Search

Search results

  1. SOVIET TROOP TRAINS

    i erho r-A 0.O Errt Breot--L.tovsk Brest-3.tovak)3rest:-?L1tovsk Brest-L.tov c Erest-M.?rovdk.giros' ... Frankfurt/o. W*st-bound Date in November 7 Brest-Litovsk Cottbus 9 Brest-Litovsk Jueterbog- Neus Lager 10 ... Frankfurt/0. 11 O. Brest-L itos* Neuss Lager Kuestrin Knestrin Guben Guben Kuestrin By order of the Soviet High ...