OSS - REPORT ON THE FRENCH INTELLIGENCE SERVICE AND RELATED CORRESPONDENCE, 1943

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP13X00001R000100360005-0
Release Decision: 
RIFPUB
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
60
Document Creation Date: 
November 3, 2016
Document Release Date: 
September 26, 2013
Sequence Number: 
5
Case Number: 
Publication Date: 
January 13, 1944
Content Type: 
MISC
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP13X00001R000100360005-0.pdf22.09 MB
Body: 
? Lit - ? ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 WPM 7 !With' AlUs , '-'44.4314 3 Cis 044) Aliettrii? 13 4Trinua'I7 1944' WI VIM* 111117211011ta. "Iltyrcy3 042 1144 Itrtstdory *f tho Vritztobc ?e?Sireleos tn. tho a Mit" ts. ousitiritt..*4 coirAcc. el, 31 -041, apitira atfrx, .ron tbo efte.0.04441 ; *4410 ^ad Afto morlj! IOWA.* te VeGien,134, Ix* of tut, c-Afritlzad caMtpectivivip foi AIM r' !;1-4t-t-p-gt? vatkitiot flooka-tttiit Nockoonittatiok.ttto% or 4ofilootiotlly art ittio etrIter twit ? $.11044 tbo, titiostiq9 - - 1 , - ' -141,07 iikalr**1. 4 4'11 flu , ? . 1 - ? etaasusimilksZt ogic comm P-'4f-rt tit or .kt Inttatetissia 4 tie ifirpert, itho .rm41 4,*; itplt .0-;t404.1-t 6 ' ' tilt ? 44 *111141-1014 '41# J4)0 irii' Ai:44i -40tetit. 1' ' , . .1- - ,........?.., ?. , ?., . ,._ , It'; . ., ''' -........- = . *7-',."(11;- --'' 4:'?--:'''''' ,? , .,., ,7 .. .., , .., ,7_157t.:: ? --?,:'''.', 1""I'?, 1111 411 it.tr'Srikitt? __ goal 4 I 4 4 . -,..,: 7 : ? . . .,', _ , . ?., , ..,,. I, 11 ,, i',454 ...,.:.' , 4,1vlsr Irt ! 11 '',,,,I.: .' ,;.'-"riiel".\ '','.i. t'ili: til5 . '' :,. i r? - :, . :' 1 g .? r Z.&gliiit'il if:1 -.7-, l'.-A-:tt,, 4, i...:. .ti:,-,';+.....r..-ff';',?=51- :1, 14.1, Yet .: , rf,,.. , .. ;ANA Ai* Tort ,itrod, Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 '247 , Notho , Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 _ t ./c.o!trwo, grtmp ok,41to.n* .7-.roartr,-.41t nnirittot in, thet, stervioto vet t=' te* Cotmlki--1 hitkA two ot tolitottAeitt: 'Aitri- ? 61,13.-nt tvottittittive. vviatton. ?1.."1:0.1trt Ikr; itel" tt tttri ? tr, tOti' ihilow.rd *7011/11:.? 111. ttie, 1104,ixt time_ i':"- ,?:'1'.''''''.''' '''''' . .. 6 , !!A , . 6 ' LC; .,.. , ? .1..-1 - ' - A:1:' ? . ,- e7.1b1rt-tr.14140 iihtstra: totkr# ,? el t Ettte Tait rttoltotild ? ? F : ?22 .? , 14114 Tytterv. -6! ? ? roc wkl,- 4 fjcInlin in** . e ?tit? 421 ? ? :"ti ' A r .-1-t 41'. 4411100' -;;;', ? ts_cfaitttax.:2Lr' ir 44111-rotitik' $.-P-104" /cc 4 h, LAM! '?.!!4i,?!6 'ger ?,; btit elertu tor stp,gf g .2 ? : ta.cuar3s, ?? C ? _ t r ` ?' 3" 1212".! TIPOlt,itiii* 113.1reott..., ..: , i? ? ? ,, ,i., .1 .?,, , ;,-. 67 ,L... .,-. ..? ,_ ,..- ,-.j. c c.... ir t.., ? v 1. 4 '?1. 6,46;61 6.6.614 V t41414 Sr /014.4tilVrtgT. et' it A _ , - , A? - tivrtitett ? ? t?ir ? ,.? ? '46-';141.:t-!??4114 hrtet r':441AgiS.*:41tlitt-l* Itti7 if 6 ' .023, zr_v . .66 6?'.? . ffrA tati :2;3 07e/2 A4,7,417,,4 _ ? ? 6 46" 6., P. Ao`-t-t,i1;e.;??. ;-?7? - ? irorictE14.?*. , trotp.1 ttollmOrl t '"6 ' i 41 I 7 4041 **re- e l!st 423i,Win 122 /12 . ..e'o.c 6j, ? ./-322t4c-?3 to: le* r ? r ti41,t1 e?-om-totit-sfirt g .. '14 t Av- .t'lltd!3j i'kii-F1*1 0114,1 ;.,.. ? ?rs' 6 , , ccV ? ' ? .76.6 $43LA'Ata -** ,hft ' 2=ic,;*?:14trt? 43-4 .6.17?-!??- .; - 12-/:.1.21-22-tr... " ' - ? ? 2t.- ? -- qr. 212 ? r.^..-i.11?-itrt2C::7.24-1222,72.27 144?"ti4111441%ttrititti , ?:?.? ? r ? ` ' 3,33. ? t ? 3 Jr' 't! k?'41:Aj61.4 4 i, "t7Ir ? f?, \A,: ? 7.6 ..44'; ? ? ? -- y, 4 V2k..':,2 "41f-el , 66 .2 -..? ' - ??-'? .c ? J.:- 6-, ;A: , t67.4 r - ''''?740640-5Milippl*141? .:/`:6? 3 cE,1, ,1;;,2 vivc - _ . ...-.2. . -, -...2 I:21f,-; ? .6,,r/e./..--..1 ?-:..I ..:',r-i '!"...,--- '''' 2' ' '' . .? ' , -:: ' -' '' '-'-.-2,,...72,2 .:.-------- .? OlVirtsitgliNt,i' 1:A1' itlAg 4.0001.414e.rnilliv: ' 644, ,-,- ,...,-?,,, , ? ,.,...,,,,,i, ..?;-.,..,., ,39,_,? . . 3 ?- _ .- , -.. . -_-_-. , - t:::-rt-A3,-.-.2232-:A:A.53.2-iitig, ':-.-.2,2.1- -- -- - --- g Z.:?-?.=?.-74,21,---"-?cir..,..,--7,--,---- ' ? III-P4- ' -214.r....:ctir gieei ?-?.-." _ C.'_-.'t s..24 ix 3 Ettlir! 0, ?i ? ? c!` .? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ." - Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 , " ; ? '''11441F1- - 'ai? 71: k- ? ,14t4 f4- 0.4:allitt f;prots.V. working through onifton4 II i? retati aU.A,1t1ii t411:11..,:r1-e4trt.11! .ate.1-"rrtfittlt ft11:t. :4.f-ow* were AVit, L oRtr. V.:11 foroold the).- r'eslontiti.ok o 4.tortit1.11 itatti;toluaJt. 9 Ow" otAl ? 1 qPii?41i tant tnlo 140.' th-e., ed I tei 1 t , - tifitt ?',hrtleffi a ? zti,,,vtAL wiro ,X/1' tat_ ? 41 ? .:? "Nt *AO. VIP ? I 't! - ? .6-.;'A .64 kapplrterzi: 6 6 ii:. Iii.ii;4134 , ? 4.!-? 0731. Ittcsiexttyl teatlit tit*t t - i 4- , ,,,.,, ....i .... . ?q., i-.,:4n..'''? il-F,:w-F; .,?31.1-??,,I,,,,.::;,': 4' :040415011ta ?4111:Ci t.. *4411 iti ' .- - , 4103:1,,,li::t4i7.1; 1:.,;.01 1.4.- .."- ? ' 1 , -'...';'1'. . ? ;, , 0`..: ? 1 ? I. r ?? ..6-., .z.3.. a .6.1. 6:14-' ICI,sz :-'''' ' '' .6'-'7 ''';'''.. - , . ti4iterti? ?Iiiiith' .'.1.1.AP, i/.01141( , , - .: -4 ''''; -,,ra,'-' ' ! ? .. ! t=14.1- 441.' zZit , - ? '111.1# 11,ittlietzt .4tS6;sjc.ryttltittitat fq, "1? aIL', ? ? uro Ibt A . 72- La" _ - 1.--;F?,;t? a.; q. -4:1;-at tlbtk, /*? 415411 , 4WiLirAi 1-?? et a di 4:6?. 41440 - cx5-1.1,1;.tfx-tpIr - t_ ".6o04;tro,:o -thor -attettr.g.;',$141.-ttii 7riti , ? 61i..,7i7 t.,r1t,. vutittr: . ' I - - 1 ,i;,,,,....... ..5?-...!:' 1. ii,;.'-? .1..it:r'1141 i .1*H7Itc.,044.4tit:44' '4 -;',"' l'..ligNii 1 ' , . 4., -'.. . ".? "t4 ;.? ,'p"-% 4,1 16`,'6.6f6 7;1, ? .z.Zer ., 6 i? Ht/- ? ; ? r I ,7 - ????? '? ??,E, ? ;? ,/a? , ft ?,Z,:"}.2..., a, .. ?.: -'. ,?-n., C' .."'''t 1." - ' .'- -?'4'';17'.: . '-'' " ',1 Ti'.7"1.? cili,r,,,,, ' ' ,r,,- r....?:..f , ,,,,, 4 '7'. ?-.. -4:"4".;:!I'`" 66.... 711',! 7.1., --Ot...".? *-7.1. L. , 6 --4...i! ? -6.6.7 - -., --147, C: r'',:,:1,-;'-.'6.1,;:i',11!,'''-;..i. 5)774.,?01' filot-mtriiiii -' .?;-,4?,,,..-..-..5--c?-..-:, ,,,,,??'-='!;:?.71?.1-_'.:,,,, ....,_,......; ,....,,7,4.,,,-,?-,?,.,...=.... , ? ..., ? 6,6."4. ? KA` ?JK! ?c fix ?.; ,141. 15A7.61 4, - ??'?? ? - ? ?, s- 1=, e? ?T.46- ? '6 :7'67 2 , 1 ft:* - Declassified .and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ' 4... rip, epIP ? ? .4,1;,-....;J:414L. ? 4, .4fiti'"44 _. ? ;??., 1.; ? :1- , ? 114, ? 11 4, ? ,f;;11-41.4.14-.`--. ? ; 4 ? i Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 Pfflowore, iimisom_,,,spampiwiromprommio " , ,?1 , .;;; ?," ? 040 si- .7.5 3 4 it. ?--1 z , itrttelltiirszce, Intlettn.rt ethat tin:L1tt! to optirsi.ottiii "Ade ).,$0, *04 ti?01111. 4 ? ? it ' ? re-sal:ate:kr nett, t o, :Tow ott.' , Strtta tit-m tiobtt Itt weta: obvi,ou.st,thaft ve,r7..tc;62. 'trA thO' t11*--tItt-1*-1441- 41'0,1 ... ? ? ?L . "at-itIrt-1); (040 15k4- "Atte. reitittorar vitldi the Artertosittr', ?; , t artrt triosei, isnot- 'no *eft-eta:1 ? 4' ? 'g r4t e',4t $lettLil 4?671Zt. 3,-**14;taziaet nktrittimmt 1.2?E 41-..t-ttt Imarot.. iltti"*.iiwth, JONI - 1,5'7 113." ined4t.v. .01toebdi ,$ -,7;31.gts..34: gokr-ft,t14-14 ttott.1 frit** ITCWV, ????? 4.5rc, sta - ?!terit_ t4A1 r , :`,1 '-:.7.?/??..7.?: !!;t1ii, *111,1 tt_hott'?010" -.44?-trlitottitsw .= Ittt.ttri4.4 tIrl* ,t1t L;1: -td?eiiiKtartAt'f.,, ; 5 8 ? c ? tvtd4m14-..11 *OLP- a)-ttf-tt.io ? ? ? ta-1144,1-"-' . ? :CV1-040: 04'00 k? ' 4-.4 ? - 4- - ? ? vt, ii.#1-?;'t? 4 -,4f ; 5 -S.P0.4.$11, N4..?:'? i;p.r',?!w, Attv.-..1.e.tkg .; ? - - ' ? "..? ? 114: p. g? 'At .?1?-. , - L 4 - i; g At-I/1'W; f-IL*1?.'sfkti '''t ? 1.44sitviV ? ? 1.- ? ? ; ? fi r4kt- ? .1 ? "'8.-3" - ? ,8 ig80, _.?*114. '1* 4,?;:111 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ' 4... rip, epIP ? ? .4,1;,-....;J:414L. ? 4, .4fiti'"44 _. ? ;??., 1.; ? :1- , ? 114, ? 11 4, ? ,f;;11-41.4.14-.`--. ? ; 4 ? i Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 Pfflowore, iimisom_,,,spampiwiromprommio " , ,?1 , .;;; ?," ? 040 si- .7.5 3 4 it. ?--1 z , itrttelltiirszce, Intlettn.rt ethat tin:L1tt! to optirsi.ottiii "Ade ).,$0, *04 ti?01111. 4 ? ? it ' ? re-sal:ate:kr nett, t o, :Tow ott.' , Strtta tit-m tiobtt Itt weta: obvi,ou.st,thaft ve,r7..tc;62. 'trA thO' t11*--tItt-1*-1441- 41'0,1 ... ? ? ?L . "at-itIrt-1); (040 15k4- "Atte. reitittorar vitldi the Artertosittr', ?; , t artrt triosei, isnot- 'no *eft-eta:1 ? 4' ? 'g r4t e',4t $lettLil 4?671Zt. 3,-**14;taziaet nktrittimmt 1.2?E 41-..t-ttt Imarot.. iltti"*.iiwth, JONI - 1,5'7 113." ined4t.v. .01toebdi ,$ -,7;31.gts..34: gokr-ft,t14-14 ttott.1 frit** ITCWV, ????? 4.5rc, sta - ?!terit_ t4A1 r , :`,1 '-:.7.?