Türkçe

 

CIA’nin Tarihi

Donovan.gifAmerika Birleşik Devletleri, George Washington’ın zamanından bu yana istihbarat faaliyetleri yürütmüştür ancak bu faaliyetler sadece İkinci Dünya Savaşı sonrasında hükümet çapında eşgüdümlenmiştir. Başkan Franklin D. Roosevelt, New York kenti avukatlarından ve savaş kahramanı olan William J. Donovan’ı, ilk olarak Bilgi Koordinatörü, ve daha sonra ABD İkinci Dünya Savaşı’na katıldıktan sonra, 1942’de Stratejik Hizmetler Dairesi (OSS) müdürü olarak atamıştır. CIA’in atası olan OSS stratejik bilgiyi toplamak ve bunu analiz etmekle görevliydi. Ancak, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, OSS birçok harp daireleriyle birlikte kaldırılmış ve işlevleri Dış İşleri ve Savaş Bakanlıklarına devredilmiştir.


Başkan Truman’ın, savaş sonrasında bir merkezi istihbarat örgütü ihtiyacını farketmesi uzun sürmemiştir. Tamamen işlevsel bir istihbarat bürosu oluşturmak için, Truman CIA’yi kuran 1947 Ulusal Güvenlik Yasasını imzalamıştır. Ulusal Güvenlik Yasası, CIA’yi, ülkenin istihbarat faaliyetlerini eşgüdümlendirmesi ve ulusal güvenliği etkileyen istihbarat bağlantılarını ortaya çıkararak değerlendirmesi ve yayması için görevlendirilmiştir.

 

17 Aralık 2004’de, Başkan George W. Bush, istihbarat toplumunu yeniden düzenleyen Istihbarat Reform ve Terörizm Önlem Yasasını imzalayarak Merkezi Haberalma Müsteşarı (DCI) ve Merkezi Haberalma Müsteşar Yardımcısı (DDCI) pozisyonlarını kaldırıp yerine Merkezi Haberalma Teşkilatı Müsteşarı (D/CIA) pozisyonunu yaratamıştır. Bu yasa, aynı zamanda, İstihbarat Toplumu’nu ve Terörizmle Mücadele Ulusal Merkezi’ni denetleyen Ulusal İstıhbarat Şefi pozisyonunu yaratmıştır.


Posted: Dec 18, 2012 08:24 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:24 AM