Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT KOMBAROV, V.M. (DONETSK)- KOMENDA. J.

  '60. 1. Zamentitell direktore tekhuicheSkOgQ uchilishcha No.10, g.Brest. (Brest-VocationAl edUcRti0n) ... po uchebno-proizvodetvennoy rabote goro fessionallno- tekhnicheakogo uchiliahcha No.27,--,Brest ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT AVSENEV, Y. M.- AVSYUK, G. A.

  OURA 15:8) 1. Glavnyy in2h. stantaii Brest-Montrallnyy Belorusskoy dorogi (for Kalishchvk). 2. ... Stantsiya Brest-Tsent:rallnyj Belorusakoy dorogi (for A%stre~kh). (Railroads-Freight) (Loading savi ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT SHIDLOVSKIY, A.K.- SHIF, I.M.

  for twnty years. Zdrar. Belor. 6 no.3-.11-13 * 160. (MM 13:5) 1 (BREST PROVIRM-PUBLIC HEALTH) DRAHA, S.V.; ... i Brestskoy oblastnoy bollaitsy (,-,lavnyy vrach- zadluzhennyy vrach BSSR V.G.Tishchenko). (BREST ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT BRUDNA, E. I.- BRUDNO, A. L.

  and Tenereal disease clinics in Brest Province. Zdray.Selor. 5 no.l-.54 A 160. (MIRA 13.--5) 1. Glavnyy Yrach ... (glavmyy-vrach L.S. Leykin). (BREST PROVINag.-DEMATOU)GY) (BREST PROVINCE-VMMMAL DISEASES) BRUDINU) J. Blazek, F. ...

 5. SCIENTIFIC ABSTRACT N.N. CHERNOV-

  CREST Scientific Abstracts CIA-RDP86-00513R000308530010-1 RIF S 100 November 2, 2016 June 12, 2000 10 December 31, 1967 SCIENTIFIC ABSTRACT Attachment Size CIA-RDP86-00513R000308530010-1.pdf 2.09 MB S/057/61/031/001/016/017 B104/B204 AUTHORS: Komar, A. P. ...

 6. SCIENTIFIC ABSTRACT KORNACKI, HENRYK, INZ.- KORNASZEWSKI, WACLAW

  Dec. 1957. Unal. KORMIS 1, un Find of Bideas melanocarpus Wlegand In Brest. Bot.mato Gerb. 20:337-339 ... e6o. (KIRA 13:7) (Brest Province-ftrMrigold) KORNAS' J. The extinction of the asigociation Sper ...

 7. SCIENTIFIC ABSTRACT SHISHKA, K.- SHISHKIN, A.F.

  against tularemia in Brest Province. Zdrav. Belor. 6 no. 10:53-54 0 160. (MIRA 13:10) 1. Iz brestskoy ... ob1sanepidstantsii. (BREST PROVINGEE-TULAREMIA-PREVENTIVE, INOCULATION) SHISHKAI-JOV,A.V., inzhener Lergthming gravity ...

 8. SCIENTIFIC ABSTRACT KOREN, L.I.- KORENBLIT, I.YA.

  AN BSSR. FWMRTt UPI* (Brest) History of physical methods in determining the apeed of light@ v0polstoestei ...

 9. SCIENTIFIC ABSTRACT BRATCHENKO, I.- BRATEK, M. D.

  retsenzent; KHOREV, B.S., retsenzent; PREOBRAZIMSKIY.,.V.I., red.; USMIKO, L.A.p tekhn. red. [Moscow-Brest ...

 10. SCIENTIFIC ABSTRACT BRYC, S.- BRYK, E.

  (Brest-Litovsk, Battle of, 1941) (Standards, Military) MUCHEVY N. "A friendship born in battles." ...

 11. SCIENTIFIC ABSTRACT LARIONOVA, YU.A.- LARKIN, A.I.

  1(L LARIOSHCHENKO, T..G. (Moskva, A,8j, 1-y Dmitrovskiy proyezdx d.~,, kv-50) Radiotherapy of brest ...

 12. SCIENTIFIC ABSTRACT STAVA, Z.- STAVINSKIY, V.S.

  tekhaichookogo uchilishcha No.27,,Brest (for Komellkov). 4. Ispolnyayushchiy ob~azaanosti direktora gorodskqgo ...

 13. SCIENTIFIC ABSTRACT PEDYAK, P.- PEEV, N.

  of Brest. p. 20. (Kooperatviro Zemedelle, Vol. (1') no. 6, June 1957. Sofiia, Bulgaria) SO: Monthly ...

 14. SCIENTIFIC ABSTRACT KORBUT, A.V.- KORBUT, YE.K.

  Felld. i akush. 24 no.6:45-46 Je 159. (MIRA 12:8) (LAIVA (BREST PROVINCB)--PCHOOL HTGIFM) PAIMHOLKOV., ...

 15. SCIENTIFIC ABSTRACT SHALINA, L.V.- SHALMAN, YU.I.

  15:12) (Brest Province-Economic geography) MELINIGHUK, Stepan Maknimovich; TETERINA, L.N., red.; ...

 16. SCIENTIFIC ABSTRACT STELMAKHOVSKIY, A.F.- STEMBER, N.G.

  at Brest, Grodno, Card l/ 2 Gomel and Mogilev. Each student could choose the place ...

 17. SCIENTIFIC ABSTRACT G.N. CHAYKOVSKIY- V.I. CHAYKOVSKIY

  mostopoyesdo6 stantsiya Brest Belorwmkoy-dorogi,. (Railrcad, bridgew-Mmintenance and repair) CHAYKOVSKIY, V. 1. ...

 18. SCIENTIFIC ABSTRACT M.F. DEYGEN- A.V. DEYNEGA

  pedagogicheskiy inatiT77 ~Brest Pedagogical Institute) SUBMITTED: April 29, 1960 Card 3/3 I F- C-~EYGEN, M. ...

 19. SCIENTIFIC ABSTRACT KOMAROV, I.A.- KOMAROV, L.YE.

  L-1-onakhwAk-defektookoplat (stantsiya Brest Belo How to improve the UM~52 defectoscops. PuVA put khas. no.12;22 D '58. ...

 20. SCIENTIFIC ABSTRACT SKUBNEVSKIY, A.I.- SKUGAREV, I.G.

  irradia";ion, haS! beer. s+;---ZUsd at Brest ImstitutL- on five varieties of onio-YI3. Ga th-3 Strigunovskiy ...

Pages