TRANS-POLAND RAILWAY ROUTE TABLES

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP83-00415R008700170005-2
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
8
Document Creation Date: 
December 22, 2016
Document Release Date: 
July 12, 2012
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
August 16, 1951
Content Type: 
REPORT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP83-00415R008700170005-2.pdf450.61 KB
Body: 
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 FORM NG,_.' nZAA CLASSIFICATION C14 `'/CO TT::~OL 1J5. OFFICIALS CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY REPO INFORMATION REPORT CD NO. COUNTRY Poland SUBJECT "Tra.ns-Poland Railway Route Tables ACQUIRED DATE C'=' ACQUIRED THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S C.. 31 AND 32 AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PRO- NIB I TED BY LAW, REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED. s of railway route tables 50X1-HUM CLASSIFICATION 0',C yET/COT`TRCL - U.S. OFFICIALS U U Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 DATE DISTR. 16 Au-,*?ust .1953 SUPPLEMENT TO REPORT NO. 1 (7 pages) a 7 page serie concerning routes across Poland. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 .. l Towa stow - Ska rzjsko-tRozwadow- Przem S Most-`ck& Lublin Ta od Kezar cov ___. ~ ska Lotlbus A S rzdorf Me P,,tz Ost 37 f a W;niary 473 Tomaszow L a 91 f * Guben Wa Ko Lessno -- - - rrZe Wa J(e) Subin (Zola u Par y k,:,trL.l~3 29 Weloje Line Cottbus - Guben -(Gubin) - LiSSa - Ostrom- Lodz (0 ect owl ' Korkwiiz Wry zy.ska 0 Crosson Wa io i 21 Bt it ismn;ta StreckentafelL._ =z no Boskowo winszakow(ce I Krzycka Wicllt W, Ikow lce 5 Arzybowo Kenkel 7 PawlawKe furste n;e ide Dii,c:7n karzec Ciskanow 42 Kaleianyk Bk ? Oc;az i 6 Siotw;wy Wa hu Sliwn;k, - MOk01agow Wy knc ~ SlcilfnitrZyGt ~yd t ? 75 6 kai;sz Wa t U1azd } N } ' rikow Caer-wirrsk Wa 17 Pomorsic Wa (Ko ) ~,5uleckow b Ling He;nersdf Okuni' 6olzen ~o.nst b F1(sdricbswerfi 3 Kwkl 'now VVa Ko Dziertanow Bent- rh./, 12 0 otosizin weantsd4en \ FiorluP W Baienc(n Lbdln I Ng/wy 1.11 Tannheim o li st e;n Wa WraniawY Nowaw+es !'lucky Piotnica Boskow0 Wa - Wa sser MIACIK 2 Daniszyn t.dkounY Opaiowek Radiczyce Blazkt Seduce ttc 50X1-HUM Bratkow '`? S Kam1cn WetkI 9 Opocr,a Wa S+`tradz Wa Mecka wota B;alaz.Low Zaunska Wota Wn' Ruda Lyiblinek Lodz. llbf t (r 111W) ICarolew $1 6dryc-, Kar-sky VJa Czarn;ecka Gvra Nieklan 5oi$ykow III I;zyrp WO1dW Skar2ysko -k-;n1 KO Wa - Bh Bedon 4 r ~ . 0 Justtnow C3 Gaikowak o'r ?'C Cr ' Bk Kale4nyk ( Notkohle ) 50X1-HUM Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 .U j2~TT 9 1.inie:' Cottbus Torzym Kutno 0 Cottbus 41 3? t Peitz St. ' -3 3s6runow ZS Fisrstenberg 3 _ Frankfurt (0) Pbf wa Z1 lu~ KI'ulice Rzein 9 ,cI Boszow - _1 to 45 1 33 Przewee Toporow bucze Wkp Witkowo Swiebodcin Kupie vino Szczsnice Tabrowka WaKo 6rumw Frankfurt (a)- N-Seiifschen-Posen - 6u to au - S L remcha - Brest- Lit arsch I Lukoow- esp. Poznan Sorzyn Wa ? Zychtin We 41 1tRi' Po-tlbt ?t dackowice * ft-staro Ulm VA 13 Swarzcdz 1 4 Paczkowo 4o 4 Kostrzyn 6ultowo $~ Nelda Poctstolice f 5 Wrzesnie Sutowo Wkp Wi ; Otoczna `j Wolka 50` `',& Zbaszynek We KC 8 I (N?Deutschen) a 4 (;hrosni, a 51 Jastrzebsko 5 t4owy TTomytl 3 4 Satopy 7~ Porezyn Plewiska 7 Poznon 6orczyn Wa (West; ope enica We Buk Otusz Dopiewo Paled zie Zbaszyr Wa (Koj A Low4z We Franowo w no Nowi Wos Slupca a~ 7.basz-rte/ Bednwy i Leonow S Sochac"w Pisaecznke I/ I ~Skierniewice t Szymanow ? B028 WOW Dlonie 4 Splawie Karin We (Ko) Patr kow 7t so We Strzalkowo wurzynow Krzewie ttumo Hzory 'va nu -1 i Kutno Zach (Sbf I Wa 3 ` Kutno Osob (Pbf) Wa fD+ ~~t Wietka _ 2ychhn Wa11.. _ ' Q# Mroz y 53 Sosnowe Broszkow 'Si 50X1-HUM Pozna n 83 Zaoaciniet Szlwnk* 6 Lwie 5 W_VWdM,I$ Lochow slow-Pad` S Kostki + Ostrowek Trebtinkar f # Melkim Wa KO t" : 4 Bialistok Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 -HUM J , 'Lime tZ Streckentafe!