SCIENTIFIC ABSTRACT BELETSKIY, A.G. - BALEVTSEV, Y. A.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204310014-6
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
14
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204310014-6.pdf3.4 MB
Body: 

DYMSHI7S. L. A... Prof.; BELEVSKIY, A. G., kand. med. nauk
Orbital lesions in acute neoplaetic leucoses in cbildren
(chlorcma,
sarcoleukemia of the orbit). Vast. oft. no.5:35-45 161.
WFA 14:12)
1. Gospitallnaya pediatricheakaya k3inika (zav. -
deystvitellnyy
chlen AHN SSSR prof, A. F. Tur) i kafedra glaznykh
bolezney (zav. -
prof. V. I. Grigorlyeva) Ieningradskogo pediatrichaskogo
meditsinskogo
instituta.
(ORBIT(EYE)-TUMORS) (LEUKEMIA) (CHLOROMA)