiosit6 kdamalikak batkoaystitmak jaisstaa advelisit asiltsl, bogy a ftltdrealasert riasisa, yap tollsaws /*alit*. Ibbes jiral Mg, bogy a realms's assaateras ?spate alkalaAval is *Gas aekettik. A ripalkip kasae jigasatesiti sisek tartesmaks 1. A ssAray is a resits* jigasatiesit4 bereatssioe. 2. A lismaavarek ia pAl aSIIlk ablakak alksisalso 04141suit6 borsala- piss. classified in Part - Sanitized Copy A -RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 II,. aro. A j4gisntei1t8 44 ftiteberandesieek ssereliei.Walata. sesubsit. IN, Eisentd pillimi?oes k 5- A Apimpa- tiblAja 4,116tafttlkibis, 15- A pli reoleeimek reieseildle. 4- A t4 bersaims4- bop ist? 16- A pill lay A VI bourgypf_dip__ jo-pig 3$-A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 1-1111116811141sek, 2- Elosst6 pillarygdozelepek, 3 - A jEgsen- wim hilestaisek r6vesettia, 4- A j4goentesit6 berendest- l?pet 3- A nt..tt6 beren6e144 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: _ A Asia JOAO faserfails A csivffeliiam jeitegzetts eggs, nise anna-ul Wino lim-sarszt ristuio ofnannis 253. dirs. A jigrenteeltd fa fUtdberendoedsek sserelts: vAtleta 1- Tatekiszalikek, 2- Elosstd 15111anesselepek, 3- A 1219n - testy, berendesteek fdiesetdke, 4- A jigeenteeitd beta eld- est sgebilysd 011onedaselopel, 5- A Idementealtd berendesde kasrAjo a seamier., 4- A vises/Ass vosiratk-jisseviteeltd rAji, 7- A Tilesdleseet vesdreik jigmeates/td kaordja, 4- Asaa- 011engdeselep, asely a loves" ? ldsfetetenstak fel - celogitiee rigett bebeesitja, 9- 401kiagyealitd, 10- A rota - roadster lognIteteete, 11- Pillemsdeselep a Miceli Mead:, beirsald levegd folioed tort/bus, 12- A rdlkikbe lirs.16sebg leveed fiveseteie, 1,- Cisterns a eels. 1evesi4 staer011edb, stAllttieira, 14- A igsesteittd de re( 4..k "emend tiblija ? pildtatallOben, 15- A kezete, 16- A pi11eae5szelep ha jelfogdja, 18- A pllIangdszelep pillasedaselepek vezirld aserke tdi, 21- Antenna PIKS', 22- Pi1 kipuriid eikfts, 24- A fatdkdsze leveed folioed toroklai, 25- Jog 6dtsrtdly tartdja, [7- A seleg esseds4s, 24- A *slog levee ki Ceoak s ralat tOtishea, - A ?, jolsett tartennikikat lied a 252 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 77E7= plitt.A.IMIans Mflidgel est mowske airsla WM, OM Salm MO A csionteita fitiegzeles Now rvse otilitasei Minus ilm-caresd visa.. r?srvid Imo* 11' $trA A .ffmenterW Oe Mteberendetieek esereldei vAsleta. tiblejs ? p116tefO1kdben, 15- A plilangoeselep vezerld peer- ketetel 16-A plilencoaselep he14,aetratat0a, 17- A Moira je1fwb.::4, 12 i p11,,Tays4mozwitimq. verld atarkezata. 19- 4 ptileagoseelepek ves4r16 eserteeetet 20- As ekimeldtereilitar- VA, 21- Antenna retie, 22- Pillaageseelepek. 2,- A :as; ktpuruad cetIve, 24- A tetftdoreldbek esdedre eseladld 1eveg6 felvev6 teret0s, 25- Jegmeddipmrieed $1s*, -A aame- dotertAly tart64a. 27- A sae( Leese ki1dp4se es sled eed- magterbe, 20- A mile( 1evepd tildpiee aWitteme1y4sdedbe.29- Caoak ? V5141 fdtdebee, - A 2, 4, II de 11 toteleedeek Altai Jelsett tartoa4hoise4 leed a 252. Obedia., pl' Arrr:elepet, 1- A . A A (es, tePi.e. t,rynArze- ? A temr Iral, .ryncrzce ..peiretK Mcirvnterelv3Wao- :tgientee1te knea4kos, 6- Amp- leveFet a 1#0tAdteetet fel- 9- hnlogyenllte, 10- A rat.8 - lane:fete:eta ulkek rthileerip '11Okbr lmal6 seag 0 mr:eg levee oteetsikebe le Qs nItfterena.24Ask reter16 ;!: Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A 14smenten1t6 btrendszdesk mUkbuilet Wei Papules a- I motorgondolikban 1iv6 l4gfslvev6 torkokon kereeztal beirrr.1A nyouin 41%91 hajtva a f11t6k4ssil1ikokbe /1/ irkezik. A kipuffog, I I ? f t4n haledva sljut azokh,s a ononkokhoz, anelyekben as ellezt, ptl..-, ? lepek vannak k6sben folmslagszik. A rendezer kikapceolt hel. ?tA.,t. 4 r6 1eveg6 a k6s1ps6 osonkon it a esabadba iramlik. Ha a 34gmentanit6 kieztl1ikskve- z6r16 tiblijin 14v6 kit kaposoldit '2: /14ed a 234. [bra jeladesit/ a "Rendezerbo" feliratnak segfe1s16 helyzetbe illitjuk, a kit fUtakinsti- likre ezerelt elonzt6 pillanginssle- pek elzirjik a forr? 1eveg6 szabad - ba vezet5 utjit. A forr6 1evsg6 ek - kor a ce5vozet6kokben haladva a ie /8/ pillane, ezblepekhea jutiUud a 232. ibrit/ ?majd tovibb halad a jegmentesita rendsserbe, vagy a fil- torondezeree, vagy podia egyformin mind a kezt6be aezatint,hos: a kap- caol6k ailyen helysetben illnak. As eloszt6 pi11aagdase1opekhe3r- zet4t a kaponolokt61 jobbra is bal- m elhelyezett helyzetmutat6kon /2/ e1ltn6rizhetjUk. /Lind a 234.ibritA A leveg6 hamirnikletinek sllendrei - sire a h6m4r6k jelsomUnmerei /1/ szolgilnak. A j4gmenteeit6 bersndszin be - kaposoline. vigett a j4gaentee1t6 be- renthrzisek Tea1r16 tiblign 106/6/ kaposoldt gifyitv&" hiolyzetbo illit - juk de a /6/ mUsser mutatdinak mar- gin& alapjin ollen6rizstik a /4/ pUr langdeselepek A j4gmantesit6 lersndssinekbe 4rkez6 leveg6 h6m4rs4klst4t a /7/ mUnzaran e11en6risatik. A oadvisetikokUsa kit suide401- 234. ibra. A 34gmentseit6 6a a fUtfterendssis vss4r16 tiblija /As 4106 kiLoonitisu reptil6g4- 14ksn/ leg unk6d6 pillanglisselsp /4/ vas. As sgyik a visssinten ia fligg61egse TO- sirsikhos vsset6 ostivet, ads* pail( a lobb,is &al &sirs/hos voset6 cadvot sirja. As utibbi esemosetadm eligamiaokat atatnak as 1SE-5 antenna onslop Mies is a tUtdromisser assleklio&k fUtiss vigett. Declassified in Part - Sanitized Copy A-RDP81-01043R002600130010-4 A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part- Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A asirayban a 1evtg6 egy leigss6 coonkorko.; .i1itott gy114:. lad. Ilsok a csoakok a astray belnarijizas agya4st61 olkalenitor. csatlakosnak. A levels& aindssyik .zakassail a nyiliattkon it boiraaltk o eisAraly ib? 1.. rissinsk kettels horitise kbOtti if:sista. As slisrssailt lovo virtu, 08J riasit a ssirny MOS Dori:gain keressitl lwadt%, a borttisan 14.4 lisokoe it a ssabadba tivosik. A h6laars rekessekre oastisa is a loists6 Milan kiwilasstout aet000tl gy1ijt6ca6vOn is osonkokon koreastta sad lesesstiss as% a out osolio;;? bogy a slimy asntin a h6nirsikleti ktilOnbader *Sail kisebbes. legjonos A vosirsikokon nines ssUksig Wen folosstisra lokintvs, nosy tt 3L- ka2rik rOvidthbek. A vesirsikokon a folaslogitett levag6 a /?/ is 10142.0 vigibes irkssik, a boritisok kOstitt haladva folaelogiti a kala6 Jrttiot, I a fUgg61eges is viassintos vosirsikok aa11s6 ilainsk boritiodban tivg ookon koreasttl a ssabadha tivosik. A 1aveg6kivesst6 ayildsok a f14,461oglo Tosdrolkon aind a kit oldalon, a sstraykosipen pedig conk as alit' torttioor vannak. A fUt6kissUlik /235.dbra/ 1 gm vastag tds[116 acilb61 asgssotott kipui- fcg6 cs6b61 /5/ 611, aiselyre 0,6 ma tUa[116 aoilb61 kiostitstt kOponyokot /12/ husnak. A kbpsnyskst vonalhegeastimsel artisitik *gybe. kOpenyek ? consekkel sgytitt au lieltietts :Ut6k6osU1ikat alkotoak, away rspUl6gip fUt6 fs 36gasntssit6 rendeseribe halad6 kals6 levegot fel- sologiti. A kiptiffog6 os6 is a kapsny k5setti sugirlrAnyu hisag 25 am. A kOpenyak asolsnoikan /15/ keresstal tilaasskodnak a osdre.A. kopony al- s6 ssegilyit a os6hUs hegesstik, a 14%86 ssogilyit podia telesikopikuoan ri- hussik. I os6 s1s6 rig:it kit osap sr6siti a aotorgondola 1. keretda l6r6 /12/ konsclokhos. Tekintetts1 arra, bogy a os6 a h6mirsiklittviltosis hatdsira tirtogatit viltostatja s onnak kUsetkeztilmen aosgdst via**, a astray kilip6 flinil 16v6 feler6sit6 osaatipont kivitelesiss slyan, bogy as a /// veast6 konsolokbufo- t6 kit gUrg6a /8/ slaosoghat. A raptil6g4p talterhaliasker kelstkes6 erdhatisok islvitels vigstt ogy biliaos-farad3a klsips6 tartot /3/ alkalaasaak a astray lasips6 fitart6ja f515tti saftrisybas tiensikod6 /I/ kaasollal. A 1igfe1vey6 tarok /14/ 0161 halyilskslik al a setergladola ssiznyf618%- ti rissia. A lsveg6t a ligfelvevi torktaktil kit ',storm /13/ yeasti a fiti- kisiallikskass. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 folyisolja. Igy ugyanAle as elektrosoe sterlteast eg4ezdoor t k.ponyek b6s4rsik1et1 nyulieit tlegyenliti ? esdrt a pillims se. setiben nem t6rtin1k viltosis. 256. are. As Is1aost6 pillangdoselepek elhelyesioe 1- ? pillangoeselepek 171-711 vesir16 aserketete, 2- a pillan- gosselep be1ysetmutat63Anak 3elfog63a. 5- a pillangSesslepek vesdr16 von6rulja, 4- segarud a forgdossomiponthos, 5 -fogss - iv, 6- forg6 osomipost, 7- konsol, 8- pillangtieselep a fors?) leveg6 rondos's:1m boositistra, 9- egyesit6 kereastos6,10 lang6sselsp a forr6 1eveg6 siata4ba boositisira, 11- osonk a forri 1eveg6 ssabailea toositaira, 12- egyesit6 vonirud A 236. Atria a pillangosselepek kit boalysatit lithatjuk. fikaposolt jignentesit6 is fUt6rendsser *satin ? Xretses nyitott,a /8/ reties pedig sirt Isslisetten van. I forr6 1e1eg6 a filtAkimsllikek ainadt ssakassib61 a nigyes *10.3%6 102486 osonkjin te13es egissibea ? 'abaft' tivosik. A rendsser tekaposolt be? lysetiten vissont ? /8/ eagle's van? nyitva e efUV Imlay siva; a 18.'41'6 teljes egissiken a 3igmeatesit6 is a fUt6rendasertse i- realik. A /8/ is /10/ pillasgdssolepek 611katnak tirmelyik k8stess6 fdlig nyltott belysestisa ? mask magf?1e16em a levegit kiselst vagy nagyobt mislabels to- - ositlik a amstadta, illetis a simians'. As Uri -48 /2/ 3elfog6t a fOrg6 komaolla sr6sAtik. A 3e1fsg6 slektrossoe kamosolattom van a pildtaftlke alissarfaidm elleslissett matat6mUsserre1. massirea e11si6sisbist3k a=risaisseria,a1116 pillang6sisslep hal/seta. )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved A-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A fUtdrerAszer pillangdesellepit as UT-3 elektranos aserkszpt - szeTkezetet .r, konitol erdeitl a repaldgip Tistihos. A alllamadasslesek_halTaitautatSi As Un -48 helysetastatonak as a rendeltetise, bogy a render I. -t szelepeinsk helysetit ollen6risse. A pigaentes1t6 rendsserten hires he17setautat6 van. Eettd a fUtdkiestlik elosst6 pillaagossolepelnek helysetit, egy psdig a n:1-- a vezirsikok 34g1ontelett6 berendesieihes tartos6 esabilyos6 azelepek r..: ? ellendrs1. A helysetenstatiltA j4gmenteelt6 bereagesisek Tesirld teldjdn nak el /lied a 234. &brit/. A holysetmataidk jelfegft as e3.oest6 is szabi1ys6 pillangdezelepek t.- seliben Tinnak. A esiraykesipbon lied 3elfog6t, wally a kit egyeettett illisit satatja,egy os6re sseralt konsolhoa erdaitlk.A .elragot eci.kisbetit Toni:Ted kit/ a eselepek tengelyihes. A nistk kit 3e1fog6t a jobb de bal motorgondola kilted r4sz4be ezereli(. tseiket ? jelfegokat kensolek tartjAk. Lithilak A jignantee1t6 rendsser alkddisit a biros kU1dnbos6 pontbar lomert le- vegohltairsiklet alapjin e11ea6rissek. A hrsikletet a khtetkes6 helyeken airjUks A jobb ia ? bal motor Si- t6kisst1ikeinek kiTesetisinil Is notorgonelolikbah/, a astray is a Tezerelsok 3igaenteslt6 rendsserinek lameseteliail /a esiraykOsipb+n/. A honirsikletet tizjelsist hielemek nirtk. hdeleask jelfogdi a osetekben Tannak, ahol asokut osatlakos6 asonkok is hollandl &ay& tartjik. A mliserek a 3gmentileit6 berendezisek vszirld titlijin h-lyeskednek el /lisi 1 234. ibrit/. A 2TOT-47 kitautattis 'Angkor s fat6kisai1ikek kiTesetisimil 14v6 hdairsiklptat airl.A Wieser adatait a jobb ie bal skilix61 oltseesk le. A TCT-13 adasir egymutat6s. Ls Kiri a kit so- tert61 a j4gssentisit6 beranissiseklut egyldepleg 4rkes6 1sreg6 kbsepes h6sir- sikletit. A Tesir16 A 34gasatesit6 is is reteStersaiesisek tesirld tiblijit /llsd a 234. ib - ? rit/ a p116taftlkihea s1saik Ills sip resgidemillapitdia dpity, ? jobb ta- loa. )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved A-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 354 11/ oblakilvegekry conk abban az eoetben seabed alkoholt 1r . jegoait5 kar1lm4n3ok kOzbtt As elektromes ablakfUtOs Pal alkohol elirsertAs ideje a 1ohet6 logrOvidebb logyon. folaS reuse as elektromosan filtatt ablakok kOrill meg no lig., 1 '(DI _ -177- 238. &bra. As alkoholoe 34aentealt8 iiiirendasda yislata 1- jigaintesit8 gyUrd a ldgoaavaron, 2- aArdeselap, 3- ? eitivattyu mukOddoit 3e1s8 1dapa, 4- esivattyu as ablakftegek alkehollal vald aldrapstisdra, 5- ssivattra Aldiosavarok alkohollal veld eldsaratdagraf.A- eallrak, 7- ileiTatr tyu makilddeit 40156 ltapa, 8- islit4 reosiatit, 9- wisp, 10- laollt6 roosstito 11- 8341163de, 12- alkohol timidly, 13- Mildest -446 automata, 14- oeaPo 15- as alkoholoa jdiseateleit8 kdastlikak kapeaeld tAblila a 3doentemit8 de ft- tfterendesieek vesirld felt', kespaati aleastd td8la a 24,116shilkitom 1$ bt Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: 1A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 tarttly ltdpsays,valaaist a havederek do as Agyasatok AA,, las Uassadlslos 3 ma vasty file aldtitot Aelyeasol. & tartAl, loorsostds* sdlktl Is Is labst eserelal a ropaldadprdl. A eartil, ala4t elkollyosott *sap /13/, a solvatty* do a elittrst eldrdom vdesti a /9/ vamped 10U0S, IMMANTOR lessorelestOre k az al.4442/Itzthily ugyutalv 240. ibra. As 5a1-1 alktoaelssivettyuk olkolyosdoo do vast/Ito 1- @seri 1574, t- a ditivatilYs dlektramos 20,0r3s, 3- astvattyu n ldgesavarok K1k/A*11*1 veld eldreaskdsdre, 4- osivattyu a pilot/i- ntik* allaksk oakseallal veld eldmasstgedza, 5- alkooko1os411it6,A4 a tartilztil a asivattyakii, 6- kiveseed es6vok, 7- ? saivsitYu porsoly*, 6- forgordos, 9- hattreld loess, A01,041 ? salvattyu- kamme alhatdrelt tarsi As Mil -1 tlaktremos alkokol asIvattvik /240. dbl.*/ a osoladlati Mao padlOin vansak as alksholtarldly alett. As alkskslsalvattyukat nig 'Will coeval, ardsiti ft kommolkos. A-11121Sikagita /1574 tartoadk/sklvasslidesivskIstavassak a osivattyalt oldtt. A sarikat as a1keke1terti17.s104 belyssik el s sesvarekkal do do- asydkkal erislilk ? aserkasetass /14v4 a 240. Omit/. A liaa?avaseit -is 6761144?111km-lab1eek Adsmostesitd remlaserdbosUl jam vaa /UM a S. fbr4th - , As edlik *sop /,/ 444 a1kehapsidd1yrkleaset6 sailvelsek esesklia,a *Salk podlg /14/ abbaa a voialbaaliaa, maiy, as alasimel, a jobb 0.1614 al6tti sbi ? ? , Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? , . o?? 5. keratdre assrelik a bakapcsoljik alba a coce2f.t4 akbe, arely ft: pildtafalke la1 fiveldallakinak ivesdbos veseti. ii..1.401.0.1.2114-LX-IaLla a 164gcsavartollek Weather ordoitik .4' A utirli /4/ talapankippes op gydrda noatorna, a:maybes a asimAnak segfeloldes Rig, 096,441'1%6k nsatlabosik. /3/ Stab a , ?e? ... as allobolt a ligosavartallskra erdaitett bilincsekan /6/ 16.3 taimk ..