(UNTITLED) ORIGINAL CHINESE DOCUMENT

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP96-00792R000200590002-0
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
K
Document Page Count: 
10
Document Creation Date: 
November 4, 2016
Document Release Date: 
May 10, 2000
Sequence Number: 
2
Case Number: 
Publication Date: 
November 1, 1989
Content Type: 
PAPER
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP96-00792R000200590002-0.pdf612.09 KB
Body: 
Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 4' MA104444 Afzit#41t g4, 1-,,LYA.T.E*4911.W " AWD311EN A, ?_1989 IP. 11 A Lt') )3 F- Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 44RVin-q%AcAtir*-ViNs Kitl-*15t tfift ALLX Mixiie44'02* *IIMAt404YMffifit gista tEniOnbAg tr ZfeltNAJ 111.14.kfM* 1A1fli1Picvnte. attuttimftt 51*47?ekria9.1Atad. 01.105V2.51S0"). lEflitIVE**31EAtxtrITI1g11A9, KffitiMIT. Aft4tg*AxMitt, *VA131E; mwoxsapitstAl-o-a, *N-4. 1Vt WYRA1rifFiffM31-ittiM. hta, ainmPttit4g. Ring*uttigL Agoe?k; 4MR-AE,RitiMOMAA Ilia, 4.5M Ext#EruttEttthififfht?latffiVIA-PARfth.1nTIMPRR"ThLt Elki?Vi4J*tiYigakMAVTI,VIItatitT.Ai.g; MAZ414TX1?II4A fuINAlit,447TcAr/i ItiraHtit 4119rffigittisOMAntlfgfftf;MilliA, flg4igcgi-t4t1A*-0t?i)3 4E=WEPAPA3)-3M1-11111tE, *VJAVVEIV1EAff-FlUEA?ti01.1IVeJ, tAriJiaMMtriliST?fli *44,tt44"*Att341%***WAVIN. Mk, bk4t3N*(thiALti*. affIXIMEmil RttfigigSZ"fFtt f*iiu tvE1AWIASMCIAA1100010,t" AVM, MititS WitAifftalVOIA4"; PAPAIr1W***1743Mft'llt*MilttilfIctfig*fitilt-P* MAW. I?AMJ-l'AVFMS-futiV4IMIVih144%0C. *Elk1VJ .fftRATISMItS5Matilf1S. IiiFiX04Sa?ttlififite3E*04, 1111.VMME*144. *Eilftfv"*141, VLYMAIttlitUf15._-_:/N (A?) JEIA?ZAWFIVAlfa514?6ZifilAtO AsMilEgn0R10#141,14ng***, /13-ZMUZZ; INYMMIEMS, ffilLag% gsbZiAl=1*Z*. aft14-kgRal.MaTJLAWA: LRAM% 1-tfog*NliZA; 2A-VM44VTIMPP.; 3.4??IltiMMA*-WAVri41,41:V4 IffigEfileffl5451Rift *via*. .TOW?c,5, IIISA4ATAM. MtfelilEMitt P.Ifitt4V2gAztll, 4Elic?fls3)-$11113101PAPJINT%fl. tibtfaSt (2-4) itlYall righ-cromtritsfloalm, mg)m'i," Cs' tlfilOtitaikTiii. Approved For Release 2000/08/10 :CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 IIRININI/FAMVAJM4', 90tOti*feANNLMAINtA "ffin.#51 'IlqiiM"IghLreA44"*), 1-E4-4-MFIJEV51AffiT61&, Mft.t.-TIPI.fflailikatalark XMR111411 tniti,la, UP /1=1,04 (W-Tfil) Effl%1Aitt: 1.VIMOMOMMt440014FIE4V111IL3FI'cigt41g4f, NTItif frIftt6t3t MR!, .1.1..affIPAM-tt4). 