SCIENTIFIC ABSTRACT GUBERNSKAYA, LT. - GUBIN, A.I.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000617220005-8
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000617220005-8.pdf2.85 MB
Body: 

GU13MISKAYA, L.T. , red.
-
[Now equipment for the manufacLure of paperboard] Novoe
oborudovanie dlia proizvodstva kartoria. Mosk-va, 1963.
47 P. (MIRA 17:9)
1. Moocow. TSentrallnyy nauchno-issledovatel'skiy institut
informatsli I tekhniko-ekonomicheskikh iseledovaniy po les-
noy, tsellyulozno-buirazhnoy, derevoobrabatyvayushchey pro-
myshlonnost! i lesnomu klio,-,yaystvu.