-, tssalokbos kivaset6 02,110mt /1/ bagesetenak. A onnvek a 16gcenv,r e. 616n baladnak. - 243. Ors. is alkoholos jisaastemit6 beresdesds gyUrd361ek elaelyssiss a 14gasayaroa 1- layeseld ?soak. 2- tasak. 3- levesettlas6, 4- jdosnts- sit6 'Arts ssatorsa, 5- .MM.? kivesst6 ?adv., 6- bi- -- limos A rentessiaset6sek /5/ ?401; lesyslik a 'Ake osatorsijdba.A motor 0- k54is?kor ? 361Pastesit6 (OA a 144oaavarral salt% forog,zig as /5/0?514- tosatlassl a belida nasal. ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy A proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 .47 r 4 360 _11121Zafr, Lt A 41114 -.eas 1374 tartosik - as Sz.1-1 nstrattyukba airnm1,5 pas ssitiaire esslail /244. ibis/. sari ssizielsesit 1yirtab61 ?116 kiszlet Arts as spates, ha a ez.trt.,.... dugul, a ssUrdbds belvelOben tte! histosltd gaol/pet hslyestek el. A-ssird 15 NO= bolip6 nyonst lett psrosakint legkeressbb . ter ? I verses alkaholfogyasztdet biztosit. A listoaltd assisp min. 0.65 liter pare fogyasstist teas lshetded akkor ietnn a Y'"01-$11,i/1e . aissis a leresstisa41 100 }Maas. "Ailliss. 017; Itmonir-sen 46 . .1),101 I rsosatit A ragesslittak /lied a 242. Abrht as a rsaisltities, bogy as 1:21-1 - 244. Dora. As 1574 estri lessoriti mit 2- a @nisi Tatty* slaktroaos aotorjdnak fc,rd,lat- ka- ja, 3- anirisleat 4- a ssiait 3000-139000 fori/perc hi,t1rok 4c- gag 5- a "Ili' "10/a, 61' swals' 'Ott 61041102:a. -- A resestit tskatems sAkrda Ma/41161 kinsill mallet kersalk alspra 'TS- nitett kerma gyirize toksrsoslask.ks slap kisippontldtan tensely haled It. A tongslyensaressa rigaltett 4zsasatl6 kat. van. A mosstit kings/sr soilhistaa aslyeskstik sl. A Mama nyildlok vannak htltial A rassatitot sayktal srdsitik a tiblita. resastit taljes sllsaillisa 15 ohm, as Ariiir64940 1 =Pi?* LAU A ofeassal al lebst mind /liami a 241. Om4t/4 pildtafilks s1a6 jobb dr lakiaak bayed& elldtisit Miami as asethen4ka a hal Masks% ordaebbse akarjk elirasstani. A *sap a ki@stiossi rissekbal ills Ms /A/o @dot Si /9/ fegantyuval /0/, kit *soak is ogy iimasslease. As alkihol a saiistlyibil a isagslyseeinkba,kosilo s as olialsi esonkhos psAig Sgy kisessti sad essilakosalk ^ - _ al k?,13141 /1/ is kit A tastily /4,4,"*.li:239 ^ J. 141 14;,..%."r Arasisesiip 001 na. A ? kbsfslbdl /11/ - - ? ? * *; )eclassified in Part - Sanitized Copy A A-RDP81-01043R002600130010-4 ? ???,. ..-0-11E-? proved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ,t 1 ; ? 50-Yr 2013/12/24 "oc 11 As ab1akt8r16 osorksgot tangelye kinyulik on Oast m1196 a tengelyre helyesik t %grid kofik, mealy a figyeldataak ktalo. fekosik. As adagold oisapok /a jobb 4. Dal ab1akter16h5s/ kiss gyar?-*rs I ablaktarldk kissletihes karkesaak. A oaapek a pil6tattLlk* Salim ti ? pil6taftlks ablakkorekinil. A folyadikek 40 kg/est2 amide alatt a reptliaip hidssulikno readarara b61 ?emir* be as di -110/40 a7amioestikkoat6 osolopea keresstal fejesetet/. As ablakt8r16 bokapeooliaa v4.ti kinyitjuk as artagoldcoorot o koreaskil a folyadik as allaktOrld snerkesetibe irkesik s a Wit t. -, nesgatja. A sporkesetbe 4rkos6 folyadik noanyisigdt as adasold 4:teapot fokosatee nyitioa Altai osalilyosbatjak. A soap klayikiainak airtike imprint .41::tit a kefik lengioinek gyakoriaiga is. 7. Ail ablaktirld stodgier tari2s4kal di-40 ablakids16 oserkoset A 0A-80 eartasikhos /247. Ora/ ogy hidromeohanikus aeghajtAi 48 a tor- 16 kefik tarkosaak. As aDlakkOrld neghajtioa a kevakkes6 SAD% alkatriosakb61 411 ogy ba- t/Sit his /1/ a Delapriaolt soil invollyel /2/, ogy Soviet% Ausattyu /3/, analyst kit &magyar% /9/ tekaik, ogy fogaskorik /4/, egy neghajt6 /5/, egy pornsly /i/ a kongelybas, moolopek /7/,vesit8 peraelyek /8/ is *AY itkaposold asorkesat. As Atkapeaoli &aerialist riaosit sosekajt6 tinge /10/ osavarokkal /11/1 loses /13/, ris6 /14/ is fain. /15/. A /14/ tItkbadk a koia alfordulieit kor- litessik lakapegolk kidraulikaa roadster alookia.A Silas /i/ kit osonkot oai ?emelt: *Lys% a aymaiig, ogyak podia a a517644 esaimAre. kers a kOvekkos6 r4.ask141 lilt aogba3t6 rad /18/01aelyot as /5/ 5o1- hajt6 teaplyr. bslyasaok, fistokint fogakokk goal kat. /17/, paghajtott VI- set6 red /19/,amsly a kefirool esakidos* oposel is ogy pots /20/ smart a neghajtakt vommtdrodat ardeltik. As allaktisskit6k ? SA -81 **appal kaasaellkatjuk be. A folysiik a 0A-61 aaapk61 a nagbajeda eyompi eaaakjibes haladts saes* a his furskain a jobb sailors* At a /2/ honor poll tore* tromlik. A htvoly Dal telit sk- kor a Dal owls} as dtkap000ld agorkomot kamzdjia koseasttl a visasassillit6 osoakkal ogyositi. lamsk kftetkostibea a /9/ dagaitya jotiordl balsa tolddikta a /4/ foist" korokok a Tel* aunt as /5/ mewled embolit As as area balyesett ketelo- said rudat as 4samaDat6 jizdaa istyilma alfordlijs. ' classified in Part - Sanitized Copy Approved for Release RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24 : Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDp81-01043R002600130010-4 354 A tete seghajtd rudjAnaf elfordultisi saes- Polyadiffogyasstda 100 fitoldali filongisbes perceafint ? ? -s..i A folyaoif ezami nyosAsa As ahlafterld kisstilifet fit sterolisben bocadtjdk si. viltosat /jobb/ is OA-00/2 viltosst /ball. A killenbsig kbzOttik All,hogy a segnajtd rud a soshajtfis stisostria tengelyihes otos ril is balr51 felenbes6 'seem( tEx ki. ..Z.446z1-11.(1,4,_,e-7,? .. itAi,,,,Irr.: r ) - ... ? ,. .4..4,, , a-,r-1,-: ? A GA-el sds.toi? if421t6/ ofav At adn6016 osapnak /248. Abra/ as ? randeltstiss, bogy ssab,11. s., ablaftisstitdk folyadiffogyasstisit. easel a osappal lehot as labo,a -.'tot bokaposolni, kikaposolni, 184111tRnt.:3- vibbi a kefik fettds motgdo nalt az.tmAt a sseksiglet ocerint bastabdlyoard. Is 41 tertinik, bogy as /1/ korskat s:f ritt- juk, sinok kevetfestdhon migvolt-ets p.sv Atixaslisi forsoatsotossts e 'annals tog- falelden a folyaddkfogyasstdo is. A hAsba ?gavial foltbazelep ' a fOlystlik cupola karsaltUll togyaattAsit forlAtossa abban as soottfan, ba a /3/ so to/Jolson nyitva van. C 424.4-410P4.V " id \ \ mint& 248. dbra. A GL-81 adasold asap F ? \ op444/he mitrAa ..1)* 1- ferik, 2- Orate gyere, 3- te, 4- test, 5- fojtdsselep, 6- piliff. tafelfeatflaf sassily asolvin3e,7- osaptart6 konsol 8. As sloktras2a fet4se a)laftivosok 1 piletaftilks ablakok sled uvageinek f6 is hatikonyabb j4ssontosit6 bore:1464- *skint sty sloktrosos ablakfUt6 rends:sr feria alkalsasiara /249. Ea 250. As oleftrosos ablakfet6 restasorhes s kevetkolsek tartosnakt T3s8P-19 tivogok as eiettrosos fetdelssekkol ds a jilfogd tersisstorokkal, as A031-e1e fete autoasta, a vosirld rendsser is a vesstiltek. einden slektromos Mime ablak kit h6koselt 4-5 ss vastas likEt fives- h61 All, osek kesett helysakslask Si ? kevotkeseks buvfir hArtya, elektro- mos flitdeles 1 sa ragtag rissisokkel, s kit jelfasd a balsa evogritos Oafs- siklitissk losArisire /110es-1 tipasu tersisitorse/. A tormisstorok is ss olektroaos fetdolessinsk vEjsi kivosatsok alildtafeLkikbelsejiban as Olaf- foretoken "libel/soott drialksad ssavarskisfss. As twigs% butvAr As fAmkstret venni kerel. los: as avid a hehatA1rs. fa- letkes6 bo1s6 lbosseltsisok silos kelld isllArAsAssal raseolkessik, as 01418 E. a filakerst kesd kit sail tagy?116 imment helyesmsk. - 70Z51-45-7!..: eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release k-RDP81-01043R002600130010-4 ." ? ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 RY1-43 250. sibra. As elsktromos Mire ablIkavegsk kaposolia/ vislats 1- as elektroaos hilosat vid6 autematija, 2- I-60C kontaktor a pilditaft11- ki ablak bal if:toad:hes, 3- T-45 kaposold a bal allaktvag fUtisihas, a- a Pi16tartak? Mai* Nil avedis 5- A03s -411 ablakfliti automata, 6- T-45 Xir caol6 a 36bb ablaktosg fatisinss, 7- 1-50D koataktor a 3obis ablaktiveg fU- t6s6bes, 6- ? pil6tafUlks ablak lobb Coosa As ablaktivegsk elektromos fttisimokfIlAi bekaposolioa (maids, asikor alsovitel as 2'6'0=61 sow oligsigas, as tosgsok krsiklets sr6sen fs1.oOve- +3 kodne. 40_20 C slirisskor 'seal's& mak64iabs lip as AO3s-811 autosota is s5itbont3a a tiphdlosatot. L k.116 Maim utia a ftit6o1omak tiplilisa War csolodik - ugyanossk ComCkOlissa. As A03s-811.mmiomata a rillietalkibsa mass a giptiirso Jobb fall /251. [bra/. As irassellitist ki- is bekaposoli rs14 psiig a pildotaftlkiben hal/w kedik el a jobb pildtatilis tagett. As automata biLlsosatormisra kiesal is 'assorts %Aron ablaiiAvsgstiiOl gThsi ki. As IL-14 repiligipsksa,sask kit saatort mossamkijnjbs /14,4 a 250. &brit/. As ablakftti autowata sessmkosetilag kit risab61 ills ssero1640- bos as alai :anal is a burkslat. )eclassified in Part - Sanitized Copy k-RDP81-01043R002600130010-4 Ap roved for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: bspelis kasboa as utsook do a oseailysot ssAndra 144flt. toss1 a fUlkdkot kollasossi /Usti a 232. do 23). dbrAkati. A ftlkdk fltdsdra a ka1s6 leveg6t hassailjuk, anal, a t-r tie* alatt drkezik a ligfdtdeas fUt6testle. A fUtStestst pedie potfog6 ostfvel kdri sserslt fUt6k4osal4kokb61 4rkos6 forro levee A fmtdreadsser larendeadsdhas a kOvetkaa6 alkatrdsmik tart Zr. 1. Pat6k4ost1ikok as elesst6 pi1laag6 asolopekkol /a jdaaaatasit6 randosorrol k6a4s/ 2 ken. 2. rUt6tost /a6oser416/ 1 ab 3. 3sald1ys6 esolop 1 4. rillaagdesele, as UT -3 elektrosos ssortsgettol kUls6 lsvog6 folvov6 toroklaa 1 5. itrdssolopok aosgatd leroadesissol 1 6. lasaersk 4. esorkesetok a vosdrldsbes do ellendr- adobes 1 kekrlet 7. Cedvesetag, 14(folvev6 torkok, rAtitlwassok is ogyib assrelviayek 1 ' rtaimsar Ilene/ash alkolvesdIL A fUt6testat /1094 tartosAk/ as utaaftlke pad161a alatt helyesit els 17. is 18. tarsak?ratok kastitt s aigy sayAs osavarral a sawkosothsa ar6sItik /252. [bra/. A fttftest kalsajda LasI16-9 sayag161 kdssitott kdosigeteld van, a=slyst fo1lar61 Ala vdsssa bent. A fond levegdt agy esfivessiik mallitja a rUt6tostbos. A 0,6,m:stab's ogy pillsagdssolop /8/ vas /lied a 292.dbrit/.1st a pillaagdoselspet as U1-3 elektrasse sserkasat vesdrli /19/. A killed 1.eveg6 bevesettedre seelgild torok a gdptarso Maw vaa ? bovametd a7iU..s * levagKrealdaaal ssaaie ads, bogy igy a tor16- aysaist kJ 'sasses' bassadlal.A taiak Ulkaardval reakelkisik. 1 h6kaara mks- dvja a torket ? jegased4st41.- A tons k MUG a Ogasatesit6 borsodosis AlUr ldaos bokamosolAsaker kapass1681k be. I Mad levog6 pAllangdaselopo /11/Sobtaa a safvesotaboa kolyoskolit el, saitlyikp ligfilvavd teroktd1 a fUtftestbaa balad.ist a asslelet "ml elektreaos esestemet /19/ vea4r11. La 119-5 essiteset a gthrtarse &led t? baa belyeskedik el /293. Carat.' A pillamestemelapskal ? 144meatosit1 de Attlimmeados4sok 110116taftlk2!!!! ldvd vosdrld'tdblIditalkolyarit boom)* isdayltbatjeb.Pass ? 294. dbrdt/.. *"` ,? ? , . LO ? ???? )eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release k-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 370 fl- e. sserkesettel stkodtst*tt -1r3 :1. vannak /].Sad a 232.1bret/. twinvold; 4, a 3egsentssit6 es fUtdrendeser voserld t4b.1 d_restsser MVO's.A fdtdrendeser rendeltefeee tett5e. ee e a falkik eselltsteteee. As slat spathes ? resdesert ugs inditjuk be, bogy tell.-- /8/ pillangesselepet/ltad a 232.4brtt/ a veserldfiblin 14v6 r4, RIR a /11/ pillasgteselepet a veserldttblin 14v6 /3/ kaposoldvaLskx veg6 a aservesettkekenkereastill a fUlkekbe iramlik - de meg foly.. illapothaa. I vestrldtdblin 14v6 fel.6 helysetautafen ellendrilc,, utasfillke fhtelosateratinsk pillassdestlepef /30/ ninoeenek-e forr6 1eveg6t booettuak a rendesarbs ugy,hogy a filtfteasillekeknel - /2/ pillangteselepet ? vestrldttblin 141'6 /2/ kaposoldval jirattnak @sere kinyitjuk. A fUt6kess1i1tkekt61 erkes6 forr6 1eveg6 tthalad a /10/ filt3se,... egy reesit a Salk& fineness be4ram16 Met 1eveg6nek ttadja s aw,s .Aoa- ba ttvosik. A felhevitett kule6 lives& a /10/ fUttteet uttn a ,l, s'y.se- tekban de a /13/ seater:Wean Salads's, a pildta to as utasfalkibe kora- A piletaftllke de a rid16?211.1ke hOsiretkletesek esabtlyoststre ,J str6 pAllascieselepsk eselstlsak. la as utasfilkelen nagy a melee, ,115ta es a rtdi6sfillkebea vigilant a hiadreiklet alaesony, as utasfUlke f3vnLat6k4t riesben elsArjuk. A h6a4reik1et !Italians fakoaiaa vegett a 1evag6 hamaradk- 1et4t a fovesitikbon S10-100. 0-ra naveljUk ugy, hegy nagyobbra nylt;ak R 21 pillangessalepet. A steodik esetbea, ha a gdp lacy selsghes reptile a kills6 leyegS a tor- 16nlowis halide& alatt isellistetes vett a 211k4kbe draalik. Ilyenkor situates esupta a /3/ kapseoldt *RAW*" helysetbe torditand /lied a 234. [brit/. A /2/ kapons16 ussabodhas a /4/ kaposold pedlg 'serve' helysstben dlljasak. A listdtteos tatoliest As alum/a/us 1Wveg6ftt6teitnek /1054. tartosik/ as a rendeltefise, hog a Milo* fittiaire 48 a pil6tailtlke ablskek 1,fuvistra bevesatett kU1s6 104- g6t felselegitse. A levegt fUtttesten valt ttlealadtatsak vislattt a 252. &brill kOsOljak. Zat-itafal Ilealekfeltlat as atiev6 1eveg6 saisitra 3:5:3 d:2 Nowlekfell1at a filkthe imald.levotid moimias A ktiAgfelillst tostiate ? - .11 a2 1 th1kebe.treal6 .levisathoistreiklito a k1vesetde- wil1200 ? ,? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved IA-RDP81-01043R002600130010-4 for Release ? 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A "Or 71.0" VI3au, ?? f;%, ? Cs, 1, . 50-Yr 2013/12/24: 7,472 -1/4-Y9 A kit fterdfejet mem-ran ogissitik a malls. ablak K 414 r ri ley585t a favoiajekbas asAllitO oa6voinetAkben kit p?Ilnn: fliad a 253. Abrit/. A pillangAsselep nyitAsAnak k4si ideptleg asissAltosik a leveg6adag0li1 or6so48e is. Van aig at Till kit Or sAsik fuvoisj ie. Inek a pilAtafAlke-ablakok 0111 1 ilelyeskednek el. Al abankok pirsaentesit6 renAassro a illtdrindoserrel egjatt Az utaefttlke ablakain esiritopatronok vaonak /254. *bra'. Al ablak kill.5 4s baled Vega k0sAtti 1eveg6t a /9/ patron'' 41. likAgil 254. &bra. A esiritopatronok elhelyesise is esarkesete 1- esitat 2- a esiritipatron !idols. 5 --gonisselep. 4- fed41. 5- ands, 6- tUsit6 gualutirt, 7- pereely, 6- a patrol' saiti3a, 9- a asAritopat- ron testa, 10- as eveg foglalata, 11- el1ea6r56 Uveg, 12- esilikigil A esiritdpatrea a /6 is la/ feskilika Art is egy fotillel /2/ ellitott kist61 /9/ 411. A patron 513ikaa e11en6r56 tee' /11/ van. As 6es5esserelt patron% ai tlyegbas radaastott Iterslyle /7/ bo1Issiko A patron al& goal tesitklititet /6/ belyesask /64. f6162e pails Si, gumless- israt /3/. 