Türkçe

 

Tarihçe

Görev desteği daha Teşkilat 1947’de resmi olarak kurulmadan önce bile CIA’nin faaliyetlerinin çok önemli bir parçasıydı. Belli döneme ait zorlukların üstesinden gelebilmek için kurumsal düzenleme pek çok kez gelişmiş ve değişmiş, ancak temel destek eğitim unsurları değişmemiştir. Bunlar: personel kaynakları, lojistik, küresel iletişim, bilişim hizmetleri, finans, tesisler, alımlar, güvenlik, sağlık hizmetleri, ve genel destek yönetimidir.

Destek fonksiyonları başlangıçta İdare ve Yönetim Muavini’ne  bağlı olarak onun etki alanı altında  gerçekleştiriliyordu. 1950’de Yönetim ve Personel İşleri Büroları kendi içinde hakları ile kurulmuştur. CIA destek memurları,1950'lerin başlarından bu yana görev arkadaşlarıyla  birlikte sahaya atanmaya başlamışlardır ve bu gelenek bugün de sürmektedir,

90’lar sırasında, destek büroları, yaptıkları işler bakımından çeşitli yönlerde yeniden yapılandırıldılar ve şekillendirildiler. Birkaç yıl boyunca, destek fonksiyonları, Teşkilatlar dahilinde idari bürolar arasında dağıldılar. Seçilen destek faaliyetleri, maliyeti kurtarma modeli, hizmetler için misyon ortaklıkları, ticari karşıtları yansıtma gibi destek faaliyetleri hizmete geçirilmiştir.

11 Eylül sonrası hızlandırılmış ulusal güvenlik ihtiyaçlarına yanıt olarak, iş kollarının çoğu bütünleme, çeviklik ve küresel yetenekleri vurgulanarak tek yönetim yapısı altında bir araya getirildi. Yakın zamanda, süregelen müşteri hizmetlerini geliştirme güdüsü ile genel yapısında ayarlamalar  yapıldı.


Posted: Dec 18, 2012 08:31 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:31 AM