REVISED LIST OF (Sanitized) FOR USSR

Document Type: 
Collection: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP79B01709A002800040004-5
Release Decision: 
RIPPUB
Original Classification: 
T
Document Page Count: 
20
Document Creation Date: 
December 15, 2016
Document Release Date: 
April 20, 2004
Sequence Number: 
4
Case Number: 
Publication Date: 
June 18, 1964
Content Type: 
MF
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP79B01709A002800040004-5.pdf554.91 KB
Body: 
25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 T-O-P S-E-C-R-E-T CWG-D-13 18 June 1964 MEMORANDUM FOR- COMOR Photo Working Group SUBJECT: Revised List of AN, 25X1 REFERENCES: a. 23 August 1963 b. 7 October 1963 c. COMOR-M-245, 11 June 1964 25X1 1. The attached list of targets as agreed by the Photo Working Group at meetings of 9 and 16 June supercedes reference b and is forwarded to the NRO as directed by the COMOR (ref. c). 2. It is requested that the NRO run a CPX and apprise the Photo Working Group as to the targets likely to be covered in missions of 1, 2, 3 or 4 day duration and also to indicate which targets in. categories an be acquired on each day. 3. When detached from the covering memorandum, this listing may be handled via TALENT/KEYHOLE Channels. 25X1 25X1 25X1 Chairman COMOR Photo Working Group Copy__; 25X1 Copies 1,2 DIA 3,4 NSA 5 OACSI 6, 7 ONI 8,9 USAF 10, 11 NPIC 12 NRO Group 1 Excluded from automatic down- grading and declassification T-O-P S-E-C-R-E-T NRO review( L e .Release 2 IA-RDP79BO1709A002800040004-5 25X1 25X1 25X1 ? Approved For Release 2004/07/07: CIA-#DP79B01709A002800040004-5 T-O-P S-E-C-R- Attachment to CWG-D-13 USSR-EAST EUROPEAN SATELLITES A. ICBM COMPLEXES c` } 25X1 COMOR NUMBER LOCATION PLESETSK, YURYA VERKHNYAYA SALDA TYURA TAM YOSHKAR-OLA SVOBODNYY DROVYANAYA KOSTROMA ITATKA PERM TEYKOVO TYUMEN YEDROVO GLADKAYA NOVOSIBIRSK KOZEL'SK Group 1 Excluded from automatic down- grading and declassification T-O-P S-E-C-R-E-1 COORDINATES 6256N - 4037E b21631 Y - 59o4N - 4919E 5811N - 6030E 4555N - 6328E 5634N - 4810E 5152N - 12816E 5128N - 11301E Cf,%/ ji 3c?:0L= 1-154 5802N -4115E 5656N - 8535E 5fs"i~'SN-C~"5~~ 5742N - 5603E 0 054. /5?3y 5654N --4030E 56sa~aN a~Qsa/~ 5654N - 6543E sc-.sa~ot4- aGSSuSa~= 5751K - 3328E 5622N/-_9222E 5521N - 83302EE1 ?. 5351N - 3547E lt~s e4 25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 25X1 Approved For Release 2004/07/07: CJAEF P79B01709A002800040004-5 T n_P q-R-C - Attachment to CWG-D-13/3 25X1 B. MRBM/IRBM LAUNCH SITES 1. OPERATIONAL IRBM SITES LOCATION NOVOSYSOYEVKA 1 (NOVOSYSOYEVKA) GRANOV 1 (GRANOV 1) "'ter SMORGON 1 (SMORGON 1) KROLOVETS 1 SARY OZEK 1 (KARA BABAU 1) LEBEDIN 1 / LEBEDIN 2 NIGRANDE 1 (NIGRANDE) KROLOVETS 2 SMORGON 2 (SMORGON 3) LEBEDIN 3 BELOMORSK (RAMOYE) ZHURAVKA vo" , KROLOVETS 3 (BEREZA.) COORDINATES 44113ON - 1332600E 485615N - 293030E 543145N - 261730E 513645N - 332845E 44320ON - 774645E 50330ON - 342600E 503545N - 342445E 56310ON - 220215E , 3 +6QO 621200E 514o45N - 332930E 543615N - 262315E 50380ON - 342730E 642615N - 341815E 543630N - 764030E 514345N - 334345E " T-O-P S-E-C-R-E-T Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Attachment