_.. Qtrdo wY Torun -7/awa 60rdauen " X twost Ki.iit i n - mom " _m. (v/au - Korschern Kris f Pin ? XI'i t Wa, Ka (ZON u Pa4ktr I Kostrtyn O job KostrZy_n_ Tow rw- Sabrossyn K /j I Karnripn Maly 11 Wi(nsea tn1 Xowrny WielkiQ 7 8ogdanice 6 6 6 Lup0wo Witpzyce 6ortow Tow we Oc'.c:w Osob l Wawrow C2fchow $ihtek ooiKi Noteckie Straglr Kroj Sarbiwo, B'a/a Pi#Mt ~i"?cr'ae~ka Stare f(urowo Mows PreZ dtnko Staff ditlic. Xrr rz Wa 1A'$ I Witln Po/u 8I'trnatowo gteQ/isko Craruk Bialy Pilska Staltna Pi'la Tow Pile `Qsob We Ko Kacaory aid/olliwi! Krost/4ewo l4 Aslvsk D tk l Sawastr:N gnithby . . MaWi No Shun l 3trZslewo / Pkwfov/k PMdy / CYzko a/fo Oydpasztz ot, 641 a wpt 1 it I 6ydgoszcz Wsch Q,reb ?e,mywe $ NiI,ewiilka .to KM je w,I ek i 741 r~zYublt Kr d Vodolt 7 ~ Ci~~pire 7osW s tidZors Torun Olow' Torun Miasto Torun. Mokrg Wb No Papowo rarr?sAir Tur,n,o Rythnawo Kowirfe Wabrtlz Gt Ostroda Way Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 473 ~ Toinaszow wi ice La J d l new T z o i6 10 Radom we (Ka) Pionky Ssrbalka Bakowice 2aiizierze Zarzeka 6alab Putawy we Klementowice Naieszow Sadurky we Motycz Flury Lublin wi co Drzewsce Przysucha urnta,wa Streckentafel I Tomaszow Lublin - Re~owiec - Skarziska - K Z3 44, Skarz s o -K 561 Szydtowice Jestreb u wolarow Rozky 52 Swidnyk Minkowice Jasezow Biskupice Trawniky wa Rusky Piaski wa swsda 71._...___... Zamo3Z Wa { Szeczsbrauyn Zwierzyniez W Zwierzyniez Z Krasnobrod we Dupikat Susiec Mazily Dslzec Ko (Zott u PaBktr} tlrebenne firenze BawaRuska Wa Ko (Zo(t? u. Pal3kontr) z 8: Jagodin fiber Tomiozow - Radom = 794 Km fiber Skarzysko - Radom 10 83 3 Km wawa Ruska fiber Tomaszow - Radom 894 Km fiber Skarzysko- Radom - 93O Kin ia" n 50X1-HUM Vaii4- szite Krasnictaw 3't 1i Jzbica Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 CIA-RDP83-00415R008700170005-2 5treckentafel a lilt (Cott WlWaa L e bus- Frankfurt (0) VYarschau) Sie !. ..C, I9!'emC11 - Brest~-LitowS~i 50X1-HUM lukow- Y`eraspot 28 13 i + 11 ? Siedice Wa Ko 1 MarOy .. will _f Lam.-?t '4 49 X., A 20 .a ~., g.,:... Y h C 50 40 ZU Ucice. Grunow - Fkf - Siedtct Terga* 6uben -Fkf S tdice -Terespol 780, +- Grwtow-Fkf - Siedlc* - Czeremc# ,.8Q j 6uben - Fkr - Siedtce - Czeremc1ta41 17 12 89 12 } 1S 13 T ' 2 i_ Dziewute LYKaw_W= (Kay Sz ania wy Miedzyrzec Podt i Sokte 0 Biala Podtaska Chatylow ~ M81a-s ew c We KO ntE "691 6renze_ $rrst - ttitvwsK Wa Ko Brest- Lit: ub a A Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 .- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 ?trecken tatel i Cihis: rorun J/a wa Xors.z a /'Custr/n K Thorn -.Dt. Eyleu - Korrchen - .Doj tk/ Olsztyn G/ow Wa, 4'o &wgoJny Jarcze wo wipiowo 71 C2erwonka uorowo Saiopy Sun. 6 it S59/GM Bartos2yce 4 Glamoa 31awka lira ~!'Q h .., . P,9ktr j s studs wke j Wi`atrowitc 4 71 t(arom, P 8 J,s) 50X1-HUM Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 Slott 2 Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2 L.inie trec?i!tafetI Zt+~tty 50X1-HUM Ska rz yS ko -- Przemysl - Skarzysko - Kam wa Ko b erzybuwa - 6 Marc+nkow Wachock S Sta achowice ` Wier zbnik 47 4 ? Michalow 50 28 3 , Stykow Si Brady - Jizeckie 4 Kunow 5 Kunow Miasto R 0stt'owice____ Bodzechow Chmielow 8 Jasice s -lakuhowiCQ Pisary 4 6ory Wysakie Stupcza 3 Dwik3zy 3 Zalesie Sorz 3 Sanaomierz wa Wielowies 7 brebow 7 Zbydniow 4; Turbia *Rozwadow Mosticka _i i~1 rain awice Rozwadow Wa Ko Statowa Woia tfp Out Nisko 6orowina Np Rudnik Leto%& Sarzyna Lezask 6radiska Dolne Trync`a tP Prze work Wa (Ko? Jarosiaw Munina Radymna Sosnita Zurawice wa Ke (Z tlktr) Ptzm Ll- Wa (ZQ ikfr) akin t Mt'dvy d (Psakto 91(Zall - u d k r) Arenze z 3 ONizsnkorice 16 Mo- icka 824 KmWa (Zot- u. Pakotr) Wi ZoU - u Pakr ) 833 Km Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/12 : CIA-RDP83-00415R008700170005-2