TRANSMITTAL OF DOCUMENTS ON INDUSTRIES IN VARIOUS COUNTRIES

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP83-00415R002300020001-2
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
742
Document Creation Date: 
December 15, 2016
Document Release Date: 
December 23, 2003
Sequence Number: 
1
Case Number: 
Publication Date: 
February 24, 1949
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP83-00415R002300020001-2.pdf56.79 MB
Body: 
FORM NO. 51 61 MAR 1948 COUNTRY SUBJECT PLACE ACQUIRED DATE OF 103=MER Approved For Release 200 /04/15 : CIA-RDP83-00415R0Q2300020001-2 CLASSIFICATION SERET CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY REPORT IN FOR MATIONc; REPORT Hungary/Yugoslavia/Czechoslovakia/Bulgaria/ Rumania/turkey Transmittal of Documents on Industries in Various Countries 25X1 25X1 25X1 25X1 DATE DISTR. 24 February 1949 NO. OF PAGES 1 NO. OF ENCLS. 12 (LISTED BELOW) SUPPLEMENT TO REPORT NO. THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S. C.. 31 AND 32. AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PRO. HIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM 15 PROHIBITED. HOW- EVER INFORMATION CONTAINED IN BODY OF THE FORM MAY BE UTILIZED AS DEEMED NECESSARY BY THE RECEIVING AGENCY. 25X1 'STATE THIS IS UNEVALUATED INFORMATION FOR THE RESEARCH USE OF TRAINED INTELLIGENCE ANALYSTS Attached here-with for your retention are Hungarian language documents concerning the following subjects: a. Hungarian-Yugoslav-Rumanian-Czechoslovak customs union (1946) b. Small Holders Party report on "Agrarian Buying Power"(1946), 0. Miscellaneous documents on Hungarian industry (1945) d. Rumanian industry es Rumanian-BUngarian commercial relations, f. Rumanian-Soviet commercial 20,Q0;t1t 8 _ g. Hungarian industry and the Peace Treaty (1946), h. The Ganz industries 1. Development of Hungary's industry 'j. List of 11 documents on various Hungarian industries k. Report on Three Year Plan 1. Bulgarian, Yugoslav and Turkish industry. Utum to CV\ CLASSIFICATION SECRET NAVY NSRB DISTRIBUTION ARMY AIR Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 BEST COPY ? ? Available THROUGHOUT FOLDER 6/24/96 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2SEGREI-RDP83-00415R0023002-49401-2 MAGYAR IPARUGYIMICESZTERIUM, Iparpolitikgi cereadlyQ 33(321 MAGYARORSZAG GYARIPARiNa PEJL6D*3P, /selfteteet Uoszegalitll kezlrat gyangr SECRET Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 TARTALOMJEGYZtIC: C m: 0101: 1 r:1Tar gythrlpar fejladesenek tOrtenete., 1 2 Amagyar vasipar......... ****** 9404,60.1104,14*V Orraigurk femkohiszata kUlOnds tekintettel a iet viszonyokra *** * ....................,, 26 31 4- Az alum:nium kohasZata es feldolgozeipara I. A mgyar bauxitbanyeszat tOrtenete 35 5, Vafaarorsztig vasszerkezetet gyart6 ipara..... 41 6 Magyarorazig meagazdasigi gepgyart6 ipara.. 44 7. Me-fyarorezig mozdonygyartisa. 4,40.owo04,4, e**4 48 8 A m4,4yar foIyaml ha364pit6 ipar........ 55 9 A magyar ?.4..,..._.?.,,60 10, A magyar villamosipar rovid ittekiht4se..... 73 U. A gyeagegramu elektromos 80 :W. A finommechanikai 4s optikai iparuhk rbvid ...... 89 Hatermenti kftenyaiparunk 93 14 Cemgntgyert4 iparua 102 15. Agyagiparunk.......... 107 16, Uvegiparank ...... .. 129 17, Faipari tflireazipark/ vonatkozisu kerdesek 137 18, A magyar fafeldolgoz6 ipar 142 la_ B6riparunk I 148 20- A gyapja'gyeripari feldolgozesdnak 0x-tenets Magyarorszegon 155 21. A magyar pamutfeldolgozeipar fej16dese 186 12. A wIlyem .). 193 2??c,, miloelyen... ............ 204 24- A lenipar, 207 25, A magyar teztilkikeszit6 ipar tOrtenete 215 26 A kenderipar 220 27 A yataipar 227 28 Magyarorszeg papiroegyert6 ipara 229 29 A magyarorszie robbaneanyagipar 238 30. Vegyeszeti ipaeunk 247 31. Gumliparntk 258 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Mlasos- .1x,A4P t4s ti tiastAani satg buitY mol SECRET n-6 e, SAC. slat:6U tig=1.,14vor. _40k a. jellegv besstok, err, 4Ric a676rat a azgOlAthastatik IMikor kesdad tt ssotest Aza 4,asink teraletin, mifta Ilsoalbottink e arr6I ? ,.... stee $a igy pil. as 19311=r- *kierassfax,410 sellutt 2'0 x -67.11r,,:i . ot 'Isv 4)111. ,.. vagy' 6, 'arre.416a tdmagssert- 64g4bes kkti st 47Arri 11r, A diias alaktroact4 feite Idta o1s4tt maahanitpd oret e 044a v 4 t as61 r-017: asalo?-A- zobbaz a tachoika4 tudosAnyok akkorl. 41146s me. mAr tab jogas bay amelyiknok a a 30, umnkda illmnd6 togla_koEUtiwfta Ait-217,4gOte-' .git-NOPW-so te= teIt,*? ototfS?i1V.YIPW V' 52 134,1s tz.. ? 111 e146 tti*e(400144-47.46. bigtosittra tolt.6 tt a 141 munkgs kntdtt faidtal 72.-teleptioak tOb A terV7-,oti A eagyar azer n kife3atd6, 1$ten moly 6rnak kollett isiit#15;i6 tak Toltnk asok. A forwtaiuik2 baa hftea, 4 ,gen az alsp g144-- tr c,ra stOvretin lo h linzban mit tUtla van ark41. poostd t 7a a vaadra 5,/ a kftyvapf. ei pe t4 Aterger- f*e sUbalye lettl L'3,1 Didagylri p !,"'? itteozeztaiiri Zir 2585-be A VUltier t polaig vm 114:13rbstra a .kekstes t-v - 473.::- ? .2.11rAi 1y?g.1vatro 4rit 1784-beu AlIamokba =att Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 As orssig *scubas emnik'ellandre kisomgotten masigazdasigi 4ellagd volts nig a, ssomssidos myugati orssigok sokka feilottebb ipar "al rendelkestek B tamulminy seal kereta mas tossi lehet6v4 annak ki. tepisitl, bogy a bassi iparunknak a kfilfoldbaz vissonyitoe_t samara- dottsiginak mi volt as oka. Tiny as, 'bogy * Teulart egy gasdasde egysigben volt Auestria Cseboresiggal egyett piaeot koresett-is lalt Iparoikkei sedmira, vissont aeon volt, bogy mosigasdasigi ter- aikeinkat ?lost% Impasse& meg. As oestrik uralkodihisnak nam volt irdokiben Magyarorssig iparosodisw. magar iper fejlidisimek 1140 voiril sem volts k meg asok a gasiasigi feltitelei, mint as oestrik is a ce444 iparmake A gyiriparunk ebb= as idiben, amikor kOlftsIdaa a gYiriPOP klboatatosott, as iles versany is a polititai elnyomott- eig mellett aes tudott te335dai, mit a hires kismUiparunk is Ulan aulYeaan eaesvadatt ulatta. 11164teat a teInadau is ismert o4hmea0. teeth* sant tdakre abbws as ildetlem berobang *mit a silinyabb,-de liayogesan olesibb gyri tdmegoikkok versealivel folytatott, Koasutb mix 1842-ben irt birlapi oikkeiben rimutatett arra* hogy (teak a vimvidelem as as esskidel solely a magyar ipar te3 16414494t lehetivi teheti, mart easel kap a basal ipervidelmet as oastrdk 4441oesb iparral ssemben. A magyar iPar 1'414164168o komolyabb lendtiletst 6siebe- i is Kossuth fellipiaivel kapott. As a iDesseti telliAgolis, sMi a Rspolsoni hAborskat kdvotte* lakes propagi163a let% a Magyar IA= parnat* Man as idiben igen 001t erirUnk keletk000,t0 /aft 00 allitga a east gyirtminyok ellensulyosistra kikUssibblesirew As 1640-tgo ivekben tartott nipssimliliskor *sir 23,400 munkist tot* aktk 528 gyirban dolgostak. Agy gyirban tehit Oleg 44 swards volt, At 1643 evi ipari termelisunk irtike 14404 milli6 forint, volt* Ausstrii.4 sambas' sr 730e3 mil1i6 toriate A vilighirtt magyar malomipar alapjait a Badchlwalri fatal 16394-beek dletAlshivott Pesti Mengermalos TAreaeig gismalma ve- tette meg is as sides vildgot itt alkalsastik sliestr a magyarc'esi- gi Owns gyArbea bengsresikeket, 66riparunk, 00kartP is as 1840.64,0 Arab** koldott kife316dai ;.:0moly gyiriparri, In1605sem Kossuth fe4tett ki &dem sagy telakonymsget osiban tie irisbam **sugar ipar irdekiben. As 6 mtkddisinek 1tat4e4val eg4ss irodalom foglalkosik. Perekipeserten osak a. illomisakst 3egyesWdk fel* Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 18414eh- alapMe amelynek 0411a as; ipartejlesgt0 14teeit4se 1843 It-.3esu ipar kttt ezligoa Tparegy vres-eum ds an litrehoea'a as 16 magyar i err& tett je1ent4sdben beendaol 2-44tie- arin eal6troai poest6 e3.6d111t6 gydre.61. 1844w be an 8 3itv6e aunKAJdnex awe Hort Videgylet* p614a Ciiegyar ipar nip hc.,gy 1846-ben mir 145 v1dik1o.satilya volt Okat arra, by ceak magyar Out viairolmak* an ktdllitizy ,4:R,Adag oelyam?Ae- ekzt a eikkekrA UgYanosak 1844-ben- alokal meg a 4 as doesegyajtott atomban man A kaabbiekben,aie 1A.7.41,? 'a magyar ipar 0000pontjAb41e 4'117042)ft al rttaitiee 0_44e1 k kdtelkittk a:4101td Tireastig ie apitdera keirianek, A'rejl6d4st . an OaI is a ki..Atet6 polititai de gasdaedgi el at4 drittatbrte. leg as klegYe040 iteJ tOitatt-tUly,eet aftn *plt-Ookkal 4obbl, tekla - arrag bagY a kftts v040.44WA' ostIrtik.da a ?soh i versenyeeni nea 1ehetett, int idtestilte* e de a nem%-etiedia. 4.ig-jelentett biny za .4ari la0 kg- c:itar: de At 1=1-ms:tie- kihasendldadra yag1elebely-4-k8- rmel4se asemiontjib6 Qa7 eattten me y 3obtaL tits. dozer it dt 10 moOstem ak esett.4.sdrt 116.k cat wilanike fol.e rak mak ala Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 adjdk: Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Ip s diemmk legjobb mdtt4k4t ssintermeldatiak sedmadatal Termelttink: 1847-ben kerek 4000000 q-t 1850,-bem * 500.000 el 1851-10e* 1a000000 * - 1857-btatt 205000_000 1062*.ben 54600.000 IS 1867-ben 7,4000000 " s ethos jireat isda a behosett Indic meanylsige. _ A kiegyesfsig a iss4nterM4400in3r -41,44114, htvossifo***".4k0"111' kedette A tovdbbl alakulds ie drdekes lapet ad 4 1885-ben 25,,000,000 q 1900-ben 66,0000000 1910!-ben 90t500.000 * 1913.-ban 1Q3,000,000 * 7,04.4 a kibitnydstott Assail*** Iibsek_a psalm* mirisagukban ik antatjAk agem gyar lpar te316d4e4mck ttemito Podia a magyar ipar as osatrOwee*M7Ar "Kunidban u".$04-txdott afteretyeralf:4 tad s.= egyedlill-maISM. ipar volt as, swank eandele fe33.64hetett? A mar addle is emilltetteken kivUl a iiat sisisadbca kat, ma is ldtezd eygra,k a k6**stkesdk /1-sirti3elben as alapitds dv- sniaat/ Kosench Armes /s1835;/ Donagdsbajdsisi Tdrenlat ontSildte /s1861/ Wollner flysla btSraydr 141841,/ nerendi 'croon:Lc* /t1841i/ Gans al* /smut/ zoneri* P1 /11851.2/ Risulasr#* salSoStaili* Tamil /:1850.-ban keletkesett tbb kieebb vastermeld Mum 6seseolvadssib$1:/ Sled Magyar itiAmdayeert6s6 /13-654%1 Eugler Henrik /11859,/ Zesimay Mace Pies 11863t/ Limgel idigi(118644/ Una L*CI4 e /1867* Magyar LI aiStacutak Opjyra /s3.86$gt Traley /76sset pesseeitir /$1880:/ Wein Kiroly vissortgyir 118822/ Masai PoriVon6 de 6s6v6gy4r Deisardes /21884:/ Magyar lextllipar Uses. bogy /11895:1 A sir eStlitett Gloldberger keld'est6gydr teSladdedt a k6- vetkos6 adateic matatpiks 184244m-sMir 300 idinkitetal---dolgesott 1853.-but mar 250 lderls gdmgdpe volt 1860,-ast 4flkitsii_ssereltdk te1 as elANS bsmeckres pet abbot as /Oben ate 600 munkisa volt.* A Zug L,04-Pgydr 18814e* a riaaamrdail. vamit &al te- 3epe de a badapesti* Haggensaeber gdzmalost esdmdra 'Mb mint 400 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 t le,84-bim az Vsagydra 1561youbr saudraadr k4f0 1891-bon pedig a didegv6ri vmwt- Idmire 0 Rp,a g64,45-ptittiasitiiet riinfnfle irdekessig ar.uol; h4,,gy B4ee vdr4a elsktrames drame114tiedra litesitett mU'e 4re a L 4y 1890.bsa 6 debc etkint 600 HP,s gptszA131-. tOt q sal abban as idften nismcaak bog7 feltt ity1,51t de irdekes azdrt isv mart a magyar iparnah svilksige volt ayen nagg tellesitainyd gipekre, A, Masai Paautfaad do 8stiv6gydr_4e1leas6 adatai a ktivet., kesdk: 1885- ban 1809-ben 1901-ben 5000 10000 24000 62456 s " 60 meoh. szdvfatip$ 300 * 577 * ' 300 unmade '1200 g3500 042%644 ored A Magyar Textilipar 1895-ban 20,000 orstval 600 sz#vdgip- pal alskult s abban as dvben 600 munkdooal dolgozott ; 1915-bea Modr 165.000 ors63a volt 2420 esbvigippel de asooklvtil volt vigognetorf-, d0'av fest6d4let kikisiitOje imp a sunkgslitesda a1cko x4000,_ saelkedett. A gyArnak%sajdt textilgydra is volt ahol a gyir sesba- delsa slapjdn lassitetta a Nortbrop.rendeseril esevdgdpeket.-. Termiszete za a g6sgdp kets as 1884 ivi iparstatisztika ezerint 224490 iparvdllalat kdsUl esak 191100 dolgozik er4geppelv ebb61 is 16?286 vizi-, vagy ssdlaolom,v 3414 villalat mar gdagdpfel ternel s at bsszes gdpek 69,321 14er6t kitevd teljesitadnyibill 63.869 lderdnyi seennyisig glisgipekre eeikr A gdpersitds koresabiban sale lenta ttel fejlddelt a vim- ? kog7 ipar mind nagyobb mirtftbcrika Mig 1868-b an OWersvaatermel4oUnk 1 211116 q vcAt, 4 ? 1885-ban 4 .' 1895.4a4 3! " 1905-ben 4 " 1913-ban 6 " Ugyanugy emelkedett a munXdslciltss.dm is is pedig as 1884, ivi iparstatisstikai felvdtelbeu szereple ' 31,000 vas is gdpipari munkiab61 1910-ben 126.000 1et4s as eraglipsk te14esita4aye 18400 lierdral 376,000 16er6re mitt_ E. b61 maga a gdpgydrtds 238,000 l6er6t tett A aisodik ordeals fe3160 ipardgunk as 4le1mes6si iRar-volt, aait as erosig agrdrjellege is asgmagyards A Pesti Heugermalzm *Mob- - e* utdn mindenfeld liteselnek'gdzmalmokv Pesten is viddken egyarAnt. A aalomipar salient kovetkeiett sindldrt a eukoiipar? As sla oukorgyel- rat as 1820-30-as dvekben alakultak. As els6 volt a tiumei oukorfi. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -- ?mosit6. A ciyrk kuodetb6en kis termelak4paaseiggel do1g4tak osak lassan stakaltat ki a korBseZ't1 te1angdpesitott 4,rak, 3840-ben 40 1663-ban 23 1054-bos 15 ezox4r *MOWS tp.ossifil satiably* ease vial* er6ssn aegavieskedtekg snaskisltitosistak la as- 1ent6sen onelkedett )Li4 a8e4-bea:a egessen sow) uunkits 40340%ett t, oukorgyirakbanv addig 1913.-bas *dr VIVA txLt 20.000. As alicaloso sett g6se4pek toijositataye Fedi( ttibb mint 14 saares4ro nOttys *At toutoo iparon kiir41 a tabbiail ilyen-or4s, fo316d4et nek laltank. A Oaf- es ssav6ipartakas ,oastrik do seek iPar v4dellOe faatt nsa fe,318dbetett ki kiveigt odder". A rabitgati ipar pedig kisirdlag k4sativesipari toretek ktSstitt foj16datt. Vasa- ugy nog volt lassitva a b6ipar apopiros4ar 44 a vegyiipass 1014 16d6ss is. ItarosodAsuirem *,lo arose* Vaticiakee ? esik a adra tit?, kereffikede1aft4 kft1ked4e sata ndve ogy 1.870.461.3,01,4)* tt asonbo*.sisak vTa 48 aS iparral ivaposo- Olde1be17 eskedet teltitei Igj lado as XPeri 1ok"0-4P0 egelkede? swamis, lotto blirf4alos luAtaLoisprograssog- vA tette as i t, -L4tta hogy 444batlati vissemra- Ws Smiles% a 44 osswora 1; ei,r,-0,rtagt1 kdpts4eg, ea a k4,v4atiorlia sa ea* 0111/,tosoto a* iparcia04.14.,-.:. A zsozi5gasdastigi-tor- , iso14, stagAban nistig osak nirersavactera s niirad s ipari, readoLgo- oils $3,4/itt1 a toraelt aorta cask 4oa 'ie3httforgalonbab - , yeriSanyagok &till* as 9 ' teldo t kedik a es en ,i otoa lehat as ?rest gadasi aeg eras 1144o4t f j41ESt St 4o al- , turijit is bistositastt. A Ito arfejloesteoi tosyksdise sardost p6n,s gilyekben *sr'6t tdvinyalkotiaban lelentkosettt 1847-01 1,898.40. 24 aillid korona 1890-481 1914.14 voillit Korona tat errs a'aftnao 02=1)04 tisegatison Vaal 14nyegosen nagyobb,?4solgogli oisrito4goit att ao ins* as owes iparrellesiati telovkayekbes. lAstositett; tivosolnyok ita19 141 iparsoitds .korolysigart 3.11eas4t bogy Z' 'r Sag ,autt *iron tett,litdnalnrilagot 4o peels az 18$1, cf as 1,1Crit tp; ,t,*40 6 4s as1931 A boat ioart odrta16 aozgaion 10 r,4441 erdre Ica az 190as 4vokben as _p 7#5,gaion s-14itbau* Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 *4= A magyar ipar as 0194 villighattor* idejliben Aar er6e- tdayes13e lett as oras ia kftgazdaedgMak 9 as egykorl gyesge,palAn. ta er6e, terebelyee 0,4 savatedett. A vilighAborn utdn bekisvetker, sett bdtetatieet *zanies eiceatoltik tatint neuesak iparielipeint 1egoagYobb*r4smit, de legtontasabb Ipari,syorsenT,-Alelftelyeket 1.80 b4telmera4d4e9t sea voltab tekintettel az 1,r_;Ket4 tert1e44nek assdaadgi adottedguirat away eserint az elcaetol*ete atbidenbezi as erasdg tospoutja4 a tr4sonI *rarest* fad ipetpri. 1-41*,48 Ullork eliserfatft be aelmileeereiW itt edtik el tilereikke- ilet, alvieellYeeel!keu As 4$* ta1ara4si'UAbAl4sate esdrasteldi 4a a triad at** *tad as oro -belselibe vesetnek. A kirpdiek-itegre limed, a Area to a Drim rant teraissates akadayok e1vi3.assi4- so1ak is !abut. As eleastalia Uvitkess4nyett ugy a Mason& Magyar* pia* as oistiski:tott:torklatek is uegeseavedtike A triawut 41aiskardedbm ba-talmae erfteeeitieeel i4 iPert, 93 d1et19 bot8e4geket terantetto Esse' *squill& staysto drat tisetett bogy a kt1te1dr61 &vie& egv&eolt myerpanyagirit 49 gdpi telostP ro14o4r* aced vdgudaadg1. ruve1 tlsatett s ennek tdvettestiben mes4gas4aeiguuk, de f1eg s se?elaftedei lakoasdaunt dietes104e- olIcemelkodetto As olesatolt ternietak z3dilaualakulatokbat,- piam keril'abees lettek oliaa irtfnipApek9 voltate laekbe*--**-4, daetbwe atee Tat ,eiiiii'.94teds as e1?tolt terftletek toia4ase,. ti tgooteire mint nekupitcm*rt asottal war aselftt le k9114swilaYi- ban rendeltesetto Zsoket, a tertleteket kiatnisni nem siete441.te- , a 10144detuk se* lebete 013r-mt a*Pleu tase7tirormag0314/44. ToInao - Z-4. Ulna SteAtPf 14kat adat9Wa1 igasola -.0a44 b.owa orasitba behosott aiyoraaw bier ort4bat as Grew* ipari is ses6gas4asigi-14318iies4rirtor ta,115.1volnat skim. , torttletak SOU nem 14te*V-343.4t bovetlisizott voiss be, eta Sfribak 49 pelitltai batale01040-is Iroluao, - .A triaao*1 beoefer$444810PFatk?otOwa as yin** 92,601 102.r. 140264433 101C404011VVIP?5 visasse, A u4ptitir4106 uskitakiu* tetelbeeo* *V- s $24Petritti4g alokbaa a4g leer6! ktv1taelmt4ma1larek iag itrasiiise;t siiirtet 944t 62w810 bta 11,1509446-ra ego mOtetedett 64.6-r61 eme1t9dett &wassail? elytan. Atg areal* easel Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/0015 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Isegbaladta, pyugati, iparilag fejlett tilasok nApeardedglitolkyan- akkor asonban le *ellett sundanank asokr61 a tortletetra, ake1-s* *par nagy rdosinak nyersaAraga taldlbatd volt. toy tellowst alvessett a ad-, *rally-, estat-Ord**avand- du risbdnydwatunicOasereb*artssatwlk 9/4_rduset erdddlloadnyunk Se a, rengeteg m?e tersdeseti kiae**ener- giatorrds, A11at41losAny du ,sesdirasAaodgi teraftektasolyek as ipar oudsdra dletfontoseigua* volts*. Uagy,dradkaltessil* azt a tOrdetoSatt a.cmgyar ipar sidpOn iveld fe316d4si-gUrbdjo asenvedettf ke11 crnt esekkal a tainyeftel at ()sat Wirt is, sort oseknak as'Asaere- to ssolga aagyarduatul as tpartovdbbt:fejl5d4efit i11et61ego. As olod vadgbaboru eldtti to/Masten a bdnydosathos tartosd nAposedg miss 210.409 volt, as egdas n4paso4g 1.2 *bao, A. trianoni terIlaten es a usdo 05.438-ra es0**ant b1.1 fo.rasks a bi ny4as71akosadgb61 Ard4lyben.790000,a Pe1viddken 42.000 aaratt viss osa. Jellessd as eloaatolt **yak nagyadgAra as is, bogy o1y4ipx..sagy Unreason, analytic 100 ndi tabb alkalnasottat fol4alkostatottI-19t0- beu 133 volt, 1bb61 a trianoni tertleten 41 maradtv.majdnem *Jaded - lag barnaesdabinya. A beuyegSatunX termelesi erteke 1915-ben 203 mil1i6 /Corona volt, ebb?l a trianoni terilletsm 93,5nillid Xorona maradt. A trianoni tOrUleten 1910-ben ar- a feketessdn teraeles 10,9 m q.volt 1 6 7.9 /44342,616g a peosi szenaede4ce termeldsvi barnasz4n termeles 81.6 i11i6 go valsdro " 1203 " Iskizer6lag gyengebb ereekb64/ 40. resero h1 i11id ge ii az arany es szilat 3 0 a cod 2.3 az Anttsondro 403. Et t 9 560 9 a40 Alse.14at as iPar areraaa7a6at a6t *int ttstfat e mint bdnyof sajdnes tal3au fiss6ban a Witron tgl euett, Ulg _a r6gi XagyarorasAgon volt wed ds ado bonyd beosepaff eser a trtellont tertleten *rat tolayera Milk 45 Lin feny6 feszesen 3383 ever bald, 6375 ' 100 e - 891 " 857' OISOr Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 prove or e ease -00415R002300020001-2 4. vetlzrt fis as ara6z 4-Jtr,f termelt tvemt aciati.A iritotU aulyiwpisa ipa,-u4 714. mem u asOeimgasedgra tAmaaltkoi6 egylgt UsometnIt le %Art raenvelt.- talc? Xy ;47;Adul a r6g1 torneteu 200e001st kr bellotve A abb$1 cosa,k 04a000 kat AcIld sur2dti: ka.mdor' =J;_? i 6 .4 71), hada*. f-lyt, aeradt 16400 kat,, JubilleatuyAnk a nisi terUlt*ob 19-1I-Tuiu 7/Tett 191s 6,10 triamoa teraleten qt 1911be4 234. 191P0-ban t,, lrAtql elyesset t as ipari taraelds esiatra kere k 5 a11116 fteat jth 0160%* Az ipart nyersaayagokat el6A11it6 UsemekpillotT tera4maeti kimosokkal remie1kes5 tordletekam kisql tom sot ipa!--- telep is Atesett a hatirom. A. valtog40 esam141tetis4re sisole4 ai altibta tibldsatt Xportele- 119/tor1- Nommtis 14t 1fiTermelee-1 pek esitas kft OgliRe gietett drPO ammka,- r440 ga-ffer- 1,4r. 1.000 Xer6ria- ?rase% 4241 7980049 445.4,792 3670754 3,4396:4,1 trianoai to- tal-at 20* 298o929 2190725 2110301 47.0 5040 0 49.3 5705 0 55f-6 As elvaszett foiltolabb bdaystinkl aramy de estiptUarac Ifta*iebdum Arwayi0144 Selieebimya, 3341alidaya Ihwybinya, Sialakna, tIvibtl Al- efteh4r de HmaTai viraegY4k Dobuizap biuya SsomoInok, Nagyiiimya. batEakwai Tiesolo,Vash tglArAsurC Koreapa,OUlniebimyal Praltfalva, Meeem34f,'TA444hunyed0.A04t/gat: ?Lux Oeue r.aa Wilma: Sawa mak Zal atm* 6 tioslatia$4 Aknasu tag, B6naes4ki etb.11f iL4 *bei44tr. A famti tAblAsat Utegissit4e421 ssolgil tls as adat, hagy a famti terae34ei 4rt4k1A1 Budapest ipara 907 milli6 it Allitatt 816, set, ha a kUlvirosait is hossiasdaitjuk, akkor to- vibbi 210 &iitdt?-val eaelve 1,197 Ut Kevolt as elSillitott iparcikkek 4rt4ke0 A roved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Tovibbi ipari oantrunOT. to oe Soroodi ipartolepek, dad, 1D14ogy6r 10 0y6r 72 % Debrecen 57 eseged 53 a tObbi o- kiaebb artatkel szerepal. Ipariganktnt basenlitva Osase a:rizi teritlat ?.Tioneni. terillet ipari iernel4o4nek art4k4t ardekeoen1ttjkmoak- ArilAgitva, bogy mely iparigat asenvelttk a 1-tctfitbet er jigazacts.muk?. tdk. Vaz dm famipar Otrgyartao 501463 X 305446 252.388 PZ: 250.680 ,f 5 S77 ril'lik a6Y84-v tivagiPer 120.630 71.164 '1 59-.3 'a 6s co*mtipar 186,268 410295 22v2 14610-04rte-ttollipar 78.139 44-975 w 57;6 P4406-03a5v6ipar 192.977 78.712 * 41.4 Rabisati ipar 320320 24127 " 4 Papiroaipar 49,542 10,690 " A1filmea4oi ipar i,650283 945..306 " 57.3 l!ogy4a5eti ipar 230,564 126.029 olt6 i 1 ,i;kosa .-..? normaseL, 3'76-091 1,8870910 556 Anint mar ma e4bbi adatba lAttuk, lognagyobb Paxl konevatrdpid Bwiapeoten voltD mint as ,,ros4s teradozetes ki5s- port3dban, fegyaost4ei 4o kereakedels4 oentrumgban. Az ipartolopok Moak ragas pedig rdliOb4n 'a k6aleketast coomeltmnteken, raosten a nyorsowiag-lelabelyekennholyez61Ott al, latirel:pedig az ipari *berme- ldniAnknok 55 1g-4 kerUlt it. a hatdron ttora, vissont Sudapest-a4 k4%ai- v4t -Zernyake a magmaradt termelaoi 4rtdkaok aa4dnem ktitt.a. tl totter beigthat3:Ot114$7 a tria4oni tordiaten Budapeetem kt !Tzdmottev6 ipar alig maradtc. 4 :anti t4b14satbon 3aerop16 softadotok szem141t00,1- semts Ak nemosak ast*, ?,441 a magyar gyarlpar: egy 4rosizadmillke- id4 alatt igen Xedveadtlen vereenyvimmrnyot milye tj'1.(M;Zai r4kot art el de sot is, bogy a izj hatirvan be1t41 milyen 71,1L';:re eaett Iriesza As lpsr:tes1,5d6is asenpout 0)61 igen fontos tdny a-sg eiveasett 44 trdilyi terUl t 4o mindagrA a tortlo- Uk aka kibasanalhat6 vls14e6 volt. 36t a mar kihananAlt vii iv &Lig anagyal m?;,aead... Ptffz's'ir Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Viz-turblaa 'volt -11- e345 UP telioaltairaytt aar t 2071 n. Visikerft * " 16474 " 1211_1_ 72012 " Jz4lkr6k _i7 B3W4 * Az iparunk vezte?4r jZ.aaz6 m4g a kbveZ adats 1910.hea as oresda terUlAtia as paIrral P010,17Pzte6 keroad .n4- pssa4g 1*297086 volts A trianoni tt oleti ,a4tT S590%51 aZafa 504 % A 20-al tebb giddel doIgoz6-/Piimidllalatekadl alkilaazot- tak swims agyanakkor 3924939 volt o ebbal **rad* a hatdrokon telu? 22142Pt as= 5665 %* A trianoni bdteesers6d4o aeroben aegbolygatta a ao- gyar Allan a4digi egyensulysit s es a segrdsk4dtatis tert4sirteteasw. kibatott iparank Ovd fe31,544s4re is, Ante a r4gi Magyarores4g ter*. letiin es ipari fej16d4st a teirsult dilamot fejlettebb ipara ategabad4- 1yos1i igyekesettl addig a trianoai eresig a vereeniiirtsaktil mapha,,, tires' *Arta 10,441 naggit, As iparnak fejlesst4e4nek slysa *tei. toad tek kiboatakosniv mallet halad4kot nem tUrlien kftetelt4k eg 4letk4- Pee iPar ftegterentds4U Anint ads ldttuk a triaaosi oresig Ar4o4 go 3201-re eavitedett s essel talsedrayalta exiLoru4 4a aim apse:Wet, Nig Praneisersaft uzy ses6gasdaaagtlagt mint ipari lag igen rep. tt, Dini4nak ss4nottsv6 ipara ugyan sines, aseaban ? ticavissoaysi ishot6v4 tessitp hogy latoeoftit passuia smagasda- 440441 is oltartaai kites. ilysa Far% apeggs4g a al4athas hasen10 i46j4riisi viesonyek kbzbtt ipari feglalkoitatis asg4lat aoa UHL, A adsik ekp aaldr% i rnatat fel toilet% tisasvs t-Aff.x 43 fejleasteatlat ssakedges volt sal bogy pusstda a aozkasea. ? tormdefelesiogbdi nes tudtuk ipareikk asq),T7,otgaket ^ megodsdrelai, zkertak a attvoltedgi szinvonaluak igen 10$11;49 *en4 4$ latosedgank j6r4as4t kivinciorlisra eseriteaiI aticor mindawbuon gondoskodnunk tenet% sajit iparVlak- aeldar510 essiwaeow.e..2-4- 1905.1913 4k #olyanin esupdn Aaorik4ba ktizol $00. 000 ember Am. tiL ki, A visezavinder24e WS it keret 210000 itsy4a a fagy4s 0Q 000 GmberVii Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 k ay.., /part ads a b4kesser3dd4s aldirgea ci,itt igen i' 4kgroeotAs 4rte salltel, bogy As 191, dvboa as oreadget segesil- 16 rollin biota iSvn 3010110kekt. 4rt4kti ipari nyereanyagoty kdezArat, eseres4mot 4e Opt bereadesdet vittek els tlibb :int 450 ii1i arany- lwrona drtikbea3 As elbartAt javandl mintegy 40 gdpi beresdes4- sekre, *014h-bit 300 Irdeezetrtaldny-Acraei As iperl terftli* Sz 1920.as 4vek elsJdn nagyea nebesea it megiadulAi. look eke fdleg as volt* bogy pdastak elveestet- tirtika4r6 ossropi* as tafliaid 444 Vat alkslase arrop heir c t5ko.? a kisebb de tivolabbi basenet bajteipari valalkozdeban iI o*t?t'41,4*b Abbot as taftem TiCsa gbaaddra asav,.rodaak el a --nfdIe tsemets nslrek a lagkdptelenebb masdasigi attezaki adett- csa estletnek ;toga de ass asdrt, hogy a Aemzet ternelesdaak ke, mlw tdayeadi lagyenekg ha4,114 ;boa 4 t:21:1:q0numlat x41 negyebb a- bassaot beszaaake As 19206.1943. 4vek It8sOtti iddesek *part mdt esak, sgy tadluk nyeaes kavetn4, ha fejldddedt ceak *617 k laymen kTetai ba iletelemta veeartik as eeekben as 4vekiKa sddd kftleasdandel eee*dayekett am.slyek riezben elesigeteltul aGq3rV rdzsben eardpai sat 0=41 4Qb dteakvollak4 Le 19144918-as vtlAgbAtv's B2 e4a tThLtergrtz.1404t,t bcgy s bibwrla vermelfol ?kat ne el a termeld gdpeaet lefftes4cc, naa,j4rhazat sagi'zkatatisek Asekban as 411aaok An Amalyek tewia Ot a hdbara :10*.**41c, resdelkestek a lak4sodg ellie4ek e npqreanyagokkel do als es a viltotio _abban nyt1v43 Ine69. bogy NeAlanyekg-gyd--- ralk * bdko teraeldere hi lcz dt4T s a eanktisalk rioadt slbaceitettft4., & bitorot vige,145 411 3,zserelt kats.4% 404;)- a gesdes44 AtalekvlatlanrAelyerAb giran sea toditsk Aegiuketrt....4-1,ar..41,,A; v4estes oripoi,:-V?.n harli. %of* sec. k-Ses v4Iteztatta 1.T.o.ietesea ena01 ldnyegeeeb1it14=J g4.i.444240, viltkvasekvt $40,4rOtw4404 gasdmsici vreAir hTseva tvokig ts osapda exp.kdt es4val 444sta7ennek 1eralyia44 as csiStszotb etktsi kapeeetatek-telaee mel*sakali#* uOf sk.k- lasesh 344w 4- 44zo 44 elvagatt e5414k. A api-reanyvg taraelok astonbaa all: is tut444r* aftattft el as di.st de igen aairrsm ez 4Ilamok " politikdle nem tette ltvhstdvd2 bogy a7,'t ea arazdgbd1 X1 le ?es4i. lite4k. Wank pedig ezdabiday, vauon-aidnyt 4eviza,biany, a pins belsd deNikinek illandd eatikkeadee tette lebototlenne as ipari tez- me160 ?aegindittiedto Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 , - ratrig, .--4,17.7;a4W.Tt nunkAjt, rirf;ti tk e;1T-4 -tom c-h-a-Ak do t!