to CWG-D-133 B. MRBM/IRBM LAUNCH SITES 2. OPERATIONAL MRBM SITES (, t J LOCATION SIMFEROPOL 1 (MAZANKA.) TAURAGE 2 (TAURAGE 1) SIMFEROPOL 2 (BALKI) SATEIKIAI 2 (SALANTAI 2) SATEIKIAI 1 (SALANTAI 1) PAPLAKA 2 BARANO-ORENBURGSKOYE 1 (SOF-ALEKS) BARANO-ORGNBURGSKOYE 2 (BAR-ORENB) KREMOVO 2 (LYALICHI) SUCHAN 1 (NOVITSKOYE) SUCHAN 2 (SVERNYY SUCHAN) KRASNOZNAMENSK 1 (VIESVILLE) GVARDEYSK 1 (GVARDEYSK 2) DROGOBYCH 2 (DROGOBYCH) COORDINATES 445415N - 342000E v 551015N - 222045E v 445715N - 342545E 560215N - 214130E v 555945N - 213800E U 562530N - 211530E V' 44153ON - 1312300E v 441945N - 1313015E 4402K - 13226E 43o145N - 1331715E, 431000N - 1332000E" 55013ON - 222300E 54403ON - 210800E v 201 481846N - 223046E V 492445N - 233445E Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 T-O-P S-E-C-R-E-T Attachment to CWG-D-13/3 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) LOCATION KAMENETS-PODOLSKIY 1 (KAMENETS-PODOLSKIY) 485115N - 264230E v. UZHGOROD OSTROG 1 KIVERTSY 1 OSTROG 2 GUSEV 2 SOVETSK 2 (SLAVSK 2) ZNAMENSK 1 GUSEV 1 SOVETSK 1 (SLAVSK 1) ZNAMENSK 2 BELOKOROVICHI 1 (OLEVSK 1) USOVO 1 (OVRUCH 1) KOROSTEN 1 BELOKOROVICHI 2 (OLEVSK 2) YELSK 1 YELSK 2 NADVORNAYA 1 (PARYSHCHE) 48333oN - 221330E 50143ON - 264400Ea 505245N - 253o45E 501715N - 264130EL 544415N - 220415E V 55000ON - 212900E 54330ON - 211115E 54413ON - 220515E v 545915N - 213715E 54353ON - 210845E j,. 51o845N - 280330E 511745N - 281600E L, 505145N - 281845EY 51103ON - 280315E~- 51420ON - 291230E 51470ON - 29180OE,- 483800N - 244200Et- 25X1 25X1 Approved For Release &4 b7/l t~dPRbfi'T9B01709A002800040004-5 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 T-O-P S-E-C-R-E-T Attachment to CWG-D-133 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) LOCATION NADVORNAYA 2 (NOVAVES) DOLINA 2 BORSHCHEV 1 (SKALA-PODOLSKAYA 1) BORSHCHEV 2 (SKALA-PODOLSKAYA 2 DOLINA 1 BALTA 1 GOMEL 2 (BORKHOV 2) GOMEL 1 (BORKHOV 1) PRUZHANY 2 PAPLAKA 1 MUKACHEVO 2 DROGOBYCH 1 (MEDENITSA) UMAN 1 (MOLODETSKOYE 1) JELGAVA 1 (IECAVA 1 ZAGARE 2 ZAGARE 1 TORVA 2 OSTROV 1 (ASANOVSHCHINA) JONAVA 2 (JONAVA) COORDINATES 483930N - 244815E } 49o615N - 24083OEv 48510ON - 260830E 485315N - 260330E v 49o4ooN - 240330E' 48o145N - 293330E V 522445N - 303840EL,- 521845N - 3o43OOE r 52330ON - 240700E,/ 5624ooN - 211530E 48193ON - 223745EV 49220ON - 234530EV 485345N - 302745E ti- 563530N - 240345E/- 56290ON - 232130E 562315N - 231930E 575915N - 260515EI 573245N - 281200E V 55010ON - 241415E, 25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Attachment to CWG-D-133 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) LOCATION TORVA 1 ALUKSNE 2 (RUSKI) ZHITOMIR 2 GRESK 2 POLOTSK 1 POLOTSK 2 VORU 2 VORU 1 USOVO 2 (OVRUCH 2) UMAN 2 (MANKOVKA) PINSK 1 (IVANOVO 1) DISNA 1 (DISNA) BALTA 2 MERGE 1 (VEPRIAI) KURGANCHA 1 KURGANCHA 2 RAKVERE 1 (SIMUNA) RAKVERE 2 (VAIKE MAARJA) PRUZHANY 1 COORDINATES 57563oN - 26o43OEv 572515N - 265000E-'' 501015N - 281600E V 53170ON - 274115E v 552245N - 2844OOEv 552415N - 283330E 574915N - 26503OE6 5746ooN - 264715E 511845N - 281030EV 485745N - 302400E 521o45N - 254100E / 553515N - 281545E'? 