Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT KHOLODOVA, G. K.- KHOLOPOV, P. N..

  gorodskaya dozinfoictsionnaya stantslya); jk& CA+V Sanitary EgiderdoloQ-1 R+,M~n- Brest (Drestskaya ... gorodskaya sanitarno-olidemiolo- aichaskaya st&ntsVa); Brest Oblast Sanitary EDiderdological Station ... of the insecticide to the back and determining the LD50, At Minsk and Brest, where sprinkling of walls with a 2-3% ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT SHIDLOVSKIY, A.K.- SHIF, I.M.

  for twnty years. Zdrar. Belor. 6 no.3-.11-13 * 160. (MM 13:5) 1 (BREST PROVIRM-PUBLIC HEALTH) DRAHA, S.V.; ... i Brestskoy oblastnoy bollaitsy (,-,lavnyy vrach- zadluzhennyy vrach BSSR V.G.Tishchenko). (BREST ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT KOLOMIYTSEV, A.D.- KOLOMIYTSEVA, T.A.

  Bros ~-Ljtovskoye shosse, d.82); KOLOMIYTSEV A.K. (Kiy-ev., n====~ Brest-Litovskoye shoose d.82); ... OSAULENKO, I--Ya- (KiYevv-ir-est~ Litavskoye shosse, d.82~; CHERNOVO O.V. (Kiyev, Brest-Litovskoye shosse, ... Kiyev, Brest-LitobsKye shosse,, 22. Morfologiche- skiy korpus., kafedra gistologii i embriologii ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT LARIONOVA, YU.A.- LARKIN, A.I.

  1(L LARIOSHCHENKO, T..G. (Moskva, A,8j, 1-y Dmitrovskiy proyezdx d.~,, kv-50) Radiotherapy of brest ...

 5. SCIENTIFIC ABSTRACT MATVEYEVA, L.S.- MATVEYEVA, N.A.

  on the south by a line running froin Brest to Kursk, and on the east by Kursk, UDC: 632.651: 634.75 Card 1/2 ...