--e:h a vd.1.6 kluOir a Tf*Per: cs6v4 lett. umAzIt vamterun-t s2 vizsastoitott trL t5 kittixt ta 't6tT: az wjabt 3parvilla1at3ka1l A Tentlalmott jelamsOgek taNtbar.cr6ze-fakezt41r, a4t IrAlvta Az Apar nTerc:anrs4r4 a r4g* 15)setr2z4li terr4eio r hoz- zak tstben Pa3dt 4UL isa,mt al. -44 alIam alak-alatekbentLwarorsziggai aroMben ura1k-A6 -o-r-,1:1.tai 16 si latladot idisett elA amit live= ikdaha ettAa4,... meveztAk,? As arm2.41, gac.deapi-71 IL" 'Ida& (.741'4.414a.:Off41.4.4- tott4k a kivittli 4s bellosatali tilalmatat az int4sked4o anyWlt nnonnyibsn 7.fIghxt-irr.ztaik s klvitoli 4o beho2ala1t-lcm bad cylkkar, liasyzet4te magrar vgiltweif megslkz4daga jk4AluX4-Uf- o..14, mAr 1121-boa mogindvatAkomanak tOS all hozdazilg a it4rx6ny a vis-felyinzak aze4404vel Otolta astike4gea hiesnyOmt do evz-l-ga irin ttaRg hetott a behozataira0123-bal % devia eavidltod&.6rCI- kOen up6I m=343-zzigoritvttfik a beholtztk-111 korikve,deA'at, apvisa mz.:17zodO*Amak egyaffgat Arityit4o4.74 Idtr*? boatdk 4 1:OttliontTAizmel4 tera4sattemen atm rtnatiktstilt caegeneld d.ilvtg4gelp mAg s ict_zstsfikilligesebb ig4nTek kieldgiiAtdrq temo De kintal0 .rem4- aztir otak kAeabb alakult kioackol. a pftednic viadir6 .)14a6an do a deviza megasersdat nAg nehesebbd inI*16e.V; 1ama:711140e milyktu jelonsizokkA 1kqyzahet3-04.ht ,assagondrAtnk arra s Xorminy-Tendel,-ateevamel7 iA6irtu kz-,.vcria 4rtdtboa 1Ort4nd sz4mliadet03924-taa a korm4ny bevezett. takar4k kproatUnindesek as intdaked660,k coak meglaxeitcAtaXedatwa nox'alitottdk as inflicidt. IL seas magyar tUsgas4aedgtdz ktl6ntia*A tss; pontj4b41 igen any hordbre4a volt az aj vdmtarifa tUT.Liy dit,tbeeep,, 5,924-bon, Ytul egyideplAg a ksrmdny megaztrtett$ tehowitts, korldtpadeekatozataW tiyMi a torEaame ei64 Akcpsu- abban at; evbon ouTgalakult JegytAnkbd, litaulxr reMTCtl ack rdaavdnytit r4stben ss dllan.r4asten a bank.* is iparvdllalk jegyv-zt6k0 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -14 kiPtereskedelmi ssereddesek rendaserc miudAkoh sa kIepate 192-ben air jelentkesett a kUltblli 4rek dumpingjeo 19304058p4n gazdesggi Wastes 11061 kit?,de logy. Atesikthogy a biretelen bosott intiskeddeekkel visasalAtbale lsaso jstc,;.t a vils4g ok0 sokkal melyebben voltplakatesm#bogy amnak,elter- 4edeset masumk mos tudtuk vans. akaddlyozmio A vases 1931-bem -2 tatOpoutjAtede emir 1932-re komoly javults tUnctei mutatkostakt es brvendetesen jelemtkesett a kovetkes6 evek termelisi adata1.bam?5 As elotbe leptetett devise sdrlatpbehozatali kerlitozdsck remdssare tizonyos vatoststisokkal iletben maradt a legutolsd id6k1.1esomben et as ipar fejl44es4re bemit6las flea batottoseit asiltalshogy-as /per kemysserUlt a bebosataldhos sstikseges devisAkat Worm& maga megte- restemitimennyisegi 611 t6leg simSsigi te1Ue kevetkesett be A bohoa. satali korldtosisok minden olyem iparcikk bekozatalit besstIntetteks it vpsy nem volt okvetlema sslikseges bebosmitvagy pedig as iper maga Le old tudott dllitanie fly !Odom igen sok uj cikk gydrtisera rendeskedtilmk be s easel egyidejtiles jelent6s devizet is sikortat-' Amealgaxitamunk. As iper fe3l64ese telAn ear eraseibb lemdaelet-vett as 1,30.0as ivekbealmint .lett.. Tgazsbogy minden adottedga is mesvoli erre* '$silr??m* ikiegyensulyozott beast- pia* ikedires6031 fe j Uttit.-aso. oiAlie vissomyckthitelbistommispatbetstbe. Al iper fejl6d4set pllemz6en mutatje a takeresked41- 41 forgalsis slskulAss is, tsdott 4014thogy 1929-is a kakerevtatelmi ststiostikeink minden vten passel', whilst/et mutatott kio 1934-441,kes dtWen asotbia dllamddan aktiv maradto "Lig as els4 bebosatali,koW- tcsete /dojo alait as ipari termeles meg. eppen cfmkbogy megindulta fcjOdes utjavielpron ?shit as ipamikkek bc:bzataldt a magyarkozsgz, ds004. willtializnA rem tudt,49 1930-F%e velsAg uttin boktk(Asott ta- ket6toalaa morldhatnank abban az VAemb4r, ,Adodfitt felp.i&ugy ag,Ack*V. telmelise feAddlittehe ezekben as evekben.vol is es p,Idis jelents kistAlu babassaltmeger6ebddtt ipari is moegazdaodg4, kiviteI-ast t4loutrnya1tao 1938.6vbem kAiAdatt fegyverkeseel egysnjogusegu zasqvEla bo!ta a honvedsigUnk felfegyvorzesettaait igen nagy r4etwm a hazai ipAx allitott el*5 ZtctrmessetozprWsi: az .outt;'e iPar-44-r ra kedveziSen hAtott kit- es majdnez igiadogyikn41? texme1atipeb41 siftelkedeise Xevetk4sett be. A heboru kitUreeemaja antlak ki.te*I;t4dai Vii3bat3ven eayeS 1p4r4ekad1 4e1mtott f1.416V.:. am6c.f)rbau e :0. is X4sipa041 4a, a gepgy4stionAlt de e veal s konserv iparbam Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Is est:lamaas 4vekb,z41.2 selzaaaattat tart:late- ipavA ssespget40,61 10 tgan nagy Va1ent6e4itek ett:t.1 rengeteg gasdasAit terni*I?o$ .6tliadt hostik sag= III timn t,7:)reletekep, avmatilzegindult az ipari fa 14d6g, rendbeitozdaatorasutak 6p1t4a,..ert, *abt f61tOdoa da kiteraeldeat a?bek.^ 4t tpar fal1644a4aek ti jeaszeftket sae-mein tivesatealosert 6sek ltOrd4-arso Az !4axt fe316d4at 11061 a . te bd13uk drsdkeltatui: 1911 s 6,5 2939 3e9 3920 4R96 1921- 691 1922 7 1 .192.3 7p7 4- 5 1926 I-1,1 1336 439 1940 1941 1942 1943 63 7e1 6?,6 7*0 7.3 7,J1 7.5 I 9 9-3 10.57 12.08 12.61 13.77. 12.64 te etain %twat. kAtWA44. k-...,72-tsfi a ferl-, arlatk trilueS igea e*k /6a,sslAmadataivai. - BrkhiAILEIJELL4LIa. 3,12 0 01 0.08 0.64 0079 0.85 1.15 1.1S .41.41U47: 1.66 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 lir *Sok * eximOr LAW a estgoruan listt fogyssst***kkal eiyenldk, Seri hisses. Anandd eiAnkivitellink i it h 4vi itla#, biz 2.50GC-06 $,q, oder igen stes:alteti (repot sdnak a gas4aedg3 Att viiktoseia4r61. At Ipeaste;pek esdne ssakbar fogielkostatott lites4m .;seeer ,lealkedikt azdaat Runkds 1,913 "9 2:01.282 4921 lije72 I922. 20194 1923 20739 L924 2.876 23 9e 1925 3.160 219.2 1926 32$17 222,88C 1127 :3.544 259,2tr 1928 021 3.4'1V 269 COP, 1)30 30*9i 244. 71 93 JLA 221,3934 1932 3.324 202,217 t933 3452 -1934 3.387 228.189 1435 3.491 255,9 1936 5,700 A937 3.902 32488.4, 1938 34990 341:Wr 1939 4,334 404:791 )94D 4.391 434.631 1941, 942 5..066 5.1822 497:75"' 5-50 1943 6,013 565.79-; As egr.s Iporigsk helytt!tV vissE611- ets6s.rtan ras ds fdnipar viltosiesit kei1 figyelosb venntiak Vestparuni 1itlei14- t,101. igen eulyAmkki vatak az eif3sat.2,14 1C-!.ve-tkert4ben s ogedal BvIlbdnys *erneltiec alob4k rerA1ker4sire. El a binvR asorthlm mirAesierA kt, 9.#000,000 vasdroet term-0.4 es a nrryiseg kExtig ogy tered4ke.t kipeste a koll6k szilkedgictknek. Nagy vAiiclaTaink 4 ea,lit elest,lt banyiiirsk terweliadt kiilkereeke4elsi 1.14or Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 qrr,zdg 41A1 akardeinat fdnyeS tizonyeig,_ et-t4,11e ..megyar fltr,a;:niumgyerfist meginditiea. HasArk bwuzit telirtv Ilz-lfrpaan' mdsodit helrm 411 ele a miiltdge As./93-rea m,,ptilt 466 earNiggy:5agst gx-3,14m4 m44;Ails ie kU7ette 48-4t aluminium 016tt-telithataflit :;ezlotte,, 14gek uyi1tak-amg,S4pgyartialinle is tyetsiett iniirisirriltQ. zu.tt 11t41 kfleltanyeihes e ujebb -:7ikket gyirtiodt vesette 1-44,41hoci a gyAral feglelktatiagt ?3.115416edf bistoeitea. Realm** a eit- keknet a r4v4n nemcsat,a Matadi hae=16 draist igyetestiint tieS4:- ritaLit banem jplentikeny kivdteltIrtiink el igen t4**11 orezdg4k b.Aiitp,/gIAnd6 ftle Tillany aosdonyok Gans-;indraseit'motoros sin ettOkt ce6915g4Pekotratturekp etb. si Itt tell megemlikesntink arrdl Apardgra away a vinghtiberu,utdn as pgdeg vingon igen.erPot f,j1Oddtt s as e1ertrumc4 gdpiparrell rnnet as iparnak a. biineig, *Iv as .7,106 vildgbdborn e1ti. iekmegelapostdtp-A tevabbiatban rrt hemeeat meeritnip hatless dregbiteni is; Az oresdg tikdliee % villesoe vcntttie tevesetdae eltdpzelhettlen lett v,Ilna Villaw.s Okay-An-int ntilkUlt De nesaeak A 011asweg4pipar, hewn n2 iszonspa gyArtge ge rddid ipax iu *lye= lend1414toi fejl6I6 tatott fcl, smsly esinte rzyedUlAll in3k irk portel , tUlfUldbn ia k reettak 67, zgyae-., tTregipavark Aelyzet_ Igcn ead4 gydrair.wa kerecrtill k-..i.reez4q1 e2il-711-itaz62.1 T,Irazor7.1k hatArouta minthogy p4i37 ::,resdgban bosuns'_ tdke hittny falt# a niazal dpittesc A'bE!,,r, as iddbcr majdnem sztnetAt. A cziaedg halyzei vuldedvrk: q.41ftiperunt termeldes lo k,Aveebbre fcrdult. A egies a legute296 dvkig tartotte A hagy t6g148-42-aint nem mart.4t el a lurescrit 6pit4q2-t beladisa adalitt t Aabb 4s ujabb tWtirbc,- zd airtmdnyotkal lebet6v4 teeasik annek ft116dofadt- Ugyanert m4r4- hat3at a eementgyAraintra, Amelyek nag, esilirdadgu 'Jtvas egdes viligon iemert. Agdes kiizt1ege fadatmerattifia4 tees/ lebet6vd a bauzitc-semeht* amolret as egiies vildgQn gy magyar gydr iitttold. Pdr zesvmtiparunk as 1.93Z-3- tval,'At411 pulyos nap4tat ntottv esdta eikordli aka s kihvvernit 4E; oreadg kdsgardaedgAnat egyik IogfutGabtbb tdavzdjs, A7 tivtv,paruck a bdboru uttin fords fejl6dienek Indult, paaank rAtIrefigink m.a,',Fe sab tibia tiveg eztaaiglettatnek jo5r4eqt t41,4en !,,detAi dblde tivegdPuntban /sfdleg a 14wve.. ciktkter, nagy tett.;eketZJ111t ti Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-0 0415R002300020001-2 httparumk ezenvedett a itgeulyosabban a n7orzny1;:,t, m6 tert2eteX.eiesatoltea kbvetkestiben, aigia vittonylag hAsari meg- teremtlAte. ug:i a nyersanyag behusatal 1ebeteedg4t, alnd Illsztrv kivii;c2t. A gondot munkivel de itlessel itdealtett magys: b; t1 hamar pie&ot taltlt Angliiban da-ktilUnDaan a 20-at evekben ..jk tam Artftetttitt, tUrdsziparUnk hat .a erefeesitdettle nem lankid6 tux- . galcisma:. i-gyekezett biztositani at =stag rdstire a ronkfaanyagoto Ez UMW; kevdebbi minden esetben eikerhlt it neklp legfeljobb any LT/ban vetJtozott as iv& aortal a helysets. bogy a kernyese IrztAi m4s-adt kerat else helyre a behozatal mennyitdet i11et61418 aeterint$ bogy malyik ttmasztott keveeebb nehdzedget u kivltel e14 A helyzet cook KArpttaljthak-at treads terilletdhez vel6 rtdn vititozott meg gyrikereteni'aSikerAt ugy a louboift- dil(41$4ny, sint a.ttilovelt erdebirtok.ldneegeeim emelkedetf.? A beriparunknak egyik 14Teget6bb kerdeee volt a oelerwl., s.nys,4 Ilkszerzdet minthogy-at'utddillamA eistrk4stee folyttn gi piacakr0 az beeterethet6 nem volt.- At ipar azonban oeskhniztv- megteremtette as osetektttetdseit a ttvli killfolddel de ezzaI 01E- toeitotta netotak a titertilattyag de :-a nyeraberft behqzataldt tA betipar etetel3esen fejledUtt olyor andrettkrOibogy a termelektpett. ge stir meghaladta at orszlig felveve kdpeesdet. A hazai AllatvAgels-,Y- h6I ezdrmaze bermennyisdg dpen tzegdnyteglink kOvetkeztdben za deztc. gytrak nr'ireber ezttkadgletitt tebdt stiritott4A26vAt-4140- pottan tengerentulr61 hoztunk be bertt bogyrkikdositveu beeznnn. v1gyank ki a vildg minden rdszdbe A hergydrtaehoz kapcsol6dik a ViPegydrtda fe,11646te.ie.- Hazinkban a mult vildghihoru elett oip6 szilkeegletdt tulnycWr4st- . . her a fedeste, A mechanikal clpegyirt viieghd- rittAn --Ay m6rt4kben fejled,dtt bogy aa elmult 25 dv alatt gyIL:s. La megndgyezerezedott a munk4sok ezdma pedig a hir:;;Im7.5,47-,7, o6tt Sa az .par moetmdr nemeeak a belfbld asistra dolgosik hanc,m-jels tda oxpIrtfArat is bonyolit le. A gummliparunk a htbcru utdn.f61g technikat tertmdezdedben kortzerdeddt,t, hoe ti.Ardlettr, felk4sztlt- seggel tud3An a sztatigletnek elc-gett nr Nz ak ipervzir. is meAbi- elfetta a kftlfbidi piaookats feleg.itItsos Gyermek jAtekaiva fyes tethnikai clkkeivel. Textirunk fejidditioe volt Wan a IsEgvorsabb, Fig e VorleuoniPt?kbabtt aUgat tt-Atileyd:moK, az ti-1!lui3/4 v? teA 5.21rte v%treto...6ara Itesalt edylk masik Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ga cook ke v&z &Ertait hapcz:ilak bast, .11,1,r,d feltlaik ez a fejlddesf 1921-bez 1938-ta pamutfoneorsek swiss 33.000 324,200 pasatezdvdssekek 4e100 gyapjutondorse 513 ;$yapjusztiv6zip lenfon6ors6 10e000 kenderfoneorse 1.500 6,180 selyemszdvegep 550 hulladekfondor 5800 s6 2.000 . 30.000 Tsfmeazetest hogy ugyanilyen ardnybsi-esielk dett * tor- melesi ertek es nOvekedett a aunkdaletsida is. A f016des mdeii 1ent68 ePedadnye a irtilfdldi felkeek es leszdruk erfteljei yiset;igt, szoritgea .s6t .a kisseru kivitele clyandllamoiba,;'eselyek vers tel addig kclzolyan kellett tarsi,clz a fejl6dis ktInben wit 14,- bizonyitja hog ailyen airtekbenvoltunk eseh textiliparnsk, aert asint sikerUlt azqk verzsnyito getl- ZAtend6 xindjert az e16evekben igen jelertts gyat4Poddit tUduti felautatnie Igy 1921-24 evekben a textilitar a tersfeliset-lirtikcn smgnegyszerezte9 livannkdsletezdadt'liagnahdroaSzorOttaces, gyapjufondiparban ma3dnos.650S-os?a gYAPPlezdt, ipsrban 2. Gs, a pplutfQn6iparban.250 0-oo seat7isegi 6se1kede1t.k ipardgakban is 100-130 %-eS,javnles t talAn caI aken14,a. n6iparunk maradt elado ,:tkokb-61 11 00s 'esslkiidessel A ruhizati ipar pbbira tudapeat4i es kyti b4 joreezt az arezdg'tertiletensaradt. Iflath0 au)ntna a. z-t %-sreseti vii:scInrk mistt a belfdld sztkeeglet rsr6stz -'is-unc hamarcvan segteremteiit:,4 kUlfdldi piazkkaA az dstist.- tet4,4okt ,4; le 106 Vek!g is megtar, ,t47?,144 A 7,1apiros 6o papirozilliolgozdIparulki-; dzvet,41414). ltdTet6 47ekben visszafejl6dUtt,, As egr 1:916agydrt papir- ygmnk ?t7allek ir3papir)st dllitott , a tdbbi pailr7etajtft kU1f511 r6I jdtt be, A towibbiakban azonbaa igyekezett a hilny,.:k1rn gonddi?- kad A fejl6des aertiket eUemz aznz ad.a hoc-, gydra7.,,t- Trr?Ic nyoleszorosira att s alerts . 200.000 t-ona,? 3 ,,12berl ban- as a/04z kUldnlegee kisetb aennyizetgben 4 g/13zt,t4 tdkat kiveve - mir minderf,11..papiros megtalCho+.: Az tilelsezeei aparunk kftUf a salrurk a Ural: Bdcaka 't,esia a tm-nar;l1coa 417- IG -.6se Ilbvel.4e7teep Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83700415R002300020001-2 - 90, fly k a 14:-?,1,wie beveSetietiIeo, ;grAcezti4 az .p.s.t. ventittit.ki5:f biz- t'.1r,ttor: 1. az .144401unk a 1!;-Tyto:116 1.(Mk-tat & le,rcokai; titV ItI.V1.47 piak megbv,e- tdbb-kuteeea. sikerTA pc4lie lkiry feLk4artiltP4g mtnt gydrtmAt ;,c1. 414der m.gaCtt, Outorgyark a 1,,szAekkat4 ',4j,et!t4,3 miatt Izirittn 4gyyloptcs .:,014ent, Waoakv4e-eikrv-it a81 et 4 1J1thizql:- 14g k4s4bb VldjeutA argssiint. A cukzirgyarak telAdee4t az,..tlioaa el' 0168orten ft ,rukzecgyad.stlis em-IkA014t81 kcal varmunk Aajmos hat4nk- ban to Igen aiasovay 12 kg,. lOrtil aoseg',, holott.mar a szomszedms Auslat,r4,4ba41 Y4asto7.'esd1ban 13 eansk alu6tsserese4 Anglidbam kvot te elarl4ga a oukorfogyaszt4st Nsak-kev4ssel is fokosai hotacH /we a oakorgyArainkad:'igen'kedvesd fejl6dest OseasilyirainR taraeldse is 4iiszate11ddottt'miathici a fog7as**0 tornlovekt81 mgt6eitatOtt,, Petiig a ezbez I4kk 40 miml a 4'eTc'zifgnylbb zi4poest41y f8z8ezer .,/denaturCk ak;ii,6104,,,,t 14, tArt4;4 b to1de1goadIparUnk lik& 1a- 1;a, rmagyOma# IWAtb idfter 1:11tf,Olik teraeI4kket 4s alnoatgi. leg 1,c, k001044 $4316dtek, S$rgyittisank at ogdsz r4gi t?rftfligg tck- rillet4to vo4t OAr#tOOSVoi A Igy avwxomkitottsigunkat sulyoaan 4rez, t;e VAr4bbi evapist 3e14ntAt aArdsOnsigtiik visir16er4,34p-1:: -elltken as %1,1*.ost5 boretrak,'a ilftycgesei kisebb fogyaszU4.ru1vt, fgok vhse asgsgrtintt'aisik pedig 000per41tphogy.i;,40, kentvw a terae140 kNltedgeket. tonterOparunk azhban ftvendetes fej2644e kt:ipdt ta la. vsy A buskoaserv avet a navenyl kcamervgyArtaAurk Anyegseen nOvetta terael4s4t, vijatb koroserti. gyarak,eg4ss sera keletkeige4t.o aom Viltinleges magyar eljdrissal delgolik.. Vat a sz4pen lvt14 l'ejlId4st remilhoWeg hiboru pusititima sem AkasztJa meg4. A yeadsseti ipar nehesan t4dott sagAhos t4rni.4Iashogy ,f4ynyegaiti tlajesen ei lett i4gva,e as4rt inkdbh-vogytiszati lapanyavkat joerfsett ktilfbldt61' besierestro as4kb61 a legkatlat4- Att vilkkoket egalitani, X4o6bb azAlban air maga is r4t4rt esak. 11.k a4; slapanyagolkmak-gyirtiedra e egyee dgazatokbam kitizintisert astiy tpj1640At taAcIt felmutatni,, Xittinik a mawar gy6g7szerv4y4szotla- my uav. bsetegii oxportokat bonyolitott is, Egeez4. willnk a nitro., 41kipar, lehtrigya szaks4glettimk ezempoutj1W:1 Igen f-nt,:a asere- pe-t3:1' be4, t nyoreolajfiakmitds kUldnUsem a28ta ladvqkacIA megpaz11- itepel fAajkl4tak az. 4rez4gnak ezt az. 14 terileamati Vsalcsit a ';.!.t"Tt h47t4Ito Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 gy4r0r:,.. f4lati:14v, az w.-zzag. 14g4nak 0114,daa :t b1 aivt1156it A nyosirdalpstk fdlgl PuZiapesten b alsc,mh*n az aches 20 ualltOs fgyasat4sdra aa,in-as a vAltozAst ea ate iparig eAdig megeinyltte ia aegvAltozwtt az 1,pari uive .924-ben Budapest da kdrnyike kerek 700 milltti Borsod Gyttr Szeged Deb:moon tame, 36 36 33 rt ter=e4,4e argityaf. kDromat 45 111 Crt .4,3' 2,3t. ft Es az ariny asutin a tovdbbi 4vekben mhg jobban -,1- tc)1,-5dik a vid4ki ipartelepek javAra, ahogy azt az egesse4geNiprt ntra1is4ei6 is kivinatossi tessio A habora uto1s6 4velten mAr ionV3e statisztika uei k4astilt,. whogy ssimszerdleg neh4z kipotsAni sa iPe-r-l-egutoled dliapotdr4. Es43t od1ssertibb a1938-as utole6 bdke4v sz adatav. SzerepeXtstni 4s as azutda bekftetkezett fejl6d4et inkabb bac l? smerilen megadni. As 1938-a3 4irben a ssenbAnydszatban alkalmasott watisla kerek 403000 volt s ez a intim a lifter-a folyamAt mintgj 10 'A-tal elkedhetett & termelt mennyisgg mAr 1938-ban meghiAtadte a 206 millid q-tona visszatekintlink az eldsdkben kEladlt sse6ykl, nmmel 4s mege14gedessel dllapithatjuk meg a fejl5dis nagyvAgAtc, A tabbifentc.,,o ipari aiapanyagok termel4sv i3 talin mhe nn41 is kedvezdbb k6pet Viadrctermed6aUnk majdntl e14rte a 605 4:1-46Vp 'alunitiunbn VIM) miwk 5 mi11i4 q-trItanga- 4rcb61 egy mooed 4 volt a tormeldso A finomittiara vdr6 nrar- anyag 4 mi11i6 qt aeatermel4stink Dedig a 7 millid qt i. 14rte-!, Egaz, hegy essek a azdaot mar egyt1tiLg,egnagyo,ob.4a4ti. Magyi-Ar- rezdg termel4si adatais amelyben flag a fe1vi44ki vazMnr4if ter, sel4se is benfoglaltatik As utele6 10 evben feltdrt lispei olajmezdk rt.-en emelt4k termeldsliket 1937-bem 22.000 qo 1938-ban 428o000 " 1939-bmm le428.000 n 1040-ben 29496.000 1941-ben 4p216.000 "? 2942-ben 6,652o000 " 1943-ban 8077e000 Appro194#04Mease 2004/04/15 : C%-tat8S10641tR0'023t1002008.1460, Approved For Release 2004/04/15 i.CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Watigyelenbevessrak.f. bogy a Ite-4etcaktk Unto* eldtt as orssAg Asvinyolaj.behosatala gattstehit ba a teny1eg igewilaosony aut6 ardnyeilda(7.t is a kdr= s6 orssAgok ssintjere,eaelras 14 rector ie:jelentdkoay meonyi isvdnyolaj fog esporte410ra readelkesdsredlaiti Bs az doydny--'' nennyiseg &lapis 401:7 er4a,davAnyelajfin4nmit6 iparnak is4 . A gydripari vdilalatok ssima it sat mdr eldbb Idttunk - 1939-ben Or 4334 volt azInban a ffirak nagYedguktan is- mogntivekedtok. As er8g4pek teljesitekipesaege maghaladtg. az, agy ni;L. lie 'bereft Las ekt itlagoe munkdsletenga a 400000-ate va16Wedlog es a ands meg *semen eaalkedett a tovd*bi evek sorin s a maximumdt 1943-ban erhette al a kerek 564.000 lt8zmaL4gyee ipardgakban s nunkAaiiiteska 1942.bea kulnindlt do 1943-44 adr eebkkands ktivetkesett Ninthogy asonben a vas. es femiparban 48 a gepgydrtdeban as omol- -*odds sokkal nagyobb volts mint a tUbbi ipardgak:letssemapasztdeat vegeredadayben meg igy is enalkadds volt tapaostalhate. A Vibbi ipar? dgakban asonban ajemakiesliftosda Oodkkeneoe kisdrelag a nyereanyag. es a osinkidnynai volt tulajdonithates anennyiben tahat 1943-ra as as eget 'nem kOvetkeuik be, de a vmft_44,14piparban as.eaelted4* tosatlanul tannins digy,neWsalitetk volnaa.,_6900000 letesdaot.ls a sadm asdrt irdekees mart je2lenz6 as ipar terneldkdpessegere is Ebben as 4vben a negasdaltilt gydraSnak Mr 57 $1-s--- teleptilt vidiken ea as esokben alkalaasoit munkesldtssen as ageol? letssdmnak 40 %-et tett ki. Ebb61 az adatb41 Idtatik$ bogy bdr as lari deoontralisdoid far negindultsasoalan a laboru alatt letesUlt ipartelepek meg aindig nagy.ss4nban a f6v4ros k5rnyeken telePedtek le, As ut eddig a pont ii nem volt kijanylis as ogees kiis- gaNdasigunkaak igen sok nehdsadgen kollett itverg61nie* Tul hosOsura nyulna mat& a bovesetesnek a tArgyalitagoba tAblizstokkal 45 diagmo. mutattink be 4 be34rt utate glegodjUnk nog =salt bogy 'sleben kiserjUk nog eat loirni.. A ternelesi ertekek as.1924.as dvek elejen frt4k el a nelypontots stay uten oar lasit *yule's. kftetkosik. A Pens stebilisdaidleval kaposolatOs ktivetksatdben a ter-- melfbe erdaebb 1001etet yeas 43 1928-bat 407 konjunktnrilis,amgas-- oigot dr 41 2.9 ailIidrdoo termelesi 4,70)&014 As a.gastasigi validity ami 1920-11van kes4445tt* mad 19314e kis41y4lts nAlunk, is aulyolsba- akat Wrototte As ipari taraelesben a.v4iodg art() el a mil7pontotelft=1 tem. as 4*4ea. a asAmak *Wm*, visssaesteS as 1924-ps ev alsosony redadnyaire.A. vilsig aintegy negy &rig tattotts de adr as l36-os negkdselitettes mad ellanddan n4vakv6 ssdnaival erdoen ttilm Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -23- szirnyalta as 1928-as osucsot, ma4d, az 1939?ivben 3.75 mil idrdos firtakkel zArult. A munk4s14tezim alakulasa hason16kapen alakul; osn- abban mutat wimi kUltinbseiet; hogy az iddkUsbeni esuosot 1929 be arta el; viszont a vIledg'-utani emelkedas sorl mar 1935-ben o- r5oen megkOzeliti et a.szamot. Minek kdsztinhette a magyar Jipt? ost a osodalatos fejl6dest; hiszen a trianoni bakektitlis elvagta a legartftesebb 4- 1eterdit61 Rrre a k4rd4sre a valaszt ma mdg nem konnya megeA- ni; annyi azonban bizonyosehogy megosonkitottsagunk vigzetezeriien belenodort benntinket a ndmet politika ds a kftgazdasig Isarjaita. A kis ententeban tUmdrillt utodallamok nem tartot- talc fonto3nak, hog' Illagya-rorszaggal kereskedelmi-kaposolatot trt sanak fenn a magyar mazdgasdasagi tormdnyeket nem vettak at, mart maguk is piaeot kerestek szamikra. Az -2gy 0sehoraz4on kivU a tab- bi az elmult 20 611 alatt jciforman nor is jutott oda; hogy gazdas41- lag lcihesZnalja a neki tattatatt tertleteket. Jelleme pada erro hogy mindazon terUistskonq amelyek6t Magyarorszaghoz vizszajuttat- tak; nagyon erda iparosoddai folyamat indult meg; s tartott; a nyers- anysedanyt61 lelassudva eg4ssen as u1o1s6 idftigo Podig az ott ki,- fejlesztett iparte1epeKk401 egy sem volt'olyanv am] y ne a b4ke-, termelde 4r4ekeit,szo1gAlta volna, a coat kisebb r4szilk volt tipiklp.. kon 12nkturglis alapitas %lam e14g arra atalni; hogy mig Erdalp- s megotillas elatt osup4n ogy lenfeldoigos4 atir mUk6datte addle 13434an mar elkessUlt as eg63% lizdvetketxti lentermolas rdszlotes terve 4G 1944 dv ntr k&Iteu Allott egy korszerg lenfe14. adr 417,tvbt. t vi3 v:iszten dptt Tde elL,htt. Magyarurezig uyaa asKyon hamar felvette a kereekedel, 21 kaposoletokat asomosidaival?" azonban nagyan ea k'drtilmeiny jUtt ami a rendes latbonyolitast gatoltae vagy nehdzzd tilttec Az a bizalmatlancagj Magyarorszaggal szemben a politikai alethon meg- nyilvanulte megmargezte a kereskedelem 1ovegdj4t is? Jugoszlivia, Romania ugyanosak agraroikkeiknek keres-t- tck pisoott teaUnk osak iparoikkeket akartak itvenni; nivel az d 1par- rtes. mAg fejletlenebb volt mint a midnk. 0sehezlevakia a hianyz6 me- x4gazdasagi termakeket inkabb Rmnaniabt51 ds Jugosz1giv16b61 /2 sokszor magyar vasatvonalak kikerUlds4vel Lengyelorszag4n keresatiat/ Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -24a, eserezte tie sant tall** igas, bogy saki m4j0an volt a fejlett A40:Anak igem sok kAsStersakAt is oserAbe a4nia?IM4g as egyetali Auestria im igyokoSett mes?gasdaadgilsg ftvggetlemitemi magAt As - baidillAtier* berendeskadmi ttlenben est a tandosot b4041 a 'OP- ? cflzUveteds ollo3tars6 bisotto4gAt61 a :p4mstgyi ellenorsAssel kw/so.. .latban ia, miatbogy 4lelmisserekb61 jelemtds tthosatalm volt. Iitasik ebb61 is, baggy a gazdasigilag egymisra u. .41.1..t tetra teket slily= lehetetlon helyzetbe hosts it vdshatarok maghszAsa. ? A rdzeli Allamok kastitt ott volt azonban Usetor- azites amelynak igen nagy mez6gaz1asAgi hiiaya volt, s a mi termis :;elitslegdnk dtv4tele neki semi gandat nem okazatt 4s kOnnyen is tcudta at nettink iparoikkekkel tifizetni. Minthogy pedig, Xagyarar szag elite *oak mos6gasdasAgi termAtektel tudta ipari behozata- Lgt kifisetni, kAnytelenek voltunk olyan kereskpdelmi esers644ss= Tat kt4Itni, ani bistositotta ugyan teranyfeleslegUnk elhelyes4p6t le utat nyitott a majdnem kizArdlagos nAmet exportnak a mAs Alla- _ ii.r, iparaitkei osak korldtozott szAmban jutbattak be hozsdnk. As , ;Part behosatal er6sbd4s4t kftgazdasAgunk arra hassnAlta fel,bogy armalOgApeket, gyri bermdeaseket boson be As orszdg tertiletAn as 41elem olcs6 volt hagrdr7 )1I6://t ennet megfelelden a munkabdrek is alaosonyak voltak, de4' utols6sorban as Allot Altai nyujtott pdnottgyi tdmogatis /tad& .1,..1017?gee4sek:// igen kedvez6 talajul szolgAltak as nj ipartelepek t(tesitesAre, A gssdasAgi vilsAg Altai el8id4zett korlitoz6 intik- keddeek ir devizasArlat, behosatali korlAtot4sti 1930 dta nem eny. 40rek a Onkdnytelentil is rAtereltdt as erszdget as onnAllitid ut- ;iftrA A tArezerU taiardicossig rdozeritott minket arra, bogy icr kctsUak lebetaleg mirdent magunk elkAsziteni, amit fogyaszturl, nr akmegyar iper bdisulatos rugalaassAgrol, Ugyesoogr61 ds igen nagy . ihnikai felkAssfiltodgra tett tanusAgote. lasaankAnt elkill6rillt a vilAggazdae4gb61. Mr'. kAnyszeritette magas nApatirtiodge a ternAnye- iret korlAtozott piaea As a nyereanyaghidny. Bbbal a stempontb61 io 4-e1heff, hogy igyekesett aszal a hatalommal jdviosonyt fenntartanii 1,melyik megesillogtettta eldtte as elesakitott vireineil terndszetegi nyereanyaglelftelyeinek 4s piseinak viessacsatolisit. Nemeto4s24g :..udig tiztositani akarta a saga rdazdre a kftell CA.:Am:nit, s ennek dekeben nem riadt viessa as ieretek 4zera4ttli sea Nem topdhatluk,hogy milyen .Lett volna -* ipal fe316(16, At esetbear ha a hdbaru nen tdr kl, meddig tu,I7ksu- ] Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : ClArRDP83-00415R002300020001-2 terch7,2 -,P4W hogy ebb61: az eaktitto0V- b61,.. Arietegt.stk yclza tz elkertidtpl-iiveri,;, A trtialt=1 ? b4.1ttszez044a gazdttaii-erettsy41.4a.414 m.l!tt meretemeko riem4l=t4 bogyunk. taimodgai 1.3,4:r11,6d6aWE'4- 4rv4nyettitera fqgjilula as a o434,ukt hagy a Nna atealsOC'eri 1114 b4kOdtt nyugaladt 6s?j414tlit likessu id6re bittt.c7itttdt, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 2( A NA81..........1111PAlat A magyar vaakehissat, a vas- ds ac41gydrt4a ipara, tlibb mint egy 4vesisad dts jeleutds tocnyesilje Visdpourdpa gazdasti- gi dletdnek. As eldbbi vilighiborat megel6s6 atols6 bdkedvbes. 