Türkçe

 

Görev Tanımımız

Operasyon Dairesi’nin görevi, milli güvenliği ve dış politika hedeflerini gizli faaliyet yoluyla insani istihbarat (HUMINT) toplayarak ve gizli harekâtlar gerçekleştirerek güçlendirmektir.

ABD Başkanı, Kongre ve Amerikan vergi mükelleflerine karşı hesap vermekle yükümlüyüz.


Posted: Dec 18, 2012 08:29 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:29 AM