/??..7.?: !!;t1ii, *111,1 tt_hott'?010" -.44?-trlitottitsw .= Ittt.ttri4.4 tIrl* ,t1t L;1: -td?eiiiKtartAt'f.,, ; 5 8 ? c ? tvtd4m14-..11 *OLP- a)-ttf-tt.io ? ? ? ta-1144,1-"-' . ? :CV1-040: 04'00 k? ' 4-.4 ? - 4- - ? ? vt, ii.#1-?;'t? 4 -,4f ; 5 -S.P0.4.$11, N4..?:'? i;p.r',?!w, Attv.-..1.e.tkg .; ? - - ' ? "..? ? 114: p. g? 'At .?1?-. , - L 4 - i; g At-I/1'W; f-IL*1?.'sfkti '''t ? 1.44sitviV ? ? 1.- ? ? ; ? fi r4kt- ? .1 ? "'8.-3" - ? ,8 ig80, _.?*114. '1* 4,?;:111 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 tR:1,0.4 ' ' ? ttaq t , 4 1 rt? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 , ? 11 ?s, . ?-? , a, : Citcaittc., it' Act ion en Prethcet , cr'ghsatIle. Gi.rautilltti,moorael DiAkittti,r) Aes Servtees Sissc_ttnut: (SonAtelle) ctabilytt wat........001.twolita41?Inottle?MotolloStW3t.ow torPtlitmtOltt?PtImisilttrtitliftems1,16 r ? 4 t LtIt' 10 ,1 ?" ? ty. rCol,.;,Tottesse) - 4,4 4 Lif,k7 It ? .6.. Lrizt-i' riq t. ? tl c. C Os-trait-1 ,? ; .v 4.4 54, ti-bet.? 45' C xi-try' 2,7 II r: :5,7-44,111,i1 it 11141 af 1Vstittor.e %it ito telt rz--ret. cr,,-,11114?,10 si? c-fAi'tst,tto- ^ : z .?i, ',.- -,...; ..; , ? : )".... -: z..,',' -, ? ...' i- t., f ? a i 44111?11 bilk- 15? t ? ' j - 14 ? . , -..- ,'t :, 1?'1 .,,I-.' '' ''-,,,, ;.. . ,,,:, , '.'g.'-. ,., k. , -''2,,C r:' ,:...,,?"-;,,. :,r".,,.t ,,; 4!:f,?-, i,- :.4,:...t,.': ; ' 4'r1,,T'i- ,''1 -?'/;i? , "'.1i'1' .,-.' :::?e4'c ::,fi, :,i' :';.;,, :rNat- ?.?N.,.'0 ,' ..f,,:.,.':74 .'.l.':4 341:1111- .4 r.14: , i: : ;;;1+: : ;7 ; -.:. :, ,,:i1?7'1 . p,' ,-: .. -. -t 1--;?-.. , ,:',J, : !.J;I:??:::;:?:::' - ' .?4"..,-.; ,..-',' :-4;.---'.` ' ?. _...,-!-1?,,i....J.,....'i-i, - i:1,,..! ,t-h. , ' !1 4.. ?4 ". " 4,1:1 ? , .? ,:;-4 ' ' 4trt*,;-it: .P, ?AA 07 vvrirtijon4140,1:, i ,... .... , fert*tAi.liw- lootsittif roxix-* :t-. 4 r ? ? t7i,rt ' ttlt4:51.1"..41*.A4-#1,0-- ? '0' xre: orwt. ...? letr'AIP EAIII-1 ; 44. - ' - ' '? ? 1 ?,',4 4 --- ? Declassified and Approved For Release 2013/99/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 tR:1,0.4 ' ' ? ttaq t , 4 1 rt? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 , ? 11 ?s, . ?-? , a, : Citcaittc., it' Act ion en Prethcet , cr'ghsatIle. Gi.rautilltti,moorael DiAkittti,r) Aes Servtees Sissc_ttnut: (SonAtelle) ctabilytt wat........001.twolita41?Inottle?MotolloStW3t.ow torPtlitmtOltt?PtImisilttrtitliftems1,16 r ? 4 t LtIt' 10 ,1 ?" ? ty. rCol,.;,Tottesse) - 4,4 4 Lif,k7 It ? .6.. Lrizt-i' riq t. ? tl c. C Os-trait-1 ,? ; .v 4.4 54, ti-bet.? 45' C xi-try' 2,7 II r: :5,7-44,111,i1 it 11141 af 1Vstittor.e %it ito telt rz--ret. cr,,-,11114?,10 si? c-fAi'tst,tto- ^ : z .?i, ',.- -,...; ..; , ? : )".... -: z..,',' -, ? ...' i- t., f ? a i 44111?11 bilk- 15? t ? ' j - 14 ? . , -..- ,'t :, 1?'1 .,,I-.' '' ''-,,,, ;.. . ,,,:, , '.'g.'-. ,., k. , -''2,,C r:' ,:...,,?"-;,,. :,r".,,.t ,,; 4!:f,?-, i,- :.4,:...t,.': ; ' 4'r1,,T'i- ,''1 -?'/;i? , "'.1i'1' .,-.' :::?e4'c ::,fi, :,i' :';.;,, :rNat- ?.?N.,.'0 ,' ..f,,:.,.':74 .'.l.':4 341:1111- .4 r.14: , i: : ;;;1+: : ;7 ; -.:. :, ,,:i1?7'1 . p,' ,-: .. -. -t 1--;?-.. , ,:',J, : !.J;I:??:::;:?:::' - ' .?4"..,-.; ,..-',' :-4;.---'.` ' ?. _...,-!-1?,,i....J.,....'i-i, - i:1,,..! ,t-h. , ' !1 4.. ?4 ". " 4,1:1 ? , .? ,:;-4 ' ' 4trt*,;-it: .P, ?AA 07 vvrirtijon4140,1:, i ,... .... , fert*tAi.liw- lootsittif roxix-* :t-. 4 r ? ? t7i,rt ' ttlt4:51.1"..41*.A4-#1,0-- ? '0' xre: orwt. ...? letr'AIP EAIII-1 ; 44. - ' - ' '? ? 1 ?,',4 4 --- ? Declassified and Approved For Release 2013/99/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 411. tkU.? tv, ? att.-3 tr,t64S9 CRtrV : Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 C-43, 41's 'V at e ? - smi.Nsit 2.1111jj. , , 1. C'a i " ? II " ? stetr.s.t.17,f eitit1'r7 intelltTetee to the %R. ant4 D r ? responsible to ettreskit,,,- Pe*/ 14001t* olio, rItAstier. -. (towels-stoner of tl'te Taterior MIA a member of thor.,114=4: ? atiptilittte corretteet sivcePorowit titio brit Souettell. (AO cart/duty other GinviAittii* ? . 4 ? elmeirsterit or mkt leitist it status viventli elorim these ilneft *,z tMOteseleasilfookt WM" ere riots, amererttly accetiter4 lirttiotti?! r . ute i* "owe mai tier* PulatottOttlf *ot aott of 3400P - 7 -.' 9..to 14.--tpriar. iprovtaise tit* roltitfiatebeteetest.rrenee en4 the CM le .! 1 _ ., , .? I ?? ' ' ' ' 'h.? ' ';'.1'? 1. ' '4_ A a4) T1 I rat,t24., t t C0101hrAit$ 't 14 04 th4r *lit** illartsfiligtoltios 4041ARTIOP.,' ,,, --t' , 344 40 trtztit rt kit IA tvr*getis6 titirtli4 ' ' lento tai, re **IA ,..spiotrilr" it?bie ..J, _ .1.: -.5 ; 019. . 4 :. J.141' ? ' *1 0 , _ ? 4-????? - . it = ? a s g'tzt.;;".?'? IrrvIVS.:0,01,7 4104.1110:14 'd? 11. * ? , ? 1 ? ? ? in t?g 1- 4 e PO 014 - - e- it -A , _ = ' _ - ; ? ? ? /- - 0; '4 4 a- , ? - 'Y ? ??? St. 4 ' p ti:11-p? ? , z ? 4- ?.. s ".st ....41,41117,44.44,4s*u116..stuvw:K1-..-5:00.:A4, _ 44- 11',OrMetir .4-4, 1 I- ? 'V ? z irtg15?.14: dlt , ,4 . i 4? 1.10F 'te",4 ' . . :5 ;', ? fial , ????. 1 - _ A ', - : :. 04 0. 4,`;. ... - - .?s .'.- ' " 1,aa ? ...dr -: - i ,a ?, , ..,,, . ,.,,,,,?:..,rAl k,...7.,,,./it 42Vitilliotritt4 4.''''' ' el...1'44.1(404-4.,#,..:e. . , t). .... .* ? ' , . .. 2. ' : ; .? - ? -( ' ' ' ?,.,A.;, . I a a...%.?,? ..? ......,,-i., I-,taikpf,7--g- '.t', r"'--' 4, -_, iv .4 F t y ;I fr.ff . 7" ' 14, -? 1 ..i..14.14a,, A - ... - ,61,., . 1 ?,c. ,..,14?-1 r,,w4.0 -,10, ,.... ......?:4. 1 ., , .-. t. .. r. ? ..,, ? , ^ ,3 .,_.. iip....44.7,,,, .. = t 1 e, - is.g ' .1 1 - 't .. qi I ,. .1[1.. -. It'f . f At. ' ' A ' 4,?, --g?t4i.t;-? f. _II 4? : - h, ' ?I. i ??'-.R 4 .f. ;94. ,P,"'-' ' ile;.:?...4,1;.V. ,? 1?,. II':LP ,i-i. 4.! 41 .41-. Ito. ldt Ir i.,- . ' ; 4. ...., i 4. ttZ'k1,,!V 6' '.,i .i '-i, 11 ivAtivq g4j4 Fldr : ...5-..? j i'? 4 . 4 .. ? 1,, , -,./ ' 4 ' t %," i' 4 r '' ' et,yrt!: ;. fit'? u d .1 P.- ... ',..., .3,4-' ? : ?, ot..- 1 rp.. ...'1, . ' ,tar: ' 1,4 11 .tlt ...I: C. '''' : : ' k.5.-:: :C; ...:?? !".:.:4.71,:''''''''i4-'''' 14 .../?: . .- .,. ; }. : . ta' 3 /, '''14.1' .1'.4 1 -, tA,:-...... - vi.' p, ,,,4.1,14`" s'"r-14'....-tli jr,14141k. ,. a .. 1 -; 4.-tt' rt. !... 1.4 ? ? l' 0.? .14! & a, ? -At1 ?,44 < ,. 2 . . ,.';?41 - - ' ,. -),-;??? -i -- ? --1 ? ?'3 4 .; ..,,,....,? - - . ,..,, 4,g- '......1. , -..: . ?._ .. 'r , 'a . I. 4 , i., t?-? . - - ? ,. ,,,t,I. . ,- ? ' ? -1... ta!--f , : "' ? ,i. '..1?...,11,10,0 '4 c, 1 ?p- ) 4 ' A VI ,!-? ...,. -.,. }. , .1-4 .?,.. ? ? , ? t .. ,??.. ,-, .1,s-4 i). le.`,.. ? 1,. ,,,A, 5 ;,?%; Ia 1. , Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? 411. tkU.? tv, ? att.-3 tr,t64S9 CRtrV : Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 C-43, 41's 'V at e ? - smi.Nsit 2.1111jj. , , 1. C'a i " ? II " ? stetr.s.t.17,f eitit1'r7 intelltTetee to the %R. ant4 D r ? responsible to ettreskit,,,- Pe*/ 14001t* olio, rItAstier. -. (towels-stoner of tl'te Taterior MIA a member of thor.,114=4: ? atiptilittte corretteet sivcePorowit titio brit Souettell. (AO cart/duty other GinviAittii* ? . 4 ? elmeirsterit or mkt leitist it status viventli elorim these ilneft *,z tMOteseleasilfookt WM" ere riots, amererttly accetiter4 lirttiotti?! r . ute i* "owe mai tier* PulatottOttlf *ot aott of 3400P - 7 -.' 9..to 14.--tpriar. iprovtaise tit* roltitfiatebeteetest.rrenee en4 the CM le .! 1 _ ., , .? I ?? ' ' ' ' 'h.? ' ';'.1'? 1. ' '4_ A a4) T1 I rat,t24., t t C0101hrAit$ 't 14 04 th4r *lit** illartsfiligtoltios 4041ARTIOP.,' ,,, --t' , 344 40 trtztit rt kit IA tvr*getis6 titirtli4 ' ' lento tai, re **IA ,..spiotrilr" it?bie ..J, _ .1.: -.5 ; 019. . 4 :. J.141' ? ' *1 0 , _ ? 4-????? - . it = ? a s g'tzt.;;".?'? IrrvIVS.:0,01,7 4104.1110:14 'd? 11. * ? , ? 1 ? ? ? in t?g 1- 4 e PO 014 - - e- it -A , _ = ' _ - ; ? ? ? /- - 0; '4 4 a- , ? - 'Y ? ??? St. 4 ' p ti:11-p? ? , z ? 4- ?.. s ".st ....41,41117,44.44,4s*u116..stuvw:K1-..-5:00.:A4, _ 44- 11',OrMetir .4-4, 1 I- ? 'V ? z irtg15?.14: dlt , ,4 . i 4? 1.10F 'te",4 ' . . :5 ;', ? fial , ????. 1 - _ A ', - : :. 04 0. 4,`;. ... - - .?s .'.- ' " 1,aa ? ...dr -: - i ,a ?, , ..,,, . ,.,,,,,?:..,rAl k,...7.,,,./it 42Vitilliotritt4 4.''''' ' el...1'44.1(404-4.,#,..:e. . , t). .... .* ? ' , . .. 2. ' : ; .? - ? -( ' ' ' ?,.,A.;, . I a a...%.?,? ..? ......,,-i., I-,taikpf,7--g- '.t', r"'--' 4, -_, iv .4 F t y ;I fr.ff . 7" ' 14, -? 1 ..i..14.14a,, A - ... - ,61,., . 1 ?,c. ,..,14?-1 r,,w4.0 -,10, ,.... ......?:4. 1 ., , .-. t. .. r. ? ..,, ? , ^ ,3 .,_.. iip....44.7,,,, .. = t 1 e, - is.g ' .1 1 - 't .. qi I ,. .1[1.. -. It'f . f At. ' ' A ' 4,?, --g?t4i.t;-? f. _II 4? : - h, ' ?I. i ??'-.R 4 .f. ;94. ,P,"'-' ' ile;.:?...4,1;.V. ,? 1?,. II':LP ,i-i. 4.! 