THE SECOND WORLD CONFERENCE ON ACADEMIC EXCHANGE OF MEDICAL QIGONG

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP96-00792R000400430001-6
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
U
Document Page Count: 
171
Document Creation Date: 
November 4, 2016
Document Release Date: 
April 18, 2000
Sequence Number: 
1
Case Number: 
Publication Date: 
September 18, 1993
Content Type: 
OPEN
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP96-00792R000400430001-6.pdf9.87 MB
Body: 
THE SECOND WORLD CONFERENCE ON ACADEMIC EXCHANGE OF MEDICAL QIGONG "SS Of" (ABSTRACTS OF PRESENTATIONS) Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 (MW) 14114_4 JtP: ,1993 IF- 9 n- 15-18 ti THE SECOND WORLD CONFERENCE ON ACADEMIC EXCHANGE OF MEDICAL QIGONG (Abstracts of presentations) Beijing ,China 15-18 Sep. 1993 Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 ?IC 1. JiLsh ikt7 LA***41% 1-1 ??? ..... ? ??? ??? ?????? ??? ??? ..... ? ...... ??????????????? 1) 1-2 /-C,IipV6,-F4..V))-Crili.(1,J41-,-,6_i*fiE ?????????????????? ..... ? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? *-TLW4( 2) 1-3gsf_41-0,.,,f-Mgt*mvdLLTdtttl-jtit piArymilmt-gm ?????? A. Dorigo'4( 3) 1-4 i'CAMMAYE TrjrAV4**, "' ..... ..... ' ....... "' "' 1-5.i.V.)J-4AV,1-111)LriiMUTffird,f-L ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ..... ?????? ? ..... ??? tkItliW4( 4) 1-6 3ILIAPik/6-El'071)CtIAJAIAZRI-LIAAJZ ?????? ?????? ? ..... ??????????????? alfOtit4( 5) 1-7A-W3'1.0)AF11-.%-/-C--Eti-1A*_flicAA-JJAMA4-4Alp-lcizit?tfifil-t! ?????????????????? 'RLi-4( 6) 1-8ka--1..twChl-i-1-xt-l-CTi]S-FRiti'--5%0M **W4( 6) 1-101---LAVautst*Atit#14_41htriliriPliilt4-K9Jtrid,1- ??????????????????????????? J1E14-( 7) 1-11 l-CYAViltxttittAW,IffinibliALPIONWI'vffltiLY.Tfrt'i, 4-11,--414( 8) 1-12/=---AMAJD;44.,-1-JiiiialliWI*4M1W(F1,1111/Vi)fA? ??? ??? ??? ??? ??? ? ..... ??? Air)14( 9) 1-13)ziglivtjz*-?j,,b111-*fri3=-411J]i-16fiHff.9'-'-'L ???????????? ..... ? ..... ???? RNA4( 9) 1-14 LI,Itfttk1-111, gfrYM-61[1A ???????????? . ? .... ????????????????????? ..... ? ?????? ??? 4ffiA-4(10) 1 ?115/-CYAgMftiti-VOJEVAliV31-,V.WP?L ? ....... ? ??? ??? ??? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ?4t% (11) 1-16 /1,AiNITIA47014Y/14.*11FJINgfflz ????????????????????????????????????????????? 'Ll4k4(11) 1-17 1-??,AxtiblItJJAki,flA ???????????????????????????????????????????????????????????? RfFIRi (12) 1-18 4-11Al'CX)PK6,-FRItkAllfiRft,b1111.VIMEII/JiVrro) if,C4 (13) 1-19 tfxl-WOWYJ'f/FfIJ ????????????????????????????????????????????? 1-20A./'CAVItta'iffiM461W)-1,Z1-_: ..... ? ?????? ??? -VIM (13) 'A'fi-C4 IIEWO-M\S.)3INF3-t',' ? ? ? ? ? ? ?'? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ..... ? ? ? ? ? ? ? An3/4(14) 1-21/'(,VP6IYJkIN'A,1*-4*-1111t:fgg(I/JIVit "'"'"'"" ..... R3C4r4(14) 1-22 EIJI] afla Fb,RI*011116-(71-4 FLnAri1,0,% ?1-VW,Ic-A1111kIjMijfYZ ???????????????????????????? ..... ? ..... ????????? R. H. Lee /4(14) 1-23 .''N*1=--CI)TrYJP.1,-*ff9-1 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ..... ????????????????????? G. Gori 4(15) 1-24mMutcfpz -z..Afyj E. A. V. 91-1 ??????????????????????????????????????? Genitoni 4(l5) 1-25 giEtV-N..