Türkçe

 

Göreve Destek

CIA’nın eşsiz ortamında, istihbarat toplayıcılarımıza ve araştırmacılarımıza olan desteğin, odaklı, çevik, bütünleşmiş ve yüzde 100 güvenilir olmalıdır.

İdari İşler Dairesi Başkanlığı (DS) CIA’nın kritik olan ülkemizi savunma görevini başarması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamaktadır. Görevimiz İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndaki, Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı’ndaki ve Operasyon Dairesi Başkanlığı’ındaki meslekdaşlarımızla yan yana hizmet ederek, tüm görev unsurlarının başarı için gerek duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamaktır.

DS memurları, sık sık zor operasyon alanlarına giden ilk CIA görevlileri arasında bulunmaktadır. Sorumluluğumuz, iletişim, güvenlik, tedarik zincirleri, tesisler, mali ve tıbbi hizmetler ile diğer konular dahil önemli destek fonksiyonların çalışıyor olmasını sağlamaktır. Biz, her görev birimi için sürekli destek sağlamak amacıyla operasyonlar boyunca mevcuduzdur. Ve operasyon sonunda, kişilerin ve ekipmanların güvenli bir şekilde operasyon sahasından çıkmasını temin ederiz. Bu "ilk giren, son çıkan" destek işlevi, çoğu zaman varlığımız görünmeden gizlice yapılmalıdır. Ama verdiğimiz destek görünmez olsa da sonuçlar kesinlikle değildir!


Posted: Dec 18, 2012 08:31 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:31 AM