41 .41-. Ito. ldt Ir i.,- . ' ; 4. ...., i 4. ttZ'k1,,!V 6' '.,i .i '-i, 11 ivAtivq g4j4 Fldr : ...5-..? j i'? 4 . 4 .. ? 1,, , -,./ ' 4 ' t %," i' 4 r '' ' et,yrt!: ;. fit'? u d .1 P.- ... ',..., .3,4-' ? : ?, ot..- 1 rp.. ...'1, . ' ,tar: ' 1,4 11 .tlt ...I: C. '''' : : ' k.5.-:: :C; ...:?? !".:.:4.71,:''''''''i4-'''' 14 .../?: . .- .,. ; }. : . ta' 3 /, '''14.1' .1'.4 1 -, tA,:-...... - vi.' p, ,,,4.1,14`" s'"r-14'....-tli jr,14141k. ,. a .. 1 -; 4.-tt' rt. !... 1.4 ? ? l' 0.? .14! & a, ? -At1 ?,44 < ,. 2 . . ,.';?41 - - ' ,. -),-;??? -i -- ? --1 ? ?'3 4 .; ..,,,....,? - - . ,..,, 4,g- '......1. , -..: . ?._ .. 'r , 'a . I. 4 , i., t?-? . - - ? ,. ,,,t,I. . ,- ? ' ? -1... ta!--f , : "' ? ,i. '..1?...,11,10,0 '4 c, 1 ?p- ) 4 ' A VI ,!-? ...,. -.,. }. , .1-4 .?,.. ? ? , ? t .. ,??.. ,-, .1,s-4 i). le.`,.. ? 1,. ,,,A, 5 ;,?%; Ia 1. , Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? Vtair a " 'e -r f 9 ri.?.74vekt 4 4; ,4v ilk.11411$4 t,14 itti#1161401#1411.1611MINEERIMILINIMINIIIIIMINMEIM ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 laffffli flargigalMENEMPIR 111111.11111.111.1111 ,,bot ?'-'17161,074aUtriv . 'Re at; ; 41. 1 ? 11i ; 1? ? ? ? 4'. ? - 4r ?? ? .4.4.........7,,,,,,,,r?,...?., .. w..-twapiwt. 4 1471,171,1. 14 ; 'II. 11 ? ; ' 1' , . t ,.? , , ; ? 1*4 ? ; ? 7 , ? , t L. - 1 ) , ...;r;,..?to......., ..,,,ip . r .1 i ..41tII.V.,4144 34 ? r ,tt.4 . ? ut 64-1, '04,0:kigi,?it* ,, ? ' t 4104 r . ? LA, -? ?,..44, ?????#??? , -c - cc,Vt44..A ? ? :G . -All w? .4"1/kir trfir .11 ?. , eI r ? ?4 ' tt. . itrvi,kulvt tc ? l< 11 rif"8141111**1 ' . ' 411 11 . pi - -: it ' ? p I ,",,, ???, , . i !?' ? .41 . . ? - i . i 1?A , _f.4 .'* ?. ; : + I ? i ' ' g ? ?.1' '' P 1 ?if,i ,;4, _24, 4, - HJ --ii'. ? '?," 4 4,i:, Ai i F6.5,?Ir l ' , ils..-,i1:1,..,,,, , ,,t - c 1: 7.1.t.... 4 .1 tiii 1.3: ? itillili 11! : ii.1 11. i 4 , . i.,. , vi. - i ,,'13'1), ? ;(,tt- 1- " , ..,.- . 1" ? i ?., , ..1', ; 1 ati.g .1 . .1 l 11 1.11 - ? " ? " t'4 6.-:4''Plf44111i4s t,t tl-i ? 414. - `1,? .?`[6"r ? fik r - I - 011/ ; Vt: - ? g'.4 i 15, tr` ?ta ; I. o'. , ''.1x11(17'r'D'''11 ' t, ? f....1.,;10:0_ 4 to,e ..)) ? ., -.. . . . . , . ? .. . ? 4 . -Ii j21 I 4 4 ? k , 141 411'Pl*N" 51, '57 . ?-?":.1! ?ff., *, t? 4 # ' ": ? t .!,1 I %11-'12 411,01:.:;t t..1?4 ? s /4 r ? .? i4;1.4 !A ' ? 7.!. ' fi,145+?, I ?1.1 ? 11' -; , :11 ij 44-! , 4.4 - ii .t f ; - 5;4 1411A-414;1 5_ 1 .*1 34 .5.5,:*1 1,61 ?.; 5.r.5 5 5.-t; 5 s ? - ? -Al A5- 5a5 -tit! 41 11.., --st4.-..,o. /1!..14,.?:?;;; i.l. ,..' ., ? , , - 'f ',i?-1,E lc fi401- f '?,-,.?41.tif , ,?,.49. . - , -'," t.."?!,"1.',1,,?e' -141..,',.'s e . Z..4.? (-At ,,,,l? -....,,;,_;,, d , ' r ?? 'F.' CitfTr-"t,"15t' Of "t,t` A .,5 ? ? If,' 4:4 ' ;.. ' ,:. .T f i .1W4 41,41 ;ii;;.?'' .7 ? :.,,,,, -? I A- 54 - -ey ? --.;?? I. -??5 v6 ' :???5? .5 .? -? ?-t.? -rt- 4 ? - r, v_qq... Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 , 40/ A ;.. t;?'11 ' a ItA , ; 1 ? 44 C ' I oil I .47, 1 ?? 1 , , 1. 4 I'', ? ? - . \ Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 tilt , ? 4 ????? ? '5 ; ? - :?,,,, k4 ? s ^ , 1 In 5 t ? ;St. 2 '11 ?I ; .:4 -.,.1., . 4- 4ll'411' - .$-?-s, 4' ????,?? '!-; !;;. . . ti F. 1' " : - , .-;. t;?3,-??.,,,4a.? ,1 - 7. Cs:14.,;'.r.,;....;-:::::11:: 1 ' '''' - r: ?'- _.'. 4kl-- 4 .L _ ,, ,41 4 i'ti-1`,? ?'?? t? .Stri 'ittili! -4) 4 -1,,,,,i4i. , ---, .1.?? '? ;' 7.1?1 , "7 .. 4. , ,?- -, tri '0T . .:".; , - --. I'l ,;'c' ' .,-;.=-2...-, : , T- '. . .' ?-?"-."--.47, - - ?- ,, ?.? kt 4 , ' aid; i'4 ? tt..., tt, ;, ? '''' " 4, .44 .7,It . t-r?-_-0,4..? ? , t 4., -- '/???:. fi.:?,,, 4. ., ,... ;1 4A,,...',-2:`,.?:; 4, , , ,'." 4 4.I.- I I 1:24 2 1?' 1 , ',..,- '',-;'. - 1:,,'' ,, ?,,, .!'-'-'r.` .; :' ? . - -t: - ? ? -''''..-, ? 4 - I.," i , .. 'r A- i.,3f4,r,--,,,,,? ?.1,-, ,.. ..? P ? r..,-b ,.111,??, :,.?...., ?. , -.?,,, i 4.; .i;-?? , . ,. ,_- ,,-, ,T. - 4:. 1 ,;,.; f,?.,.' .4., ,...1.41....?.. ?:. ; -;.s.,.1.4';i,,-' : .:,..,- .z.: ,,,,,,-,' i?,,' '1 ? it CE4 ' , 4.t? 01 1 4-; 3 ,s td.-kto ? ., diP, ,. 4,4-?,: 1 ? - -? - . .,. _ er or 1 -^ ? ' 0, . i'... -4 't ?Ii3i",-?r r, '- -4 ? ;4.04.i -. 44..1t'142,..,,Ii... , , ??`.tf.? i.c...,,,.,4;.11.,i'Mit,..1,,,, -, - - 7.. .,6! ,..-.?,p, 4.; 42. t ?-,.14,-,k,w-gr. ii -,?, - ,i....,* ; ? ,.., i ,,,..,..,...;?.,...?,... ,. ...?,..? t.,-,..q-41,? - '' ? A.,-? , Ge*:. .1^ ??....9 r:r,^? A r ; t- 4.? -? I t.fr , ? 4, 4. "i - 4'10?.5. ? ? .9.0.1%.-p ' ? Gtt'.04 " t-1?1 ? , ? i4.44 t GG, - ? 4.4 , ? - .:e4. 47'; *4 t 4: '4.3-1; 4 -'--J 0? -1 , .. 44'5' ? -;..rt .ktf ri` :4f1 '-'"' t?ti ? 4 :=-.7.1.14. 4.4,44' I. ? -' ' ..,-k? a- ,-. ? ----' - 4- i . , .. 4.4 it. ? -.., t,,, ? -4,4141#11.1" 1-1'14:1. -...-? ' 't ? ; '4' ? I ? .?1?-'-'4?...F. ',- I.-;::ii.14...t. , ' ' ,, 1, if - :.ii.... i.-,, . ,? . . - ? ? ? flf4:?,12514 40 -. '1-L'' -.1'.' pit ? GG o171.3411'Q? -.4 '-17- 1 ..-., . ,st -;41...,41/4 0 .. ,T4..1,.....5 - A-.9 . - - j. ?. . ? ? 4, , ii...1*, - i , - -?t, .. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 "111.1144eirAt411k, t 1i ? .4-44 :1441:1!..? Rd.. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 s4 1:474441.tH4w-lio,...''''''.11,4'.6...4 44.3;4.7:- I Mlit'n* '.raiatie/ ?rtiet4tieldlet#4.64414-t414Y ? ' foj - _ .tigh5r146-. 44,300. 44.ah Must* ? Aatiaks LISIMOlime 0401100101414f tutu* J1,4 NNW 011144 # ga, 4 3" ? .A4` ? ri; ; Z, ?-? ? ? ? ? 4$1' ? t ? ' 44.11(4:4-,4110;j,r?L .? .4, ? ,.. ,L . ' 1*.AliiktP 41141A$i 04' . f 941, J44 G ei 11 PO' Ot_ # .) ? 4 ..410147rOg ' 4:1?2 re 1St: - 16,?, ? -4 -,741ut '1$ . 1-J TG _?? GGs,, 4^,-G ,; ?? ? ? e , s: s ,4.4. g '3.t, F; ;15 .44 . ,V4(3 -%?4: ' 4tiN?q 41. 1 ? .04 14 0 p16, 1-.414 - 13" ? .?.41 I0 1 ?1.? ea grG. P*V 4,1L 46 ..'tt -? 3i?Ai ^ , 4?4. t ? ; 4- 3 b.` 4 _ 54 , /114* ".."-4 ? 4 44, - , .. - .-t....". .....,. ? -kr.' .r. ' . . ' 46 ?4 . .'? '''''''.-}i ....:%-::::1:- '-', ? , -,E.4.-,.. G 4.: -..41 -4, - . - G4 a a t=-, -GT. . ? IF ....,H :?, , ? 4:47 ... '? ' ? . ? . . - ? . - >.7.....:. i.L., .. it .4c.IJ Wig ..... V. 'V''-1 17? .---fze4,,,..4 "...,,,,, 4..,-5-'. ...?1...14 4.; ,,A,....:1q.:,i.,,.... .... . _.-t...:.,/ A .-..,,G,..? '' ?444 4V3 -, , % . ',E -7 -.,4" ' 4 ... ? ' .,s-.1 "1.n.'''', " ^ GL ' ' ii,',? .4?.-.74,...5 o 4 7.51 014;1' A' -G , ... . i- G1,r?,: 51 ..????1$-4,..pr -2 -4. '''A?7: : i - f; .: ., , ? '-' .. ; ?t. ..., J.,. . ? 44 p j. .. -4. 4.?:. ,? .,..- 4 ? ' Ile ......e.7..i' 37 s;:?, ..,,, 4?4(..A. 1::. '4:5:41,4; V -''' :;:itf: .;"2:: e. 4274 1.45"4'' I. .- 1104 . 1 ?e't'l 0',? ? 44 }4 4 ' .4 i*..',4: 'tiinr,4CA-'',1,"?:;--".......-??:^14...i",'`f...,-1-J,4 ' III -4 ?'- .44.,..T4 . .- F.'4,49?4,'-ig? life. ,...;,..,---:..,,:., '''' ? , - -,.. ? - ? stoot?tiirikik ,14.: ? , r f?";-; ? 1)30 4. 4,11;414 ? .44,41 rs 401*".'redto--.4 10;0 ? ? ? G. '444" G, -111/ ?T ti:4-4, 1-16,41 k'S.414;11r.:024 r ? ` ? j F I 1:1 Ire= 7 Hi. ? 1411171i 'T - ? A 1114: ?? 1. , ? . 11; 4. 141.?7$," ' -ry -4`, 41...ril; 34: 5 G 0;4 :Jt,rs , 13 , , ? ? ; 14 44 4: -4 ? 7.4.- ' , at , 14- : 5!-Lit.411, 13 "e ? ;ilir *11 ? 4.4> '1 ? it CE4 ' , 4.t? 01 1 4-; 3 ,s td.-kto ? ., diP, ,. 4,4-?,: 1 ? - -? - . .,. _ er or 1 -^ ? ' 0, . i'... -4 't ?Ii3i",-?r r, '- -4 ? ;4.04.i -. 44..1t'142,..,,Ii... , , ??`.tf.? i.c...,,,.,4;.11.,i'Mit,..1,,,, -, - - 7.. .,6! ,..-.?,p, 4.; 42. t ?-,.14,-,k,w-gr. ii -,?, - ,i....,* ; ? ,.., i ,,,..,..,...;?.,...?,... ,. ...?,..? t.,-,..q-41,? - '' ? A.,-? , Ge*:. .1^ ??....9 r:r,^? A r ; t- 4.? -? I t.fr , ? 4, 4. "i - 4'10?.5. ? ? .9.0.1%.-p ' ? Gtt'.04 " t-1?1 ? , ? i4.44 t GG, - ? 4.4 , ? - .:e4. 47'; *4 t 4: '4.3-1; 4 -'--J 0? -1 , .. 44'5' ? -;..rt .ktf ri` :4f1 '-'"' t?ti ? 4 :=-.7.1.14. 4.4,44' I. ? -' ' ..,-k? a- ,-. ? ----' - 4- i . , .. 4.4 it. ? -.., t,,, ? -4,4141#11.1" 1-1'14:1. -...-? ' 't ? ; '4' ? I ? .?1?-'-'4?...F. ',- I.-;::ii.14...t. , ' ' ,, 1, if - :.ii.... i.-,, . ,? . . - ? ? ? flf4:?,12514 40 -. '1-L'' -.1'.' pit ? GG o171.3411'Q? -.4 '-17- 1 ..-., . ,st -;41...,41/4 0 .. ,T4..1,.....5 - A-.9 . - - j. ?. . ? ? 4, , ii...1*, - i , - -?t, .. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 4.4At/f0g.lir 14:.:,F411;13 .4.4- -rAVL'hic i 4 :'20,41t1:1121 ArIV411411 - ? . ?t? "ii4F44.44t, :114-44' ? -Ifti)F4 - , ? fp115, 24-qi 1.14 4 44 t-'1'114 0.- 4 4\ ?t41' It? to" Lt Lj itTrThfitel4M44474.11VI4.MTMERrM1 Declassified and Approved For Release 201,3/09/26 :_CIA7RDP13X00001R000100360005-0 - ? -t_ ? 3N,,? ITS"` 43111? 1, .0.111:At. 441' --11 ?, t ; -6?1 ? OA r.id.fa-rat4-k. teo ----'-' OFFIM Or STRATEGIC SERVICES WASHINGIVIN, II. C.' AIWROLVii V31 Caen.' &utak 3 FebrwAry 1944 Comviletion of Bisgrtphicara Data on Fria& Parsonaiiiits ? ?' , 1,,ip I ea etvad se , Um eiolloqtkosti French perscusilitita? A r ? -"`:,../E4 ? .1 ?? , 14; 4:1 t , .:?,1- 4. ... r -...