1913-bauMagyarormsdgvasipara 6.2 mi11/6 0syersvosatilllet6leg termelt. A trialkoSi Nogyassressig vas. ds aeatermelise_dtmesetileg ordinal smigkisebbsdett *yen. de - dpen nag 4s,atisttes multjdban gyekeras6 ers36u41 fogva. a magyar vaskobdssat termel6k41401489 gyorsau ds lenattletesen fejladtt tovdbb, saint ast kdObb emin- ent:rig:0g is kimstatjak. Reek a tdnyek asdrt is nagy3o1ent6s4gdek. mart a magyar vaskehdszat magyar birtokban volt nyersanyagbdsisok. ra tdmasskodott, telepeit pedig magyar emberek 'tervest4k, szerves- tdk de irinyitottdk. Ast a kdt nagy magyar vezet6 egydnisdget. a- Jrik tdbbmint 40 4ven,it irdnyitottdk a magyar vasipart- terpely, Antal 4$ Btrbilx Lajos - as eigesz vil?vasipari kdreiben 361 is- martdk ds tidsteltdk. Xerpely Antal f61eg a killfdlddn is kiadott tadomdnyos irodalui ds katat6 sunkAival, Borbdly pedtg a kUlfdldlin is nagy sikert aratott nagyterme1iedgiskavar63&val de mintasserd 41e1eptervez4seivel tette ismertt4 nevdts niustyalikdri nagyolvasz- tOteleps boessa id6n dt a legmintasseedib volt Xdsdpeardpdbane Az 6zdi vas- ds aodlgydr gasdasdgos tarmeldsi medszereit dna didagy6- ri vas- ds aedlgydr ktvd16 aodlmin6s4geit mindenUtt ismertdk ds el. ismerta. A trianoni b4kesserz6d4ssel a magyar vasipar ieg- -beosesebb nyersanyagforrdsai, a magyar vdllalatok legjobb vasdro- bdnydi idegen tmperiamak terillet6re kertiltek. Beek a bdnytik magyar talajdonban 14v6 vasipari telepeikbez jobbdra agdszen kdsel fAkdd- tek ds dessetartasisak, illet61es egymderaataltedguk szdzados malt- ra tekint vissza. Bst as egyaisraataltsdgat kobaszat-o tdrt4nelmi alapan rendszerbe foglalvamutatja ki a zati.r emlitett vildghird ma- yr vaskohdsz-tandrnak;Kerpely Antalaak egdsz Eur6paban 361 ismert *Das Bisenhdttenwesen is Ungarn* oimd /872-ben ffelmeobinya Merges AG Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -Z7- kiaddsa;,/ egielent kdryve. A tkianami bdkossers6dde icy erakitavta el pl,az timdi d2degy6ri vas- 4a aeamftveket a bazedInk tartoz6 rose- mya, vaehegyei, elude-46i vaeirobrdnydkbdi de a vasir 3zem- pcntjgb61 ugyRneeak nay 4n jelentaa gembasz m4ezke?4,x4y4t61 mog az ao41gyartde egyik legfentosabb segedan7agei ermel8 ra*,k6mmuhai mag- nezitbdny4t610 Yindez oda vezetettp hogy a v4gmeteeen megeeonkl- tott Magyarorsz4g nyerems- de aodltermeldze az eldbbi vil4ghdbora Walk 4rthetden sorvadozmi kesdett de plc% 1921-beurtehat 2; illetneg 3 evvel az 1918 dvi fegyvereneti negAllapodda utAn az area*/ nyerevastermeldee 714 ezer de aciltermeldze 1,661 w N zeugered to As orszAg vaster/told Usenet tab** negyadrtdkbem lettek a trianeni hetdrok megvondse ktivetkeztdben, A magyai tertileteti naradt Budebinya drekdozlete ogyrdrastAen e1egead6, akdr-- ak n4h4ay fivileedre is, mdereezt a tutaWnral ;nett 44 *,02,6eitdera alig alkalnaz, mert vaeltan ezeg4my halm& Pe-tartalms, de emellett elan fert5e4 kie4r6 elemet magyie rcp,et- tartalmam, melyet a kbtfisltrb vIrAo Beam4-i lehet a vesta elvilaestami 0A. rietartalcxvi n1 romtja a vagnak de az aeanak addt Many dvvel a trlazoni a .A negv 64a An ulaid, a csahezlovAk, sant a nagyar-kornAny bP114.-4te, az cit;:7-6,,Ars utat Umemak egyAttnUkaddednek szilkedgeszdet de 1922-bon OsAistaGv4ki,-.1. do Macyararazig koztftt aye= Mita 411 ezerm6dee Vitt amelyik biztoeitetta Megyarorszdg legnagyGlib vas- tia warritveir, a Rimalpurdnyi Viz mlRZ borsodmegyoimUvetzLek 'Sa a ooh imperiun ali keret rozemy6viddiki binyAkmak-jegi 4o gLzcissAgi a 5zerz6dde felmendie kikatdas ndlktli biztoaltotta a B__-alrayl PT szlovikial er45birtekain ternelt bdnya- 45 haszontAnak 0.-sansiut a bdnyatizemekben terselt nyex'a 4a Orktilt vaarcnek; mag4ezitreko,;- lomitmak, ndszkdnak de tazAlld anyagoknak vinzertoe behozatae;t magyarorezdgi tzenekhezo A penztigyi rdsz kdrddze ivenkinti Armee- re ezerzftdesel nyert negolddeto Az eallanketzi szerz8d4e 1471e1git twzo Lmlnek k4tedgte1em Liscayitam a magyar vas -I termt14s azonnuli Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 javulisa es Ihtentul fotozatos avekedisg4 Faakben as 4vekben lzyau- is Magyarorszdg nyeravas- da,aeiltermelese a kOvetkeakepen alaklAltg Acils tvt Nyersvast. ? A 1401;10148i szimek Bora viltigosan mutatlat:bogy a ma- gyar vas- iskApeltermeles az 1922, evi eseb.magyar illamkdsi eser- sed68 megkOtese,:41tia miisodikrvildghdberu kezdeteir dilandoan ndve- kedett s ezt a felyama.tot-Atmenet1leg (-mak az 1930.1933 6-yak vildg- viladga befolydeolta.. A mdsodik vildgbitoru-kaszaben a bdosi dUntis a nomzetisigi.elv alapjdn uj hatdrvonalat buzott Osebszlovdkia dB Magyarorszdg kdze es ez a hatir lett a'Meg.alakult Unelld Salo - *Akio, deli batdra is. A. beast dontes visszacsatoltaMagyarorszighos Rezanyolidnylit, Dernit? Lueiabdnydt, RufUsbdnydt es Gombaezdet je- lentis vasdre.c is meszkabAnydszateval %Witte Szlovdkia azonban nem %oterte el az 19220 ivi esebszlovek. magyar illamkdsi szerzddist, ugyhogy a magyarkoradny kinytelen volt Szlovdkifival uj dIlamkazi. azerzOdest ktni Bar az uj magyar-szlovdk szertadds lenyegdben vattmatinui bagyta az,1922. iviAllamknzi'ilizerzadest, azonban as ezerzodes drvenye mar cask Ut evre locate Az ujabb v11igh4boruban eg4szen,19440 6szeig a szlo- vSk-magyar illamkdzi,szerzeldes slap Jan as anyaeorgalom dltaldban zeiLats volt es a eslovdk tertileten fekv6,-magyor tulajdont kepez6 bdrYtikb(51 akadd1yta1anu1 Ottek be as Wayagok a magyarorszdgi vas- 71.pari teleTekre. 47 volt biztosithate, bogy as orszdg vasipardnak ter elese a sidsodik vildghaborunak teles kifejledesekor is na,gy. viltozatlanul maradbatett is pld. az as 1941 ey es 1942 evben a-termeles igy a1alFt14i 1923 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 419 c. 1,2460946 1,156028 1,878.129 2,856.772 2,572.261 662 1. .807 399.829 3.062.753 4.129.429 q* 2,9300458 2,385.361 3,246.796 408620642 3.693.874 1. 7980405 3.153.506 5.524.824 70326.147 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Jr*, -29- Nyerevas ke41 4 1941 7.815975 1947 4,177:833 7844.960 Vagyar..a.szagnak a haborirodl Ortdut a megktitdtt fegyverszunetl szerz6dda 1513.1.enesentlagyar,q-lzag 19370 41,1 december bavi )1attirainak visszaszallitasat rende1t.,1 amtnek tbvetkeztdben Magyarorsag vasipari,termel4ae iamdt megbd- vat 43 ../ra beillott az a szerz6d4s n?UH llapat, amely 1918. de 1922 ktizott 1yan rendkivill suaycssa tette a magyar 7asipar he1y- 74c,idto Ez1d6szerint az ideiglenes hattirn tu1esehez1kwa- 1,714ban vannak a .ktivetkez6 magy3x tl)lajdnt: kepez3 telepekt 71asarrbfitag* Itc4.33ryd C,T."cm Pp.r ty-,.iabanya RAX118114nya VaTtgy A',!.16aa MdazknaFa: Mainez t A57er esehszlovik oldalra esnek banyafiit tE.rm:..5 gyar tulajdnban ldvd rimabrOza#T1m60.4klen6ci,tteelczi alct erd6birt6Ack is, A. fentebb slriAt vaserc,banyak ra fizem klvdte3dve1 - mind GamOr varmegye terdlet met varmegy6nek az 1910 dvi nepszamlalie szerintl 85,0C friy1R;r91714gc., 1161 kereken 80,000 7agyie 93z 1r;1.t, magyar Anyanye:;,7d c:-Akkat szomben1. rectrinv-.-jclsvai auic,y mi2;tv.1y 12 millt6 q :66pvisei, 4gyuneak magyarlakta van bar az edlitkt hc17et szlc-Ak r4Ovtertile4 *reoz4 kf.t1 43 igy nem kap:,Vdlk kbzvetlenia az egybf.J.ggeyitt Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 a ame1yt41 miadamellett csupan mintegy 4 km 11.7:Cen say valasztja aL,A banyak 48 kshok szaros kapascaatanak mg- sztintet4se 14t4ben timaini mug a wagyar 7as= 43 acetApa,2.t Magyar- orszagnak legtekint6lyesebb ?legnagrtt nratra vies7atirtd, alland6 fej18d4sben 14v6 tpardt, Ha a magyar vas- 6a actiilp__ eiserv*duk gyolyan tek1nt41ye3 munkastbmegek veszter6k ke- nyerW;e43? amelyeknek edth,g gomdtaian meg4lheridahen rdsztiki L4nyegesen alAbbezalna a vasipari vii4kek altalanos gaz- er, kulizrezintje; m-.42yus fAreadaLml 43 belpoluAa:t k- id-.nei6 az eddig legk-..Avevdbb cilet1Tia7cTIT,k kfizdtt elt szorgaimaz vastunkassag e1esette6ge, A 79,eapari v Jaiat munkd- aikkaL egyiitt az allam legjabb ad6fizeteA an?c1L hagy az a11am- t61; valamit is vdrnanaki a valaalatok megvk tartAinak fenn =A: !tat, karhazakatg fiird6ket, mozgaszinhizakat. Tamclgatja az zakat ?kft6rdekt kLtur zmnye t Aintsipari telepek elejr- vadasa, visszafej105011e TAiat az gliamra es a tareadara is su- lyQa bajokat beirituna,k, Annak 1,17,nyitded:.a, hczy mllyen jelent.dkeny gel jdr7A1hozz vasiparauk a nym:e4.3, teMt .z ssz Iskc9884 eitartasahc..z Alljanak itt a bza .1 vasipa.rne:A. %.139-r4 - natkoz6 termel4s1 4s tiszLA tdbbleI4r:4ket je1z1 tit? 1939 A - A er=.6te 7. 1 441kLa,/ P, A 1e3enlegi _ vaskehizzata tellvert ?tlx4Etelea lenrie tarm?szete valit tulalipat k6py_to ya44-1.4A-41t rlIrr,Avter& Fibben a tektntetben Magyarorszagot nem lehet smptlen1ggn ;,,lammal sem doszehasonlitani eme1yn3k vasiPara ileeen lnyugsziktmert ezeknek sly egy4b term4szeti fOldrajzi eldnyf.ak 1,6a1- nak vizes4sek tap141ta dramfejlesztftp tenger' ut 40 kikdek atl% amelyeket Magyarorez4g egeszen Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ORSZAGIMX PIKKOttisZATA ICILONOS TETUNTETTEL A MEN VD3ZONYOKRA, A fimkoheszatnak az alapjAt mindenkor a fembei- nyAszat teremti meg. PembAnyiszatunk a binyateohnikaban 1848-ig egesz Sur6piban vezotett-, mig a f4akoh?zat ,r.lainthogy nagyobbreszt ,maggnkezen nem tudott annyira fejl8dnilmint Eimagyar rembAnydszit. Minden kartilminiek kds5tt indokelt az,kaldndsen a nem fa1dmivel4 dolgoWritegek szempontj1b61, hAgy magyaredg- nak, bar agrArdllam jellegii,-fembAnydszata es fimkohAszata legyen. RIOS Inatat nizziik, a regi orszeg fembAnyiszatet es koholparitzinderAitt a magyarsAg teremtette meg, vagy peflig oly idegenek, akiknek a magyarsdg adta meg az'ipari dletlehetaseget. A hasai_feskohiszat legjc4ban.a tartinelidnkben abszolttizmus nev alatt ismert 1867.evig tei*8 korszakoI sinylei te meg. Ausztriinak termiszetesen. nem volt eirdske sem egy egesz- e4gesen fellad6 magyar bAnyeszat as koheszat, sem egy fe316d6 ma- gyar ipar, igy 4rthet5,hogy az 1914-es dvek, van*, Az els6 vilAg- hdboru a hasai femkohAssatot teljesen kiszttletlemal?,talAlta. Hogy a hazai femkohAszat kessUletlen volt, azt nemosak a hazai iparoas a ezelcs nepretegek is megereztek mindazokon a terdleteken, ahol a hazai temkohaszat itiopontjai kifejlodtek, ley Selembilnya ofts vide- kap, t Szeposi trohegysig es vidike, NagybAnya es videke, Zalatna es videks ?Altaldban az egesz rd61yi trohegysig ternete, ahol tam- bA0Aink es'fikkohdazatunk t*ltpUlt. Esse' magyardt4At6 as: hogY...9._ 11460zni kivAnd nepritegbal-oly sokan:vindoroltik-ki idegen be, /Meg a tengerentuli AI/amokba, ahol tabbevkevesbbe mindig meg- talatik a bolddgultzukat,.vagy legalAbbis megteremtettek 6letlehe- t6e4gak alapfeltetelet, legtdbbszdr mint luillya'?koh4 munktisok. 1914-ben a'volt osztrak magyar monarohiet vAlseig ale Uitotta a femhiAny. Az elhanyagolt femkoh4szatot uj alapokra 4011ett helyezni, mert a monarohia_badseregenek femekben vale el1A- -tIset ressben osztrak-magyar terUletekr61 kellettfedezni. la 'ter- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -32. mfoutesen taj 1e16he17sk felkutatisa is fimbinydszatok 1414111 ak safig ezzel "kapOsolatbrikVadig oly kohiszati eljdre,srit., amelyek gas- daetigoes ogre. Its.16,,tekintet zi?jJJ. mar61 hanapra tudtik fe znl fegyvarbert 4116 monarre-hiaritmeneti fimeztiksigletito Az ,eztrsiv. ar mobarohia -teritletin 1iv6 fimkohiszat fell,enditistiben imt rsag vette at a vezet6 szerepet,, az egiaz monarehianak a fim- telt kattmil vezetis ala helyeztik, ame1ylaegfe1e15 ezakirembe- rek bevontisaval igyekezett azt az tirt pdtolni2 amit a67-.:4W' egyezis utan a magyar fimkohaszat nem tudott betb1tezI A hadveze, t6eig rovidlittisa kbvetkeztiben, Alert a szakembereket eleinte re-cr. veres szolgtilatra vettik iginybe? ugye.n az els6 idtkten nen allott megfe1e16 munkaer6 rendelkezdsre, de a teriiletekre beosztott itato- nal azakaszok 4pe katotai hatalmuknell fogva a megfe1e16 munkas- hadeereget soromptba tudtik ismit elli.tani,A(*.igy a magyar femkohd- szat a hiboru alai% a rigi Nagy-kagyaroalissitg. tertiletin viregzisnak indult. Ebben az ld6ben litszott meg is..-blzanyosodott meg? hogy a rgi monarehia tereleten a Magyarorszig hatarat kbeitt 14v6 fembi.- 14.4* a kohak mentylre tudtay egymist,:milszakilef is gazdasigila.t Idegesziteni. A magyar tra.lam tudott ?tud. ildozatokat 711:Z111 szo- cialis ezempontok figyelembell..itelivel is. Pilda ,STalmeeturinya nyiszata is kohaezata, amelyet a magyar,illim ivi, 2 millie aranyko- - rona rifizetissel tartott jelenlegi hatarok ktiztitt 1ev6 oresignak irebgnyasza- ta is fimkbhaszata ugyszOlvan nine. Az orsztignak egy,scla a, 'atria* ldv6 Reesk ma,radt meg, amelyet cask kinyszerti helyzetften teirt tfitt es Ebel/1161 az ivek'fo- lyaman -ogyanese.k az 1lam:k*zdemenvisise folytAn a yonietkez5 nyisig ket termelts kis Ey: Au Ag icif ' 1931 3521 -.. 12380 , 1932 76.312 ..30216' 1933 800314 48526 1934 5731/11.1.86 28452 1935 4586 15494 1936 2549.7 12483 1937 161.1S3 104351 cm/tonna/ 115232 2350348 261957 158.0207 86,071 454208' 31-1,723 ' Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 iv:iilke -33- 1938 168.286 1939 1570966 1940 '1620052 1941 153.255 1942 155.767 1543* 145.312 Agiqf Qua/tonna/ 145832 3270625 160481 350340 0 3080779 .146613 9N:t 260.801 219,392 0 85216 196945 ' Bziel asemben p101927-ban a behozatal,illitte a ase4kmeglet as, alabbi *sits 1135V Cu 600' Pb 550' Za 6000" pint amelynek egytttes irtike 50 111116 araftypenat tett k10 A hdboru utdn as orszdgnak Sem reset sem 6lomja, sem cinkje tem volt, a Trianoni bikeszerzddis utdn sem tudta as alap- feltitelekat_megteremteni, hogs a film& kohdazatdnak alapjit kipts4 drobdnydazatot megteremtse, s teles eg6sz4ben behozatalra volt szprulva. Bdrmigyen alacsonyak is voltak a femdrak ;m4gis a 4Ein- fOldr61 behozott flimmennyisdgek irdban az'orszdgnak meg kellett fi- zetni valutdban as idegen munkaboreket ??ekst. KUltintsen rogT jelentbsiggel birnak a nagy magyar Al- fUldet dvez6 Szatmdrmegyei 171*qrAk, mmrt azok koh6termdkeire as or- szig mez6gazdasdgdban ds mez6gazdadfti ipardban van e1esorban?k- sg. Z tertleteket a nemzetgazdasdgi szempontokon felt' smOknak etnikai ?fbldrajzi fellpitettsdetk folytdn is Magranprezdahoz tartoz6knak kell-tekintenUnk. Sri/kedge van Magyarersadgnak as liAliew ott termelt rdamennyisigre, amely as ipar sztkeiglelit nesOM dZift. miiva nem fedezi mig a kin orszig szdlltgazdilkoddsdhaa 3zure-00ot rizgilienennyisiget sem; de szliksiga:van as 6lomra-is-Osert a it. 18terme1is, a kc1,-..-0-17ar, a tubuegytd4 is a permeteseipar airtgx- sogletimek kieldgitezdt m4g ez as Olommenayisig sess.4,44.104 Oak is 'szdmitva a mez6gaz4sseigi is egyob gdpipax --iloussfikeigievett As orsistigises6gasaastigi, ettrAgya, finomita is egyib ktunyt is nehiz ipardnak ktsepes foglalkoztataw, mellett as ivi kinsaviestikeiglete eztkdsen asimitva 6000 waggon4.a4-!. ugyanannyi kinkovandnak falai meg. Iffiutdnitagyarorazagnak jetienitt hatirai*Usttt kinkovandtermslise nines, csuidn az alig szdz?avehe- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 t4. recski 4rob61 nyert.' sziat.Oroit?t Itagybima :fp Tidikiraek,,elveszte- . c eet?n Magyar orezdeilidnsaytydra.i. .te_l_jesmi-lcoy:emtbelietaitgra nak azorulva? Sztiksig ran az .egis* -ottani einktormeliare ietmett bdi tragybinya de Vitlite ()mak oinkooncerittettmot-terisel4 annak koh6- sitisat azonba4..magya/4 visisonylatban atig tudja lehatne ugyan bozni indokul, how a zsugoritott oinkiroet a romin tertileten ,14v6 tiakapus-i, kohiSban lebatne lirob6sitani, a riskapus-i koh6 =ark? ban rtrt 4e bar eidesdeti is saint.** oii..aktadts ti; 400. waggon kohtisiti- sinak kisirletei igassoltiks nen falai meg w,Xorszerii stlezaki .kOve- telnieknekt Retortagyirtminyai sea stegfi1ei4eir de "igy a Magyar- (weak% m# 1941-ben terybevett elektrolittitis oin.kkohd, amelynek teryei, teljesen kiszen illnaks a einkironek a koh6sittisit a leg-. azezbb m61on tudad megoldanio NagybilnyaO vidikdre leszeginyed.ett.. orezienak valu- gris szoupontb61 is sztiksige yea, mar1. e eikkinek rany- 48 artist eiielise as egItkoron 4 a4ll16 angol font kelostnnel megillapitott Stagier *emzeti itiOnait jti46 a3ap4it 'kdi:tazbati. A Nagybinya vidi- k in tersie:t t aran- -- is. eztisimennyieig valutdris ezerapontbd1. egdezen vItsoiirerattirn rinti a veltinl.most baritedecis viszonyban LINZ Ti.yzatnii 4eke1t, mart Romduia as egykoti lonaroltia,tertiletibd1 k.i juttatott tertiletem p13 ru4ai. tizanket Apostol b4nyiben egye-. diii tdbb neleatiaet teraeltt- nem iteszilYe ttibbi aranyterfiletek- ni NagybanyaO vidike, azaleas-Ili:leg ea kb 8000 1r4 aranyat Az fist! vilighttb&rn eliftti i46ben mit jelentdanek mond, Lit-NS mennitadgeket termeit magyar$ fiakoltiszat esek mennyiedget vi 4-5600 keibtt.-mozogtaki esselyeke nagyriert 3 eLeiiy k ier4ezbien pedigliagybdayit?ie a -11Oianya-elai mellett t six soint binia teroW t kJ* . Amilror cenzalk;',DIA de -jiasomindszenti .bAntaitassaroe..., oz kortiltekl e b??eleinte magtinkieen voltaks k4e6bb azonban a-- kinostir veatirolta meg is meglebetasen tiegy anyagi adozatokkal piaz6mUtds7enti is -esuosomi bdnyikbol kitermelt iroeknek a koh6iii- td.eat Cowl eombein meg is oldetta. A. .14ezni'rt3.az ent 4C CsuosOmban t eimelt dr c &Opal dvi 2,..(191 ',yam t -1%,-ott Et et esuuWitOrt e 1841 1 i tpx1 es a mentlyie4g a v.1.14 antinwant erzwlis 4rtek 12 11,-4.t. teezi Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 &zahzg4iifl kAdszata ea fe1dolcEliklE12, 13 4 magyar ba4xitbinxdszat tOrtft t - Mir az 71914, 4v el5tti Marz,t6 bauxittEle- vi1447-iszonylatban is jelant8ivk )e.:out5sek ma is. Igy killdnOsen a dundntull 4s bihari *.141t4zdulasoka Mivtin a tria- noni bikeszerzadds ut4n ipartelepeinkrlk, binydlnknek# kAloink- nak nagy rdezAt olvsszitettUk, egyre eget8bbe vilt a hdboru el8t- tir61 ismert dun4ntuli bauxltA teles 1eltdr4sa anrdl is inkibb, inert pusztdn a menagazdasagra utalkt 4s iparilag tallasen le,,szeg4w nyelett orazdgnak elsarangu erdeke volt az ujraiparA7.444e, Igy 'tehgt els8rendil 61...deka volt az orazagnak a magyar tauzitbyslozat macrisr timfdldgydrtds 4s a magyar 6,114min1umgydrtis megteremt?- EL A kuta16munka 1915-tqn tthilt meg,? a tulajdonkipeni b4mydszat?pe4ig .1926-ban?; 1933-bsr mar. 1000-76,61. tAb futist te- lepitett az.els6 alumitium4ro banyavillalat as Aluminium4rc BA, nya ?Ipar L, ciely kutatas?nymdr-az4kembereinkamilre 4rde-, mes 6romennyia4get tbbb aint 2A mi1li6 tAlnai.O,.bseetiltek,I;14 a- ezdm azdta telnitatt aj take4riekel.ta4gU kutlitis,A folyami- nyak4nt ltinygeSenemelkedett t';-s nercsdk 4. nagyaigs Ar4att, hantim a magyar bauxit kUnnya f?itirhif;t6edga --t'lltAr Is zF:lenteisi A zuriehi Baux eyn192-3-1n?alapt taza ,Anyvillalata, akkr. mtig Magyarits6e:n egyeraat 41. .vezZ. kluminium4re. Baaya 1.-.T.,MagYariza4za.. 25 67m5 i;.r?? addltlittUttp melynet Orteigben a dunAilt: zalltteltkb61 4Vi 400,WO. 4U thatott -a Trut 7 7,7t:rt lalatolcuakc,.?k Truat 2 Bauxi4 reqtvenyt eAatt 5 Alumiri 6o ipar R,T, reszv4ny41A. esenfel0 mzgazarciIe a karezti 4.4-3 a 1;zatmdri Btaiski uradalmi bauxitbdryik r4e.zv4Lyeinek egy r6szdt la, A Trustnak Magyarcerszigon szdkelf guezldvo a romin4_ s8t a exit* bauxitbdnydk eey-r4azit is itIncil irdnyitja s a Truston keresztlil az eesz elrApai al%lriniumtpar- ra?bef?ayisa van. Ez4rt le engeddlyezt az ftkkorl magycir Sat a magyar v413alat Nizta14kdnak ZUr1117en, frarYban vs= Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 16. 'AA zrst4,01- Az AllminlJliVrc, Bialys 4a Tpar R..T,-nak Hal1mb4o, Giintfm Iszkastontirg. Taplcdn, 43 kbrnydken vw1- *J?ak b4ryafel'zpvi,,?, *Iamaly bAnyaa.lakul4a vA,t az 1937-b3n t.eljvson mugyar 1,95 na11t6 aptnitc, a..10t,..itt Magyar Bauzitb4nya Tht E reszire a Magyar BAnyazidvc,8 F,T szertmte meg 1936,, ban tulajlanat k4pez6 nzgyhr*Anyi 43 tazakbakonyi bau41t4epek klhaszuglgei jagit A IvIttlitasi munkilatokat 1938- ra ejazt6k 48 m*gindit4ttAlt a nagybarednyi, Ayiridi de aled. perepuestal bAnymilzeMeket. 1941-ben alskllt Meg evijci/sNeutlausant/ 0114- vai a Bakonyl.Bauzit LT mell a volt.Herceg EezterbAzy W.tok bakanyi telapein f?slytal b4nydszatot0 ? 1943-ban 1.000,000 P,magyar alapt6k4vel al4ku1t a Bauxit Termel6 At, %wily N6gridban trn1 baazitat lzeufeldl azaz4a kisebb-nagyobb bAnyavalialat a. 4 lskultp reezben egy4111, ntiazben te,r7F14, frmeiban, ezek keit5tt a legr4gibb a Yalta J.banyavitlialkozt: i,p14nyl baczitbiny4szata, a- mely a bauzit banydszat kezdetdn A hazax bauxatte:z_WA_a_ c.4.kz6k t?.nr_Abs4: l35,,) 1125, 397: 1.93t; 3 ill-.'7:79 329 02'; 1926: -02 7, , . . ,339,i63 ? 7,1, Yi...0,-. 44.f:i- 3,15 ."328,,,7, 1, ..395-973 389-1 1930, 0 , , 11? ,-.,-.,- , J., , .1911. , , 89'F'''' 1942 :.,-. ,.::, i? 6 , , 968 '7,47 .1936 ,i, 0 .7.* 1-114 19437. 1144,z. 0 e. ,:, "11011,370 : 758., 299 1931.) ? .,,, '.? ,.... ET, 11. f.. .: 1j43 '? 0 ,; , 1934. ? , : , 384..q11 z 0 0 0 0 36891 193)-baA, mint shagyan a terzA(..4 r!4maS3t mutatja a gaTiassigi wiledg Watt a -,,!411aldt-k ,Jinr t1en beszun- tetta 9 i.:rmclAetc; Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 II: Timfd1dia4rt411.-__ 4 bauxitbdnytiezat ilyeu megszervezclee utdn meg kel. ett teret,teni a magyar timfbldgydrtist is. Bgyriszt mert ez az aluminiumgydrtdsnak az alapanyagag mAsrdszt az ezzel egyidejUleg gyirtf_-tt timfbldhydrdtb61 gydrthat6 aluminiumsok kivi16 export- otnyagok is A kezdemdnyezdet.itt is as Aluainiusdro Binya is /- par Et tehdt a Trust kezdte el, amely timfbldgyirat dllitott fel Magyarorszigon ds amely kesabb a Baxit Ipar R.T, drdekeltse gibe kerUlt. A magyarovdri timfoldgydr induliskor napi 5 .6 ton - nit termelt csupdni, ktia6bb a termeldst napi 40 tonndra fokoztak Bz a timfbidgydr, mint,r?,dlunk a tobbi is a Bdyer eljirdssal dol- gozik. azaz a megarelt bauxitot nyomds alatt ndtronlug oldattal tirja fel A vdilalat ma is termel 4s tovdbbfejlesztdedt is prctg- ramsjiba vette. A-4y4rtds 1935-ben indult sego A Trust a Danavolgyi Timfeldipar R.T,ndven uj vgl- lalatot a7.apitott ds 1941. evi juliusiban A1adsfUzit6n teljes kor- szerli_timftidgydr dpitdsihez fogott hozsg* azonban a k?zUL hdberUi nehezsigek miattp as dpitkezissel nem tudtak e1k4aa1ni ugy bogy es a timfbldgydr, ma 31144 nem terael. Bs is a Baytr Argesal fog dolgozni. _A Magyar BauxitbAnya is hozzdkezdett Tda'14, r4ndtt..1, AJka mcllett. %.4 tamftlidgydra epltiedhaz es azt '942-ten tizembe helyezte. Ennek a teljamitftepesedge evi 200000 tonna egyelore kizirnag a1umin1umkoh6janak elletisitra van mostandig mketz,zve. Jelenlcg tzemanyag mlatt id6nknt ez is &Uzi t4nysze, A hoz tijnft.ld alr,43:szWia?, jigalttApag)Da timfNAL -111,,_,(43:00(t 1935.... **torte*** 0-0C444,eca 19360C.4c* 44104164411, 04 10800 . 04 3.0500 19370c4Itc,c410,7044 E1850041 Ott: sm. 35C c..4'400 Oet0' 1939000C4e4'.icc44 0,to ? e ? ? 700 194000,E, ,12600 oc. eoc&41600 19410000kt12.200 e(C -e,44,f,(1100 c 19420.c.ci',.. CC ..:110750 04(C.444t,,. 700 1943o.c.c.cc,.- A20500 0000eGet'cc 185 ,12.600 350 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -38- Alakuldeuk tUrtdnete. A magantfte a baxitbdnydszat, valamint a timfdldgydr, ta meginduldsa 6ta a hasai villamosenergia drdgasiga, de a be- ruhdzds nagysdga miatt is drthet6en idegenkedett egy aluminium- kohdnak a fe1dllitdsdt61. Usben a bauxitbdnydszat mar oly hatal*, mak. kdszletekkel rendelkezett, hogy Usemet csokkentenie kell(tt, a kitermelt bauxit nagyrdese nem volt kivitelre 48 timfbldg3r4r- tdora alkalmas min6846.0 Ebb61 a timfdldgydrtisra nem alkalmas bauxitb61 kezdett el a MAX ndlunk, kisirdlagos joggal, bauxitoe- mentet gydrtani, amelyet " Citadur " nevelt hozott forgalomba. nu-Wu a mtiszaki kirk tiltakozdsa azonban egyre er6- sebb4 vdlt, hogy a jellegzetesen magyar drebol Ms orszdgok "ha. zai" timet dllitanak aid, v4gre a Weisz-Manfred mttvek hatalmas allami timogatAssal feldpitettdk 1934-ben Ceepelen as ?rim* el. s6 kis aluminiumelektroliziadt egyel6re dvi 48 waggonos teljesit- mdmnyel, melyet lassankent dvi 200 waggonra fejlesztettek fel. A WeM0 odg dllami tdmogatisa abban dllott els6sorban, hogy az dllam a romdn pakurdt olos6 Aron, minden dllami r4szeseddst61 mentesen boosdtotta a o4g olajra dtdllitott ttizel6berendes6seinek as el. Idtdsara. A kohot nd116 r.te formijiban Weiss-Manfr4d Aluminium Mtivek R.T. aven 1935. dvi mdrolusdban alapitottdk. A timfoldet riszere a magyardviri timfoldgydr szillitja. A koh6 1935. Januar '.-431 indult meg* Whiny vdllalat nem ldtta szivesen azokat a kedvezmd- nyeket, amelyeket a W-M.e4g as ardnylag kis beruhdzds ellendben a pakurdval kapott. Ezdrt a MAK *Jut& banhidal er6k6zpontja a eajdt szdnellitisa folytin clew% tormelt dramot, szint6n elha- edrozta egy ujabb aluminiumkoh6 feldpit6s4t s igy Ott Utast)* 2940,janu4r 'ad 25-6n a mdsodik a1uminiuskoh6 dvi 100 waggon tel- jesitmennyel, amely ma Mr 200..ra van kidpitve 68 dpen all, de termel4si nehessigekkel Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 IV, A mapuLylinnyiedmfel o1koz6 ipar Tartinete0 Amikor a Wa0koh6ja 1935-ben megindialt a budapesti fefiakeresked6k kdzott meglehet6s nyugtalansAg t4madt5 mart akkor raktAraikban kb 17 waggon f4maluminium 48 annak dtvdzetei tetrolt. Termeszetesen feltettik az tizleti lehetoseget, asonban felelmtk nem bizonyult indokoltnak, mart 19350 iv veers nemosak a WA,d1. tal gydrtott mennyiseg fogyott el hanem a keresked6k is eladtAk Arujukat0 Bs ujb61 azt jelenti, hogy a magyar ipari tirsadalam hivateisdnak magaslatain Allott is rtigtOn a hazai iparnak a tern keit vette ig4nybe0 Ugyanosak fellendillt a magyar antddeknek a ktinnyt- fAmre va3.6 Atmemete is es a fokoz6d6 termeldesel a magyar dugaty. tyu As ev6eszkozgy4rtas is nagy mereteket Ultdtto Negindult a magyar aluminiumf6liagy4rtAs, a. magyar edenygyArtas, amely eddig kUlf?ldi lemezbehozatalra volt utalva vagy pedig a hazal hengermiivek Altal Nemetorszigb61 vagy egy4b behozott henger34ei ttimbab61 gyArtott lemezeket hasz, nAlt Az orszeig fogyasztAsa egyre fokozodott, ugy hogy amig 1935. ben dvenkint 35 waggon volt a fogyasztds, a szlikeiglet a haborut megel6z6 gvekben mar havi 50 waggonra ugrott Termiszetesen es a kiugrAs m4rt4ktelenUl megnagyobbodott a hAborus id6k bedlltd- val, A haborut megelft6 evokben az orazdg mdr zajdnem minden 14an aluminium t,vr...elt, mint amilyeneket az iparo- sodottabb Obbi europai orszagk gyartottake Az Apitkezesek fe1. lendUldee magAval hozta az aluminium Apiiletvasalkisokat tapeti. zAsokat, az elektroteohnikai iparban, a vegyeszeti iparban as Alelmiszeriparban konservdoboz? tejeskanna ti az aluminium felhaszndlAsAt0 Igy tehAt mondhatjuk, hogy a bennUnket Ovez6 kisebb Allamok kdzill a mi aluminiumiparunk vat a legfejlettebb, Tugc,a1-,- 1AvIa teljesen behozatalra volt szorulve., Casohszt:ivAkia, Rtmuitla szirten Bulggria, GortigorszAgoiltalAban a balkdri allamok Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -40- lgy nyugodtan A11ithat3uk, bogy a dunai illamok kdsOtt a magyar aluminiumkohaszatnak is feldclgozeiparnak tovebbra is veza+:i sze- Tape ken, hogy legyen, TalUntieen all ez a jelerlegi oresaghatd. rOcat bveze; magyirlakta tertiletekre, amelyeknek aluminium feldol. gne ipara tapaeztalat szerInt rendkival nagy martekben vette i.. ginybe a magyar aiuminiumgyartast. Bzek a teraletek tehat minden kbralminyek kdzbtt kaldniisen. re lessnek utalva tovibbra is, a ma./ gyar aluminiumipar nyersanyagaira is felkessgyertmanyairas A hazai fortosabb is nagyobb tel3esit6ktipessigii alu. miniumfeldolgozo, illatve filgyartmAnyekat gyart6 eigeink a k6- vetkesdkg Weiss Manfrii Ac61- 4e himmavek R. T. Yagyar Pimientos Tpar Magyar Pim- de Lampadrugydr R.T. Felten is Gulleaume Ktibel- de Sodrny1ct4igyr LP Magyar Rizhengermiivek Megyar Siemens Mtivek R,T, It4:4gyar Vegyiipari Gdpgyar R,T. ,s ezenkiv11 a kisebb-uagyobb feidolgozoipari villalatoknak egisz *era 1,1n, amelyek eimkeket, dobozokat, edenyeket, sodronyokat gyartanak lietve ontenek. Ma as veaamennyi hazai fimUntddenk elt-talve az Ontesnel tapasztalhat6 nehassegeket,-aluminium Untie- te ia berendezkedett,k WOMMOblaWgilOtatill8t. 10111....? .? ? NM 110. Az aluminium teehnologiaja a mai kifejlett. korezera magaslatan vem kepzelhet6 el magnesium ne1kalzgrthet6 velt tehat a tdrekves a hazai magniziumkoh6 folallitasera is, Banal alert a magnesiumkohassat legkorszeriibb eljgrasanak alapanyaga dolomit, hasinkban b6s6geeen rendelkezisre all A hasai magneziumkohdt egyelfte ivi 60 waggon magni,- zium elballitasira tervestek ds tleinte az elek!.!.6termikus eljarlie mellett dOnterttek, A tireasac mar meg Is alakult az 41- lami kedvezminyek is mar rendelkezisre 43IQttak, azonban a ndmet ipar erds nyomisa kftetkestiben az erede4i tervt61 elterben Di- 6sgydren apitettek tel egy elektrolitikus, tahit/kIzeptermikes aedvee eljarasu kohdt amely az ores/4g viascony*Omak rem felelt meg- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Nagavrer . Az els5 vildgbacor4 elatt 4dr_fe:latt.vazez&rkezatet gpirt6 1parAv,.1tMogyarur3uignak4.14.en.gydrak n4mv4sk nagy gydripari csarnokokat, daruka41 hanam vaouti is kdzuti hi- Askat is kissitettek, k gyArak 4sAma ia Allane!sn nOtt ugy. hogy 1913-ban tizemnigy nagyobb vasszerkozA1 gyS. sk4oAslysh * ktivetker6k vzitadl Mdvag Budapest, Magyar Waggon ds 06pgydr Gylr, Ganz do Ursa Rt Bud3p,-4 Liptik Gdpgydr Budapest, GdpfelszerelOsi gyir ristarcsa$ Oetl-file vasdnt6de ds gdpgydr r.t.BN4dnplett MArkus Lajas vasozerkezetek gydra r-t.Budapcqt ?odor Bdla ds fia vamezerVesetek gygra Pudapt, Wtitzer gdp ds waggongydr Ara4. Reel 00, Vaegydr altBesiza, *chilok- Nicholson gdpgydr Rt, Budveet, tepter lakatosdrugyAr Buda2ept, do Pabricius gipgydr Nagysiobens vegal Pegyipari gdpgydr Budapest. 