'satin a aaelsPet /4/ feldllel kenritjik. A fedslat egy aays/5/ erdeiti a perselybss. , . . A ssilikigil kdkes sanie.nattesedis esetin vortfere viltosik. Hirt' Patron tritki bassailathos via alkalmassig megillapitiaa vigett a patrol kiveses6k s as e11ea6r6-,ivegestA1ikariloti1 ingeAssik, logy ass verla-o a .21111E461. ", - _i-.-_ ' --.. ? . '- -v -- - : A bassailt istroott.as.ile yiiiiatkie&kiSait44 ssirint felfrissitlek /1" gesarilis/. -- ,,-a -? ,:..., ... :41,...,,,, ,, ::: , .? . 1 i 4 " " V :' ? ' ,''. ? s6'1434,-;' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 374 '.sa .,Irk lakosik a$ oglik laideeatorsihos.k tarok betren6 ajtlasAnan nag, lit T it 'kisses& 1446 !Wage slforkitisa rivia ssabilyostotjat. list ssita 4441. 1Art lislysetboa a tertok bekes6dast a a Optdrn4 , gal Say vosalkaa belyesksisek el. & 10,46 a ter16174sin batkeira ? 014,46 torkokon 1E414181 .A CanimitA- t6k alatt skis balaktligyesatt sstitells ksral.k 144se6-4?Letetplo., Ust6 paaarek ssatlakosask, sisslift sogits4g4vel as taloben tart60,1 friss leveadsrearst nag&ra irialithat3a. k loves& torl6nyon6s6t a 34,11, 4s a &al letreelyesetilbon a teltwa' t r t a/ilia/Ask 441testatisival ktspestilog ssatilioskatpk. lseaki4t1 as ntas isaji.t kiriastga iserint osakentbsti lagy fJtolnat. 35 s ke5sk616 ssfelisa irialitUat3a a lossa6 sagarit usy,bogy a ponnrat 1111- telt% imam, lentskl tol3a, Lasts. kt14111686 irlayban elfordit3s. lift R .)nir aims last, a 104446 akkor eon irlballit as %Oast's, ba a fed4lseti folynit ta. rot silty* VIM. 111111""111111i. A ft1k4k sassissetia sic ose1l616 seals yen. tivesst6 nyilaaati ..A- lessdik say boolyesketset sl, Uogy a ',slut a levag6t kissivjek a fq101. A seals as staaftlkilea a 22-2, 4s 26-29 tersakerstok IOWA, as .10 csomagtirken a 16-17 ttrsskerstek ttsttt, a t0a1etthelyis4gben pedig n teraskeretik ktsatt Uslieskelik sl. AItattlakOn toldrateaset vansia.ls;4114s ktsben a ssalukat ataliban Nit is a ftlks li6Sirs4kletit gyorsan fel akekr3uk - vS kali tartani, hog, a loveg6 kisser4164hessea. sir3uk sl a asalskat. 1. k 34opsstesittlasstlikst a sOtorek 3dratisa alkalsAval baker omelkatlak a filt6k4sstlikeks411 1446 Womitstt sillasvisselssok, toiltbis is"66t 41.9"01,b11 da lIciesitsitekba. ssi3.lit6 asivosstikekken elholisset; pillasessilasskbelyssim loellsatriskstAk a 21C1.411 2021, 10,4011cat 411 pillsasbomelepok pitatdit is. k sillangOssels? volt sesjimsiestit t?i hsSJ tf.kioariq?%641eiv.1111 .05$0061 a 144404- "14,41 at": 3ftisitiesit6 tesoodes46 & ' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: - 574 lakosik as oat& 1.eiegdooatoraihos.k torn& basend nyllieltnalt rat lapoayia livi foga tisa riviaatya altordl asabilyOsaatjuk. - list salts vitt. &girt nolysatics a torts* biskusonnat s a gaptars4 cal say issalkaatolyaskskas& sl. & 16.'040 a terl6s1mais batilotra a felrev6 torkoton kereea .4 :onnvolInr. ta &Lott vigig **laid 141lreset6 elsoyskle kortl.k lessigi-vesetetsshst lat6 polisrak ociatialimask, osel/ok osattsigivol as Ulisben tart6sx.,i friss 101,161ua55at emirs tris/itnatla. k lovas& tor16a1omAs4t a 3?116 le a Sal 1s44164.1se4tban a fetv,0 e r p 10.11SAMOk Viltaalatdadial 1011,0Mtileg ssalklyoshaepk. Isestivil as atas *slit kislas4ga @sorts% ost&Isnensti. sagy two:has- p. 8 laillistiok asigbea t14.21itast3s a levee ougarit ugy,bogy a potnrat tln- tell &alma, MOW' tolls, illetis let1lalis6 irimben elf0rdie3s. Ha a p.)air aims last, a 1.440 attor sea &sail as slaara, la a 14d41:seita- rok slits& vas. k rillak mosalesstia *day asell6s6 small van. tiveset6 nyildenit 14wslik agy belyaskollsk 41, hey a ssala a leveglt kissitgik a itticson. k seal* as stsafilkiloa a 2243 is 26-29 tOrsoterstok kdsott, Pt 405 ososege4rSen a 16-17 tersokerstot lisottt * toalotthelilsigben ped ig n 50-51 tersskerstek Wisite Uslyeskslik ill. I. solukon teldretseast vanamk.loyllis kOsben a soalukat iMaliben Ot- is 1:411 tartani, hogy a 14:60 tise5r6164hessen. la ? fens las4rs6klet4t gyorsan fel atarlok nboolni, bisonyoe 1.15re s4r3uk el a ssslalist. LAWS 1. k olt6 lidsselikot a notorek fl$141 34r5t4oa siksislisl color coolbatlet a !Mteciase1001041 14v6 opeoitott 1111iia4dosolork Apoosto , tovitkis 10440 ? ssiraile lis a real:1/100m .smillito aniissetikek*es olbslissett Palsa466981801i 14,T611414011! vAistislifiiiltlot lotilaabrislastltik a 2SC1-41. 201-15 Iiiillast io - a ?illaa004spol: liollootisstat?it- 111. 1. 11110460?14- pormolhisetit, 444 64,r4orle-ilp 44 _11.4t4,. is 4113044 Filiftaa. ' . .,20t.!, , rel,,tr.ga?,:,1144 1. 1, Iiiiiii444ei it6 9?1413111 a 1640W .4i.-1014A .-*%:1110. la.."I)6.1gillaisinWiit;...i.36.6iiiss ursea.06 i - ' ? ' ' A ":::',. ....1 '..::.:60;4"Ar-r,i .?tti'a . 0:FA7}5.424:2,Sr.'4%, ?-? , , , tre,...4 ? :1".?t,' -. :? r-r: ' ' ...1 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 4^ r ? - ? ? 50-Yr 2013/12/24: 4211. 4 pri 316 Ye1attesott *odor *ma readellanos jelossig 411 oosoi Aemott01.0, . A 24goaatesit6 l4reslas4sek kikaposolisa stAn a dudorok elAtinn?t . .. 4. Da a 1814rsiklat as /1/ Abair% lartelon faanbaskezik. '201 ..., % essmaraid alaIreiltoadia ailril. 1,1'446 egy rissit a matsloll 'aisles a osaVaAba tall eresstent 114k1et OTTO tau aoakea, 'Big tillol leisgit boositank a ssabadba. ta a etv, let makeig epetia a 5sate1e16 pillasgassolop toljas elsArdsiig fort:mew leptlde sits as illes rltaimaliket seaiman rissgAljult sag,eou oince_. rejta rapaide e am tbrt-o it a kipafog6 gis a fAtikdssdlik 14graar4jdba I ellsairisak a Aisdrit. ::::=1. 5. Milker a telaslevolett levegit a tltdkdesilikekt81 1e13 44 a embeita ereestjek. a kiairaMilet as /1/ kiadria /2TC1 -47/ nem :10 piree sepal 21114. boas sem halsibatja mg a 200-2200 0%. 6. A Jett de lal tlitIk4.stt1ikek 22M47 kostirlia ma tdmadhat hirtalta /50? C-t anglia1516/ killialeda.As Mat klsitti eltirde arra sutat,hogy vagy a realises. you mit' a 1.404rik kibialk. la a kimirik 6.114.5 What% eltdeis aatatkesik.reptlis atia leallen6ris- slik a pillaagdepe1epek assaMit M kessakapasialt. a esdeesetiket qgyositi- @Amok AllapotAto valsoiat a 2,202,47 16mirik ipadadt. 7. Brio le/maids esetia a /4/ de /5/ kapeseltik segitaigivel be tell astatetaink a fllkik ilidoit. 11yeakor a pildtatilks-atlakek elektroaos ft- tiedt fe1t6tlea11 kapeeoljek IN. 11111414-4-2211"1"1118113611-11.31 1. A /2/ kapeoelik maltsigivel fekessek a leves6 esataiba beesitislit osapda aany/ lemait ereestlak be, 'Si a talk& fltdoikes asikeies. 2. A /6/ kopeeelloval e1?44:311k ? Pi11?016???101,?%. and4L41-21111145 II Mallaig"inala"lint 1. As Isookiptalansi Tip asters& ? /1/ kapseelital a ttitikiesill k11414. 1.151' teljea maalisisit a sesbaila eresetjek. 2. A tepibbiaktea salmis* a imailiak, slat ? kftseteres repai4,a1- 3. BrAo *pool& esOtia a pl1lameisaelepak pirdsit ? /4/ is /5/ kW Misdeal. *Delft seittedadeel Used tokamak. ilagalUgadtsA 3limmaesit6 beramissisokthAi easy riptide 10104 'tekapeSelim alkeladval idal.a kit, yalY mak *564191 1111144406 moll& a16pair../6/ WMAmta. , . Pillassdeseletaket mitjakkit seslisk a tells 10410 ? a maisselim areastik. A tarsi loveglt weak antis , loaispoplka, ka/ms16, r41,2464,A. ?le mwal:s...!ktkopm5;14Laakir isaaallatst Ill ? 441" ? 4 11.4.4610. _At'iraik..?afca!4.4al! 4 a tersoor , bet.? ?? ?, ? ? ?". - ; .;? ^ ?A ? 