SCIENTIFIC ABSTRACT VASYUTINSKIY, V. - VATAZHIN, A.B.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R001859020015-0
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
September 1, 2001
Sequence Number: 
15
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R001859020015-0.pdf2.89 MB
Body: 

VASYTITINSKI*Yy -- V.
Harmful duplication. Ybst.prom.i khud.proqys. 3 r,~;.7:2')
il 162. OHIPA 15:8)
1. Glavnyy inzh. Uzhgorodskogo oblastnogo upravleniya bytovogo
obsluzhivaniya naseleniya.
(Uzhgorod--Serivce industries)

VASYUTINSKIY,-Yu. P.; SRAGOYAN, F. S.
Growing vitamin-rich feeds by hydroponics. Zemledelie 24
no.12:45-53 D 162, (MIRA 16:1)
1. Moldavskiy nauchno-iosledovatellakly institut zhivotno-
vodstva i veterinarii.
(Feeds) tMeldavia-Hydraponics)