Türkçe

 

Halkla İlişkiler

OPA Müşaviri CIA Müsteşarın kıdemli danışmanı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca halkla ilişkiler desteği sağlar ve medya ve kamu politikaları konularında kıdemli danışman olarak rol alır. Medya, kamuoyu ve CIA'nın işgücü ile günlük iletişim işlemlerini denetler. Ayrıca Teşkilat'ın en üst kademede olan liderleri adına hem diğer elemanlarla iletişimi sağlamak hem de diğer konularda metinlerini yazan "metin yazarları kadrosunuda yönetirler.

Büro üç bölümden oluşur:

Medya ile İlişkiler
Halkla İletişim
• İç İletişim

Medya ile İlişkiler

Medya ile İlişkiler personelin amacı istihbarat kaynakları ve yöntemleri de dahil olmak üzere çok gizli bilgileri koruyarak, medyaya mümkün olduğu kadar duyarlı olmak ve yanıt vermektir. Amerikan halkına CIA ve onun görevi ile çalışanlarımızın ulusal güvenliğe katkıları hakkında doğru bilgileri iletmek için çalışırlar.

Teşkilat'ın "Eğlence Sektörü İrtibat Noktasi" medya takımın bir parçası ve de CIA'nin yaratıcı gösterimlerinde rol alan aktörler, yazarlar, yönetmenler ve yapımcılarla iletişim halindedir. Ulusal güvenlik haklarının sağlanması her zaman eğlence sektöründen de üstün gelmektedir. Amacımız, CIA'nin çalışanlarının ve de yaptıkları esaslı ve taahhutlu toplum görevinin eşit dengede gösterilmesidir.

 

[Sayfa Başı]

 


Halkla İletişim

 

Halkla İletişim personeli asağıdaki yöntemleri kullanarak halkla iletişim kuruyorlar.

  • Amerikan halktan gelen sorulara mektupla, telefon görüşmelerle, e-postalarla ve faksla yanıt vermektedirler. Bizimle Pazartesi’den Cuma'ya ABD Standart Saat Dilimine göre 07:00 ve  16:00 arasında normal iş saatleri sırasında posta, telefon veya faks yoluyla iletişim kurabilirsiniz.
  • Yüksek okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer devlet kurumlara brifingler sağlar
  • Toplumu içindeki rolü hakkında, egitim amacli yayın dağıtımı yaparlar
  • CIA.gov web sitesinin içeriği ve tasarımı denetleyerek
  • CIA Müsteşarın kamu etkileşimi koordine ederek
  • CIA'deki gelişmeler ve değişiklikler hakkında emeklileri ile iletişim kurarak

 

[Sayfa Başı]

 

İç İletişim

İç İletişim personeli mesleki hayatlarını ve çalışma ortamlarını etkileyen haber ve bilgiye vakitlice iletmek ile sorumludur. Asagıdaki değişik yöntemlere dayanarak bunu başarıyorlar.

  • Haftada bir kaç kez baskı ve elektronik haber bültenleri
  • Çalışanlar iş yerinde bilgisayarlarının ekranından canlı olarak özel olaylar izleyebiliyorlar
  • İç faaliyetleri destekleyerek
  • Etkinlikleri ve seminerler teşvik ederek

 

[Sayfa Başı]Posted: Dec 18, 2012 08:32 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:32 AM