Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT KANAYAN, G.- KANAYEV, I.

  mechanization) (Agricultural workers-Job descriptions) h KANAYEV, A, For the aid of the workerp', committee ... KANAYEV,,,_A.I,; TSAP, S. Problems of improving the consumer service industries. Dan. i kred. 21 no.10:39-42 0 163. ... Gosbanka (for Kanayev). 2. Starshiy inspektor planovo-ekonomicheskogo otdela Moldavsk-oy respublikanskoy ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT KANAYEV, I.- KANAYEVA, A.

  of biology. Card 1/1 ff P YE V-, /, /, EXCERPT& MWICA SM.2 V01.9/10 Pby3jology,ete. Oct36 4 753. KANAYEV ... F.Kh., prof., retsenzent; BOBROV, Ye.G., prof., retsenzent;.KANAYEV',J-.-I-J, prof., retsenzent; ... Viktorovna; BAKHTEYEV, F.Kh., prof., retsenzent;-KANAYEV-1 I.I., prof... retsenzent; KONOVAIDV, I.N., prof., ...

 3. FR:KAN D N TO:KARAMANLIS K

  00100/1980,V----,NO001, PP 0026-0039 SYNAMICS OF OPTICAL DAMAGE TO LIMBO, CRYSTALS 14 PP FTD-ID(RS)T-0200-81 KANAYEV, A. ... 64978 KANAYEV, A. I/IZVESTIYAI/ 23/O711975,V----,N----, PP 0003 WAGE INCENTIVES FOR HARVEST WORKERS ... DISCUSSED 5 PP JPRS (05508 KANAYEV, A. //SOVETSKIYE PROFSOYUZYl/ OO/0O/1976,V----,NOO15, PP G045-0046 EXTRA ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT FEDOROVICH, V.P.- FEDOROVSKAYA, R.F.

  Alekseyevich, Andray An4reyevich Kanayev, and Yevgeniy Danilovich Fedorovich Zhidkometallicheskiye teplonositeli ...

 5. FR:RIMMER A I TO:ZHIVOTOVSKIY A A

  NAV/NIC Tran-3223-71 Jul 71 Now Types of Power Iastanations) by A. A. Kanayev. RUSSIAN, per., ...

 6. FR:KAMNEV P. TO:KANDEVA F.D.

  Liquid Metal Power / ' Plants, by A. A. Kanayev., ~//~ RUSSIM, bk, 1968. *Dopt of Navy KIC ... K4 rjo v c V Sol-&Mwu cmv &M 69 371630 of Llootdc]Pmw MWOUS964 Ae A. Kanayev# 9 We Jowm- 4o ...

 7. SCIENTIFIC ABSTRACT MINEYEV, P. A.- MINEYEVA, I. G.

  BUDANOVA, L.Ya.; ZATONSKIY, L.K.; ZENKEVICH, N.L.; IVAN(Y;, A.G.; KANAYEV, V.F.; KUCHEEROV, I.P.; LARINA, ...

 8. FR:KOMAR V A TO:COBAN M M

  of the Arabian-Indian Ridge, by V. F. Kanayev. RUSSIAN, per, Dok Ak Nauk SSSRI Ear Sci~ I p '363-1366. Vol 189 ...

 9. FR:TEVETKOV V.N. TO:COBAN M.M.

  New Data on the Relief of the Rift Zone of the Arabian-Indian Ridge, by V. F. Kanayev. RUSSIAN, per, ...

 10. FR:KISKER E TO:DANIKOV V V

  'p-ict P, '-,, I,Y-)..~ pp.)If)!r7 Kanayev, I. F. ZHURNAL PRIKLADNOY MEXHANIZI I TEKHNICHESKOY ...

 11. SCIENTIFIC ABSTRACT PEYSIKHIS, B. I.- PEYVE, A. V.

  nauchno-issledovatellskiy kotloturbinnyy institut. Ed.: A.A. Kanayev, Candidate of Technical Sciences; Tech. Ed.: P.G. ...