1913-ban ezen gydrak Odrtdk maximilie teljesitmdnyii- ketv mely hidakkal egylitt 404000 tkinna lehatett, melynek ertdke kb424.000.000 korona volti-A gyArtdeban bsos148'szerint 30000 mun, kis; vett rdszt. Penti gydrak as orezdg akkori egAsz vasszerkezeti ?irsiiksdgletet fades-Wk. Pilkdsz anyagukat vagy maguk illitottdk e- zdaMt a IMATag ds Basica, vagy a iodbbfek e16bbiekt4magy a Alimdt61 vdadroltAk. Az els6 vildghdboruval elvesstattilk fenti gydrak kftlabricius gyArdt Magyezebenben, a Resicai vaogydrat Resi- cAns Weitzer gyArdt Aradanezek as utdd Allamok terdletire ke- , rilltek At t61Unk..,,, ? trianoni Magyarorszdg vasszerkezeti gyirAea 192. evben a legmdlyebb ',antra stAyett, a beesUlt fissztormelds 6.00" Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ? Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 42 t.una leh-tett, melyben 750 munkAs volt foglalkoztatvao Az ?,rsz4g maradt; gydrak kdziil is meg a Liptdk fele 1927-benOtis- tarcl4a 1926-ban Lepter 1935-bent valamint Schlick - Nicholson in megsztint:-?k, Oetl gydra pedig a vasszerkezeti gydrtdssal felhagyott 1935-ben, tekintettel a osekely szilksegletre. A trlanoni Magyarorezdg lansan inlet felooeudott,is- mdt emelkedett az orszdg sztikseglete vasszerkezetekben ugy, hogy 1939-ben a megmaradt gydraink mend meg ujabb negy gydr ldpett es pedig3 Stieber-fdle dpitesi ds ipari rt, Budapest, Haas ds Somogyi vasszerkezetek gyara rot. Budapest Rossssmann-Sarmatta gdp es os6gydr ret.Budapesteve- Herz Jen6 gdpgydra Miskolc. Az eme1ked6 temples 1939-ben 15.000 tonndra beosiil- het6, melyndl tlag 1,500 munkds lehetett foglalkoztatva. A vasszerkszetek gydrtdsa azdta is emelkedest muta- tott a visszaosatolt arszAgrdszek szilkseglete miatt is ugy, hogy 1943-ban el4rte a 200)00 tonndt is kdrUlbeliil 20000 munkdot fog- lalkoztatJtt ennek gydrtdsa, de ezen megindult rohamos emelkedds ,p1s5evbon az id6kozben bekdvetkezett hAborus viszonyok folytAn fellep'S nagy szukseglet kdvetkezmenye volt./:Nagy mennyisegit han- ? - 4s, v3sati hid kdszillt:/ A vasszer4ezetet kdszit6 gydrak szdma id6kdzdnk4nt mart a vasszerkezeteknek kis mervben7a18 gydrtdsdhoz ,agyJn kves gdpi berendezes szUkseges ds igy conjunkotura eae- ?gydr vdllalhat vasszerkezeti munket. ViEIZOrit z ugyne- -rezett vasszerkezeti nehdz ipar amelynek kdpvisel6iiil a Mdvagot, Magyar wazgon es gdpgydrat ?a Ganz gydrat adhatjuk meg, a kel- 16' 34pi 19rendezeseket magdnak beszerezte. Ug megemlithetjUk, 'logy nagy vaeezerkezetek elkdszitesehez meglehet6sen nagy rrwkok sztiksegesekl amelyeket kis gydrak nem keszithettek el 6..10 iv conk hirob nagy zydr0 de ezek kiflzUl is lenyegeben kett6: a MAVAG es a Magyar vaggon rendelkeznek ilyen esarnokokkal, amely- bn 100 meterndl hosszabb hid is keezithet60 mu gydrakban a siza- lid eg alatt kart az fly nagyobb miltdrgyakat elkessitenis ami termdszetesen a munka rovdsdra szolgel, Ezen gyAripar maga a trianoni Magyarorezde terUleters Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 an elhelyezve. Mlvel"a vasszerkezeti gydrak,tart6k. szogvasak, pr:Jtilvasak, sinek stb, hengerelt f4lkdsagydrvadnyokb61 dolgoz- nakf tehdt prosperAldsuk a meg1dv6 vas- ds aedlgydraink sorsa- nsk van teljesen aldvetve, s ezdrt vas ds aodlgydraink szUkedg- letdnek, anyagelldtdsdnak biztositdsa a vaaezerkezeti gydraknak is 14tdrdeke, P61eg szdnkinlydink ds vas4raiinvilnk mcgmaraddsa z szUkseges a vas ds acdlgydrak dletben maraddsdhoz. Sz4nb4nyd- ink binyafdval val6 elleitelsa pedig csakis sajdt erd6kb61 bizto- sithatja az Uzemet zUkkonds n41kiU, ezdrt a megfele15 nagystigu erd6k Magyarorszdgnak meghagydsa ndlkUl ezen iparok osak meleg- hdzi iparok forgalmi zavarok, nemzetkUzi bonyodalmak ugy ezen, mint az ozzel 6sszefUgg6 iparok megzavardegt, 36t teljes ledlli- tdsat vonjdk maguic utdn, e3tekintve attn., hogy ktiIfi1di behoza- tal eset4n grujuk new lehetne ve23enykdpes, ? Penti sz6banldv6 gydraint ma hosszabb /Mrs biz= -asan el vannak ldtva munkdval, mayet rdszben az cross jr5vdtd- el kdvetel, de meg a hdboru folyamin elpusztitott, valamennyi fontosabb vasuti 40 kozuti hidunki tonkretett mUhely dpUletek, csarnokok helyreAllitdsa miatt is teljes er6vel kell dolgozniokv Ennak pedig felt4tele, hogy vas ds acelgydraink rdsz4r61 a szUk- edges hengerelt acdlokkal folyamatosan el legyenek lAtva?, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 hatd: Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -44- Magyararsz4g Mezdfazdasigi Gdpadrt6 A magyar mez6gazdasig1 gdpipar kdt foosepartra oast- At/Olyan gydrakra, melyek a szarasan vett gazdasdgi gdpeket eszkdzdket dllitjdk 616, mint : eke, berona, azint6g6p, ce6p115- d-p, vW5g4p, aratdgdp, szecskavde, dar416 stbm B./ Olyan aydrakra, melyek a mezdgazdaedgi tamdkek ipari feldaizazdeara veld gdpeket de kdeziadkeket, bereildezdseket kd- szitik, bamermitmeissienDIAMIEVIrs. tahdt berendezdei tirgyakat de teljes berendezdeeket cukorgydrakf mezdgazdasigi ds ipari szesz- gydrak, kemenyitdgydrak* kanzervgyarak a bardszati ipar etb,rd. ere. Been /eirds 1eret4ben nem foglalkazunk a malomipari gdpek . sls berendezdeet gydrtd ipardval, nivel ezet kttlinfejlett gydri. part kdpviselnek, kUldn e cara berendezett gydrakkal, jelen'le- irdeban tArgyalt ipart61 teljPeen fUggatlenUl. Hazdnkban a mult dvazdzad negynevenes dveiben jdttek be kiilfdldrtil tdmegevel a mezdgazdasagi gdpek; Embereink eldszdr 4,degenkedtek t51Uk mert nem drtett4k a gdpeket, nagyan szdvevi.. nye:enek talaltik, az *Irak is magaeak valtak, hamer elramlottakf r6szint mert kezelni nem tadtdk azokatt rdszInt mert sakszar a- uk sem volt meztele16, elramlatt ,7;41; megjaTit6 szeren mun- ,144 mesaze fdlddn nem akadt 4s viii fdltettdk a keresetiiket a ,4yek munkIlljdtd1 I Ezdrt a gdpek Adlunk nem nagyon tudtak alter. jtidais Middn azutdn 1948-ban eltdrdltek a rabotatt az in, gyen munkit, ugy egy)osapdssal megviltezatt a helyzet a Op vAra 4 A felezabaditott jabbdgyedg vieszavonult fdldjdre, a mun- kaer6 teljeeen eltUnt ; ezen dllapoton csak a gdp segithetett, 1851-ben,emigr4nsaink tereltdk rd a figyelmet, s eJnek alapjdn 1852-ben jdn hazdnkba az els6 gftlakomobillal hajtott ce'4p18- 46p iftzek megindult a nez6gaz1a3dgi giyek hansndlata Magyar- arezdgan. Mind tdbb estipld kdezlet Ott az orezdgba. A helyzet ktldnben is javult,.mert a behazott gdpekhez betanitatt jApdezek Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 411045** voltak kaphatok, Megezap,:modvin a h,nzdert6kszdma, mUhelyak ke- letkez.tek ia gepek javitdea is kdnnyebb es olcsObb lett,Itt- hon egyrais utdn keletkeztek a gepgydrak a bels6 nagyardnyu seglet folytdn, Az itt eldillitott gdpek eldszdr kUltOldi gepek misolatai voltak, ehhez kUlkinben maguk a vev4k is ragaszkodtak. ? fe316dde kised megtorpant ugyan nehdny nem sikertlt Open a wisirldknak elveszitett penze miatt, valamint a gepek drdgatdga miatt, to a ming javuldsdval ds a odgex egyes,gdpekwepecia- lisAlddisdval nefis ceak megolOsObbodott a Op. A politikai viszonyok enyhUldedvel az 1857 evi gezdasigi kidllitdson Mr 39 "gydr" dllitott ki gdpeket.1858- ban gepraktdrat, u.n. " gdptdrat" dllitanak tel kUlfaldi gydrak lerakatdul. A kUlfdldi meagazdaedgi gdpek fajtdi rohamoean sza- porodnak, megindul a hazei gydrtiss a MAVAG, a Hofherr * Schrants, majd as Bled Magyar Gazdasdgi Gdpgydr R.L Budapesten. %films Mosonyban, a Besicai Vasgydr Resicin, Ganz gydr,Graepl Hugo Budapesten ?vegill Weisz Manfred2t,sepelen is megketdi a meagazdaedgi gdpek gydrideit, azonkivill mitfig szdmos kisebb, fa- leg videki Uzem. A mezdgaZdaedgi gdpgydrtds fejl6ddse 1913-ban eri el csucspontjdt. A gyarak rdszere szUkedges nyersanyagot, mint fdlkdez drut:Didagydr. 7,61yomrez6,_Kodzsir, Basica es Ozd szal- litotta. Gydraink kUlfaldre is azdllitottak mozOgazdasigi gdpe- ket. A fejl6d4st msgakasztotta as (312,6 vildighaboru rise, majd as elveszitett haboru utdn 1922-ben a megosonkitott MagyarorszAgon a szUkseglet es a tamales is a minlmumra ?eft- kent. As ezutin megmaradt gyaraink u3b61 megkezdtek foko- zatosan a gydrtdst, olyannyira, hogy 1929-ben?a tamales mdr meg is haladta as 1913.4vi termeldst, Az igy felszaprodott kdsz- let 1931-.01 1935-4, a vildgkrizis ideje alatt kerUlt eladds- ra-amikor is a tamales majdnem teljesen ledllott. A kavetkez6 dvekben sem indult meg nagyobb tamales, a gazdamorato-rium ti penzhhidny folytin, ezutdn pedig a mgeodik vildghAboru el6k4- szUletei miatt a mezdgazdasdgi gepgydrtis hdtterbe. szorultosert e odlra nem tudtak a gydrak elegend5 nyersanyaghoz jutni? Az 2942 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -46- 48 1943, dvekben a visszacsatolt orszAgrdszekkel nagyobb Uzeti lehet8s6gek nyiltakb s8t a mindjobban fej1646 48 kiiltdlddn is elismert jOhirndvnek drvend8 gdpek irint a killfdldon is igen nagy 4rdekl6dds mutatkozott, a keresletet azonban a hadi ipar miatt nem lehetett mar kielegiteni. A mez8gazdastigi g?ipar sokszor nem jelentke- zik kiln iparkdnt, hanem a gydpgyArak keret4ben, nines is r6- luk Milan statisztika vezetve ez4rt a termeldsi adatWc csak hozzdvet81egeselv Az 1913. dvi termeldsi adatak a kftetkez5k le- ),ettek: kb. 50000 drb.kUldnfdle gdp, azonkivtil ktildnfdle kdszti- lekek kb.3000000000 korona drtekbent 5.000 munkds foglalkozta- tisa mellett Az 1920-1922 dvek szdmba sem vehet6 terme14se u- tin felemelkedik a termelds ugy, hogy 1929-ben nagyjdb61 alyan magas mint 1913-ban volt? A bekdvetkezett vilagkrizis lenyegte- len termeldee utdn ismdt emelkedett, az 1942. 48 1943. 4vek ter- meldse kb, az 1913 dv termeldsenek harmada 4s fele lehetett. B./ Mez d d i sr dk f d oz8 6 Hdrom gydrunk volt a mult szdzad v4gdn, melyek mez8- gazdas4gi termdkeket iparilag feldolgoz6 gyarakat berendeztek, Ldng L,GdpgyAra Budapest, Rook I3g6pgyira Budapest Magyar Vegyipari Gdpgyar Budapesten 48 meg ndhiny.kisebb gyiro Forgalmuk 1913-ban kb. 3,000.000 koronat tett ki, a foglalkoztatott itlagos munktisldtszdm 500 f8 lehetett0A fOldi ipar a szilkedgletnek csak kb.60 %-.?birta fedezni,f8leg szdrt, mert a cukor ipar a ?soh gydrakat szerette el6nyben rd. szesiteni. A vilighdboru uteini csonka orszdgunkban, noha a gyd- rak szdm.iban nem tdrt4nt csdkkends, a termelds er8sen visszae- sett, f8leg az orszag megosonkitisa kdvetkeztdben e156118 kisebb shUksdglot miatt. Ezen ipar ldnyeges fejltIddst drt el azutin,noha a gydrak szAma nem vdltozott, ezen fellendtilds elsosorban a fel- lend:Ult konserv ipari tevekenysfiggel fUgg desze_ Az 1930-as 4- vi.kben alakulnak az els8sorban paradicsom beAtrit4s4ve1 foglal- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 koz6 gytimdlos ?fftelak konzerv gyarak, amelyek tulnyomdan bel- Main szereztdk be szilksegletilket 4s osak 3g4ssen ktildnleges Opeket, mint hengerszarit6k3 poflasztoszaritft stb.jdttek be kil1fd1dr6101939-ben, a trianoni Magyarorszag utols6 4v4ben a termelds mar kb.nyolo milli6 pew% tett ki, 800 f6nyi atlagos munkasldtszam mellett. Bzen fej16dds azutin az ujabban visszaosatolt or- szagreszekkel sem lett 14nyeges, mivel a visszaosatolt reszek el voltak latva j61 berendezett konzervgyarakkal /sUjviddk:/ Az 1942 ?1943 4vekben elert forgalom pedig mar inkabb osdk- kent6 .X;r1.1';4 tendenoi4t mutat, osdkken6, Itunkgs14t8zam mellett, mart a haborus szUksegletek miatt ezen iparok szdmara mar osak mersdkelt mennyis4gben utaltak ki nyersanyagot. Mez6gazdasigi orszig 14Vin e1s6sorban Magyarorozsig, ezen iparai nem osak hogy fenntartand6k, de okvetlenill a psi*. 86gletnek megfele36en kife3lesztend6k lesznek A vagrehajtott fdldreform tdmardek uj gazdat illitott be a fdld me114,azok4ak korszerU es a kis gazdasagok resz4re szerke010-0120*1 mez6gazda- sagi gepekkel ellitasa els6rendii feladat 40 rendkivill Wires Jet A fokoz6d6 termelv4nyek ipari feldolgozasa, tartusitasa jab61 megfele1C berendezesekkel val6 ellatas hason16kepen nag., fontossaggal bir. Mindent meg kell tenntink ezen iparaink fellen- ditese, kidpitise 4rdek4ben. Ennek nyersanyaggal, fe1k4sz ter. mekkel val6 ellatasa u.m. faanyaggalvas 6s ae6lokkal aletbella. Oan fantose tehat a mai orszag terUleten maradt,swarak teljes i.,..a6telaa 0634061 a vas ds acelgydrainknak a tez6gazdastigi Rya. raink reazere tortda_ terme14as -is megem1itend6 minden eszkds- Juiartiii_aia-k-sz4nnek,.arooel. f?l val'! cllattisa rezeirkre biztositand6 v__ t$1ienkez5 esetben ezen ipar a m?ni versenyben nem lesz dletkepes as a hazel sztiksegletetmer fogja tutai ellatni. holott mar a kiaftildre is ezdilitott_ Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 AM Approved For Release 2004/04/15 651A-RDP83-00415R002300020001-2 r- ar MAGYARORSZAG NIOZDONYGYARTASA e Ani Vas A G4 dr al: .itt* A magyar kormAny a vasuti kftlekeddenek az orszdg szempontjAb61 vald fontoseggAt feliemerve 1868-ban megdpiti az 8136 illami vasutvonalit 68 az orezdgben r ezem ld6kben meg14. yS magdmvasutak melli dllitja egyik legnagyobb intdzminydt a Ma. gyar Illamvasutakato Kdt 6v mulva 1870-ban a magyar llam dtveszi as akkor valsdgba jutott Gillain AA.* eig dltal 1868-ban ldtesitett Magyar...Belga Gip- 48 Hajodpitigyarat Budayesten. A gydr hivatva , vcat a mosdonsgyirtisnak az orszdgban val6 felviteldre is a kevds- sel azelott ldtesitett Magyar Allamvasutak mozdonyszUkedgletdnek fedezdsdre. A gydr akkori oime ICKiroAllamvasutak G67- is Koosigyd- r,, volt de kiinduldpontjdt kdpezte a mai Magyar dllami vas-, *lea 48 gdpgygraknak, mely azOta gydrtasi agait a mozdonygydrtdsokon ki- kiterjesztette a hiddpitdsre, gazdasdgi gdpgyartsisra* autdbusz ds teheraut6gydrtisra, traktorgyirtdera, v?il a vas- ds aostaydr- .. 47Anra. '1872-ben dpitette a grr as els6 mozdonyito 6 b t me 686 id6 6 tri A mozdomygydr litesitisdt nyomon kevetette a sdihe." iyek fokozatos kidpitese, uj mthelyek l4teeit4se is a sserkessti- si iroda feldllitisa A gydr roviden eldrtz, hogy mozdonyalt *alit tervei szetint, sajdt milhelyeiben teljesen e16dl1ithatta, MeSpunki. 16 mUhelydn is szerelddjim kivUl volt kaziamtihelye, vas- de fimen- taddje, mintaasztalosmithelyeo-lemezhajlitii. ds kovdosmilhelyetvala- mint finyesimUhelye: Oydrtott rendes ds keskenyvtigdgyu mozdonyokat is bekapcsol6dott villamosmozdonyok gydrtisdba is, melyekhes sser, kaseti rdsst szillitottao As els6 vilighdborut mege1fis6 dvekben iptilt as u4 megmunkildnftely, melyhes uj szereltesarmok osatlakozott, as uj ka- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -49- admmlihelyt az u3 vas- 6s fdatintdde es az uj assztalosm6hely a minta= ,raktirral. Vaeanyagga1 veld ellitissirdl- a vele kdzUo igazga- tis alatt 6116 vas- de aedleivei gondoekodtaks a vajdahunyadi vaeolvasztot a 1461yombr6e6i vaegydz. a kudeiri vaegydrak is a ,didegyori vas- de aedlgydr, A vajdahunyadi vaegydr gyalsiri viddki vasdreet dol- gezott fel de ehhez petrozednyit valamint lupdnyi ds kUlfoldi kok- 'mot haeznAlt. Nyerevaseal litta el a znyombrizdit valamint a dide- gydri vaegydrat? A sayombrezdi vaegydr szalitotta a mozdonigydrtdo- hoz eztikedges kazin- de keretlemesekett finealemesekett ktildnfile -Aseveket is horddrug6 gyirtiehoz a rugdaeilt. A didsgy6ri vas de acagyar kUlbnfdle hengerelt a- nyagott aed16ntvdnyt, kovdesolt alkatrdeztt ezegeeeet 4s nyers esa- vart ezillitott a mozdonyok gyartiedhozo A kerdkabroneeokat a ressicai vas- de aedlgyir kdszi- tettee A gyAr tbrtinetinek erre az idejere kdt f611exv.:104e *elk. Az e1s6 1895 de 1896 ivekbenb a mdeodik 1909 - 1918-it tartutts As ut6bbi esueepontjit 1916.evben elirtet amikor.300 mozdony kdeziilt agy dv alatt 18.300 tonna eulybam. Az ele6 vilighdborut kUvet6 trianoni b?kek6tdaben plf,gvont uj orez4ghat6r a megmaradt r6est61 eleeatolta a vajdahunya- vaeOlvaext6t de a z61yombr4A619 valnmint kudeiri vaegydrakat5 .obsinydikkal de kokszoliera alkalmae ezenetterme16 binydikkal gytitt. A megmaradt didegydri?vas- ds aedlgyArban liteeUltek ezek pdtliers kti1iinb6z6 berendeedeek, mint kit nagyolvaszt6 durva de finathengereorr, abrones- de keratirlIsa hengermfL. valamint a rug6- fte6l gyirtiedhoz eztikedgee berendezds. A meg1dv6 kov4c2miihely meg- hagydea mellett egy teljeeen uj kovdcemtihely is -1,Lest1t A di6egy6ri gyarhoz tartoz6 barnaszinbdnydk fede- zik a gyir es6neztike4gletit, de az dreot de kokezot kUlfbldr51 behoznia* A trianoni t6kekotie utan vzdonygythtdshoz ez4,0 edges ?csevek kd8ziteE4re a ce(1.116 ItT7: 1 04'c rendezkedett te? Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Az idea vilAgbaborut k,tifvet2eati laivet6 eselo!zyek- hes tertozik lag, bogy a megettill6 rov614. oseratok * mozdonygyar tObb mourn magatirk416gepit ltazerelt4 is -elvittik A triarioni bikekdtis ut4n a Magyar illamvaautak v, -nalainaksOossOla 22.081 km-r61 8.364 km-ro esdkkent, 112 urazig mops- dony.aatikaiglete Oval alatta volt a gydr teljesitiflapessiginok *girt a bikeicUtieben a Jugoszidvia ressire a termissetbas telle- sitbsti 36vdtt.1kOstitt gOsmosdonyok is szerepeltek. Tlyen res.- Maier. Osesesen 113 mozdony keriat lemillitisra 5.239 tonna suLy- bAn. AS ipari pangas milypontldn as indiai dllamvast.tak rissire mosdonyalkatrissek szdl1itts0 vAllalta & grir. Toljei gaz- kasinoks gOzhengerek? kerikpdrok +S vezinymti aikatriszek kertiltek ezdilitiera. X aegreadoldsekkel azoaban afte3yeit eeak rissben tad- ts foglalkostatni. A mdsodik vildgbAboru a meadonyesiiksigletet as or-, SX4gban ismit fel!okozta. A legnagyobb tel4apitsidny 1943 oivre esett 94 nosdonnyal 9.481 tonna sulyban. holiset 1946? 4aaudr 4 hdboru utolso iviben a gydrat tabb 1gita? ds vdroe ostramaker pedig sok ttisirsigi taltilat irte. Alm* kdvet- kestiben rembeldsok 6. ttiskdrok keletkeztek. Az irodaipUletek 36- r6sst megeemmisilltek, a mftelyiptiletek romboldsokat is fokepen te- tftirokat ssenvedtek. eipberendesisben is estek k4rok. A vdros ostromakor a gyAr bessiintette tisemit. 20 4ap malva asonban 1944. 30=dr 19-6n inset* felvette a munkdt. A romek rieabeni eltakaritisa? valamint as dramssolgdltatds megindu- idea utin oross katonai paraneenokedg alatt 1945. auguastym 4-ig frort megreadaliaake* dolgosott. +1 it4ful ktivetkeza oldalon/ As elkdvetkeza evekben a gyArnik nagyardnyu foglal- hoztaidsa less. Orost'Mvititelre 570 mosdony szdllitande 1950-ig JugoszIolva 252 0 1950 esele4lov6k 65 1948 " rise4r* 900 " 1955 " Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -51- - _A szillitdsok lebonyolitdsdhoz megleve gdpi be- rendezdsnek kiegdszitesdre vi ez4kei4ge bogy a jelenleg kboha- 7 mazdonyt i1tev6 gydrtdei kapacitiedt mqeclelden fukccni Vas- As aoelszilkedgizlenOs fr,:41.3e,i,ul a gydr kdpen a 116sgy6r1 vas- es acdigygrm, Irsebb mdr- tdkben a Risamurenyi es Salgetairjin- m0-t, ,,hezt ezek szellititedban A osaveket a csepeli Wales Manfred gydr fa sz41- litanA,V116nleges kazanarmaturtikat, vat a kendehez.szilksesee kdsztlekeket ds szerelvdnyeket a Megyal tptika; Mwfc-k t:gjdk gydr- tani AZ tinmUkUde rekberenlezde a telefongyArban r kestiiinien- Atinfele aldrendeltebb keszUldkek, berendezesek, aaka.trdsses ds a. nyagok ea411itea ugyanosak a belfaldl gydrak, tiSemek ds oegek r4. szdrol fog tUrtennl, melyek a gydrn&k dveken szalitei ds ezek?old- 411itisdrs berndezdssel birnak, A NAVI,G-r 1civ1-11 hazdnkban a Sobliok:Nikolson ds az Orensteln de Koppel foglalkozott mdg mozdonyck gydrtdsdvsl ds pedig keskmay nyomtatdsi kivitelben, 1116bb1 cg it keztudomdsu r4 Game dltal 1928 ti3dm felvdsdroltatott. Az Orenstein ois Koppel vissont a legnt6bb* idokig foglaikozott mezei 4e bd-nyavasuti moz- douyok alkatrdszeinek gydrtdsdval, eft terbevettUk azt, bogy a je- vat4telben ez11tbd6 keskeny nyomtivu mozdonyok gydrtisdra e a M4VAG-01 r44 egyiittmlikUddsbe fogjuk vonni- Segemlitftk vgUhogyozcLonyok as e3.3z6 vi40.41.1cru utini jugoszlav Oviiteteli szdllitdsok sordn a L_J1?e ytir rt, fk;glalkozott, as Allamvaeutak f6mithe1ye1n zjrnii keekeny vigdn;- xl,n,lonyok gydrtise- val & 30as dye* AtesUlt Va6utfejleszt6 Kft,fpglalkosik, k:-.,vett5en a fezrszttnett szerz5destjt sz-ed6 erviz j3vitetei Vriesit4p, m:=donyok gy4rtdedi ke71tf.- meg irtale- lyPkbou tiritft alait volt revdes ny:41tivvm9;Aoilit.7;;:nt.kurc nyomtdivra val6 4talak1t4adval,1145 ev v4g4ig tztseol IC nozd'onyt ezill.itott el, toviibbi nyvle mozdony keszerl az es-- PArhuzamosan keekenyvdednyu mozdony la elkdszlat, 6E. nyert e:szsillitgst orosz Ovdtetelre, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -52. *47* 1873 1874. 1875 1876 1.817 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1084 1885 1886 1887 1888 1889 189.0 . 1891. ? 1892 1893 1894 1895 1096 1897 mate 1899 1900 1901 1902 ?1903 1904 1905 1906 X907 1908. A1 Mk jaiskti 2921 1922 1921 ? 1924- 1925 1926 1927 1928 1929 da aulys? Darabe? Tonna. ar b ht,e4MOZLICNYOT, tr. Darsb,.T owls, ,--3170- 1.910 247 114IX) ,0 7 330 1911 250 124,300 2 70 1912 274) 13500' 4 80 1913 203 15,980 ? 3 60 1914 278 150550 9 300 1915 187 9.980 3 300 1916 308 16-4300 .7 ' 180 1917 215 14e350 10 280 1918 141 8 .> 000 13 420 1919 35 2o1C2 26 ' 760 1920 32 2,304 1010 1921 70 434 i 4 980 1010 1922 1923 ' 90 69 50357 3..382 22 763 1924 -42 2.204 37 . ? 980 1925 37 L371 49 23.30 1926 34 1., 339 ' 49 1500 1927 9 412 '? 52 2320 1928 . 30 1.067 77 109 3240 4180 1929 1930 66 RO >up 3.705 2.c320 115 5220 1931- ''' 28 2.100 171 . 6950 1932 14 519 173 6920 1933 4 163 139 5950 1934 3 305 140 6250 1935 10 098 107 4960 3.936 5 141. 90 4380 . 1937 6 157 :93 4728 1938 19 566 74 3713 1939 9 343 61 2980 1940 29 1904 44 1.657 1941 31 2094 52 2150 1942 70 4740 62 2288 1943 93 9409 106 4387 1944 76 7935 152 6520 1945 16 1018 107 940. De2111) ovititelre 8 '11itott ara issU 8. eulya? Toitria? gv? 71/0 at . . !curl, 00! ."1". WO. 2 4.1 Sib Sr 40 !mob 40! 83 1.161 44-414 0 Oil 1930 1931 1932 1-933 1934 1935 1916 1945 21 14 .?V. 4 16 1053 706 163 ma !OW /A! 1018 4 2073 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 VILLAMOBNOZDONYCK, itv Partial , T orma Lev Dana Tama, 1903. 3 .',402 2 1903 1904 1995 1906 2 1907 2 19ce 1909 ltie Jai) 1912 291) 1914 1,1 S 1116 19,17 ? 1918 194 q 2V0 ge,921 IV am et- or* Or- 7 ? 132 *t3 80iWz 24 ....-- ....... 1925 7 164 lso 3126 eft ..1. erNir 19 2 7 12'2 1928 . ,. 2929 ...... 3.., 123 1199 3332 3 di.l? 1 ......., 51 ,..., 1934 16 1180 29J5 6 .,...345 7 IS 3.6 1937 4. Z55 493e . 411 999 13 1 , VA ea 1 60 139942 .. 43 ..- 1 ' 5E 72 1944 1945 . ?16.11. Mr or Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Az ivenkint gyartoit goz- es vii!orrectsmozcionyok NAVAG dorabszarna ?stliya. 00,46 300 Tablazaiban tisszefoglatia az adafolcot a 40t 910. szeintis rajz tartaImazza 137 40-911 POO 100 Toone 00 Go 45.o 4a000 ' 5 00 i , - 1 1871 1881 18.81 19oi III #921 teiXcv vow/ tick a givvosionyam, a rromakil riedik or &taws Ar;grdoeyextrer romaIkorik 1931 441 audafiesit, is4c fovIveie f7. a "1: ?-,/.4:-/-t-1-4.4., Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -55- ItikalTAR J10. jiki_tazikettP 'PAL Vap.4rarszsigmhsj&ilitIlper ig r4zI.Iiiiltre to 1,iinthi* victims, 4 1p104gatai Virp4naiglitiosnAfittttAzoklint 1400, Apardg is igen fe3141% wit. A* arazgg terUittir sodwAtt mafto:v r.:0*abtt, 11:zwit kdzaft jPlent4z4g4n41 forrs a' legk:Iesolkod!Ab is ujpe'AlIt kik6leeea-ottlt,r41z6n 4"e. 3,111,Wogl tolyande Inktarys-Sertita*Ma -r-Ott*.***44115-7sA- Jgely, mely.,!t 1815-1Ien it.-?enich haldskapitAny alapvt;rt.t.?/1 la1lant:1841-ten a Nickaien gy4zt.ta1a3d..m4bz kjetac,/ ? ialatok te.i.jialt5k4pezet?g4nek 411 3e1eat834g4acik meg4A414athre je, len*Oihogy.a haza). eatikzegleltlatirellt adol-Oreiag'4- legf6k4per. haXX4ni,arszlitok ia-ki 4Tudt4k $11:4gi4enic A erhaj4 feltalilAsAval a magYar '141,1441,-6 11Pr." 14411Set.e14 kertiltig4 1rie4pitt5 tizemek jelentZeige folo0a0460i, fs415-440*,4a 'sok litsawilVmlfegialtAtto1datgrazemek,l, Az ? 35 Xvigetr,p60,44idt aiqVuok ?Aotieliom neve a poosi Beral.art Antal 4pitlite meg sa4t t.:;e41 azerint. 181?143,44e**? A- glehajd je1ene4g4t feiterterve gr_3%4chemyi az akkari idakAak megfelelb hajdgyeir 14t-!att4e4t adrgettov An- Aea_ercAm4nyek420-az E1e6 Cedezits KAr. gzab DunsezhaldsLet hirsssAg 3834-an Magyararezagcm eipitette nog 41$ '1St! 4U0_.12?. ? ba:p5gy4rat, jelinlegTil fehn.11:0 dbud,i halagyiraz. .4a 014. erdrylag lgon gyarean egy tiv mil7vai 2837-ben ktisittlt el 4s az !rpsid nevet %stiti. Az Alc5 bajS ,.,Ljeeen fdbal k4.16111,14, ? hajt6g6pet de a icazaAA Ang.:aarcz4061 szialitottAk A. gytir rare ti!.re jelleavVhogy air az oleo 4vekban 200 aunkitet roglalkitata- t,:ttt: ami itblgon ea itften ez,okstlan nos, saga vat. A gyir lout Met** ankd4634t muteCia az t hogy 1839.40-ben va3hajdk 4pit4- e4t kezdte meg. a hajtdg4peket 44 kaaisekat aimban mindig An- 444.1xsz4061 aseillttettlik, Seek voltak az sled veabol kesziilt ha46k a Dundn. 1841-ben a gyArben dpUlt az else hazsi g5zg4p, malynek te1jasitA4ay? 30 LZ volt, 1043...ban pedig az *166 koala Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ..256^AD bererde26e 1S41-t,51 kezdve a hajanak minden alkatraeze mar az 6buda. 6y4rban ptUt A gydr gyors alemben tovabb fej15dOttAx 1848-ig mar 42 haj?t pi tett 44, ezeket karban tarttta, Az a.-- kalmazAtalt 1etszam, ekkor mar 700 f6re emelkedett. A tovlbbiak- ban a fej262ast jellemzi_ hogy 1848-t61 1867-ig 76 szemalyszal- lit6 48 vontat6 hajdt, valamint 121 uszalyt epitett? A haj6forga1om rohamos Oveked4se a haj64pit6 ipar- nak ujabb lendaittet TObb ujabb kieebb azem latesalt,e- , zek azonban csak uezdlyokat 4pitettek. A maaadik hajogyarat 1860 kdrill Hartmann Jdzsef apitette amai Kossuth Lajos tor belyan, melyet kesdbb a va- ros ferldase Watt kanytelen volt eldszar a "Szunyog" sziget-: re, majd k4s6tb az ujpeeti !AM pesti partjdnak clan r4szaref,a jelenlegi an Haggyar teraletenek deli raszere ittelepiteni, Bz a gyar 1877-bea a "Prager Masehinenbau A.G." msjd 1890-ben a Magyar Iparbank Alta./ alapitott Danubius. magyar haja- as gap- gyar r t tulajdobaba keralt , 1873 kUral Jateealt a harnadik,hajagyar a "Sehoe- nitthen R fele ha36gydr1, g4p 4s kazandpitkezoisi int4zet " a "Szu- nyog",szigettu, amely 1877-ben as ujpesti dbol pesti partjira telepalt at a jelenlegi Ganz- Bajogyar teraletdre, a jelenlegi hajdaplt6 telep he1y4re, ? 1877-be3 Hartmann uj hajagyarat alapitottrugyan- ceak Re lajpee-ri 7Atlben a pesti part 4szaki raszen a "chle- nieben" gykr tdszzadeagaba, a jelenlegi Ganz-hajagyar terd- letiino* 41 r.$24re: A gyar eimet "Hamann Jazaef Haj6- as 44 ',3f4.