480745N - 293430E 55o8ooN - 243845EJ 393649N - 655258E- 39373ON - 655715E" 59o830N - 262630E V 59113ON - 262045E V 52303ON - 240815E V 25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 25X1? Approved Fur Release ?084 f07/SA7E_~LA-_ g791301709A002800040004-5 Attachment to CWG-D-133 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) 25X1 LOCATION GRESK 1 DISNA 2 (ZELKI) GVARDEYSK 2 (GVARDEYSK 1) POSTAVY 2 (KOZYANY) POSTAVY 1 (POSTAVY) KONKOVICHI 2 (KONKOVICHI) UKMERGE 2 (UKMERGE) KRASNOZNAMENSK 2 (RAGNIT) LIDA 1 LIDA 2 VSELYUB 1 VSELYUB 2 DYATLOVO 1 (DYATLOVO) DYATLOVO 3 (BEREZOVKA) SLONIM 1 (BYTEN 1) SLONIM 2 (BYTEN 2) JELGAVA 2 (IECAVA 2) OSTROV 2 (SHEVELEVO) RISTI 1 COORDINATES 53145ON - 274215E 55360ON - 282430E `544515N - 210915E 55203ON - 265130E 550945N - 265415E 52153ON - 283745E 551115N - 244230EL 55013ON - 221130E V 53470ON - 252130E 53570ON - 252800E U 53460ON - 254300Ev 534800N - 254645E 53330ON - 251630E 533615N - 252630E ' 52523ON - 252100E 525530N - 252130EL 563945N - 24o8o0E'- 573730N - 281245E v 59o4oON - 240315E 25X1 25X1 .i.-U-Y 6-E+'_ T Approved For Release 2004/07/0 : -R DP79B01709A002800040004-5 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 T-O-P S-E-C-R-E-T Attachment to CWG-D-133 25X1 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) LOCATION ANASTASYEVKA 1 RUZHANY 1 (KRUPA 1) RUZHANY 2 (KRUPA 2) DISNA 3 (BORKOVICHI) KOROSTEN 2 AKHTYRKA 1 AKHTYRKA 2 DERAZHNYA 1 DERAZHNYA 2 BREST 1 BREST 2 ZHMERINKA 1 (GNIVAN) ZHMERINKA 2 (ZHMERINKA) ZHITOMIR 1 KAMENETS-PODOLSKIY 2 (DUNAYEVTSY) USOVO 3 (LIPNIKI) PINSK 2 (MOTOL) SOKAL 2 KONKOVICHI 1 (PETRIKOV) COORDINATES 4835ooN - 1353845E 524815N - 244200E V 524930N - 244530E ' 55420ON - 282715E` 50523ON - 283030E 5o1645N - 345015Ev 50220ON - 345715E 49210ON - 272630Ev' 492630N - 272900E?' 5149ooN - 240100E V 515145N - 240145E r 490915N - 281215E 49103ON - 280445E / 5o0445N - 281615E V 485515N - 265915E 51120ON - 282630E i 521245N - 254445E'' 50273ON - 242045E V 52103ON - 283430E v- 25X1 25X1 Approved For Release 200416M7 : [P79B01709A002800040004-5 Approved For Release 2004/.O71O7 : l REJP79B01709A002800040004-5 Attachment to CWG-D-13/3 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) LOCATION KIVERTSY 3 (TROSTYANETS) KIVERTSY 2 ANASTASYEVKA 2 BRODY 1 (BRODY 2) BRODY 2 (BERESTECHKO) LUTSK 2 LUTSK 1 RISTI 2 KOZHANOVICHI 1 KOZHANOVICHI 2 ZHITOMIR 3 (BERDICHEV) MOLOSKOVITSY 2 MARINA GORKA 1 (MARINA GORKA) JONAVA 1 (KARMELAVA) ALUKSNE 1 (LEJASCIEMS 1) TAURAGE 1 (TAURAGE 3) DEE_TVENKA 1-,-(-R F-HDESTVEN UGOLNYYE KOPI 1 (UGOLNYY) GRESK 3 (URECHYE) COORDINATES 50583ON - 253915E 505700K - 253615E 483645N - 1354130E V 501315N - 250500Ek 502015N - 250530E V 505015K - 250300E 504645N - 250415E v 59o630N - 240630E V 521030N - 275130EV 521145N - 274830E6' 500545N - 282245E v 592930N - 291230E 7 532630N - 274545E 545715N - 24o6o0EV 572115N - 264445E 550515K - 221930E V 644615N - 1775800E,/ 53113ON - 275830EV 25X1 25X1 T-O-P S-E-C-R-E-T Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79B01709A002800040004-5 Attachment to CWG-D-133 2. OPERATIONAL MRBM SITES (Continued) MAYKOP 1 (KURDZHIPSKAYA) KRASKINO MOLOSKOVITSY 1 SOKAL 1 DYATLOVO 2 (ZBLYANY) HURAVKA GROZNYY 1 (SUNZHENSKOYE) GROZNYY 2 (NESTEROVSKAYA) COORDINATES 443145N - 4ooo45E 4244ooN - 1304045E v 592845N - 290600E V 50230ON - 241830E v 533530N - 251745E,/ 543630N -..y603ot 43o8ooN - 445515E,/ 43120ON - 445745E,/ DERAZHNYA, FIELD (KHMELNITSKIY) 49250ON - 270630E KAMENETS-PODOLSKIY,FIELD (YARMOLINTSY) 49120ON - 264645E KREMOVO 1 (KREMOVO 2) 44013ON - 1322030E` -`-NIGRANDE -.