 12. A FR: DOK AK NAUK SSSR, EAR SCI TO: DOK AK NAUK SSSR

  1359-1362. AGI Jan 71 New Data on the Relief of tlie Rift Zone of the Arabian-Indian Ridge, by V. F. Kanayev ...

 13. SCIENTIFIC ABSTRACT UDINTSEV, G.B.- UDINTSEV, G.N.

  Zhivaeo, A. V., Zenke7ic',.l N. Le Kanayev, V. F. and Udintsev. G. B. TITLEt New Data on the 11ules ... In the Northwestern Pacific 45 Card 2/;5 ~4_ KANAYEV p V.,F.;,, UDI.14TSEV s G-.-B.- Study of submarine relief ... BUDANOVA, L.Ya.; ZATONSIUY,..,- ZEIIWIICH, N.L.; IVANOV, A.G.; KANAYEV, V.F.; KUCHEROV, I.P.; LA,RIDIA, ...

 14. SCIENTIFIC ABSTRACT VEYKHERT- VEYN, A.M.

  KANAYEV, A.A.; VEYLER, S.Ya. Elesticokinatic pbenomen4 due to friction In plastically defomed matals. Dokl. ...

 15. SCIENTIFIC ABSTRACT LIKHAREV, I. M.- LIKHNITSKIY, G.

  CREST Scientific Abstracts CIA-RDP86-00513R000929910018-2 RIF S 100 November 2, 2016 July 12, 2001 18 December 31, 1967 SCIENTIFIC ABSTRACT Attachment Size CIA-RDP86-00513R000929910018-2.pdf 2.9 MB AKRAMOVSKIY, N.U., ARROLIDI, L.Y., BEI-BITEITKO, G.Ta.,73 ...

 16. SCIENTIFIC ABSTRACT KORNILOV, I.I.- ANDREYEV, P.F.

  SOV12608-Andreyev, Pavel Alekseyevich, Andrey Andreyevich Kanayev, and Yevgeniy- Danilovich Fedorovich ... Kanayev; Ed. (Inside book): Ye. N. Shaurak; Scientific Ed.: S.A. Serdyukov; Tech. Ed.: N. V. Erastova. ...

 17. SCIENTIFIC ABSTRACT STUPAK, N.K.- STUPAK, N.K.

  Voskovsko-Ryazanskay dorogi. (Railroads--Signalir,g) KANAYEV, G.G.; STUNEYEV, V.V. Maintenance of devices of routing ... Ryazhskoi, distanteii signalizateii i svyazi Moskovsko- Ryazanskoy dorogi (for Kanayev). 2.Starshiy inzhener ...

 18. SCIENTIFIC ABSTRACT TSAP, M.- TSAPENKO, M.P.

  kontory Gosbanka. KANAYEV A.; TSAP, S. I Problems of improving the consu r service industries. Don. ... Moldavskoy respublikanskoy kontory Gosbanka (for Kanayev). 2. Starshiy inspektor planovo-ekonomicheskogo ...

 19. SCIENTIFIC ABSTRACT TSUKERMAN, N.V.- TSUKERMAN, S.V.

  engineering) f /I /7- GILITMAN, A.B.; kandiclat tekhnicheskikh nauk; KANAYEV, A.A., kandidat tekhnicheakikh ... Aleksey Eduardovich, Candidate of Technical Sciences, Andrey Andreyevich Kanayev, Candidate of Technical ...

 20. SCIENTIFIC ABSTRACT RAYKOV, E.E.- RAYKOV, L.G.

  Ye.G., prof., retsenzent; KANAYEV, I.I., prof., retsenzent; KONOVALOV, I.N., prof., retsenzent; BELKINAY ... KANAYEV, I.I., prof., reteenzent; MIKHAYLOV, V.P., prof., retsenzent; RAYKOV, B.Ye., prof., otv. red.; ...

Pages