CCNUM AS0185 TABLE OF DISTRIBUTION AND ALLOWANCES USA INSCOM MI BN (SECURITY)

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP96-00788R001700300008-4
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
K
Document Page Count: 
19
Document Creation Date: 
November 4, 2016
Document Release Date: 
April 4, 2000
Sequence Number: 
8
Case Number: 
Publication Date: 
September 14, 1984
Content Type: 
SS
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP96-00788R001700300008-4.pdf884.51 KB
Body: 
r - roved For R PREPAKtu UN b40914 1+223 MKS TABLt OF UISTRIbUIIUN A1U ALLOWANCES PCN ANV-b149 USA INSCUM M1 6N ISELUIU1YI PAbE 1 1T AAOS Ot., ? IPIIUN Cu bR MUS A51/L1C Bt< in AMSC HE:KUt:UAKI1 KS ISA i 1 FL1 J'i LUMMt,4i1LK I7a 22 1DA ASW3S2AA CCNUM ASS1b5 EDATt b41581 STRENGTH NET CHANGE REU AUIH REU AUTH RMK-S F US 3bANN MI K 38512b80008 1 1 U4 3oA44 M1 K 39340160trbd_1 1 E9 Y7ti7L1 NL I 3934I1N0 rP.N 1 1 1 1 E5 73020 I 3~I5 0" 06 n33 1B GS C 3851Z8"49008 I 1 tArLUIJVt urr1CLK StKt,LANI D1AJU% iCLUUN11Ny S~ SCLT-51 t1Vu Nrt2 t+N S1 SILI lUt~ Yh2 t.1 AOJV i K', 1 03 4ZA41 ._~ W70 2 4 r~,al, t7 75L iO vat [= +~~1. Sr t5_ 71L2J - - - PAn th,,.e~n 1OIAL 1.4S HY1 Si/J.l J rL1 IOlt h+i3 nI SZ/~, t aF7 j r., 5 Lu-. i i T t.L1 I "TAL 12 ? 11 10 9 e 7 6 S 4 9 o 7 _-a+St.4J Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 SS IN SS SS _a.._K_39_34uit+dNNB 1_1 SS NL 1 3b512br.n'AM0 1 1 SS 1 3? 5128rn1'$44' -_ 1 _- 1 SS_._. -.- 3 Al K 3934fS1N~AAA 1 - 1 C SS 99 N....._ 1 3934010Nrit+t4 1_ 1 SS improved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 PARA LINt UtSC,1DII1,1 YN4 bN S4 er4 at S4/PrG P~ SUPPLY ~GI P A4 Nd4 HS SUPPLY SP PAKAt,'RPt TUTAL CU (iK NUS A_'g~1~ 9K IU AHSG KE(Z AUTH Kt.I AUTh _-RMKS-_ Stt.110N 11 YEkJONNEL A-L WA QE ASW3S7AA AS 1b5 IVAIt--UA1k1+1 WO 971 AZ E6 b E4 76Y1U 006 rc. 1 Gt"I LAb 006 Ni CnJtt- 14 FN85> N,66 NL SUPPLY 5bl E6 76Y3U Nat h3 S_LY-~, 1 EN-Li -J-6-- 0 0-3- IA PAkAGkh'H IOIAL P 385128"00110 1 1 SS Ni I 3b5128rkOPO 1 T 1 S. 1 38512ilKyPNN 1 1 SS 3 3 u~ C 3934010N&a 1 1 Nt, I 3' 34N10t3I 1 1 3 -3 006A W3S?4-i JtLhnIN; tih kd6tt Y.1 G-c c;1 _,t/t t LH 04 27A30 bJ Y+.6A n1 1 "^.Pt' 1 Uh E6- 33S30 PNbA v,3 Tc,`tr'ES1 N,v..LVSI t6 05r, U rib PAr4t;rctPri 1,-;TAL SS Vii SS Vh -__-_s_5-v -I St. K -3Y~54N1O-40+40 1 1 SS Vh ryt I 3Q34VIV-OOHN 1_- 1_. -- ..