-d-piia 4 baZEti de balkini hajazasi villalatok hajaparkja- -c,, r4sz4t a, megviltoztt viszanyok mellett is v43- tr4zatlartil a magyo- gyarak 4pitettak Kalfbldi rendel6k )-5ztitt els6 hel$Gu gc.ri..zok IrLitak. A banani megrendei61t mellott ne- w ,,,11111.1at1c is Jtt rendeltak meg uszalyaik nagy reszat 6s ati ja,44t4,4tt41c hi.joikat A magyar gyarak iletkapessagare jellelwa krzigy e fejlOtebb iparra1 rende,1keze allamok gyarai. Val Zig az.. 1873174 gariasagi valeagoe idakben is versenyt tud- t2k tartahi es az Arkialakitaara Unt6en tudtak kihatni, 1S9).-hen a Hartmann ?Seoeniohen gyir fuzionalt, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -57 1896-ban pedig mogtbrtint a fuzi6 a Danubius gydrral is Az uj irdUslat CiM4S " Danubius-Sehoonichen-Hartiiann egyeltlt hajo- do gipgydr LTG" A hazai folyamhajozds robamos fejloddonek ?red:- minyektipen 1895-ben a Nloholoon-gydr dtrette az 1815-bPo alani- tott Hoenloch fdle h j6pit v11a1atot, mely wIatin Iriohelson eip-twaggon do bajogydr LTendven maktidott, A Magyar Polyam de Tengerhajdzdoi R?L1894/95- ben teprtint megalakitdoaval a hajiipitdo tovabbi fej16d4onek in- dult? Az ipitisi program vigrehajtdoa a gYdrak kapaoAdodt ma- nem toljesln lekdtdtte, Az akkori teohnikai fejlettsignek megfc- 1o16 nagy szemily8zt11it6 do vortati gozdea dpUltek. Emlit&,re milt& hogy ugymnezen dvben a DOT ibudai gydra a teslepit korsze- rtt gipekkel kiegdozitette do ezzel akkor Buripa lognagyobb fo- lyaml haj64pit6 gydrdvd valt..131.Apj, alliggia.A.amula.lealAULLatallaisko Ezutdn a bajoepltdeben ndmi visszacs4a muta- zik, Ez azonban nem jelentl a villalatok milszak) tevekellys4g4- k ceokkeniait le, mart a pang da idejdben nagy felkdazUltee- got ig4ny16 okjektumok dpenok, EmIltdore mdlto! bogy J899-ben a Danubiuogydr Oroszerazig rdazdre 5 drb,g6zha36t 4pitettrae7y - ken mdr villamoovilAgltdat alkalmaztako A magyar hajiipitis magom fokdnak de a vallaiked- ni kedvne4 eredminyekdpen a Danubillo-gydr 1906-ban Fiumeban ha.j6- gy4rat alapitott is megkezdte a gydr ipitkeziodt. A kit bajOgydr reladatainak folytonos ndveked6oe mzUksegessi tette, hogy,megfe- 2e16 nagy gdpgydrral egyeettijdn Igy Vitt litre 1911-ben aDanu- bito do Ganz gydr fusiija. A vAllalat oime0Ganz do Urea Gdp-, Waggcm- do Hajogydr R.T0" A Missal 10 dvl codkkent bajodpitdoi tevikenyedg 191I-ben ujabb lendUletet mutat. Mindkdt hajozdei vdllalat AFTR do DOT/ ujabb korozerti szemily- do tehervontati haOkat dpitte- tettt de tdbb haj6.4 do egy4b uszimUvet dpitett a hadoereg ie. Az '106 vildgbdboru alatt a bajodpitio Uttme to- vdbb tokoz6dott o mind ememdly- do druszdnitdora, mind hadiod.. lokat ozolgdli hajik, illotileg uszistiNek dpUltekz, As e1s6 vilaghAboru utin a haj6k illetileg uszi. mUvek ipitdoe nagy megtorpandst mutatott, Az ele5 6vehben a gyd- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 isk Wadi's ?oak s Mrm4kesdstt ba36k WO:misere asorilkOw tott? a nal7 PaAgAe id6szaka 1924-ben kes46d6tt is 1933.4 term tott. A vAllalatok *son 146 alatt hajdk javitioAval, SevAbbi irttv 3dnb6s6 kasin* is asAlliti 'ber*Sissesek kiseitisival foglalkosd, tak. Ebben at idistakbk"ilert4nt'aSohliek-Nleholeon gyirnak 6ans-sylirba vaI6 beavaaAsa, atelynek f6 oka a terms1401 essk6- SOk 16bb.kihasznAlAeAban karesend6. Amlitisre m42t6, bogy a Schlickkalson air drallAisiabdiss-alatt ipitett haj4knak is mAs ues4milvekAek 2/3 r4.1.4144t e %fatal illamok riszirer 1/'3 riazit a hatai villalatok-riesire kieslt*tte. Avogis idejgben vet6ddtt fel komoly fOrmiban aDuna-etengiVali46SA8 itrAbliskijap *ell grif .tkaiehenyi Istria 6ta-t6bh_Uten, deAttilOAdeau aa 18906.wes ivek nagyvonalu hajAdpitibi tevikanysieelefiratabtodig a villighdbo- ri aialt merUlt f1 Akirdis ve.uulMinfosotait kUlbub4s6 tervak alkissitisel'at a kivitelezieta adhitY Otaw" "gt"1t,4nt*Nr' netaf uj hajd-tipusnak a meetermtias a folyami h84414$ tOrtine- teben uj torazakot nyitottotart easel lehet6v6 vAlt arinyleg_kie *arta:nal= haj6kka1 Budapastra tengerentuli kikdt6kbe AtrakodAs alkel Arukat ciz?tani. i11et61e Budapestta tengaren 'caress- tul mA0 fo1y6k mentin koretkedelmi kdepontokba ezfl1tsxti1 Asia-- gyro% hajoiparmiltin Masks lehet as! alirt eradminyeire. 1934-t61 a vAlIalkosisi kadv nFvekedise k6vatkestiben a hajdipitia terin ujabb lendeat kezd6dOtt, at 1934-t61 tovAbb fokoz6dott. 1934-ben alkiezet as e1s6 Dunambten1e1'jA196.ha36. 1935- ben Wig a mAgodik. Emellett nagyobb ssAmban tank-hajatvonta- tAhajdria mis klaebb usedmilvek ie kissUltek. 1937-t61.ulabb na- gyobb magrandelisekst villaltak a Arirak 4S aors ttomt4n kiss61- tek nagyobb teljaeltminyU stemilyszi114$6 is vontat6 azint eagdpes, riszint robbandmotoros hajtissal, Essftkivel,t6b6 ever tonnAa uatily ia dpete A kdzben kitdrt vildghAbOru a 041.- tie Utemet tovAbb fokozta 4s .4,.arra ipUltek.c.ktilbz6 Duna-ten- gergrAp valanint folyami ha36k. A vilsAgos id3k ellsndra a ter- oat munkik t)vAbb folytatodtak s snnek eredminyekipen a ha4Z4.- pites,ujabb Allosdahos int, gegval6s11t a tbbb ezer temmis hajdk ipitise._ Az ele6 tengerjAr6 had 1.943-baby timisodik 19444v eie- jin kissUlt el. 'A mdsodikvilighAborukaiiasStstifi3autAn magYar 1104 - Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -59- dpito ipar uj feladatok el6tt ill, Riszint eleget kell tenni c. hal6k is ma uszdjirmtivek szdllitdsirs vonatkoz6 jovititeli kd- telezettaigeknek riezint ulra fel kell ipiteni a magyar ?h Asomezidos illamok haj6zisi vallalatainak majdnem megeemmistilt haj6parkjit* -t Ahhoz azonban, hogy a szomszid dllamok haj6park- jdnak ujraipitisit is gazdasigdnak ta1pradllltes61. a jcS szoms-A- di kt,te2ess4geinkb61 is gazdasdgi 6rdskekb61 k5foly6lag villal- ni tudjuk is emellett orazdgunk ujraipiteeit elvegezheesilk, a hs- j64pit6 iparunk fokoziedra van szUkeig, killOnakipen akkor, ha a DGT obudal gyirnak.mint nimeteknek min6site,; villalatnak szerelisivel is a Szovjetunni6ba valci elazillitdsival kell szimol- ni A haj6k epitesihez sAkeiges anyagok szempontjdb61 meg kell emliteni, hogy a vas- is fimanyagokat a hazai gyirak eld tudjik illitant, a faanyagokat a hatirok szilkitese kdvetkeztiben ismit a szomszedos dllamokb61 kell behozni, ami a jelenlegi 68a kdze1- ,:v6ben ie ni4g virhat6 nehizsigek miatt a gyartist nagymirtikben A magyar folyami haj64pit6iparunk mindenkor is minden tekintetben tanusitott ratermettsige is iletkipessige feljogosit arra a remenyTe., hogy a 1?ihcirV is megold- hat6 feladatoknak eleget ttld tenni is tovibbi fej16d4eeve1 ismit ilre fog kertlnt Az 0186 ezhajd Uzembehel;iezise (Sta iplilt folya- mi hajok ia d usz6Armtvek szdmdt az alebbi tibldzat tartalmaz- 1 UszOdrelvek Tar5kz 0- - , 849.,1:;467 ? v 141 1e69-189.6 222 1282 18c;7-1909 95 455 1911923 28 247 275 1914-1918 40 210 '250 1919.4921 8 .27 35 1922..1933 54 99 153 ..,1934..,144 9______16 C4' S ., 119 se ,,, ..... 43 224 3504 Oaszeasn: 60 .i c. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 MAGYAR KABELIPAR. A magyar kdbelipar tdrtensta a mult azdzad ki- lanevenes vairs nyulik viseza. Az aloktromoszig ioh1imoe't4rtog- leatiza, a villaios vildgites es ar6dtlyitalAmmetzet#003, a :villa- mosvasutak magindulesa tarmeazetesen floIkaltettek az 4rdekl6diet a kabelipar irent. A t6ka szivasen nyujtott. Sigedkezet a venal- kozishos ?r8vid id6 alatt egymisatein t8bb kabelgyer Oak-at& Maglagnek-44r'a:m'aryar fa4tifik az alektromossAg :trent erzett mily es aradmenyes erdekledeee tanujelenek mondhatdthogy a monarOlii- ban minden idipi4Ai1i'aiki174.ite,4-tri_a-ing'46barit a villamosipar e font-;is Olgai z1yydiesan'll-j164danak dut.Mi.:rot:fete/1 a 3actrecett '64 de ' Guilla-Auma t *a Magyar ittfz5r6i: katai. ipaftar;'41ti446.4.02 iz 046470fliihib0141 r*Uktt' tliat1af le harm- h 11i440.14Ng 44iiiaie0i4t61.4tyAri-4'iohametiiiiiti-ili'ardiod#5 Is j 4ee rt6.-e IllArit" a te- lef, 411'f'4-146A913441:;nai-t:b6t4i-Aes foealktztatOttsaget nynj. tett 6s '.gy 1ttbt6ve tette a 1?:7,f7.etber. szereny Watelyek gym, fie f.k,n4tv/t ki4p1ttii4t. ugy -4tg megvolt a lahet6sege-az - Jeretnek vgjmannytoeci mirt zir voralon val6 teijea ki- eleglteaer Nyersarytigok t3zempontj4ba1 a kabelipar 41ta ban ; tengqrtlai importra volt azorulvas mart f6 anyagaito mint rei4et, g4mit, pr.l.n,Atov?,_06pirt, olajat hazinban reszben egyate- lin nem, r4Ezter nem kie14git4 mennyis4gbon termaltek* A VOREP chin kiegjensuivaott Klkertaksdelme azcntan azek megnzerzinet. prb1411rimentess6 tette A 300,000 km' fogyasztAsi tarillot as 4- 111kan fele,d6 gazdasigi viazonyek kftlt b5e6ge8 munkaalkalaat ,elentett a ktibelipar azimAra, rely stiazaki is gipberendea4si felkdatints4ggel iliandCan bi7.toqttltt-; az orszeig szilke4g1et4nek kerezera ggrtalAnyokkal 1%16 elititAIWAs Az 1914-191R 4vi vi14,Thitoru a bloke& iltal okIvzo t nyersanyaghiAny 1:.vetkezt4ben.atugnitei6t okoz3tt; a pdt- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -441. anyagok hasznilata e16t4rbe kerUlt, aegis komolyabb savar 4s hidny sea a hadsereg, sea a magAngasdasitg elldtdeaban nem igen minIatkosott. A vosztortt hiboru utin as ormagban Budapest oak- hellyel hdroa kfbelgyir maradt, saelyek.teljesittflapoesdge me axe tulhaladta a kis orss6g.31Uks4glet4t: ugy horv 4Z infldoid 4- veiben 1918-t61 1922.ig a labolirer veset6i kexoly aggodalommel tekintettek a j*vt eli 4s Usemoik vertikdlic fejIeszt4s4vel time- koztek ain41 tdbb munkaalkalmat bistositani maguknak 4s gydrtmA, nyaik 164i1it4ai Matadi-sit osokkentenic A nehim 4vekst sikerUlt dtvisselni 4s mivel as elektromossagnak ugy a gyenge. mint er0315 dram terdn korszakalkot6 fejleklese lipett fel Is rddid,tdvkabolek. automata telefonia, nagyfeszUltsilgti erodtviel stb.:/ a kdbelipar teljes ordval viszt tudott venni .az orssdg asirdnyo oj1413detaben, liegfele14 kUlfdldi karosolatok k1erit4se1, ozabadalmak vdodrldse utjdn mUssakilag takilletes felk4szUlts4ggel tuddtt a-nagyar klis- gagaastignat rendelkesisdre dllni ugytbogy nem volt ?1y probl4ma? menet a kibelipar hasai termelissel meg nem tudott voina olds. ni, rgy gyakorlatilsg as inrortot teljesen msg lehetett szUntet- nit. mai igen jeleatiesny munkaberdeszegeknek, regiskiaddaoknak otthonmaraddadt jelentette, ehhos hozsAjdrult, hogy a kibeliPer !elentikeny vevaje lett a k4t taboro kdst nagy mirt4kb04-kxfe;;- Uddtt magyar toztil,- vagyi ds papiriparnak. Bs tetaimmot,- sen ojabb importmegtakaritist ds kereskedelmi mArleutovAbiA lavitAsit oredmillyeSto. 74mskbenosint rife, dlom, dn, valamint goals= teradszeteemn tovdbbra is a tengertnli piaeokra vOlt u talve-, de a mell4kelt tdbldsatok tanomdge **mint esek a keres- kedelmi sirleget- nes terheltdk sulyosabban. A belfdlddn besse- remhot4 nyersanyaemsdsalikos ardnya is jelont4keuy javulAtion .ment ketesstill ktilOndsen as aluminium t4rh4ditdsa folytin, Es utdbbi, vonalou 4, magyar. kdbelipar *gess Surdpetban utt8r6 :grat- is ma slum Jobb-tOvesertk anyagt tint a ?eaten da,Guillsauss. kidolgosott-da forgalombahosott Aladur. A harainoaa 4vekgaisdas4g1 vAlsetgaterausetiosen a labelirart is monomial Agegviselts,:asonban lifolyton modernisalt Isamek v4gUl is.legyds- t4k a mehdissegekat Use 1935-ben.megindult lassu vildggastas&. Si 3avui4e msghosta a kits:Ads gyUmUlesit. fermissetest bogy $ ego*** orss4g osdkkent fogyasztasi torttlet4lrel iddakint slits cu. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 lyo5 4rtikesif4si nehdzeigeket Vont saga *Um, ugy hogy:ktildnd. sen a gasdasigi krizi5 4veiben,i ktWalipar a hazai sitikadglita. hss kiPsst tigadimaiiionAltnak mutatkosoft. A most 1ezo41ott v114ghdboria aloft a kibelipar- nak az aluminiumra, milgumira, mi.ifonalra fimaszkodva sikertlf" smg- feszitett munkdval minden teehnikai prop14mAt megoldaniat ugy hogy minden jogos ig4ny6t.a fogyasztisnak akaddly udIktil, ha n4- ha ndha vontatottan is, ki tudta eldgiteni. AZ ores4g 1945 dvi alejdn tdrtint felesabadulAsa utin a kibelipar ugyezolvdn o4rtetlen berendezissel 611+4 Ittogy az crssig ujgdpif6s4bon '01455 erdvol kivegye a rdszdt, n6a kdadbb-f a At 1egnagyobb'kAbe1gyr6rat igen nagy mArtdkbon re1t4k, ugy bogy jelanleg 6Iomkibelgyirt4s egydltaldn? a ?gozet4k gyArtd5 is e0sen redUkalt mdrt4kbon ro1yikA kdbelipar'a legna- gyebb energaval rektidf bele sajcit ujjottlpitdsdta 45 ennek bEit het, hogy a vezet6kgydrtisi kapaeitdz tdnaprdl hdnapra nd 6s,r17)- videmen, egyel6re aserdny karetekben, azdloMidbalgjartis is meg g indulni. Termdszetes, bog y m6g hosszu hirinapckba fog kertilni a teljes fe1dpit65 mAg sztintalan probidmdt keli megoldand ,teke mageslersi4edre4 gdpimportlehetdv6 tdte15 4s a u$agyai gepi parnak. a kdbelgyAttd Opek terin a jdv6t6telt azd sfirgds sdggel ira14 rendelkezdzeodildsa cizempontjdhdlo * jdvdt illctdleg gazdasagpplitikai szempontb61 nom lehet el6gg4 hangsulyozni, hogy'kibeliparra az orszAgnak el- nngedhstetlen szilkdge vans msrt neMosak a latilopibus romboldsok,. helyrehosatala 65 lajli4pit4ss, hanamugy &gyenge-, mint erde4- ramu h416zat feltitlen szilksiges.feJleSSidse:4z ez41tal a lakoe- ode 61etszinvona1dna1 ,emeldas hata1ma5_ feladatetat. rdnak alcabel- Aparra.Eere5kedelmi n42'1eennemenged1 meg, bogy k4bal. 45 veze- t4ktermdkekben ittporfr szoruljunks-***ta,fOrgalombahozott 4rut 6rt4k41ek oly esek41illAnyada'ittOort:nyersanyag /;kb4,15 %:/,hogy a kil1dnbazetkdnt-mUtafkoz6. 4rt4knek itthonmaradiaa.kareskudelmi m6rlegOrk esemponfj4b41 41etbev4gdan4tontas, A Ov4t4te1 islaa- talmas feladatokat rd a magyar kaolioarrar melyek te34esit6seH orszdKos Ordek. . ? A .trl.anoni hat4rok-megmaraddsal.11etdleg lehat6 tAg1tti6a.k6t szemponW1 tirtimalanktd. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -gar. IsNa.agatater . Ural, objektiv szemmel vivre, a kdbelipar jelenlegi leszereltedget tekintve, kiildnlegee kivAnedg nem igen merillhet fel, azonban ketedgteien, bogy a triaiwni hatirok tovib- bi sziikitdose teljesen lehetetlen helyzetet teremtene, mart dpen a trianoni hatdr mentdn vannak a legjelentdkenvml,b,ipari vdrosok? mint Niekole, Saletarlin, Gydr? Sopron, liagyez4,)dr,Nagykanisea, Hee, Szeged etb. We is sz6lva arr619 by en Jateleti orezdg- hatdr ment4n vannak legfontosabb banya- de iparviddkeink, nelyek elvesztdse - az Altaldn's asienpontokon kivUl. a kibelipar ?fogyasz- tdsa esempontjdba igen eulyos? kavetkezadnyekkel R tdren as els5 pontban amlitett issakkeleti iparviddkek ezempontSdbd1 nemhogy sztikitdare, hanan b5vitiere volna esitkeig, mart hies es iparviddk ire. de ezinbdslea joriest kfjzvetlen a trianoni hatdron tul van 6e esek a kdbelipar nem je.. lentiktelen V69-e de ezenfelta antimor sztikodgletinek fedesdeere nilkUldshetetlenek. Teleti irdnyban rendkivi1i fontosedgu volna Wagybdnya vikdkdnek visesseestoldea, siert ezzel a kihelipar .6- lomeatkeigiete teljeeen, risiginyel riesben fedeshetSk volninak. Satyvdrad is a ne;ipette fekv dernal-! bitanmvidik ugynameak kindshatetlen fontoseigu ayereanyag# a bitumen birokiba juttatud hazdnkat. A dilnagyarorezigi kendertern5 terilletek visessesersd- se esintin ldnyegee SelentasigUek--Nindez emlitett, arAnylag kin- etirtikd javunkra ezd16 hatirkiigazitdsok nellett a kAbelipar in- portestkeiglete nyeresnyagok vonaldn, megfe1015 hazel slaminiun- iernelefe feltitelesise merett, valdban igen esek41Tre estikken. ne is wbrderizl ein, flyers. vagy sely*m. papir ds egyes vegyianyegokra kr'rlitt7m64aa, -.4togla1ii8 a kibelipsr ie esenfela az or- zg szenpontjdb61 nembogy tertiletek elesstise, hancm rues- hatirsivok vieszaaddea volna nemceak a magyar kftgazdasig drde- kiben vigtelen fantoseAgu, haaem zd1ta1 lirhet6 valma egy nemzetkUzi vonalon is a trtancninAl sakkal tin4116bb ds One71dt6bb magyar egYaigas kZ;zgazlasag 1dteeit4se, mely kits4gtelenta e16. 17,1re vAlna a ezomez4.1 dllamoknak 4e as surd ai stabil bAkdnek, -7 ea VD .0 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ? Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -*dr ass tartasik Ingros kdbalipsrhoz, sztkPegeo, hogyamagyar* aodranykt) t p a r holy5et4r61 is rbviden beazamoini enn41 ia tn1.4bb, mivel a Pelten Zu Guilleaume r.t-ndl a eedronpat4lgyartda egyideptleg fv.i.t a ezabad ve2et4ki zaupaso k4b,olek gydrtisival, ugyihy e egymdonal Ulesef#ggesben van, A eadranykdtilg drtde haz4nkban mAr sz1nt4ft Arti dee mulzra teicinthitt viesza 40 a Felten 4e Gvailleaume r.t mdr 1,0 4v it komaly terael4asel dllAt az arzig Ike ate A 900-as 61-ek elOhnetBstibeel 34-2d.ranytt;tileddr Mistolzon zott Useabe agy dr4thusdmilval 1:ombinzTat e:droniktitagy' asonban kizdrdlag vas- 4, ae41kOtix gvirUa4va1 tat; Szegetdi KeTtrisrtot6adan lair% me1141Uztla1t tat aziiv14n. sedek tIta a kUt4lgyirt4st, ugfth4gy viceredanybeft ,Ielenleg bt- ?ro ipartelep 411 a sod.ranyk:Itdladrtd-ter ft az erszdg reridelkezhatire. Ji.,sodronykdt4 tkar fejl5desdre.igen elenyde bat4seal ;at A5S9 logy a bAnyakapitinysagek mint e1lenbrz6 hatdsigok a ma- .Ty,;.1r ipfe4leez16oe ehljdb61 mindig kilidtttt4k; lataiek bassi szdrmamdadt. %Flak kdsodnhet69 bogy az emlitatt jzak 4ppark... dilanddan tat 4k3, bdvitett4k de maderaisditAksugy- hog/ k4te4gte1.ent.11 a sodronyktitelipar ter4ft ?3 fennal az a, mega.. hogy minden liazal sziasAslet feasehat6 a belfdlii gydr. assal. Megfe1e16 ktilfUldt kspeselatok Allanad fenfttart4sivali moaern szabadalmak megvdeirlitedval pldo fessilltsdgmen- kUteleir I/ a hazai eedron,00tiltvdrak mindiz bisteet- tekkek astv by mindennenU felhasznadoi kUrre a legalicalmamabb 4w a ehlnek 1 gjobban megfeleld kUthl kerillhetett Nyersanyag szempent.ldb61 a kUt4lrydrtds kenderb41 rin kis4rdla4 belfdldi term4keket haezndlt fel he (tenpin az ao husalakban volt bisonyos, nom jolontfttelon, impart.Ba asonban ugysaolvan kisArdlag Ausztridb51 ezdrmazott, ahonnan mindedgileg ele8renda tt kaptunk 44 es a behosatal ezenfeiial a magyar me- adiesdasAgi torm4kat ktvitel4t tette lehetdvd mint kulkereakedel- it ellentdtel,? Approved For Release 2004/04/1? : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 A lelenlegi helyzet sajnao.rondkiv.U1 oulyos, amony- nyiben Apsiohsel r.t0..s4p4i4.4szemodern tiozdt m?g a ndmetek ez311tou .3. !ts ores4061,01-Pe1ien oisauilleaume r.togdpei- nek tainyom6 rdoidt pclig leszereltdk. A megmaradt gdppark heti- rosotton tul tiooi is ?rustleje1eegiostikodgletdhes a j6v4t6. tell is belessAmitva, azonban Witt minden ldpSs megtbrtent ab ben az irsiniban, hog, megfele16 ?kooper4oi4 utArtritecrit-Cipipeir, te14seit6kiposo6glik osilpds hatirdig hassniltassanak ki.Uj g4pek gytirtasa is air folyamatImavan,ugy hogy rem4ihet6leg az 1946 41 vdere a helyzet mdgis kedvez6bbd vaika Beadb vonaticosdoban a jovot illet6leg Via as ipar- dgra is drvinyesek a kAbelszakmAval kaposolatos megillapitdoekt Me1141etekt, IollyereanyogimPort adatokt ZILIktmport do extkort valamint belfol- di forgalon? 9 IVelmport do export szdzalekosarnyi VoNyersanyagfelhassnAltioi el5ir4nyzat. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 66, v Nyersanya Teljes nyersanyag- felhasznilds: importardnya el6z6b61 import ..0116 1927. 9,650.000 - 7,780.000 81 1928* 11.460000. 8,6400000 75 1929. 10,630,000 8,240.000 78 1930, 7,560,000 5.980000 79 19310 4,890.000 3,460.000 70 1932, 3,100.000 2,340.000 76 1933* 2,630.000 1,630,000 62 19340 3,420,000 2,170,000 64 1935. 4,420,000 2,880.000 65 1936. 5,850.000 3,450.000 59 1937. 9,340.000 5,760.000 62 1938, 9,430.000 5,270.000 56 1939,. 11,270.000 6,00.000 54 1940. 13;730.000 5,570,000 41 1941. 15,740.000 5,190.000 33 1942. 23,460.000 6,060.000 26 1943. 31;130,000 7,580.000 24 A ttiblAzat rdszletesen illusztrAlja, ho gy az 1930 dvi gazdasdgi vdledg utdn fokozatosan mindjobban a magyar nyers- anyagforrdsok kezdtek 4rvdnyestilni, ugyhogy az eredetileg cca. 75-80 import rdszesedds as 1939 dviben OCE 50-55 ?4-ra caUkkent, A. habora alatt,'emikoris as aluminium nemcsak caupaes, hanem szi- getelt vezet4km41 de 61amkibe1*41 is nagy mdrtdkben kiszoritot- ta a reset, a folyamat erdien meggyorsult, aminek eredmdnyeke- ran 1q42-43 4vben as imi?Art-anyag r4szesed4s 25 %-ra csokkent, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 .111.11.11.1, L itsiins 11.1111MINIMIIMMINIMM???^?????11?Or Itifisetett mankabirt Omer munktie: gent tieztviae- 1R: munkAss tiostvise- ? 1$: 1927o 740 170 910 1,410.000 850'000 1928. _750 180 930 1,510.00( 880.000 1929. 730 190 920 1,510.000 940.000 1,930. 730 190 920 1,400.000 1,020.000' 1931. -710 180' 890 1,370,000 980,000 1932. 610 150 760 940.000 760.000 1933, ? 590 140 730 830.000 760,000 1934* 600 150 750 1,110,000 770.000 2935. 680 160 840 1,210.000 820.000 79)6. 1020 170 1190 1,510.00o 870.000 1937* 1020 190 1210 1,840c000 1,000.000 1938. 1120 190 1310 2,210.000 1,010.000 1939. 1300 210 1510 2 420,000 1,0604.000 1940. 1270 ? 260 1530 297600000 1,320.000 1941_ 1450 270 1720 3.070,000 1,600.000 1942. 1440 310. 1750 4.450A00 1,690.000 1943. 1900 390 2290 7,190.000 3!520.000 Es a tabella ie viligosan'nutatja, bogy a viliggaz.r daeAgi is hazai konjunkturaydltostts a munkAs- is tissivisel3 14tss1mnd1 is erdeen dreztette hatdeito Termissetee, hogy a ki- flaetett javadalmasieokndi a munkissagi iona1cn a (loin ters47 fagva linyegesen nagyobb ingadosdeok autatkossaktaig a tiestvise16i 1ft5sAran41 a *iltouts is ingadosmis linyogesen kisebb. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Por. or 785 *toss 785 vtss. XAssirt. forgalost P.. 927. 480.000 140.000 12,400.000 1928, 00.000 150.000 25,990.000' 1929'. 800.000 120.000 22.170.000 1930. 530.000 160.000 18,350.000-, 1931. 310.000 220.000 15,320.000. 1932. 80.000 130.000 9,400.000 1933., ? 30.000 70000 8,000.000 1934. 30:000 4C.0 10,990.000 1935. 10.000 30.000 12,610.000 1936. 20.000 120.000 17,230.000 1937. 60.000 50.100 20.880.000 1938. 30.000 700.000 21.860,000 1939, 20.000 3.000 27.440.000 1940, 60.000 30.000, 35.440.000 19410 310.000 20.000 3790e000 19420 1400000 200.000 56.540.000 1943.0 250.000 1,030.000 72.430.000 A tibiizat azt a tanue4got mutatja, hogy gyakorlati- lag a magyar kibelipar minden balfolli ezUkedgletat ki tudatt eldgiteni.Az 1927. 31'ivekben le1entkez45 magas importszimok as ? skkori kannyU dovizahelyzet folytin, valamint a behozatali kor- litosisok- hiinya ktivetkeztiben irvdnyhen volt konjunkturillm hely tat kayetkessminyei voltmk. 1941-t61 kesd6d61eg blzonyoe'klbiilia- ,port jelentkezett. Asantan megillapithatd, hogy 4S kizgr6lag a niiet hadsersg megrenislisihes szUksiges oly klibelekb61 illott, mielyek specials hadijelentosigUknil is rellektiv igen csokily mennyieigUkna fogva a hasai kdbelgyirak esAmd.ra drdekkel nlm birtak. Az export alakal4ea az 1919 4vtd1 altekinvve nem mu- tat oly negy ingadoz4st, mint as import. Az 1938 ivi kiagro exam egy nagyobb kinai Uslet folytin jelentkezett, amelyet ai P. 4e Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 G,rt: 214-nyo1itott ie 1943-ban "big:Jny=-$fku kdbel3zAllitas tn dUt meg Ndmstorszdgba.; azcinbana belf61,11 viszonyit- a e1enyiez4 mdrtdkben coac. 105 A kdezdru f,-,rgalsaanak 7.10j4 1932-t51 1933.1g terjed6 iddszaka alatt jelentk6z5 - alacy ezdmal a kdbelipar rendkiviil.i ellendlleAdpess4etf:neIc 4 b4:417itd= kai. A forgalomnak ktszel 70 16-oe ctlokkeluise mellett i a ipar?migtartotta UtakeSpesedet, smi fdtlyes bizonyit4ka a vala- latok sr:and mogalapozottedgdnak. vslamint alkalmaz6X4sa- 'Begin k.?, .tmcMgoiofW...ftoppislmVaW.gaaapdbtmmdmwaam.Aa.*..54oum,....WRWAWrkw.O.pgxdW Nyerssnyag import Kibel imprt Kdbe1 v 19270 27 1928* 33 19290 37 1930o 32 1931. 23 1932. c, 933- '71 1934. 19350 935 23 1936. 20 1937. 28 29380 24 1939c 22 1940 16 13 1942. 9 2943. 10 a forgalom;4-dbaa kifejezve, 419,467.1?,.. 1,5 2.6 306 2'09 Z0-? -,9 3 R tdblizat els6 rovata viltigosan mutatja,. bogy az 1939 dvben zgrul6 bdkeperiOdus alatt az import nyereanyagezUk- s6glet ittlagban25 ?tetteki a forgalomnak. Bisonios esdk- ke715 tendenoia itt is mutatkotik* azonban nagyobb evils ooak a Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 .70= haborus 4vek alatt lipett fel amikor as aluminium mint rdzhe- lyetteaii6 kosolyabb ezerepet kezdett jatszani, Ea figyelembe- veeezilka boo a kabeliparban as aluminium nem minden vonatko- zilsban teljeadrtakii p6t16ja a rdznek - bar az 61oakabeIak141e fix aLhelyezasii ezigetelt vezetikeknel kitsdgtelentil kifogie. tale= Otan/agnak tekintheta - ugy mftgyi5zSd4stink =Iserint-kbv 15 %-ra beceillhet6 a 54-oe arany, away az import-nyereanyagra irvdnyee kell, hogy legyen A kabelimport aranya nem stc,rul lavebb ma- gyardzatras esak m4g bergsulyczyttl,bban 11lusztr4ljat hogy a magyar k4belikar gyakarlatilag minden eztikagletet ki tud 06- glteni A kabelerirt azAmai Idnyegesen kieebb ingado- zdeokat mutatt4ak fP1 mint az import venal4s eltekintve a mar emlitett 1938 dvi kinai kabelexp,arttat Az oxporttevakenyndg fokozgea terp..6ezetuLen devizapolitikai timogatae lett ni2m tirzcn,zhdzeivitcle mivel ugy min66dgi ezetpontb411 mlnt tecbltirt ferdn a magyar kabelipar exportk4- peafAge a Ball,Alt feI4 nagy m4rtikben fej1eszthet6 vo1na4 B pi- aeon ugyanis kdzierert amet dumping politike a magyar kabel ipar he3y24t6t rkIllben lehetet3enn4 tette,'mivel a.magyar ka- be1gy4rak nem -Teltak haj1and6k a te12feen lehetetlen* az anyag- is alig tadv7.6 nditet arakat magukava tenni. 4rteket Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ?71? " E/eirAnyvAt nr9unyagfozuks4g2tt T Anyag- 1906o go Torobre2 Li-ere 62000. Alt:minium 99 7C00 62 dn 5300 40 nrfele, f4mck 80 Sza3agvas 4000 Sztirkevastintea 120 Vegyi anyagok 4200 Ktitrarymikek 2000 ClaZak 3000 Guild nyere 900 Gyanta 60 Textllselvetek 210000. r famutfonal 300 Opipjufpnal 20 Zeuderfonal 200 Z'? elyemfoisa 10 LILfrAla3 20 PapArftrial 400 Fepir 3000 go gc 30,S00 lm,lnn 12.,.230 9-2C0 7,001 200 7,300 3,200 1t700 1-500 2,30 330 :100 ra 500 40 300 JO 40 .600 a fiN n 1.;k0 200 10-C,00 300 5-000 2000 100 330 1:100 70C f0 400 20 60 900 7: COO A kdteipar 3bvdbeni any(4geztats4giatetet 6r1eke:tt gy4Iak nagyrertekd IsniTere14$e k?'vetkezteben rqrdkivW nohdr Ber a /rAtclipar mIndent Iwzy catan7e, ei eslIcfteivel 6.12effi tervigstdosal iemet feifc-j1Cd- j4k regi teljesitnrepeustigerc, megi ,,T.,5mtaveverkivi1.iire= hezsegeket, ugy a hazal, mint as imporl oepbeezerE4',: 'teren rer 7itezik val6zzirtinek, hogy er? a folyamat to Rsme1het5 hogy a killfdltli tfte bekc m n tAn komoly erdeklftest fog tanusitani e ketE1,:t9r 1-zdnt e2 etten a gyprs fej2e51es r e2114-p,t; A t41-7Azat igyekezett a T.P42z4-6- 1 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ? inare?Iti ugy y41jik1 inkaibb pesezisaista, it optimista adsto- ' kat taxtfilmatz, ifindenkipen rea41het6 de a valslatoltv valarant s hate:Atigi sz?zvek tegf...gsitett munkaja 45 eativtutiktidise ut- ?jfin. v4r1141-46 Iwgy folyamat gy.)rsabban leborr,t016&4i, a- lai az oregi4ksnak rendkivilli zs.agy eldnyet szolgati. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : C1A-RDP83-00415R002300020001-2 A magyar villamosi ax' rbvid dttekintdse A magyar villamosiparra joggel ttamk4k lehettink- Ez az iparunk ugyanis a kezdef'dta reszt vett aa utt6:6 munkdtAn$ ds a villamcsipart szdmos korstika1kot6 felfedezessel es ?takdle- tesitessel gyarapitotta Err61 a ktilfblai irodalom kdvetkezete- len megfeledkezik, ipen ezert ndhiny sz6ban ezt is iametetni kelle A villamosipart a kesdbbi fejl6des jobb dttekin- tdse vdgett 'Let reszben tArgyaljuke 1116szdr az er6r':amu resazel foglalkozunke A villamossdg a-mult szdzed els6 negyed4t61 a fi- zikusok erdekl6desenek homlokterdben volt, de gyakorlati alkalmaF, zdsdra meg nem kerUlhetett sort mert komolyabb mennyisegt villa- mosenergidt el6d11itani nem tudtake A villimos technika uttbrdi kbabtt foglal helyet Jedlik Anyos fizikus9 a pesti egyetem tand- ra9 aki 1827 kOrtil keszitette az elati elektromagneses motort. Ts- 161mdnydt azonban nem publikalta s igy neve as irodelomban isms- retlen maradt. A villamossdg gyakorlati alkalmazdegt caak a dy- nam6-elektromos elv tette 1ehet6vde Ennek az elvnek els6 felta14- ldja 'es alkalmaaja ugyancsak Jedlik Anyos volt, aki 1860-ban szerkeszt&tte meg laboratdriumdban az t' Egysarki vindmindit6 k4szt.14,k4t melyben mint el eA allksinazta a dynamo-clektromosel ,at.. Sajncs, est a taldlmanyt sem publikalta, 'Many 4v kiildnb- oeggo.1 .12tott e felfedezaere Ch Weatstone 46 W,Slemers, akik taiK2m6nyuk gyakorlati kialmazasAra milhelyt i-g,liovztek be e ez- af:=1 -raraganak hatalmas es most 16 foly6 f4115d4set. Ganz Abraham 1844fben letesitett gyArdnak ve- lArigazgatdja? Mechwart Andras 1878-ban megszervezte a gydr \11- lamos osztdlydt Zipernovszky Kdroly vezetisivelew 1882-ben lepett a vdllalat ktitelikdbe Dery nips' es 1883.