__LRI-trLyijiIiii-cV]my-y-AAmza.- ??????????????????????????? K. M. Sancier (16) 1-26 41:43:tElt)..1*TifidAllfrItTlft. ?????????????????????????????? R. L. Anglen(17) ? 1 ? Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 1-27 '-.atiti 640%11H '"?''' ..... ....... " ..... '''''''''''''''' 1-28L'.---,AXt,b.INAMI/F,F111141fr)'-t! 1-29 *4iAtitRACN*IYAI'1119.1A ????????????????????????? 1-30 tiftF-CYtkft?-4=t-i?Efid-JkiA4111`ifrA 1-31''.(,X)-Jgigttitt*.J3ttfi?j.(1/0)fl-Z 1-32 l4C4J-clpf-EN-fx,t$M/1,3-P-ItMMIK12?4A1',(14]ft,R6)--Fr, ? 1-33 11AM--/-C,70)-11/SPAIVI/gIi04VJF)1 1-34ri,11-01-axt iFfr.11,043iffiti )7E .i?t 44-1YTIMEJlir.114 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? 1-35/-(X)3"M?/-C"Xlaftli,4-AlliCtri1611r1nliVT-itiqJFA 1-36 PiN Ftlffi "' "'"' "' "' "?" "? "' "'"' "'"' . 1-37 xt ,Pt.tftwt4fLA44-AArrTifF)1J ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? 1-38 -i-C76-i?4E1110[Eilif2 ri 41-M- ri'Pf7MP ftl 1-39."-tcY)-FA421aihm-AAJK:51,L.flTAII/JMN-YMR(}13- ?????????? 1-40 X-MitilM3-}YOtrittfi-1='-07"M'IL"XtAinAniiiikilla (BEL -7402)IY1 ri6141 1-41 /-'-',LIM"*--("xl-A4A)ICIViiig[rIN(SPC-A1)CA ...... "'"'"" ....... '"' ..... ...... 1-42 ,XiJM?7 ttfVfiziOhjftWJ AO. riklaliNr1/014i ?????? ? 1-43 LI,V7H-C,X1-+K',10-1-T-ill-.43#JSAP,11141114Aig-A. ?-????-? 1-44-''''(IiiM'L-1,-XTA0.11MililcOVTRANIYOSUft-iMA ???????????????-? 1-45 1--(?It['/Cxtro-6-4t1--,-o4afgIrf-aFitrom-tfirlr[4Ar)---: 1-46 ':XiJM-1-CXJ7J\ RthiiiIIMM*11/TRU(Z-) ????????????????????????? 1-474-4\14 mo, tir[ld Mqfflti ? 1-48-/".(I)JXt-q.flagilk,WV[EiiRliElifliellagYMCII/Or *7- "'"" 1-49M-1--(A17,1\ VU,14)517. JA'af I gjt K ?11A nig VE'144V Otli -41f1/1 4i1N*ffill (ADCC)a%lirallYRM ??? ??????????????- 1-50 -'-',IMI-/--Cnb3Zilt/JNI.4A'Ytftb"(111-1MAI/F)1J 1-51IM'FAX47,H4/F-ifliYinV 1-52itIPLITAXISM:EVAPPAVAVM Fq 0471'60H 1-53 .T*1.1),ff -/-00frisZU71-1-Cti3O?144W0-AZ.fti 1-54 /1,AM-IV'tI7KI/F)EW:OhAiinAff");, -?????"""""---""" 1-55 #&,/-tiligfoRATI?ittYLIAAM14? ??????????????? ??????????????? ? 1-56-1*,xt"1-/--(,"iRJR-T.4-L'I--Iti:IVIVZHO-i ??????????????????????????????? 1-57 ,A"M'il:"XtArifi.kg-tA*--PIVIIYIVIN 1-58 ONA ? 2 ? Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 ? ? ? ? ? ? ? ? ik tW4 (17) .4 (18) ???????? A0JR4(20) ???????? 4(20) M4(21) ? ? ? ?? ??? >al f4(.4 (21) ???????? W-4-it4(22) ???????? A-111('N4(22) ???????? '4(24) .... ? sillif_f-A--(24.) ???????? FU(25) *-1W4(26) ???????? '1,141t/4(26) so ??? ??? ........ -3--Oc (27) (27) 2-Ai-c4(28) 41#4 (28) (29) A-fM4(30) gp.1 it/4 (3o) R1W4(31) gn3t4(31) JJ (32) Tit /-4 (33) f-4k),k)4(33) frl=fAifilg-1/4 (34) ???????? rif-*Tifh4(35) ???????? P,V11)' (35) ? ? ? ..... (36) 36) Vr&re4(37) Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 1-59M'---.04.V*RgAzItiF17i'dCh'JLAWA ??????????????? ..... ???????????????????????????? AE$ti4(37) 1-60 i'CliPUI" IYib?4(YE ??? ..... ? ???????????????????????????????????????????-- 2. 2-1 TfA?f_FCM*tiri/JZ4gItitIR ????????????????????? ..... ????????????????????????? (39) 2-2 'L'IAglifjy,i,,JJAilugtANV,4iirii,fklMikiil--qiiifF) 242 4911A_CIVA. 30.)ft-W "IP ??? ??? ??? ..... .1*FT4 (39 ) 2-3-l'AXtru1111.ffiEWVIR-VAkijMYiff)s-Z ??????????????????????????????????????? WZ144(40) 2-4 ArtLEWAY)141-1aXklig.Ei-4(i'gloV ???????????????????????????? ..... ??? *AM(41) 2-5 -V-M)-T.