Türkçe

 

Biz Ne Yaparız

Örgütlenme

Tüm CIA Hukuk Müşavirliği (OGC) elemanları, Hukuk Müşaviri’ne bağlıdırlar. Bu, ya doğrudan ya da Hukuk Müşaviri altında çalışan kıdemli OGC avukatları aracılığıyla olur.

OGC, üst düzey Teşkilat yönetimine ve tek tek Teşkilat bileşenlerine OGC ana bölümleri ve avukatları aracılığıyla  hukuki danışmanlık ve kılavuzluk sağlamaktadır.

 

Faaliyet Alanları

OGC, diğer görevlerinin yanı sıra, yabancı istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleri, uluslararası terörizm, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, nükleer silahlanmanın durdurulması, personel ve güvenlik konuları, sözleşmeler, mali ve bütçe meseleleri, mevzuat ile ilgili yasal konular ile medeni hukuk ve cezai hukuk davalarını yürütür.


OGC’nin hukuki uygulama alanları şunlardır: idare hukuku ve kamu ahlakı, istihbarat desteği, hukuki ihtilaflar, işleyiş hukuku, lojistik ve tedarik hukuku, gayrimenkul hukuku, çevre hukuku, yasama hukuku, kolluk kuvvetlerine yardım, bilişim hukuku, güvenlik hukuku, personel hukuku, ödenekler ve finans hukuku, istihbarat analiz sürecinde yasal destek, bilim ve teknoloji faaliyetlerine hukuki destek.


Posted: Dec 18, 2012 08:32 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:32 AM