14- 4. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: ? - 578 1$ jatak. A cob 1 ligcsavartoll bordija 10.?tti n. na-t. illeadrissUk, hogy ? ostiveken uiriceonek-4 machan ola koer 2. Dirdliooal ellendrlashk, hogy tali van-, a tart4ly. 3. Dekaposoljok a reesstitot ? otina uoggy6sadtink vesetikek s elleadriastik, hog, eljut -to as alkohol a 14gcoovart , - - A repaid, MAR': 1. A raosstitst naklailis adsgolisra kaposoljuk. 2. 5 peross alkeatel @Amelia akin a ligosavar eadgillast tatva ledobatjok a joist ? 1i1osavarto11akr61 /anennyibeo a OdeSi ft drasstis ntatt a ligonavartollakon jig kips6d8it/. 3. A jegesedds or6ss4git61 fti4g6an a reoestit karptt forgot/ii '01 juk a ssUksiges alkoholadagoldst. 4. At alkoholadagolis segasentatiae vigatt a reosstAtot Ilkmi 8 A vilitaftilka-allakak alkshalam 11AMARI,1113 bertoo4esis6no1 ? 6 ? uvatissal As alkohol ahlakavegekre vald adagoldwit ogy kaposoljuk be, bogy 4 14g canvarok reosstitival kOses tAblirs sserelt reoestit karjit as dramutat, risa Irinyiban elfordltja. Dokapssolisksr klgyolla a stud je1s814.yo 4. aegkosd6d1k a ba). Mask max/milts alkshelellitisa. A jobb ablak oldraaLtleft vigett kinyitjuk a aasasrfalm sserslt esapot. As ablaktarlast a p116taftlks-ablak &lad visinak jobb is bal 014614- ra ozerelt kt11311 osopok k1nyltisa rivin kaposoljuk ba. A kefik ogy id6ogym?4 alatt1 kilengdosiosk @admit esekkel ? osapokkal ssiles hatirok kdsdtt Bowl- lyoshatjuk. A forrd 1eveg6t ogy kaposeljuk a pilitatalk? ablakdra, hog, a fadfeje- ken kiayitjok a pillangdsselepskst.lask a tav6fejek a kit eIs6 is kit 01481- s6 ablaktvagek latavatiaira isolgAlaak mlai a kit oltalon. Walliagnitt Tekiatottel anal Wm a assO1yset1 ttlkiklmn 'limos forr4-1eveg6,kivoset4e via Agy a kaj6s6tAviriesnAl, ketti as alai ablak0mokbasivaigy a pil6tAk lAba alatt, kotti a pllitalliook alatt a ado as oldta1s6 ablakUrg- pekbes, sass Issatalla 13 kiveastied a koll6 ordsedgd it;salist ama sisals lahat.miaisa patinas evitairre pis- toaltaa1, kiptallaaa M.41411 j46bsa ha a royeldgip .seasta441?1 /300 Wise alatt/ :sou. A 0.164211U als4 is a 1401441 ablakewsplask sit ogy fakeakatjake Mei a los' plaits votarlitAbliJs last* iiMeJ ist..AV.1611assiesel4pete ow segiaa5ts- -t1 a 1ovi4Aiin/A4.ia:114mik'iLA.Ae as jobb ol4a11 sb 4a/ 4 .100?106sinitatillit a ' r?17.;?4%.":- ? it! Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: ,IA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 .cs. 1. 4 300 ltt 3. lindon folosillis ol6tt a fedilsoti mapora4r6, oaRA bogy a ratio bekaposalioakor van-, tram o taplatisoal a11en3ri ? tree maogedieit.Illeadrsio alkalsival as ablaknt annyi t4!r* 4 amosayi as automata mektiliale lipioihos ostkoigoo. As automat* at' pisit as 4rintkes6 jellogestos kattaaioir61 illapithatjuk Mot, e hokapoonlis ideje 'mamba*, ha a kt1s6 1eve16 hdairoikloto atulytra ft 4 4 bogy as allaknk 0amtkb46oa nom kaposol6dnak ki, nem haladhatja met oat. As ablskok togyeakint k5ri1bolt1 35-40 import fogyaoztanak. A reptlie kilkit A virhat6 Jegamilie adaijAhos kisoloivo, valamint akkor, tin 0 tvegokaa as eloktromoo fttilerealosis kiedi bekaposoliaa 41.10ft jag t*rA143 b. kill Imp000lmsak aiad ? kit Mask fttisit. Igyaotoroo roptlio alkalmAval amok a ro$16g4pat tinylogason inicatS ,obb vagy lel/ pilots eldtti ahlakUtogskot kill bokaposolni. Ilyonkor egist oar elektromos fogyaost6t ki kill atstnaak. /Liml as IL-14 repUlSop 7149:A. ki leirisa? slat kizqv III. kotetiloa "As elektrams berondozte ro.oto tot/. Nalagliiit 1. Igyaotorns reptlis alkalaival ha as iddijirdol riaz,nyut megengedik, ajia1atos osupia as &blank folyaitkoa jOgmen- tanitd horendosisit is as ablakterldket iganybe Tenni aA ahlaktvegok elaktromos fitt4.. nilkUl. 2. Iris jogosedis sootin ha a ostksig ugy kivinja, az lila- tramos fttist a folyadikos j4gmentooit6 borondesiot to cog- laktirliket egyideytleg is bekapoonlhatjuk. 13. A ronti164ifi1kik flithermulasisinak hasznAlata A../.111111i 1. A folilsoti fUtdroadoser a f5ld0a mom mdkOdik.A ftlk4k repalio .16t ti fttiaihos XP-44-.a faidi al6ma1ogit6 kisstliket hassailank. 2. A tildes roptlio slit% elloarisak a ftlke *samara boarsal6 1111g6 folvov6 torkainil ite ? forrd flt6 levagi fivosetikilea 1414 pillionessolopok elektromos aserkezetelt is &sok mikedieit. Tes4r16 smozweik a j4gaantesit6 horenlosiookkel kiste kaposolitiblia Taaaak /list a 234. &brit/. A Vosir16 aservokhos kit Atkapeseli /Minds' pillamiaralophes ogy/ is kit pillasesso- lop halysitmatati tartoaik. Imsfiek 30 illiaTO 40 A rellide kiisbels ? kili141?k4111212M1 Seemaa a remluser lekapeoeltei ()41J4b41' ? ?????-, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: '-'444.211 i 'tar - S2 .7* 14. li?WIL-1-42-412-1rs441. 1. liveesillk a iugSluit a kiraffeed eservek101 is as Ater.- t. 2. Ilarrissailpit a liarolvavi tortokat is is AY lpeanak 10, lig. veil Neva tArgy. 3. Illsairisallt a 36peatesiti looreadosiaat rendsserit ? .1014n P4 12. saskaass assrlat. 4. Illswiriasek a ligs?avarek is pilitaillkeablakok alkoholellAt 'merit a Vass isleret 12. 'salaam aserlat. illu6riiatk, bogy feltc..-.. tik -4ras alkoholtartil/skat. 5. Illsairisset as ablatek elektremes ittiresiszerit ? Jelin f?;417pt ssalmosa 6. Illeadrissek a rilkik fttiromdaserit ? 3s1aa fejeset 13. stakes ssariat. 17 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ??7_ a:, v-7 tdaY5i%.,- iM- 344 257. Mora. As ataaftlks /adset a repaid' irinyival Gamboa, Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: /44 - - _ A bejiratl ajbdval sosabea a ial taloa ogy ru1stogas /261. ttr, a batd. A pildtaillke belosjit L5a-100 otos** lerltja, sielyot otileel sinefsetakkol footosek 260. Alva. Cooasetart4 241. Aire. 1shafogoo As .gyms lapokat a !like osioroadoserAask aeafeleldsn feitik. As IL-14 reptligdpokot idroa voiltenats teatdsool bseoltj[k kis o1al- 8111, dr:pp As sstrko orloiskiea. AS allakek alatt visa, amely a boritiot T641 a esennyes56eot61 fs oirt161461. 1 forr? lovegdoeatoradt Ao ? kistalak alai r4os4t picas boritja. Is allakkerotok, ajt6k do a kirpitood osolvdapok viligos di6faasyagot stisossak. As allakokrs dttotos4 fakir ovaaalkos tvogl61 kdosilt ellens6kst oss- relsok. A sossaapolook bdldja eiataram bores -oodloki61 kdosAil. A *saga kdoett1 pedldvdost ausial4tdtre isliespott Mao's'', plass sta- tues boritja. A filko.dtjdvdadt tatAsadspoi takavja. As 21111216.1/242. divs/ solves duvalomisloa vAssal roslolkosnok, um- aliPirAto kttlappdvadt. v a koxiisoosokOt..oriiitik. Li ildlapek de a idtlapak Omit wilyasisk. A pirpikat rug6b6i, os6r- do vatta-r41,061 kdosit1k4 i11rIi a pdsudt riasom ? kAvpitoo osivstborit- ? I kiitimaseVOkbea oodr- 40 vatietemis vamorisliet 4.444144144 bdrssl rwr ask io. A oadk Mai tealdja a1016641,10o041.-- _4 , As fads 314si1:t4ass.4(1..kdipaimoa.'-41111:41vos41VO.401, 484 ms. A hAt- lap WO risotto* 1vf14/48.84idedek4,41104iikimo401144,!' o1aittj4k. - A dijtiosi timase: 1011m1 T mask. esAithe I o47 ^4 kleadratlejobloypdmodf3:: 7, . ? . ? . ?. ' ".4P(.4^140,' tu-alap td001/01 osozkoost- , ? A silk tot roadolkosik.;'''%.1%, ,;?? ? kv..; a f.? ? ? 