2. itintRINIITit*EVLE.40c0,1AJLV-ifi*InAl.AIIIVIlaggffi (WRItel WIMA). RIL3F-frWR111: iltT.V.A.TTIMPITIEkTITOSORZ?, itgTtt AlaXitilf[1.d41..fiNtAWIztliVE4i-AORA,5?43)-PiAtA14-ZtlzigtZt41; MtHET fIPRItirllYJZAfttiEE15EE-frtfThf'AT.at.ffikill tatAAELITMEVIi (1411.?. s1 1n=wzrfo*.a4rim EfFfIl (VTA) E546M5k1- (WITP.15/1). jft,Rfr14431AVITNik, 1011ffiA.filL aA'AlitAIMIttPTU-ilHiittgkIZMME, AfAXTrilligih-Mtir3V56tA TA, 132110.1W:fier11.3P1PAY-t-Mtiii, 1., hVER4tfiXfiff11, Cti114541*UllaAgINY.O3D141. 111415.0A*43, *4I Mt (tiro*, mu JJfl.NP_Ittill$11-1Eggb.t*Ariltt T. Offtt.'15AVR.tlittrEli4IVAR. tZ-1EIZ-F, wickvaisb.t* filitsls.t*tsnoirmizzoq,LLI#41IMA/Affilraggn. zri-mA.411fEfFAI. glIE3ZIY.Z.Milk`ittlEfffilitkE5Eft. TA, 3fEZO3A*6141:1:1, titromavAtattl?f4,3U5VIMA, AVPUP.#14A.iWL IRZOIE-4-4411e3O, ?I-OW**, *EitisliiJ*Lt1J=11.4i3tAglalti, glICM)Mt so RIM ialt5FIC c7t#/0t. *At* titrZsoffi, 4/r DA C a S $ a A -O IL F = a A ?a A ? ? ? is ( 1 ) ApproVeifFor Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 wavar63101-A4+frIVMA4VA 01X4tRi AtA9MZ.P. Etixrplat*Atiilli: (2) .4t444--)7A418A?kItt(AF:A54 teggii, ttrdWitMAT-ilt; 30-71 *Nlit*M-J2TiF,,,ximot A fitiVifi. AEArX1IntkTilt. tt*feJJAM, tE?AV-tlit Stang.%0SVE*43frOk. 1110t*filt*. ditt163 iitvA?tritftfAttV4. c={ }kv143?, Ar13 i= A v cl2X?tlE3MSTIfig, N ics AMk c Atic? AAA c Atftla, 1111Z40?tiltilfeitt. EANI Ilc*Pfig NIP At-4- lgItMt. P= 1,2,3,4 tomilfiavitusimitne. ZSE *13, C A v r1/04J.1.'tit, BCT= cBT= 0, P.MB C ESt. 4Mfil4Xge%11 ROM: foASft(i. REh nadtiMV v 43ZMI3lEtt4 A. filItt*EtV5filti2Z11 s= fis?} *UP= VP?1 *MA. AZ n A? Zr3149311RIVO. StilltV-1-31-111?14-S4tAlktiltisA-1161MINEMI. in 43 itL P= StAIMAitlfs MSMM 4404i EMMIEMic, A-Vrn It041a3AAL 3Yg ArgRA?VJAIY3.45SEE. 4.12514?fiftli*t 0. PIJARIMET-A, A fitA4t*,310.itS,Jjn s= .fl. 's,#0 PlIMPAYA i3-)-S. i*RS. LIM *IN tei3-}A;AE3;t119. Wag ImAlitrAteiSM/434?31-1*Ig JIMARIAAittriS, AS* JIMEEVIT4+, L721`111ilhilimSitiffNXifIE. Ogf12.Vit* V_EASM1:3. ifixtit*Alit*IViN4**4A41sflist3)- *O-Jtel: osid?.41-1651 C P a IS =0 P a 'A 0 PII IF 0.. a 'A ?a pmV II Art3 i/11 oftPlASMOIIMITIMIfilfiNteilVe. SO* Eti (3) WO. It4Millrl3F130Se{ MZOMtfr{ tAs Ma** }-tt3t0Sfit, NatittrS3Y1VA t4itunototootafttistOM. gt, :fEZViiirl3E5tiYittA, NDMOMMEZVi. (3) ? 3 ? Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 trIcaMI;Z5-1041:11Z5/.4!rl$treq4f1E410111X? VA f, =Fe' = (4) 4/Ft,V11zr$Jr?elkt, 1. Eh (4) 411.R4A3MSA411Efgfii;T1.131-trilM3Z3/.. 