Türkçe

 

CİA Hakkında

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CİA) 1947 yılında Başkan Harry S. Truman tarafından imzalanan Ulusal Güvenlik Yasası’yla yürürlüğe girmiştir. Bu yasa Birleşik Devletler istihbarat cemiyetinin başı olarak görev yapan Merkezi İstihbarat Başkanlığı’nı  (DCI) da oluşturmuştur. DCI ABD Başkan’ına ulusal güvenlikle ilgili istihbarat konularında baş danısmanlık yapmakla birlikte CİA’nin başı olarak görev yapar. 2004 İstihbarat Reformu ve Terörü Engelleme Yasası, Ulusal Güvenlik Yasasında değişiklikler yaparak Ulusal İstihbarat Başkanlığı birimini oluşturmuştur. Ulusal İstihbarat Başkanı, CİA Başkanından ayrı bir birim olarak DCI’ın önceden yapmakla yükümlü olduğu bazı görevleri üslenmiştir.

CİA’nin başkanı CİA’nin başi olarak görev yapar ve Ulusal İstihbarat Başkanı’na karşı yükümlülükleri vardır. CİA Başkanı’nın sorumlulukları şunlardan iberettir:

  • İnsan ve diğer uygun kaynaklar vasıtasıyla polis, celp, kolluk kuvvetleri gibi görev ve sorumlulukları olmaksızın istihbarat toplamak.
  • Ulusal güvenlik alanında istihbarat toplayıp değerlendirmek ve bu istihbaratı ilgili birimlere iletmek.
  • İnsan kaynakları vasıtasıyla, ABD sınırları dışında ulusal istihbarat toplamak ve bu istihbaratı yönlendirip diğer yetkili Amerikan istihbarat birimleriyle  kordine etmek; bu kaynakları en etkili bir biçimde ABD’nin karşılaştığı riski en düşük seviyeye indirmek ve bunları, bu tür istihbaratı toplama yetkisi olan diğer ABD istihbarat birimleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.
  • ABD Başkanı ya da Ulusal Güvenlik Başkanı talimatlarıyla verilen ulusal güvenliği etkileyen istihbaratla ilgili görevleri yerine getirmek.

CİA’nin görevi yukarıda açıklanan sorumlulukları yerine getirmekte CİA Başkanına yardımcı olmaktır.

Misyonunu başarmak için CİA istihbarat amaçlı yüksek teknolojiden, araştırma ve gelişimlerden faydalanır.

Ayrı bir teşkilat olarak, cevaplanması gereken konularda, CİA bağımsız bir analiz kaynağı olarak görev yapar. İstihbarat Cemiyetinin diğer birimleriyle yakın işbirliği içerisinde gerek Washington’da kararları veren devlet yetkililerinin, gerekse savaş alanında görev yapan komutanların en iyi istihbaratı edinmelerini sağlar.

Değişen küresel hakikatler ulusal güvenlik gündemini de değişime uğrattığı için, CİA bunlara cevap verebilmek amacıyla aşağıdaki önlemleri almıştır:

  • Silahlanmayı Engelleme (Non-proliferation), Terörle Mücadele, Kontre İstihbarat, Uluslararası Organize Suçlar ve Uyuşturucu Kaçakçılığı, Çevre ve Silah Kontrolü istihbarat masaları gibi çok alanlı konularda görev yapan birimler oluşturmuştur.
  • İstihbarat toplayan muhtelif bölümlerlerle tüm kaynakları içeren analiz raporlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir.
  • İstihbarat Cemiyetinin analiz raporları geliştirme çabasında faal bir rol almış ve ulusal güvenliği etkileyen tüm konularda tüm kaynak analizlerden faydalanarak raporlar üretmeye başlamıştır.
  • Teknolojik bilgi toplama, araştırma ve gelişim konularında diğer istihbarat kurumlarıyla ortaklık yaparak imgeleme analizi (imagery), açık kaynaklardan bilgi toplayarak İstihbarat Cemiyetinin etkinliğine katkıda bulunmaktadır.

İstihbarat toplama konusuna yaklaşımını ortama göre değiştiren tutumuyla CİA, temel istihbarat tüketicilerine gereken desteği gösterip, onlara soğuk savaş sonrası sorunlarına çözüm getirebilmeleri için gereken yardımı verebilir.


Posted: Dec 18, 2012 08:22 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:22 AM