-. .. SS,vh NL 1 3934A1V-04 "0% 1 1 SS Vh -- ., -- C 39340100"00. SS vii 4 01,46r y.:? w.:5 -' 1 1`ESI .?i e.._ _ ad6t~ r?1 [.r.ltr 13 09.85 t,s C 393401OA000 1 1 5S Ytt e06` r. 1 e rc~l_:,woLrJl t~ SS Vn -- rr6tJ r~ 7'cMPP~I AJ ALYSI - Eb r5R3U Hb Nt. I 3934&1-idnr5d 1 1 SS Vh 10,163 N+r EL C tyuR 12 NN 55 6 9' N B"Nfld Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 . Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788 R001700300008-4 7 I t J 9 ? 1 PAbt SECTIUN II PERSUNNtL ALLOWANCE ITAA,S STkENGTl PARA LiNt t,:SL' UPi1CN CO GR MCIS ASI/LIC SK -D AMSC KtQ-A-tZL 4407 NN L-t LIPN INS1 K UtT r67 b1 Ut1 CLA PA7 t UP S S1,1/ucT S,T I*n7 SK S1GStC SG I tir!7 04 C-t UI?NS LKI EF 067 i' SiGStc S~,i iN1 0b S1% EL Sbl Nfi7 A7 AUM1N SP dd7 0; SlbScL SP PAK,,+,i Ph 1UTAL ?ntl Nh I tL'V31L:.L sP I Utl 008 VI Utl C(+MNNt.NJLn 04 36Ar?n Ml K 3h5128tA0+19 1 1 _--.1-- t'1'8 r3 UP NS S~1/t,tl SGT t7 97t34U N(. 1 3934t+1Nwbr(1 1 1 "Lie 04 SF.CY-11 [NL' 05 t?0341t; GS C 3E51.Z8Mrrr0 1 1 PArAt:t($.Ph 1UTAL 3 3 12 HE385o GS C 3~34N1PdENB NET CHANbE ! i__ ASJ1D KMK- 04 36A39 M1 K 39340100000 1 1. SS E9 05G5u NL I_3934isl,OilWI 1 1 S} E7 n5G4U Ni.. 1 393.+01P40,00 2 2 SS E7 31240 U9 NC I 3934N100t,u4 2 z SS to I5G3U M- I 39340101)r?0b 6 4 SS ES N7620 NLI_343401000"0_~3 E5 71L20 I 39340100010 1 I SS .N_r~ 1- I _ SS- _12 N031 ----- Va_--C _3 9341L1L001 14 27 25 bA6A AN YtJLYtk%kVm wk 0018A 01 t;1 11 tLn/t5Kj.ryt.P% CN1tF NiUA I / 41 Ttt,t+ PA:(A RAPH 1U1AL NU 971AK'1 WO 971AK 3ts5128f10* L% 1 ?385128nHA64P 3 44. . SS 5S 91.. _ SS Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 C1IUN 11 PEKSUP&J ALI_QWANCF ASW3SLAA ASII185 EUAI E -m-,UL%-O1 ITAADS PARA LINE UtsC'KIP 1'iui u 6R MUS ASI/I I V 0088 Nn IIa 01 Cr1 sUVVUKI GK L 1 1 tLrtl3KANUM CHIEF "BB 412 t.1 1tt.n 100b8 83 Cl IELH 11088 04 bK CI A6ENT 0088 t5 Cl AI,tNI 006tl 6b LLK-I Tr' PA.crI,KAPH 1UTAL t,"8C N1 0 TELti/3K"NlH LHILF _Wll 97jA16 640 8C uz L1 Ttt ,/Lrt INSIIR WU 911 A$ Nd8C ha LI A;-t:41/j 1VSI't t0 97u3u . PA!i AIKANH LUfAL HABU VE TSLM UI'LNAIIONSf5K 0.38U 01 tKANt,ti LH1:r 001-0 0;: UPWS Lit-r OP8U 0".3 Cl l tLn 0080 114 JPICS Svl fFnau r5 Or+8u r6 ndbU Nl Pfl 80 f+8 WO 971AO 9L WO 971tt 9L WO 971AH Si. E7 97B40 E6 97fi 3O @a kh3c1 STKENGTH NET CHANGE tl k I~) AMSC REf. AUTH R E~_h0JTH RMK5 P 385128000PO 1 1 SS P 3b5128p.10AO 4 3 SS P 3 ~5J 28Y.tl0db 1 1 SS NL I 385128000'N 1 1 SS NL I 3.8512$HeNnO 1 1 S~ ba C 38512800000 1 1 SS 9 tt _7r,-, _P _3~45LZa_t`1' 100 1 1 SS LR __ _ 9K P 385128eOAP O 1 1 SS Nt_1-_3b5j fiieoYl,Ay 1 1 SS 3 3 U3 3bAv.r' WU `!' lAt+ 9L____ WU ii1AIG 9L SK LI AGENI Cl A.uv II LI-AVtt,11 AUNIN SP - -t 69-10 E5 91t3! tt II 10 e a S 141 K 3d512dr+t~r%A 1 1 SS P 3a5~Z?ntbvr.n 1 1 SS P 3b51[8160000 24 2tl SS N_L 1 3851"2 rrr_ 1 1 -SS NL I 365128I hNLri b b SS c 9-_-- NL---- 1- 3t5128r.,e '.A --6-- ? -- 5S 69 HL I 385128ri1 'Ia 0 S SS I -38512h11860tl 1 1 SS Approved For Release 2000/08/08 CIA-RDP96-00788R001700300008-4 M1 K 3b512b6HN66 I NL 1 38512bPr`NrE 1 NI: I 3b!)128Ii+000 1 I 3b512843es3vH 1 GS C 3b5128br0.5a 1 5 ITAAUS STRENGTH NET CuANG1 PARA LINE UtSCk1}I1UN LU 6K MOS ASI/L1C Bn ID AMSC KEQ AUTH KES1 MIlh KMKS Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 87 I03'1 GS C 3b51Z8POrOO 1 1 47 40 Pr'9 N1 Lit a Cu 05 3GA37 V09 V2 AUMIN SUPV t6 71L30 069 H3 INIcL ANALYSI t6 9b930 1459 a., AUMI N lr E4 7 iL It) 1509 05 SELY- S1tN0 N6 00318 PAh.rI~KCPrt TUTAL k09A ht r1tLU jPEKA(1U;-3S 3k r -169A 4/1 JAL SI/ 4 ilrr/la LH Nr9A illA 1AL S11tw JFr/IM 0-59A t2 IAL S)itw LH 009A b3 L1 Urr1L_k Y09A P!r 00 9A N!o L1 t)rrlLtr. NN9A V-6 - CI i.FFIL=K rrr9A (.7 )AL ~l/tW Orr b39A 06 lAL S1lcw Urr 106,!A PQ JAL S 1 / tw ur r r/NYA Ii L1_ UrrlCr.A U4 04 U4 04 U4 03 03 03 03 03 U3 HU NU L . SS 99 1 SS 1 SS 1 SS 1 SS 5 ? 37A30 K 3> 51 Z8hn?nE 1 1 -1 -1 SS IA36 Ml K 3's512bnAI .$ 1 1 +1 +1 SS 99 37A~b MI K 3b512bbirr0 1 1 SS 91...___. 36A37 ML K 3b512bNPNN!+ 4 4 SS 91 36ASl.., M 1 n 385128 h-3.NNFi.--_-2. (-.-.---_- __-- SS.