11.14, I 4 tl Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 'HT 50-Yr 2013/12/24: L I .7-- 3ee 263. Ors. A baff6124171?46 ? II 264. [bra. A toitletthelyiedg 2V It.. ZAN. r .N6 rdltg 1411171 V IrVigzi r:21r/Av writ,- is I swig 4rifrur to 'sissy intim - /5 215* ?by?? ? la ?? 11?14014????1441 *Wale Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 1A-RDP81-01043R002600130010-4 t? ^5'1- 50-Yr 2013/12/24: ? ? '4?4 Ilne.21.37111 1. kzumfithwatinkijkain ?Al.e Seseettial %drills eget& ? rep616.4p viessletes hol/saltben var eigy syekerlatiles sea ill tesa seasilyea 281103%6 er6. seal, a rapUldgapet a fe1lt61 elseekliasi. As eeetlemes e1dales61 esoalsa a resa16g4pet felborit- lutist a esdrt ast a tatdak resdetsgeksil !ease lekitik. A kersksk a1 cauk- 16s fiktuekikkt ke1yesisek. A repk16441, 1ekkt6e6hee gidrilem kiesitatt ktleslestos kusalot tooak /466. dire/. 266. itzs. A rip61466P lekiltdmo 1- 26fst4t 2- Ulises, 3- a lekpaiial a fifuiikos. 4- f6k- tuski a Mite keseke1 114 5- t6 sok 6- leket6 kusal Is ow fusdbes, 7- ss.sisg ,_8- 26ktudek6 sai1e6 fuktSks- 'eke ad Ilviteles eeetbea a rep6146iset 26-25 am Attaisiti kiteiekkel is 1.klt- t s1ji.a ,ss1 kiklitigy.11.1k..'r.iiaek, a xey6146Pet filfeweessest.elvakbes ? ? ? - - ? ' ? - , ? ; =sr - ? 14A7?L Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 A csillapit4 grolayia,Alil Y7/ All.Esekot agy rudra holyezik 68 R-7ATR, folerZeitik. A oa111apit6t aorta opavarek erisitik a rdosetarkauth.8. lakes6 kariala kg:vestal. 11-41.40,1141/ Mk Ora. A repfilAgip vaatatdea 1- foglalat, 2- a tarialik alkatedeaskat lastalmaad rokaas Mo- le, 5- yeasasoirmA, 4- rAgesaelbsest karokakkal, 5- osillap146,6- gyart, 7- aaillapit6 gosigykrli, 0- listesit6 soap, 9- bistoaitd eamarak A rad va eastlakesi WWI talAlhatd Nomely a veatatorugat a trak- tort's: alatolla. A vadat As ? eisat1ekes6 'Met laistaaltd soap N egyealtil AmdlY as *LA fat6t viAl a Toatatiakor eastlag 611140 ta3iarlii1dfek ell's. A 1110?- 406 morn 4500-5000 kg wird sailArasigva mdrstaaik. ' AA /X/ Pdat_ogyik vAgAt asAparg- espial 666,104 fatival. A futons seapasag asimAra egg first aft. , A p* Milk v4g4t,k6t listaal1i wasvorz, /9/ ? rdepae vsaist4 rad- ian. A listositA okawarek asgOvjdk as alai- takdi,..A7i400?gpieitail ased0 eiserar4 sys?atik katdadtil. _ .- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: .01A-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release IA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: 394 A bidraulikogoaelak astray ali tl1it4.hoa kbsbotitoket araZintaan. ktisbotitok fioabit a hitran.l.tkaa gal.yda fojtiro, oaapitt podia a ss kazapoll lItart6j1n, a szfrasy in a as4rajkla4. oosttSsikja kasoliSbori 14,1 rji- liookba 1110egt)Ok. re" 270. ibra. A rayelligip felasaliainok vislatrajsa A "Jobb sairaihos? falirato kesbet4tot a Jobb astray all,? "Bal ezirny- hoz" fel1ratu kasbetitat podia a bal asdray a1 belyasstik. A kettdt non aza- bad tolosorilait sort a boritila Basaokyoadallaab. A tuttSati korakairek aserijibas telaasidpikus ***label bassaklunk /271. ibra/. A toloaskopiltua mold slag ZIt4 altba;,yesiaokor a ru46atagra kosboti- tot ?r6oittlak. As *146 fattS laoreastatt karikabsoisoadaak oaardis alkalagval a igloos- kdpilrua sao16t a klabet4tbea'1401 tiasekbe? isdayitjuit, as LI110 coavart ki- osavarjuk aasylra, bogy as a klibetit tiaskival?iirintkassOlt a asuttin a soi- vattjut attkodtitve a banks% faXameljafs,a kpat sasaaSilgra. natatt icarabsono? ateari)a alkaled:val a bidraallkas aami16 illitd goo- oardra beassabbiti siolat.t?Sfpit astlat?iliSasijak a kesbetit fiaskibo,aaja bossfkoadtiak as alooldabes. 441,4,0- ? ? , _ - ? - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release nIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 396 r4 ,r - -4 4 ' 2 L ? 7a-rie=4-0 As erelSk esertssetelnok fd risseit hidraulikus 'meld, kiroe fort. sass, tartokerskek, kitisasstak e a tarsal% a fogaslizakkel. A hidreulikuo eseld a kavetkesi rissoktil ill, sunkaheneir, his, kit ezivattyu, asalaphis, mead- 4o osivdonelepak, kit fogantyu, vAlta- csapoks hitraallkuo %aridly, eleoset4 eel a vioasafold val6 -osgeshos, bistosito foria14o keroosttart4va1 to egy r. .rztrofe.i fogatlAs? sterevAJpJd ??? hf?die kahoorthus tor4; tert.i9 .kraletfiewur a sroipal Aim AT* dk liadterik A lidn?u&kus eme4; vdries A Ie cAK?2111,? herver ii, act . lini171r-ail ' 272. itrs. lidrauliku. smelt; sztverattal kindegyik fords tisass cedb61 kisstl. A feria tdsaesokon flask is rag- , sit6 peraslysk vsnnak. A tartfterskek riessoit kerekek,keratengsllek is egy ssabilyoshatd cas- es,. A hidrsalikua tartilyon tbltdsyllAs Task, amalyten ogy asdr6 411 sy fo- lysdikssintautatd helysskedik el. A rud, a asivastyn, a dugattya, a ealvattyukto o a suskahenger tbniti- emit SOrkersastsetesett sussigyirUktd1 ltdositik. Valaaannyi tOoltdairt Y-14 goalb61 kdastl. At 'meld a klivottesdkippea atkOdika tarsi& a tart4141,41 olZmssetikefl is csatorniktan Misty' ? esivattysk aalvd000laR4bes itkasik. Aaint a est- vattyu dudattyujs kifeld haIa4, a teseerhes ritkalis kelltkesik. A ssivetsas- lop vissonylag asap roadja-a pyomioaalkSweadfa is fOlyedik teirealik.A nyo- sosselep skiir vioasate14 haled, a nidranlikao kevorik. a.insiadaffie1opick'a:240iiadakire?Otl1 kissorn1 as eseld honaorilo. A.osly.44119op ai*oifailomioAaai*,44aiffrsaakiis 530o64lk. ' A raPalhaP falemada; 1416iii-166aiiiiilalOOPItalrrigalloal. I oilb41 a -foaaal?ookbo osmspok,it-toi10141T4irlat-1 VI' --4!-;44;iiiiidit*ali a a""k- ? be. AAA ittklantok. .411614 AtUblit? sr- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release DIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 -4; ? .tt"'s ? i".;,7", q7 . 50-Yr 2013/12/24: 06. t .1#,,,,81.a..zzh.4zrzt:222:0y. ? 3,41 4. A tdltSdyilis dmgdjit a smsllisis bistooltAss vigett ne- mom lessevarni. A visa& belys?tig bagyjmak 5-4 mesitssdlnyi tarolA . 5. is iomoldket Msaerditjek a reptligip tdmosomipontjai a1A. G. A fords times-skin livd ssaledlysi eaavarok seigitoigivt az Masada amorist peateama ffts(lsaes balyestbm alltjuk. A fliggo-vies... eltiria max. 1. beet. 1,/ A Tv:41414m /alveoli's 1. As ams16 vasirld maapjait ItkOsisia "ftalis" holywatbe fordit..x 2. A hidraulikus smalket saysserro mdkddteree a ss1vattyukat rt,,41:1.1 hajtjuk, sail a korakek 40-40 ma-m7irs el mos vilmak a fdldt61. 3. letasssiik a csapassaokst a fogaslicsk furataiba ? tilkkel 1eit t? juk. Est kovotdlea kissavar34k as anyikat ammira, bogy a avapasegett,x kdasesek. 4. As emeld jobb vosirld osapjit lassaa itforditjuk "VISSZALRzi.T5.3' holysetbs, hog a tortslis a foliadikril dtkerilljdn ? osapsaeaeSre. 11411107ibs A repdligip ssiatesias alkalmival a reptil6g6p port litisit a ssabilysi anyik 'gaited/Oval irhotjak el. a/ A rest/dais risssairesstise I. As amelftesirld esapekat ItkdaSols forditjuk as "luelda" hel)zetbs. 2. A ssivattrukat saissorrs mdkhdtstro a reptildaipot 5-10 =-N ire =ef,- emelpik. Kivessmdk a caspasoaaket. 3. As emeld jobb vezirld saapjit "Yisasaerisztisre" fordltjw, ?tt re- peldgipet 3a.uan, valamonmyi smalift saysserre milkddtatve, viaezaiwn6e1..1. 4. A tespakat a nriassaersostis" irinyiba Utkdsisig a1forditj4k, bea sclvattrukat milkhdtetva, as smaliazirskat visssaensedjdk. 