11111E (4) ArtiRA-fffln 04PAtTt*, P'S=O. 2. (4) At.FLITI,I. i*fn, NP.1142M5eAtqa;frffit, N.Zr3)-,51)Wan AMENAM, fil (4)A4R410.1.0.4-lli*3-).?.iYi5c1k.t, ffiA.R4Etillaxt feMuttug3KT. NPL Rill*TAJAN-Ft.Vc, RP. . fa= {!fs}.{?F,?1,s,} (5) Art3 ifg = iS? Via3cotp=1, 2, 3, 4**11, mTxt -ftvFloz54.*x t*341. JEtt, Eli (5) AZ5.ts) t,4ZrEa V 4/(14J?tMt, = iFp, 111143Xs it3-)1E; .113MM Map=1, 2, 3, 4. *RI (5) 40ZY., 111)11vIzi, ft-3-M5figtMfffill-thATU.09friI5M; Zr3)-ZY. titN'elki341',51t-70t*R, ?i9 1f. 045Jr4.4 1:11TV*091taijiitt P={ } *FixlitiJ*-tutifsumveJ. .11tRx+ m={ gPRMEiiiHR Eaomtkammt m A.X15.010TPAT, TAtnyontii*mm Iff4?t: d22(im x ds c 443 (6) (Ifviivii3,1E-c ? i5i?11? u2 (7) 'AA (5) At5CMIi.t. EA, (7) Ar1=IZ{ tnixp } A41 xp Traitni, mA?Mt. NW( inix? ) ALMA, frIXAX311?+ATV6R?NrYitiZrtt, ttifIVIMITItEhOi-J*, t**ritafg/11t311@MVSJ, MELfrAM.M1 fr?0013P01/5AA-01-VMAA'tEIR teZ4100,1*. *EIfr143MAIMAIzt, itiT4S-33-t.M.4tAttfilEV?, IrtMi-3)-P'its1V4It Plitt.3015tiNtET*H3MMOVFIVdR1ttr1int. NW, 4;V283NINXTIfTialfttliMitt*/M., #ftr_.VDMS*rit:7-2.3AW *. :f-15foit?MfactIttqtittEIM 1141-4X-Rtitit. ? 4 ? Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 lab **Ving4 K YiP /1?-15.113, tt1r-m?ty,4t OfIZT, Itgt MAW:4A TZItgbii**11)-i*gt ? tt4n5fAAATi#:01:figtait. ZArlOW94-1-Mt3t, INUM-VttVigit5EA1-1-/2,A*44, 3111450,1t. TbRfilMRIJAPIEM-440 MfilT5t1A0M-14, A.AgItRiluatA1MPT. (1) Z6iYAtIftEt1X a =1 tY.Zalill/tirlillitMEA433)-1,1(PIM. Nv.,ttM443*At es,,,o, ? ? ? ,o) * Ygl.M1141ZE5Mttit*, KsT 111t)E0 111-Wk31W6, WV, K MAPPIIIMNZ. (2) 0/1111? S U s'3-)-Pltet1131?fraill, itA 119 KIX* KsT s'E, 4{5 s ics'T ? 1A3?TiTig5f A_=.12.t1951A. (3) giqh` gonkivriEmommilnvzm z?, tavatyactEtEvpz?. t-1.14# AMVAIttOWA?Areif114-1'1XIMAMMA441tirittlt. Z-tiMIZTUnglgt it/34-AA-cloEiRritkEt4/0*, 11P ?RV' (tAXIEVA.-44NMIIM). SPAM ? 3PMIttE.4163%ij,43)-Ilt3-)11.1t s('), s(2), s(3). tiIRVAMA s(2411 s(3)31- Mmt K2s(2)fI1 K3s(3), -8111AffiE5tETITUV; gi!M 11:1, A*E I3}?5tt9 ?AV R-1431ftgl*NR-T, NiP.( Eltfir K2s(2411 ic3s(3itiltE 3Z, WRIOMTS1u, tg.t*ItZi143. MIJAAX-Tth?PiMPAAA009, %ffiXA. TitiRttEfft* a*--fif*TigiA,E9i4M0.1 K2 In K3, ** K2S(2)-4 K3S(3)E5Es ffitirI4 s(1)4*E -01109. EttAtt2rE1111119E3Z5EAM?ftURAt: A,13 K= - 11 12 13 M 171 3 1 = conk cosy ? cosasink Isinc 12 conking, ? cosOsimkom 13 = sinOsimit m sim konp + cosOcon king, (7) s ? Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 2 ? sinthin9 ? cos8costfrcosp (8) m3 ? sink. omit sinesintll n = sinOcomjf n3 = COSO M 09 0, mallin. trog-pig4 9=0, Ku= *=0, Q=a/2*11 0 - 1 0 1 0 0 0 0 iJ 0=n/2, 1/1=7E/2, *11 K13- p= 0 0 0 ? 1 0 i o 0 n if 2, PM*: (9) SfilDWIE I 3)-Z53111MAPJ 2 *11 3 3-Mi_ht. NIR0-7t/4, * =it/ 4, 9=0, #4Psinn/ 4=03= a ?2 2 22 / 4=a, RA' 2 2 a a ?2 (10) _0 a a _ TAT314- K2= KK 12, K3 = KK .11.4 0 ? 82 .- K2S(2) = KIC123(2) .,-.3(2)/C.ICI2 0 [1 = sc2)1C 1 = CZ) 2 2 (11) 0 a _ 1 0 2 12 K 3S-(3) = KKI3S(3) = s(3) KK 13[0 .., s (3) K 0 ? s (3) _ a (12) 0 1 a (K2S(3))(K3S(3))= ? a4 ? a4 + a2 ? 1 /4 ? 1 / 4 + 1/ 2 =0 (a =NW/) )9N1-7-ZE5MTIMEMVA; K2s(215 K3s(3)Vi1A-A-A** 0 fel 1 31-.WIlt 2s(2)= (-1/ .2)s2ln cep) = / 2)0. BiLVIttrEintWONtMill. (4) )tf? K .51PA-K. W.E1-1*WitsZA K gPRAAVA-Litill: K Tilittic.AtitAMML; Rat.ft-AtfiYiaiit, ittN lt+1-44AIYRIAlft-Aighn K. 111.)%**111. $E150310443. ttEAlt ZtatIMIKW114141it *00tt. *K ttk4t1V4P.Aft11. #ttliTIMZintilMfaXatt*. %14 ? 6 ? Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 KA3Kia*HVA, t7T13;tAkITIIM41,WZ1 Elit,t14RVA-0Mtga *a*. AVIMIMP13KW, K 4itItlYilti3tIklit41-F?e,TH; .MWEAM, #k MEfFiliTt*.Z.?. RUS41111MiltMAX-TIJRITilffin. 03A5d*R111A3-}ANRIME*Mttil, 1-1470.1i3L: 44VJ.-Acl=litiltNiStrih "AVY'fra", 1AUMAKE. ffiVITIA Mit*V6113tit. arT ice= KTK =iMik5E1A, 3flP1 ITRIAEnals- nt, ti111111Y3tt StJKKTS7 AnASOM-41, K #mmiaz oun*rimrialloite3.1,3-., fflaiiwNIMAt K 114J-X; T3tK MWVf Taff"r14093.11/tOtt.t. 44Vitift9/VAlt ?vtitirifismalucT3-}3f: 4EN?#NT*.Aftg K VFAxicStIlltft, M-F*0 KTit*fitri*A txtAM1E. A?M?MTUcafrtigATVA*09, #*i1c41:1iT KKT 091*-ffl1131111:1 bk--)A31E*,Wii1tA.-MAx1105; r[114MMIRIfi'501101. Kflh3t-OfEttEli*Z5SitWd, 91-T=-1-40rMitttiCit?tVIVRAfeMt. t. VIVA. WAZz.-?MEttMiktroT3/1:11Mt, itm:6aygt.tzttmcfmtt*,-z,'? tIkA.VtulA269411ii*Alit?Aff4,t1902? AAISWA?E,409111411. .V5zgfilMW*AF;b.t44-ka *RA'A K frlillt*RO, MA??IVri AlltffAiYi 447511t*MiE, ?{IGUA4tivi*, fflifLWA.A.1201-*Offtli'MfgAftff (5) t(3F-Elit-fVatikEYMMIA.5(.AATZ(SillittZtiTitIWZ AtnittEITtiitr1450. *384. (6) 111 121;VEiikA*614111, MIXMR. ia*VAMfthiBlls-*S3RX101.15Z.41101 ,RZ50911V3IIW. Rfil*E 13)-Z?