-.~G2 15N ,_ _a 751OOE SMORGON 543415N - 262130E MAYKOP 443115N - 401415E POSTAVY 55093ON - 265245E UKMERGE 550715N - 244345E Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Igase 2004/107dQy : CgL*PJPR7~.~1709A002800040004-5 Attachment to CWG-D-13/3 LOCATION SEVERODVINSK SEVEROMORSK (GUBA OKOLNAYA) SAYDA GUBA OLENYA GUBA POLYARNYY LITSA BAY PETIOPAVLOVSK/KAMCHATSKIY VLADIMIR ROSTA VLADIVOSTOK URA CUBA PALA CUBA PETROVKA STRELOK STRAIT (BUKHTA PAVLOVSKOGO) ABREK BAY, (PROMYSLOVKA).... ~.. DUNAY COORDINATES 643448N - 394942E 65og4oN - 330005E 6915N - 3321E 691258N - 332315E 69121ON - 332815E 692700N - 322400E 525459N - 1582955E 43553oN - 1352820E 690121N - 330358E 43o62ON - 1315520E 69190ON - 325000E 691150N - 332540E 43o715N - 1322045E 425200N - 1323201E -42561ON ..._ X84 42560oN - 1322200E 25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79B01709A002800040004-5 25X1 Approved For Releals 02904 ffl-Vg?-; GW-FDP79B01709AO02800040004-5 Attachment to CWG-D-13/3 LONG RANGE AIR BASES 25X1 LOCATIONS CHEPELEVKA DOLON ENGELS SIAULIAI UKRAINA BARANOVICHI MINSK/MACHULISHCHE OLENYA (OLENEGORSK) GREEM BELL GOFMANA NAGURSKAYA ZHITOMIR/SKOMOROKHI GOMEL/PRIBYTKIY ANADYR/LENINKA VORKUTA EAST OSTROV VRANGELYA/SOMNITELNAYA USSURIYSK/VOZDVIZHENKA - 12 - COORDINATES 494734N - 302631E 50321ON - 791020E 51285ON - 461226E 55534oN - 2324oOE 511010N - 1282640E 530543N - 260254E 534635N - 273420E 68091ON - 332730E 810600N - 641000E 811645N - 601315E 80480ON - 474300E 434719N - 443631E 500937N - 284400E 521812N - 310950E 644210H - 1774228E 285330E 672733N - 641709E 705615N 1193653W 435423N - 1315541E 25X1 25X1 T-O-P S-E-C-R-E-T Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Approved Fer elease 20W7407S~.fl, j-J3ppYPB01709AO02800040004-5 Attachment to CWG-D-133 FIGHTER DEPLOYMENT AIRFIELDS LQCATIONS OKTYABRSKO .-, BERDYANSK KUPINO KURSK EAST PECHENGA COORDINATES 451g04N - 340621E 535520N - 131310E 421836N - 422300E ?412221N - 462257E 4648i?"-,:, 364600E 542118N - 772213E, 514525N - 361740E 692405N - 305915E 25X2 25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 C_ E-T Approved For Release Op4/07 t : CIA-RDP79B01709A002800040004-~ Attachment to CWG-D-13 3 RAILROAD YARDS COMOR NUMBER LOCATIONS GRODNO KAISIADORYS KALININGRAD (MAIN) KOVEL (NORTH) LENINGRAD (MOSKVA) LENINGRAD (FINLANDIY) LENINGRAD (VARSHAVKIY) LVOV (EAST) NOVA VILEYKA BREST TERNOPOL CHERNOVTSY LENINGRAD (OKTYABR) LENINGRAD (NIKOLA.YEVSKOYE) LENINGRAD (SREON ROGATKA) LVOV (MAIN) MOSKVA (KUSKOVO) MOSTISKA CHOP MINSK ZHABINKA VINNITSA KISHINEV MOSCOW 14 - COORDINATES 53413ON - 235142E 545157N - 242735E 544136N - 202930E 511406N - 244140E 595525Y - 302204E 59580ON - 302150E 595353N - 301840E 495118N - 240300E 54415ON - 252550E 5207N - 2342E 493328N - 253558E 481820Y - 255600E 595220N - 302525E 59474ON - 302401E 594940N - 301753E 495015N - 235930E 554432N - 3748OOE 4949N - 2308E 4826N - 2212E 5355N - 2735E 521319 - 2401E 4913N - 2829E 544oN - 2514E 5545N - 3735E pproved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79B0170~AOO2R 25X1 25X1 m_n-P S-E-C-R-E-T Approved For Release -2DQ4/07/O7-~E AARbP79B01709AO02800040004-5 Attachment to CWG-D-13/3 CATEGORY II CHINA LOCATIONS CHIN HSIEN WEST CHING YANG (CHIN CHIANG) HSI NING HSIN CHENG KUANG CHOU/WHITE CLOUD'(CANTON) LAN KANG LING SHUI LU CHIAO LUNG CHI LUNG TIEN _r(FU CHING) NAN TAI (FU CHOU) pU LANTIEN TUNG`HAI WEST W1 TENG ,,LEN CHENG LHASA TANG HSIUNG YEN CHI SOUTH HAI LA ERH (HAILAR) CHU CHENG COORDINATES 4106N - 12104E 2448N - 11835E 3633N - 10259E 2533N - 11437E 2311N - 11316E 4415N - 12923E 1830N - 10958E 2833N - 12126E 2433N - 11739E 2534N - 11928E 260ON - 11919E 3927N - 12201E 3435N - 11852E 3710N - 12213E 3326N - 12012E 3030N - 9106E 425251N - 1292724E 49094ON - .1194140E 360204N - 1192618E Approved For Release 2004/ff7/01 : f h19BO1709A002800040004-5 Approxied or lease 20DV07707S~-tA--FHB MB01709A002800040004-5 Attachment_to CWG-D-13/3 NAVAL SURFACE AND SUBMARINE BASES LU SHUN CHING TAO LOCATIONS SHANG HAI (KIANGNAN) RAILROAD YARDS AN TUNG:?(TA SHA HQ) MANCHOU LI (LU PIN) COORDINATES 311149N - 1212901E 38472ON - 1211430E 360558N - 1201820E 40112ON - 1242138E 4936N - 11726E 2206N - 10644E 1814N - 10930E Approved For Release 2000,V167 : Z-t r- f9igO17O9AO02800040004-5 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79B01709A002800040004-5 25X1 CWG-D-13/2 5 June 1964 MEMORANDUM FOR: COMOR Photo Working Group SUBJECT: Targets for the Attached are lists of the Navy and DIA proposals regarding indications targets for tho These lists will be discussed at the next meeting of the Photo Working Group. 25X1 25X1 25X1 Chairman Attachment: COMOR Photo Working Group As stated above Copies 1,2 DIA 3,4 NSA 5 OACSI 6. ,7 ONI 8,9 USAF 10, 11 NPIC 12 NRO 25X1 Group 1 Excluded from automatic down- grading and declassification, T-O-P S-E-C-R-E-T ~.?. Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79B01709A002800040004-5 25X1 25X1 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Approved For Release 2004/07/07 : CIA-RDP79BO1709AO02800040004-5 Approved For Release 2004/07/07,,.,C1A-RQP79BO1709AO028000d004-5 25X1' Approved Iv.,.EMORA.NDUM FOB.: Director, National Reconnaissance Office 25X1 ATTENTION: G-rUBJECT: 25X1 25X1 25X1 7 October 1963 Ifor the I. Atta.ch.ed is the listing of for the t category consists of targets in the USSR and These targets are divide in ?o two priority rcmean satellites, and the second category contains targets in Communist tegorie i0 The fir The A? ian targets should not be permitted to affect coverage of t:M.rr:,ts in the USSR and Europe, #;. &'a-'i. . target list has been approved by the NIC, `'_ `YID: is 5recommended that a 700 angle of inclination be selected =or o t.ima initial coverage0 -tA0 m .icy'.V be detached from the covering memorandum, this listing 25X1 PM1 25X1 25X1 Chairman COMOR Working Group 25X1 Copy _ /._.of 25X1 .tided _`ro ut?rrA `ic dovna- Approved For Release 2004/ 7/07: CIA- 25X1