-N. ,. ? r , - tioct--pip.orat 7ttearize: ort.' '''''''..;-,i,'' ?,,, '' : e Iticem eel flits, on. _._-,,,,_,,,AL.....,,, . . . t .., \ ., .,..... F.- i,, .4. ..t ......5,4f, 1,1 e; -.?i? , ?saZ .. . '7.1, ?,:4. A ' j ? ''' 6 t . AZ ?; i. f- ?r ...re . - ..irr,?. 'r, 4., P--,,,-...,., . ,i... f . I ' .,?l',5 ... ? : 24 ? litti TWO*. thit it this flail* I agriiii th4ktft 40-14%t - of Wort ma in 44 thadititinalirit,K.,? b4 ITaiacter, r easito,4-40igakic- the in ptsitiou to A4,i4V*CSICk -*ter ? totehott Ofteloas tile* MP- tliet ths,t 4714,600.111` eisittattia .??? 'P 131- f?M-f gtyc \ 4. f;,g,? (it 4a ? _ - Ar? >at, , r 6 ?6 I *grim with litfi , a* im tit* nmittion Wograpktivia' 3r1. itatorou#:_ii.:44, ' bat *salt via, ott tolut protii iiii 04 P?444101.01101 "ditosiOr.3 kaotiodi!leittlaiil f,- -"'-./ 3) : 1 c. 33,S ,:.; :' 4. ,4 ' ? 4. , r ,? eat111 . ., . ...i. a--er ...! ar , ? ..- ar . -1 i..7 IA' e 1 a ,i7 t r? r7 ? ? di, , ''_.1 et ?? 1.. a t-.44...,%9 W NiA.:-...e. i.. 1,-- r l'e E..-4.-- ? !iota* 4- * ar ? r., ? lir -4- a, 4'n'' , 1- '14144 VI; ',". , ''''r ' ...-,' i i ? 4 T;;-1- '. .: 1:- . ''' ? ; \ f , .,.' --, ,. 'Pi .21 P-r,:.. f, ., ? i , . 4, 4 ,, 4' h V.'` ,,-(I? _. i ', I "./,''''f, .1 11,-*?. i 4%s? ^ *,` ? ? , ''.1 . I, ? 1-, -.1.? , ;.. . ;2 - ? 1 -1 tz. I 1 ? 11-4; .?: 4 i ?, - ? I, . ; 14 I?f / . , . t 1 p'' . .- f , , ' ? ., - - - r Ix I ? 1 ? 4 4;:a. I t , J... ' I C? 4? 4' " ' 4 - r ' . 4 1 ' ? ! I i'' .. . ' "" ' "rr ? - 'k ? ) t, Fe ? ?tirrg ??'? '41.444 ; t. ? 4,t1 ?3, ? . .41 L f ?alaa,... A a ; 1-3 . ;16. 4tifr- fAiks .4 ., -.... --t-----4-t. - ,g,- - -*-7,,,..-, ----4' ? A."1* ,, A ..s 'a'. t 14 i? '''' -.. .1 -st -- k;-:.. ,- lust -^. .,-;---.:,^4-i-t;va'.! s '?-nt-orik ' ?11 ..., ? cli- , ,, ..r.., , . _ ' ,, A *. ,,Z, . 4.-44? 4 a.. ,.,.....; ikik,,,,tf....,,, _ - .'--. ` it tt-.4;41,2,...i.T4 , ?? ' 7?" 4:N le T ?.'':el t -, _ I t r ', ,. , ? i % ' ' H. .1'..?. art, ? ,?-tit- 114,4 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 tet t9f1 4;41-4s.14114' 45.4.74,10641cooli tY' 10 FRC** ? OFFICE OF STItATEGIC SKRVICSS 101411NP1011...y..wa???????????le ?11.1-81. ommorms mittiND Genral liAgrudar Jamets sA Eontgolaoryt Jr. $A0JeCT Biosraphical Records -.4- ....IES02ytion on !Ammo. ; _A DATE: Jip* 31, 1944 ; . 1, ?,,,,- ,.. Ta, - ;-? --, fe? ??? .4 ?:. 3. ? . , s ' :',','.'' C' . --7.? _4.'.:--4::1:;7 -'':: ? Tt?' " ' r:;:".:-;.;.4 ?,;, ,4,r: p 71.1.Io 13 wIth r^fiszeno. to. momorandam true litr, Poole40 cab . .., . ..?..?. ..,., , - . auxtmst &ad Celvaim1 akottoatio immorandont,vo you, both sittafih. '''-''' -,-.; _ --;=:-i-,- .S.-) far, he field 4nit of Biocraphical filioords hap inOrT4 ,..:twi not Pr*qchwent alOeugh it has it 3,444,ait one_walle-cri 4 L'ItftrT.4.44Ar to:, um* work, **cording to bOttclot-? Nation Kr. et,ttroll* Mx*. 'lido bac provted04, v4V1 440tiouilly v.:Am lino! bomusia th* /a conscious or ti*101411,-tOq:44. rt ett ;04444* art, I. ntiorieri***4 -044 the, tnt. , l%.0Fait 40114u41_,L , _ 1101 4t41-44,4* afittlArtiltiOtt and otisundaervilla, , -14,1 ba giiikfir uus, forAtUm colonic:1. .7.n tact, tits tirritt-, .:-.problimilltht p*tulloir tio th. rvsnch* VA Pora,1 *tt,n*itt*-i rnq' b.emp4 to rtaild3t mmible taMeovq* initorvionts, on the tc'4,at tho tittinett wolM know Uhic0,14fit 111.4 at por10-'101. ;J:7 Lmformlfaca," It t4 biatcrod th*t Os. Itado iv; tont *i*ommt aswelitig Joomplio0410114.:'! sAxt ar #4,1traI bthlitte4 foroixn nal ritp44,4Atiaiii0011, and on tho rootiled 40, slier cOurrte 14 to,ttrtur. - , ? ??? 4',?? 47.? r4. :?'1' * ? ?ff 1:: ? ? 1;t I ?. ? ?? ? ? .4: . ?? ? - Ihstpiar or ni4t "10114/ to( sub Upov;elesy to * ProMovror k mattlOr a pdiart ipvlavorilhav Vietii140 ViNer 'Mt **4 not is As. Apaivitp4alaorturdi4,4* ?$ ft14tor, *tat qatii, %booty* ftt eiritotosa 4014 tot I* twr to 044010?410010 vat taviideneit Wood mo,k z. ? 1.? ..CZ 1.~.1 ,, ? iiviscH?;11; .4179 r, 11 I ,....7,1,711:5 _ . 5,437.f 1?"+ *- 04404At %0446 ',Pt ? 1 ' - 1 ,..-'-',1P-5.? -. tol ? 4.istt, rr 1.11. r* r'. - . . ? ? ' ? - ? . . . ? ? ? . : ? , ?pi!. . , ? .? ? ? ? ? - 11 ? 4.; . Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ff -4.- 'L4 ? ? ; -f ? ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 .?- frikirAti40344sre ?177! ?T477". Pilaw Rru tin e?m4--- 04011 ? j. .1.- PO" ??i qtA _1616 ?T, ' .t 1:414. .? 4 t 1..; ? awoke r:.' Nept 4 446 .111.11r - P?'' ? 114;:.?.? 'IWO% 0. t -? .? .? " ,; ? ,, 112.. -?,? -;$ ? 41t- . ? 4:' .? :`? I. ? ?r7.1 : . ?!..1?4 ? . t 7 ? ,1".11-*1 ? ? 1,k.p.;.' --?? , ? ? _.... ? .?, ; '11 . I ? ? 11.1. , ,?? ??? --? = ? 1. 1:.; ? ? - ??t., : 4. -.I ? - s ? - ? $ ? ? E. t ? . ? ? -1 I. ? . ? - 1; .?? ? ?? * '60 ' ??? t f - . . 4 1? ? 41,"4 ? ?110,1 :?? ? ? ? ; 4 . --1????- r ' ? *- '? ? 1. ? '.'??'.4" ? I.'. 1- ? F ? * . ' ???i 16 ? . L ? 4?. ?? ? ? ' ?? ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 - . - ;;,--. 4. j?I p ? ? ? ' ?to. ' ? ? . ? 4. k:-.!- :??????? ? - ? r - Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? ?:?-? " -t ? ,.?.1 ? MALI ..5c::1-15A?:???_?t-f? ? ??? . ?a??;????? $.? ? ? 1??? - ? ?,1.1". ? ? L-4 7 0 n you please 2ett. at byte your oiptition on the diffarerteee of vilvolnt Anfirt)tii 4er if di there rrenn r ees twee neon :gut Engthits on a ob. etc% niograNtical Become o f?14.4. ? 3 -7?? It ? . I ? I' * ?eirtto ?? j I ? 1 ???? 11. ? ? ? t 5- .1}4 ???-? r ? - - : ? , -?, ? ? ? -; ;? 11; ? P ? f ."; ? - r. . ? ' F.;..? . ? - C ...." :. `.1 ? I ?71.? ? .1-f' ''.... .10.!.44,.. .,....1.14* , : e?i: .. .`': '," % . ??? ' ..lf 4: .1 .. & ? i ? .." .; 7 - ;?' 7. ..- . . ; :. ''. */,.. ?? . 4.-.? . ? ,',... .. ? ....?;? .1. .. 1 % ? ' \ ;15 .; ' ) ?: ? 1>,..?? : --, - -,r, . ?'. ,, --: ? ... t ie . - ? -1 : ,,s, , ,, A - -I_ ? .r. .; - . ?? ; . , ? ? . . :'. r"'I''-i . tl co '? . ? C' ?,- L'.. : .-. t ''-'-: ? -.- - . - 7' li::- ?? , ..? ` . : ??.. F. 4 ,;;i.?,--,-'; -'? .;:r. ...t ,... ti -.:... -11:4 -r....... ? ,. , ,? ! . ? 7, ? - ? ? ' I ; a.; !*.1 ! -? ? - ? ? , ????? , . ,..... 7- ? .i. ? ! j. ? f ... ..111 '?.? . ? `.. 1 .P' t?:.41?-1 - -1z`?1,1 44.f : ;fr.: ' 2?-'..,,1,1 ! . . I . . ? ' . .4: . , . : .,. _!. tr- 0,.._,-7.- !....,...,-....,g;?.0 -,,,i-, s .. ,,-,- . .. 5-,..F ,i-4:....,:?r.-. :',- ii-,-..,, i ...t, It; :..c... ?'-,-,.,. ?? ..., , ''..-1?? .:?.! - -? r,...-41...;,.?.:1?:-,-.1-.-: .? ...- :- t_ -:., . i ..,???, ..- ...., . .. . ..? .?.... . _ - :4., ,,?:? .,... ,.....?..;,, ...14.,!?': .S7 ?.? 41.-, ?'? t;???????" --?%:: ???''''CI ? '' ? ? ? ?`? ? ' !!'.?;.. !'f--??Ie;;,??--')???-?? '-'I :1?11'-'-e - ';;'?-il : ..- 7, ... . ...? '`...ii t '. ? : * ?? : -* ' ? . --`4?';'f? `,...! ? p????.,4it?, .., . -? 41-1*-' .17' `riisi;'t t t ,1:.-, ' '''A -0,;?? p?., Jr-;;. -.. ??? ? - - . ' --.- - -- 's 1.- . ?..-,,,;,144 ,i.,,y;-.,..1.;,*iir?....:.i,t.ei .4..0- - , r,... . . i . , -? '? *-4 -,_,;?;::'..,-,..:4=:..-?.';. ... .,5?111-Pi,??...i'? - ?????".! ? " t ' ? .7 1... 1 . . , e ,,. 3 ? .':f.4.4 7, A???? ' ? ; ,. -ii???!.....--iv --?? . . ? -1,-.'.." , ? 7: ?:- ' ? ? - ? ? . . A -?s" ? : ? ? . - '?1' ? ? ? ? ? Pi....., .. .. ....;? 1:1.1 ; ... :A : ? -.; ? ''.?? .". , -? , : i - ? -. - 41 ? : ? - ? ? - . ?.;?-it'lly,;;;"-,-!4; ?-??..1-?-?? :?..,.... i. . . ,,.. , :,'?:r1 ' : -7.-', -. ? ? i . ,- -r, 1 . ., t. ? : ?t1 . , - .- p %..: , .. ? ? J. ? ? ? - . .r - .,14:4e..ili.: '- ; ..?.;4 i. _.' ? ? ? " 1 I. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 qaii013141 sTi0,2;?? t^ r 9 * Attf;t34-t .117 IltF 74.5 Ss; 413-zt ;?:;F.? . e - ? -;?"?11-43; '13' .t TS ? Vtr "s, _ -0 rt- ?pt., r er If 6 .,6,?- 1"'-i , ;1,1.,?';',;:'''q '.4 , ,..;,if-,!! 1 1 till:4' is-e 402ov pis tiss 11,,??4 ?-? . r 7 ? i43?I's....4":?;. ? ss' *??'741ti ; q' %?.$1 ."? 4 I '? ? 4 ?L.?'?- '51 t "4 ^ - ' -4! r fr.,,1/444 iik? fo5 s Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? 1.*.V.,7';?;:-.4,gat'\ ? , .r ? -- ? ;11, r , e, S' 4 e?? ? ..tatiagidt tut ICU vika*:11. ar dimwit*/ ikivigakoktok I Repord ttf eteltist, data aw:leilal ? , ? , !Attar I' tabled1tX?td, /0,40011-beetpri ihvoiod that sio 1i/idio7 tied, vote* at thia mart tfratia roe hod kad aopertualtr to, ? ? sc' , Alt 14 40,r44. 1114411 ?? te -0 7 -ewse '." ??? dialeata Palattittia 4111Prat f ? `4t ,t ",;? hirldt PA te0 kiln to you,,,,,atimiattaa-006 .4itta*d 114 illiaporteh plitaltdastIntika ltr44taa. of MA lia.tfarmioot, Ida saiikts igat* 4,, lath refitortt Ulm/144as 1013:40k * at thir rovor torwavits4"4, ? I ? , ? ? t' n attlia tit tke, citgartizti At* te ett *await' 1* X ? - ? - ? ! a^ -i" 1: ? ;4:1 4 C ?;-` ? 