- 158191111N-4110C-bitffirlfo*AM ??? ..... ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? >0.1,.f--,L4 (41) 2-6 /1.,V7Mirga-tAifiut-: 30 ..... ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? C. Bornoroni 4(42) 2-7rVillEatri ???????????????????????????????????????????????? ..... ???? Ti-K*/-4(42) 2-8 21 IN '4 A-MiglIk.* ?????????????? Hr-A-4(42) 2-9nt''.----c,x)orikinNefilLid=011,471N:01JA,AVAL ???????????????????????????????????? ?4(43) 2-10-1-'CAPIN:IfigViROVETEiWgrA ??? .T'lf-*14(44) 2-11 tiR(',Ji7M1Y 122 KlitiNi1116tft* ??????????????????-7---------- it-JAM/4(44) 2-12 '-c;TjJ trjr 30 IA 65 a Irpri.W 0,V, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ..... ? ..... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .1 .0s, (45) 2-13 rtinN,i---Az-Aftifin-ViII 120 Oi I rrii VOMM-09-11, 2-14 l'UtblittntrlYVAMifi t4 (45) *IVA (46) 2-15 AMU ri4J N-1-91"*" ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ..... ? ??? 4-VM R?(46) 2-16 "-CAWY-Mitz_,ffilifA 75 vioreavrti', ?????????????????????????????????????????? NAA14(47) 2-17 11 441M ( 11 M )31 fYYMOut V, ? ? ? ..... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ..... ? ? ? ? ? ? '1113/4 (48) 2-18 RiIitge-VMPIV.aftg 52 fi)-40.;)3--+R ? MS-Cir. (48) 2-19 tits/vt?my 267 ITAiNtOisilK6Wfttfi --????????? ?????? ????????????????????? (49) 2-20W-----C-WitlItIEDIMPARV ??????????????????????????????????????????????????? X4 -t14(49) 2-21L'AV-1,-11/j1rifiVMPL: ??????????????? ..... ????????????????????????? ..... ?????????? IM-Y4(50) 2-22litLIAVJAATIUKTVIAIYfl*-'k? ?-??????????????????????????? ..... (50) 2-23'-C,XV(MY -VAIiII.ITOMAA. 60 fil.DMR1, ??? ??? ??? ? ..... ??? ??? ??? ??? ??? ??? mR-4, (51) 2-24WAigniAlA ini-3E41A1A-PA(14igMf[0:-; ??? ??? ??? ??? ??? ? ..... ??? ??? (51) 2-25 '7.1-- q-T-14 a ft. liE 9 491IU ????????? ..... ? ..... ? ..... ? 51) 2-26 fORVP7MMTICO-A-Mi4Vi 3-KV-V4(52) 2-27 fALVMflIVId4.-:ftMq.i/MTVik ???????????????????????????????????? (53) 2-28AML--CliJaVtaW/Of$1]1=-JggH ???????????????? ..... ? ..... ? ..... ???????????????-IEWEh(53) /AA ???????????? ??? ??? ..... ? 4A7?1-3,1--1, (54) 2-29 jiPi?T,VOTIATJAVAliT Wirfqr0TAJk 2-30 M" 100.1?NAIYI---..NY[1-,14VM-L--Ofil-M-INA ? ..... ? ..... ??????????????? Y. Z. Fu (55) 2-31"t&t:VV&"Wrriilt"(03.ANTiMi)-.V ..... ??????????????????????????????? }S',f 1111(56) 2-32 itIVAIIMIFOVtLIAVAMY1..)-L. ??????????????????????????????????????? B. K. Enrico 4(56) 2-33 L-CA-PM*-M.11 ?????????? ..... ? ..... ? ..... ???????????????????? ..... ? ..... ???????????? /.1\-t5(57) ? 3 ? Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001-6 Approved For Release 2000/08/15 : CIA-RDP96-00792R000400430001 -6 3_1 ....... ..... . ...... .............. ...... . ..... ..................... 3-241,1pfv,A ................................................. ..... 441A (58) TAM/4(59) 3-304ANANt))Axtlsc-Al t,r4(60) 3-4 il;Itrl-iNilig?r-LR3-)--)t*fl- kMit (60) 3-5 ..... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ....... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :?? if