(193-)-116MM3ISfiltta, fIltiaitgiattM5t44. gtiktiiiAlW1015M-N. MI.41%14, TifttAARS:5LL. 43, ft itg-4t3APPI,Oft9f4Lt. #itilVitAAfftiVE, X4,ille-40A-DhESt, tt,Vf*Nitt kligliVIM*AJINWEVI4c4NEVO9I, RfflaigeStfrOUt (#1stk, AMU). VIVIEF4 kVJA443;3M4 (An*LI, Set) Wi*LI4A3?AlliAlt. VrtggioxtZ5N-It#TAPJZtt5c!'s 33*, ifEtNt4M?Aa rtittrintS?JP..40gfuNinliOtfititafritgq (7) )tTitiMb 3CIAlq Le Ali t4Vgliftga31 attfiteilEft, trIMUMNith';?4*. OZAMAft.ft .01*A00144331!, Ill-84T4tRt4V0M4t*V*-44t1t. Z4t Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R00020135b01102-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Lt*IYA3A*ZNITVVIEWArlittMitZA/19131. E. fVftM. bkAt#14:*34.1*, NIMRVA. i*R$M4 VIMR4titItt. fflA2-0, AS. tTfe.ftlAt4H R1riTinma209.1351-RJRINifilitt?2?.*, UPiflh AX1kt *Rift istt *Tiglult Eli Ittat .Vt9. Ilt-Vtg-1:4:13.0M.I.tWA---2.1., 1111X= {X0) *11 a= faol. 131W6111-1f-A itVil,44.-.ix= 0(1,1 fri {iap} m NAM, X Jaw 11=1,2,3,4 JiMMIPTAA*Plat3QM. illqix'=1)X*116'=Lia V5AAV1514.10MI. L = I, kllit:fri-qix fcia ATI4M. LtPfilT, t**-IntiAt*MMIJI/"WAlt, .$140449.1ffireilt1-11Y.?.*T: 4714n IDA , m ? ?S i 0 IAl' = ? ? S C P C P 0 Al 11, P i a i' A = 0 dA ?O a 0 0 0 0 ? m. I a A . > iF ,,,,? = ia' A ? (13) 0, 0 ? ? 0 P V V It ifs= 2 1K i K' d I m d2 I ? m ?2-(m x2 (rn x,),.. m)= 2 2 ds C Cis C ZZ L ffiTfFill5M4*S,, *11 Al, 1. Eti-TWIRWF 434 1).-CF4ft,JZA-)t. TAttlEfrat if fll 4FrMISM-1-;4)t. (jt AM). irSi3E4Ifrn, itiAri;MA NiU*P1/14045.11f:**15flittitt*. EIITIVAIM frIN-Nkt ifit3V AlttIVNOj,N1).15MT*14,ZAtttR4W-tIZAZtrutflEf011; tittkiSDI Ant1110917MittIg, qA/RAf-Mfgfflffi-ifttXTrIM. L XfPJfiT s*il NW4fl T?t-IE-J is *II IA. fa L s fa A reAt-SAIT5Eft,UPS (ix) UAf (n) (ix') *UA 60, ;gilt s *-0 A thhM5Kft9frt,505AV""/191t;MT. ittIveloa. vogimm?travotEt*Aw3iEntaril&*. LclitaTitt mukma-reAtovrim; AuttAx3witstriam9eT, 4tItz*VAZNItisbit4, A4111 ? 8 ? Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0 14Mistr4J 1-04 LLT=i, TAWARAIEllg*Zir?MALI, ?.1)(0,91**ittli`c-RfLAVAIITtilnlY3ErtVOSb. bk?fflA* RV& iffnli:13btAMIN,MMt1503114MttiTITSMIJ-4iNftZt. famnin IRV:VW-6-4A " ffigt4i3P1V. FgiM521-tbaffi T?ftriagfigPitIM114 AltAgMthil#MACIWFV-1105i.:. CAMMEMVis tiG,ZA?tlit-ittOillitm*MX.5tAR. V`.. Aitk:U*A1M, 1/i1+13KAVT4Ig4AJEA1J1-1-itgiffA#1,WroltSitt It. . *U5F 4R 041411M1-1-itfu 88 1 ilnAtEt*Ti 'AI* Vt* Wit*" ? PA PI ti4J- SR, . (61*RW *tc-130,4 0 )T-A4*RVAltAV?MU*P.M044- AMMAWA 1(1983) Atic*RAWNIft4thfflAWil AMWVAME 4 OM AVANOtU4MAMMAAtgit)10 T AVOWVAWA 1 (1M) AP415MMMA*13/*RA*M4A AmMtg n 1,2 (1987) A*411PAICOINt*A*00Atii0qUAV ei MO* 12 (1981) 19134VW*AW4AVIMAIMR* AMOMMWA 3(1983) ? 9 ? Approved For Release 2000/08/10 : CIA-RDP96-00792R000200590002-0