__ .. - _ sbk37 Cl' K 3851280r.3A09 2 2 SS 3 '37 hl K 3u51280.55550 1 1_ S5 91 IAr:: MI K 38 5128OA000 1 1 SS 7A6___ M i K b5128rrrrb 3 DlAr:f M1 K 3b512eO4000 1 1 -1 -1 SS 3bA3 1.._...... -- K385128r@r!eEti 1 --- 911Aw? P 38512bnr1055N 1 1 IL 91 2 2 SS 91 971 All 9L P 3b5120m5000 12 0 Si io 9 6 7 6 S Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 : Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 PARA LINE UESi,t,IP11UN LD GR MOS AS1/L1C tin I I A - M s c K Rr)KS 039A 13 L1 1tLn WL1 971Ae P 3{1511iN 0Y' 1 1 SS Yc+9A 14 CI TcLn WO 971Ab 9L P 3b512bb1IP00 2 2 55 91 td'iA 17 L1 1 tt.1i WO 971AN P 3851280009i+ 1 1 SS 91 ix3':A 16 tMANl,TItsvS ANAL TLLI1 NO 983Ai P 38512800000 1 1 SS 9[ t:r9A 17 UPN:S b~v1 Eb 97850 NL I 3-0,, g}+nNnn 2 2 . IN9A 18 SR LI At'tNl [7 9784U NL 1 3934@jPe0PP 4 It SS Ar9A 14 IMAbt 1NI1 ttPrtt l t rt E7 96U40 .. N' I_-?851 211wdN~tt 1 1 SS PA9A 2. cwisiGiNl Ni 1NILP E7 98J4U NL I 3934PIP00016 3 3 SS N''SA 21 INTtL -'IV (PiY SL1Y) 12 '00"ti7 GS C 312 5 NNa03 1,i?9A 22 tLtL 11-Lrl 12 00656 6S C 3b5128n0000 3 3 SS PAk4bK AP1i I L I AL 28 27 -1 -1 _ 018 eN AOP SYS SClY UcT 010 hl UE I LU`..'1k:1i)tK N1N 4~Z 1./tr.aI1v3, UrrlCtk i%lh e' ML''111. ~~?r'Y i1 4" v'4 4tIMIN v1. M7 LLn- IYr #fJ TIt1N 11 PE*.St1NN I ALLOWANCE ASW3S7AA AS0185 IDATE 8411011 04 36A53 M1 K3H51'"N0 0 00 1 1 03 :),bA>> r11 K 3b5128nnr?n0 1 b t6 71L3LU NL I 3351 Z8PaCAP t5 71L2t1 I 38512BNNt+Ni 1 1 E4_71L1CJ............ 1 3b5128E0YNN t 5 00318 Ga l 3851L8f~+N0P 1 I 6__ 5 N1 AA nl Itr 13_Hn3 b; % 12 11 to 4 e 7 6 5 44 SS SS_ SS sS__- SS C 385128h060q 1 1 SS P 36512800000 1 1 SS N ' 385128Nr+bN 1 1 55 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 Approved For Release 2000/08/08: CIA-RDP96-00788 R001700300008-4 r PAGE 1 SECTION lI PtRSUNNEL kLIUHANCE_ ASti+35GAA AS01b~EUATe B 1H81 ITAAUS PARR LINE UtSLtc1P'ilU+r CU GR STRENGTH NET ChANLit MUS A511L17r Bn ID Ai1SG KE+.1 AUTh Rf-Q MSI KMI4S NI AA 04 LUMPt, 1 K , P fri- 34 GS C 3.fZ3] Zll f.