-ban Bldthy Otte Tituaz, A hirom mirnak egyattes munkdlinak eredmenyekdpen 1883-ban a bd- csi kidllitAs villamos vildgitisit mdr a Gans gyir kdszitette, 1884-ben pedig a Torin6ban rendezett kidllitdson a Gam gr as Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-R0P83-00415R002300020001-2 0.740. 5ngerolos040 valtakJz6 drama generatorral a mdsodik lijat nyErte el Olson e1s5 dija utan. 1884.-beri B14t1i megszerkosztette az elektryna- mameter elvdn alapuld torzioe wattmetert. Its 1884-03 esztend5 az er8earazna villa i34 ha- zai gyskorlati alkalmazdja ezempontjab61 arr61 is nevezeteettogy ebben az dvben kezdte nag Temesvdr varos villativ;omtive az tizemit. 1885-ben megeztiletiptt Blathy-Ddry-Ztpernovszky k3rs2aka1kot6 talalmanyas a zart vasmU transformator, mely csak- hamar viligszerte alkalmaziera kerUlt. A tetesis szerinti attd- telU transformAtorakkal lehetdvd vii1s parhuzamas kav..e-Ildsu el- . 4ezt6 rendszyrok kidpitdse, ami a villamosenergiegazddlkodds es energiselosztde terin mj korszakot nyitott4 -Ez a rendezer tette lehet5v4, nagyobb tavolsagokban 106 116-'- is vizier6mUvek kftbei e13szt6rendszerben vald egylittmUkUddadt ds ezzel a termelds hatas- tokinakemeldsdte a termelds kateigairiek csokkentisati vdell a villamos energlanak a legszdlesebb kOrben vald elterjeddsit. A rendszer jelentdedgit bizonyitja az hogy a gydr 1889-ben az ' 1000-ik, 15199-ben pedig mar a 11000-1k transform&tort dpite-- to meg, 1888-ban Blathy megszerkesztette a Ferraris 417en slapuld villamos iogyasztist m4r6 kdszillekat mely szintdn osakhamar az ecdsz vildgon elterjecit a mi g is a iZtakozd Ara- mit-foiwasztila mirdere majdnem kizardlag hasznilt k4sz416k4 A ydrhuzamoe kapeaolisu elosztirendszer megte- remtLise a vi;sier4mUvek er5te1jesebb tidpit484t eredmiryeztz. nn- nek fayomanyakipen szUletett meg a vlziturbinik tblt4adt,1114- t61,eg f.)rdulatszamdt szabAlyozd eled lebeedugattlas Servomoto- roe kdszUldksmelyet ellezdr 1889-ben az Innsbruokban dpfilt vizi- or5mUben de 1892-ben a Rdma ellitinara dpUlt tivoli er5raben kalmastak teijes sikerrei. A tivoli telapnek karszakalkJt6 jelen- t"edge az is voltv bogy' itt sikerUlt el5ezdr 30 km t4v31sigr-1 nemoeak vildgit6 nanem er6dtvite1i Aramot is eredmdnyeeen ds kJ- fogastalanul vizienergia felhasznalasdnak cyakariati lehe- Osdgei a Ganz-gyirnak ujabb ?ujabb terUletekat nyitott. A gydr sorra dpiti az akkori legmodernebb er5mUveket. Igy 2P86-ban igt al= gyarban laozUlt geSpekkel dpUlt Svajoban az e16 vdltakoz6 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -75- 4Posu villames vizier6mt, amely-a 7 km-nyi tavolsigban 14v6 +seahof ds Lutzerhof esti/loth& villamosenergia szUksegletitlatta udiancsak 1882-ben indultak meg az uj rendszer sierint a Gu4.gyarban *de:stilt tervek alapjan is az itt kdszUlt gipekkel de berendezdaekkel a franciaorszagi Grenoble7ban fs olaszorszagi Trevis-Aun ds Livorndban dpUlt valt9koz6 dramu er6mUvel. 139"`-;ben ipUlt ugyancsak a magyar mdr- ndkOk tervei a az_u4 elosztoremissIc ozerint, magyar gdpekkel a Lag6 Laggiore kbzeldben Cosoondban egy vizierdmU? amely a t6 melletti Palanzit de Intrat latxa el.villamorenergiavale Intraban liv8 nagy sz8v6-fondgy6rban a nagyetelaktorokat is sidv6gdpeket.kU1dn'w kUldn Blithy szerkesztette ir41takoz6 aramu synchronmotorok hajtottak, min- tan a munkagdpeket hajt6 kOzos nagy kftlimUvet leszereltike ? .Magyar mArnbklik tervei szerint hazankblui gydrtott gdpekkel de berendezisekkel a mult sleazed v4gdn ds a szazad els6 d*- tikediben mind az Ot vilagrdszben ipUltek nagy er6mUvek. Olaszorszagbant Treviso, Termi, a mar emlitett Rdmat ellat6 negy all, Livorno, Cherasco, Grosetto, Cossegno- 'Atm, Venezia, Yenezia-Marghera,Bologna-Battiferc,Ancona,; Reggio-Calabria, Palermo,. Syarcusao Pranciaorszagbani Grenoble,Lyon,Orleans, Cauterets, Bordeau, Paris - Secteur, de la .rive Gauche, a parisi fdldalatti va- sut Szajnapart-i new er6mUve ds a Place f.,,f l'Ftoile- i nagy fdldalatti illomaso Angolorszigban: Leicester, Pontypridd,. Sk6torszigbant Edinbourgh, NimetalfOldOns 'Amsterdam, Belgiumban: Avers is Liege, DAniabans Kopenhagav Norvigorszagbans 0016 OroszorszagbeA: Szentpdtervar, Carokoje Selo, Odessza4Nisanij, Nov-. gorod is az Uraldiviki eari birtokokat ellatd.nagy ? erdmit, Romaniaban: 'Constanza is Barland, Tbrdkorszagbans Konstantinapoly, Szerbiaban: Saba?, 3sztrik birodalombans Bios, Innsbruck, Linz-rkfahr,Bozen-Meran,Lan- deck-judenburg-Cnittelfeld,Laibach,Klagenfurt,Gdrz, Triest, Lola, Almissa,Sebenieo-Scardona,Praga,Tep-- litz-SchdnauXthrisch-Ostrau,Pilsentliarienbad,Karlei bad,BrUnno Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 ; CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -74- lezakafrlfs4barr a aledve Caaablanka- Braziliabant ? Sao-raolf.;. dz Curityba, Urve-la7b-=1, Uruguayban; Entavidr, Indidban! Bombay, Ausztrdlidban: Melbourneb Keletdzsidban! Port Arthur 6a DaT,ieL -War, Emlitesre melt6_ hogy BlatYly 19C -len a mano3.-7-raci hydr4elektromosmU szAmdra, majd a sAbiaooi v1llaii szeimars o- lyan gepeket szerkesztett malyek 3.0,-)00 vult feszU1tseg1 Aramot termelteke Ekkora gepfessUltseget sehol a vilAgan nem 4rtak el A killftadi nagy erfaUvek mellett a hazel vizler6mUvek kidpitese is nagy lepesekben haladt ei6re. Nagyszeben vdros es kUrnyekenek elldtisdra 1906-ban helyeztetett Uzembe az els6 vizi- er6mU9nehdny evvel kes6bb elkeszalt az els6 mtvel egytittiiikOd6 misodik vizier6mU, A szdzadvdg elejen 4pUlt besztereebAnyai vizi- erdmit, szdzadunk els6 dvtizedeben epUlt a Tisza vizierejet hasz- nosit6 gibdrti vizier6mUt a Biga ceatorna vizierej6t hasmosit6. Temesvdrt elldt6 es az.uj g6zer6mUvel egy1ittmUkOd6 vizieri5tr a Kolozsvdrt es kdrnyeket ellit6 hideg-Szamos mai tvibbd a Destp Szamosujvdrt es Szentbenedeket elldt6 desi viz1er6mU Ekellett a vdrosok ?iparvalalatok villamosenergia elladsa is mind gyor- sabb Utemben val6ault mego A villsmos energia felhaszndldsdnak -f':ihamos emelkedd- se mind nagyobb teljesitmenyd gdpek epiteeet tette szUksegessC A g6zturbinik alkalmazdsanak a generdtorokat megfelel6en at kel- lett szerkesztaili "%lathy 1903 6ta kezdett Ozturbinakkal kap- osolt generatorokat szerkeszteui, Az altala szerkesztett turboge- noritorok teljesitmenelk szerkeketi megolddsuk tekinteteben a Ganz gyarnak vezet6 hsliet biztositottiar* - A villanoevivontattis toren is kimagas16 eredmenyekkel diceekedhetUnk. 1887-bon Budapesten'megdpill az alsohajeSs rendsze- rU*kdzuti villamosvasut# majd?1896-ban megeptil Eur6pa els6 fold? alatti vasutja. Mdr as 1890-se dvek folysadn mind aktualisabbd kezdett vain/ a nagyvasutak villamos vontatisdnak kerdese. A vil- lamas vontatlis ebben az idoben egyenaranu villamos mozdonyokkal '-kirtent es majdnem kizdrolag interurbin jellogU volt. A Gano-gydr Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -77- volt as ele8 mely a villamosvontatds gazdasdgos megolddsdt nagy- femzUltsdei vatakos6 dram alkalmaziadval drte el.Kand6 Kalman 1895-ben kezdett a problemdval foglalkozni. Many kisebb vonal eredmeinyes villamositdsa utdn 1897-ben a Ganz.-yr megbizdst ka- pott a feledolassoresdgi Chiavemna ds Colioo-Sond- rio vonalak villamositistra. A vonal 1902-ben kertilt Uzembo. Bs a korszakalkot6 munka " Valtellina" ndven ismeretes. Az itt el- drt fdnyes eredmdnyek alapjdn as Mass Allamvasutak a Firenzdt61 dszakra fekv6 vonalak sadmira a hdrom fizisu rendszert szabvdnyo- sitottdk. A tObbfdzieu viltdiramu vontatdsi rendszer nagy e16- nyei mallett hdtrinya a kit munkavezetdk szilks4gess4g6b61 kOvet- kes6 komplikdeidk, twirAbbli as alkalmasand6 kisfrekvenciiju mato- rok miatt Milan artist is tranyformitorok dpitisdnek sziikedgessd- ge. Bseket a hdtrdnyokat ktiszabelte ki Kand6 Kaman Pdratlan zee- nidlis rendssere, mely lehet6v6 tette, hogy ipari ds vildgitAsi odlokra szolgild szabvanyas 50 periodusu egyfdzis dram felhasz- ndlisival as fatal& szerkesztett u.n. fdzisvd1t6 kOzbeiktatd- sdVal hdrom tsieu kie peri6dusszdmu.ztotorok hajtjdk a mozdo- nyokat s easel as esTrisisu dramvezetds egyesertisdgdt de minden egyib el6ny4t 8essekapesolta a, hdromfizisu rendszer basset; 016- ry6vel. Easel a rendsserrel van magoldva Ia.:Budapest,. Hegyeshalom kSzUttt vasutvonal villamositdsa, may 1933.-ban kdszillt el de mellyel a magyar villaSpaimmr a legutObbi eastend6kben is vildg- ra ss614 siker% aratottlp As egyeniramu vIllamoo vontatde1e316-dis4ben szin- ten fontos sserephez jutott a Ganz-gydr. 8nnek egyik legkimagas.. 16bb eredminye a franca* Compangie d' Orldans itemzetkbol pdlyi- satin *lir% sikere, amikor is a tirsasdg rdesdre kdt 130 km 6r4n- -kinti sebessigre alkalmas 4200 15er6s tel1esit6k4pess40 1500 ? Volt motorfessUlts40 egyendramu gyorsvonati mozdonyt epitatt fterkezettiknek egyik kimagas16 rdsslete a Kand6 Adapt% lapes6 hajt6 rudazat, iellye1 eldrhet6 volt, bogy a mozdo- nyok rezgdse nen nagyobb mint a szemdlykoosikd. A hazai villamositds lehet6s6geinek de a Ganz-gydr nagyardnyu expansivitisa eredm6nyek4pen 1902-ben a Simens gydr Possonyban megdpitette a gyirtelepdt. A vildg akkoriban k4t leg. nagyobb viliamos gydra ett61 kezdve kartatve vett rdett az or- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 , - szAg vdrosainek 48 iparvalelatainak villamositdsdban. A villamosenergia felhassndldednak terjed4s4ve1 11,1 ipardgak keletkeztek s igy alakultak a villam4e.g4pekett k4- ssU1ekeket, berendeseseketi ssere14ei anyag,;ka- -:-*t.:gyartO v41- lalatok, melyek a gazdaedgi 4letUnknek =ir.d t4nyes6iv4 vdltak. A villamosiparunk s ugyanakkor a vildg villamos- iparinikphamos fej18d4se a eslisad eleje Ota meglassult. Az *lap- vet6 taldladnyok ismertekk4 viltak ?a kftetkes6 feladat volt a gydrtmdnyok mindinkdbb val6 tak4leteeit4se es finomitdsa. E e41 e14r4sere mind oselesebb kdrU kutat4 munkAra volt ssUk84gt aelyek tetemes kUltedgekkel jArnak. Ebben a versenyben as oresdg kiesi. edge 4s a rendelkesdere 4116 anyagi esskUzdk korlitosottedga foly- tan a magyar er6stramu ipar lassan elvesstette vezet6 hely4t. Beir a Sans-gydr tovdbb fejl6dOtt. a rohamosan fejl6d6 Matadi /:f6- leg amorikai, angol de ndmet: / valalatok mellett_ a versenyben elmaradt. Ennek eredm4nyek4pen a killfdldi negyvillalatok hal:tat vdi:lalatok:/ kepviseletelki majd itteni letinyveillalataik mind er6sebben drvinyeedltek a magyar 4s kUlfOldi piecokonalind- &Kellett a gydr asokon a terUleteken =alp* sag a kife3l644eilk kesdeten voltakz a nagy teljesitm4nyti turbogener4torek 4s a Via takos6 drams fog7asstdom4r6k terilletene a veset6 villalatok kb- zdtt maradt ?est a hely4t mind Laidig megtartottav ami egyuttal a rugalaae84g4t 4s felkdostate4g4t bisonyitja. As ele6 vilgighAboru utin as ertedrasan villamoo. iparunk sj fejl6d4enek indult. A fokos6d6 vi2lamosit4e, uj lalatok 14tesit4so a villas:Is vontatds ujabb lehet6s4geket nyujtott. Ennek eredalnyek4pan uj kis- ds kos4pnagysigu vala- latok salettek melyek igen 41etk6peeeknek bisonyultak s air a magyar ipar komoly tenyes6j4v4 vatak. Ebben as iddszakban vildgvissonylatban is kiemelked6 teljeeitadnyt nem tudut$ a ma- gyar villamosipar felautatnit de ugyanes mondhat6 a kUlfoldi nagy valalatokra is. As as iddesak a villamosiparnak? a leges4lesebb terUleteken vald elterjesstisivel is alkalnasdadval jellereshet6. Mindaaellett emlitdire m4it6, hogy 1935-btu a Ganz-gyir megdpitette a kontinene legnagyobb 4e egyedU16116,16000 saperes eellakapesol6j4t. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Az ertisdramu vi11amosiparbam-19420 ivb,.n fog. lalkoztatott.munkavdilalok swims, de a termeldsi drtdke 1938. as pengairtAkbentl a klivetkez6 volts Munkavalalok Termelisi drtdk Kivitel ' mama P. 8100 212.000 5,900,000 A mdsodik vildghdboru utin as erdsdramu villa. mosiparunk k?zeli f6 feiadatai as ujjdoipitds ds javdtiteli ktite- lezettsdgeinkkel Ord szdllitdsok lesznek E mellett azonban gordoskodni kell arras hogy a szomezddos dalparilag fejl6d6 dllamok szliksigleteit kieldgitelik Erre annil is inkdbb sztiksdg laszt, navel a ndmet valalatok a kfteljdv6ben nem lesznek ab' ben a, lislyzetbent bogy est a piatot kieldgl.ts4 ds igy ez a ma- 1Yar AWra fog hdrulni. Nem kdtsiges, hogy ez as uj helyzet a villamosiparunk tovibb fejleiddsere ser1cent6leg fog hatni, A vil- lamtiparUnk a ndmet vdllalaiok egdszsigtelen ?eszkozeiben TAlogat6 fojtogato versenydtal megszabadult. Ezzel tomtit le- hetlivd vilt, bogy &magyar erosdramu villamosipar a dies6s4ges- , multja aIapjlin a megillet6 helydt elfoglalhassa. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15:: CIA-RDP83t09415R002300020001-2 -80- LALej.L.si.ce r. A villamosipar kdlOnleges dga az issilitapagydrtas. Emmok as 4!arignik tdrtineie najdnem *zones as iszatinpa tertinetivol. Edison 1381-ben nntatta be Pairisbank as-els6 szin- szdIss izsdldapdt s uigy mulva, 1885-bsu az Egger B. O tss ? wig az Egyestilt Issatimpa 0 Villamosedgi elddje nir megkezdte az izzadmpdk gydrtdsdt, titbit a n4- not A.2.1%.-val egyiddben. A vdllalat kezdeignyozds is takiletesitisek ter& kezdett61 fOgva egyait btladt a kUl- fUldi? villalatokkal s igy mingsig tekintetbennilt6 ver- sanytdrsnak bizonyult. 19.2.4en Went meg; as else *sissilhati fisssdIas ldmpa, as osmium limps. 19o4-ben Just is Haman hazdskten kiszitette a-legelsd wolfram szilas issdldispit s easel as izzadaptk tailetesitisinek uj ldbist *att. A "Wren a Iasi nag Is s,basandlatban 16v6 saYogok Mal a legjobb izzdszdl amysg. As iszdasilaknak a tartabs vaI6 tablets& abban az idaben nehezen negoldbat6 feladat volt. A villalat /9o7-ben a Ord4st ugy oldotta meg, bogy a tartdt kr6mozott nikkel- busalb61 dllitotta 4116. Es as ujitds vetette meg tnlajdon- kip= a ma adr oly nar jsloutosigd kromosisi eljdrds nagy- iperi alkslassisdt. _ A gdstoltisd isz6l4mp4k feltalildss as issadmpik hatdsfolult is alkslmasisi terastit limps/Lessen enelte. A magyar villslat ellen a tires is lipist tudott tartant a nag vdllalatokkal, sdt a*takiletesitishes ujebb 46 njabb folfsdesisskkel Vault bossiv Itt kUldndsen moleked6 Tury is Millner taldlniara, skiknek sikertilt olyan alumintms- 4. vasveadletftkel kimmalt wolfram izzdszilakat kAsAltsni, leap& sparslisilt illapotban as igisi idd Blatt matanyulusk ki, sal a batisfok ssempontjdb61 nagyjelent6sdgd. 193a-bom_Br6dy Imre a kryptonldapa feltalildsdval as isz6Idnpa fejlddisinsk; ujabb irituyt szabott, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -81- Az BoreaUt tsz614apa 4s Villamossagi Rt. welleti, 1.913-4an. iijabb gyit is alakultp becsiltremenectki &into alapitott Magyar Wo1fran14mpagy4 rt ely szintift je;out8s isorepot valalt az laza:lava/par fejlerliseben, A gyeir fejlbdisire 3e1lems8, hogy 1921-ben korszerii 4r- telopet litesit, mO.y az61a is-ldnyegesen bdvalt. A villalat 193144m .az Egyesillt tzz?nipi ?Villamoesigl ait,? irdek- Mira:a karat. Az iZzOliapik minfteginek fell/Riese az ujabb idncben nem mutat oly nag ugrisokatiAtint a kezdeti idek- ben. Az utObbi 4Artizedekben a fejldd4st a oeltudatos kutati minks, & yirtis egyenletessiginek esc4retzdasagossag4nok biztositisa do a hatiefOk fokozates javitass.jellemzik, A mutt vilighgboru alatt az amorikai izzaimpalpar a icy-Ar- tist technika tftileteeitisivel a-gyirtisi folyamatok antomatiziliskral - a vezet8saeropet magtihoz mead10-3 Itz6- 14mpa iparunk felisnerve* bdbora alatt eldrt amerfkai orodadnyeket, kbzuretlenta a hdboru uttin kapcsoiatot te- retett az anerikai itsadnpaiparral 6s az ottani gyirtisi oljdresokat a hazai cieirakbe itultette At tefesolt Izzo- lampa is Villamossigi r.t, a tudomanyos? is gyakorlati fejlesztis biztositisa erdokiben 1921-bon kutat6 'Labors- tOriumot eaUtott fel, Maly eddigi rovidnek mondhatd d6s6yel mAris nags tekintayt ?elisnereet szerzett?; Az enlitett kit gyir mellett tbbb apr6 is milkodik. Esek azonban nagy 3e1ent8s4grt nem tehettek .szert, nert wilkOdestikhuz hidnysott as a nsrlszabisa fel- kisatiltsig* ansly a ninesegi gyirtdsnak elengsdhstotien . Issdlimpagyirtdeank az orszdg gazdasaga szenpont- Oba 6ruisi 3e1entds4gti. Az els0 izziiliapagyar ibgt6n 7A,z Useatehelyezdse utin oly.nennyis4gbon Allitott kat bogy a bels8 szUks6gleVA lokflzorosan tulhaladta,,MAI! at e1s6 y44ghiboru elatt izz41impa-exportunk kiterjedt 4 lectdbb ea:rope...1 orszigrat, t samos tengetentilli-orsagro. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-1WP83-00415R002300020001-2 -82. is. A vilAghaboru utdn a gydrtott nennyis4 es az export tovdb- bi nagynertad enelkedest autat.-Export-piackent szerspel min- dea olyaa eurdpai es tengerentuli orszeg shove ez export egyel- taldn lehetedges volt. Az oly eur6pai orszdgckban, ahova a kor- ldtozesok miatt-exporttevekeztyseg nen volt lehet4Zgez, az Egye- _ Issolimpa es Villanossigi fidkgydrat alapitott. Igy keletkestek a evdjoi, roniniai, jugossldviai, lengyelorszdgi, osehszlovlikiai, ausztriai stb, fieksydrak, nelyek a 16npa alkat- reszaket 4 nagyaroresdgi anyave11a1att61 kaptek. As orszeg koz- gasdasegi szeapontjeb61 fontos as is, bogy as, llgyesdlt Innen- pagydr es Villamossegi R.T. valamennyi, as issftenpa gydrteshoz ssakseges alkatreszt maga illitja ad es 5 tersolishes osak azo- kat az anyagokat importdlja, nelyek belfeldon nen taldlhatdke-, A misodik vildiOuibortz uten as Egyesdlt izzd- limpa es Villanossigi Rt. ujpesti Usenet as orossok teljosen leszereltik de elssellitottek, a magyar kazgazdasegra vegzetes osapis, siert a legjelautdsebb exportlehet8segt81 fOsztja sieges orszelgot. Nivel as oreseg talpraellitdea erdekeben feltetleAdl ssakseg van a valalat export tevftenysegere? eleBrendil feladat a fryer ujraiSpitese, Es asonban nes egiizerd feladat? /Art a ssfak- edges gdpberendezesak, naszerek, nyersanyagok stb bessersese isei'ldi1te4ges de ardnylag hose= iddt yeas igenybe. Az izz6l4apaipar ternelisi adatait at aldbbi tdblezat nutatja: A txt izzadmpek drb, ExPort dtb. 1928 - . 16 150g .000 12,000.000 1932 17,500.000 13,500.000 1936 22,500.000 17,000.000 1940 ?26,000.000 16,500.000 t,. ? A gyeagedranu villaaosipar neghonosodes es f0- 25des tekinteteben megelezte as silseranu vi11anos1par A Uv- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 4r Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 1r6 rohanos elterjedeee as irdek16dest a tdvir6-, najd a telefonkeszUlekek gydrtdsa fele forditotta. Az elet5 tdvirtikestUlekeket hazdnkban 1847-ben epitettdk, A Morse-fele kesziliekek gydrttiedval ellistar a B.Bgger.novi,i vdllalat /az EgyesUlt IzzOldupg'fie Villanosedgi Et.,46djei ketdett foglalkozni 1872-ber?; Kee6bb 1876-ban Weuhold 44nciejeteeVAtt tivirda es.meobanikai Opeket gydr- tO azemst /melybol kes6bb a Telefongydr Et. fej16d6tt ku A gYOretdv1466'prob1emi3a a. hatai stakenbereket ke%;51 fogva foglalkoztatta. Bten a term kdt magyar fel- taI416., Pollik es Virig ertek el vladgraet616 erednitYt4 1698-baa Badapesten nutattdk be nyilvdnosau.keezdlekaket? mplAyel iirdnkent 100.000 sat tudtak kdsvetiteni. A javltott egAilftet Laerikdban.ie benutatta, ahol eirdnkent 150.000 kftvetitettek teljes tizenbistonsdggal de sikerrelu A 14:4,3W.3.61r.ma.ie a vilig leggyoreabb ?legtokeletesebb aorta- tdvir6ja? Szelesebb kbrd aikalsamisdra ezideig azert nen ke- rULsor, nert mg ma sem tudjak kibasznanit azaz meg ma eines lcOmAiir lay nagyte14beitten01 Verstdvir6rac. Az 046-telefohkeeWdldkek gydrtdeival a mar am- litett Egger 3G Co.:oigketdett 1887-ben fogialkozni A be- oni Deokert es Ronoike odg489i4ren alagtotta Utenit, A v61- 1a1at 1911-ben ErioebenYi11oeegt 0-61 alakalt dt,/ idOontpit 1877,-re - vitatAk? snikor Aiiiikitan negalakult az (sled teleforitares- sdg. Burdpdban 1879-ben nYiltak leg az sleei telefonhAlazatok, Vagyerorstagan ardnylag igen gyorean, 1381.4en nyilt nag as e1s6 telefonhilemat,Peeten, seAret Puskis 'arena, !dison sun,. katirsa dpitett.Ugyanobben as imben nyilt nag a temesviri hAltizat ie. A telefon mind Budapest.% mind videken'igen gyor- eau terjedt elu Es tette lehet6vd, bogy a telefon berendesteek gyAstasdra hatai valalata:alakuljanak de meigterenteek a gyemp. gedranu villanos ipart. A telefon eteleeebb elterjedesenek ardnylag ken- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-0041514002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -D84? ieti szakasziban Puskds Tivadar talelmanya lehet6v4 tettp a telefonkiszdliknek anagyktizonseg programszertit 411aLa6 sz6rakoztatisdra is hirkOzlisres tovdbbd reklim eilokra val6 felhaszndlisdt. 1892-ben a vildgon elsdnek litesitefr erre a oilra szolgd16 berendezist, illet6leg vdllalatot, a budapesti Telefon Eirmond6t. Ez volt tulajdonkipan as el6futtir3a a mai rddi6 nilsoraddsnak, tivir6 ?telefOn robanos elterjedise is fej- 16d6se a villalatoknik mind nagyobb fog1a1koztatds4t es megerclabdeset tette lebet6v4, a ktilfOldi ipar magasabb fs. leAtsige egyuttal sziikedgessi tette a mUszaki feikkzUlt- segiik fokozdsit, Es utabbi kieligitise vigett TAllalata;rk kiilfSldi cdgekkel karat& osszektittetisbe s kid:Wnf41e stA- badalml egyessigeket kdtottek. Ezzel 1ehet6vi vilt hogy uagy viligedgek nitszaki tapasztalatainak felhaszndleadval magyar vilialatok ipithessdk tov4bb a posta tivir6 4e tdv- beszi16 hei6matait is berendeziseit. Ebben as idestaktali 40.1tok a budapesti cagy tdvbesz416 kdspontok, tovibba a vidiki tivIr6 is telefonbildzatok. A fe3l6d6snek Ogyanerre as iddezakdra esik a vasuti je1z5 is biztosit6 berendezieek gydrtdsAmak navarei- nya fejl616se is. A Telefongydr 1890 k5rt1.1 kezdett vaeuti jelz6berendezisaket gydrtani, 1898-ban a szerb dliamvasutak vonalainak 1902_ben a MAY f6vonalainak telefonnal kombindlt harang3elz6 berendezissel val6 ellitdsira kapott megbizist. 1906-ban a MAY riszere, rovid id6 mulva pedig mis vasnti it4rsassig reszere is sadllitott vasuti 3elz6berandeziseket, Az sled vilighiboru RIAU, illetve as azt k6= vet6 evekbea a gyengsarama villamosipar a vezetikes ?a radi6 telefania toren ugrisszerii haladeat mutat. A hdboru alatt Jklromlott berendezdsek p6t14sa tovibba a aegnovae- dett forgaina Altai megszabott kovetelminyek kieligitise ciljdb61 a posta Budapestre automatikus kaposolesu tarpon- tokat ipittetetto tovibbi as interurbdn-kbzpontot ipitette meg, a vieki telefonkbzpontokat pedig ujjecipitettt.Vgyan- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 85r ca megepitette az eurOpai tolvkAbelhAlbsat magyarorszligi szakaszdt is. A budapesti ?vidAki automata kOzpontokat, valumint a manuAlis kbspontokat, tovAbbi Budapest-Sssod-i tAvkAbel pupinfazekait de erbsita berandelideeita St nerd Villamosedgi Rt. szillitotta. A villalat jeleitics eiport- munkAkat is teljesitett. Bzek ktistil a legjelentasebb a bit.. kareet.. autamatikus telefonkospont dpitdse, tovibbA a buda- peat-oofia.istambul-ankarai nemzetkbzi hatizat nagyfrekven- cids tAvbesz616 rendsser kidpitdse. A Standard VillamossAgi Rt. ett. Rgyestilt Issoldmpa ds VillamossAgi Rt. telefan ds tAvirA osstA1yAb61 vat ki s 1928-ban tinA1/4 vAllalatt4 ale- kalt A vallalat as International Standard Blektrio Corpo- ration tagja. A new-yOrki vAllalat szabadalmaina ds gra-. s1 eijArisAnak feihasznAlAsira a vallalat a legkorsseriab gyrtasra kApes ? ezzel a versenykdpesudge biztositva vs.t.L A ,r611a1at a kbzel maltban 4000 munk4v4J.1a16t. tadott A vasuti biztosit6 berendezesek gyartisa as ele,f5 ,.,r114,114boru utan szintennagy lenddletet.mutatott, A Teler*u- rwAr Rt a magyar vasutak mellett a balkini 11amo vasutal sz4mira is szillitott elektrodynemikua biztosit6 bermdez6se- . ket. A gyAr expansivitdoit jellemzi, hogy BelgrAdban 614.Te- luavaron fi6kgyArat_ldtesitett,, A rAdieteohnika fejladdse tekintetdben Nagyaror,- sag.kezdett61 fogva ldpdst tudott tartani a nagy nemzetekkel 4 Liebenralnisltaldlisa utAn 3 dvvel, 1916-ban as EgyesUlt Izzatimpi,da.VillanossAgi Rt. gydrgbau Helfgott =draft mAr so- rozatosan kdssitett audian limp/lat. A bassi rAdidoeS gyArtA- , sunk,1121-ban indult meg as lgyesalt Izzadmpa ds VillamossAgi Rt0114Pesti gyirAban, majd 1925-ben as akkor alakult Vatsa RAdiftechnikai ds VillamossAgi)tt. budapesti Isamdben.lindkdt vAllalat nagy tudomAnyos feik4Taillts4ggel fogott hoszA a prob- lena megoldAsAhoz. Sikeres kutatomunkAvalo swims taliladay- nyal sikeralt as ujonnan indult lparAgnak vildgszerte ensue- -Ast szerezni. Bzek ktflziStt els6sorban azt kell kiemelni* bogy Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/1,5,66c1A-RDP83-00415R002300020001-2 a magyar ipar kezd+e eitiszor gfartani ds exportdlai a h6row., rdcsos, valam!at a katafcrebkua kat6ddal kdsztilt audioa pdxat. Min1k61 vdllalat adocedvek gydrtAsdra is berenderkedett A Irevdosdnek gydrtisa kezdett61 fgva oly mdretekben tiirt6nt, bogy a nazai fogyaeztis tdbbszord34t lehetett a kfi1dnbbz3 ea- rdpai t teagerentall orsz4gpkba exportdlai. A rAdidsde te3- 15deseve1 a termelAs ds ezzel az export ardayosan novekedett ani egyuttal jellesal, hogy a magyar ipar produktumai miu6s6g tekintstdben nis vilagodgek mdgOtt nemeak, hogy nen maradtak el, banes soksaor felalmultik azokat. Rana a fejletdisnek ve- tett gitat a mdsodik vildeigborm. A rddid vevacetSveirr. t,rae14si adatalt a kUvetkese tabldsat matatjas Osszeiwa termelt db. Export db 1928 1932 1936 1940 250.000 1,500.000 2,500.000 2,400 .000 180.000 1,200 ,000 2, 100 .000 1,600.000 RAW vevakessitlekek gfArtdedval.elbszor a Telefono:Jr Rt. foglalkosott. 1921-ben a honvddedg rdszdre, najd 1923-ban tdmeggydrtieszerilea polgdri odlokra kdssitett vev6- kdezU1dkeket. 1926-ban a Magyar WolframlAmpagyAr Et. /Orion/ kezdte meg a kdsztildkek gydrtdedt de rbvid id6 alatt nagyarinyu exportot tudott lebonyolitani. A gydrtmAnyainak kitiin6s6et mutatja, hogy exportja olyan orszdgokba is irAmyul, ahol a leg- nagyobb vildgedgek versenydvel szemben is megalja he3y4t. Es- sel es as iparig is a legjobb valutassersa kths4 14petto Ugyanosak a kesdeti idSesekra esik a Standard Villa- ?esdgi Et. nagfardnyu vevokiestildk gfdrtdea is* A rddidzde kezdetdn gombam6dra esaporodott kis Uze- mek as ardnylag rovid ideig tart6 h6ekor utin eltlintek 4s a Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 iks4:r.at klol6git434t a gaga telail,segl v.6.11a:ec.:A )17 a A kialakult nmgy ?;red,gy,:Vp, ?,,v?rveillalatok majdnem kivete3? t.?Ui. r Ia-t , ors9,4gbms, 1938-ban az einaviveni Pt ilpb Jo)voA Aselarov, ,6g1 If:dayvillalata a Magyar Itallpe Ituvek Rt Lte- a.4etla Mtiqek. a It E da a Telofut,"ceu VdoeUl4kek gyirtdadra, Az ad6oadvek 4s a vev5ce8ek eyArt4stiva1 ngyLd6uen Ioszat az EgyasUlt Izz6limpa 4s Villamossdgl it: foglalkoi- .rItt A i?ydrfott ostivek teljesitmdnye a plaa ae1yzet4nek meg- alakult s igy naateljesitmdnyd csdtrak nagyobb menY- nyteigl gyirtAsira nem rendezkedett be, i liaateljesitmenyd addom:gyArtist a V 4.211illpe Vdvek Rt, honositotta meg 193O baa. Et; a clay 110.3* el :t494, is a magyar pusta.rddid-ad6- allomd..ss t ad6cedvekkel Vildnfdle adddllomisok gya.