4 ;*1..t ; ????'-t. ;;?1.-1,1"-?:":;T:42-1' e tr Ic7 ? e. ? s ? e v.?,at; z ? .4;" ? , ;.*! - . - ? IL" , ';:rTtP1 ;"Pit ? s; '4 ? ? 4;1 i? 1 " ; 4 I. m ? ? si;-::;;?11.1*4 .? ? "4- ? .7?'; , ? IS -44; ? ? ?b' ?7,V ?Ji " ? 44;4: ? 1: ? 4 ez- , .. . .. - s .K...?:.-4 -... - ' ' '4.. ......;' ' ' 141 ? ??:st 47.?'? 4 ? ? t?? ''' 1 -",c.i. ' ' ' - 4 a ,. tv .-? ??,... ' . ""L'ilt.'1:?fe t.1 1 '" . ''' ,..0 ,t s,r. ?? ? '1,- ,, i. - , '4 ' li 4 ? ' - 1 t ????--- ? i ' t 1,... ,.... , e toi .1;? ? ???? e ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ". '' ? : i ? , ? I ? ? ? I r ? 4., ; ? .? ? . Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 t-c?',440, ,.. i ..11....,...i1., 1..., ? --4',1: , 17 8 .. ...;:k? ?? 7 ? 4.t ;4* 40.10 493r4-lita-, zt-f,44. ?.11.14, . ..:. 44 l - . . ...te --.. -? ,?.,,,,. t 4: '...1_ '. :E: '. 74D ;.. . 2.1tP.Creilettf , .r.1...-.1 d '1..-1 F.. 7:.:. ? , - a?-- ??? ,?kr., 4 r , t .1 1.. 7. '4 . .te....,IF.- :I . . -t t ? ., 4-- s. 1! j3 -*.!i:,.. ? .4- t'i'-- r:....i?.. ?-t -1,-.11?4....3.1..1 .",?-..: 1 ?.?*, 7. .!..V..,i,t . c,,., 4;:,. . .? . S , ? ??? . . r. ? 4 .. - ? '..7 6'1 ? No,: ' .. . - ..c. .,. , i ? ? , - ' . ,t,Z . ' ": 7 4 ? `r ? tyt,?...7 Is 1.4?4?!? .? ... 4 - . r i .... ? - ? ? - i - , ' t - ..4*',1t4 -.A 'I' .)1 - f 4. ?- .- ,.. ;I- 01- ......* A -.....-..."..-1 . ; ? - .. e-';;I'.? kz: I- -.?'" -1.."...?1 ' 1 f ? .--' , -.., . ? * - .: qi 4.: .-.1,,,t ..-.? -- .7'. Yis? .,,t ? ? 4:- '' ,...c.:''...., ', -: :?.-,-. !----.... ti gi4 :'t .4- , ,. _ . j1.., . . ,. . , . ... , .,:; ..? .. ...1:?.., .._1,....5. ,..... ? st?..?........ ? ? ., 1 1 - ?4-? - :xi- 4* r i ! . '. 4.4- - tilit.se . .f ? A.,- ? ---4, .1-!, :,:!--.. ? 2 l'?? ? `.;-' ..,7 7 . ? ! 4., :1,,,.. -?--. . ,.. - ..... - . ,i, , ,....:!_-?4 - . ' 0 ! ? -.. ! 1 ' : .."1";?? 4.t .-; -- -,. '!.....ii 7 - i ...t ? - 4: '7 ; I; 4.'4 - ? . . : . .. r ti ,I. ,..$4,pz, - 4.?.,,n.,:.-1-,14-4- : ' ? . .-4,-. 't ; -. ' 1'. t.i - -' i . -;?,;:l ! A " 1 - ?-... 7:41??? ? ? 41- tr t.....??? , ???to ' I-? r.r -.1-4.4444?1?00;4w repar* '10 , . ? P? JAI ? - ??? : ? - ' *.v.if.tve; 4.;..! - .-t T.. "`"' ? , ? - ? . ' ???" .? i ? ? ? ? " ? ? ' .? 4": ?.? 't ? . . . - ? . , ."112.7 ii . ; ? I -. - 1 ? ? . . : ? d ; ?? ? . &fr? ?? ? ! : r 4 ? *7 7.4 . ? 7 . s ? - . 4 ? t.? .44 7. i. ? . ' : ???? 14: 1; ..k r .., ... . ?? ' ., 4 ?-? -- ill. . ? i ? , . .... * - ? '' ? ?j.. ! . s - ? , . - 4t - ----.. -.. : pt? ....:*, . ? ? " ,I.; ?? ??? - .1- - t 4 11; ? ;APO* ? ? Wiwi L. .? ? ? .'?-? ?t. ' ("?:,; i ? ' , ? ? ?. , . a ? f'?? ? ec assi ie an pprove or e ease 888 888 88 888 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 :71 ainct OV tatiotoic stovicts ? r: MCA* 11411MOIVICI MEMO Cassel Disztost Lieut? Bram eee omit= 20 Ormotber 7043 *so sttr.ebed to at letter or titstico fres %caw era Ittildriied to you for soadisig to his the tronolso littos of letter writttem ylionoteur Satriader tOlkea 410a to llosolour MIAs= low To*. Your Utter of treassitats1 ? 4ate4 %CO Dooabor WM% which is latirohcle Imo prepared try No& 1113.oes? Sao letter fro. Closers .% dote sot Offes top require als ossaiere 4 0,0?03b-, C. to Saw Iiiit (SS) VOIR - ^ _ t , ? -. .? ? ? * ? , ? ' " r ,,44? !?"'. ? 7?;- 4* 1.1.,?;;-< ? , ? 1;.,' i4; fi;-.Y ? re'?4:4 'T,siNt4.4t01.9-11', - , 4.S?. ' - A !'? , -1- 4 11 ...,,3,s,..,....2"e" It." I ,- : - , ? ,.... :-..,,??,.. . - "'Ai' .'- ,i-4,.?);:;,-' -1,4 , ;'?',:i_ir? 511?;'.! ':: "-,.:::?'. , , -:2:::.:!.? li::. ;14.. '4:1: f119. ' ::-':.:1; 41 ..., ..-.."3, 9 '' '''ir?I''''''',...'.?''' . '.':' .., * -.-Al: t:1,:-.;;; ;a :4., ' 4g t'i.;;.''..-3 -,?:.;13::.ir,, a ? ? ????? 14 . ? -", r : '-;. Forl?'*:,3.4i4-t.A."RFA .-i ..t;:. .... 40, ? ' ; ? ? :4**,41etV?r.: '?? ? ; ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? - rae.4 ?:=.1 5?A 'ti .14;# OlttAt 1 ? ? s ? .?",? '?? 41 trStk-A5 41 4 it rt I ? I ? tqt; ,e?-? *4ig?ti, 4. S41114 11). -??7 f1.5 A + 94)..?? ???? IP A e ? ? "Ow tta 414 Phoze / ? 4.774' i.i; tun swititirm. dAvr opine.* wit oiler sradtP CIVIL St ts/VMS4)14 011111111fteasnink ? ;lire Aroliard Botha. AiLtiat. &trotters, fiaitegbarts 4u 4, ouriso et Stroa.to tiorti000ki ). Ws Blatsiet 4101Preetia. sairmia, kat* to idditima 4essaiist to is, it??? A ? It 40 SPV. !maw , 1:44 Jt VW* 14 le* to? ? .1.t ? i ? ;X. 1 ')?43/40 1-? .7.,* boot** 11443? ? - 1 . SO*" 4 Or33.14.4.04i;? 46, itoti .1. ? v.r,?4:ri.$1- t ?4 A Z.V:c ? r Ott lei t" ? ? '41fli.! -14.44...APS'A? ? ? 4t,e? ? _sr; t- t- 5g.stf-ser? = - ? A ? s , tcr. e?;?--*.? ??:?-? ; tla .140.14tdj:0,,, itate ? - ? et% tt?tr45,15, .4" c 15-5 ttilb ? ? ? ? ??? sti& ; ittqlre Ci ? 1.,; s'Ys _ ? , a ;?,???-? ? a Ar?.? e, it?o? tr1"1. "??Rfs.'"; ,t???" :4"-, ? 4,???et ifrickW"s ?'1,?? ;-54 ? IV 6?--"" ?11- . Aiii6 ....1?..?sk 49 ',1 - ??????:, .-.64.-445/ '14.41141?11,..4 sistii ,'". IJ-4.4: ?? A. s.r .' I ? ^ 21. -154 -. Irs.'1.t '-i? `-r L 1-, - .?-':,,, e: t; s ? .... 1,..-ses? .. ?-, r - ..a, ? ? '-;47:: I ."...1 - -, 1, .1 r t ? - " ? ?5'rr. . ,.....4- ;64:: ?-?44. +Ai,' +=?-i?-?TA , - i.z.l.s, DS, , L 1 s's ir'S ??? s 14,44.. ' 44- - - A ...Z 4 ' ',1 -? , 1= P 4 ) , ' ti" -L. .. . ._ ,t ? ' tt....?,..5 ,-, ?-?54' ..0.1%t/t "4,4 -' s ? _ , r,.4:,* Iv - - ? ; ?-`tWitakt k '61-5 ? ,sr1 e ' -,.-;,4 .0., t,...rr-....t . . *x? ? ' ? I. ? -41'?":? ???? ?-? ' J 41, 4 e- ' ...1 ' ?- ' ' .'?" it.- -,: ? d., r T .' . ,.." ? ? - .X . .,,..,?, , ,A.,?.,if-.4 .4. 1. tItt. (.., , .1 ?-? ' -t.? ' ? i 4 ? _ ? :: 4 ? i? ? , ? ? r 4 owe _ it A ? - Ig Wrren?041, '4?' ? ? :ex*??,,:fon? :114 s?or.s-1 , ; sfs.w.:4 "Askii "e A , . - ;? - ? 4-?5; ?.? - ? ? ? R41 r4 ? ,:ttr;t? ????? tgbf ;51' tf!-i'r* - ? s. ; A ???? ?-t ? 26. r -.1???A1l?Nt. ?. - J"1- - ? ' . - - ?.. .I' ) f?.*??r* i, - .4' . --stsiesLA i :4 ?? y. 4, ? I . ? ?? - ? - ? ; ? ??, . ? ? M. I t . ? t ? 4 AP? - ? ??1 \ ? * ? ? . -1 ?'. ' -1 ? ? 4 -??'' ? ? ?? "4?r 41 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 1# 1' ? ????? ? liftwr lot _ :At lasik WW1 ? ts, A tits,40,44.444- ,th?. ?PA!!!?,.. ft IN/ -1P? .? = ? a 44 ?"` I 1:4. ? ??? 1 H1 nth ?? Sear 1111* WON* Ni ? - ? ? ?? ? ? ? / 4 , , 4 -.--- re I ? It ? 7 * - , ? , 4.- 4 ? .4",ifil.? sislosist IskorAisor is iiatit saitHei?01 iont Alto 1,110.? Mow lapios vaigo es? Wm. tcl Maw ?# ? 154174t, ? ? ???ia4 ? ? . ? .? ? ,?????li.., gar 'V- '. '1;- te ON ? ? - 4 * 4 *1 r: :sr* ? , ? I. ? ? ? ILI '71 t ? ? :?} ???'? I ? si - . ? , q.t.:, ? ' ; f -11?CA 4 E. 'fs se #1: ? -;ip 400 41 - ; ? 4 I 3 ... ia s , , re _,-. " ;,f- ' : ---1. --4`' ' f. 4 ? s .4 '11?s r . st. ; -4 'I: 1?,*4"4- - Ir-j? ; .? t ? . ?r? 4. ...1 . ? z i . ?'? ,, .. 1 :. 4-A'.. , - ? 4. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 I r k "'I- :43 1 ' ? '114 ? far.? ? -????? ? .s.? ??, ???? ? 2;:t otl,? ? , 4 ? . 1' ? ? f ? VI-. 4 , 1 t ? ? ? ? ? Jt? ? ? ? - - ? ???-???": .3?? ???? -; - ; ? . --114 ??_ 1 .41 ??,; 1' F."-? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 1,0*, gesios%4* Maez WO lifisara ism ' .16101.0. 1101/4iii.)0 airs tnipVrav lai 00 Dino Osolittliii riatientil Direwasit ADO ar Dr ip wo-Notilikit. 'dm* WM ems' *44 Jig, * iChse net Or- -V- ? ? ? ?4 :???4* 4f,a-kAmoth.... .? - . A?. CU.A.-A-jiihthib .4kirm?t1.4. \s) ;WO A.A.4 s,41. - Yrs-,411?114t?S? 41, ;-- 4 ?%;?: ?????? ^ im.tdakihtik; vat /014' morilas Ms f., ., ?.,. it. 4-40 lash V& I'.' ay g ksis ? .. , Lit /1121111 2-- "441 - WO 40 --. go# alas s1/4?Itgik`, belie SI . - ... . .- ? , ,..., , IP --,t7wel- ?-4 ? .: ?;.-, lt ...:-- ..! me. 4,.. /St "I- r ????; ??i 1:41 ":4.1t. .. .... -It 4" i i.'''' - . jr1.1-1,'.:14:i.... 11:-.42:t: ::::*-111:1:'' ' . ?414 ???-1 1..)-';.. ?+: *IA : ? 74?01111.-411011 kVA . . ,i, 4. ?4?144 A ;-. - . ? ?41/44411.?;9 .. . . li.? et... ??? ,- .? . ..'1, k.? - - 41.?', ' III., .-4.:. st,ii?- Z ? ?'. 7 +4 '.,,, .ki t . A '?i'- i2? ? ? 1 .' - ? ..Y.? 4-- '4',/r!...t.. 4 4V. ' st ? f .., .14 11,,,,... t 1. .i,Iff,.' tr. ti,..i.,...? 17 I 2 ' ? I% i ' ? 1 F ? ? . ? , ' .: : . ? - t? ,!???? ^ -.-1 1' . t ? ' .? ? 1 ' P._ ' ? ; - , f ' . ??? ? ' ? ? . ??. . .???i. ? % ' !'-';'', , ...? '?-;.. e..z..., - '? ?4 1...." , ????? 111, 1' , ? i ^ - 4 . 1; ;1.-1- . 4:.5 441i ./Iii ?? Itt:4'--1, .4. ' -fa.: ' i:i?cii? i;. ' i.. , 'A. .. .-., ?.: . ..1',.K...', ?-.i, ..?-, - e ,?. ? . , 41, ..,? ?,,, ..,.:. 1 r,.._ : . -I'lq-.-.?, ..,,,. ,.... ; ',."-;itt_ -4 ,?,,,i,.?? ,?';:.',.!' -it"TrIP '? , ?14-ci i ?????? ...,- '11.....:1?1;..4iti,:f':, 1- -.: ii le -???,! 414C 4t. ? 4 ;.- 41. 