Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT KHOLODOVA, G. K.- KHOLOPOV, P. N..

  gorodskaya dozinfoictsionnaya stantslya); jk& CA+V Sanitary EgiderdoloQ-1 R+,M~n- Brest (Drestskaya ... gorodskaya sanitarno-olidemiolo- aichaskaya st&ntsVa); Brest Oblast Sanitary EDiderdological Station ... of the insecticide to the back and determining the LD50, At Minsk and Brest, where sprinkling of walls with a 2-3% ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT VIRGILYEV, YU.S.- VIRNIK, A.D.

  3 of cover (USSR) ABSTRACT: Students of the Technical 'Jchool fir 10 in Brest have con- structed many ... uchilishche N52 10, g. Brest (Technical School Nr 10, Brest) Card 1/1 1. Models-Construction-Study ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT ZEVIN, L.S.- ZEWIERZEJEW, A.

  5 of which are Soviet. ASSOCIATION% Brestskiy gosudaretvannyy pedagogicheakiy institut (Brest State Pedagogical ... ences: 5 Soviet-bloc and 4 non-Soviet.-bloc. ASSOCIATION: Brestskiy pedag6gicheskiy institut (Brest ... im. A. S. Pushkina (Brest State Pedagogical Institute imeni A-15. Pushkin) SUBMITTED: September 25, ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT KOLOMIYTSEV, A.D.- KOLOMIYTSEVA, T.A.

  Bros ~-Ljtovskoye shosse, d.82); KOLOMIYTSEV A.K. (Kiy-ev., n====~ Brest-Litovskoye shoose d.82); ... OSAULENKO, I--Ya- (KiYevv-ir-est~ Litavskoye shosse, d.82~; CHERNOVO O.V. (Kiyev, Brest-Litovskoye shosse, ... Kiyev, Brest-LitobsKye shosse,, 22. Morfologiche- skiy korpus., kafedra gistologii i embriologii ...

 5. SCIENTIFIC ABSTRACT ZHUCHENKO, V.P.- ZHUCHKOV, P.A.

  V.A. WOT-of 'the P-graphical location of Brest on the development ge o of the city. Trudy Geofaka ... BGU no.1:129-136 '58. (min 12:8) (Brest) ZHUCHKEVICH, Vadim AnargypyiC14- YAKUSHKA9 Ollga ...

 6. SCIENTIFIC ABSTRACT VASYUTINSKIY, V.- VATAZHIN, A.B.

  rets;-r-iz-ent-;- p PREOBIIAZIIMSKIY, V.I., red.1 WOO, L.A.p tekhn. red, [Moscow-Brest; railroad guide] Moskva- ... Brest; zhelezno- dorozhnyi putevoditell. Moskva, Trenszheldorizdat, 1962. 134 P. NIRA 15:7) ...

 7. SCIENTIFIC ABSTRACT MARKEVICH, S.V.- MARKH, A.T.

  (XII4 13:6) 1. Zemestitell direktora tekhniaheskogo uchilishche No.10. g.Brest. (Brest ...

 8. SCIENTIFIC ABSTRACT VECHER, N.A.- VECHET, B.

  Starshiy ekonomist otdela kreditovaniya kolkhozov Brestskoy- Oblastsoy kontory Gosbanka. (Brest ... Province-Colleotive fame-Income distribution) (Brest Province-Banks and banking) /__Y__ 4-.1 A &V/7' ...

 9. SCIENTIFIC ABSTRACT KHORYAK, G.M.- KHOTILIN, A.I.

  and concentrates used an the collective farms of Brest Province. Trudy NIVI 1:249-253 160** (MIRA 15'10) ... (Brest Province-Hay) KHOTEYEV., VtS.-,-@.veterin.nauk-Poiooningo of agricultural animele from lupine ...

 10. SCIENTIFIC ABSTRACT KHOREV, A. I.- KHOREVA, B. YA.

  retisenzent; KHOREV. B-S, retsenzent; PREOBRAZMSMP 1:.A., tekhn. red. [moscow-Brest; railroad guide] Moskva- ... Brest; zhelezno- dorozbrqi putevoditell. Moskva, Transzheldorizdat; 1962. 134 P. (Railroads--Handbooks,, ...

 11. SCIENTIFIC ABSTRACT SAUTIYEV, T.D.- SAVCHENKO, YU.G.

  8A.YATWMV,_N_:V., BREST11-CINA, L. M., TVIKOKY, V. D., POZEDIRISSYAYA, T. D., and FROLOV., S. F. "Cormpressed ...

 12. SCIENTIFIC ABSTRACT GLINKOV, M.- GLINSKIY, A.

  therapy of ad-mm-!d bre.,,st caincer with cortiao.,U. Polski tygod.lek. 15 no.16:591-594 1P Ap 160. 1. ...

 13. SCIENTIFIC ABSTRACT KHAKIMOV, M.KH.- KHALABAUDA, T.V.

  CREST Scientific Abstracts CIA-RDP86-00513R000721710010-2 RIF S 100 November 2, 2016 September 17, 2001 10 December 31, 1967 SCIENTIFIC ABSTRACT Attachment Size CIA-RDP86-00513R000721710010-2.pdf 3.32 MB AWYO 124-57-2 2112D Transl,..tilon from: Referativn ...

 14. SCIENTIFIC ABSTRACT KHODEYEV, YU. S.- KHODYEV, Y. V.

  oblants), Cooperation Ath departmental br:e;pds* Posht.dolo 3 no*3:15 Nr '57.(Km 10,.- 4) (Brest ...

 15. SCIENTIFIC ABSTRACT GLUKHOVTSEV, V.- GLUSHAKOVA, F.

  14:;1) 1. Predsodatell Brests1cogo obko~ui profsoyi-iza i3ectriftbotaikov. (PUBLIC HEALTH) GLUSH~XOV, A., ...

 16. SCIENTIFIC ABSTRACT KHANIN, I.M.- KHANIN, N.S.

  A.S. Pushkina, Brest. NO A ~Rv o o 0 00#000496*90046 41 ***s g WMW 7 111 A 4""101111111415 10 ...

 17. SCIENTIFIC ABSTRACT KOLOKOLNIKOVA, R.P.- KOLOKOLOVA, N.A.

  designed by G.P., Perederiy; it has a span of 101m. In 1951/52 the Mosto-brest was ehgaged ...

 18. SCIENTIFIC ABSTRACT MARKEVICH, G.S.- MARKEVICH, S.V.

  Course Institute of Transport Engineers), Brest. Card 2/2 MAITTEVICH, N. M. 33899. Ryeshyeniye Zadachi ...

 19. SCIENTIFIC ABSTRACT TIMOSHENKO, A. P.- TISHCHENKO, A. I.

  industrial district of Todol, with heavy city traffic (VI); 110 7 Brest-Litovsk Higlzray; in the vi6inity ...

 20. SCIENTIFIC ABSTRACT VYUN, A.V.- YAFASOV, A.YA.

  CREST Scientific Abstracts CIA-RDP86-00513R002203610013-3 RIF S 100 November 2, 2016 September 1, 2001 13 December 31, 1967 SCIENTIFIC ABSTRACT Attachment Size CIA-RDP86-00513R002203610013-3.pdf 5.26 MB I! "q'i 4 USSR UDC 536.46:533.6 BABKIN, V. ...

Pages