~ 1 1 SS f11IA !'S LUr1PUItK SP 12 00134 L,S C 3b512800000 5 SS t+1. A 05 LUMPVTtK ,P 11 0033y C ` C 3b51281i0Rt4A 3 3 S N1f3A 0.1 LII`KAK1 Ttcri 05 t11411 GS C 38512800600 1 11 SS AL 13 13 - Pa.kAG`t tiYr1 101 ?1tb 01 5RANLr1 LM/]M Lrt1_F Olt 53A35 111b 41[ rsu IVAL TM Litt- 04 53A35 F1 e3 Gj3 ALP/.,I Crr 03-__ 53A,.)b P-1Nb N'+ .UP ItL1 WO 741AX "I I'd E S4 Li A;twl 17 97B3 U_._ ?1t78 ob Cl A~Lb 976;0 f^IN'_t f"( LUMP Yk.1ia/JY, ANAL Eb _74F'GU _ P.tir~x'.r'n IUTAL 011 i71 WILE ell 0L - PKUJtL1 011 0 PKL'JtLI I'll ?S PKL!JtLi r11 r' LLK- IYP U5 3bb35 U4 3?635 L~3 36635 WU911 AP, 0,4 YN3C2 Ygr,tiUkkPri 101AL - ~Z MI K 365128FUL+Pa 1 1 SS MA K 38512800000 2 1 SS P 3b5128#1000 0 3 SS Nf- 1 385128b0'Y6 2 1 S5 38512UbO"AV 3 SS 15 15 MI K 3U5120weKP 1 f' Mi K 3b Z$tS*'t' 1 d n1 K 385128Pf^NPP "1 b 385128?rt?"A 1 N y._ b C 3b5128Re0(9 1 b e 4t SS y5 - SS 91 SS- 91 SS 7 6 3 ,. Approved For Release 2000/08/08: CIA-RDP96-00788R001700300008-4 i' Approved For Release 2000/08108 :'CIA-RDP96-00788 R001700300008-4 FCTI~UN I1 PEKSQWU ALLONANCF ASy(3S2AA A5k-183EDAIt--#41$fl 11 AADS CU GK MOS ASI/LIC STRENGTH NO CHANGE AHSC KEV AUTH Kt'i aV?~ R_MKS p STD RMK CODE 921! NUN-ADD 1 1 Ti NJS111UN SrluU4.U Bt FILLtU dY A StN1UK NAkr'ANl UF> 1C`_(CzW3 - UJTY TA, _IUNt rIUNlSVIL1_EI_ALAbAMA_- 7 114 PJSI11UN MAY bt PILLED tSY L1 IHER S7CS6 UK 9oA3 1r F't1$I11UN SFiUi1LU_9t rILLL-U BY A__StN_IUKrtAKKANT_UFFICE_jCW L4-+f WriU HAS LRTeNSIVE KNUwLIUGt/EXPtR1ENLL IN MILITARY 141tLL16tWCE. J? 1,JIY SIA11LLV: V1NI HILL FAKMS* WARKtNIUN, VII-,G1NIA SS r-VUKI.DLE SPLL11 L dACKGKL'U14U 1NVESTIbAT1ON tSo1) AND CLR11r?1 LAl IUr4 i-u4 SPECIAL 1N1tLL16tNLt (SI) ACCtSS cEUJIKEU 41 __1'1UN-_AK"Y POS111UN, NUN-AOiI A,TIYt WAKU ANI; KtSEKVt tUSAK ONLY) NUN-AUU V t,JK1NL, FtAt.tl IME, PLKSUNNkL FILL WILL dE A l NtXI LUWEK G.RAU IIL1:,: AS US I At)1t1 FKttlUKtvt,Y MANAIiEMkNT t t1S1 kO i ~IUkLl r1tU 12 11 1q At 7 s 3 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP.96-00788 R001700300008-4 . Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788 R001700300008-4 SECTION II PERSONNEL ALLOWANCE ASW3S2AA A5O185 tuATt $4 61)1 by DAIA ANALYSIS (TEMPEST) of VJALIFIEU Tu DIRECT AND ENbALE IN ELECIRUNIC -NGNEtKING ACT lvl 11IS 9K OFFICER: SUI.LESSFULLY PAKTICIPATtU IN uK CUMPLETEO APPROVED 1KAININt PKOGKAM IN RADIO-BIULOGY Ok EiUIVALENT EXPER1tNCE WAKKANT Ut-FILER: DEFENSE AGAINST Mt7MUUS