8. - ? i ? .A. I ? ..4114 . , ?t?? 411;P &Pti OF 41iletNi ; ?? 4 ? ? r ? 5 ! 11,4 ? ? y ?ri e- .1 y,?????? ? ?01.1 ????..141F 1 411i e.,;.31?, ?.; , i? , 1.--. ? . . .1 r .4,- ? -4 '. 1 :7'i -4. ,., .. ?....., ? ,ff, A .? 1 -.' 4 I "Mired II l',1 4 ,11 1 4 , q. ? Irri.i... :411 r4it,,,,,t,-,,, i. ?ecif 41. --4,4i ....!1 ,$4;* L3-..... ? ?r? _ ; , .r...4. i ilt,iFsi.' P??? 4 ???? -?- ? ; -- .t. iiii - ., ?i? l'i ? - 4 4., 4 r . - i 1.1t r'i, - A44+- t-.,* 1 . '11.6 t. ,,ip ? ... , ... t ...-4 .; ? t9.....;- ., :-..41:,....,; -4 . -0441?- :.-7 4f-it/till' '1'3 ei -',./1 . - . : .. 4 /"?- ?'' f?-", ,?/-i? . . el - ? P"......, ,????? , .-:?._1,. ,??????ii .- ?-. , i ......, . ? ? * s? ? - .. . ? ..,...., ?1_,1,- ? ,J, I ' ? ' - r. 7 ?. 'L..' - ? .-? ? . . ?,. .. . ... ..- :t: - T.'s. ?- -... 11T-1.-rii 14: -I'...%. ; ?t, . ??1.:7,1. .k. ? , . . , ? lil.e..1 .,.. 4.? ? 4 ????? 4,A? . . - , 1 it : . 104 . ? ;? 4* ?_ 4.47.:, . ? -:`? ? ???! _a.: . : :- '!110:tif - ? ? ,..? -..... .t. - . ' .,.;..;1 '.t.4".'' ? ' ' "L ... ',c. .'L'. '44 ?.? tilivOir ; 11, ---- ,.....? ! ic...? li ..., .,,,,.. ._ . ... !I.:" ? ? . a r" '?? . ? ?? : !... 1 i..... ????, .. .. . - a. ? - . ?-': s???? ,- ' - 4- ? ' , -.1---- 1 - -,. ".? 1, : ? .- ' ? . , 4.14. - t? ' 4, of4;?-? . -- A44 .10---t??.? .;-- ?;- . . ..d? -"-- ? ? -i f : -s...... 11'r ? "It7-7.:. :?? -;?? - 6 ?-?-?_ '-.:i ' . . .- ..G. ? ; --. ". eek : . -.4; .' 11 i .. ? ' 1 le ? ? dial. . -?1?16... 1,;'.. , 1 - '?:. - . t '.? ilia it. , I - ? ? .' ? -1141,46 .1 ? i :I, ' ? '47*. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 st,4 z:4j11, :Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 'f-.1.41;r4viir3P4. ; -;4 44lit 441111.14 5""elfli""4***-; -4 "114.11114111" -171311111"14. ,4wcia ? i*P'04444, ??.4. ? - - ....?-?t,-1??3 ? ?????4.4,...11?1??rt 70.,71 \sbkovi,..t.hr-s *44 CFPICa IMA.11031C StEttrOLS cte,Itict4u WAISHINZIONL 1124 0$1.1 ?:s1 -4" . ? . ; '?a ? ? Dszerlisr ft 164111 .4. ?J7'. 7,1 twig* 110 ,14141*110, Jr? Peon' ikasittZ. ,10,14.04k Worms. 4t) year mon10"111thei tit tkie filth OM* - ? z?-? ?'i is. Uttar* osivaral ittliris0 liati,thir;iiior :0,01147- - ..., . ?, ,,A..i, : c_ , ; Zi'...;.e14"1 k a, ? ?L- f :,, -14 4 ` tvalsolisqt ler ornowelreatio".4: iitaiptiit ,Mas Misbes sail ANSA MOM 4 ''' *OW (thit- iSbilk WM* um ist Mit *it*. IhSt.: . . 4 : '11'. 1, ..1.? -'?'.: '' r!.. ti ,r :1, .. C4' ? i : 1;.-.4 i,- , L- ?- -"' - 1-1) AIN 0,400 ia, $41.7,,Piiit 11114/ SeMes ' :: 5 't*1 ? 1 ? r-? , az.z.. issoraitorit liculbsoist D 1tlitengia$ ? ?' -4?-?!4'17 * ?4,t "?''? ? of laws, Own* sad boo. shisko4 Mott . votiliabool: sotaitil*;1;:, .. . .,?._. ,....,_- , , , .. . ... ,....,:,4 , .:?_-:::.-- i'riq,,,,? ,,,,i--,,-,.. !?,,,,.. c,.?,.;, -4-i,ki: ?. .?,..? ? k.4 410 Vat tot svoi ritestst * Olt for 1480110.46 /so - ,. - t-44. ,:. ; ? o t? 0 + - ;, !): ii- -?????: ts- ''' ,, , .. - 7-, -?"-4 1,7 :. 4 '!""' e.'i>. C ?-??'S t ;, ?,,,,,,,,,,7,. ,5,,-(4-41.:-,i-r, . : ? -??,---1-4 `''''''-"*''''S3c4".11:10;-4.14 4s-e , ? ? '1,?, 11' ljtargk Ith.'11*.44 ? ?2?? ??? - - t^, 41=44 ,.? '4,1* 4 ' "K=4; fi.4:-t?''S' It. 41,4 st. ? I ? 4:- 4 I . - ? %-? tt; ?????144 - , -F 1?4?-g. - ? ^ ; it ; - ' :f:'; ? - `17,. ? 1 - ? ; -7 14 -1, _ _ $ .ft? ',":????? , .11:' 5V.Ith 4" ? - AY; 1, k7. ?/".! - -] 1' ? ` 1,t41:41 , ,A ?.? t ? ?? --,A' 's ' ,s1 flr ??).? i.14 1 - , -. ? 1?Y=1-1, 1,41 ' -.144.-. " !:?.;':' ---. ''''-o?Lt..,-, rt .7 Cl 0,:.E; 4 . ' .'-'.1:.'74:14.:' . :.? - 4. ,f ,/ ,.,!51' !".11-Z?Le-41;,:' !'''.....'T .. :.. , , 4,,.... ,..; ,1 =lq. i '2 ".:: MR.., ,,,,-;,. -'-'':F?? .. ..--4. , -,,2,1?5.: 1, .. 1,--: `4,...2i4;??,, ..1,....-4;ii) ?1-pc,sg-,,,,,64. A ,. .. , 4 eo - >-4---... " 7. :Or''''?/" *1 6 47, 4; 4; r vt417;;t4',.-Tk'll!' -? ? v - ' ? e ? ;?. $;:??? .,:- ? ; $-o,r, - '?4..:4J7 ? - " tf; ?? 57; '-472 RP; ? 0.? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 '.? ir 11. 4.44. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 Otektidential us, t#1 Viet ? k A g .,414? 444 Professor Paul Vivatur tow York ".4 ? - 7-te re-citi._0: of your eebletX took the necessary steps to obt24to `P. th. lif terWitt011 requerrtett. Govintes *newer has ntst yet reached b1st ? - _ - In tit* **antis* I have b4tert rt,b14 to. **tura an teportant litt of sitleit *es le the pitesitett3i,st. of three. person lobo numbed here 1814 vitik:k " ? 4.Ft, r gus swridE4 tt to puttbj stail es ifteteretin$ to the- opinion ot ?kstrsonnz tr* ? cable etre* in code would entail stabs ?-eim - ,;t? -az! " I-7 . - ? t'a,';-.7 1- ? ? . rt le lArt4te1sitteadt 41*o-online to 101,1 you slatild In row to -that et* ctrittest toortsw sour4 bt kept the tiiise of the g I_ ebestak the persons. astotiolot ret id*, et tolt loo 7etseeally end the Amerietut -st t&toirasat., :t should never be trensesittiat af-,ft,ivvtIttnitT tka:a eho halm tett rusted sosplrittt- Thitto 'Litt taker ftre bAtt soirees! to asti rrertoh- througls p.ups* sot, . _ :4opiortainta,sttuit ? /-.4,1?`?-? 1-1.? ? 74.7, r'fitti*e 'Al di in't /Os., retli; e .,? ,14011, be.* ;110 c , ;--icz, ,? ?4k. Pe? t43 41 ,1!?ri Itt-N tilti-1144t yelit, *int tztiontax ;mod rsiAtifirof- Alstrif titto I.okeirst 4,44boviiirt - A- ettptori '474' " ."-;.;17.4 ? -4 *144" tiftitt 1-t. &oil. sow 414_ stfottip le 1 INK'rei6144 101.';#0 *k_tr,..jfkit Aolit ?7 34 !..,. - "7,7 ? ? 4.??- ! , , 4s ..nt tz.f.ita kg:1-14c/i" !A Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 t ? - ? ; i; - 1 ? tr- r"????4 ? 44, TY 41, t ; 1', ? ; ? !, . 412 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 .0 xs.7-470, ? ---- 2 4 arNaele,'S tn the metropolitan iNntstance and in the democratic tendenclis ee rcle oc prime importance. A delegate of the resistance groups' a Imerdtet-ely tnnzAnaliAg hie villt.noess to give me any vseful inforae4041 ; Innisteiel =en tellin4 me e the enormous relief felt by hi* and iithoW? cvlbc. by nts frittde in Free, in learning that the Americans ere intEt4., , gsted th4 inteamal desaceretie resistance'. Another, leas experstra-Atit: ? ? .g-ore mc-reislantatIlire - be plays vi lispertent role in the resistance mo*saientit- aeztn 41i .1.4;Peta, list, Peitz - wad the is thing in different words. _4?01, _ ti 'it, MOP Pctrleatettarian mho belong* to- the old Socielist generatt* put ts'$ f it. resistance .sovesaints? c044,eted _ Ea 1 te4 *het stovad be veal. to try to redriee the. snioosit/iobibe 044014 - - --"- - - ,; r ? " sNerrot V.:Aeltrd ttt AngIv-Sezent. ..._ ,..,.., tt?trr .bl,io held tikat effect et SL duritius piwchological test 'hick lirmight,i, i_ "' -`......;?-` '-? '? ' ta-Aet,34,7 'lib* MO* r141,41iitefla iig: iikiffarjowts,4 soft stod?ratio utb*: ',-.**' ? ,, ., -,-,,,,,, .. . -.. . ? .,,' . ..., ;.,,,,?, s , :,:?=t,.., - :-. ,., c ? fli,f,t ?cl* friesdo Wirt have, Willa het* Por soft* tivei, iffirOke vivid in the. ofAut A 4:.-,-,,e ?Ii'' _ ..,.;?Ail,,..., 7- ct 1 .- ttratii 144- Wont ,lisst ictrivett, irr..t. ifficlildind serself, film, p0Hotos-4.14V, --?'??r- ??, ,:!.:4 . 3. t; ,i,:f. Tt.f,3.. to4,4101.101 tot 4406 tkif.' 11*Ztitra * 'NS* 414401, tgt.4 wrig ilsivortimist In Vim ,, Mtiblotts, lti; tar. _y. t?,,,,, 00.1-PIH:igs,v, (741.40:11' 7tolit: 1 rt447141*.t?aluit?!i :,,-?. ,;?:'''''''': .: ; , . -, ? .M.,*.C.Ori. li.t4 ',,- 14 ? '4, ' 4 V s" , _ ,..k . ..:;::!. ; 1, ,- . ' ? ,'1 ',IA. s . r, ,ir , ? ' : ,. ? ? ? ' ? I- ; ? ? ? c". ? ..? I" ; ??,.* _ ,I j . . 1.. .: I? - ,4%, ? 'oft.; ? .r. I ? ' I ' ,14,-''? ',- ' ., PJ.,..i,..i ? ?,!, ,,,, , i . ?? ???i? ??tlri-i., ? 1 ...- ? , ',i? -,1. i.- ' 11. ..; ; . . at'? i. i,e.k.1, i'' 1: ...; . ? ,. I :.: fr-2 (... . .77/4 3 r tdrvl. AfttO OVIrt4ls 4rt ttl 0,0v4f*401,414,04,141rf115? 6004%. ri?J 1 4106114 elet tt* rootrARrietv, 41071/40144144* triegY/404:14.r.,jtt?? '4,14 ? Weal* riatk4S, 4 1.4 "'? .?6*-4.,; ""r11. Alr I e tn.!!! t4r44,4 thite' lqiitP;k Iwo*, te4.* `4.-zotr, .tz ?ow waertot .4eit,vostioct 4101404, . ? ttt? , ? . " ??? V? ? ? g l':41411 ,M . 1, .1 4 :;.; 4?Z, * 441$110045-r 4.1 reeov I *14 41.1114 PAtul gl* WO* ? ; a 1 ?7*, ? C ".." ? 4, 4:4 , ? k ";.? ? . ? ? .2..Y . . , ? .? ? ? ,. ? " , ;. A - ? , I4 4r,:, ? : 4 t ? 414I% '-' t . 4 rg.,,?..t. e .r....i.. 1?? . .:',' . ?*-- -? - ? . - 4 - - - 4. ' . ? . ( - . ' * ' .1. ? . . ..'1! 1 7 .1, ? . , 1 ? , . . _ -? . - : ? I-, -,,lf 1 ..-???.-i,..,., _ ? !. ?, : ? ,, , i . : ' li - , . -? . ? .r. ?? . ,- ? . . . .1 ? . ? ? ? ..? 4 . ' ' . ' P . .. ? ??? ',.. I. '....? !'.. .1, : - .-.1. . i . : ? I . . ? ? ,-., I.????.4.i''',1 - 1-`..--- ? r.'t it,:i.-i '? ? ? ?-? ' 4, ? -1? ? ?? - ? H. ?? .? ? ? ? 3 g ? ? ? 4, I t. ? ? 