SCIENTIFIC ABSTRACT BELENKIY, V. I. - BELENKIY, Y. M.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204310005-6
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204310005-6.pdf3.19 MB
Body: 

YEFIKOV, Igor' Petrovioh; DUKHARN, Serafim
Sergeyevich; BALINAUX,
Veniamin I I ; KAHINSKIT, H.L.. otv.red.: ASTAKHOV,
I.T..
. sd-va; SOMYAR, S.Ya.. tekhn.red.
[Operator of hydraulia equipment in opencut and
underground
operations] Hashinist gidrou8tanovok na otkrytykh i
podzemnykh
rabotakh. Moskva, Gos.nauchno-tekhn.izd-vo lit-ry po
gornoma
delu, 1960. 298 p. (MM 13:3)
(Hydraulic mining-Equipment and supplies)