- 4,7Aval eigszdr a Standard VilIctimos.441 foglaikozott. Ez a villalat 4pitette az annak, adejdn teohnikai megoldis tekinteteben feltdndat keltett lakihegyt 120 kW-os addillomist 4s a 4 kezvetit8 dllomdst. S406bb a Magyar Philips Vilvek is berendezkedett addallomisok ,drtdeAra de megepitette a sadkesfehdrvdri 2 rdvidhulldmu valamint eg74b rendeltetesd addkat. Vindk4t villa- tat a Ad1? hlradisunk korszerU kidpit4s4ben nagyertekU sun- AA ;.4gzett A miaodlk vildghdbOru ds ennek ktivetelmdnyei a gyenge- ixatu villamosiparunkat is nagymdrtdkben sujtottik. As Igye- F2U11,7 1zz61dmpa 4s VillamOsedgi Tt ujpesti gyardt -mint Mr ri6n3kben emlitettdk - lebv?relt4ko A Magyar Philips VUvek Rt. radidk4sztlek-gyirs haboras Viehatdsok folytin elpusztult, a vacuumffir gdpeinek nagy resat Ndmetorszdgba hirecoltik. A 7ienkne ?A.E.GO gyirakat 1eezere1t4k, a TelefUnken Kft, g4- psi; Itimetorszagba hnrooltak,, A Standard Villamossagi Rt. meg- munk416 gipeinek egyrdazdt'felszabadulaa utin elazdllitotta. A magyar gyengedraku villamosipar 3elent6s6g ds mdre- tek tokinteteban kOzdp ?keleteurdpa legnagyobb ilyen irAnyu ipara, s igy.a gydraink megb4nu1dsdnak mesuzemea6 kihatisal Approved For Release'2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -68- vuntlak.A alatt ?ttlrtt bereudeziss17et sz'ftrt vi1A- gono da betnaaet sleiban 4riekellre a hozziaak ,mzaaeegtla; koze14114 orsziOkbaa uj;ii ken dpiteni,? IPA azont:lar neak ak- kor lehetseges, ha .ernek ezoigglatiba tudja a.k&a- ses iparigakat. Ebb61 kdvetkezik, bogy a gyeagetLaza villtison- iparuhkhayrettilitdea lessUresebb feladatairik egyike, A meg- oldanOfeladatoV nagyagga azonban - a resat ipar kiesesers va- '16.tekintette1-- a haboru'elftti kapaoltdantil ragyobbat kdve- tel. Mart ezt az ipar4gat feltitiendl fejleasferi kell9Pc megfelel annak,a tdrekvisnok isp bogy miadaZokat az iparokat fejlesaxlikt melyek fejlettsegi fake 1ehot6ve teszl a tovebbi fsil6dest-is a rarsenyk4poss6get9 tovibbi amelyik kevea'nyers- anyagot haszudInak fel a gyirtishoz. gyargedramm ipar 68 as izal4mpagy4rt6 ipar 19420 . dvi tatmeldsi adatait /1938 evi peneertekben / a kdvetkee azdmadatok mutatjek: Munkavdllalek azdma Termeldai ertik Eivitel 9,5 96 p500 .000 37,500 .000 Az egisz villamosipar 1942 evi females/ adatait eankavillaldk szAlma Terseltisi ertek 17.600 nvitel 208)500.000 430300.000 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 ::CIA-RDP83-00415R002300020001-2 WO89539 Nazdnkban a finommechanikat ipart az e18 vild dbee ru elatt a kisebb tzemek lapviseltft. A jelentkez6 ardnylag kis- mArvie fogyaeztds, tovdbbd a take hidnya nem tette lehet6v4 nay vdllalatok keletkezdset. Emellett dllandiaan ktzdeni kellett a nyugati, iparileg fejlettebb orazdgok, fakdnt Ndmetorezdg szer- vezett versenyevele A ldtesUlt kisebb Uzemek dletkdpesedgdt a vezetak rdtermettsdge ?a tirgykor irdnti rajongds biztositotta. A gydr- tott cikkek min6s4ge igen kivd16nak bizonyult s igy sikertlt a bels6 sztkedgletet fokozatosan a hazai tzemekben kieldgittetni. A kozdpiskolai ?faiskolai oktatds fejladdse tanezeret ds ez- zel kapesolatos mUszerek gydrt4sdnak, az egyes ipardgak,ezek k6166tt leginkdbb a gyenge4ramt villamosiparunk fejladdee egydb finommechanikai eikkek, valamint kU16nb6e6 laboratoriumi easze- rek. kdsabb dltalinosabb terUleten alkalmazott mtezerek gydrtie4- nak adott nagyobb lendUletet, Az sled vildghdboru kUsz6b6n a fie nommechaniket iparunk teehnikai tapaeztalatok de gydrtdsi kdoe.. Big terdn kfasen dllt arra, hogy megfelela Uzemi berendezdsek ki- egdsziedsdvel a hazai szUkedgletet ndhany kfilnleges cikktal eltekintve teles mdrtdkben kielegithesse ?emellett exportdl- hasson is. Az,e1s6 vildghdboru utdn iparunk dltaldnoe fejladded- vel a finommechanikai iparunk is ugrisszerUen emelkedett, *Kel- lett az elabbi kiegdezitisekipen uj ipardgunk is fejl6d6tt ki, az,optikai iparunko A megl4v6 valalatok megiemosodtakp egyesen gyors Utemben tovdbbfejliadve, nagymdrett iparydnalatekkd alakultak dt, emellett uj iparvdllalatok ldtesUltek 4 gyos valalatok Uzemtket finommechanikat Uzemmel bavitettdk. A gyengedramu vil- lamos tpar1 vdllalatok megleva finommechanikai Uzemrdszei ugyan-, ?aoak ldnyegesen bavUltek ebben az idaszakban. Rervid ndhiny 4v a- latt a finommechanikai, ds optikai iparunk annyira kiterebdlyese- eett, hew egytk legldnyegesebb ?legnagyobb ipardggd vglt. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ? A vdllalatok a hazai szUks6glet kielegitise Mellott tekintdlyes exportot bonyolitottak le. Expartjuk nemcsak Eurdpa valamennyi orszdgdba, hanem a tengertuli orszigokba is irdnyult 4s gyartmd- nyaik k1vd16s4gava1 vildgszerte ellemer4st ezeregtek a magyar i- parnako Ezek kdzUl egyik legkiemelkedftb a ta1!42-.2tatdsndi szer- te a:vildgon ismert ?kizArdlag hasznalt E?tv?JI torzios in- ga. A mdsodik vildghdboru 6s az azt kdvet6 veg a finommechanikai ds optikai iparunkat nagym6rt6kben sujtotta. E- gyes Uzemeink g?. berendezdseit Nemetortizdgba hurcoltdk; nuts U. zemeink-berendezdadt reszben leszereltelk 60 elazdllitottdk az o- roaz katonai alakulatoat r6szben pedig Ovit6tel cimin kellett ft, adni. Ennek k5vetkezt4ben a fontos Uzemek finommechanikai Uzemr4- eze alig Uti meg az eredeti kapacitds 50 %.? az optikai lizemr4ss WAS 35 %-dt. fly= csonkaa ez az iparAg az eredeti rendeltet4- s4nek meg toreddk6ban sem tud eieget tenni, Mivel a azdbanl4v6 paragakra nemcsak a hazel szUks4glet kiel4git6se 4s az orszdg uj- 344pit6s6hez nelkUldzhetetlen export szempontjtiba van,szUksog, hanem.a kii1fildi, Meg a szomsz4dos dllamok ujjd6pit4se szempont- jdba is, a finommechanikal ?optikai ipardgunk eredeti kapacitd- adnak helyredllitisa, sdt a n4met Atersenytdrs kiee4se folytin az optikai iparunk m6g tovibbi fejlesztese nemcsak j61 felfogott 6r- dek, hanem eurapai kozosseerzetb61 szdrmaz6 fontos klitelezettedg. A legnagyobb ket finommechanikai ds optikai vil- lalat fejl6d486t roviden az aldbbiakban ismertetjUk! _A finommechanikai gydrszeril ipar megteremt6je Sites Sandor volt, aki 1884-ben a magyar kormdnyzat megbizds4b61 tanmthelyt alapitott. Ezt Baross Gdbor 1889-td1 dllami tdmogatas- bar reszesitetp. pir-bet a n talaber vdlialepg alakult /4"dris ifeadjoilit-fzette PrTaltsitoMeEratleteZeittrea E;Euralmaeffmealei6e- lephelyen, a Csiirsz-utedban. A vdllalat 1918-ban reszvinypdraaedg- get alakult at. Ebben az idoben f6k6nt geodiziai mUszereket 663 m6r- unci mUszereket 4s merndki felszerel4seket gydrtott, majd n4hdny 6vvel kesdbb, a 20-as 6vekben elk4szitette a vildghirn4vre szert tett Edtvds-fdle torzios ingdt. 1921-ben korszerU optikai csiszold- mUhellyel bdvUlt a vdllalat s igy a mUszerekhez szUks6ges optikai rolszt a kUlfdldt61 fUggetlenUl maga tudta elk6sziteni. Ekkor a vdl- ialat c4gsztiveg6t Sties Undor pracizios mechanikai 4s optikai in- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 intezet r.t.-re vatoztatta. A villalat gyartmdnyainak-kivd16edgd- val eur6paszerte mind . nagyobb ?nagyobb hirnevre tett szert, eminek )7dvetkezetenyekepen a hazai es killfbldi megrendeldsei rohamosan emel- kedtek. Ennek megfelelden a gydrtisi dgait fokozatoean kiterjesztet- te es a telephelyet tovdbb nbvelte. 1939-tmn a vdllalat odgszbvege Magyar Optikai Miivek Rt.-ra vdltozott. A vdllalat rohamos fe316dese egeszen a mdsodik vildg- hdboru v4geig tartott.,A fejl6deere jellemz6 a foglalkoztatott alka1. mazottak szdma, mely 1919-ben 30 16, 1927-ben 300 f60 1938-baa 3000 f6, 1944-ben. kb. 6.000 f6 volt. A villalat gdpeinek tekintelyes re- ezdt a haboru veger. Wimetorsedgba hurooltik. Az ostrom alatt nagy- mervii eptiletkdrokat isenvedett. Az ostrom utdn megmaradt gdpeinek egy reszet az ?rose katonai alakulatok leesere1k6k es elszdnitot- tdk. ? A vdllslat expansivitdsdra jellema, hogY Bamdnidban ds Jugoszlividban fidkot letesitett, mig Amerikdban /sHoustonban:/ es Londonban a villighirti Edtvds-fele torzios ingdk eladdsdra k4pvi seletet 10esitett. Ageodaziaimtszerei ugyanosak mindailitt ismere- tesek. A misodik vdllalat a " Gamma " finommechanikai es op. tikai mii;rek rt., mely kftvitlentil az els6 vildghdboru utdn 1920-ban alakult. 7016dese ugyanosak oly rohamoa volt, mint az el6z6ben is- mertetett valalate: A kiemerstbatn indult lizem tiz ev mulva 1930- ban 150 Iif6t, 1938-ban 415 f6t, 1941-ben 2,280 f6t, 1944-ben 4.500 f6t foglalkoztatott. Gydrtott oikkei f6k? merndki mliszerek es merdesz. ktizaktvalamint a vildghirnevre szert tett " 16elemkepz6k" voltak. A valalat termelesenek 80-90 %-dt exportAlta. KiflThldi megrendel6i ktie6tt a legtObb eur6pai llam szerepel, emellett szerepelnek a ten.- gerentuli orszdgok is. ? A vdllalat Budapest ostroma alatt szinten nagy kdro- kat szenvedett.,A, gepi berendezeseinek legnagyobb reszet j6vdt4te1 elm& Szovjet-Oroszarszdgnak kellett dtadni. Az itt emlitett ket vdllalat mellett -On nagy v? lalat, valamint kisebb valalatok in foglalkoznak finommeohanikdval meglev6 ma tizemrdszeik mellett 48 ezek szerepe szinten fontos. A finommechanikdval es optikdval foglalkoz6 vdllala- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 2 tok termeldoi ? k5vetkez61. sztt peng64...-tftben a MukavtIIi'3tTerwelesi az time- Ps; 11-600 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -93- HAP iME :i: c5i3ANYAIPARTJNL A " trianoni hatarok "megvonasa k5vetkezt41D.n je1ent6knyebb hegyvidSkeinket mind elvesztettilk 6s Jgy :a megria- radt, fileg sikterlileteink uthalozatanak rendbehothsa Ss kidpi- , tSse sulyos, helyenkSnt nehezen megoldhato gon?.o1 okoz Honnan ? hogyaa szerezzlik be a szuks4ges tennyisSgii utSpitcl,k6anyagot ?- 71szen az utepites akkor is hataimas tdkebefektetdst kivan ha a zetanyag ott a helybent vagy a kftelben talilhato, de mennyi- nagyobb terhet jelent akkor* ha azt messzir61 ken a helyszin- T 32'a311,tani, Pedig utb416zatunk keves Ss ami ki4ptilt az is igen. rossz allapotban van, a rossz uthdlazat pedig gazdasdgi elati".nk- re ndeve 5rIgsi csapAso A k5banytik gazdasagi je1ent5s4 kdt. szemrrItiot, kell figyelembe vennank 4s pedig al Znag z1Lnoc'/4t 4s a banyanak a k5anyag felhasznOisi helySt62 val6 tdvolzgigdt, sz6val a felmer'116 fuvafkbltsegeket,, Mln62 jobb min5segii a kitermelt Manyag 45 ven- 1141 k6zelebb fekszik a felhasznallas hely6hez, annA2 nagyobb je1en- t6e6ge van az illet6 tAnyinak. Termestetes, hugy a jobb k6anyag- gal rendelicez6 48 ertekesebb k6anyagokat; teh4t burkoiati ki5ve- ket is el6dllit6 kabanya, m4gha tAvolabb fekszit azJia hal:ekt612 ,31132 1i6anyag falhaoznaldsra kerii13 m6gis nagyab je3-4ggel mintegy ya kdzeife7kv6 k5banya mely gyengdbt m.n5edbisid rendelkezik,, 11rmd1is kbrtamtinyek ktizOtt a ..:171i.tOiei- nits6- tgen.nagy.jelent5s6ggel birnak, mart km44:nt 1-2 pen6C Nvar- tabbzet azomm1rL1 rusc5u anyaggal rendelkez6 kZbanyatnal a viazonyitva /tzuzott-k6 gra 10 tlin.4.17,74nt 40-6n penpA kz;)ttt,/ mar jelent6e teszlk ki a kfltf--,4eknek anal ?alrAbb,?..minthogy a szti1co4i-Tlat megyemk4n rendesen tnb ezer vagQn k5anyag3t tez ki. pen.ez?rt fntDs, hy az, , ?, 7.,..1.szakadt terul,--ten miiktdo. kebartyak milyen k5anyaoot tormelnek kls milyen t4v1 fekazenek a fdlhaezralAsi he1yt61, vane ktize- a-Az-arezag hatirdn.belid mAc,?haaon16 k5any??ggal ran4elkez5 %Ccbgnya, veZ1t31a=e 14tnt a feTmeriil-sztikeit4 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 "s944* Obanyaszatunk helyzetet orszegos szempontb61 lelve a kUvetkezdk'dllapithatft meg: El6z6leg azonban leszogezend5, hcigy a viakdni erede- tit? k5zetek a legjobb utepit6 k6zetanyagok es ktizottiik is els6sor- ban a baaalttrk, utdna az andezitek 4s r,,;kori k5.,.;etEk kbvetkeznek. Magyarorszdgon bazalt b67en volt 6.4 azok els6rendli utepit6 anyagot, kUlondeen kockakdvet szol&Atattak$ amelyb,51 meg exportaltunk is, igy hazdnk bazaltbdnydszata meg kFizgazdasdgilag is jelentekany tenyez5 voltr Nagy Magyarorszeignak ket nagy bazaltterillete ismeretes: Balaton-menti bazalthegyek, 2/ az eszaki,n6grddi-gomori bazalttertilet, A ttibbi vulkdni hegysegeink,f6leg andelezitekb61 41- lottak de kOztliik keves maradt a mai trian6ni hatdroMnbelul s ezek is a " Magyar Kftephegyseg " egyes resze ; a 1JisegrAdi- Edr4iit-Wt-Matra-Tokaj-hegysegek A jelenlegi ideiglenes ha-tarok okozta legnagyobb vesateseg, a bazaltbdnydszat szempontjdbal a ncigreld-gdmdri ba- zalteriilete 4/5-od reszenek elveastese Altai 6.rt benntinket. A helyzetet sulyosbitja:az a teny, hogy ezen elvesztett terilleten tObb nagy) gdpi-er6re berendezett bazaltbdnya lizam is elveszett, amit nemcsak utepitestink, hanem kOzgazdasigunk is meg fog drezn-L AnAgrad-gombri bazaltertiletet-izsgelva megfigyel- het6,hogy id5k folyamAn ott ket fontos k5ibari centrum alakult ki, nevezstesen: ? a/ Ptilek-Ajnecsk4-Kor1ati videken es b/ Somosko-Salgotarjantt. A jelenlegiideigleneelhatdrmegvonds a Fi11ek7Ajndos kdi bazaltbdnya-centrumot teljesen, nag a mdsodik csoportnak az. esZaki'felet szakitotta el, ugyhogY az egesz eszak-magyarorszd- gi bazaltterilletb61 Osupdn Somosk6-01 delrel tehat Saletarjdn kornyeken emelkedd nehiny kieebb bazaltkup, ezenkivUl a Medves-. hegy deli felen maradt viesza bazalt. Meg szomorubb kepet.kapunk, ha az egyel5re elceatolt terUleten odavesztett bazaltbanyaUzemek szdmat nezeik, mart desze- ; sen: 52 kisebb -nagyobb bazaltbdnyAL 10 kisebb- pagyobb bazalttufa-bghydt vettek el t6ltink. Ezen bdnyatzeMet kdzott jelentekenyebbek voltak Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/145M-RDP83-00415R002300020001-2 f "Korldt.i. Hazaltbdnya RP" hatalmas karlatitele 41N0me1yek a Bu- csonyhegy 4szaki oldalin 2 km hosszusagban 9 k6fejt5ben?zermeltek ?is dlland6an 400-500 munkdssal dolg3ztak.Ajndcsk6 k3rnyik4n a Hor- kuti'ds Rakdeshegyek oldalaiban vesztettUnk el 4 bazaltbanyAt. A 7411ek- bazaltbanyak kti1 a Bena-hegy eszaki vegen terme- 15 " Csomai bazaltbanydt " Bolgarm kbzseg hatdrdban a rerek .yen termel5 " bolgaromi bazaltbanyaszat "; Nagy Darocz hatgrAban " daroc.zi " 68 ftlek hataraban, att61 nyugatra telepitett 3 jelen- t4kenyebb bazaltbanyat emlitjUk meg. A dal bazaltbdnya centrumtanl a "Somoskft Bazaltba- bdnya R.T.-t ?4rte a legnagyobb vesztes6g, inert a nagykiterjedesii "Maczkal)*ki " bdnyatelepeit veszitette el. Az egdsz n6grAd-g5mOri bazaltterUlet legr4gibb ?egyik legnagyobb bazaltbanydja volt ? ez az iAzem, mely egymaga dlland6an 300 - 500 munkdssal dolgozott. Ha a sulyos vesztes,-igekkel szemben azt vizseljuk, hogy mi maradtvissza nektink ehb61 a bazaltterilletb61,b:izony szomo- ru k4pet kapunk. Sajnos csupin azok a kistomegU, formd4. bazalt- kupok maradtak nalunk, melyek 3omosk6 ?Saletarjdn kiriU. emel- kednek.;L legnagyobb tUmeget kdpviseli a Medves-hey bazalttakar6- jdnak a Milt fele, mely a mink maradtoliutin az 4szak1 nagyobb rgszet elszakitottak, a hatdr kb. a takar6 klizep4n vonul v4gig. Attekintve ezeken a bazalthegyeken, megallapilhato, hogy nagymeret4, ? komaly baza1tbanytiszat csak a Medves-hegyen fej- 16dbetett ki, alert a ti5bbi bazaltkup koanyaga keves,vagy a vasu- ti-vonalt61 tdvol telepinnek, igy szallitasi nehezsegek -fannak. Egyik mAsik bazalt-kupon a multban 14teeillt bazaltbdnyat csak he- lyi szUksegletet.elegithettek ki. A medvesi bazalttakar6n ellenben orszagas fontoss4gu bazaltbinyiszat, ket tfteer6s vallalat Samosk6i BazaltbAnYa R.T. W6gradv3d4ki K6bAnytik R.T. birtokiban fejlOddtt\la. A kdt vdllalat bazaltbdnyanak elhelyezke- disdt a csatolt I.sz.01?ologiai vazlatas terkepen mutatjuk be. Az I.sz.vitzlatas geoldgiai tdrkepre, va1amint a II. sz.kataszteri Ork4pre, az ujb61 drv6nybel4pett trianoni hatd- rokati vaIalant a ket villalat terUleteinek a Aattirait is panto- ean fe1vittgk.14011apithat6, hlgy a mostani ujabb hatarmegalla- pitds nyomin az_agdsz eszakmagyar4rszdgi, tehdt n6graid-gomdri bazalttertiletUnkb61 48 annak tekintelyes baza1tbanydszitAb61 csu- Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 pan ennek'Si7*4t bazal banya Uzemnek egyrdaze marat meg, ezdi-t 'nek a fenLeartAe, eft tevabbfejlesztese elengedhetetlen orszdg mendhatjuk nemzetgazdasaet 4rdek. -Megallapithata, hogy ahat.rmvon?a " Semosk6i Ba zaltbanya R.T." bazalttertiletot sulyosan megiisonketta, mart an- nak 4/5 rdszdt levagta, egyben a villa:kat legnagyebb telepeit a "macskalyuki" banyekat vette el. Ezen magcsonkitds momen a Yanalatnak csupdn egy banydja az u.n. ft magyar "- banyan maradt magyar terUleten. ezek- Mint a II.sz.terkepen 14that6 mindk4t banya d? ti irdnyban, tehat a medvesi fels6-major fele haladva terjeszke- dik ds igyekszik a bazalttakardnak kitUn5 1t4anyagat kitermelni. A " Somosk6i Bazaltbdnya R.T." medvesi k6bdnyaUzeme hatalmas mdretti vdllalkozds, melynek bdnyatelepein 45 modern, ha- zank egyik legnagyobb k6tor6j4ben dlland6an 40Q-600 mankas dolgo- zott. Ekkora iparvdllalat megnyitdsa, fe1t4r4sa. berendezese. Uze- menek fenntartasa oridsi t6kebefektetest igdnyei, tehdt kell,hogy a rendelkezdsre 4116 k6anyag min6sdge, mennyis4ge is megfe1e16 ? nagytOnegU legyen.A hegyeket felepit6 k6zet anyag azonban sohasem egyenletes min6segU, azokban td, kitUn0 k6anyag a teljesen rossz 43 hasznalhatatlannal valtakozik; s6t a rdtegek vastagsaga is tdg ha-tarok kozott ingadozik, vagyis a ktizet mennyisege er6e valtozas- nak van kiteve.- Mindezen okokndl fogva az ilyen nagy, m4g roe.- mAlis penzviszonyok mellett is, - milLi& tartalekra van szUksegee ami viszont tekintdlres nagy tertiletet kivdn osak ilyen feltetelek mellett lehet a vallalat nyugodt menetdt, fej16d454t feltdtlenill biztositani.- A " Somosk6i Bazaltbdnya Rt.-nak medvesi banyaitzeme k4t kiil?n11 rdszre tagaSderM, ugymint a "maosakalyuki-banyak", melyek ktirtl a muhelyek, kis-vasutak, munkahelyek, hanydk, k6rak- tdrak ds munk4stelepek elhelyezesere 156 hold sajat terUlettk volt, mig ugyanosak a fenti Uzemi berendezesekelhelyezdedre a "magyar- banya 74 holdsajdt terillettel rendelkezett.- Az Uzemek teljeszke- deset, illetve az annyira fontos k6tartalek-terU1etet a valla1at Ltay biztositotta mageknak hogy a bdnydk k?rUli birtok tulajdOno- savai,- a Krepuska osaladdal, szerz6dest kdtott, mely szerint a vallalat a Krepuska birtok bazalttal boritott rdszein bdrhol jo- gesult a bazalt kitermeldsdre.Ilyen madon a vallalatnak tobbszaz eoldat kitey6 k6tartalek terUlete volt, a nedvesi fennsikone Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 .0964a Az nj hatarmegvonds a Krepuska-birtaknak caa, 2/3 r6- omit hasitotta le Magyarorszag tester61; viszont a vallalatnak a osak a magyar-banya maradt meg, a 74 hold sajat blrtokaval es a magyar terUleten megmaradt Krepuska-fele birtrAresszel* mint a kdtartalek terUlettel. A csatalt II. sz.kataszteri terkepb61 megal1apitha- t6, hogy a " magyar " es ujabban megnyitott u.n. " Uj-banye ic sajat birtak legnagyobb resze Uzeini terUlet amelyen nemcsak a 4 banya es hozzdjuk tartoz6 hany6k telepUlnek, hanem kiterjedt ttzemi berendezesek, kis vasutak, kiterdkkei, rakodok munkahelyek milhelyek stbeis elhelyezest nyertek.EzenkivUl a 74 haldnyi terU- letnek kb 1/3 raszen nincsen bazalt. Ez a terUlet teljes egasz6- ben a medvesi fenneiknak elag meredek hagyaldala, nagyobbreszt tormelekes, teljesen kopasz,vagy pr6bagddr3kkel tarkitatt terU- let, mely mezdgazdasigi celokra semmiesetre sem, de meg komoly er- diezeti celokra sem alkalmas. A bazaltreteg tulajdonkepen osak a fennsik fels5 n remen kezd5dik, itt melyUlnek a bazaltbanyak, k6r1116ttUnk a yek tekintelyes k5feldo1goz6 teriileiek es egyeb Uzemi beren- Mizesek. A magyarbanya pontosan a trianoni vonalon nyilik annyi- ra, hogy kis-vasutja lamegmunkald /:ricce16:/ ter e es hatalmas hanyoterUlete mar csehszlovik reszre eeik. Erre a celra csak az 1472/1 ?1472/2 sz.parcellgk alkalmasokt hiszen birtokuk tobbi resze az tizem r6szere mar igenybevatetett, banyak a kdanyaga azonban nagy jelentdseggel birt az orszagra nAzvep hogy a trianqni bekeszerOdes megkdtase alkalmetval ennek a b4nygnak a k5anyagat az orszag reszere bizto- sitani kivantak es ezert Csehezlovakia as Magyararszag kikUldott- jei Pragaban 19240-ben Minn megallapaddet lt.:Itesitettek?az u,n. zdkanyvrtl mely a trianani bekeszerades kiegeszitd resz-it kep Ezen Jegyzdkbnyv.a banydnak a csehszlevak cldalon va14 mUkddeset szabillyazza es biztositotta k6anyagnk vam-,48 illetekmentes szabad behozatalat MagyarorszAg terUletere. A beinya eziddszerint is ezen Jegyz5kOnyv hatarazatai alapjdn mU- A Bomoskdi Bazaltbanya Rt, emlitett es ezid6ezerint sziavdk oldalon miikodd kdbanyajdban a banyatelepen kb. 30 csalAd lakik, a 161eksz4m csaladtagokkal egyUtt 150 f6 an Szlavak Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ag hatosdagak reszer61 ieMerve a 'Maya jelent6s4gi, xer _iserletet. tettek azirdnt, ho g-a az elkOvetkezendd bekeszerzddisi tdrgyaldsok alkalmdval az egesz binydta tehdt a magyar oldalon maradt reszet is- a szlovdkek maguknak megszerezzek A jelenlegi hatArfaegaaaTma: Itaaasalatos tAraya- Iasi& alkalmdval a tdrgyaldsokon a magyar ht.' g kepviselete- ben megjelent magyar katonai parancsnakaeg vezetdje ezen tdrgyala- sokr61, amalyek Losoncon 1945 evi augusztus 116 elejen folytak le, a Somosket Bazaltbdnya r,rt.ot kivonatooan ertesitette es kazalte, hogy a szlovdhammagyar bekekOtesnel kerni fogjdk maguk reszere Somoskeujfalu kozseget, cserekent valamely mds kbzsegert. K41.6- stiket indokoljdk azzalv hogy a kdbanya szlovAk oldalr61 megkOze- lithetetlen A bdnydba ugyanis Somosk6ujfa1ux61 cca. 7.5 km hosz- szu, keskeny nyomtsivu iparvasut vezet ki,A banya csak ezen ipar- vasuton, Vagy ugyancsak magyar terU1etr61 a banyaba vezet6 kocsi- uter koze1ithet6 meg,Szlovdk oldalr63 csak hegyoldalban, erd6n ke- reszttil vezet6 gyalogosvenyen 68 egy igen rossz Allapotban 1ev6 meredek kocsiuton kftelithet6 meg a bdnya, rossz iddben, telen Salavdkia fele a kftlekedes lehetetlen.A szlavak hat6sAgok, arae- sok stb, amennyiben a banydba hivatalosan kiutaznak, kenytele- nek Somosk6ujfa1ura a magyar hatdron dtmenni es onnan kisvasuttal menni ki a bdnydba, tehdt ujb61 dtlepnl a hatart-Mautdn ez a koz- , lekedes reaf,juk nezve nehezkes es kellemetlen, egyszerUen, Somosk6- ujfalu, de ezzel egyidejtleg minthogy az emlitett klizseg es a bd- nya ktize ezik t Somosk6 kozseg dtcsafoldsdt kerik04 Csupdn azert,hogy kb,150 f6b61 d116 munkds la- kotelepet a maguk reszere megszerezzenekr a szlovdkok eicsatolni kivdnjdk az orsz -t61 Etamo8k6ujfa1u ee Soamosk6 kftsegben elZ a/ A Somoskdi Bazaltbinya rot. meg 1945-4v? Junius ,h6 5-4n kelt beadvdnydban a Magyar KtilUgyainiszteriumhoz fordult, felhivta a miniszterium figyelmet a kftdnya miikOdese Ugyeben 1924 ben letesafett dllamok kozotti megallapodasra /ai.sz.Jegyz5konyv:/ 4s arra kcIrte a miniszteriumot, hogy a bdnydnak az orszdg szemponf- jdb61 val6 fontossagAt tekintetbe veva a bekeszerz6d6si tdrgyale.- eok alkalmdval legalibb is a korAbbi dllapotnak megfelei6en ujb61 'liztaa:tsa kdbdnya anyagdt az orszdg reszere. &en beadvdny a Magyar KillUgyminiszteriumndl 419/FoB.1945.sz.a.nyert iktatdst. Az emlitett losonci tdrgyaldsok tudomasulvetele utdn a Somosk61 bazaltbdnya rrt.1945.4vi szeptember 116 22-en ujb61 beadvdnnyal 4!oriult a Magy.nilUgyminiszteriumhoz /tikt.szim:50441- 3e;45,gezdpel aoztT/ amelyben redmutatott a szlevdk kivdnsAgok valtdra Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 kb.3000 f6nyi lakoasgtot. Ezen lakoesdg tulnyomoresze banya 4s Ipari munkdsokb61 411. akik SaldtarjAnbalm illetve annak kornye- ':6n a M:szenbAnydr61; vagy a Rimam.uranyi Ac41gydrban. az 47eggydr- ban stb. sz6v4 a saletarjAnt medence ipartelepeinel dolgoznak Az emlitett k6bAnya a 1atArt41 kb. 1,5 ktQ-1:e fek- ezik,.tehdt kezenfekv6Ology a szlovdkok reszer61 hozand6 igen ese- kely dldozattal a knuinya Magyarorsitighoz visszacsate1hat6 volna. Annak idejen strategiai okok is szerepet jdtszottak a hatdrvonal megvendsdndl, miutAn 4pen az a videk :Kardnos ?Medvee a kdrnye- z6 hegyalakulatoknak legmagasabb pontjai es a hatdrvonalat ezeken a pontokon keresztUl huztAk meg ?igy kerillt a banya id sziovdk oIdalra. Maainak a banydnak a visszaaddsa tertilet szempontj061 i- gen ker4s Aldozatot jelentene. A szlovdk hat4a4gok azonban a ha- tarvonalat ugy-ldtszik az amlitett 10[41T=abit deli 1e)t6jdre ki- vdnjdk-e16rehozni As ezert 6hajt341Ceml1tett ket kbzedg ?val6 szindleg ezek hatArdhoz csatlakoz6 terilleteknak a megezerzeset. A hatArvonalnak a szlovdkok Altal kivAnt e16reto1dsa folytdn nem - mak a Somoskoi Bazaltbdnya magyar oldalon dolgozO ugyancsak ez4- mottev6 bdnydja, ha nem a N8giddvideki K6bAnydk szomst.edes k6bdnydja is'szlevdk oldalra,kerillne, az orszdg tehdt elveszte- ne az eszaki baza1tvideken miik6d6 ket bazaltbAnyAjdt, amel-a.ek burkolatk6 tamales szampontjdb61 feltilmuljdk a Badaosonyi bazalt- videk osszes k6bAnydit.A ket kftdnya elvesztese tehdt az orezdg kobealyaipardt igen sulyosan erintene ?ezek elcsatoldsa ellen a legteljesebb er6vel kell ktizdenUnk- anndl is inkdbbv miut4n ezen a videken eredetileg ugyszolvdn kizdr6lag magyarok laktak es csak lugs%Ibbi letelepites folytdn kerilltek a szlovdkok a hatdr mallet illetve emlitett tertiletre. Az eszaki egye16re elosatolt rdszeken a 176grdd- G6mbri hegyvonulatokhoz osatlakoz6an az orszdg legnagyobb bazalt k6anyagga1 rendelkez6 videke terill el. Ezen teriiletnek csupdn Sa1gatarjaht61 Somosk6ujfalu hatdrdig terjed6 resze maradt a hat4- rokon beliil, mig att61 eszakra Losone, illetve Rimaszombat kor- nyekeig terjed6 nagy baZalt tartlet ujb61 elezakadt haztinkt610 IJiutdn ezen terillet biz legnagyobb jelent6s4ggel az orszagra n4z- ve 1,5bAnydszat szempontjdb61 ezzel kUldn kivdnunk Emlitett tartlet nyugati reszen a Cserhat lege- zzaki nyulvdnydnakvilletze.aXaranos-hegyeAgnek, mely ezinten alakulat eszaki reszen 'etas-lilt az u.n,S4torosi allami Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 .99. Xtednya, le6anyaga and-zie, basonl6an az eibb emlitett isegyvonulatA 1:6anyagihez A k5banya Allari kezel4abket,i volt,g4- pi berendezes3e1 birt, kisebb mennyieegt burkola1-1 k5an:yeaot, kent azonban zuzottkOvet alitott e161 A hatdrtol e km-re fek- szik. Az el.t*:7 fekv5 bazaltbinyikkall ezemben Icsenb jelent5e4g- gel birt,459.-nyaganele min5sege, mint kisebb kapacItAsa foly- tan. Ezen 1.nle.t61 esz, rads andezitbdnya new mtkOdik. Eszaki irdnyban meg Miskolc felett Kassa fele ?terjed6 hegyvonulatnakftassakdrnyeken 1ev6 reszen mtkddott hdrom k5bdnya. Mindhdrom andezit k5anyagot termelt, tulnyom6reszt zu- zottkovet es csak kis mertekben burkolaanyagot, ugyszolvein ki- zdr63ag apro kiskovet. A harem bAnya koztl kett5 magdnkkzen volt, a harmadik bdnya a MAV tulajdondt kepezte. Osupdn ea ut6tibi bdnya mtikbdott sztkebb keretek kdzatt, miutdn a binya tdvoli fekvese mi- att ktizelebb feksr5 ke5bAnydkkal szemben nem tudott versenyezni. Uy a MAV bdnydja, mint az egyik magdnbdnya geptillierfiredetiAlSeln.;birt, kapacitesuk azonben jelentektelen volts Az eszakkelati irdnyban fekv5 elszakadt tert.