4 t.4.1"? t 4. 4Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ' 1 i : , ? ? ij ? ?,) ??? .1 ';'? i?????-? I- . ? ? , 1213)11162111, ? 's ? ;'? ? - i ? '1119 g Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 " c.09 ,itifl-iPwri:1:,11V.'''IAPIr ? :114 1-,rt s'' 4414.1. - ? IA ? I 44.14 to; ...1!?4?N47 ,:+1??;..., I '-`:71t,Pg ? ?4?, cr k4)ti .444AL11 rf-4, 4;44_ ...;? g 'al :', f,' oala? rat: G ix t tl -.., c? ..".,,A40ifikaarg- ,.. . 4 "...6;1,, M. ? - I,p? Si, ? ry-r Iv; p-I ygxv4 tsirth%r?Art$ tho evr.n.-teta which since vow tie. have 1 ^ 1 ;.:.E.7,?? ! er if,toll ?#- hy v410 t*t 1n.8 00,Cltrair4AVICi C rearduttiorts, neInv4 tile politica a- NI iti... C:83,&11*. *Me prftg..e?,ttt tdiUtittit:41 la very complex.. Th* letteild ,, ..... ? .l.,! ,... ? . -, .-.._ .... .? ? .1 ? ?rik-16-2 tgr,121, *-7:4 teitte. to el ere.rtvi.11 extigint * trOad to, tsh. lett ate. it- vita - , .s.t.?:,. -'- , .,.1t. 'it =74 f,zi.i..7 by ?At flee:* *f Islatfttsiiiitilt, of "Vio)eoriter .or "VOW- 1401**,,4:5:--- 41- L - - , . ;:. ?? ,-t' -- ".,--,--- ,tM arr:::4i. WI), undwt. tti.* Ipprpositta thtt Vats folott bits hikti omiiiiltiopect-- '''' ??'?-'il'it .5?.: - - ? ;7 - ?.. -,??? ,.,, , ? ? e?r:,?ti., - .244 a ?II. ..,,., "44. 17 itlk? 04 ' taht tAto, ipect4.kunto. Th. diravairaltip, 01,exontii ---n*Rtfgy thiett-0.1iii;:VI'r--. 4?, .. I''',ir",. . C,4 SO;b1 tiAe trade %ARAM/ atO ? hay, aequtree,1 * swum oti`th*Ir.;.-pow*Ot--- ...???1 ,? ,;;,,-.. i-i.t -;?? ., . ... r.,, .,,_ ..4.:?.? --+ ??9 t?-'? .4. ill, iiriaw) Iklt.t, itlikevrila, , 4 :mitt sr r,414 hotklar*.li *Ant:fined Wit :tit'4 b . si ": 1 , .? . ? ? kl, 5 ?'1. P fi ' ' ' *..f.-'' , a - g,...,:. 7.- ?i" nil 4"' V i't 4 Zefit? aa? itote-e40,W Si we 4:11evod Oki theri **Ito oppotim fprosike ' , J.J.;.? ;'," ,. t''' ,t-Ilt4.1: -. It 1 e 44xit'dtt,tsfao it** clas,p0 i******tt. It** P. 44igoirtod, ,. ' -, ? . . 4 ? !: I ? ? lor 7 ? ? , . ? - ? ::..-.'.....1:- :......;4:1:":1??":1-- ::' '1' ' t" ' -: ; , .. ? ..,.. ..-: : '''..,-,74. -.? ? l'?... ?? -14 ??,..,i *, - . .? .....;;-- 7;:-. Li-, ?I - .1., , c 4,-...-:.:.i.:...7.::i..;. .....:,..1:::....,..)....,.. ..i.- .-,.. '. ,. r.i. ??;,, _,-,5!.... , ? i -- ---, 11,N trismen mot / hove co*lotsit tocorlto st4.4 ))01"' ? - thot fail* bs patty NA- eptimiest.(*etimed to eppottpe-ibt flet4 otlioltoset1) r? _ pktit4i4st ' .044* dee toceittipetittI fooltdois?-ibteh tst,.. ? ?si, Oriteio 14lit 4611404,101 Olcoodiumos, ;lb? 4 4L.. ... *; ...f E? .i.,--ki:.... i. " . - -, ..- 1 -, . ? ; t.-- * -, :. 0 ? ? ?7. ?.1, ??? ? ? I. ,,' .?-.? : ,;'.? .'. k 1 : .i. ? 1. .... : I. : , ? . ? , ? ":'_t '''I? '1 5 :a,' '. '.;- ? ' ' . . '' I ? '... ' ??: ' .: 1 , : It:_;:: ' ' , ?:. ' i - i? : '? ? , -- -,? "I, i; , ,`,..p ' ? . i ? .. . ' . t .1 . . , i -- .... - - - ? -..,, ? 1.,,, , t ? ? . ,..-? _ ? ;- -; ? ir? RINVItir * * Ntlf fur, Owe* t4 am*" **1411- 14014 , egotori tvtirlssA keh ***A Atot jot 0000.1tylithA4o 7 ? ' ? -????? ? lerv 04,4 t?144,* vwelottii atirstiftilweinit' '''''"441- ; r ? ' - Mite* "Ott %/tti Lit isgolkftor ...4,:40?, ? 1ft 1411-ft? firit4erartalid 1414 titt 4.0101:e at, 111110404101' - .1`,3 ? itt.litt4K Itkaitt** t? f4...t taaa - ? - - lEftkl.V XVI tit Mit? tt Itc4.fr?,1004/4 ?44,11flIrk ? .4 .2;s: - ? 0, - - '4:4114**** Pzst, xi* # ? "? toott4-4414** Slettiaseta4 14tiffi;4rai 1014 aft4,414410111 it* - .2.4 . 4.. , .. .., . 2 ;, ?-? 3,4 S' ., .c. _ 1-..i"%r..2rithe'fat*Si ? , , ? prif i.doxswat. or s Pievutatirom group is the siekinti?ot to b eni4O067*A OittiO than Ulf* Wang) latch sholifl sot es-. kind go,f reigi,? butte aciatittoo0 i tfltattitia. Ruerrts vrito dotobtlasa raprossenta a tortilla, 210104 altaieuts Is iiitioil, ....-;,1-4-- . . .. mitittut apinkaStraatte aymtt IA- hill first publt 0 dectaratt10041 r fiiii .:141,1 dtrs, 0*, P411%.,zirill471,;!- ?2:?7. . . ''''" ?"'-' ? ' ?. , #. 4; r I -4..= 0:>/:')':1: ?. t 10100400104171 *ill alig Urn t? to Oat oneself_ it.repeigiO* v14040XVorat Oiiiiiiii,' ',"-;-_-; , ,,J ?774 . ,.? ,?r?--1V,-- '-', i- Ot' WikklitektOP 40044 to iiiitibetts 007 partiouut 4## .i-'11beeviiiiC?P'? , , .. - - -p. c-s,0 liy,,,,c,-.,1.7.' -,'?...,:, ',?,-, . ?:-., !,,./ two* ti* * tr4 pordniemns.,rn *site IF 44 moo Airport *drama ie very. emergotiAt, . _ "tort slicatiawt *a atitt* %et 11, ultra - . , NIS pioot: holt eaniatatiteit Om sit oatittitAi4r 4 1.. 0 1-; 'fil;`:' `Z?ilit.-q.'d '''';' -- " . . , t 1,f,, i = 4.4 . ' ; : of-ofm-ltor - top watritivitt v411.4 441%. #40tarvoitta!: Or- , ,. ._,'?!.; 4;4 -.?? - 1, i - ? , -- ? "-.. zr...-.. 1 , - f i I 110 #iii:1140040111414- *. A., *4,4 ? . ?F?. -.?,..-- 1'. 1 7; , ...., 4 . 4.;....,' . `c.. VI -4 '? ' .:Z.? r11/3'5111* *10, /4 t.t. ;_ - - ,,,,..4i.e. --- 6;;;;i1-?.? ,k-.: '-i? :f,.? , ,... . . 4-- ON . 4.1'.13. r .1F?'"t-5 t"''.,"" ,I;i3t11:;b1' t 'ti. ''... . 714 1. itor,t,tytgoi ampaUtt . , z ? ? r "" 44'. ? . 11- j ? ?. r ? ' ' -?1 ' '.:1 1 f,f14.? ).* 1 ;' -4(r`t N-r??? ... .". ," -;..i.,5,,,, ? 4. ..1.1.4%,,- 1.:i s'.1".V i . '' ....,:g i:tta---.4;-.?.--4- ??` _,,, -.(,-,ot,_,?? ti i V' 11 . ., ???:.- ? ' - i .'. - -!, - 1`1"44, a" . ' C .? V ' . 1. '1 - - 1 4 ?????t?iki, ': ;?9 ' . L ', _ A i .p 1 .ii v.. i .11-e.",:fi,,i, -4:ft; ' !..";; , ? 4. ..,.:! ' .- ? z? ?..? . ..1 ' a -",',-'' 4 -4' "-('?!1' ' . . ,...,....2..,....1 -," - i?-;-? ? 1 ,i- .4.:ta i..:. k i4 t C.; . !..-0- ..4 l.'s r .J-? " -.'" - " ? 1 - ;,1 e ";1 ir ?11V.`,4 - . k. , +.1. 4. '.. 4,,,.....? 1 , ? _ ft..,t . ........ ,,, . ? -,..?. .; -, ..r..-4 ;7-:...X. i -.: pt 7, : -? ? , 7;16-.-?? 041 .1-?;* ff ?"'.. :-',..14t'ut4,'t iz? ?i. , - ' ' ' ? --ts,-PAtile-r.-ss- i.. . ... - F!ilt1-1-1:1:'21P-1,-. ? r --._ _ -Pa.:OA:Alit :1?? i 4,,?14,4?1 it% i 'a:14 :?.M2 t'. , # ?'Jtrt c .:,;: . - ? :.-4."Viii:14kts-:?..4 .i. . ..7, f'' 4. - ??? : : ? . : 3 ' - - - t- - - .7- '2, -,??? ? -..--ii-F 14.7j, . . 4'4'-vo.-i rif.,..?. ? :: ?.r0-54-1e0 .----'?, J-1- 1:t- - ?? - -1-. q' , i p?.., , . ...,.. , - 1. ? s .,.._? . , ,..4?...,,,,,;,,,. , f?..-..- 1.4:4.'s ? , .70 F-0.,4 - .; ? . .441-- ? ---, ','". .? ?'-:' --tYi .? Ye-, ; , ' .? '4. ? - L. ? 1.' t .- 0 * '-' ' .:- 4 144 . ? ' . ..*,.? ' 7 ... I....1* :',..?..-,. ...ler . ,,' ` 4 I ' V" .414i&T.41f .- ? ; :1" ? 1 I : .. ' & .. . '",' ; , el , 17 .-....??? :- - ? - .I.' -`o^ . , ?? .4 ?;-,, , _ ,.., ,... . . g .--...- 't - --",`"- 1 4k 4.... -- i.----.. ..-.?, .... , , _ .. . . _.,. ..., ( .--i ? ,. ...... ?,,,?--._ . : .,.f.. .? .i..... . t, - .4. -c.' r..-fr-, :?: t?- - ? ., -is- ...i??; %.......- ? . ..._ . '. r t I 4 - ?-. ? zilt. ":. r .'s ' '41- . 444 . " - . ' .". - - . ; i..- ; ` . .* ? , E . :.;.? i .' , ,. .43.,;. -.!t :- 411,:i -4441-,.''' v... ? ,. ? . ,,,,, . '. t ? - - - - ' ' ? : ? . ? _ . ?..; 1h, 4,17* 4 ? - ?Cs, ; i-g. 1.--%.??::11 7'1 ,i 4.. . _ .... - ` 1,,,-,,+..,..-.,... - . -, , 4-,,-,---ar...-.....4::?. ? -?-?...i.:-..- .- - ._. . ? 1' For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? t I. ' 4 ? I -01 '.- : ? 5 - - ' Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 4010.6 tnnstitute the basis of a reaction toward other possible Rises". (Weapon* ksve betm dettvared to taoss to *hoe previously all assistance had'been . dented), kettle174, this is the idea of those who state that certain pre. canitioss ars or rill be taken. But is it really necessary to let events take their eouree %hi)* smelting now complications? _ Referring to tvomplicatIons, it is important to bear in mind that tb, art:trial de 4eulle propaganda within the underground movements intensitlei the Ciratudist-Itiettysiote tomer as wall SA the American bogey i doel'r4ot: ' ;*f ? P;4!UT quit* tr5antsolt te those who are f^reed to listen to it the violent, ,4. s Cf, 4. '4 II fl Atiobla e the elhi4ber vreteresw and this Is at.riaarkable fact, But it bpsed * greet corn Wad this ia snot away that the finalvesult _ trmtioa ttnged ?nth xamget4. The roactiorshrought about by your eabiii- ,..-?.,. *wry sigrfifteaot and eneracteristtes And thoreforl, "7 rriebdusu4A - 't,?: 0` -"1-: ,- ? - '?,' ; ;t,?:.!,.. -..,,z,ks,,,,t.::,.- ? r'.1 ,.....,!;-?.:;,,,k _ --...,:t . ' tr sot:alai* Wetter oannOt be dose. .? M:-: ,_.,...0.-.;. Ito to ampule ts. I auserirta exiaspitk. Thu sup* or *the: mort., litilitt:iiiii ..??? ..i-,..-J4.4-----7'...-4:.? - , ,:..,_? '4.,--''3V. 'C'.;-,,,,..',,,,, -1- smerlatIt twee Is hems* r*ri*seAtetivi ot,thivriiistorwil'ores ,. 7- ... , . , l ? ? 14 i 44 L. tel opett*t Par4f. X ha* **Id itia*.bo bas been os - . " ? '' .n; 4 - _ : ,;?,, i? - - .,.......,,,,, i!tmgo 'so/lc/a isportatit t*tios 1 swig ' to 'tliot :4004404, at itok - , ? , ,,,., , , .. . , 1.. -4..! ..is' .,,A,..,.., ,fl-t- r ill'ic - ?? 