Türkçe

 

Biz Ne Yapıyoruz

CIA’nın ana görevi yabancı istihbaratı toplayıp analiz ederek değerlendirmek ve Başkan ile  ABD hükümetinin üst düzey siyasi karar alıcılarına ileterek onların milli güvenlikle ilgili kararlar almalarına katkıda bulunmaktır. Bu çok karmaşık bir süreçtir ve bir çok değişik kademeler içerir.

 

Öncelikle, ABD hükümetini ilgilendiren bir milli meselesini veya sorununu belirlemeliyiz. Bazı vakalarda, CIA bir istihbarat meselesini incelemekle talimatlandırılır; mesela terörist organizasyonlar ne gibi eylemler planlıyorlar ya da bijolojik veya kimyasal silahları olan devletler bunları nasıl kullanmayı planlıyorlar gibi... Sonra biz sorun hakkında bilgi toplama yolunu araştırırız.

 

Bilgi toplamak için bir çok yöntem vardır. Yabancı gazete ve dergi makalelerini, radyo ve televizyon yayınlarını tercüme etmek açık kaynaklardan istihbarat sağlar. Görüntü uyduları uzaydan resim çekerler ve görüntü analistleri gördükleri hakkında raporlar yazarlar; mesela bir yabancı askeri üstte kaç tane uçak olduğu gibi... Sinyal analistleri başka ülkelerden gönderilmiş kodlu mesajları çözmek için çalışırlar. Operasyon Dairesi memurları, yabancıları, ülkeleri hakkında bilgi vermeleri için ikna ederler.

 

Bilgiler toplandıktan sonra, istihbarat analistleri bütün kaynaklardan elde edilen bilgileri toplarlar ve ne olduğunu, niçin olduğunu, sonra neler olabileceğini ve bunların ABD çıkarları için ne demek olabileceğini değerlendirirler. Bu analitik çabanın sonucunda elde edilen, olası siyasi önyargılardan arındırılmış,  zamanında ve tarafsız değerlendirmeyi, yazılı raporları ve sözlü brifingleri içeren tamamlanmış istihbarat ürünlerini üst düzey ABD siyasi karar alıcılarına sunarlar. Bu raporlardan biri, ABD Başkanı’nın ve diğer üst düzey yetkililerin hergün bir Istihbarat Toplumu Ürünü olarak aldığı Başkan’ın Günlük Raporu’dur (PDB).

 

CIA analistlerinin bu bilgiyi sadece rapor ettiklerini ve siyasi önerilerde bulunmadıklarını bilmek önemlidir. Siyaset oluşturmak, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi makamlara bırakılır. Bu siyasiler, CIA’nın sunduğu bilgileri diğer ülkelere yönelik Amerikan siyasetini hazırlamakta kullanırlar. Ayrıca, CIA’nın bir polis örgütü olmadığını bilmek önemlidir. Bu FBI’ın işidir; ancak, CIA ve FBI birçok konuda işbirliği yaparlar; mesela karşı istihbarat ve terrörle mücadele gibi... Bunlara ilaveten, CIA, Başkan’ın talimatıyla ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gizli operasyonlarda da bulunabilir.

 

Teşkilatın 1947’de kurulmasından bu yana ABD Kongresi CIA’nin gözetim sorumluluğuna sahip olmuştur. Ancak, 1970’lerin ortasından önce, gözetim daha az resmi idi. 1980 Istihbarat Gözetim Yasası, Senato Istihbarat Özel Komitesin’e (SSCI) ve Temsilciler Meclisi Istihbarat Özel Komitesine (HPSCI) istihbarat kuruluşlarının programlarına yetki vermek ve onların faaliyetlerini denetlemekle görevlendirmiştir.


Posted: Dec 18, 2012 08:24 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:24 AM