- leteken Bdtoraljaujhelyt51 iszak-keletre fekv5 hegyvideken fordul-- tak e15 ugyancsak andezit kftdnydk. Ezek kdztU. kett5, az Mlgeitri Keibdnya Rt valamint a Po1.dmiivelesUgyi Miniszterium tulajdendt kepezeS, ett51 eszakra fekv6 u.n.Perecsenyi K4bAnya, birt jelent6- seggel.Az Ungvdri Minya r.te, gepier5vel dolgozott, termekel- nek legnagyobb reszet a MAV-nak valamint a kornyez6 illamepite- szeti hivataloknak szallitotta, beljebb az orszig tertletere i- gen kismennyisegii anyagot szdllitott. A pereosenyi le'lbdrya 411a - mi sztkzegletet fedezett, vizepitesi es partvedelmi o6lokra ter- melt ki ktivet. A keleti tertleten esak kisebb tteler5vel dol goz6 kftdnydk milkodtek, csupdn egy jelent5sebb k5binya volt, a Wagy4oiradt01 keletre fekv5 Bihar-hegye6g oldaldm m? Kissebe- si K5bdnya r.t. Ett51 tovdbb keletre a KirAlyhten tul es Sze- Upli/-Volddn szamos k5bdnya miikiddott, ezek azonban cek helyi sztk- , segletet ldttak el, a mai Magyarorpzdg tertletere nem ezdilltot- tak k6anyagot. A Kissebesi Kftdnya k5anyagat granitnak nevezte u- gyan, azonban az is andezit, min5segileg hason16 a tckajvideki kftinydk anyagdhoz. A bdnya valamikor nagy termel6kepessege:e. birt, minthogy azonban az etdelyi terfilet szelere kertltjelent6edge Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 lenyegeeen cedkkent es a romAn /Oben osak kis 14-tszdmu munkds- sdcdolgozott benne. A viaszaisatolga utan rehezen sikertat uj- ra megindulnia, de jelentdedge mdr nem volt a regi, holotf fek- vise igen kedvezd, mart innen lehet legkdnnyetben elldtni az oT- ezdg keleti megyeinek hesan441 Bihar,BekdatHsi411 stb.t/ *,-Adszilk- edgletet. Kiegdazitesill megjegyezni kivdnjuks bogy Nagyvarad. valamint a kozeli vgrosok da kOzsegek utogit legnagyobbrdszt a Bihar-hegyedgb61 lerohand sebeavizii-patakok kaviostdrmelikeivel koveztek bmaoskafejek:/ Nagyvdrad vdrosa nagyforgalmu utedi- nak kOvezesehez Somoskougalurtil basalt kdanyagot rendelt,mint- bOgy a Kissebesi es a kdrnyeki andezitbdnyik kdanyagat nem ta- lalta megfeleldneke . Az eldadottak alapjdn tehdt ket viddk az,a- melynsk elosatoldsa jelentdedggel bir az orszdgra ndzve ; a Nogred-GbmOri bazaltviddk de a.Nagyvdrad-kOrnydki andeziividek. EstAitObbi viddk nai amyl-rata-mil-168dg szempont3ab61, hanom ked- vozlibb fekvese folytdn bit jelentdseggel. A Kissebesi bdnya kl#nyeken tobb kisebb bdnya is milkdddtt, kdzotttik voltak mdez- kdbdnydk is. Altaldban a Bihar-hegysegnek nyugati 1ejt6jen kftnyen lehetett kdanyagot kapni, melynek mindedgelameglalel a tokajviddki, illetve adtoraljaujhely kdrnyeki andezit kdbdnyak kdanyagdnak. A NOgrid-Gdmdri bazaltvidek jelentdedge az deszes eldbb emlitett viddkeket jOval felUlmx1ja. Eleasorban a kdanyaga mlatt. Sa a legkitlineibb bazalt, azonkiviil Nagy-Magyar- orszig legregibblegnagyobb bazaltbanydi ezen a terilleten fek-. 7eneke Bum vidiknek esak igen kis raze maradt a triancri ha- tdroktm bElUL A viaszamaradt teriileten kftveticsitLiasti=imen- ten kdt PAO kdbdnya miitddikt a Somoskft Bazaltb4nY,Wr.t. ds a NagrAdvideki Kftdnyek Ma amikor az arezig teljesen lerongyolddett u- takkals elpusztitott hidakkal de dtereszekkel kdnytelen a terme- 135 munkdt meginditani, ahhoz hatalmas kdanyagra van sziikedge. Vssutainknak nemesak szalitdberendezdae, mozdon4s koceipark- ja, hanem a pelyateste is sokat szenvedett, aminek a rendbeho- zdsa szint& Oridei kdtOmeget igdnyel. Van saink, Meg Buda- a hombgvie es ostrom alatt igen sokat szenvedett, V,/ kb - Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ?101.. vezett utedi tonkrementekfigy ktinnbsen redszorta a medvesi po- p8 bazaltkockdkra.Mindez imperative megszabja a li..J.vetend45 I- r4nytt er8z4gunk megmaradt legjobb ut6pit6 Manyagat a bazaltot teTjesen az lltepitds celjaira kei1 bizt-Dedtani, annak bdnyAsza- tdt mindenkdpen el6segiteni szorgainazni Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 102- magyar oementairtis gyokelei az 1840-ee tvek'ise nri1Lk NT-lases, mikor s eoceinban - a-. ottani kivild Medea nyersanyagra tAmaezkodve roan gpirtdeit ke-,..74Lik meg mew a budapesti zib4 patdetadlgestikiwcz- neildlte A teoesini utdn a seized hatvanae dvelben s rgesulfaIul eementgydr ls megkezdte a teradkelei11i- t4eit, aajdirtzelben ugyanceak ramAn oementeladllitdeAra a ittptlala gyAr rendeakedett be. A ezizadfOrd(ocicon, mead az 1914-es viIdghiboruig ter3ed8 ideSegiek ai pU1t ki huza portlandcement gpirtie. Vizoneiges portiacdcement akiecr 14teaU1tek a brassAi, zeolne1, 14deoit tordai, belapitfarvai, bereaendi ?eelypi gyArtelepek. 1912-ben dpUlt a fe1e8ga11ai portlandcementgydr, maly Ikr6r4ban attOrdkdot meg7aldsitotte a nagy szilArdedgu pui-tlandcement gyirtiedt. A fele8gallai nagyszilirdedga portlandoement forge- lombabozetela osztonzaleg batott az egdez hazai cement- iparre, Az drdekelt gydrak egymdautin tdialetesitettik be- remiez42el1et ds tirtek dt nagyezillirdeiga- portlandoesent gyArtdadra? ezzel megeldsve as aurdpai kontinens cementiparibam osak a busses dvek Wasps dtix aegnyilvanuld ily irAnyu torekvist. A Ceonka-crsmig weal alit e tekintetbon, boa 4rnak ellendre? aiszerint rei* .ultra visszatekint8 port- landoement gyirtiseal rendelkezik, ezen iparig - maszaki aeggondoldsokt61 vezdreltetve kisdr6lag nay szildrd- Digo portlandeementat ialitott e16, memugylaint ads, iparip. lag fejlettebb orszAgokban, ahol a nagyazildrdsigu portlend- cementen kiuiU. egyee gydrak meg mIndig termelnek ktiz8nedges portlandoementet. A mai Osonkacresig termelftdpesedge portlandoe- seu4ekben dvenkdnt kb. 66o .000 toura, mely az egyea gydrak kdzbtt a k5vetkez6k4pen oszlik meg: Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 103- Felsoe-i'a 53o,000 IM42 Belaapitfaica 14o.000 t'.1pne Libation 100109 Beremend 6o.000 tonna SelYP 3.oeooc; ioaRa A tenyleges termelesi adatok 1921-1939?..,,zdttl = a ..ovetkz6 velt! ' ev 1921. 1922 1923 1924 1925 1926 . 1927 1928 1929 I93o tonna 154,52o 26L-5c e 296.22o 252,88o e 2o7,-330 , 288,57o 393,8go ? 40,110 375 210 31 ev 1)31. .4 111932 1993635 1137 13-4 '0 tonna .269.46o .19)38o 165.950 2o7.2oo 238.o4o , 269 14vi NVA: 393.18o a ptlrtiandcemcn,t gyAresi yeranyagai ugymint m4flzk'-t 'agmarg,,, a gyfiro,k 17:5zvet1ip.n, zzki.gaz rendelke- zeere illanat- Uaatra!sag rcnde1kez4s belibld6r. a gYa tdshoz igen teteass menyisegben szUksegelt szen es elek- tromoa Aram is. Easel ezemben a portlanftement ei nilkt. lozhetetlen alkatrhezep a Ayers gipazk Tybi1 a fentt termsladveol4 alapjAn az oresig evi setkoe.glefe 2o.000 tonna - a Osonka.oraz4g tertiletdn Asa ta141hat6. Nagy-Magyarortzdg igea tekintOlyes gipozk5e16fori14- sokka1 rendelkezik do pedig a NagyvAra vaent- venal menten fekv6 3ztelza-Egeres vi.14kerA, mOi$ a beei d?nt'st61 a szeretioadtitm kimeaeuelti misodik;vi.s.AgMbora- v,;plg asonka-orszaghoz visszaceatoIt 2szakErddly-terti- letdn fekszik. Az ottazi gipszkdbAnyak tulajdonosei nyit6i valamint az azokkal kapcsolatos gipsagetesnektehAt. stukkatur, alabastros es fogiszati gipsz seszerabkwArte- lepeken tortenb el6illit4.84nak meootl,7,s1t61 aagyar .nesze- tis4ga; magyar Allampolgarok voltE61., A hazg:41's'aentgydrak yilcer az Egercsehi KA5szrbAnya es -rIlartiementgytfr Rt4. a b4csi (Mutest k;jvete,en, feelezesere ?as 77e a,z gyiaak 1211t4ze? azp4z41.t titZkAroz s,-v4te Term4ase-tes Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ho.y Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -104- a. jelen visronyok mellett a Csonka-orszag hatirdn tulfekv6 nyers 4tpszkdnek behozatala aid sztimos akadaly torrylsul 4e ewiek io-.-tytdn a gyarakblin tiro16,10ere gipszkftdszletek esak igen korldtorott cementgOrtdet tesznek 1ehet6vC Fenti, a Csonka-orszigt61 keletre fek.v5 gipszk6e16- forduladoknn kAvia az orszdg nragat1 hatdrdhoz viszonylagos W5zel4gben depedig:az ausztriai Semmertg viddk4n tauchberg? cbottwen:/ uaratot-lak 3elent6t gipszkiSeleifordu74sot vannMk. Magyar iltagnos Kdszenbanya r t ugyanosak gipszk6 dneriik- e0gletdnek biztos1tasdt61 7ezdre1tetve, a trlanoni bdkeszer- vWst kbvetben megozerezte az ezen bdnyik ds veldk kapcsola- top g1psz4get6 Uzemek tulajdonosdnak, a Gipswerke-Schottwieu- ommering A00.-nak rdszvdnyvagyondt ?igyekezett az ottani ispszke,b4nydszatot Os gipsz4get4 Uzemaket korszerden kldpiteni. Az oar:trait' Anschlusst kdveteer azonban .4 n4met hatdedgok oly akadtilvt-itat eiditcttek a magyar tualjdent kdpez#5 tdrsasag mUlMdsn e140 bogy allagyar A1ta1anos Uszdnbdnya r,t, keny- talon vclt rdszvdnyivagyonat61 sulyos vesztesdgekkel megvdirli, A Csonk4-orszagt41 ddli irdnyban, a mat Horvdtor- Wa4 ter:thrt4n,ngyan,,sak tidnyasvJa gipszkovet, A portlsrieuient? mint dpit6anyag, tdmegoikk?ii azt ho& 4 feldaszndlas helyen. val6 alacsony egyedg- ixz merskPlt favarii:qdteleket kivin meg, A Csonka-orezdg 'Ceirdleten fekv6 portlarticementgydrak fOldrajzi he1yzet4t ds az ee1 ad6dd fuvarozazi lebet6edgeket vizsgalva, azt ldtjuk ty t!!ek kazUl couptin alabatlani gyir fekvdse idealist mart ? tem 74t usi viziuton. mint vasuti palydn, kdzvetleniil tudja azc!,,-,4e legnagyobb fo?yzsztdcentrumiba, Budapeetre eljuttat- ni.- A tz1,1)1 gyar;;1i. termdketket kizardlag vasuti uton ezallit- hatjdk, 1 tekintetbe.4 fiKelemresdltd a beremendi efdr hely- tett.? redy PArallya'-vdraegye ddli reazdn, a P6n-e8zdk1 vasut- , mentdn a Drivatn 9 km ds a trianoni hatdrt61 kb. 1 km tavolS44ban feksztk, 7 gyar ds a Drava kezdtt mdg az 1914- ea vildgbOorut mege16z5leg, keskeny nyomtgvu, 055zUzemU ipar- vaout litesalt a vegett, bogy a termeit w,leement egy r4sze.viztuton, tehait a tedITTA ftp,rarditcl kihasmallaa- vaX ig.%,TArnhesson e1s41lit441r?. k vilagaibom 48 1940. 4.v k6- zdtt az iparvasut, melyet -7,1-a%s-orsza4 hataya atszelt, Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -105= 1.3-1-0gEldv 4-11aId. feAbom141i41: ',ZI-Ft-Dt58n a a tavv-r 247.1-F.;raAnoll.Kezeubtrlya r,t, llaarvat."-utat aserbahelye, a rakoaA 62 r1C tarhazat tiritett ki 6s a bereri pOrtldil- tt a dlanfAmorIbi ]kbe t site, - jd a Tizzin dczaki irdnybqn viziuton sz4llitotta,, 7-,41 a ElzAllitlisi mad namosak aamugyi- tulterheit vasutvo- nalak tehermente,sit4se szempontjabal volt t,16nytit hamem a vizimtvonal ment6n fekvei fo asst.& szempomtjab_41484 kLk ilymMon o1os6bb {t,eutenthez jutottaki mint vastiti-, esetfn, Palette kivdnatos ho gy a berendi gyArtaleyet j a Drdvapartot ilsszek6-0, mag?ulajdonban'14v6 kask,eny- vagsbrim,, etizedd ip4rvasutak haezn41ata 4s a beremen41-, _ - gyZixtelep term4keinek mgy mint portiandeementneg'94g0tAtt 4s nyer,-;,, mE5t1-2k:Inek a Osonka-orszlis terillet4ri:;.- _ 1-, teitAt a Dunlr. a Ti.5m4n. ds s-,!; szokat os,4zekOt5 Tozaef esatornda val6 szaba1 farosiLla A hami omentipar helyzet6r6I:imujtett..k4pia ..', teljes, ha nem emIttenft fel a.mUszakilaeLstcll ? tfllet pc!TtlandoaeL.,,t-M7r-tin m&llett a. haiaz.epiTuTI.A.'- termait,, m.Lat beumitemesatpt Ta.7, 'S54" -e: .:1116 ocrtiandeementet, BauxitcwMemtet Maavar'fijtaIiinos..? ? Koki;c4.1:va s-;:,.e7hA.as.174A 74.14.6ISs hazai kitUn,Z 411it g4V E Fv4rtelst a Larminrias? 6ve3c mind. jobbsn elz6r1.14 mFm*-1Atemn e-ter4kbeil:Aget tekint4lyee ???./portv6lolra ugyallosuk k1via.611 6e 7_,..'ortlandeemnt. forgAlombahozott folufr portlanduement,? -zels bisranyIag kia asnArio4ga '14.4gato:r4,271".tai foly-Daton k..541tnt is ig4117471, mely-a Megk1v.4e4. Zither minde4gben a vi161411:..traIAIba16-- ?, flilt Le kernt be?!.At!,11ra, A kaoliTfibeLass-1kerj ozemtRiba31 e]er harem nterovi24:g 2zemr,oilt,147i? Approved For Release 2004/04/15 CIA7RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release' 2004/04/15 : CJA-RDP83-00415R002300020001-2 is jelentlis ?serape vane mInt abased poreelloin- 421 k5ed4ny- ipar nyersanyaga. A SaletarjAni Iftsimbinia r.t, iltal 4$ forgalonbahozott sa1fAti116 portlanficement. miltAnt at neve is mutatia sulfAttartalmn talajvizek korroztv 'hatisa ellen nyup vddelmet, mert a vele keiszfilt betonl4te- sitm4nyeket az agressziv talajvisek nen tAmadjAk Aego ? L cement belfoldi fogyesstisinak fokozatos sevel etgridelllen a oementipar nem hanyagolta el a killfoldi piaoft-fel4 1a16 szillitAs lehetaldgeit sem. Kivilt!=.4ppen a bauxitoesenttel ds a Mir oementto: kizerelte 1.1pg szip ered- m4nnyel megvetni lAbit skill/1511i plaeokon. A sacar cementnek legfontosabb felvevd orszAgai: Anglia Egyipton AimetorszAgo So Brazilia voltake itdigesetill nem bagyand6 figyelmen hogy a trianoni hatArok 121,1441ed4se a magyar cementipar kt:tiztv,.m44,0- it annyiban ieb4trnyosan irintene, bogy az 4getekentq ot, latAnakkikepzesdhez azilks4lessagnezitt6g14knyersanyagat way rdszben a 204Wideken 14,16 jolovai magnezitb4ny4b61 szArna- stk1 vdskillfbldte ktrUl. Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 AGY AGTPA"R. UNF Ndgy-t1 evszaza teh7.4_ azor ak-b- letek 3-AxmazAai laeje, melyek a7 agyag'pa.r el e6 rijc-mai4 do meggznek benniinket arra, h...,gy az agyagipar, me:1y cdgnek altaldbar dvezredos fogia2ksi Eigeo *artcn,r17 Iwz4zk fbIdjgt aztntft nem vc.lt 2smeretn;,. Eg4ozen, 11y a '444g6sltb cgyikc, a fazekassag mestersdgbell 5se s nem begy-:7-tsz6za-:1/23 ra tek-Inthet viccza a Mana-Tisze vid6k6n, hanem baif.nyelra mdr Arpadhaz1 krdlygt kordt is itige15z6 idokber. Ismeretr-s i,1!=: gia az el:A dri-Orc;f, bizmyit4k egy 4getett szabelyam alak,.;v6 s6rtilt t6rjadarab maradvgny, melynek egyik cpy u- 16 nyilit kiidv6 alak rPliefje lgthat6; ah a 11.36 hatr:a- fel4 forditva tertja valhoz nyilgt. Ez az emlek az iparmiA-(07e- ti gyiijtem4nytargban v:at olhelyezve, PulszL-y Ka mAny& EZ a darab lenne az, melyNagyarort,zgg any?,6,17g:LI e4g6reis t,?rmikei kdzia az eddig taleat legregibb 1,e: Sztr 11; e7a tdgaa n XTV, s4gzad vdgen k43ztlt, A k4e6bbi fellelhet6 agyagipari termdkek, gsatd- a.c.,kb61 Icertiltek napfinyre, s a magyar agyagmtivess4g i7Pj1.5d4set mert meta- akkor is sztiksdgesnek mutatkoztt holylsdgek fiitdedre sz;a1g416 kalyhaoserepek darab3ait littatjgk-OsP4gi ge- lenneermunkak ezek, melyek bizqnyps vc,r44sakban kiviteiezdsi,ik m6d- jga magukon hordjak annak je11ex4t." hogy nem alkalmi munkat vgg, egy4nek, hanem ezzel a szakmiknk&ral foglalkoz6 ds ezt a sulk- mdt szakszerilan Uz8k, hogy.ugymondjuk tauult meste-:;,,f5g,sit munkija, R6mer Flaris a osejtei wx;'-r omladdkai kilzdtt a YV.szdzadba szarmaz6 ily kalyhacsemp4ket fedezett fe Ugyani- 3yen kglyhacoempdk a rife, szazadb61 szArmazok a nagyszebenl Bucket thal muTeumban is voltak Igthat6k. A rdgi var he:114n Sz6016nyben Pulzky KdrcAly a I zdzadb61 szarmaz6 m6r zoldmgzas kglyhaceemyaczt fedez Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -108- Zala megyeben a XVII0 ezdzadb61 mar dombormiives earga, kekF ztild felig transparens fehdr mdzzal diezitett kdlyhattiredd- kek kertltek napfdnyre. Dr. Hampel J6zelef megallapitotta,hogy ezen tdrgyak kivitelenek modjai mar a Palliey-fele francia ?liszeldnye- ken ltithat6 kiviteli mkAhoz - ha nem is teljeeen azoneeak, de haeon- 16ak, A regdszek katatdeai ezerint ezek a Zala-megyeben talalt tdr-e oeltikek Selmeebanyin kesztilteke Az Iparmtveezeti Muzeum birtokaban egy Erde1yb61 szema- z6 zblizomaneoe kalyha volt, malynek gyartasi ideje pontoean 17731 A XVII? szdzad elejen mar 6nmdzas eddnyeket keezitettek kek, zdid, 211a, earga szinekben, Teljeeen az olaez majolika kivi- televel de mindedgdvel azonoe darabok ezeke Mar talalunk ennek az id6ben kobaldkek de egy tranperene bvaesal szinezett edrge de rezzei featett:/ zOld ds imangdnnal kdsztilt ;,/ lilaszinU Maids* gyartmdnyt is? A d,.eziteset jellegzetee magyar viragok ibolya es fftent / A XVII:, aadzad veger61 1686-b61 szarmaz6 nagyn ezep hatezdeetes szelen:e Tan a Mtegyetem gyiijteMenydbon. Eker3zekban 7.4r a Neverre-i fraa fayance megkUldnoOztethetetlentl haeuni6 mdsai0 Ugyane korezakb61 un 0 eihkore6k maradtak viseza,me- lyek mar lenyegesen halade,ttabb teehniket drulnak el. Been dara- bek feltletei agyanie mar tele vannak rajzokkal, 7ereekke1, dvezde ievkluel ,relirees,kkal, nevekkel? A rajzok rendezerint a cehbeli mesteredg lellegzetee tergyit mutatja be. A osizmadiek cehkors6ja egy os4zma, az deeokm ftresz,vagy baits stb.lathat60 Rendszerint ezen kore6kon a helybeli ceh tegjainak neveora o1vashat6, igy Orb- 'eitvc meg a visszamaradt darabokkal ezek exlekett, Ez id6kben az ,eddnyek.mar nam a franela es olasz for mak utAnzdsais hanem jellegzeteeen hazank egyeg viddkei polgdrai elfogadott formikat mutatnak. A vieszamaradtily emlekdara- bok Erddly egyee viddkdire emldkeztetnek, de szamtalan jele vart annak, hogy Pozsony! Trenosen de Nyitra megye, de nem jelentekte iC szamban a Wagyalfbld kUldnfele reszei is domindltak a ezakm4- 1?., A magyar agyagipar tdrtenetdb61 nem hagyhatjuk ki a ah?k emleket, mett tudve tadott, bogy ezek az agyagmi1tress4 Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ak de majd Ic - 'yen idemenekUlVe folytattdk meateruogiiket. Agyagipari kVidnlegeeeegek sdrga u,rizturieddnyeke krtikeP tarulmdnyt irt t=t1r. a kbzdne6ges erdelyi. kekpagrffit6 eel,e7nyt1:l'3i, a Kt116 folyek wideken keeeilltek, Eznd ytk 1-V.31-t4 terje- d$ egyes dvezam,A telalhatak, 7,ralaz$11U, bogy ez az id6szak volt eme gydrtmdnyknak a f-enykor, gzek szt.nez aleDanyagbdl f,prmaz- tattak fe,114r aLyagb61 keezillt iaT1gbtEz/ bevnva, majd kcba1tfeat4esP1.? es vegtil 6lommazal gitrrea, A targyakon hate rajzokt a koba1t4k .r6tclgb fcller at ta li g igen 4rt4ke keT'Amiai ooztrr(, azek. a ctpecAdla magyar v1rg es magyer? f7,1r4dAl ezd taziAz kisztmen: MezZtur,, 71A3ia mt.z2;,1atlan .agyf,itrirugi? :AthonaL Feketer fustbat elmitott 174nyeaitett 1.ar4 itt k li eg?m1iti.- es nem hagyhat6 in egy ilye, 4zakA. 1,(,a1rabt-51 - Badar Ttc,a170 ?n zka= tkkdeset i mrt ai Zczna az- apeAcIliaarl tlypikan hazai 2 alaejir. B1104r Balzz " Gy4rtaAnyal.Eur6p4rte iame7fr_ G-fripa7rI2er. eldil agyagAptx_ ttze 16teeitett hAlooi gr o Alapitd9i 67e :746, ti-3.;: itt giZ1 Jr basonlit a?atraasburgi azci b gydrit 1%.17Aatal termkhez 1787 bn Hlicson mdr a fier,m angr_i1.14. fap7nL av.bszt, a -vgilalkozdssal xxxkXxxliatk- .6 6rd6telen.seg.. a gydriv.-A 1830-;ban.val6 megsztine,5ehez ve%et* laDO- ?181.0 kbzott biztoJan nem 1udjuk3 h2gy ez evtized 4ely eyeball- egy ujabb gydrat alapitottak; Itomtan. Ugy- AAszik.t, hegy a XIX, ezdzad eleje erdekl5deesei frdult az agyag- par felrt gymde utdn letesUltek kiaebb Umemek ICYpArcm me- gyeben Kiebiren.,1 Sdroe megYeben.Girdldoni, Gicepn NogrAd megyeben etb. taldn azt ma::::ndhatj Kassdn 1800 kdrill mar ket gyar d,digozik. Ugyarierr, az id&c, eslk a kormocbdnyai edenygydr letesit6ae tz, me3y ma d- laben van es a nagymartoni fayenegydr rtekes fo trlekez ?lalt Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 -110-? bogy az 1802-ben litesitett pdpai edinygydr volt az els6 magyar gyar, mely agyararut expartalt. Az osztrdk sztiksiglet egy kis toredikit ldtta el. Ugyanarra a sorsra jutott azJnban, mint a ttibbi 1866-ban a gyir A mult asizad 80-as iveiben Tatan szinten 14 tilt egy egy fayence gy4r. Az alapitasi iv pontos= meg nM 4llapit- hat6 de dr, Wartha Vince szerint biztos, hogy 1822-ben a gyarat, .11apit6 tu1ajdonosat61 Passteiner Jizsef vette meg,. Gydrtmanyai a holicmiftwm hason14ak. Az els6 porcellint hazdnkban tudtunkkal az 1845 ben alapitott virae16di gydr gyartottal sajnos nem nagy sikerrelc #. XIX. szdzad kbzepin valamiveN614856zt ala- kult Miskolcon egy Agyagaru tizem, mely 20 ives fennallde ut keg trtikes fayencedrut gyartott 1832-t61 1869 it az igl6i fayencegyar. Az Eger is Putnok kozdtti ApAtfalvan 4s Kaso Holl6hazan 1840-ben mdr meszes k6ed6nyt gyartanak fehOr. szinbeneUgyanily dru termelesI hely Telkibanya is 18200tozs- ny6. Barcspatak: Besztercebanya. Petrik Lajas szerint ugyanily fehir fayancot yartottak az erdilyi Orgftszentirmin is Brass6ban is adr 1.700 !Agin. Erdilyben Parajd, Korandf Nagymarton ugyancsak Sz 890-es iveridejeben kisztilt gyartmanyok emlikeit tarjak fel. Korand mai otthona a specialis szikely fasekas-nipies kerdmianak. Najd minden mdsodik hazban kiszUl ily dru a vizier6vel hajtatt gdpkorongok segitsigivel. Ezid6ezerint egy nagyobb tizem 40-50 ezemillyel is dolgoik e helyisegben, ahol rivi ttizalldag7agb61 f6z6ed4nyt is helybeli palaezeed cseripagyagb61 kik is sztirke ezinti viraggal is karcolatakkal diszitett nipies jellegti mittar- gyak A magyar agyagipar komaly fejl6dese mar az utel- e6 ivtizedekre esik, mely vildgviszonylatban is hirnevet szerzett maganak. Ezt a nevet els6sroban Zsolnay Vilmosnak koszcinhetjtik; aki 1839-ben mint pecsi keresked6 atvette a fiverenek elhanyaga1t is kilattistalan jt5v6 elott 4116 terrakotta mtihelyetZsolnay m;s ekkor mar ktizeljart 40-k iletivihez E szakma t6le teljesen ti-J31 allAt 4s mint autddilakta nyult a kirdishez. Latvan azt Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 4 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 hogy megfele16 kemiai ?fizlicha tudas r4314.!1 nem ? galcmmal, minden idejet erre?,lzdnvat elasjdtAtota amu szuksiges volt anhozk hugy az.agyagiparban az akk,-.:-Ji megfelelden otttonosan drezze magdt,, Az lio multdval am'ken4 4-.k- desa, ugy az dltala keszitett gyArtmAnk 1 16d4st mwItnik. ugy hogy iddvel, mint az alta ne imci, ,ben sem marad el p gyartmdnya a hires Minton ," .De;_. / n gyagipari versenyt4isakt610 Ma mar ninos a vilagnak olyan resze ah ,'x a Zs,- 1- nay nes, az6 hires eozinjdvak azonos fogalmkint ne Jenne 1;:aere- - Pontos dllomdaa v-_lt a magyar agyagiparnak,mcg- e16zve a Zsolnay gydr a/apitdsdt az 1839-es esztend6, amik(4r a Herendi gydr a1a1cu1t.E16bb angc.,1 kdedenyt gydrtAtg majd kis6bb percelldngydrtisra tert at es e teren semmiben sem mar;,;,dt el a. Meissen, Serves is Capo di Monte gyartmenyAtle Az agyagipar e udzadbani fejl6dese Magyarorszd- gon mdr dltaldnosan ismertp. egymdsutan jelentkeznek a kUldnfele agyaglpari gydrak finom kerdmiai gydrtidnyaikkal, ezek kOzatt a budapeeti Zsolnay-fele Porcelldn ?Fayenegydr-, a K6szenbdaya a Tiglagydr ?Tdrsulat Pesten /tDra3ohe porcealdngydrak, mad az 1923-ban alakitott " Grdnit " Porceliiin - is kf3edinyar4gyar em- 1itend6t mely utibbi nemosak Magyaraszdgy hanem Dur6pa, de az irdek16dek /g lakihelyeinek ismerete utdn1 akik az elmult ivekben gydr magtskintisire engedelyt kertek, hqly est a kUldnlegesso- 7:c t 1 Afhassik, siSdek v3 argent inek mexikiiak, hollandiaiak auszt- ' sib* g/ azt bizonyitjAk9 hogy vildgviszonylatban is a legmo- lernebb tizem. Ezt igazolni az hogy gydrtmdnyai 11601., cook SUroidbar 40 a kbtel keleten;hauem a vilag minden tdjdn is- meretesok: -kadvelVak, Iiitzen a vdllalat a mdeodik 71140100m e16tt loAr 37 tengetental orsz.egba export4.10 AltalAbaa kit fdesoportba oszlik, a tarva is finom kerdmiaa esoportra. A durva osoportba tartoznak az 41)1.0 es agyagipari gyArtmdnyok, valamint Altaldban mindaz.n agyagipari termikekt-melyek alapanyaga geologiailag sekunder 1el6he1yen fr- lui el6, 3zennyez6dOtt is kidgetve sargavortis,vagy barna- de Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 .112. iltaliban nem fehdrszinii, vitsont a finom kerdmiai csQportba mind- asok, mmelyek as e16bbiekb61 kimaradnak, lehet6leg primft leifte- lyen taldlhatok de kiegetve feller sziniieke P6 jellegzetessdge tehat a durva keramial gydrt- manyoknakghogy Baines: vas, mangdn, titdn stb.szennyez6d4sek dltal sdrgdrapbarndra,vdrosre 4g6 Ayersanyagb61 kdszilinek,mig a finom ke- ramiai gyartmdnyok f6a1apanyagaisy44Apnyez6ddsmentes kaolinok 45 mindazon nyersanyagok, melyek, ha nem is prim6r 1e16he1yen taldlha- t6k, de lenyegesen nem fert6zdtte* Artalmas kftettarmelekekt61,vagy a fent emlitett tisztatalansdgokt61 es ha nem is fehdrre dg6k,de legfeljebb gyengen kremszindrnyalatuak de iqgy ezek keverdke 1ehe- t6v6 teszi, hogy kidgetve feher,vagy lagalabbis os8zehason1ithat6 szintdbldzat nelkal meg sem Allapithat6 osontfehdr, vagy kdkesfe- her szinti gydrtmdnyokat eredmenyezneko Az els6 vildghdborut mege16z6 id6kben Nagypagyar- orszdg kiveve a k6edenygydrak egyik fontos alapanyagat a fehdrre dg6 k6edenyagyagot/Steingutton:/ aranylag gazdag volt oly nyersa- nyagokban, melyek a finom kerdmiai ipar gyartm4nyai el6d11itisd- ra alkalmasak voltak, Az akkori hazai nyersanyagok- eltekintve a 1egnemesebb diszrrti, vagy asztali porce1ldndru1t61 haszndlatosak voltak az orszdg kerdmiai iparaban, a legkivellobb finamkerdmiai gydrtmanyok alapanyagaikent, melyekt61 a feher fa1burko16 csempd- t61 kezdve a magasfeszUltsegii poroe11dnszigetel6kOn keresztul, az egdszsdeigyi drukig es az iltalinos polgdri ni-76t kie1dgit6 hdz- tartdsi poroelldneddnydrukig, mindenfele gydrtmAny alapanyaga-0,-, kent szolgdltak. A kaolinok 68k6zete dltaliban a grit, sienit, A)orphir.A magyarorszigi kaolinok viszont riolit szdrmazekok.Nagy- rdszlik a kerimiai ipar reszdra alkalmas kvarooal kevere.lqe /:Bga- regszasz, Nagyborzsova,Sdrospatak4Egyes viddkeken /tM4d9Tdlya:/ eldggd kolbid termeszetti el6fordulassal4 A magyar kaolinok specialis teleptilese 6s szdr- mazdsa ellenere igen alkalmasak voltak a legkUltinfeldbb Yerdmiai :.ruk el6d11itdsdra0 Ezzel az egy felsorolt agyagipari nyersanyaggal azenbRn meg nem zdrodott le a Magyarorszezban talOnat6 bdnyater- mdkek sora, inert rendelkeztiink a tiizA116 ipar r46zdre oly nyersa- nyagokkal is, amelyek nemosak a beifdldi 8zUks4g1et r4sz6re eyar- Approved For Release 2004/04/15: CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 ?113? .tan etp3rt L. az o ''- ;!'f115 agryaar r48,34re rendeIkezdaiinkra Ant PJ.)1, rj,Ir:' ?- it.rzt,r1,7e! viieke, Lsn ez,:msz44,24gAbael, vs3arlint PBA- f4,1ra: Nagyvarai ttiveben. Keresztenyfalva Brass6 atelJeLt. my ter4iletekan a ?8129 Seger, 1630-1650 Cl'-t61 egiszen 32/33 Seger, 17773:: C tazallasegu elserenlu plasztitus tz? ktt6snya- gAt alltak rendelkezestinkre? Bzen snyagok samottgyarak sztik%;seg- :etenek tdbb mint tt,5 %-?tettek es osupen a hiltralekoo 35 % tr:lt Leartirtmintyjaiidet, hwleif-dit el6e11ites4,0z fiebrgztig _ z eu anga 11-V11M7. t t."5fr,k, an y ac,kee& .;-rt EL-1114,eirery atilz any se . it-ntve, bogy :;:vaddsi vntjuk 34/35 Seger, 2750-1770 C,edt n61 egy Ainialattal.jobb mineSsegben 35 Segcres 1770 e pinttal is birtak, amellett, hogy szennyeadesiik a legmlnimCi, sabbra vt tehetl A finom kertimiai. ipar remit's rendelkezeslirkre 611. Beregszasz, Nagyborzeova,S4rospatak.Litke vasi4ke, ahvnnet ugysz-Aver teljes egeszeben kielegitest nyert az a magyar fi- nom keremiai ipar, Rely az orssig esilksigletet - a legi.:ncmabb dlszsi4 6* haztartesi porce116n161 eltekintve tejee m6rt6ben .Alelegitette, Az els6 vilOghabru uten az rez11,;,-trianon ha- tarmegvondedval elveazett ?pater, Kalnd, Bev,Baretka es Keresz- teryf9Jva, e1ve3zett Nagyborzsova es Bereg5zd3z, Sulyosan esik,a latba, emit e helapiitt kell meg- ,,tenl, az egyik legfontosabb.razillOnyersanyagunk elvesztese, a jolsvai es nyustyal magnezit,. Blvesztettilk ev_Inkivill az orszeg reszdre 11.8M ke- vesbbe fontos es aurdpai relgoiftan is kivild mina4e,gack lottice terragovai fdldpitot b1Crass6.-Sztireny-megyesiialownt a Bnar- videki bauxittelepille egy reezete A jolen piflanatba niutnBPregez, rajna .terliletere esett, Magyarorozeg mar nem birt,-;k:: egy olyan szembavehet6 nyeraanyag el6f,srduliat acm.'aml a flIftt es expvrtlehet4isegeket 1 biztasit.'7,, az orszeg nek f-nitos tenyez6jev4 vdlt tUz6116 es from Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R002300020001-2 nyersanyagAt rendelkezdsre bocsatani capes volna, Ezen bevezetes utan rdszletezzilk az egyes nyers- anyagokat,melyekr,61 az el6bb sz61tunk0 Oriisi telepales, az egesz lairny6k bejarhatatlan te- rillete tUzalloanyag el6fordulassa1-s, mely tUzall6anyagok haromf4- le min6segben fordulnak el60Rendkivil1 plasztikus k6t6anyag0 ?41-1,1b,ers4ai eredMdnyeks 2:/.25: 30/31 Sk 32/33 Sk Izzitasi vesztes6g :k 1 1k .12 , 4 14.50% $102 56?50 " 540A " 46,60" A1203 24 - " 26v50 3.1-50" F203 ee0 3040 3.40 CAO 170 MgO 0O " O