SCIENTIFIC ABSTRACT SUKHOVA, G. - SUKHOVAROV, V.F.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001653820012-3
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
July 13, 2001
Sequence Number: 
12
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001653820012-3.pdf2.95 MB
Body: 

POPOV. I.; AFANASITEV, V.; SUKROVA, G.
Using synthetic washing agents in laundries. ZhIl.-kom.khoz.
8 no.10:Z-4 158. (Knu 11:11)
(Washing powders) 0

POPOV, I.P., kand.biol. nauk; AFAITASIYEV, V.L., mladshi7 nauchnyy sotrudnik;
STJKHOVA, G.V., mladshly nauchnyy sotrudnik
Washing synthetic fabrics in automatic laundries. Gor. khoz. Moak.
12 no.9:19-29 S '58- (MIRA 11:9)
l.Akademiya kommunallnogo khozyaystva imeni K.D. Pamfilova (for
Afanaslyev, Sukhova).
(Synthetic fabrics) (laundry)