Türkçe

 

CIA’nin Vizyonu, Görevi, Değerleri ve Kritik Engelleri

Vizyon

CIA’nın bilgileri, içgörüleri ve eylemleri tutarlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne taktik ve stratejik avantaj sağlamaktadır.

Misyon

Tehditleri önceden etkisiz hale getirmek ve ABD’nin ulusal güvenlik amaçlarını ilerletmek için gerekli istihbahratı toplamak, tam kaynaklı, tarafsız istihbahrat üretmek, Devlet Başkanı tarafından emredilmiş etkili gizli eylemler yürütmek, ve vatanımızın güvenli kalmasına yardımcı olan sırları muhafaza etmektir.

Değerler

CIA’nın personeli bizim dayandığı prensipler, ana değerler, ve en yüksek emellerimizin toplamı olan profesyonel değerler doğrultusunda yönlendirilmektedir.  Vatanı korumak ve çıkarlarını ilerletmek için bize verilmiş olan olağanüstü yetkilerle görevimizi yürütürken bu değerler bizi aynı rotada sabit tutmaktadır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere CIA’nın değerlerinin birçok boyutu vardır:

  • Hizmet: Önce Vatan. Birimden önce Teşkilat. Bireyden önce misyon. Çevik, müdahil ve sorumluluk sahibi olmaktan gurur duyuyoruz.
  • Dürüstlük: Yasalara uymakta en yüksek standardları takip ederiz.  Doğru ve açık, kurumsal ve siyasal önyargıdan arınmış bir şekilde bilgi ve analiz sağlarız. Vatanın bize vermiş olduğu güveni mesuliyet ve gözetimle devam ettiriyoruz.
  • Mükemmeliyet: Yaptığımız herşeye en iyi özelliklerimizi katarız. Kendimizi tanır, yaptıklarımızı gözden geçirir, tecrübelerimizden ders alırız. Personelimizin başarılı olması için başarılı olmaları için onlara lazım olan araç-gereçleri, tecrübeyi, ve önderliği sağlıyoruz.
  • Yüreklilik: Biz çoğu zaman zor, riskli, ve tehlikeli görevler gerçekleştiririz.  Misyonumuzu hayata geçirdiğimiz zaman riskleri göz önünde bulundurur ama onlardan kaçınmayız.  Özveriye değer verir ve şehitlerimize gereken saygıyı gösteririz.
  • Takım Çalışması: Birbirimizin hem yanındayız hem de arkasında. En ideal sonuçlarımızın altında hem içerideki hem de dışarıdaki dayanışmamız vardır. Çeşitlilik ve katılım misyonumuzun temel öğeleridir.
  • Hizmete Bağlılık: Sır toplama kabiliyetimizi, kaynaklarımızı ve metodlarımızı açığa vurmadan, göreve başladığımız ilk günden son nefesimizi verene kadar devam ettiririz.

 

Kritik Engeller

Devlet Başkanı ve ulusal milli güvenlik ekibi için en kritik konular, ülkeler, ve devlet dışı aktörler arasındaki istihbarat boşluğunu geliştirilmiş bilgi toplama ve analiz ile kapatmak.

İstihbahrata ihtiyacı olan kurumlara, dünyanın dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarını, eşi görülmemiş derecede hacim ve çeşitlilikle etkileyen gelişmelerle yüzleştikleri durumlarda karar verme avantajı sağlamak için küresel misyonumuzu yerine getirebilmek.

Bilgilerimizin, operasyonlarımızın ve personelimizin güvenliğine yönelik teknolojik tehditlerden korunurken, misyonun kapsadığı bütün alanlarda –toplama, analiz, gizli operasyon, karşı istihbarat- daha iyi performans için teknolojik üstünlüğümüzü kullanmak.

Her CIA personelinin misyona olan katkı potansiyelini arttırmak için yetenek cezbetme, geliştirme ve yetiştirilen personli elde tutma yöntemlerimizi geliştirmek.

CIA’nın kaynaklarını mali tasarruf döneminde daha iyi idare etmek.


Posted: Dec 18, 2012 08:24 AM
Last Updated: Jun 25, 2014 10:56 AM