Türkçe

 

Biz Kimiz

İdari İşler Dairesi Başkanlığı’nda (DS) gücümüz memurlarımızın uzmanlığı, yaratıcılığı, odaklanması ve tutkusuyla ölçülür. İstihbarat misyonunun gerektirdiği geniş çaptaki ihtiyaçları  karşılamak için sağlık hizmetleri, lojistik, güvenlik, bilişim teknolojileri, mühendislik, finans, öğretim, tesis yönetimi ve insan kaynakları yeteneklerine sahip kişileri belirler, işe alır ve eğitiriz. Hiç bir başka Teşkilat bölümü bu kadar geniş çapta yetenekleri olan profesyonellere sahip değildir. DS, 100’ün üstünde belirgin meslek kategorilerini içerir. Dairemizde fevkalade  çeşitlilikte becerleri ve geçmişleri bize sağlayan geniş çapta başvuru sahiplerini işe alır ve sonra eğitim vererek eşsiz yönlerde istihdam ederiz.

İdari İşler Dairesi Başkanlığı, belirlenmiş yeteneklere sahip memurları içerir: doktorlar, mali uzmanlar, bilgi güvenlik uzmanları, grafik tasarımcıları gibi... DS, aynı zamanda geniş çapta beceri ve sezgi göstermeleri beklenen genel destek memurlarını da kapsar. Belirli uzmanlık alanı ne olursa olsun, tüm memurlarımız, öğrenmeye, uyum sağlamaya ve değişik görevler için önemli katkıda bulunmaya durmaksızın teşvik edilirler. Eşsiz mesleğimiz, ülkemizi savunmada kritik olan zorlukları ve istihbarat misyonunu destekleme taleplerini karşılayabilmemize olanak sağlar. Yurtta ve yurt dışında hizmet konusunda kendini adamış profesyonellerden oluşan çalışanlar ordumuz hergün ülkemizin güvenliğinde çok önemli bir rol alır.

Görev ekibine destek oluşturan meslek grupların ile ilgili kısa bir açıklama aşağıda verilmiştir.

Görev Ekibine Destek Konusunda Seçilmiş Mesleki Gruplar:

Güvenlik görevlileri, Teşkilat personelini, tesisleri, bilgi ve işlemleri korur. Güvenlik görevlileri riskleri yönetirken,  görev ve kurumun faaliyetleri desteklerken ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, işgücümüzün korunması üzerinde durur.

Tıp uzmanları ruhi ve fiziki olarak Teşkilat’ın sağlıklı personel yönetmesi için gerekli tıbbi ve pisikolojik muayeneleri uygulayarak CIA çalışanalarına yardım eder ve bakar. Bu görevliler, dünya çapında CIA’nin sağlık programlarını planlar, geliştirir, uygular ve idare ederler. Ayrıca, çalışanları çevresel tehlikelerden korur.

Lojistik memurları, müşterilerimizin görev hedeflerini desteklemek için, günlük lojistik desteği ve genel lojistik işlemlerini idare eder; tedarik/satın alma işlemlerini gerçekleştirir, inşaat projelerinin yönetir, insan ve ekipmanın hızlı hareket eşgüdümünü sağlar ve sahada tam destek sağlarlar.

Tesisler memurları,  emniyetli, güvenli, işlevsel çalışma ortamları yaratmak için
müşterilerimizle işbirliği içinde çalışırlar

Maliye memurları Teşkilata tam kapsamlı finansal hizmetler, idari destek ve kaynak yönetimi sağlarlar. Örneğin, Teşkilat sözleşmelerinin uygulanması ve personel tazminatı, bütçeler ve denetim faaliyetleri için çalışırlar.

İnsan Kaynakları ve eğitim görevlileri görev gereksinimlerini karşılayabilecek personeli tespit etmekle, işe almakla ve eğitmekle sorumludur. Çalışanlarımıza, seçtikleri işte yardımcı olmak için, Teşkilat’daki meslektaşlarıyla birlikte çalışırlar.

İnsan Kaynakları memurları çalışanların iş yaşamını geliştirmek, adalet sağlamak ve çalışanlarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarını desteklemek için her gün çalışırlar. İnsan Kaynakları yetkilileri ayrıca, stratejik planlar ve işgücü hedefleri geliştirme çalışmalarına katılmaktadırlar.

Bilişim Teknolojileri memurları, tüm Teşkilat çalışanları için kapsamlı genel ve özel bilgisayar ağı uygulamaları geliştirir ve devamlılığını sağlarlar. Bilişim teknolojisi uzmanları ve mühendisleri, ağ tasarımcıları, uygulama geliştiriciler, program yöneticileri, müşteri temsilcisi personel, bilişim yönetimi görevlileri, uzmanlar yazılım ve iletişim görevlileri gibi konumlardan oluşur.

Görev Desteği yöneticileri, genel ofis, idare ve/veya programı desteklemek için külfet ve gerekliliklere  destek sağlamakır. Onlar, çeşitli destek disiplinleri arasında müşterilerine entegre destek hizmet vermektedir. Normal günlük görevleri, telefonlara cevap vermek, ofis yazışmalarını hazırlamak ve takip etmek, veritabanı oluşturmak, düzenlemek ve tajip etmek ile müşterle etkileşim ve yazışma üzerinde çalışıyor olabilir.

Genel Destek memurları, meslektaşları ile görev arkadaşlarına ve görev ortaklarına tüm destek olanaklarının anlaşılmasını sağlayarak, katkıda bulunmaktadırlar. Onların müşterileri için tek bir portalı destek sağlar.


Posted: Dec 18, 2012 08:31 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:31 AM