LhF ENTRY QUALIFIED 9L UFEILER: SULCtSSFULLY PAKIICIPATEU IN OR CUMPLETEO APPROVED 1KAININ6 PKUGKAM IN .TOXI_COLO _ pK tVVI.YAI~QW1 kXP)_KIbNCtE W~;r&KANI LUFF1l.tR: UEI=ENCE AbAJNSI SOUND E'iU1MMtNT (CASE) TEI,M N1CIAN WUALIt1EU Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 ? Approved For Release 2000/0 nIw onoa6 STRENGTH NET GHANGr ,U AUTH K 'L &U n 31 27 -1 -1 WARRANT UFF1GtKS 44 `'4LIS1 ti 84 39 79 IUTAL '11L11AKY PAY LAItGUtit - GS 33 29 1U1PL L1VILIANS - u1KEGT HIRE 33 [9 10 t 44 ~I. 6 I 3 PAGE lr SECIIUN 11 PERSjNNEL ALLUNANCf ASW352AA ASB185 EUATE 8A-1". Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 I _ " Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788 R001700300008-4 U3 34A!'r MI 36A3 I nl rt PAGt: 11 SECTLUN 11 PEhSONNtL ALLOWANCE ASW3S2AA ASii185 tUATE b41o*i1 r:.CI-PITULATION BY 6KAt)t, MUS, ASI/LIC, ANU bRANCh Urt-1CLK 05 36APO MI 1 1 36A3 t MI 1 I 36B35 MI 1 8 TOTAL US 3 2 37A:2 t. M1 53A3'- M1 36AbN M1 1 I 3on35 __ MI 2L 361 A3 t MI 2 2 35A 4_ti_ MI 1 1 3bA> MI 1 1 3bts>_ MI 1 fc 2 2 s 3 3bAti i MI 1 0 37A3u MI 3 3 42A41 Ali 1 1 S1Af4t _'---__MI 2 2 -1 -1 ~3A~u M1 3 3 Approved For Release 2000/08/08: CIA-RDP96-00788R001700300008-4 % . Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96 788RO01700300008-4 r;ti.AP11ULA1IUN 8Y GRAUL, MUS, ASI/LIC, ANU BRAnLI- GK MUS ASI/LIC BR REU AUIH RE4 Ault WU 2I7AN 741AX 1 3 1 3 971AK 971hk 4 3 4 3 971Ar 971AN 9& 9L 2 31 2 26 tNLIS IEU E9 r5'~5U NC 1 1 -- TOTAL _ E9 ___ 97BStx NC 1 2 1 2 Ee 97b50 NC 2 --_2 - 70TAL - Ea ... - . . 2 - - 2 E7 r5h4U M5K4u H6 NC NG 3 1 3' 31L.u 09 NC 2 2 7524u NC 1 1 --- - - --- 96:)4u 97n4V NC NC 1 7 1 1 Y7B4u 98J4i, b9 NC NC 7 3 7 3 . E4 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 T1..+(AL kNLISIEu .1 97a3u 97b-ij U9 tr 7iU2 9Th2u v9 -------- E4 7111 LI ~_-- 7br1O 1 4 5 B IO ASd?S2AA Ae15 ttATt 843 !1. SIRE!LG?H_ BR REV AUTH REU AU1M NC NC NC NC NC Z I 5 5 NC b 28 Zb NC 13 13 4 1 1 14 21 Z z 3 3 b4 79 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R0017'00300008-4 Approved For R Ring Q 008-4 Sti:TILiN II PE-RSONNtL ALLOWANCE kLl.APi1ULATION BY GRADE, MOS. ASI/LIC, ANO 