Türkçe

 

Biz Kimiz

CIA, ABD'li üst düzey siyasi karar alıcılara ulusal güvenlik konularında geniş çaplı istihbarat sağlamakla sorumludur. Merkezi Haberalma Teşkilatı Müsteşarı, ABD Başkanı tarafından aday gösterilir ve Senato tarafından onaylanır. Müsteşar, Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın yürütmesini, personelini ve bütçesini yöneterek Ulusal İnsani İstihbarat Kaynakları (HUMINT) Müdürü olarak görevlidir.

CIA’nin Genel Örgütlenme Düzeni

CIA dört temel parçaya ayrılmıştır. Bu parçalar, istihbarat toplama, tahlil etme ve istihbarat bilgilerini üst düzey ABD hükümet yetkililerine iletilmesini içeren "istihbarat döngüsünü" yürütür.

 

Operasyon Dairesi Başkanlığı (NCS), Esas olarak gizli yollardan insan kaynaklı yabancı istihbarat (HUMINT) toplamakla sorumludur. NCS, koordinasyon, çatışmaların giderilmesi ve Istihbarat Toplumunda gizli HUMINT işlerini, mevcut yasalara, kanun hükmünde kararnamelere ve kurumlar arası anlaşmalara uyumlu olarak değerlendirmede ulusal yetkili birim olarak hizmet verir. NCS, kritik milletlerarası gelişmelerde, terörizm ve silahlanmadan askeri ve siyasi konulara kadar değişen hususlarda ön saflarda bulunan bir istihbarat kaynağıdır. Bu önemli istihbaratı toplamak için, CIA operasyon dairesi memurları sahada olan yabancı ”kaynaklar” ile bağlantı ve kişisel ilişkiler kurmak için yurtdışında yaşar ve çalışırlar.

 

Istihbarat Dairesi Başkanlığı (DI) önemli yabancı istihbarat konularıyla ilgili bütün kaynakları içeren istihbaratı analiz eder ve raporlar, brifingler, ve makaleler üretir. Bu bilgi, yurtdışında görevli Amerikan çalışanlardan, ajan raporları, uydu fotografları, yabancı kitle iletişim araçları ve gelişmiş elektronik alıcılar gibi değişik kaynak ve yöntemlerden elde edilir.

DI milli güvenlik siyaseti ile ilgili karar alıcıları ve diğer istihbarat ürünü tüketicilerini ilgilendiren istihbarat analizinin zamanında iletilmesinden, doğruluğundan ve uygunluğundan sorumludur. CIA dış politika yapmamasına rağmen, yurtdışı gelişmeler hakkındaki istihbarat analizimiz, milli güvenlik ve savunma alanlarındaki siyasi karar alıcıların ve diğer üst düzey karar alıcıların bilinçli karar almalarına katkıda bulunur.

 

Bilim & Teknoloji Dairesi Başkanlığı (DS&T) en kritik istihbarat sorunlarına yenilikçi, bilimsel, mühendislik ve teknik çözümler uygulayarak Teşkilatın misyonunu kolaylaştırmak için bilgilere erişir, toplar ve kullanır. DS&T bilgisayar programlayıcıları ve mühendislerden tutun da bilim adamları ve araştırmacılara kadar uzanan 50’nin üstünde değişik bilim dalını birleştirir. DS&T, çalışma düzeyi koordinasyonu ve yaratıcı düşünmeyi besleyen en iyi uygulamaları kullanarak Istihbarat Toplumunda başka pek çok kuruluşlarla ortaklık yapar. DS&T en ileri teknolojileri etkili hedefleme ve ustalıkla, sürekli en gelişmiş teknolojilerin sınırlarını zorlar.

 

İdari İşler Dairesi Başkanlığı (DS) Teşkilatın istihbarat misyonuna kritik olan desteği sağlar. DS, tedarik, iletişim, tesis hizmetleri, mali yönetim, bilişim teknolojisi, sağlık hizmetleri ve lojistik destek ile Teşkilat memurlarının, bilişimin, tesis ve teknolojinin güvenliği dahil bir çok destek hizmeti sunar.

DS hizmetleri odaklanmada uluslararası, doğasında ise gizli olarak 24 saat ve 7 gün olarak sunulur. Sorumlulukları, büyük istihbarat Toplum alanının içine, CIA’nin bayağı ötesine uzanır.

 

Merkezi Haberalma Teşkilatı Müsteşarı (D/CIA) halkla ilişkiler, insan kaynakları, görev yenilikleri, protokol, kongre ilişkileri, hukuki konular, bilgi yönetimi ve iç denetim ile ilgilenen doğrudan kendisine bağlı birçok çalışana sahiptir.


Posted: Dec 18, 2012 08:23 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 05:04 PM