Türkçe

 

Biz Ne Yapariz?

Başka nerede dünya olaylarıyla ilgili rapor yazabilir ve Başkan’ın okumasını sağlayabilirsiniz?

Başka nerede Afrika'da acil bir insani kriz etkisi hakkındaki raporunuz ciddi bir şekilde hükümetimizin en üst düzeylerinde değerlendirilebilir?
Başka nerede uluslararası bir krizin doruğunda iken ABD siyasi karar alıcılarına o konuda rapor vermek için çağrılabilirsiniz?

 

CIA’in Istihbarat Dairesi Başkanlığı, görevlileri hızla değişen dünyanın içinde, ABD milli güvenlik çıkarlarını korumak üzere, ön planda yer almaktadır. Bir DI analisti olarak sizin en büyük zorluğunuz hızla ilerleyen uluslararası gelişmeleri ve bunların ABD politikası üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkilerini tahmin etmek ve süratli bir şekilde değerlendirmektir. Teknolojik gelişmeler, karmaşıklığı, kapsamı ve hızı giderek artan ve ulusal güvenliğimize yönelik potansiyel riskleri ve tehditleri, her zamankinden daha az uyarı vererek ve daha hızlı ilerleyerek uzaklardan kolaylıkla gelebilir hale getirmiştir.

DI görevlilerinin Teşkilat’ın temel faaliyetlerine sağladığı istihbarat desteği, Başkan’ın Günlük Raporu ve Dünya İstihbarat Değerlendirmesi (WIRe) gibi yazılı raporları geliştirip katkı sağlamanın yanı sıra başka yöntemleri de içerir. CIA dışpolika oluşturmuyorsada yurtdışı gelişmeler hakkında istihbarat analizlerimiz siyasi karar alıcıların ve diğer üst düzey karar vericilerin milli güvenlik ve savunma alanlarında bilinçli kararlar vermelerine yararlı olmaktadır.

Araştırmacı olarak göreve getirmiş olduğunuz ve günlük çalışmalarınız ile daimi eğitim yardımı doğrultusunda geliştirmeye devam ettiğiniz uzmanlığınız, sizi, milli siyaset kararlarının en yüksek noktasına ulaşan işlemin bir parçası yapacaktır. CIA, hem ABD Hükümeti'nin yürütme ve yasama organlarına tavsiyelerde bulunarak hem de onların gözetimi altında olarak İstihbarat Toplumu’nun hayati bir parçasıdır.

Araştırmacılarımızla, multimedya üreticilerimizle, grafik tasarımcılarımızla ve haritacı zanaatçılarımızla yakından çalışılarak üretilen ürünler, daha etkin analitik yargılarımızı açığa çıkarır. Bilgisayar simülasyonlarından çok boyutlu haritalara kadar, grafik uzmanları yaratıcı uzmanlıklarına dayanarak DI istihbarat misyonunu desteklemekte aktif ve eşsiz bir rol oynarlar.

DI’ın çeşitli ülkeleri, konuları ve kültürleri tahlil etme görevi, bizim çeşitli kurumlardan değişik akademik geçmişlere ve disiplinlere sahip olan kişiler aramamız anlamına geliyor. Kısıtlı sayıda düzeyinde önlisans staj, yüksek lisans bursları ve azınlık öğrenci programları mevcuttur. Pat Roberts İstihbarat Bilginler Programı sayesinde, DI araştırmacısı olarak çalışmak isteyen kritik konularda uzmanlaşmış yüksek nitelikli öğrencilere sınırlı sayıda burs verilir. Tüm çalışanlarımızın ABD vatandaşı olmaları gerekir. Eğer katkıda bulunma fırsatı arıyorsanız, eğer düşünsel zorlukları seviyorsanız, eğer hızlı işleyen bir atmosferde başarılı oluyorsanız ve eğer bir fark yaratmak istiyorsanız, o zaman DI’da bir iş hayatı size hitap edebilir.


Posted: Dec 18, 2012 08:29 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:29 AM