9KANLH Gk HLlS ASI/L1C 'I 1Lit 74Fz, 76Y-5L' 9b6.30 E Approved For Release - SEGTI.I]M II PE:KSUNNEL ALLOW C1 ittl.A?.] {ULAl ICON tiY CIVILIAN EMPLIYMtNT j]Ktf-I NIKE KILNN1IULAl1ON by CIV1LIAN EMPLUYMENI SIREN-j M UlKtGl MI k, GK PUSL REQ AUTM LIV1L1aNS - U1KtC1 n1RE PAY Alr,iL)KY TUWAL 14 -- ti.ue> _ ---- 14 ASW SZAA A50185 tQ i h4UNl 51,RCI M NAT t HANG' REQ AUTM KEU AU1M 2 2 N:'4i4 1 1 ar~5~ --- 3 3 Y 1 r r t^ b'' 1 -1-- - NN?NI 5 _ __ ?5 Z N V)U50 - 1` - J 1 1 11 , ?n3 5 15 13 Approved For Release 2000/08/08: CIA-RDP96-00788 R001700300008-4 3 f E For Release 0 11C 1191 18 : IA-RDP96-00788R001700300008-4 SECTIt1N II PERSONNEL ALLOWANCE ASW3S2AA A58"5 hUAIE 841"01 K.-ChE'11JLt.1IUN by u1,tLT HIRE CIVILIAN tMPLUYMENT GR PUSG REQ AUTH REQ AUTH F7 ktNS!? t 1 l IUTAL H7 1 1 b 3 Nb 06 O 3lb 3 3 1 1 TO AL P141 1 .-- 3 3 04 N03ZZ 04 I,ITKL ..1 VLL1 ANS- UIRECT HIRE,. 4 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 r, . Approved or a ease -00788 R001700300008-4 STRENGTH REQ AUIH IFriC-KS 385126"r.IOE 2b 23 WAKKAWT UrrICEKS tNLISTEU 385128b0IOb0 3851Z804Ot'14 44 44 39 41 I-AT %-AIEGUKY - GS IUTAL 36312800000 3W) 128"0""0 24 138 21 124 urrICtRS L1 LISTcu 393'.ttln6NfoN 3434y100y,bN 5 49 4 38 NAY CAII_GUKT - GS IUTAL 3Y34n1ri9rIN 1934k1NhNhb 9 D4 b 5N _ LAST I'AGE OF SEL I 1 UN I I 12 11 10 9- e a 6 5 4 3 SECTiUN 11 PtKSUNNEL aL~I~HAhIGF ASW35[AA AS 1tib Q9It 1I@1 Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 AT PAGE 17 StLT1DN 111 tgU1PMcNl ALLOWANCE ASW3S2AA ASK1b5 EDATt 64l8p1 {,r1 r1tAU4i'ec1LKS oil 1 1444-1 H1111UMJb1Lt StUAN: I,LASS 11 COMPACT t-63 S[/S3 SLLIIUN f+?i3 MI1tlY5 MASK CiK: PKOTtL1IVt 1.1r-LO (3d4 S4 N1'4 x54b"'S 1KULK vrw-L_ 1/1 TO 3/4 ION 4XL-47r0-7U_t+5Yt'_6YN Ne"6b H3SL'?1 1tS1 _b - r,_ ---- R-163 N21144 UNCIAl1L'NS FIL1LIIY Mi:L L: EkGS2b r06b X54tN5 1rUJL.K P'iJ L: 1/[^IU_1_UN 4A2.410'? TU_ tj9t( (,VW rw7 .C-t (JVN I1451 r 0t1 JAN8 1t-LhNICALSPI U,1 ppro ase -RDP96-00788 R001700300008-4 ~uLYvKev~i NK ITAADS EQUIPMENT NET CHANGE CU REQ All7H ktQ RUIN RMK Approved For Release 2000/08/08 : CIA-RDP96-00788R001700300008-4 Approved r Release 00300008-4 PAGE 1!~ !