1... ? - , .. ,1...' : .... ,.,.. ,, .,. -, ' - ,..- ..,;?. sentAit the pealtleml perils*, sad, the tederited and,Chri .m?Jl,!- --,.. -,?,--*,,,,I ''t-A'' ' '-44,',: -, - '`i'?';:: ,:-1. lit 0014144 ati VW poomet,tims, Wefts Imt-. ftlesimsbdr. tivrose?,11 with 4i lieratekt taffi t tit OittiAli zr 4114,001 Ole ist Wm,* Vt - n:1;- ' ? _ s .4=47*? ,Ndritmor, ? ..t.,I. ?-' r .,:::? ...., .1 ,..._,..i .., . ? - :.'440,-1,,' ,,-"" , ,?,. ,,..i, .1?1., , . t ??i t 4:7. w --f..r,t,7,1,,.. = - , _ ..,,,, -,;?,..z,......t...,g_kok;,.. u ,..4.7.1.,..7 . ? ,,,,s. . . ..\:..4.,'?4%-j-,,,..i.}.1.?141 fc,_ - '.?,.,:,, ?5` 4.?:?,:;.-1,.,.L,:,.,,, :.'1.,i-7't:!-.?-i',-; 4.:141.751?1?4.:,,,-;.!,11.,?,.;;';:?.14-.t11;t?s 77......1,_;. 11 ; :' - .... -., 2..: 4-,--,1-1,:,:?"," 47ii ,?1:1;-,.ie"4 ? p ::; .- ,sf,,::: .. ;I: ii? '.st 15,;:li! t. ?:-1,4'. ,, 0.i.-?, ".;:.` .. z., , , , :?'; 4 '',,:i --' r ..''.f- .. .A.: i?=1-',:,--1-i'd til':' 2 :?.,? ' ,'i. - .. '.* 4.4Ati ? ; ' - ''. - Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ??? - I". ? .* ? : - . ? ??? 3-I ? 1 4 ? 441 ?Irr ! 9,2 r 9 ' ;?????1; ? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 - 1,???? k,t7 ?;-- .i. WW1! 4...C1).??? ? ".; The latirtvrt v.eferred to 1011 return to Treace ia so. rev weeks. Loll us :.: , sappfi:t.. e etc* there he is 'woods ?Have' you been, able to gat in eentact 7'..?',1 , .. with the imerIcanst What did they sey'ito your* and let us suppoes ,heivere otalgvet to answers *I WI thee, bst they were uneb-lt to tell me anything*. tme. --oryeett.logical ar4 political result tould be ao unfortunn,W that in'itt opirumt it would be better to avoid thit -iStbetivig, Tb_is problem hat car" up several times and that is the xylem* was I- have slreadat iairresed you that in stf opititen and according to *y$$ .,,,,rr ,. -41. ?" )'? * &ICI C. * it 'toad b* very desirable theta oontact be satebli.eekelllitth the ,- ? ..,41, dolor:retie elesoets. of ;metropolitan r?siotiole, and the ettilitted- ? ,,,,:,,, re outsiois a Pirtmeo. tt, Ss riscssrary to,gsalpits the aisuedoriiiAticli*La 1;:,., .k. . , ?-,?-; . : , cenr4latied by a UMW. tto4a propaganda. 'hit, , let sis Teti:ern 4,4* 01111. egrA,criott, ' --.- clew". L v that az latervies vitt the versistAho tf 1404 at p,0410044,!:,,,,I,7, ? , ?;-,-; t - - belie e senos *ith use or two othettrsproserla.. :41# pOiSeas ibo- hays' juitt -'sriterima J._ ? - ? - Is lakt-sseidtsity that thiSenverio,40404!%:,r., _ ,?,7/ S_ ?????$:,-.1??? -? ? vocsIti freakt i ttat/rest tet tau porton sod to 104-10 Priondglkk (-i 174 4 ..1.1 ; ' ; ? -7- --" vir-toovikift.t. tria *bola or th* telleslAstile _ - ' tompiewitios tt tts1444*, to plaitaWtte , tile.#00ittkieet dif ..*oest01111111011ji to the .1 ; t2 1 r :t r6 Tont.Vel- isitnraii:Wn teksettAig 114* latilk:Pri :,,, g ,:f.Pqr..4 .-4??....it-4-:?11 ' t'i. `144.t.s,-,'? ,, .,?,? tl....4?; ? , L. 3...1) Fa.,5- ...,.,..11- " .?,p...' 44.01140t, ***WU ? z *Vossiglt* go* t1 'D!. , orfor *, lforigto., to r$01rik -000040."': - .4 -.,.=, ... , P. , 4 ..,r.? 1. 00* 140 vo:liosigiiivit - , - EsLia461-:????4? -441 Oki Si. 4?044412 - ".? . w?414 Ogisiii44100$ ? - ? -? 'PP? I I. ' a ? a ? 6; I lit Td-- ?-;*4 -141-1; tzl?, 4-0; .1:14 , '? ? ft' ?y . ? ? ri ? ' ? "i* '?? ? ? ? - t. ? ' ? ? ? ? 4' V..11 1 ? ? . ' , ^ . ? ? ? .-144 ? ? - ; / ? ? . ? ? ' ' ? - 1 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ?^: re' so, bt,-, to st 1110* -4 or. tnes trtric,ttav Viet la for in ? 10e 4 ellatitaittorl ? ? ? 4_ sad the tatteertahttlea throwt a deatoe2roticalay famotted' '; 9.-.2..i.rAnce anti. tet ua svo throuit: tis,* Apatreataticrt of ? dealt* tc), . : /1111VZ,t* Mt the spot with th* icotti rarelis *Mel 141.11 tztivi.tab4t, - g , ? 4 *10 eleetetre acting= Ia4 eittch 44 tiaesi It seems to MO ? , atIte 10ealtr 141.1 ? 1,-4; t? rt,T4Aewth.rukr authootiet Mick t4 ? ? Awes f*. seuereit of a retuge, ? 0??? ."..; fr ? ? R41 " " PeY4ft. : tel r " 5, .1 ? - "." '1.14 14,.r ? P I' ',-itt..ttl Ppp.roolitte your Soceint jr_tler'' gui4itor by coati..V'':14,14i . - T qt 7/ Plot idle betterveriite4 t:24` '. naget,tiver aitserert?' t- . rioelinsteti reths.r. kie*flj: to, to tivalitiod r4iffroi ' , . 4. ,chlt. pgit for' actual* Norio then *to reit* ert' Welliatelecitnglittb--.4 - .- , aeatattees of.thi , ?es? i ctimeliactvi horsilas. a:101aq% r have, kftvil :126411* groectsed that titis letter-1,,,,f,1,. t (7. 3 V^I preitti?---Attr And I hi* lirfOttli4' 5, ,- tit, tr) 4.11 k......,:j?;,.-4-?t. -'?=.14.., .; .4 '4%...: . ,l'-i 11.4 ?,-.1...... 4 * ...., , ri ? . --....t ' . ' " 77'51 4 . ' , .,....... 1 4 fr ... lit '4 k. ;,:i ,l''' ,?_;.--;Lli ,:: it; ` - - ,-. ' ' t... ' ".-A, 7,1'.:...r5" .- . .ii, '? .-, - . ' ' ""' "-q,-,) ? f",?..7:"ATi A ', I A g it'"i' :..; ...,,.. si...t.f , " -,1".',4 1 ..`, ' i - - F."' ;t-;:.,1 f? 1 .7 ,. 11 ?%,ittl ...?,.: " , ? , 1:_,7-._17p,_ t:r,&, .7,p;77'211p, litt::::?.: ' '.-01 4 , ? ? .: ? , .1 i'.."' -';',:".4.:. ;osT ' - 1. ,, ., '-': . tt. I.P.47.1,_ ? 'P Al P., v ., 1.' . " T''.'', 1%4 ? . r::-.1)-Ki-: ? ...-:.,?. ? ; k,,,v - - c . ' : L ;., i.1 ,?'.'4' it ? 4- 'r - - ? ? ',:er. ? ?.?%e? rd,,,,,,c--"c ?t- , %,?? .. ,34 .:?.,.-,, :43. ,-.,-------,??" , ,.,?: ? ,... ft. 1?L - 4, ? r2:1ile:A".c'Lt-'; ? ??2 ??).31::.,!11S-at t-re.174 L'??,! ?41- -4 felt:" ..,1?4:'????? R;?1 I Vi= I.th I., 1,4k .."1.'d.r- ... ;, .",::j, ., . , ri:44. ,..., p.. 5 ....?,,,."'; il,,...i,; ...t.,,, ,l."-1,, ' ? i::..1....- - ? ,,??? f ' t ... S 1 ; tt, ..-.0:,,, . -4" ' ... 'S - -. }-,54610 .8.1% r ?. :44 ''' ''', -1,--1'."r441.-L-i'' .1 '-1,--1 :. :4.... .,..., 1,1,5 7f, -Pi ?W::21.-,,,,tt l'A '1'44 ?:,?, f.:::F. -rf.--.17,t4 IF,,. ntiv-si ? .: ,.,7;?7.1,, .,...? ?., .. .?.... ? ,; ? > l',:i47.,;::5--k---pyr4:1-1` -?;-'m t ' .? - 4 "4,,. ? a Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 4?1. 6 ? 6-6 ??? %"!' /*Ai .06"r. 141'4' ? -* 14- Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 , - -? 4, Pr,r ttii!` 1., e ? e I ? ? ova- t, tic (51..41t4i, 4.4 1 " , i: f' ??? t '",1 7 117 ? " 6.44 r3r$ at , ? ? t ? t? 4r '7 ': - , 1$. ? 454 t.f.,:4 11141116 9 ! teCt: 111.01 ol r; eit.! ? ; 4 ? 14 'e4f 4;?' 111,Qr74$1:' ? ?;:" ^ t J ' I t :t,141,?; .; , ? ? i; ; ,; 3! /1-1?4 *?;,?,ii; , 74 ,t tj ,44 $ S? !1,10 1 ? .t? I tfaij _ a ''etsr- 4444! 2 II, ?? .41 .4 ? . ' t c.41 or r L4 , 9 0-4 14. ?!f : r 7 Ipt ? :41;. ? ???????61.. , ' ? . 0810,44, 10-I'm ? ,ri.' 1.S4188 .144* - 31-4. ' r " 10?41140Pf Tit oit ' It IF 411r :?:;1 4 #4.,- vdcth, 6 ? 1 .1 . .1... I. 4.4 1 eb-k P? :d4 4-?? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 3 .444' 4 40113^ r ..437te'14 ' _ . ? . 71.:3111. t ;- ? . .g4311L. Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 ? p a kat: 41 3 4. Ea ? ? is 214.4143,i. 13' 11% ?, 3: ?13. ? a. ta; s:E1 - ????????1 '` ? 4 Va efen u? f. 1,1 NIA?$* $ - , 1 .11 011 4 4.. rt. 4. .4.44. a* 410 a-401E a 31. t : .g * , I t'?'1' .... l'34 33. . . i? 0 3 -4 4 . ile 4 7 It 4 4 a li I 1,. ; . 4:, .? ",?,a . , I 't t .? , s .1* I 1 ? ? ? 1 / r f`a .10i 'II . - i ? , a :a, ,?a,t_ 11 3 I t 4 I , a 4-aa,t-4 taa? S 044r g s a ;3- tit 1-. 41 to ..a3 p, ? t ? 4 - .4gitrit ? ' ?.. "t- ;a4 f 334.1 ; I . . .. ? '3, t 1F. .!'3" .. ...,, I .? ?." - 4.i.e. 1 ? $ ; th-t sg ititt 71e t' ? , Ithfit ??ti? e 1.34 3311 ! 7 , 4 ill tl:kf ? t1.7 ;31t3 V; 1-i14} a # ? ;- "*. ? ti ? ? ? Oar. 3. ? '4 t g' fl 4 t ' Declassified and Approved For Release 2013/09/26 :-CIA-RDP13X00001R000100360065-0 1 ' , s-- _ ? ZI ? '? Declassified and Approved For Release 2013/09/26: CIA-RDP13X00001R000100360005-0 j ? ' - ? , I i" ? ? 2:4 ..akTrAii..441i. f ? r**-- 3 ??? 1.11 44. ? r rt*, 4,71P .*!%?'!,11 IASI t?r`14! f44SI'2, ot;t' aft, ? 4,???-?,. Ile,: ? I :tei, orjalat. - ??? lent Ylltio ? .4 t ?? : ' ? ?-t 3 :: :.tge le mr?--4 . _ . . . , _ t . k .. . _.? ? . -= I ''' 2. . ? * - ! l? . . I :? , ' 4 U . .. - .. , " .. ? 7 .? . i. tif44.. ,:i ?!. 1. *a. . .; I!, ..1 , a - . ,- ? - -_. - ??-? i ?-? -- %I - ? ' .--e?-1-6, .)te 1,p :to- . -t 4 r, 't ef---s-- . If . ,- . 4 - ?., ,. ."i? ' .; - ...' ? . 1 . - . ? ...-,1' 4. ' A *- - - i r .. 1 ??? ;" t ..:16: 1;2 r .1. (t, .1. ' I er i J ? .?_:-r? -? i.. . ??1 ?:-.. 41... .s. :..... ? s.i. ..... . - . --... ? : , r lir rt.! 1 ?4 ip, --- . 'l 1 ' - i ?? , Mt?r? ,,,.....- f.. 2 - I"' ?? - , , ? .... 4, .i..44,1.,,.. iT ? .hre..., tig -4 ' !.--4- 4;0..1 _ Rios ' f --.' ...? ; 2 . li .. -1 ? '-;.1.4 ,-.A1',Aitkv #1111tp , ,t, ?2:; ? .? Al. -"I r ? - ir -,r, - l 2 ',V illiA 4t.,..? II? f? ";*.!`