5. As smalifkat korskokra illitjuk is a repUldgip $161 kiguritluk. As emoldk reglad rissit is a szabi1ys6 osavarokat takaroval befedjU. A tO1t6dug6kat Utkdsisig hssaaverjuk. 5. A Ulesskopikus kiirsulikum emel6 A teleaskopikus hidraulikua ems16 /liad a 271. &brit/ a kovetkez5 re- asakb61 ills toot. kit 'umiaka iolhat6 rad. Lllit? ?swear at:agos fojjeli a folyadiktartily I. ttalap. A timlap.kdlln is 041ra kissitett felhnteselben a ssivattiu ds a osapok_belysabstmek el. A tont kils6 rissihss ogy fogentYu% ordsitamak. A foaantru a hidralallInta emoli asialitimihos asdkoiaos. As &lam, a dust Is as'igyuWatIbi tolbid4 /talommkopikus/ ru44 30 HOW acii1h61 kiastllmak. sdkommq?.._.atilga, SiSrt,alliriadjuktIvo 1251 ke1a2. A rmiak, a folyadillitaZ417 4?-a?malisttyi fesit?sit 1,44 jelsioU khrke- romatustamett gislaydrik141i74rt*O.0?k:717ifY A tailai itsttendray0,1 ? msint34:4 A-, 4-2. ,duOvel lAtjdk el. . ? "t? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 .-- ? r _ ? 50-Yr 2013/12/24: r4. - 400 A kis reed behusistbos as saeldre folesessal a ssA1l1t.1 saatyu sled rAssiben furseok vannak s *bless tAaasakodik a kis r vardask feje. 1st as Allied csavart kicsavarjuk annyirs, hog, . tekassik. Isuetn a cs ire tovAbb forgatjak ail:6041g, nig a kis dik s aajl as tllitc csavart kicsavarrak. A hidraulikus sas0 fooled riamit takardval loboritjak. 6. faroktdoasst /273.41ra/1 40. tArsekeret ald belyessak. A tn.,,t azonbsa weak abtaa as ssetboa haasstlatea, ha a repilldi4pbd1 as emit "Await sotart kldpit3.k. 34,41 alkalsakker a faroktAsassra tic-, -pl., Altikadg. 40 lertsbrrl- -1?1- A farektioass risseit ca0Tstba kissalt Issasestett ricsosarIssste, rid /5/ a nastily:6 omayarral ? Mosel is viasoanal b6lele Agya- mit /1/. Pdth adatak: teherhirla ,oc Imikiseth sagansig Iessaiyalb sagssadi .. 2C SI A tAatalpak alhelyazdolinek imam 5.,0 to ? .datalpak foltIlsen . . . 530 ar2 7.AZdk1iak A fatuakdask /274. ibra/ as ? readeltetAsis keg, a roptilhipst tsiprdha idsjia, valaaint a repuld- sip tdrelioa de virakosioa val 'maybes tartsa. A fiatookd a kbrotkood alkatt+ Alj /7/,slap /6/, t31 275. dkra. Parables.s to rd.. /1/, Oosklds ssorkesst/3/. 1- dualist, 2- asahiliodasavar, 3- to? suety* a 'savor aopijAkes, 4- a rad As .13 as alspbas da a tar1W- rfidsitdIs. 5- rat, 6- rdomos asestoset xd-sibsamskldoomi asatlakosik. oda- tarok segitaftirel. As a13 slsd rismat kit,vesot6 40,kati,as alaphos.A WS - yokes raidk vaamokomolyikisk as a woadolistdos,bagy as aljat do as alaPet asittartodk. As alapst do ? tartisdopoot al& s'oeliklds,ssesksost /3/ Teklatsttil arra, bogy i oovirlio-soombobet as silosksid-ixisplaa kkiihr - rttc.' ??^ ?^ 7. ???,????? Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release .01A-RDP81-01043R002600130010-4 ? 50-Yr 2013/12/24: rs. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Ett. 8"4.22, ti 4 - dtk,4 , it 275. Are. Ulaoldpeadi A talpakat a 1dtra ti1o/48.14 ldyd fogaalyaval orosztjUk ki, Moo. hussuk ta. As atamadpos6 nagesodet 700 IMMO seekas011a saabilioakatjuk. A 1ipco6- fokok aindig yissaiajos belysotben dllask. A nagasedgot a kitiowastA oaalopea 14,6 kordkkel asabiliossuk. /logy a ropildgdp toritiaa a ldpoal foldllitloskor nog no odrU1j0n, a fe1s6 lipoodfokbas gualsivot ordoileask. lopt16tdri voatatiaho's as utaslip- onfte yoatatd radat oftrolaiik. A lipoodt kiY111141 disaos osarkdotokdr testis torltja. zaiistaat ? 1. logos 3500 am 2. Ilazindlla 3. lagasaAga a beasill4 salatig asalailla ?am !GOO 1500 an 4; AlejArati 14poo1 asdlsealie 160 _ . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release ? 50-Yr 2013/12/24: CIA-RDP81-01043R002600130010-4 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 - 50-Yr 2013/12/24: 1744.4%,a. 1.F1 f.4 10. sere 64 ? nate toter Lissolgilisihos bassnilatos esereldlitre /277.iers t51 hegesstett, rieston esiteserelket6 *wig, sway kit litr? dosethol LU. Al illsivot egyeserre kit saber delVishat. 41g, 1$61?X- 4. *47 271. Cara. Islasskopikas litra 1- 1astat6rad, 2- tartAkt 3- &iris, 4- IlmbsdllA vesstikerik. 5- lerek?a a11o- ra gara1t6116114119 6- sls6 16tra. 7- taloa lAtra, IS- intim,. 9- tarts times, 10- tart6, 11- as Allit6 sessivaset.korsks, 12- as Allit6 sasrlisset konsolat 13- 31-41 &ars, 14-.a sAr re,sesse 1,- Mr k13" as als6 litre twists saftwasso 17 e.,a,2610-111iya "us" solgvssa. le- vegeta airs6 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release CIA-RDP81-01043R002600130010-4 50-Yr 2013/12/24: ueciassified in Part - Sanitized Copy A CIA-RDP81-01043R002600130010-4 ? ? roved for Release 072 , ? 50-Yr 2013/12/24 406 ; As alvds Sited rissisok falai tr-estolviniira osavaipoato&rars.L. litra falorisitiairs. A vontatoradat /1/ Se a talpakat /2/ soil oaavekb61 hapostit 't#AZO AI .186 koravi33AJ&t lasosea ao41161 bajlltjik io a tizniollyol *gyoeleissa- tik. A tartik viola esavarok da talpak /10/ vaumak. As 611116 asarkoset rfasol a klarotkosikt as alvis karosatiraN, diara soarelt kit Inmate, lap awavar,oay mood is ? konsolok.A konzol *gra vigit a ossowthos, a stalk visit ps#141 a 14tr4kos erisitlk. A litra 0:e1019 64 visosaoroostiao a karat :argotic* stain loketairs. A kerik forgatIsakor forog a *solar 1a ? a osuaa4 a veme16 meatia a r45r6eitstt konsollal sg4utt elsosdul. A koasol ? esavar forgial fliamisa tSI.as1i, Mem, a:email a livrit. A falai is alai litre proaddlt a litrafekokat 6o a kapaszkodokat zzin- tartalma ae43osevskt11 kiasitlk. A filooroalt alkatrissoket aootilintlegesa- tissol orisitik sato. A aerostat as116 aalialdsaskat toposstoask. A fs1o6 litrin 161,5 otOdidon as a1s6 litra salaideatibea oevasik vala telsolakoplkus suesiteat *moods elkorttlisa 'lest* a litrafskok.reodeak. As alai liira hosastartdira oaas6poatokat boasosteask3 a litra f3ra4.i osaadpontjdt is as saoldeaorkilost is ? fordo times foisr6sit6 oson6pont;ait. Alulril a harmaiik lipsaira osy lapat hossostsaak as sas16 .s4a&ra a felsi kit fok kisi polls say osomipoatot a Wag folorisitisirs. As eus16t61 you- t6 kitil ithalal as alai litra gireijia a a falai litrin alulr61 a miaadik liposifokhos osatlakoalk. A falai litre, alai is adowlik 14pos6faka kisitt sirsk vannak, aaalyet a litrit ktayajtott balysettoa A ktnyujtott do rthialtett litrit a klystkosikippen lettot baszabaditanit A :slid litrit smold soaltsigival 150-200 au-v. foloaaljUk, hogy a bajlitott /kardalaka/ rotates a litrafokokaa tulaaladjoa ? aaj* a litrit visszaangod- jtk. a litra looreastioe alkalladval a kartalaka ratios, alk6sbon a litrafo- token ithalad, folossli ie kiapaaja a stmt. A karialaku retool' golydeasapi- gjakon foroa, osirt as 14ea !Warless karlaaatartist kioLa. 14n4o4r61 ideji- bon It'll aoadoskidaask a as aamedja asidsogy farads kiatta asoruljomerass- kodjik le sajit sulpha' fagot. . U. klaiNalailiaaillia A sairspost gdpierstom is e..vissatAes ,vesireikom v6ises46 aunkikhos, valaaatst a repaliaip UOmairiedies laeassabbithsti lipasit hassailuatj275. .. . . dtra/. - ? - *4 : r- .121:,?47:404." A :- , A 14066 siosai" a iiielkead4114/164.4.44-Imalp.U..fixda timassokkal if asseviiikkel iit plit 11144;:iiiiii444 ,14,".F. rue Vs/ ? ' ,:. ii.!.. .. , , . ? .,,.,u, ,. - ,.. ,,i...>..J?p,..-4r4-,:...- Akk*;,',%':,--, ,,,i i4?4'0' :,..::,:. ' tr.nks;" -ti .1.. .:,--%P..:;t1 f. sr' 4 ; !1 . Z ....: '