Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT SHIDLOVSKIY, A.K.- SHIF, I.M.

    for twnty years. Zdrar. Belor. 6 no.3-.11-13 * 160. (MM 13:5) 1 (BREST PROVIRM-PUBLIC HEALTH) DRAHA, S.V.; ... i Brestskoy oblastnoy bollaitsy (,-,lavnyy vrach- zadluzhennyy vrach BSSR V.G.Tishchenko). (BREST ...